Seni Pergerakan .Unsur-unsur Kebudayaan dalam Pendidikan a. Seni Visual b. Seni Muzik c.

. memaparlkan gambar atau meminta murid untuk melukis. Seni Visual Guru menayang video.a.

Menayang vvideo yang berkenaan berserta audio yang membentuk pembalajran bersepadu dalam bilik darjah. Seni Muzik .b. . .Meminta murid untuk menyanyi lagu sebagai strategi untuk menarik perhatian.

Seni Pergerakan . seni mempertahankan diri dan permainan tradisional.Meminta murid untuk melakonkan watak haiwan .c. .Seni tari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful