Seni Visual b. Seni Pergerakan .Unsur-unsur Kebudayaan dalam Pendidikan a. Seni Muzik c.

. Seni Visual Guru menayang video.a. memaparlkan gambar atau meminta murid untuk melukis.

b.Menayang vvideo yang berkenaan berserta audio yang membentuk pembalajran bersepadu dalam bilik darjah. . Seni Muzik . .Meminta murid untuk menyanyi lagu sebagai strategi untuk menarik perhatian.

.c. seni mempertahankan diri dan permainan tradisional.Seni tari. Seni Pergerakan .Meminta murid untuk melakonkan watak haiwan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful