Seni Pergerakan . Seni Muzik c.Unsur-unsur Kebudayaan dalam Pendidikan a. Seni Visual b.

. memaparlkan gambar atau meminta murid untuk melukis.a. Seni Visual Guru menayang video.

Seni Muzik . . .Menayang vvideo yang berkenaan berserta audio yang membentuk pembalajran bersepadu dalam bilik darjah.Meminta murid untuk menyanyi lagu sebagai strategi untuk menarik perhatian.b.

. Seni Pergerakan .c.Meminta murid untuk melakonkan watak haiwan . seni mempertahankan diri dan permainan tradisional.Seni tari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful