Seni Pergerakan .Unsur-unsur Kebudayaan dalam Pendidikan a. Seni Visual b. Seni Muzik c.

memaparlkan gambar atau meminta murid untuk melukis.a. . Seni Visual Guru menayang video.

Menayang vvideo yang berkenaan berserta audio yang membentuk pembalajran bersepadu dalam bilik darjah. .b. Seni Muzik .Meminta murid untuk menyanyi lagu sebagai strategi untuk menarik perhatian. .

Seni Pergerakan .Meminta murid untuk melakonkan watak haiwan .Seni tari. seni mempertahankan diri dan permainan tradisional.c. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful