PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

َ ِ‫نوا إ‬ ُ ‫د َي‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ة‬ ْ ُ ‫ذا ق‬ ‫م‬ ِ ‫وأَ ْي‬ ِ ‫م إِلَى الصَّال‬ َ ‫م‬ َ ‫اغسِ لُوا وُ جُو‬ َ ‫ِين آ‬ َ ‫ها الَّذ‬ َ ‫َيا أَ ُّي‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ْ ‫لى‬ ْ ‫لى‬ ُ‫ج‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ ُ‫ل‬ ُ ِ‫رءُوس‬ َ ِ‫م إ‬ َ‫ج‬ َ ِ‫إ‬ َ ‫ال‬ ْ ‫وا‬ ‫نبًا‬ ُ ‫م‬ ُ ْ‫وأَر‬ ُ‫ب‬ َ ‫ْن‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ِق‬ َ‫م‬ َ ‫ال‬ ْ‫ت‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ِ ‫كعْ َبي‬ ِ ‫سحُوا‬ ِ ‫ر اف‬

َّ ‫ف‬ ْ ‫ِن‬ ُ ‫م ْن‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ َ‫س‬ َ ٌ‫ح‬ َ ‫ال‬ ‫غائِطِ أَ ْو‬ َّ ‫اط‬ ِ ‫د‬ َ ‫مم‬ َ َ‫ء أ‬ َ ‫جا‬ َ ‫ر أَ ْو‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ضى أَ ْو‬ َ ْ‫مر‬ َ ‫م‬ َ ‫هرُوا‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ٍ‫ف‬ َ ‫دا‬ ُ ‫وأَ ْيدِي‬ ُ‫ه‬ ِّ ‫م ال‬ ُ ْ‫مس‬ َ ‫ط ِّيبًا‬ َ ‫ء‬ َ ‫ء‬ ً ‫صعِي‬ ُ‫ج‬ ً ‫ما‬ ْ ‫فا‬ ‫م‬ َّ ‫ف َت َي‬ ِ ‫بوُ جُو‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ممُوا‬ َ ‫دوا‬ َ ‫سا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ َ‫فل‬ ُ‫ت‬ ِ ‫م َت‬ ِ ‫سحُوا‬ َّ ‫د‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ِّر‬ ُ ‫علَ ْي‬ ُ ‫ُري‬ ُ ‫ُري‬ ‫ه‬ ُ ‫م َت‬ ُ ِ‫ول‬ ُ ِ‫د ل‬ ُ ‫م ْن‬ ِ‫ي‬ ِ َ ْ‫م نِع‬ َ ‫م‬ َ ‫طه‬ َ ‫ج‬ َ‫ح‬ َ ْ‫م مِن‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫َّللا ُ ِل َيج‬ َ ‫ه‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َّ ‫ت‬ ِ ‫ولَكِنْ ي‬ ِ ‫ما ي‬ ٍ ‫ر‬ ْ ‫م َت‬ ُ‫ش‬ ُ َّ‫عل‬ ُ ‫علَ ْي‬ ‫ُون‬ َ ‫كر‬ َ َ‫م ل‬ َ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 4. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. 5. tidak bercampur benda lain. RUKUN TAYAMMUM 1. 2. 2. 3. tidak musta„mal. Dua belah tangan hingga siku. 6. SYARAT TAYAMMUM 1. 3. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Menggunakan debu tanah yang suci. 2. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1.” . Hilang najis terlebih dahulu. Muka. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Masuk waktu sembahyang.

2. 3. 3. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Tertib. . Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 3. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Menyapu muka. 4. SUNAT TAYAMMUM 1. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Menyapu kedua-dua belah tangan.2.

iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. Ia terbahagi kepada tiga: i. iaitu anjing.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. Oleh yang demikian. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. Mughallazah (berat). tahi dan sebagainya. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. 2. Mukhaffafah (ringan). iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. Walaupun begitu. najis bererti benda kotor seperti darah. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Mutawassitah (pertengahan). darah bisul. 2. Najis hukmiyy. Najis haqiqiyy. Dari segi syara`. darah kudis atau kurap dan nanah. Darah jerawat. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. iii. . nanah. air kencing dan tahi. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. ii.

kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. bau dan rasa). Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. nyamuk. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. najis lalat. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟.3. 4. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. agas dan pijat. membasuh dan menyamak. bau dan rasa). darah istihadhah. Tempat berbekam. . Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. 3. kencing tidak lawas. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. 2. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. air kurap atau kudis. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna.

5. dibaca Surah Al-Fatihah. 2. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. suci dari hadath besar dan kecil. Selepas bertakbir. Bertakbir untuk kali kedua. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat.htm . 6. Sebe lum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. 2. 3. suci badan. sujud. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. tasyahhud dan duduk.hafizfirdaus. 4.com/ebook/Solat%20sunat/8. 3. http://www. iaitu harus menutup „aurat.