PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

َ ِ‫نوا إ‬ ُ ‫د َي‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ة‬ ْ ُ ‫ذا ق‬ ‫م‬ ِ ‫وأَ ْي‬ ِ ‫م إِلَى الصَّال‬ َ ‫م‬ َ ‫اغسِ لُوا وُ جُو‬ َ ‫ِين آ‬ َ ‫ها الَّذ‬ َ ‫َيا أَ ُّي‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ْ ‫لى‬ ْ ‫لى‬ ُ‫ج‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ ُ‫ل‬ ُ ِ‫رءُوس‬ َ ِ‫م إ‬ َ‫ج‬ َ ِ‫إ‬ َ ‫ال‬ ْ ‫وا‬ ‫نبًا‬ ُ ‫م‬ ُ ْ‫وأَر‬ ُ‫ب‬ َ ‫ْن‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ِق‬ َ‫م‬ َ ‫ال‬ ْ‫ت‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ِ ‫كعْ َبي‬ ِ ‫سحُوا‬ ِ ‫ر اف‬

َّ ‫ف‬ ْ ‫ِن‬ ُ ‫م ْن‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ َ‫س‬ َ ٌ‫ح‬ َ ‫ال‬ ‫غائِطِ أَ ْو‬ َّ ‫اط‬ ِ ‫د‬ َ ‫مم‬ َ َ‫ء أ‬ َ ‫جا‬ َ ‫ر أَ ْو‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ضى أَ ْو‬ َ ْ‫مر‬ َ ‫م‬ َ ‫هرُوا‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ٍ‫ف‬ َ ‫دا‬ ُ ‫وأَ ْيدِي‬ ُ‫ه‬ ِّ ‫م ال‬ ُ ْ‫مس‬ َ ‫ط ِّيبًا‬ َ ‫ء‬ َ ‫ء‬ ً ‫صعِي‬ ُ‫ج‬ ً ‫ما‬ ْ ‫فا‬ ‫م‬ َّ ‫ف َت َي‬ ِ ‫بوُ جُو‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ممُوا‬ َ ‫دوا‬ َ ‫سا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ َ‫فل‬ ُ‫ت‬ ِ ‫م َت‬ ِ ‫سحُوا‬ َّ ‫د‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ِّر‬ ُ ‫علَ ْي‬ ُ ‫ُري‬ ُ ‫ُري‬ ‫ه‬ ُ ‫م َت‬ ُ ِ‫ول‬ ُ ِ‫د ل‬ ُ ‫م ْن‬ ِ‫ي‬ ِ َ ْ‫م نِع‬ َ ‫م‬ َ ‫طه‬ َ ‫ج‬ َ‫ح‬ َ ْ‫م مِن‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫َّللا ُ ِل َيج‬ َ ‫ه‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َّ ‫ت‬ ِ ‫ولَكِنْ ي‬ ِ ‫ما ي‬ ٍ ‫ر‬ ْ ‫م َت‬ ُ‫ش‬ ُ َّ‫عل‬ ُ ‫علَ ْي‬ ‫ُون‬ َ ‫كر‬ َ َ‫م ل‬ َ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Hilang najis terlebih dahulu. Menggunakan debu tanah yang suci.” . 5.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 3. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Dua belah tangan hingga siku. SYARAT TAYAMMUM 1. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. 2. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Masuk waktu sembahyang. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. RUKUN TAYAMMUM 1. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. 2. tidak musta„mal. tidak bercampur benda lain. 4. Muka. 2. 3. 6. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala.

Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Menyapu muka. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. SUNAT TAYAMMUM 1. Tertib. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. 4. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Menyapu kedua-dua belah tangan. 3. Murtad iaitu keluar dari agama Islam.2. 3. . Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. 2. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. 3.

PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. Walaupun begitu. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. Najis haqiqiyy. Oleh yang demikian. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. Mukhaffafah (ringan). tahi dan sebagainya. darah bisul. darah kudis atau kurap dan nanah. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. Darah jerawat. Mutawassitah (pertengahan). syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. 2. Dari segi syara`. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. najis bererti benda kotor seperti darah. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. . Ia terbahagi kepada tiga: i. nanah. 2. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. Mughallazah (berat). iii. ii. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. air kencing dan tahi. iaitu anjing. Najis hukmiyy.

Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1.3. darah istihadhah. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. . bau dan rasa). kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. 2. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. agas dan pijat. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. membasuh dan menyamak. air kurap atau kudis. 3. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. bau dan rasa). 4. najis lalat. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. Tempat berbekam. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. nyamuk. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. kencing tidak lawas.

sujud.hafizfirdaus. 6. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. 5. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. dibaca Surah Al-Fatihah. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. 2. iaitu harus menutup „aurat. Sebe lum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. 2. Bertakbir untuk kali kedua. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. tasyahhud dan duduk.com/ebook/Solat%20sunat/8. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah.htm . Selepas bertakbir. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. suci badan. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. 4. http://www. 3. 3. suci dari hadath besar dan kecil. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful