PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

َ ِ‫نوا إ‬ ُ ‫د َي‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ة‬ ْ ُ ‫ذا ق‬ ‫م‬ ِ ‫وأَ ْي‬ ِ ‫م إِلَى الصَّال‬ َ ‫م‬ َ ‫اغسِ لُوا وُ جُو‬ َ ‫ِين آ‬ َ ‫ها الَّذ‬ َ ‫َيا أَ ُّي‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ْ ‫لى‬ ْ ‫لى‬ ُ‫ج‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ ُ‫ل‬ ُ ِ‫رءُوس‬ َ ِ‫م إ‬ َ‫ج‬ َ ِ‫إ‬ َ ‫ال‬ ْ ‫وا‬ ‫نبًا‬ ُ ‫م‬ ُ ْ‫وأَر‬ ُ‫ب‬ َ ‫ْن‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ِق‬ َ‫م‬ َ ‫ال‬ ْ‫ت‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ِ ‫كعْ َبي‬ ِ ‫سحُوا‬ ِ ‫ر اف‬

َّ ‫ف‬ ْ ‫ِن‬ ُ ‫م ْن‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ َ‫س‬ َ ٌ‫ح‬ َ ‫ال‬ ‫غائِطِ أَ ْو‬ َّ ‫اط‬ ِ ‫د‬ َ ‫مم‬ َ َ‫ء أ‬ َ ‫جا‬ َ ‫ر أَ ْو‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ضى أَ ْو‬ َ ْ‫مر‬ َ ‫م‬ َ ‫هرُوا‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ٍ‫ف‬ َ ‫دا‬ ُ ‫وأَ ْيدِي‬ ُ‫ه‬ ِّ ‫م ال‬ ُ ْ‫مس‬ َ ‫ط ِّيبًا‬ َ ‫ء‬ َ ‫ء‬ ً ‫صعِي‬ ُ‫ج‬ ً ‫ما‬ ْ ‫فا‬ ‫م‬ َّ ‫ف َت َي‬ ِ ‫بوُ جُو‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ممُوا‬ َ ‫دوا‬ َ ‫سا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ َ‫فل‬ ُ‫ت‬ ِ ‫م َت‬ ِ ‫سحُوا‬ َّ ‫د‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ِّر‬ ُ ‫علَ ْي‬ ُ ‫ُري‬ ُ ‫ُري‬ ‫ه‬ ُ ‫م َت‬ ُ ِ‫ول‬ ُ ِ‫د ل‬ ُ ‫م ْن‬ ِ‫ي‬ ِ َ ْ‫م نِع‬ َ ‫م‬ َ ‫طه‬ َ ‫ج‬ َ‫ح‬ َ ْ‫م مِن‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫َّللا ُ ِل َيج‬ َ ‫ه‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َّ ‫ت‬ ِ ‫ولَكِنْ ي‬ ِ ‫ما ي‬ ٍ ‫ر‬ ْ ‫م َت‬ ُ‫ش‬ ُ َّ‫عل‬ ُ ‫علَ ْي‬ ‫ُون‬ َ ‫كر‬ َ َ‫م ل‬ َ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

6. 3. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Muka. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. 2. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Menggunakan debu tanah yang suci. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. SYARAT TAYAMMUM 1. RUKUN TAYAMMUM 1. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. 4. 3.” . Masuk waktu sembahyang. tidak bercampur benda lain. 2. Dua belah tangan hingga siku. ANGGOTA TAYAMMUM 1. tidak musta„mal. Hilang najis terlebih dahulu. 5. 2.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1.

2. 3. 4. 3. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. SUNAT TAYAMMUM 1. 3. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. Tertib. . Menyapu muka.2. Menyapu kedua-dua belah tangan. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan.

ii. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. 2. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. air kencing dan tahi. Walaupun begitu. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. 2. Mughallazah (berat). Mukhaffafah (ringan). iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. iaitu anjing. Darah jerawat. Najis haqiqiyy. Dari segi syara`. . atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. Najis hukmiyy. darah bisul. najis bererti benda kotor seperti darah. darah kudis atau kurap dan nanah. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. iii. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. tahi dan sebagainya. Oleh yang demikian. nanah. Ia terbahagi kepada tiga: i. Mutawassitah (pertengahan). Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya.

Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. nyamuk. darah istihadhah. najis lalat. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. agas dan pijat. .3. kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. membasuh dan menyamak. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. Tempat berbekam. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. 4. 2. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. kencing tidak lawas. bau dan rasa). 3. air kurap atau kudis. bau dan rasa). salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna.

Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. suci badan. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. Bertakbir untuk kali kedua. 6. 5. 3. 4. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. 2. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. dibaca Surah Al-Fatihah. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. Sebe lum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. Selepas bertakbir.com/ebook/Solat%20sunat/8.hafizfirdaus. suci dari hadath besar dan kecil.htm . 2. iaitu harus menutup „aurat. 3. http://www. sujud. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. tasyahhud dan duduk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful