PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

َ ِ‫نوا إ‬ ُ ‫د َي‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ة‬ ْ ُ ‫ذا ق‬ ‫م‬ ِ ‫وأَ ْي‬ ِ ‫م إِلَى الصَّال‬ َ ‫م‬ َ ‫اغسِ لُوا وُ جُو‬ َ ‫ِين آ‬ َ ‫ها الَّذ‬ َ ‫َيا أَ ُّي‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ْ ‫لى‬ ْ ‫لى‬ ُ‫ج‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ ُ‫ل‬ ُ ِ‫رءُوس‬ َ ِ‫م إ‬ َ‫ج‬ َ ِ‫إ‬ َ ‫ال‬ ْ ‫وا‬ ‫نبًا‬ ُ ‫م‬ ُ ْ‫وأَر‬ ُ‫ب‬ َ ‫ْن‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ِق‬ َ‫م‬ َ ‫ال‬ ْ‫ت‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ِ ‫كعْ َبي‬ ِ ‫سحُوا‬ ِ ‫ر اف‬

َّ ‫ف‬ ْ ‫ِن‬ ُ ‫م ْن‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ َ‫س‬ َ ٌ‫ح‬ َ ‫ال‬ ‫غائِطِ أَ ْو‬ َّ ‫اط‬ ِ ‫د‬ َ ‫مم‬ َ َ‫ء أ‬ َ ‫جا‬ َ ‫ر أَ ْو‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ضى أَ ْو‬ َ ْ‫مر‬ َ ‫م‬ َ ‫هرُوا‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ٍ‫ف‬ َ ‫دا‬ ُ ‫وأَ ْيدِي‬ ُ‫ه‬ ِّ ‫م ال‬ ُ ْ‫مس‬ َ ‫ط ِّيبًا‬ َ ‫ء‬ َ ‫ء‬ ً ‫صعِي‬ ُ‫ج‬ ً ‫ما‬ ْ ‫فا‬ ‫م‬ َّ ‫ف َت َي‬ ِ ‫بوُ جُو‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ممُوا‬ َ ‫دوا‬ َ ‫سا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ َ‫فل‬ ُ‫ت‬ ِ ‫م َت‬ ِ ‫سحُوا‬ َّ ‫د‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ِّر‬ ُ ‫علَ ْي‬ ُ ‫ُري‬ ُ ‫ُري‬ ‫ه‬ ُ ‫م َت‬ ُ ِ‫ول‬ ُ ِ‫د ل‬ ُ ‫م ْن‬ ِ‫ي‬ ِ َ ْ‫م نِع‬ َ ‫م‬ َ ‫طه‬ َ ‫ج‬ َ‫ح‬ َ ْ‫م مِن‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫َّللا ُ ِل َيج‬ َ ‫ه‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َّ ‫ت‬ ِ ‫ولَكِنْ ي‬ ِ ‫ما ي‬ ٍ ‫ر‬ ْ ‫م َت‬ ُ‫ش‬ ُ َّ‫عل‬ ُ ‫علَ ْي‬ ‫ُون‬ َ ‫كر‬ َ َ‫م ل‬ َ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

Muka. 2. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Hilang najis terlebih dahulu. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. 4. Masuk waktu sembahyang. tidak musta„mal. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. 3. 6. SYARAT TAYAMMUM 1. RUKUN TAYAMMUM 1. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. 2. Dua belah tangan hingga siku.” . 5. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan. 3. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. ANGGOTA TAYAMMUM 1. Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. tidak bercampur benda lain.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. 2. Menggunakan debu tanah yang suci.

2. 3. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. Menyapu kedua-dua belah tangan. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. . Murtad iaitu keluar dari agama Islam. 3. SUNAT TAYAMMUM 1. 3. Menyapu muka. 4.2. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Tertib. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1.

nanah. Mukhaffafah (ringan). Najis haqiqiyy. darah bisul. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. Najis hukmiyy. 2. iii. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. Walaupun begitu. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. Mutawassitah (pertengahan). . Oleh yang demikian. darah kudis atau kurap dan nanah. 2. Darah jerawat. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. Mughallazah (berat). Ia terbahagi kepada tiga: i. Dari segi syara`. najis bererti benda kotor seperti darah. iaitu anjing. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. ii. tahi dan sebagainya. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. air kencing dan tahi.

kencing tidak lawas. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. agas dan pijat. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. membasuh dan menyamak. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. bau dan rasa). Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. 3. 4. nyamuk. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. air kurap atau kudis. najis lalat. darah istihadhah. kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. . CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. bau dan rasa). Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. Tempat berbekam. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya.3. 2.

Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. http://www.htm .Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. 4. 2. 3. dibaca Surah Al-Fatihah. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. Sebe lum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah.hafizfirdaus. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. sujud. 5. tasyahhud dan duduk. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. suci dari hadath besar dan kecil. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. 6. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. 3. Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. iaitu harus menutup „aurat.com/ebook/Solat%20sunat/8. Selepas bertakbir. Bertakbir untuk kali kedua. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). suci badan. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful