PENGERTIAN TAYAMMUM Tayammum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan dengan

syarat yang tertentu. Tayammum dilakukan bagi menggantikan wudhu‟ atau mandi wajib (junub, haidh dan nifas), ketika ketiadaan air atau uzur menggunakan air, dan ia adalah suatu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syara„ kepada manusia. ·Disyari„atkan tayammum berdasarkan firman Allah subhanahu wata„ala:

005.006

َ ِ‫نوا إ‬ ُ ‫د َي‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ُ‫م‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ة‬ ْ ُ ‫ذا ق‬ ‫م‬ ِ ‫وأَ ْي‬ ِ ‫م إِلَى الصَّال‬ َ ‫م‬ َ ‫اغسِ لُوا وُ جُو‬ َ ‫ِين آ‬ َ ‫ها الَّذ‬ َ ‫َيا أَ ُّي‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ْ ‫لى‬ ْ ‫لى‬ ُ‫ج‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ ُ‫ل‬ ُ ِ‫رءُوس‬ َ ِ‫م إ‬ َ‫ج‬ َ ِ‫إ‬ َ ‫ال‬ ْ ‫وا‬ ‫نبًا‬ ُ ‫م‬ ُ ْ‫وأَر‬ ُ‫ب‬ َ ‫ْن‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ِق‬ َ‫م‬ َ ‫ال‬ ْ‫ت‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ِ ‫كعْ َبي‬ ِ ‫سحُوا‬ ِ ‫ر اف‬

َّ ‫ف‬ ْ ‫ِن‬ ُ ‫م ْن‬ ُ ‫ك ْن‬ ُ ْ‫وإِن‬ َ‫س‬ َ ٌ‫ح‬ َ ‫ال‬ ‫غائِطِ أَ ْو‬ َّ ‫اط‬ ِ ‫د‬ َ ‫مم‬ َ َ‫ء أ‬ َ ‫جا‬ َ ‫ر أَ ْو‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ضى أَ ْو‬ َ ْ‫مر‬ َ ‫م‬ َ ‫هرُوا‬ ْ‫ك‬ ْ‫ت‬ ٍ‫ف‬ َ ‫دا‬ ُ ‫وأَ ْيدِي‬ ُ‫ه‬ ِّ ‫م ال‬ ُ ْ‫مس‬ َ ‫ط ِّيبًا‬ َ ‫ء‬ َ ‫ء‬ ً ‫صعِي‬ ُ‫ج‬ ً ‫ما‬ ْ ‫فا‬ ‫م‬ َّ ‫ف َت َي‬ ِ ‫بوُ جُو‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ َ ‫ممُوا‬ َ ‫دوا‬ َ ‫سا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ ْ َ‫فل‬ ُ‫ت‬ ِ ‫م َت‬ ِ ‫سحُوا‬ َّ ‫د‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ِّر‬ ُ ‫علَ ْي‬ ُ ‫ُري‬ ُ ‫ُري‬ ‫ه‬ ُ ‫م َت‬ ُ ِ‫ول‬ ُ ِ‫د ل‬ ُ ‫م ْن‬ ِ‫ي‬ ِ َ ْ‫م نِع‬ َ ‫م‬ َ ‫طه‬ َ ‫ج‬ َ‫ح‬ َ ْ‫م مِن‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ْ‫َّللا ُ ِل َيج‬ َ ‫ه‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َّ ‫ت‬ ِ ‫ولَكِنْ ي‬ ِ ‫ما ي‬ ٍ ‫ر‬ ْ ‫م َت‬ ُ‫ش‬ ُ َّ‫عل‬ ُ ‫علَ ْي‬ ‫ُون‬ َ ‫كر‬ َ َ‫م ل‬ َ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬

Maksudnya: “Dan jika kamu junub (berhadath besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwudhu‟ dan mandi), maka hendaklah kamu bertayammum dengan tanah – debu yang bersih.” (Surah Al-Ma‟idah, 5:6) Semua ibadah atau amalan ta„at yang perlu kepada bersuci (taharah) seperti sembahyang, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur‟an, sujud tilawah dan beri„tikaf di dalam masjid adalah boleh bersuci dengan tayammum sebagai ganti wudhu‟ dan mandi, kerana amalan yang diharuskan taharah dengan air adalah diharuskan juga dengan tayammum.

Sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Menggunakan debu tanah yang suci. 5. RUKUN TAYAMMUM 1. Ada keuzuran seperti sakit atau ketiadaan air. 4. tidak bercampur benda lain. Ketiadaan air yang mencukupi untuk wudhu‟ atau mandi. Hilang najis terlebih dahulu.” . SYARAT TAYAMMUM 1. 2. Masuk waktu sembahyang. 3. sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. 2. 3. Bertayammum bagi setiap ibadat fardhu. tidak musta„mal. Niat tayammum adalah seperti berikut: Maksudnya: “Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta`ala. Dua belah tangan hingga siku.SEBAB YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM 1. 2. Berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Muka. ANGGOTA TAYAMMUM 1. 6. Menyapu muka dan dua tangan dengan dua kali pindah. Air yang ada hanya mencukupi untuk keperluan minuman binatang yang dihalalkan.

2. Melihat air atau mendapat air sekiranya bertayammum kerana ketiadaan air. Menyapu muka. Mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu muka. SUNAT TAYAMMUM 1. Membaca basmalah iaitu lafaz 2. . 4. 3. PERKARA YANG MEMBATALKAN TAYAMMUM 1. 3. 3. Tertib. Berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudhu‟. Berturut-turut di antara menyapu muka dan menyapu tangan. Murtad iaitu keluar dari agama Islam. Menyapu kedua-dua belah tangan.2.

Dari segi syara`. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. Mutawassitah (pertengahan). Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing. iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan selain menyusu dan belum mencapai umur dua tahun. tahi dan sebagainya. iii. Najis haqiqiyy. ii. iaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. 2. PEMBAHAGIAN NAJIS Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: 1. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. anjing dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. najis bererti benda kotor seperti darah. . nanah. najis bermaksud segala kekotoran yang menghalang sahnya solat. khinzir dan yang lahir daripada kedua-duanya atau salah satunya. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak. 2. Walaupun begitu. iaitu anjing. Najis hukmiyy. Mughallazah (berat). begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. Oleh yang demikian.PENGERTIAN NAJIS Dari segi bahasa. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak kecuali kulit khinzir. Darah jerawat. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. air kencing dan tahi. darah bisul. Mukhaffafah (ringan). NAJIS YANG DIMAAFKAN Tiada sebarang najis yang dimaafkan. darah kudis atau kurap dan nanah. iaitu selain dari dua jenis di atas seperti darah. Ia terbahagi kepada tiga: i. Semua bangkai binatang adalah najis kecuali ikan dan belalang.

membasuh dan menyamak. . air kurap atau kudis. Najis mughallazah (berat) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. Najis mukhaffafah (ringan) Hendaklah dihilangkan `ain najis itu terlebih dahulu. Tempat berbekam. agas dan pijat. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. kemudian cukup sekadar direnjiskan atau dialirkan air ke atasnya. darah istihadhah. CARA MENYUCI NAJIS Cara menghilangkan najis ialah dengan beristinja‟. · Untuk menyucikan najis hukmiyy iaitu yang tiada warna. najis lalat. kemudian barulah dibasuh dengan air sebanyak tujuh kali. 4. bau dan rasa).3. bau dan rasa ialah dengan mengalirkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. kencing tidak lawas. Najis mutawassitah (pertengahan) Hendaklah dihilangkan „ain najis itu terlebih dahulu. salah satu daripadanya bercampur dengan tanah sehingga hilang sifatnya (warna. bau dan rasa). 3. Cara menyucikan najis haqiqiyy pula adalah seperti berikut: 1. kemudian barulah dibasuh tempat kena najis dengan air sehingga hilang sifatnya (warna. nyamuk. 2.

Kemudian bertakbir untuk kali keempat dan berdoa selepasnya. suci dari hadath besar dan kecil. Mayat sudah dimandikan dan dikafankan. Sebe lum dilakukannya juga tidak disertai dengan azan dan iqamah. Kemudian memberi salam ke sebelah kanan dan kiri. Kemudian bertakbir untuk kali ketiga dan berdoa untuk si mati selepas takbir tersebut. 2. suci badan. sujud. Bertakbir dengan takbiratul ihram dalam keadaan berniat sembahyang ke atas mayat. 3.Sembahyang Jenazah Syarat-syarat sah sembahyang jenazah ialah seperti berikut: 1. Cara melakukan sembahyang jenazah ialah dengan keadaan berdiri sahaja dengan tidak ruku„. 6. dibaca Surah Al-Fatihah. Bertakbir untuk kali kedua. Mayat diletak sebelah qiblat mereka yang menyembahyangkannya kecuali jika sembahyang dilakukan di atas kubur (sembahyang ghaib). Seterusnya membaca salawat dengan mana-mana lafaz salawat dan yang paling afdhal ialah salawat Ibrahimiyyah. 3. http://www. Sembahyang jenazah sama halnya dengan sembahyang yang lain. tasyahhud dan duduk.com/ebook/Solat%20sunat/8. 4.htm . iaitu harus menutup „aurat. 2. Selepas bertakbir. 5.hafizfirdaus. pakaian dan tempat serta menghadap ke arah qiblat. Rukun-rukun dan cara menunaikannya adalah seperti berikut: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful