BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ekonomi tradisional Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu radisional

1. 2. 3. 4. 5. Bercucuk tanam Menagkap ikan Menternak binatang Perlombongan Memungut hasil hutan

Ekonomi Tradisional Sara Diri Jenis Ekonomi Tujuan Lebihan utk pertukaran barangan Tanaman makanan Ternakan makanan Teknologi kuno/mudah Air semulajadi Tangkapan Ikan tradisi Mengamalkan ekonomi secukup hidup. Aktiviti ekonomi seperti melombong,bercucuk tanam,memungut hasil hutan,menternak dan menangkap ikan. Lebihan pengeluaran digunakan semula oleh keluarga untuk tujuan penukaran barangan,kenduri-kendara,pembayaran zakat dan sedekah disimpan untuk satu tempoh. Mengusahakan tanaman makanan seperti penanaman padi,ubi,pisang dan kelapa. Menternak binatang seperti ayam,itik,lembu dan kerbau untuk menambah sumber bekalan makanan. Menggunakan teknologi mudah,peralatan penanaman padi seperti tajak,cangkul,tugal,dan tenggala. Sistem perairan berasaskan sumber air dari sungai dan hujan. Penangkapan ikan menggunakan tali kail,bubu dan jala.

Tenaga manusia dan haiwan Modal/Tenaga kecil Tiada Pengkhususan

Menggunakan tenaga binatang dan manusia dalam pertanian. Penggunaan sumber tenaga yang sedikit dan modal yang kecil. Tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Pembahagian kerja hanya melibatkan perbezaan jantina dan umur.

1

Ekonomi Dagangan Maksud ekonomi dagangan Kegiatan untuk ekspot Skala besar Buruh Upah yg banyak Modal Besar Teknologi Pemasaran meluas Lebihan pengeluaran Kegiatan pertanian atau perlombongan bijih timah untuk lebihan pegeluaran dan ekspot. Pengeluaran adalah dalam skala yang besar. Menggunakan tenaga yang banyak dibawa dari China untuk perlombongan bijih timah. Modal adalah besar kerana dimiliki oleh syarikat-syarikat besar. Menggunakan teknologi yang tinggi seperti kapal korek untuk melombong bijih timah. Pemasaran adalah lebih luas di eksport ke Eropah. Melibatkan lebihan pengeluaran.

Kegiatan ekonomi dagangan di Tanah Melayu 1. 2. Pertanian dagangan perlombongan

Jenis tanaman dagangan di Tanah Melayu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ubi kayu Tebu Lada hitam Gambir Tembakau Kopi getah

Kesan kedatangan British terhadap ekonomi di Tanah Melayu

2

Rangkaian Ekonomi

Penguasaan terhadap pelabuhan utama di kawasan ini mewujudkan satu rangkaian ekonomi dagangan yang berkembang pesat di kawasan bijih timah dan penanaman getah. Ekonomi tradisi terpinggir Aktiviti ekonomi Tradisional khususnya di kawasan luar bandar terpinggir dan ketinggalan. Wujud dwiekonomi Mewujudkan bentuk ekonomi duaan atau dwiekonomi iaitu ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. Ketidakimbangan kemajuan Ekonomi Penumpuan aktiviti ekonomi di negeri-negeri pantai Barat mewujudkan ketidakseimbangan pembangunan dengan negerinegeri di pantai Timur. Tingkat Industri pelombongan Keuntungan daripada hasil perlombongan bijih timah telah dilaburkan semula untuk meningkatkan industri perlombongan. Kemasukan Buruh/Imigran Membawa buruh dari China untuk memenuhi keperluan sektor pertanian dan perlombongan. Perkembangan pertanian komersial di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak pada abad ke-19 Penyumbang pendapatan British Wujud Tanaman Komersial Sebagai penyumbang utama kepada sumber pendapatan kerajaan British di Tanah Melayu. Tanaman komersial yang diberi tumpuan oleh British di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak ialah ubi kayu,tebu,lada hitam,gambir,tembakau dan kopi. Sistem Kangcu dan lada Hitam Semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar di Johor,penanaman gambir dan lada hitam telah diusahakan secara besarbesaran melalui Sistem Kangcu. Pajakan Tanah kepada org Cina Tanah dipajak kepada pengusaha Cina di Johor dengan menanam lada hitam secara kangkar atau ladang. Luas Ladang Lada hitam Pada tahun 1860-an,Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. Kemasukan Pemodal Eropah dan Cina Para pemodal dari Eropah dan China banyak melibatkan diri dalam tanaman komersial pada era kolonialisme British. Kekuasaan British dalam Ekonomi Keupayaan mereka menguasai sektor pertanian komersial adalah kerana mereka mempunyai modal,teknologi serta mendapat konsensi tanah yang luas dan pajakan yang lama. Wujud Dwiekonomi Masyarakat Melayu masih lagi dengan ekonomi sara diri selain daripada ekonomi komersial sehingga mewujudkan dwiekonomi. Tumpuan pertanian Ekspot. British memberikan tumpuan kepada tanaman kopi dan tembakau manakala pemodal dari China mengusahakan gambir,lada hitam dan ubi kayu. Usaha tanaman Getah Pada abad ke-20 pemodal British telah mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. Sistem Kangcu Johor Gmbair/lada hitam Cina Pajak Kangkar Diperkenalkan di Johor semasa pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Tanaman terdiri daripada gambir dan lada hitam. Sistem pajakan tanah kepada pengusaha dari China. Setiap ladang dikenali sebagai kangkar.

3

Saiz besar Buruh Cina

Saiz setiap satu kangkar setiap 2500 ekar hingga 20000 ekar. Setiap kawasan kecil akan diusahakan oleh 3-10 orang buruh dari China.

Faktor mempengaruhi perusahaan getah di Tanah Melayu pada abad ke-20 Tanah subur Revolusi industri – permintaan tinggi. Ridley – bawa masuk getah Pameran dan pengagihan getah percuma Cara penorehan Terdapat tanah yang subur dan iklim yang sesuai. Revolusi Perindustrian di Eropah telah membawa kepada permintaan yang tinggi terhadap getah yang digunakan dalam pelbagai industri terutamanya industri kereta. Peranan Henry N.Ridley dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusaha membawa masuk getah. Ridley berusaha meyakinkan para peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih secara percuma. Beliau berjaya menemui cara penorehan getah yang sesuai,iaitu sistem menoreh secara ibidem atau berbentuk tulang ikan kering,yang tidak merosakkan pokok. Harga getah tinggi Harga getah melambung tinggi berikutan perkembangan industri pembuatan barangan pengguna seperti kasut,tayar,basikal dan peralatan elektrik. Modal asing Kemasukan modal asing milik pelabur Eropah merupakan salah satu faktor utama kepada perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Syarikat Perwakilan Penubuhan syarikat pewakilan membuka ladang dan menguruskan eksport getah seperti Harrisons and Crosfield,Bousten Buttery Estate Agency,Guthrie dan Sime Darby. Galakan British – sewa tanah, cukai Dasar British yang memberikan galakan dan sokongan kepada pemodal asing menyediakan kadar sewa tanah dan tarif rendah. cukai yang rendah kepada peladang getah. Kemudahan infrastruktur Pembinaan infrastruktur seperti jalan raya serta jalan kereta api untuk menghubungkan kawasan pertanian komersial dengan pelabuhan dan pusat pentadbiran. Pekerja asing Membawa masuk pekerja asing dari selatan India untuk bekerja dengan bayaran gaji yang murah. Kopi jatuh. Berlaku kejatuhan harga kopi. Langkah-langkah British menstabilkan harga getah Sekatan Stevenson Had pengeluaran Kupon had penorehan Peraturan Getah A/B Kuota rendah Premiumtanah naik Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson 1922. Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. Memperkenalkan sistem kupon mengehadkan hari menoreh getah. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934. Mengenakan kuota yang rendah kepada pekebun kecil getah. Menaikkan premium tanah untuk penanaman getah.

4

Sekat melayu Sekat getah tanah sawah

Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah.

Perkembangan perlombongan bijih timah di Tanah Melayu hingga kedatangan British Dagang sejak abd ke-9 Dimiliki pembesar Bijih timah mula diperdagangkan di Tanah Melayu sejak abad ke-9 lagi. Lombong bijih timah dimiliki oleh golongan pembesar Melayu dan dikerjakan oleh buruh tempatan. Antara pembesar yang memiliki lombong bijih timah termasuklah Long Jaafar,Ngah Ibrahim,Raja Jumaat,di Selangor dan Dato Kelana Putera,Datuk Bandar dan Dato Muda Linggi,di Sungai Ujong (Negeri Sembilan). Kaedah mendulang Bijih Timah dilombong melalui kaedah mendulang di kawasan sungai yang berhampiran. Pasarkan ke Cina, India, Jepun. Masyarakat Melayu memasarkan hasil bijih ke China,Jepun dan India. Membuat alatan. Bijih digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa,alatan senjata dan alatan muzik seperti gong. Buruh Cina dipantau pembesar. Penglibatan pengusaha dari China dalam sekor perlombongan bijih timah berlaku mulai pertengahan abad ke-19 yang dipantau sepenuhnya oleh para pembesar Melayu tempatan. Dapatkan kebenaran Pengusaha dari China mesti terlebih dahulu mendapatkan kebenaran para pembesar Melayu untuk mengusahakan perlombongan. Jual semula kpd pembesar. Para pembesar Melayu akan memastikan hasil bijih dilombong dijual semula kepada mereka. Harga ditentukan pembesar. Harga bijih akan ditentukan oleh pembesar Melayu itu sendiri. Penglibatan Pemodal Eropah gugat Penguasaan para pembesar Melayu terhadap sektor perlombongan bijih timah mula berubah dengan penglibatan para Melayu. pemodal Eropah dalam sektor ini. Melayu pajak tanah. Terdapat pembesar Melayu memajak lombong kepada saudagar-saudagar Cina untuk mendapatkan keuntungan yang mudah kerana tidak berupaya menyediakan modal. British minat sebab keuntungan Perusahaan bijih timah mendapat perhatian pihak British kerana mendatangkan keuntungan yang lumayan berdasarkan tinggi. permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Abad -20 dikuasai Eropah. Pada awal abad ke-20,industri perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong dari Eropah. Modal kecil Cina gagal bersaing. Pemodal Cina tidak berupaya bersaing dengan Eropah kerana kemampuan mereka menyediakan modal bagi penggunaan teknologi kapal korek. Intensif modal. Perusahaan bijih timah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. Gubal undang-undang. Beberapa enakmen dan undang-undang digubal dan diluluskan bagi mewujudkan penguasaan kerajaan British pada semua peringkat perusahaan melombong bijih timah. Cina merosot – British kuasai. Penguasaan pemodal dari China dalam perlombongan bijih timah terus merosot dengan pengenalan kapal korek sebagai teknologi baru dalam perlombongan bijih timah. Wilayah di China dan penghijrahan ke Tanah Melayu

5

1. 2. 3.

Kwangtung Kwangsi Fukien

Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu 1. 2. 3. 4. Sistem Tiket kredit Sistem pengambilan kakitangan Sistem pengambilan rumah kongsi Kemasukan berkumpulan

Sebab-sebab kedatangan imigran China dan India ke Tanah Melayu sejak abad ke-19 Kurang buruh tempatan British benar masuk Kemiskinan di negara sendiri. Melayu tidak tentang Hubungan tTradisi yg sudah ada. Peluang kerja. Kestabilan Politik. Kekurangan buruh di dalam sektor pertanian dan perlombongan mendorong British membawa masuk imigran. British telah membawa masuk tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Kemiskinan di tempat asal mendorong kedatangan buruh dari China dan India untuk bekerja dalam sektor pertanian dan perlombongan. Orang Melayu tidak menentang imigran China dan India berhijrah ke Tanah Melayu. Hubungan tradisi yang terjalin antara Tanah Melayu dengan India yang telah mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu. Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah. Kestabilan politik di Tanah Melayu mempengaruhi buruh asing ini untuk ke sini.

Cara kemasukan buruh Cina ke Tanah Melayu pada abad ke-19 1. Sistem Tiket Kredit Melalui sistem tiket kredit,bakal imigran ke Tanah Melayu ini dikumpulkan dari kampung-kampung di negara China oleh kheh-tau atau ketua.

Dikumpul dari kg.

6

Ketua bayar wang Buat perjanjian Sin Kheh diawasi. Tiket dibekalkan. Pemborong buruh.

Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran Cina yang dibawa dikenali sin kheh. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis untuk menjelaskan hutang bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh yang tertentu. Sin kheh diletakkan dibawah pengawasan nahkoda atau agensi buruh setelah menerima bayaran daripada bakal majikan. Sin kheh dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. Sin kheh yang sampai di pelabuhan akan diambil oleh pemborong buruh bertindak sebagai orang tengah untuk diserahkan kepada majikan dengan bayaran tertentu.

2.

Sistem Pengambilan kakitangan Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan tenaga buruh. Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. Pegawai yang dihantar bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di tempat majikannya.

Majikan hantar pegawainya. Tambang dibiayai majikan. Pegawai Iring buruh.

3.

Sistem Pengambilan Rumah Kongsi Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehinggalah mereka sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu. Buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi,pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

Dilakukan Pegawai Di Cina. Pegawai yg biayai Diserah tuan rumah kongsi .

4.

Kemasukan Secara Berkumpulan Kedatangan imigran ini telah berubah ekoran wujudnya tajaan oleh Charles Brooke melalui syarikatnya yang beribu pejabat di Singapura. – Kemasukan imigran Cina berketurunan Foochow di Sarawak secara berkumpulan dengan persetujuan antara ketua Foochow di Sibu dengan Charles Brooke. Imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam.

Tajaan Charles Brook Persetujuan ketua Sarawak. Sektor pertanian. Maksud kangani Foochow

7

Seorang yang diberi kepercayaan dan lesen oleh majikan untuk mendapatkan tenaga buruh dari India.

Cara kemasukan buruh India ke Tanah Melayu abad ke-19 1. Sistem Buruh Bebas Buruh dari India yang memasuki Tanah Melayu melalui sistem buruh bebas,akan datang sendiri dengan biayaan masingmasing. Kedatangan mereka diaturkan oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Setelah tiba di Tanah Melayu,mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki.

Sendiri Atur Bebas 2. Sistem Kontrak

Majikan biaya

Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu dan sebagai balasannya buruh tersebut akan bekerja dengannya untuk jangka masa tertentu (antara 1-3 tahun) dengan bayaran yang paling minimum,iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari.

3. Lesen

Sistem Kangani Seseorang kangani yang diberi kepercayaan oleh majikan,akan diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh tersebut sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Seseorang kangani adalah seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing.

Wang Pendahuluan Pengurus agensi

Perkembangan mata wang di Tanah Melayu Mata wang - Melaka Melayu lain. Mata wang Sepanyol Penggunaan mata wang emas,perak dan timah bermula semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dalam kegiatan perdagangan. Di negeri-negeri Melayu lain ,mata wang turut digunakan seperti dinar emas Kelantan,wang dan kupang emas di Terengganu dan jongkong tampang di Pahang. Kedatangan para pedagang Eropah telah memperkenalkan penggunaan mata wang perak Sepanyol selama 300 tahun

8

Wang Kertas Wang Negeri Selat. Penjajah tubuh bank Kemudahan pinjaman. Dana luar – cepat. Bank ejen pembayar Mercantile Bank -Pertama Bank Eropah Perkhidmatan utama – org Eropah. Bank Tempatan Bank di Sarawak Melayu tubuh bank.

digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat Pada tahun 1897,British telah menubuhkan sebuah pesuruhjaya dikenali sebagai Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas di Negeri-Negeri Selat. Pada tahun 1960,wang kertas Negeri-Negeri Selat mula diperkenalkan dan hanya sah digunakan untuk perdagangan di Negeri-Negeri Selat. Penubuhan institusi kewangan atau bank di Tanah Melayu oleh penjajah berlaku ekoran pembangunan dan kesempatan ekonomi. Bank berperanan menyediakan kemudahan pinjaman kepada para pelabur untuk memajukan dan memesatkan lagi industri getah dan bijih timah. Dana daripada luar negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Urusan perniagaan antarabangsa bertambah licin kerana bank bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport. Pada tahun 1859,Mercantile Bank merupakan bank pertama yang ditubuhkan di Tanah Melayu. Selepas 1874,lebih banyak bank Eropah membuka cawangan di Tanah Melayu seperti The Chartered Bank,Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemence Bank Nederland. Bank-bank Eropah ini lebih mengutamakan pedagang Eropah manakala pedagang tempatan hanya boleh mendapatkan perkhidmatan melalui orang tengah atau komprador. Pada tahun 1913,bank tempatan yang pertama telah ditubuhkan di Kuala Lumpur iaitu Kwong Yik Bank diikuti Bank of Malaya Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang. Bank Perdagangan ditubuhkan di Sarawak seperti Kwong Lee Bank diikuti Sarawak Chinese Banking Corporation Limited dan Ban Chiang Bank. Pada tahun1947,orang melayu menubuhkan bank yang pertama di Kuala Lumpur dikenali sebagai Malay National Banking Corporation Bhd.

Perkembangan insurans di Tanah Melayu Perkembangan Perdagangan Jenis Perkhidmatan Insurans Maritim Insurans Kebakaran Cawangan Insurans Luar. Perkhidmatan insurans diperkenalkan ekoran perkembangan ekonomi dalam perdagangan antarabangsa. Perkhidmatan insurans yang ditawarkan ialah insirans maritim atau lautan,insurans kebakaran ,insurans harta,insurans perniagaan dan kemalangan,serta insurans nyawa. Keperluan perkhidmatan insurans maritim adalah untuk melindungi dagangan dan kapal pedagang kerana sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama. Insurans kebakaran menjadi penting kerana kebakaran sering membawa kemusnahan misalnya,di Kuala Lumpur dan di Ipoh. Pada peringkat awal,syarikat insurans yang ada di Tanah Melayu merupakan cawangan atau wakil syarikat insurans asing

9

Syarikat perwakilan Syarikat Insurans Tempatan Pengasingan khidmat insurans Ordinan Insurans.

yang beribu pejabat di luar negara. Syarikat perwakilan yang diperkenalkan di Tanah Melayu ialah boustead and Company di Pulau Pinang mewakili Syarikat Royal Insurance Company dari England. Straits Insurance Limited dan Khean Guan Insurance Limited ialah syarikat insurans tempatan berpusat di Singapura dan Pulau Pinang. Pada tahun 1917,undang-undang perkhidmatan syarikat insurans telah dikemaskinikan dengan insurans nyawa diasingkan daripada insurans kebakaran. Pada 1948,enakmen-enakmen ini digantikan dengan Ordinan Syarikat Insurans kebakaran dan Ordinan Syarikat Insurans Nyawa.

Dasar British Terhadap Pertanian Kesan dasar British memperkenalkan pertanian dagangan Tanaman baru Komersilkan tanaman Tanaman Ladang Pemilikan tanah Lindung tanah Melayu Memperkenalkan tanaman baru yang mendapat pasaran baik diperingkat antarabangsa seperti kopi,tembakau dan getah. Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. Mengusahakan tanaman secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh yang dibawa masuk dari China dan India. Memperkenalkan undang-undang pemilikan tanah bagi meneruskan penguasaan ekonomi. Melindungi dan mengelakkan tanah orang Melayu daripada dicerobohi oleh pemodal dan pelabur asing.

Tujuan British memperkenalkan undang-undang tanah di Tanah Melayu Elemen utama. Sistem Pemilikan tanah Melayu. Tiada Rekod Rekod Bertulis Mudahkan Pentadbiran Jadikan Cagaran Nilai Komersial tanah Ketentuan Cukai Tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah. Sistem pemilikan dan penggunaan tanah yang dipraktikkan masyarakat Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di Barat. Sistem pemilikan tanah dikalangan masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod dan catatan yang sempurna untuk dijadikan bukti pemilikan terhadapnya. Rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah. Rekod bertulis memudahkan sebarang urusan pentadbiran seperti urusan cukai dan urusniaga terhadap tanah seperti urusan cukai dan urus niaga terhadap tanah seperti pajakan,sewa beli,penjualan dan pembelian. Tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal. Membahagikan tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial seperti tanah ladang,tanah peribumi dan tanah perlombongan. Menentukan kadar cukai yang dikenakan terhadap jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan.

10

Permohonan Tanah Kebenaran Pejabat Tanah.

Menetapkan individu ataupun syarikat yang berminat untuk mengusahakan sesuatu kawasan membuat permohonan di Pejabat Tanah. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah,damar dan rotan.

Kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British terhadap masyarakat Melayu Permohonan – Pejabat Tanah Kuasa residen Kebenaran Pejabat Tanah Sistem Wang Urusan dengan wang Melayu Pinjam Wang Melayu Jual Tanah. Inividu yang ingin mengusahakan tanah tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu sebaliknya mesti memohon melalui Pejabat Tanah. Memberikan kuasa kepada Residen negeri untuk menentukan kawasan konsensi tanah yang diberikan kepada para pemodal. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripadaPejabat Tanah untuk mengutip sumber huan seperti nipah,damar dan rotan. Perkembangan sistem ekonomi wang terhadap masyarakat Melayu. Semua urusan seperti jual beli,cukai,sewa tanah,barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. Masyarakat Melayu terpaksa bergantung kepada orang tengah untuk meminjam wang. Ramai orang Melayu menjual tanah milik mereka untuk melangsaikan hutang.

Undang-undang tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu ,Sabah dan Sarawak 1. 2. 3. 4. Akta Tanah Simpanan Melayu Land Order Land Settlement Order Proklamasi Perlindungan Hak Peribumi

Tindakan British bagi mengekalkan tanah pemilikan peribumi AktaTanah Simpanan Melayu. Jamin eko./politik. Elak pindah milik. Kuasa isytihar Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu 1913. Akta ini diperlukan untuk menjamin ekonomi dan politik orang Melayu masa depan. Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing. Residen diberi kuasa mengisytiharkan mana-mana hak milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu.

11

Tak Benar tanam komersial. Padi dan kelapa. Land Order – hak milik di Sarawak. Lindungi drp Cina. Land Settlement Order. Warisan dan pemilikan Elak pajakan,pecah.. Pembahagian jenis tanah Imigran - Tanah campuran Warta Hak Pribumi. Peg Daerah – kuasa – Sabah. Sebelum 1888 tak sah Peg Daerah – kuasa – niaga. Tiada Tuntut ganti rugi.

Akta tersebut tidak membenarkan orang Melayu menanam tanaman komersial. Undang-undang menetapkan jenis tanaman padi dan kelapa. Memperkenalkan Land Order 1931 yang memperuntukan hak milik tanah peribumi Sarawak. Melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha Cina untuk kegiatan pertanian. Menguatkuasakan Land Settlement Order 1933 memberi perlindungan hak tanah peribumi. Pemilikan Tanah hanya boleh dilakukan secara warisan. Mengelakkan berlaku pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah terhadap tanah warisan. Memperkenalkan Land Order 1948 membahagikan tanah kepada tanah campuran,tanah simpanan dan tanah pedalaman. Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap tanah campuran. Mewartakan Proklamasi Pelindungan Hak Peribumi 1889. Pegawai Daerah diberi kuasa menjaga kepentingan hak milik tanah peribumi Sabah. Menganggap tidak sah segala urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah sebelum 1888. Pegawai Daerah diberi kuasa dalam urus niaga tanah dengan Eropah. Penduduk peribumi Sabah berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing.

Kandungan Akta Tanah Peribumi di Sabah dan Sarawak Lindungi drp ceroboh Lindung tanah pribumi Pindah milik melalui pewaarisan. Bahagi kpd 3 kaw. Tanah campuran-imigran. Kuasa Pegawai Daerah. Urus niaga tanah dimaklumkan Berhak ganti rugi Akta Land Order 1933 melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi pengusaha dari China untuk tujuan pertanian. Akta Land Settlement Order memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi. Pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui pewarisan untuk mengelakkan berlakunya pemajakan,pemecahan dan penjualan tanah. Akta Land Order 1948 membahagikan tanah di Sarawak kepada tiga kawasan tanah pedalaman. Golongan imigran hanya boleh mempunyai hak terhadap tanah campuran sahaja. Proklamasi perlindungan Hak Peribumi menetapkan bahawa kepentingan hak milik tanah peribumi Sabah adalah di bawah kuasa Pegawai Daerah. Segala urus niaga tanah dengan orang Eropah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi. Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing.

12

Kesan dasar British terhadap pekebun kecil getah di Tanah Melayu Larang tanam Kurang orang Melayu Premium dikenakan – tanah baru Pembukaan Tanah baru dilarang. Lindungi pemodal Eropah Kuota Rendah Melayu tidak minat Memperkenalkan Enakmen Tanah Padi 1917 yang melarang penanaman getah dikawasan penanaman padi. Penyertaan pekebun kecil getah terutamanya dari kalangan orang Melayu dalam sektor perusahaan getah berkurangan. Premium permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah turut dikenakan. Pembukaan tanah-tanah baru untuk tujuan penanaman getah telah dilarang sama sekali oleh kerajaan British. Memberikan perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang dari Eropah menerusi Rancangan Stevenson 1922 semasa kejatuhan harga getah. Pekebun kecil diberi kuota yang lebih rendah melalui pelaksnaan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934. Orang Melayu tidak berminat untuk mengerjakan sawah padi.

Sebab British kekalkan orang Melayu dalam penanaman padi Elak Libat dlm getah Tak mahu Gantung impot padi Tiada jaminan beras luar. Melayu disekat tanam getah. Elak Ancam Getah Eropah. Mengelakkan penglibatan orang Melayu dalam penanaman getah. Mengurangkan Tanah Melayu bergantung import beras dari luar negara seperti dari Thailand,Indo-China dan myanmar. Bekalan beras dari luar negara tidak sentiasa terjamin.Sekiranya berlaku kekurangan pengeluaran beras luar,kesan buruk akan berlaku di Tanah Melayu. Pekebun kecil dilarang menanam getah di tanah sawah. Pekebun kecil dilarang menanam getah kerana ia mengancam ladang getah pengusaha Eropah.

Sebab orang Melayu kekal dalam ekonomi tradisional semasa pemerintahan British Tidak beri keutamaan Keutamaan kpd penjajah. Galakan kpd Eropah. Tiada insentif kewangan. Melayu disekat tanam getah. Lindungi peladang Eropah. Kuota Rendah Premium tanah naik. Tidak memberi keutamaan nasib rakyat tempatan. Mengutamakan ekonomi penjajah dan ekonomi peladang besar atau kelas komprador yang mengaut keuntungan negara. Menggalakkan pelaburan Eropah melalui skim perladangan. Intensif kewangan dan bantuan teknikal tidak pernah ditawarkan kepada pekebun kecil. Menyekat orang Melayu daripada menanam getah. Pekebun kecil tidak dibenarkan menanam getah di tanah sawah Memperkenalkan Sekatan Stevenson melindungi peladang Eropah semasa kejatuhan harga getah. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pada tahun 1934 yang memberi kuota yang rendah untuk penjualan getah oleh orang Melayu. Menaikkan premium tanah untuk tanaman getah.

13

Kesan-kesan Dasar Ekonomi British Faktor kemunculan bandar baru di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 Bijih timah Petroleum Perkembangan Pengangkutan Pertanian Kedudukan Strategik Ada Pelabuhan Pusat Pengumpulan hasil Perkembangan kegiatan perlombongan bijih mewujudkan bandar Kuala Lumpur,Taiping dan Seremban. Perkembangan perlombongan petroleum mewujudkan bandar Miri di Sarawak. Perkembangan sistem pengangkutan mewujudkan bandar Kuala Lumpur. Perkembangan pertanian komersial mempengaruhi kewujudan bandar johor Bahru. Kuala Lumpur berkembang sebagai bandar besar kerana kedudukan strategiknya. Peningkatan pengeluaran produk industri bijih timah dan getah telah menjadikan pelabuhan Klang,Melaka dan Pulau Pinang. Bandar Kuching muncul sebagai pusat pengumpulan dan pengeksportan gambir dan lada hitam.

Ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu Petempatan berbeza Pekerjaan ikut kaum Bahasa berbeza Tiada kesepaduan kaum Pendidikan Vernakular Petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum.Orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar,kaum Cina tinggal di kawasan bandar dan kaum india tinggal di estet Jenis pekerjaan rakyat berbeza-beza mengikut kaum orang Melayu sebagai petani,kaum India kebanyakkannya sebagai penoreh getah dan kaum Cina sebagai peniaga dan pekerja di lombong bijih timah. Bahasa pertuturan yang digunakan dalam kehidupan sosial berbeza antara satu sama lain. Tidak terdapat kesepaduan dan interaksi antara kaum yang meluas. Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing.

Sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu Pendidikan Vernakular Guna Bahasa Ibunda Sek. Melayu- Neg.Selat. Sistem pendidikan vernakular dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa penggantar. British menubuhkan sekolah vernakular Melayu di Negeri-Negeri Selat.

14

Sek Melayu – Tlk Belanga.- Pertama Kemudian Seberang Perai,K.Kangsar, Bt Gajah. Sek .Perempuan 1885 Kolej Melayu -Elit Sek.Melayu-Peringkat Rendah Guru- MPSI Ladang- Tamil Bandar – Tamil - Barat Sukatan - India Saudagar Cina – tubuh sek. Dialek masing-maing. Enakmen – daftar sekolah. Mubaligh Kristian – sek Ingg. Sek. Ingg – Elit - Bandar Sek Ingg. Ikut England Universiti Malaya.

Sekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belangga,Singapura. Sekolah Melayu seterusnya didirikan di Seberang Prai,Kuala Kangsar dan Batu Gajah di Perak. Sekolah Melayu untuk murid perempuan telah dibina di Negeri-Negeri Selat pada tahun1885. Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan sebagai sekolah khusus untuk golongan elit. Sekolah Melayu ditubuhkan hanya peringkat rendah dan kurikulum bersesuaian dengan cita-cita British menjadikan anak Melayu sebagai petani. Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan di Tanjung Malim,Perak bertujuan melatih guru sekolah Melayu. Pihak pengurusan ladang pula akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. Pendidikan Tamil disediakan oleh kerajaan British di bandar seperti Sekolah Tamil Vivekananda di Seremban berorientasikan sistem pendidikan di negara India. Menggunakan sukatan pelajaran,buku dan tenaga pengajar dari India serta menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa penggantar. Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China.Contohnya,Sekolah Chung Hwa (1914) dan sekolah Cina Yuk Chai (1926) di Kuala Pilah. Menggunakan dialek masing-masing sebagai bahasa perantaraan manakala guru,buku dan sukatan pelajaran datangya dari China. Kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah mengawal segala aktiviti untuk menyekat pengaruh komunis di Sekolah Cina. Pendidikan Inggeris turut dimulakan pada peringkat awal hasil usaha mubaligh Kristian dan badan sukarela,di Tanah Melayu. Sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit kerana lokasinya terletak di bandar dan pelajarnya terdiri daripada kalangan orang atasan. Kurikulum sekolah Inggeris disusun berasaskan sistem pendidikan di Engand. Pihak British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura tetapi agak lewat.

Perkembangan perindustrian di Tanah Melayu pada awal abad ke-20

15

Kurang maju tumpu bahan mentah.

Perusahaan perkilangan di Tanah Melayu tidak maju kerana aktiviti ekonomi British memberi tumpuan terhadap pengeluaran bahan mentah bijih timah dan getah. Barangan diimport Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan telah diimport kerana barangan perkilangan tempatan yang sedikit. Tujuan eksport – kasut getah. Sektor perkilangan di Tanah Melayu dimajukan untuk keperluan eksport,Syarikat Shum Yip Leong mndirikan dua buah kilang kasut getah untuk dieksport ke China. Kasut Bata - Klang Syarikat Kasut Bata turut menubuhkan sebuah kilang di Klang,Selangor. Fung Keong, Kinta Rubber Works – Terdapat juga syarikat seperti Fung Keong di Klang,Selangor dan Kinta Rubber Works di Ipoh,Perak yang menghasilkan berasaskan getah barangan berasaskan getah. United Engineer – kapal korek Syarikat United Engineers pula telah mendirikan kilang membina kapal korek ,kapal kecil dan mesin memproses getah. Mengetin nanas. Perusahaan mengetin nanas diasaskan oleh seorang berbangsa Perancis berpusat di Johor untuk eksport. Pemodal Cina Pemodal Cina mengusahakan perusahaan mengetin nanas di Johor. Perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 Perkembangan Lombong & Petanian Cepat penghantaran Jln Keretapi Pertama Perkembangan pesat kegiatan perlombongan dan pertanian menyebabkan perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Jalan kereta api yang pertama telah dibina pada tahun 1885 untuk menghubungkan Taiping dengan Port Weld,Kuala Lumpur dengan Port Swettenhem,kawasan perlombongan di Seremban ke Port Dickson dan di Tapah Road dengan Telok Anson. Pada tahun1904,semua kawasan perlombongan bijih timah di Perak,Selagor dan Negeri Sembilan telah mempunyai perkidmatan kereta api. Jalan kereta api yang menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam telah disiapkan pada tahun 1918. Pada tahun 1931,jalan kereta api di bahagian timur yang menghubungkan Gemas,Pahang dan Kelantan ke sempadan Siam telah dibina. Menjelang tahun 1923,jalan kereta api di Tanah Melayu telah disambung hingga ke Singapura. Pembinaan jalan kereta api menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Di Johor,orang Eropah hanya melabur dalam perusahaan getah selepas terdapatnya pembinaan jalan kereta api. Perkhidmatan kereta api dapat membawa muatan yang banyak. Jalan raya dalam bentuk berturap dan tanah merah digunakan untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pangkalan sungai. Menjelang tahun 1895,Selangor dan Perak mempunyai jalan raya sepanjang 2400 kilometer. Kegunaan jalan raya bertambah popular selepas pengenalan kenderaan bermotor pada tahun 1902. Antara tahun 1911 hingga tahun 1928,jalan raya yang menghubungkan Perlis dan Singapura siap dibina.

Perkhidmatan utk Timah 1918 Keretapi ke Sempadan Siam 1931 ke Timur 1923 Sambung ke Singapura Buka tanah baru Pelabur luar datang Muatan yg banyak Jln raya berturap Sepanjang 2400km jln raya Kenderaan bertambah Hubung Perlis - Singapura

16

Mudah hubungan Barat Timur Komunikasi – Tel. Telegraf, pos... Tambah kecekapan

Jalan raya diantara Kuala Lumpur dan Kuantan turut dibuka bagi memudahkan perhubungan antara negeri-negeri di Pantai Timur. Sistem perhubungan seperti telegraf,telefon,perkhidmatan pos,radio dan perkhidmatan udara diwujudkan akibat daripada perkembangan ekonomi. Perhubungan antara negeri-negeri serta perhubungan dengan negara luar dapat dijalankan dengan lebih cekap dan cepat.

Sumbangan sistem pengangkutan kepada ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20 Lombong Timah Cepat penghantaran Hubungkan dengan kawasan timah Hubung seluruh Bahagian TM PembukaanTanah Getah Pelabur Luar - Getah Muatan Luar Pelabuhan Perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah. Mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari lombong ke pelabuhan untuk dieksport. Jalan keret api menghubungkan semua kawasan perlombongan bijih timah di Perak,Selangor dan Negeri Sembilan. Menghubungkan bahagian timur,utara dan selatan Tanah Melayu. Pembukaan tanah baru di pedalaman untuk peladangan getah. Menarik pelabur Eropah melabur dalam perusahaan getah. Kereta api dapat membawa muatan yang banyak. Menghubungi dengan negara luar melalui pelabuhan dengan menggunakan kapal berkuasa wap. Pelabuhan dapat dimajukan untuk mengeksport getah dan bijih timah ke Eropah.

Langkah-langkah British untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak Bina Hospital Menubuhkan hospital di bandar seperti di Taiping dan di Kuala Lumpur dalam usaha mengawal wabak penyakit berjangkit mudah merebak. Pusat Kesihatan Membina pusat kesihatan di luar bandar untuk mengawal penyakit berjangkit yang mudah merebak. Pusat Kesihatan Kecil Pusat kesihatan kecil turut dibina di negeri-negeri lain,misalnya terdapat 14 buah pusat kesihatan di Selangor,dua buah di Pahang dan tiga buah di Negeri Sembilan. Sabah – bina hospital Pada tahun 1913 beberapa buah hospital telah dibina di Sabah,iaitu di daerah Jasselton,Sandakan,Beauford,Kudat dan Tawau. Sarawak – di Kuching, Sri Aman, Di Sarawak,perkhidmatan perubatannya tertumpu di bahagian Kuching dan pusat perubatan kecil dibina di Sri Aman dan Sibu Sibu. Sumbangan orang Perseorangan Terdapat hospital yang dibina atas sumbangan orang perseorangan seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur,yang memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja lombong bijih timah yang terdiri daripada kalangan imigran China. Institut Penyelidikan Perubatan Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur yang membuat penyelidikan untuk mencari punca penyakit dan langkah pencegahan.

17

Lembaga Sanitary Jabatan Kesihatan

Lembaga Sanitary ditubuhkan untuk menitikberatkan kesihatan awam terutamanya di bandar-bandar serta mengawasi kebersihan bandar di Kuala Lumpur. Jabatan Kesihatan telah mengambil alih sebahagian tugas Sanitary Board dan bertanggungjawab dalam aspek kesihatan.

----------------------------------------------------------------------------------------

18