Dalil Naqli tentang Hari Kiamat

A. Firman Allah SWT dalam QS Al-hijr [15]: 92-93

Artinya : maka demi tuhanku, kami akan menanyakan mereka semua, tentang apa yang mereka kerjakan dahulu.

B. Firman Allah SWT dalam QS. Az-zumar [39]: 68

Artinya : dan sangkakalapun ditiup maka matilah semua (makhluk) yang dilangit dan Dibumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi(sangkakala itu) maka seketika itu mereka bangun(dari kuburnya) menunggu (keputusan Allah.

C. Firman Allah SWT dalam QS Al-Insan [76]: 20

Artinya : dan apa bila kamu melihat( keadaan ) disana(surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar D. Firman Allah SWT dalam QS Al-Waqi’ah [56]: 51-54

maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.Artinya : kemudian sesungguhnya kamu. . sekalipun hanya sebesar biji Sawi. pasti kami akan mendatangkan (pahala). E. Firman Allah SWT dalam QS Al –Anbiya [21]: 47 Artinya : dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat maka Tidak seorangpun dirugikan walau sedikitpun.Firman Allah SWT dalam QS Al-Insyiqaq [84]: 7-12 Artinya : maka adapun orang yang diberikan catatan diberikan dari sebelah kanan. Dan cukuplah kami yang Membuat perhitungan. wahai orang-orang sesat lagi mendusta! pasti akan memakan buah zaqqun maka akan penuh perutmu dangannya setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.dan adapu orang yangdiberikan catatannya dari sebelah belakang maka dia akan berteriak “celakahlah aku!” dan dia akan masuk kedalam api yang menyala-nyala(neraka) F. dan dia akan dikembalikan dengan keluarganya(yang sama-sama beriman)dengan gembira.