P. 1
08 Isi Pelajaran BMM3110

08 Isi Pelajaran BMM3110

|Views: 22|Likes:
Published by Masni Shabiru

More info:

Published by: Masni Shabiru on Aug 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti .Sabran. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 . Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. Rahim Syam . penyusunan semula atau peluasan. LATIHAN (i). AKTIVITI (i). Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. (ii).1987). Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. => Ah Meng berlari dengan pantas. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama.

(2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.Sabran. 5 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.al (2006).Rahim Syam (1987).Bhd. Bahasa Melayu II. Raminah Hj.

Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. konsep ragam ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. (Marzukhi Nyak Abdullah. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ragam ayat . Selain itu. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat.1997). 6 . Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Menjelaskan jenis-jenis ayat. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. anda seharusnya dapat: 1. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. 2. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.

adjektif atau kata sendi nama. (2). Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Kek lapis itu enak sekali. ragam ayat. Sebagai contoh. 7 . terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. (Lutfi Abas . Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain.1975).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Ramli sangat pandai bermain skuasy.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Maniam itu baik sungguh. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. (3). kata kerja. 2. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.

Sebagai contoh. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. dalam bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Sebaliknya. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. ayat Melihat Paul. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. 8 .perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut.al 2008). akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. Oleh itu.

Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Dengan perkataan lain. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. subjek terbitan sebagai judul. 9 . kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat.2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Seterusnya. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.

Budin (11). di pantai Damai. 2. buah durian. sepanjang malam. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Keterangan 10 . Kanak-kanak (13).2.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Pekerja (10). Kereta itu (16).Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Ombak (14). pipinya. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan.

Contoh: (21). (22). lagi. Kereta itu (18). Saya sudah memiliki kereta baru.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu. Rusa itu (20). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Dunia ini penuh dengan dugaan. 11 . iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). Dia pandai mengawal emosinya. oleh anjing. Kuih itu pagi tadi. (23). 3.

suka. terkejut. Menurut Abdullah Hassan (2005). amboi.sedih dan sebagainya. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. kamu. gembira. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. AKTIVITI 1. engkau dan sebagainya. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. hairan dan lain-lain.takut. LATIHAN 1. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. 2. anda. wah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 . Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai.gembira. Contoh kata seru ialah oh. marah. aduh dan sebagainya. duka . cis.

Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Bhd.al (2006). 13 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.Bhd. Tatabahasa Dewan. Raminah Hj.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Rahim Syam (1987). (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Marzukhi Nyak Abdullah.Sabran.

Tanpa unsur frasa. Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa kerja (FK).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. Malah. iaitu frasa nama (FN). Sehubungan itu. 14 . terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.

perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. 15 . Seterusnya. menjelaskan definisi frasa nama dan. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. 2. menjelaskan binaan frasa nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Putrajaya (4). Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. Pelajar (9). Anak (11).al.Omar. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. bandar selamat. Atlet (8). Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). baik akhlaknya. . Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. bandar selamat. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. menggigit makanan. Emak Wan Seng (3). atau sebelum dan sesudah frasa nama. Pegawai (10). untuk pekerja sahaja. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. menduduki ujian. Emak (2). Ibu (6). 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). peniaga sayur. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. memberi ceramah.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et.

(Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. wanita. mawar. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . Jawa.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu.al. Dalam struktur binaan ayat. 2006). Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3.1983). Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. Frasa digunakan bagi membina ayat. parsi. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa.

Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak.

19 .al (2008). Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2.Bhd. atau akhbar tempatan. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Abdullah Hassan et. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et. Asmah Hj. LATIHAN 1.

0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . Dalam peraturan ini. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 .M) 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).

M.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .pisang goreng (bukan goreng pisang) . 21 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: . kekecualian hukum D .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri . terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Lama-kelamaan.sos cili (bukan cili sos) . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. Selain itu.2 Kekecualian Hukum D .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.sup kambing ( bukan kambing sup) .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.

Ali. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. (18). menteri pengangkutan. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. (14). Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. (15). imam besar. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. menteri kanan. 22 . Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. (16). dan seumpamanya. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. (13). Mohd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. (17).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

(45). pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43).Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. (47). Puan . Tunku. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . 4. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Tun. (44). Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Haji. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. 2008). Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). (48). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.

Apakah maksud hukum D-M? 2. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. 27 . Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Nik Safiah Karim et. f) Lain masa. Tatabahasa Dewan.Bhd.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Abdullah Hassan et. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008). PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur.M. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. anda boleh bayar bil awal.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Tulis semula ayat. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. g) Sport rim kereta itu milik Romli. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market.Bhd.

frasa kerja (FK). terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. iaitu frasa nama (FN). HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. Malah. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Sehubungan itu.1) Menganalisis binaan frasa kerja. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.6) 28 . Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis.

29 .1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. 5. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Menurut Abdullah Hassan et. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.al (2006). Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. Dalam susunan ayat biasa.

30 . menjual sayur di pasar. 5.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1).2. Faisal tidur lena di bilik tidur. Emak (2).1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Contoh: (8). Budak nakal itu terjatuh lagi. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. (9). (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Berdasarkan contoh ayat di atas. Contoh : (5). meniup saksofon. mencipta lagu itu. Pemuzik itu (4). Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Emak Ahmad (3). Faisal tidur lena. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. P. ayat (91) . (6). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. terjatuh dan bergaduh. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. 5. (10).2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. (7). Dia selalu bergaduh.

Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. (12). 5. (13). dan (96). Dalam ayat (11). frasa kerja. Biarpun begitu. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. Ibu menganyam tikar setiap hari. 31 . (12) dan (13). (95). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Dalam konteks ini . kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang.

Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. 32 . (19). (22). (16). (17).Halijah menggenggam erat tangan suaminya. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). (23).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. ‘produk ’. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. ‘tangan’. (24). (18). (15).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Catatan: kejadian’. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang.

Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn. Bahasa Melayu II. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. (2008).Bhd.al (2006) Sintaksis.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. atau akhbar tempatan. Kuala Lumpur.

Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. Selain itu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) 34 . aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu.

Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. ini atau masa hadapan.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . telah .pernah) (1). Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. (2). 6. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Dalam hal ini. 35 . frasa kerja berfungsi sebagai predikat. diberikan contoh ayat berkaitan.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau.

36 . mesti.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3).2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Dia harus pulang ke kampung segera. sudah. kini. Contoh ayat: (6). frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. sedang. Contoh: hendak. harus. (10). boleh menerima ayat komplemen. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. atau masa hadapan. boleh.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. Contoh : telah. (5). (7). masih. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. akan. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Menurut Nik Safiah Karim et. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Wan Malini akan memetik bunga di taman. (11). Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. mahu. 6. belum 6. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. (9). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang.al (2008). (8). Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4).

demi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. (14). unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . semoga dan untuk. Berdasarkan contoh ayat di atas. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. 6. dan frasa nama. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. dan (17). Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Dalam ayat (15). Yang pasti. Apabila keadaan sedemikian berlaku. Bagi kata kerja transitif. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. (17). (16). supaya. (13). frasa adjektif. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. terjatuh dan bergaduh. Biarpun begitu. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). (16). Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). ayat (12) . (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando.

daripada. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. tahun lepas.kepada .dari. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. dalam .pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa.ke. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. Penggunaan kata sendi nama di. Contoh: (18) Dia belajar di universiti. .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah.

untuk dan bagi. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. (27) Menteri berjalan megah. 39 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (26) Azman berlari pantas. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi.

(42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. bak. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya.kesamaan atau hampir sama. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. sebagai. 6. bagai.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. 40 . (43) Hidungnya mancung bak seludang. mengenai. terhadap. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu.

PTS Professional Publishing Sdn. berupaya vi.Bhd. Hashim Hj. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. memutuskan viii. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et. i. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. berjumpa x. memikirkan ii. bersedia vii. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008) Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Berdasarkan perkataan di bawah.Bhd.Bhd. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Abdullah Hassan et. bertolak iii. mengalami ix.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. LATIHAN 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. melagukan v. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. memancing iv.al (2006) Sintaksis. 41 .Musa (1993).

kata penguat dan kata bantu dalam frasa. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. Selain itu.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. 42 . unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu .Penguat . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Sementara. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.

Dalam susunan ayat biasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. (1. penguat dan kata bantu.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7. 43 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. (1. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.

Namun. Contoh : (1) .1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Dalam binaan predikat. 44 . kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Dalam hal ini. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.

(3) .2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . Contoh: (2) . Tanamannya subur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (5) . Penglihatannya kabur. Guru pelatih itu cergas (4) . 7.1. Salim sangat rajin.1. (6) . Dia kelihatan ceria.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat.

Kubah masjid itu amat besar. Taman Bunga di istana itu indah nian.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. seperti dalam ayatayat berikut: (14).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Pakaian puteri itu cantik sekali. 46 . Lukisan itu paling cantik. (13) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. Perangai anaknya terlalu amat sopan. (11) . Contoh: amat dan sungguh. (12) . terlalu amat. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. (8) .  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Contoh: (7) . nian (9) . Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Contoh : sungguh amat. Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Rumahnya terlalu besar. (10) . Kereta lembu itu lambat benar. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (15). benar.

sungguh masih muda. masih. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. misalnya: masih amat jauh. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. Pekerja baru itu belum sangat cekap. (17). Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. (18). (22). Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. AKTIVITI 1. sungguh telah pandai Contoh: (19). Pekerja yang berkualiti harus cekap. (20). belum. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. 47 . Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Contoh: (16).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. belum terlalu lewat. (23).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. (21). Anaknya sudah besar. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. belum sangat cekap. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat.

hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. letih lesunya. sepak. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. 48 . menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. injak. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. jatuh bangunnya. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. di bumi Gaza ini.

Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur.Bhd. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008) Tatabahasa Dewan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Musa (1993). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Hashim Hj. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. 49 .Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.

Selain itu. Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. 50 . kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang.

(1. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Dalam susunan ayat biasa.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. penguat dan kata bantu.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.(1. 51 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.2) Menghuraikan ayat komplemen.

1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Stadium itu sudah usang. Contoh-contoh lain: (2). [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Contoh : 8. Frasa melengkapkan sesuatu ayat. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Dalam hal ini.1. Dalam hal ini. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . Dalam binaan predikat. Warna bola itu merah tua. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Kulitnya putih bersih. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Contoh: (1) .1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif.

Air sungai itu (7). Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . lancar sekali. Pemuzik (8). hebat sekali. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama.1. Amira (5). Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4).1. 8. Pelajar itu (6).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. deras sekali. laju.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.

Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . (10). (12). AKTIVITI 1. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. ayat komplemen.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. (11). Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Kesannya. LATIHAN 1. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9).

Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008) Tatabahasa Dewan. 55 . Bahasa Melayu II. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur.al (2006) Sintaksis. Abdullah Hassan et.Bhd.Bhd.

kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Dalam perbincangan ini. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Selain itu. 56 .

1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat. 57 . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1.

dan sebagainya.al. dari. (Nik Safiah Karim et.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. hingga.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama. (Abdullah Hassan et. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 .al 2006).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. dengan. Dalam hal ini.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. ke. Contoh : 9. tentang.1. untuk. sampai. akan bagi. daripada .oleh. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama.kepada . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. pada.

Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. dengan bergaya dengan kayu - . Selain itu.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.1. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. (3).Ayah berbincang tentang hal pertunangan. Contoh: (1). 9.(keterangan cara) 60 .2. Hadiah ini untuk ibu Zarina. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Kolam ikan di tepi taman. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.(keterangan hal) (11).(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. Kerusi itu daripada kayu jati. 9.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. Bahaman daripada keluarga seni.2.(keterangan tempat) (10). (6).2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat.(keterangan tujuan) (13). Dalam sesetengah ayat lain. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. (4). Yushiro dari bandar raya Tokyo. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Namun. Ahmad ke sekolah setiap hari. (5).2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. (2). frasa adjektif dan frasa nama.

(keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. atau. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. Dalam ayat (23). (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.mandir di dalam dan luar bangunan. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. tetapi. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. (keterangan pembuat) 9. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model.

Pada asasnya. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. dalam perbincangan ini. (akan sebagai kata sendi) Namun. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. 62 . Namun dalam beberapa keadaan.

Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1.

al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Abdullah Hassan et. 64 . Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd.Bhd.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. 2008). (Nik Safiah Karim et. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Frasa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya.dan perkataan. Klausa. frasa. Frasa. Selain itu. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. Dalam perbincangan ini. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. frasa . Klausa.al. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Ayat terdiri daripada binaan klausa. dan perkataan dalam ayat . perintah dan seruan dan sebagainya. 65 . Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ayat dasar dan ayat tunggal (1. 66 .1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. (Nik Safiah Karim et. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.(1.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Frasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. frasa dan perkataan.al. frasa. 10. Klausa. 2008). klausa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.

al (2006). seperti rumah. yang menjadi konstituen dalam ayat. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. Contoh : (1). baju. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. kereta dan seumpamanya.al 2006). Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. (2) Rumah langsir biru. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. Malah sebenarnya.menceritakan tentang subjek ayat. Dalam kumpulan perkataan kedua. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Sementara.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. di tepi laut. 10. (Nik Safiah Karim et. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. baju. 67 .al. Subjek menyebut sesuatu perkara. sekolah ialah komponen subjek ayat. Sekolah di tepi laut. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. kereta dan seumpamanya.

Dalam struktur binaan ayat. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. Frasa digunakan bagi membina ayat. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. (Nik Safiah karim. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. (2006). Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. et.al. kerana cekap menguruskan perniagaan. [ klausa tak bebas] 10. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.

kata 10. daripada besi kata adjektif. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. ke kedai. hubung. 10.al . dari Johor. baju kurung. gempal.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) : Sehelai baju kurung di dalam almari. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Contoh: kata nama: pelajar. menendang Kata adjektif : kurus. tidur. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. kata tugas dan sebagainya. ayah. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. baju. melukis. sehelai baju kurung. kata sendi nama. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. pucat. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. Jadi. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. taman kata kerja : makan. tampan kata sendi nama : di rumah. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. dan sebagainya. Seremban. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 .4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. orang. kata kerja.

membaca kitab jawi. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Namun. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. ke kedai runcit. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. sungguh pandai di Pusat Islam. sangat tangkas. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Namun. 10. sedang berehat. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Sementara. Contoh: Subjek (1). yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. 70 Predikat . Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat.

(8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. (b) Dimakannya kuih itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . (b) Ditebangnya pokok kayu itu. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. AKTIVITI 1. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Jelas. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. 71 . jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. 2. (b) Di dalam almari baju itu. (7) (a) Kuih itu dimakannya. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu II.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. PTS Professional Publishing Sdn. 72 .Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->