P. 1
08 Isi Pelajaran BMM3110

08 Isi Pelajaran BMM3110

|Views: 21|Likes:
Published by Masni Shabiru

More info:

Published by: Masni Shabiru on Aug 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

Rahim Syam . Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. LATIHAN (i).Sabran. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. => Ah Meng berlari dengan pantas. (ii).1987). Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. AKTIVITI (i). Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. penyusunan semula atau peluasan. (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar.

Bhd. 5 . Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bahasa Melayu II. Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et.Rahim Syam (1987).Sabran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.al (2006). Raminah Hj. Tatabahasa Dewan. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. 2.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.1997). Menjelaskan jenis-jenis ayat. Selain itu. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. 6 . (Marzukhi Nyak Abdullah. konsep ragam ayat. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Ragam ayat .

0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. 2. Ramli sangat pandai bermain skuasy. kata kerja. (2). Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. 7 . ragam ayat. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). (Lutfi Abas . Kek lapis itu enak sekali.adjektif atau kata sendi nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Sebagai contoh. (3). Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.1975). kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. Maniam itu baik sungguh.

Oleh itu. dalam bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. Sebagai contoh. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. Sebaliknya. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. ayat Melihat Paul. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan.al 2008). 8 .

(ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.2. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. 9 . Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Dengan perkataan lain. Seterusnya.

sepanjang malam.2. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). 2. Keterangan 10 . i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Budin (11). pipinya. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Kanak-kanak (13). di pantai Damai. Pekerja (10).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). buah durian. Ombak (14).2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan.Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Kereta itu (16).

Kuih itu pagi tadi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). (22). i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. 3. Contoh: (21). Rusa itu (20). 11 . Saya sudah memiliki kereta baru. Kereta itu (18). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). oleh anjing. lagi. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu. Dia pandai mengawal emosinya. (23). Dunia ini penuh dengan dugaan.

takut. Contoh kata seru ialah oh. marah. gembira. aduh dan sebagainya.gembira. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 . terkejut. kamu. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Menurut Abdullah Hassan (2005). duka . Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. AKTIVITI 1. wah. 2. engkau dan sebagainya. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai. LATIHAN 1. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. anda. hairan dan lain-lain. cis. amboi.sedih dan sebagainya. suka.

Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn.al (2006). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Rahim Syam (1987). Marzukhi Nyak Abdullah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. 13 . Nik Safiah Karim et. Tatabahasa Dewan. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Bhd.Sabran.

manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. 14 . ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. frasa kerja (FK). frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. iaitu frasa nama (FN). Tanpa unsur frasa. Sehubungan itu. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

15 . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. anda seharusnya dapat: 1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Seterusnya. 2. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. menjelaskan definisi frasa nama dan. menjelaskan binaan frasa nama.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Pegawai (10). Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). bandar selamat. Anak (11). Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). memberi ceramah. untuk pekerja sahaja. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).al. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.Omar. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. bandar selamat.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. baik akhlaknya. Atlet (8). menggigit makanan. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Emak (2). menduduki ujian. Pelajar (9). peniaga sayur. . Emak Wan Seng (3). atau sebelum dan sesudah frasa nama. Ibu (6). Putrajaya (4).

1983). Frasa digunakan bagi membina ayat. wanita. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British.al. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Dalam struktur binaan ayat. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Jawa. mawar. 2006). parsi. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan.

kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak. Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Kuala Lumpur. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Hj. Nik Safiah Karim et. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. atau akhbar tempatan.al (2008).Bhd. LATIHAN 1. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. 19 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir. PTS Professional Publishing Sdn.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.al (2006) Sintaksis. Abdullah Hassan et. Tatabahasa Dewan.

M) 4. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . Dalam peraturan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 .

seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.sup kambing ( bukan kambing sup) .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .sos cili (bukan cili sos) .pisang goreng (bukan goreng pisang) .M. Selain itu. Lama-kelamaan.2 Kekecualian Hukum D .Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . 21 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.kentang goreng ( bukan goreng kentang) . kekecualian hukum D .

Ali. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. dan seumpamanya. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. (13). (14). Mohd. (15). Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. imam besar. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. (18). Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. (16). menteri kanan. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. menteri pengangkutan. 22 . Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. (17).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

(45). Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . 2008). Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Haji.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Tun. (47). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. Puan . konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. (44). 4. Tunku. (48).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43).4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu.

Bahasa Melayu II.Bhd. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Tulis semula ayat. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. LATIHAN 1. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. 27 .al (2006) Sintaksis. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Abdullah Hassan et. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.al (2008). Tatabahasa Dewan. f) Lain masa. Nik Safiah Karim et. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah maksud hukum D-M? 2.M. g) Sport rim kereta itu milik Romli. anda boleh bayar bil awal.Bhd. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Hashim Hj.

frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. Malah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. Sehubungan itu. frasa kerja (FK). iaitu frasa subjek dan frasa predikat. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama.6) 28 . Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) Menganalisis binaan frasa kerja. iaitu frasa nama (FN).

Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat.al (2006). Dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. 29 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Menurut Abdullah Hassan et. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 5.

Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. Faisal tidur lena di bilik tidur. meniup saksofon. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. (6). P. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). Emak Ahmad (3).1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Faisal tidur lena. (7). menjual sayur di pasar. Pemuzik itu (4).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. (10). Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. 5. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Dia selalu bergaduh. mencipta lagu itu. Budak nakal itu terjatuh lagi. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. (9). Emak (2). ayat (91) . Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. 5. Contoh : (5). 30 . terjatuh dan bergaduh.2. Berdasarkan contoh ayat di atas.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Contoh: (8).

(12) dan (13). Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. 5. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). (95). Dalam konteks ini . (12). Dalam ayat (11). Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. frasa kerja. dan (96). Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Biarpun begitu. 31 . Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. (13). Ibu menganyam tikar setiap hari. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif.

Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). 32 . (23).Halijah menggenggam erat tangan suaminya. (24).Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. (15). Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. (18). (17). Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘tangan’. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. ‘produk ’. (19). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. (22).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Catatan: kejadian’. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). (16). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan.

Kuala Lumpur.al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.Bhd. atau akhbar tempatan. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. (2008). Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Bahasa Melayu II.Bhd. PTS Professional Publishing Sdn.

Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Selain itu. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Dalam perbincangan ini. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat.1) 34 .

6. ini atau masa hadapan. Dalam susunan ayat biasa. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Dalam hal ini. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2). Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. diberikan contoh ayat berkaitan. telah . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. 35 .1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau.pernah) (1). frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya.

Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. kini. 6. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. harus. belum 6. sedang. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. mahu. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. masih. (11).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. 36 . (7). Contoh: hendak. akan. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Contoh ayat: (6). atau masa hadapan. (9).al (2008). sudah. Contoh : telah. boleh.2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. (5). Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). boleh menerima ayat komplemen. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Wan Malini akan memetik bunga di taman. Menurut Nik Safiah Karim et. Dia harus pulang ke kampung segera. (10). (8). mesti.

(14). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). (17). (16). Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). Dalam ayat (15). frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. frasa adjektif. semoga dan untuk. terjatuh dan bergaduh. dan (17). Yang pasti. supaya. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. (13). 6. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. Bagi kata kerja transitif. Biarpun begitu. ayat (12) . Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. dan frasa nama.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. (16). Berdasarkan contoh ayat di atas. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Apabila keadaan sedemikian berlaku. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). demi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur.

38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada.dari. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. dalam . (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. tahun lepas. . (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa.daripada. Contoh: (18) Dia belajar di universiti.kepada . unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam.pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini. Penggunaan kata sendi nama di. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar.ke.

(33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. 39 . (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (26) Azman berlari pantas. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. untuk dan bagi. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (27) Menteri berjalan megah. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar.

Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . 40 . 6. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. mengenai. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. bak. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. terhadap.kesamaan atau hampir sama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. bagai. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . (43) Hidungnya mancung bak seludang. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. sebagai.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Kuala Lumpur.Bhd. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. berupaya vi. memutuskan viii. melagukan v. Berdasarkan perkataan di bawah. Hashim Hj. i.Bhd. mengalami ix. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. bertolak iii. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Bahasa Melayu II. memikirkan ii. Nik Safiah Karim et. memancing iv. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. berjumpa x. bersedia vii. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 41 . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan.al (2006) Sintaksis. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. LATIHAN 1.Musa (1993). PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

Sementara. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. Selain itu. kata penguat dan kata bantu dalam frasa. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. 42 . Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu .Penguat .

(1. penguat dan kata bantu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 43 . Dalam susunan ayat biasa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. (1.

penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Contoh : (1) . frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. 44 . Namun. Dalam binaan predikat. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam hal ini.

(5) . (3) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.1. (6) . Tanamannya subur. Penglihatannya kabur.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . 7. Salim sangat rajin. Guru pelatih itu cergas (4) . Dia kelihatan ceria.1. Contoh: (2) .1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat.

Contoh : sungguh amat.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Contoh: (7) . Lukisan itu paling cantik. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Taman Bunga di istana itu indah nian. 46 . (12) . Pakaian puteri itu cantik sekali. (8) . (15). Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. Perangai anaknya terlalu amat sopan. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. terlalu amat. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Kereta lembu itu lambat benar. Kubah masjid itu amat besar. nian (9) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . (11) . Rumahnya terlalu besar.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (13) .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. Contoh: amat dan sungguh. benar. seperti dalam ayatayat berikut: (14). (10) .

belum terlalu lewat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. (20). (23). masih. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. sungguh masih muda. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Pekerja baru itu belum sangat cekap. 47 . belum. Anaknya sudah besar. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. (22). Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. belum sangat cekap. Pekerja yang berkualiti harus cekap. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. misalnya: masih amat jauh. (17). sungguh telah pandai Contoh: (19). (18). (21). Contoh: (16). AKTIVITI 1. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat.

hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. 48 . dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. letih lesunya. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. sepak. di bumi Gaza ini. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. jatuh bangunnya. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. injak. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa (1993). Hashim Hj. 49 . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu II.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.

Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Dalam perbincangan ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. 50 . boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Selain itu. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk.

51 . penguat dan kata bantu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1. Dalam susunan ayat biasa.(1. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.2) Menghuraikan ayat komplemen.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.

(susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Dalam hal ini. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Warna bola itu merah tua.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Dalam hal ini. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Frasa melengkapkan sesuatu ayat. Contoh-contoh lain: (2).1. Dalam binaan predikat.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. Contoh: (1) . Kulitnya putih bersih. Stadium itu sudah usang. Contoh : 8. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3).

Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. Pelajar itu (6). Amira (5).2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. 8.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8.1. lancar sekali. Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . deras sekali. Pemuzik (8). Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4).1. laju. Air sungai itu (7). Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. hebat sekali.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama.

LATIHAN 1. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9).2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. ayat komplemen. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . (11). AKTIVITI 1. (10). Kesannya. Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. (12). Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini.

Bhd. Bahasa Melayu II.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. 55 .al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd.Bhd. Nik Safiah Karim et. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur. PTS Professional Publishing Sdn.

Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). 56 . Selain itu. Dalam perbincangan ini. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini.

kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.(1. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. 57 .6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.

kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama.kepada . Contoh : 9.al.1. dan sebagainya. ke.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. pada. dari.oleh. tentang. Dalam hal ini.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). dengan. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. akan bagi. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. (Abdullah Hassan et.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.al 2006). hingga. daripada . (Nik Safiah Karim et. untuk. sampai. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa.

Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9. Selain itu.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9. dengan bergaya dengan kayu - . Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.

9.2. Ahmad ke sekolah setiap hari. (5). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Dalam sesetengah ayat lain.Hang Tuah menikam lanun dengan keris.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. Bahaman daripada keluarga seni. Hadiah ini untuk ibu Zarina. Yushiro dari bandar raya Tokyo. (2).1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. (3).Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan cara) 60 . Contoh: (1).(keterangan tempat) (10).Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya.(keterangan hal) (11).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. (6). frasa adjektif dan frasa nama.2. Namun. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang. 9. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.(keterangan tujuan) (13). Kolam ikan di tepi taman. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Kerusi itu daripada kayu jati. (4).

(keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . atau. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (keterangan pembuat) 9. Dalam ayat (23).(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam.mandir di dalam dan luar bangunan. tetapi.

Ini berlaku pada perkataan ’akan’. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Namun dalam beberapa keadaan. Pada asasnya. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. dalam perbincangan ini. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. (akan sebagai kata sendi) Namun. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. 62 . Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat.

Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. Nik Safiah Karim et. Abdullah Hassan et.Bhd. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis.Bhd. 64 . Kuala Lumpur.

Frasa. frasa. frasa . Selain itu. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata.dan perkataan. Dalam perbincangan ini. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. dan perkataan dalam ayat . perintah dan seruan dan sebagainya. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Frasa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. Ayat terdiri daripada binaan klausa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. (Nik Safiah Karim et. 2008). 65 .al. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. Klausa. Klausa.

66 . (Nik Safiah Karim et. ayat dasar dan ayat tunggal (1. 2008). anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. frasa dan perkataan. frasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.(1. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Klausa.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.al. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. Frasa. klausa. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. 10.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal.

(2) Rumah langsir biru. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. Dalam kumpulan perkataan kedua.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. Malah sebenarnya. kereta dan seumpamanya.al 2006).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. yang menjadi konstituen dalam ayat.al. baju. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. Sekolah di tepi laut. (Nik Safiah Karim et.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . 10. seperti rumah. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. 67 .menceritakan tentang subjek ayat.al (2006). baju. kereta dan seumpamanya. Subjek menyebut sesuatu perkara. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. sekolah ialah komponen subjek ayat. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Contoh : (1). Sementara. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. di tepi laut.

[ klausa tak bebas] 10. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. (Nik Safiah karim. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. (2006). ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. et.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.al. Dalam struktur binaan ayat. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. Frasa digunakan bagi membina ayat.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. kerana cekap menguruskan perniagaan. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.

Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. kata 10. melukis. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Jadi. pucat. ke kedai. 10.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) : Sehelai baju kurung di dalam almari. ayah.al . taman kata kerja : makan.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. kata sendi nama. dari Johor. tampan kata sendi nama : di rumah. hubung. kata kerja. daripada besi kata adjektif. kata tugas dan sebagainya. gempal. orang. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. Contoh: kata nama: pelajar. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. baju kurung.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. menendang Kata adjektif : kurus. Seremban. sehelai baju kurung. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. baju. dan sebagainya. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 . tidur.

Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. 70 Predikat . sungguh pandai di Pusat Islam. sangat tangkas. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Sementara. Namun. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. ke kedai runcit. 10. Contoh: Subjek (1). membaca kitab jawi. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. sedang berehat. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. Namun. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih.

Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (7) (a) Kuih itu dimakannya. (b) Ditebangnya pokok kayu itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . 2. AKTIVITI 1. Jelas. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. (b) Di dalam almari baju itu. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. 71 . jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. (b) Dimakannya kuih itu.

72 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu II.Bhd.Bhd.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim et.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2008) Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->