RPH Matematik KSSR Tahun 2 Tahun 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Tanpa Program LINUS - Numerasi)
Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Damai Topik : Darab Masa : 60 minit Standard Kandungan : 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab :4.1.iv Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua- dua , lima-lima , sepuluhsepuluh dan empat-empat berpandukan a) Objek b) Gambar yang sama banyak Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua , lima-lima , sepuluh-sepuluh dan empat-empat berpandukan objek dan gambar yang sama banyak Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: 1) Set induksi-Menyanyi 2) Mempamerkan gambar yang mengandungi kumpulan dua-dua, ,murid menulis : ayat matematik untuk operasi tambah 3) Guru membimbing murid untuk menuliskan ayat matematik untuk operasi darab Contoh: Operasi tambah : 2+2+2=6 Operasi darab : 3 x 2 = 6 (tiga dua bersamaan enam) (bilangan kumpulan x bilangan objek) 4) Mempamerkan gambar yang mengandungi kumpulan lima-lima, ,murid menulis: ayat matematik untuk operasi tambah 5) Guru membimbing murid untuk menuliskan ayat matematik untuk operasi darab 6) Menjalankan aktiviti kumpulan dan perbincangan (murid diberi objek maujud yang disusun dalam kumpulan dua-dua dan lima-lima,murid menuliskan ayat matematik bagi operasi darab ) 7) Penutup- Rumusan( operasi darab= operasi tambah berulang) Lembaran kerja Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Teknologi Maklumat dan Komunikasi  Nilai murni : bekerjasama Bahan Bantu Belajar: Gambar, pensel warna,radio Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan.

mbelajaran

dua .Numerasi) Mata Pelajaran dan kelas : Matematik Tahun Dua Damai mbelajaran Topik : Darab Masa : 60 minit Standard Kandungan : 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab :4.Refleksi: 5 daripada 36 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.murid menuliskan ayat matematik bagi operasi darab ) 7) Penutup.Rumusan( operasi darab= operasi tambah berulang) Lembaran kerja Murid LINUS (Numerasi) . lima-lima . sepuluh-sepuluh dan empat-empat berpandukan objek dan gambar yang sama banyak Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Murid Perdana 1) Set induksi-Menyanyi 2) Mempamerkan gambar yang mengandungi kumpulan dua-dua. lima-lima . . RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS .iv Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua.1.murid menulis: ayat matematik untuk operasi tambah 5) Guru membimbing murid untuk menuliskan ayat matematik untuk operasi darab 6) Menjalankan aktiviti kumpulan dan perbincangan (murid diberi objek maujud yang disusun dalam kumpulan dua-dua dan lima-lima.murid menulis : ayat matematik untuk operasi tambah 3) Guru membimbing murid untuk menuliskan ayat matematik untuk operasi darab Contoh: Operasi tambah : 2+2+2+2+2+2=12 Operasi darab : 6 x 2 = 12 (enam dua bersamaan dua belas) (bilangan kumpulan x bilangan objek) 4) Mempamerkan gambar yang mengandungi kumpulan lima-lima. sepuluhsepuluh dan empat-empat berpandukan c) Objek d) Gambar yang sama banyak Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. . murid berupaya untuk: Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua .

berdikari Bahan Bantu Belajar: Gambar.blogspot.Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua .. Membimbing murid menyiapkan lembaran kerja. Refleksi: 5 daripada 30 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang. Guru membimbing murid menuliskan ayat matematik untuk operasi darab dengan berpandukan objek maujud yang ditunjukkan Contoh: Operasi tambah : 2+2+2=6 Operasi darab : 3 x 2 =6 (aktiviti berterusan sehingga 5 x 2=10. 3. wen chiek . radio Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p dan perbincangan. rajin . http://matematikkssr. pensel warna. gula-gula . 2 daripada 5 orang murid belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing dalam kelas akan datang.  Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nilai murni : bekerjasama .1. 2011 . sepuluh-sepuluh dan empat-empat berpandukan objek dan . lima-lima .com/2011/10/rph-matematik-kssr-tahun-2-tahun-2012.html Oct 30.. Ulangkaji tentang kemahiran operasi tambah dengan menggunakan objek maujud 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful