SEJARAH QASIDAH

Burdah (Imam al-Bushiri) tentang “Sayyidul Muddah” iaitu Penghulu para pemuji Rasulullah saw dan juga puisi cintanya “Burdah”.

Beliau ialah Imam al-Bushiri. Nama penuhnya Muhammad bin Said bin Hamad al-Shonhaji al-Bushiri. Lahir di Bahtim, Mesir pada 608H (1212M). Beliau wafat di Iskandariyah Mesir pada 696H (1296M).

Berikut dipetik tulisan Ustaz Fahmi Zamzam al-Nadawi: “Adalah disebutkan dalam sejarah bahawa Imam al-Bushiri pengarang qasidah Burdah ini telah ditimpa penyakit lumpuh sebelah badan. Bermacam-macam usaha telahpun dilakukan dalam membuat rawatan, namun penyakit lumpuh itu tetap juga tidak sembuh. Akhirnya para doktor yang mengubatinya sudah berputus asa dari kesembuhannya.

Maka dalam keadaan badan yang sangat teruk ini timbullah satu ilham di hati beliau untuk mengarang sebuah qasidah puji-pujian terhadap Rasulullah saw. Rupanya badan yang lemah longlai ini masih lagi memiliki hati yang sangat cergas dan ingatan yang sangat tajam dan keazaman yang kuat.

Maka dengan hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan kerinduan terhadap Baginda, Imam al-Bushiri melakarkan qasidahnya. Satu bait demi satu bait, satu rangkap demi satu rangkap sehingga qasidah dapatlah diselesaikan dengan jumlah bait syair sebanyak 161 bait.

Apa yang dirasakan dalam jiwa beliau semasa menggoreskan penanya ialah semoga

Dan oleh kerana kesembuhan badan beliau adalah menerusi keberkatan “Burdah” atau selendang yang telah diselimutkan oleh Rasulullah saw ke badan beliau.com/2008/07/ . Menurut riwayat lain ada menyebutkan bahawa Imam al-Bushiri mendapati “Burdah” atau selendang tersebut ada di atas badannya apabila beliau terjaga dari tidurnya.wordpress. lalu Baginda menyapukan tangannya yang mulia itu di atas badan Imam al-Bushiri yang sedang sakit itu dan setelah itu Baginda menyelimuti badan Imam al-Bushiri dengan sehelai selendang (Burdah). Baginda datang menziarahi beliau yang sedang sakit. penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah swt. Sebaik sahaja badan Imam al-Bushiri selesai diselimuti oleh Rasulullah saw lantas beliau terjaga dari tidurnya dan beliau mendapati bahawa penyakit lumpuhnya telah hilang.Luahan Cinta kepada Nabi SAW http://burdah.” Kita tidak boleh beriktiqad Qasidah Burdah yang menyembuhkan penyakit. tapi dengan memuji-muji Baginda saw. pasakkan rasa cinta yang mendalam terhadap Baginda. maka insya Allah akan disembuhkan segala macam penyakit. Badan beliau sihat seakan-akan tidak pernah ditimpa penyakit lumpuh itu.dengan berkat memuji Baginda saw. Amalan Burdah . maka Imam al-Bushiri menamakan qasidah yang baru sahaja diselesaikannya itu dengan “Burdah” ertinya selendang. Dengan barakah Baginda saw Kekasih Allah. Maka sebaik sahaja beliau selesai dari qasidahnya terus beliau tertidur dan beliau bermimpi melihat Rasulullah saw dalam tidurnya. menyebut akhlak-akhlak Baginda yang terpuji.

Beliau digelar “Sayyidul Muddah” ertinya Penghulu para pemuji Rasulullah SAW. ianya dikarang oleh Imam al-Bushiri atau nama penuhnya Muhammad bin Said bin Hamad bin As-Shonhaji al-Bushiri.BURDOH ialah bait-bait syair indah yang memuji Rasulullah SAW dan perjuangan Baginda. Satu bait demi satu bait. Lebih utama. Rupanya badan yang lemah longlai itu masih lagi memiliki hati yang sangat cergas dan ingatan yang sangat tajam dan keazaman yang kuat. lalu Baginda menyapu tangannya yang mulia itu di atas badan Imam al-Bushiri dan menyelimutkannya dengan sehelai selendang (burdoh). Mesir pada 608H (1212M) dan meninggal di Iskandariyah. Maka dengan hati yang dipenuhi kasih sayang dan kecintaan kepada Baginda SAW. keluarga dan para sahabat. alImam melakarkan satu demi satu qasidahnya. Beliau berharap dengan berkat memuji Baginda. . datanglah ilham dalam hatinya untuk mengarang sebuah qasidah puji-pujian terhadap Rasulullah SAW. seiring dengan semangat untuk mengikut sunnah dan perjuangan Baginda SAW. mampu menyentuh jiwa dan mengalirkan air mata orang yang membacanya. Lahir di Bahtim. Berbagai cara rawatan diusahakan namun penyakit lumpuhnya tidak juga sembuh. Baginda datang menziarahi beliau yang sedang sakit. satu rangkap demi satu rangkap sehingga qasidah diselesaikan dengan jumlah 161 bait. Maka dalam keadaan keuzuran itu. Para doktor yang merawatnya pun telah berputus asa untuk mengubatinya. beliau tertidur dan bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. kecintaan kepada Rasulullah SAW semakin mendalam. penyakitnya akan disembuhkan Allah SWT. Mesir pada 696H (1296M). Ia adalah terjemahan perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam terhadap Rasulullah SAW. Diriwayatkan selepas selesai menulis. Menurut sejarah. Semuanya bermula apabila Imam al-Bushiri ditimpa penyakit lumpuh sebelah badan. Bait bait Burdoh yang dikarangnya (sebanyak 161 bait) begitu indah dan menggunakan gaya bahasa yang menarik.

asalkan ia tidak melampaui batas seperti orang Kristian memuji Nabi Isa a. Amalan ini masyhur suatu ketika dulu namun kini ia makin dilupakan. Burdah tersebut terdiri dari sepuluh pasal. Badan beliau seolah-olah tidak pernah ditimpa penyakit lumpuh. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahawa Imam al-Bushiri mendapati “Burdoh” atau selendang tersebut ada di atas badannya apabila beliau terjaga dari tidurnya.com/doc/4808017/SYAIR … AM-BUSHIRI Al-Imam Busyiri Rahmatullah mempunyai banyak kumpulan syair yang dicetak. Allah SWT juga telah memuji Baginda. http://www. firman-Nya: “Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) berada di atas akhlak yang sangat agung. diantaranya yang sangat terkenal Qasidah Burdah.” (al-Qalam: 4) Maka Burdoh adalah satu kaedah memuji Rasulullah SAW bagi menanam kecintaan dan semangat untuk mencontohi Baginda dalam semua aspek kehidupan.s sehingga menyatakannya sebagai Tuhan. Para ulama sepakat bahawa puji-pujian ke atas Rasulullah SAW adalah amalan terpuji. Maka bersabit dengan peristiwa ini beliau menamakan qasidah dikarangnya “Burdoh”. Dibagian pasal yang pertama syairnya berisi tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya: Amintadzakkurijii raanimmbidzii salami…. Sampai kalimat Innittahamtu nashii .Sebaik terjaga. Ada pula sesetengah pihak menganggapnya bida‟ah sedangkan ianya satu amalan mulia berdasarkan nas-nas yang sahih. Banyak pengarang terkenal mengarang syair-syair yang mengikuti jejak beliau dan banyak ulama menulis penjelasan dan uraian Qasidah Burdah tersebut.scribd. didapati penyakit lumpuhnya sembuh.

Pasal yang kelima tentang mu‟jizat Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya: Jaatlida’watihil Asyjaaru saajidatan….. Sampai kalimat Laatibaya’dilu turbandhomma a’dzumahu…. Sampai kalimat Walatazawwadtu qoblalmautinaa filatann…. Pasal yang keenam tentang kemuliyaan kitab suci Al-Qur‟an dan pujian atasnya yang dimulai kalimat syairnya: Da’niwawasfiyaaa yaatillahu dzoharot….. Pasal yang keempat tentang kelahiran Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya: Abaana mauliduhu ‘antiibi’unshurihi….. Sampai kalimat Nabzaambihi ba’da’tasbiihim bibatnihima…. Sampai kalimat Qadtunkirul aynudhow asysyamsiminramadin…. Pasal yang kedua tentang peringatan dari godaan hawa nafsu yang dimulai kalimatnya syairnya: Faainna ammaratii bissuimaatta’adzot….. Sampai kalimat Bi’aridhin jaadaau khiltalbibatnihimaa….. Pasal yang ketiga tentang pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai kalimat syairnya: Dzollamtu sunnataman ahyaadzdzolamaila….hasysyaibi…. Pasal yang ketujuh tentang isra‟nya (dijalankan Rasulullah SAW) dan mi‟rajnya ..

Sebab itu para ulama di seluruh dunia Islam menyambutnya dengan haramah... Pasal yang kesepuluh tentang munajat dan menghadapkan segala hajat yang dimulai kalimat syairnya: Yaa akromalkholqima liimanaluzubihii….Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya: Yaakhoiromay yammamal ‘afuunasaahatahu…. Pasal yang kedelapan tentang beberapa kejadian peperangan Nabi Muhammad SAW yang dimulai kalimat syairnya: Raa’at qulubul’idaa anbaa’ubi’tsatihi…. sampai akhir. Ini bacaannya baitnya: Wamantakun birasulillahi nusratuhu intalqahul usdufi ajamihaatajimi . Qasidah Burdah terdiri dari seratus enam puluh bait. Pasal yang kesembilan tentang mushonnaf bertawwasul dengan kemuliayaan qasidahqasidah yang disusun kepada Rasulullah SAW yang dimulai kalimat syairnya: Khodamtuhu bimadihin astaqilubuhi…. hampir menjadi qasidah yang paling penting dalam pujian kepada Rasulullah SAW.. sehingga Al-„Allamah Ibnu Khuldun pernah menghadiahkan burdah tersebut kepada Timur Lanak.. Sampai kalimat Lammada ’Allahhuda ‘iinalithoatihi…. Sampai kalimat walamyurid zahratad dunyallatiqtathafat…. Sampai kalimat kafakabil’ilmi filummiyyi mu’jizatan…. Pangeran „Abdul Qadar Al-Jazairi menulis dibenderanya satu bait burdah disaat berperang melawan Perancis..

Disaksikan adanya majlis-majlis khusus untuk pembacaan burdah dan penjelasan bait-baitnya yang diadakan disebagian besar negara-negara Islam Arab dan Ajam. Hal ini menunjukan bahwa kaum muslimin di berbagai lapisan menerima qasidah burdah tersebut. Di Hadramaut dan banyak daerah Yaman diadakan pembacaan qasidah burdah pada waktu Subuh hari Jum‟at atau Ashar hari Selasa. Di negara Syam majlis-majlis qasidah burdah juga diadakan di rumah dan di masjid-masjid yang dihadiri ulama-ulama besar. Adapun di Maroko (Magrib) luar biasa di adakan majlis-majlis besar untuk pembacaan qasidah burdah dengan lagu-lagu yang merdu dan indah yang ditentukan secara kelompok setiap pasal lagu khusus. dan sampai hari ini masih diadakan pembacaan burdah di masjid-masjid besar di kota Mesir seperti Masjid Al-Husein. Masjid As-Sayyidatu Zainab dan lain-lain. Juga di India. Pakistan dan lainnya.Artinya: Barangsiapa dengan Rasulullah pertolongonnya jika bertemu dengan harimau di hutan tidak akan menerkamnya. . Dan ulama Al-Azhar di kota Mesir banyak mengkhususkan hari Kamis untuk pembacaan burdah dan mengadakan kajian serta penjelasan burdah. bahkan disemua negara-negara di dunia sampai ke Amerika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful