PIA WA I KUALI TI AIR

 Proses olahan air perlu untuk mengolah air mentah ke suatu tahap agar ia dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.  Untuk kegunaan domestik, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah menggariskan panduan piawai kualiti air.

CIRI BAHAN

JADU AL PI AWA I KU AL ITI AI R

JUMLAH PEPEJAL KALSIUM MAGNESIUM SULFAT KLORIDA

KEPEKATAN KEPEKATAN TERTINGGI MAKSIMA DIKEHENDAKI DIBENARKAN 500 1500 75 50 200 200 200 150 400 600

KU AL ITI AI R MINUM
 Kualiti air minum dalam konteks pembekalan air minum ialah bekalan air yang mengikut piawaian air minum yang ditetapkan oleh WHO dan MOH.  Air minum yang boleh diterima pengguna mestilah bersih, suci, bebas daripada mikroorganisma berbahaya dan tiada masalah estetik.

KU AL ITI AI R MENT AH
 Di Malaysia, semua air mentah terhasil dari air hujan. Sebahagian dari hujan yang jatuh akan mengalir ke dalam sungai, kolam, tasik atau empangan yang dibuat manusia.  Ini adalah di antara punca utama air permukaan yang ada.

 Terdapat juga air yang menyerap ke dalam tanah sehingga ia menemui lapisan batu yang kalis air.  Air ini boleh diperolehi dengan menggali perigi atau keluar sebagai air mata air di lerengan bukit. Sumber air ini dikenali sebagai air dalam tanah.

• Air mentah dari pelbagai sumber lazimnya mengandungi pelbagai pencemaran dan tidak sesuai untuk kegunaan domestik dan industri. • Proses rawatan air perlu untuk merawat air mentah ke suatu tahap agar ia dapat digunakan bagi tujuan-tujuan tertentu.

TU JUAN OL AHAN AIR
 Untuk menghapuskan kecemaran.  Untuk membunuh semua organisma terutama yang berpotensi membawa penyakit.  Untuk membuang bau dan rasa yang tidak enak serta warna.

UJIAN BAKI KLORIN

KEPENTINGAN UJIAN BAKI KLORIN
☺Pembasmian kuman berlaku sepenuhnya. ☺Klorin mudah didapati. ☺Senang digunakan. ☺Meninggalkan baki yang tidak merbahaya. ☺Beracun kepada kebanyakan mikroorganisma.

TUJUAN PENYEDIAAN LARUTAN KLORIN

 Mendapat jumlah baki klorin.  Keperluan klorin.
JENIS BAKI KLORIN Baki klorin berpadu. Baki klorin bebas.

BAKI KLORIN BEBAS
25 kali lebih berkesan. Tidak menyebabkan bau. Dipanggil pengklorinan titik sela. Mestilah diantara 0.2 hingga 0.5mg/l. Kehilangan baki klorin bebas disebabkan sistem paip hujung mati dan paip pecah.

PENGKLORINAN TITIK SELA
 Untuk menilai tahap pengklorinan, istilah titik pecah
klorin digunakan.  Apabila klorin bercampur dengan air, ia akan bertindak balas membentuk asid hipokloros yang akan mengurai.  Menjadi ion-ion hidrogen dan hipoklorit dan ai bergantung kepada nilai Ph >5.  Ion hipoklorit dicampur ion ammonia membentuk kloroamina.  Campuran yang tidak bertindak balas disebut lebihan klorin.

Dengan bertambahnya dos klorin,

lebihan klorin juga bertambah sehingga ketitik B. Lebihan klorin akan mengoksidakan bahan organik yang ada. Lebihan klorin akan berkurangan hingga ketitik C iaitu “titik pecah klorin”. Selepas itu tambahan klorin tidak akan menghasilkan sebarang tindakbalas. Malah ia hanya akan membentuk klorin bebas.

Untuk keberkesanan proses

pembasmian kuman, pengklorinan perlu dilakukan agar dos klorin yang dimasukkan melebihi sedikit titik pecah klorin.

MENGIRA DOS LARUTAN ALUM DAN KLORIN
Diberikan data-data berikut bagi sebuah loji rawatan air : »Kadar alir air mentah : 95,000 liter/jam »Kadar alir larutan alum : 53 liter/jam »Kadar alir larutan klorin : 20 liter/jam »Kekuatan alum : 5% »Kekuatan klorin : 0.5%

SOALAN

o Kirakan dos-dos alum dan klorin yang
dialirkan bagi setiap 500,000 liter air dalam unit mg/l.

o Kirakan juga kuantiti alum dan klorin
yang diperlukan dalam sehari sekiranya loji tersebut beroperasi 24 jam(1 liter=4.5kg)

PENYELESAIAN
Diberi kadar alir air mentah = 95,000 liter/jam Masa yang diambil untuk 500,000 liter = 500,000 liter 95,000 liter/jam = 5.263 jam

i.

*Dos alum yang diperlukan = 5.263 jam 35liter/jam dalam 500,000 liter = 184.21 liter larutan alum

Diberi, Kekuatan alum sebagai 5% Oleh itu isipadu alum dalam larutan = 5% x 184.21 liter = 9.211 liter

Kita tahu bahawa 1 liter = 4.5 kg Oleh itu,berat alum untuk = 9.211 liter x 4.5 setiap 500,000 liter air kg/liter = 41.45 kg = 41.45x 1000x1000 500,000 = 82.9 mg/l *Dos klorin yang digunakan = 5.263jamx20liter/jam dalam 500,000 liter air = 105.26 liter larutan klorin

Kita tahu bahawa 1 liter = 4.5 kg Oleh itu, berat klorin untuk setiap 500,000 = 0.5263literx4.5kg/liter liter air = 2.36835 kg = 2.36835x1000x1000 500,000 = 4.73 mg/l

i. Untuk 5.263 jam, loji memerlukan 41.45 kg
alum dan 2.36835 kg klorin. Maka untuk beroperasi selama 24 jam, loji ini memerlukan :

ALUM 5.263jam 1 jam 24 jam

= 41.45kg alum = 41.45kg 5.263jam = 41.45kg x 24 5.263jam = 189.02 kg

KLORIN 5.263jam = 2.36835 kg klorin 1jam = 2.36835kg 5.263jam 24jam = 2.36835kg x 24 5.263 jam = 10.8 kg

KAEDAH UNTUK MENCEGAH BAKTERIA

 Radiasi ultraviolet (UV) • menggunakan cahaya UV bagi membunuh mikroorganisma • lampu mempunyai jangka hayat 9 – 12 bulan • memerlukan sensor UV untuk menentukan dos yang diperlukan • efektif untuk membunuh bakteriA (sukar bagi virus dan tiada sebarang kesan keatas cacing) • tiada bahan kimia yang ditambah kedalam air. • kekeruhan air akan mengurangkan keaktifan kaedah ini.

 Ozonasi • ozon adalah lebih berkesan berbanding klorin • kekurangannya ialah ozon tidak dapat dibeli tapi hanya dapat dijanakan di tapak. • mesin untuk menjanakan ozon adalah kompleks dan sukar dioperasikan. • ‘spa ozonators’ boleh ditempatkan di dalam tangki simpanan • kesan keatas hasil dari proses ini tidak sepenuhnya difahami.

 Pendidihan • 2 minit dari proses ini dapat memastikan keselamatan biologi air. • memusnahkan hampir kesemua organisma (pengklorinan mengurangkan mikroorganisma ketahap yang selamat) • setelah dididihkan, harus dipastikan tidak berlaku jangkitan sekali lagi.

 Pempasteuran • menggunakan haba untuk menyingkirkan mikrob tetapi tidak melalui pendidihan air. • pempasteuran singkat menggunakan suhu yang tinggi tetapi dalam jangka masa yang singkat.(160°F, 15 saat) • pempasteuran suhu rendah menggunakan suhu yang rendah dan masa yang lebih panjang.(140°F,10 minit)