LAPORAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR TAHUN 6 Tarikh Hari Tempat : 31 Julai 2013 – 1 Ogos 2013 : Rabu & Sabtu : SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT SENTUL 1 Objektif : Antara objektif yang ingin dicapai melalui program yang dijalankan ialah : 1. Keb. Mengetahui cara dan teknik yang betul untuk menjawab soalan UPSR. 3. Mengetahui topik-topik penting yang perlu diberikan tumpuan. Sasaran Senarai : Semua murid Tahun 6 Sek. 2. Meningkatkan pemahaman dan memperkasakan keazaman untuk kecemerlangan diri. Convent Sentul 1 : Nama peserta (Rujuk Lampiran 1) Nama Guru yang terlibat (Rujuk Lampiran 2) Strategi Perlaksanaan i ii iii Motivasi Kemahiran Belajar Berkesan Kemahiran Teknik Menjawab Soalan UPSR .

kami berkolaborasi bersama guru mentor. kami telah berbincang bersama-sama dan juga berkolaborasi bersama guru mentor dan guru kaunselor sekolah. penerangan ringkas mengenai perjalanan program dari segi jumlah kewangan. Cadangan yang diberikan diterima oleh semua guru yang terlibat dan mereka memberi sokongan yang baik terhadap program tersebut. guru kaunselor sekolah dan beberapa orang guru bagi mengagihkan tugas mengikut tugasan masing-masing. b) Semasa pelaksanaan Sesi Pendaftaran . Hasil perbincangan kami. tentatif program dan juga pengisian program telah diberikan. Sebelum melaksanakan program ini. guru kaunselor sekolah telah memanjangkan cadangan kami kepada pihak pentadbiran sekolah dan juga guru besar sekolah. Oleh itu. Hasil daripada itu satu perjumpaan dengan semua guru Tahun Enam telah dilaksanakan di mana dalam perjumpaan tersebut.a) Sebelum pelaksanaan Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 merupakan salah satu program hasil perancangan guru baharu dengan Unit Peperiksaan.

Hindun bt Iddress (Sains). Program ini bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 1 petang. Aktiviti yang berlangsung selama dua hari ini melibatkan 4 orang penceramah iaitu Pn. Cik Norhazelinawati bt Mohamed (Bahasa Inggeris). Para peserta telah berkumpul dan mendaftar pada jam 7.Pada 31 Julai dan 1 Ogos 2013 yang lalu iaitu hari rabu dan khamis. Aidah bt Md Nor (Bahasa Melayu). Cik Wan Nur Sa’adah bt Hasbullah (Matematik). Mereka merupakan guru yang berpengalaman dalam subjek masing-masing. Setelah mendaftar semua peserta dan guru pengiring perlu berada di dalam dewan dan seterusnya mengadakan bacaan doa. dan Pn.30 pagi. . Aktiviti ini diadakan bagi memberi kesedaran dan meningkatkan semangat peserta untuk memantapkan persediaan mereka bagi menghadapi peperiksaan UPSR yang bakal tiba. Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Matematik Sesi teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Matematik telah dimulakan dengan aktiviti menyanyikan lagu motivasi. Unit Peperiksaan telah mengadakan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 dengan kerjasama guru baharu dan guru-guru Tahun 6.

Murid-murid juga diminta untuk tampil kehadapan bagi menyelesaikan soalan yang diberikan berpandukan teknik menjawab soalan yang telah dipelajari. Semua murid tahun enam memberikan tumpuan yang baik dan menunjukkan kesungguhan yang tinggi. Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Bahasa Inggeris Sesi teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Bahasa Inggeris juga berjalan dengan lancar. Semua peserta memberikan sepenuh perhatian terhadap penerangan yang telah diberikan. Penceramah telah memberikan banyak panduan sebagai teknik menjawab soalan Matematik. Penceramah telah memberikan tumpuan serta bimbingan yang lebih terhadap murid yang lemah dalam menguasai subjek ini. Sesi ini berjalan dengan lancar. Penceramah begitu bersemangat memberikan panduan dan tips dalam menjawab soalan bagi subjek Bahasa Inggeris. .Murid-murid telah dibekalkan dengan bahan edaran agar mereka dapat memberi tumpuan yang lebih kepada isi kandungan yang akan disampaikan oleh penceramah. Aktiviti perbincangan dan soal jawab juga telah diadakan bagi memberi ruang kepada murid-murid untuk menyatakan masalah mereka dalam menjawab soalan.

Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Bahasa Melayu Pada hari yang berikutnya. Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Sains . Semua murid memberikan tumpuan yang baik terhadap penerangan tersebut. Murid- murid menunjukkan kesungguhan mereka dalam melibatkan diri dengan aktiviti yang dijalankan oleh penceramah. Penceramah telah menerangkan cara dan teknik yang betul bagi menjawab soalan Bahasa Melayu. Murid diberi peluang untuk menyalurkan idea mereka menerusi aktiviti sumbang saran dan perbincangan. Mereka digalakkan untuk berkongsi idea berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan sedia ada yang mereka peroleh. sesi teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Bahasa Melayu telah dijalankan.

Murid-murid digalakkan untuk berani mencuba menyelesaikan soalan yang diberikan. Seterusnya pada hari terakhir majlis penutup berjaya dilaksanakan dengan baik dan dihadiri oleh guru-guru Tahun 6 yang terlibat. Refleksi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan program ini terhadap pengalaman langsung yang telah dilalui oleh kami. guru baharu dengan Unit Peperiksaan telah membuat refleksi terhadap program yang telah dijalankan. c) Selepas pelaksanaan Selepas terlaksananya program ini. Aktiviti perbincangan juga dijalankan bagi mewujudkan interaksi yang aktif antara murid-murid. Majlis bersurai tepat jam 1. Penceramah telah menekankan soalan yang sukar dikuasai murid untuk dibincangkan secara lebih mendalam disamping menerangkan teknik yang betul untuk menjawab soalan. .00 petang.Sesi yang terakhir adalah teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Sains.

b) Kelemahan Program Program ini juga tidak terkecuali daripada beberapa kelemahan. . Namun begitu tindakan guru besar dan guru-guru yang sanggup memberikan sedikit sumbangan berupa wang telah menyelesaikan masalah ini. Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah. PIBG. Tambahan pula program ini merupakan program tahunan sekolah. Antaranya ialah sebelum melaksanakan program ini masalah kewangan membelenggu pihak sekolah. pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) serta sokongan padu daripada pihak pentadbir sekolah. Program ini telah berlangsung dengan jayanya hasil daripada kolaborasi pelbagai pihak.Refleksi a) Kekuatan Program Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 telah direncanakan bagi memberi pendedahan kepada teknik dan kemahiran menjawab soalan yang boleh membantu kepada kecemerlangan UPSR. Program ini merupakan satu medium di mana sekolah dapat melahirkan lebih ramai murid yang mendapat keputusan cemerlang atau 5A dalam UPSR tahun 2013. dan juga murid-murid. jalinan silaturrahim antara pihak sekolah dan murid-murid juga dapat dieratkan bagi masa ini dan masa akan datang. Program ini telah melibatkan semua guru Tahun 6 yang diketuai oleh Unit Peperiksaan. Kesatuan yang utuh juga dapat dieratkan antara pihak sekolah. Program ini merupakan satu program yang penting dan memerlukan persediaan yang rapi dan sistematik bagi memastikan program ini berjaya. Melalui program ini juga.

Murid-murid haruslah . Murid-murid yang lemah ini tidak mempunyai sikap ingin mencuba sesuatu perkara yang baharu. terdapat beberapa perkara sebagai saranan dan cadangan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kami terpaksa memantau murid dari semasa ke semasa bagi memastikan murid melibatkan diri terutamanya murid yang lemah menguasai sesuatu subjek.Sepanjang program berlangsung terdapat juga sedikit kelemahan dari segi disiplin murid. Pengiktirafan seperti hadiah dan sijil penyertaan juga boleh diberikan untuk menggalakkan murid berusaha gigih dan bersemangat untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Cadangan Penambahbaikkan Sepanjang Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 ini. Semasa program ini dijalankan saya dapat melihat beberapa orang murid yang tidak bersemangat semasa melaksanakan aktiviti yang dirancang. Dari segi masalah murid yang tidak bersemangat. Namun begitu. Mereka lebih cenderung untuk tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan kerana bersikap kurang keyakinan terhadap keupayaan dan bakat diri sendiri. penambahbaikan boleh dibuat dengan menggalakkan murid-murid untuk mencuba serta memberikan pujian kepada mereka jika mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang. murid berkenaan telah ditegur dan diberikan nasihat oleh penceramah bertugas bagi memberikan kesedaran dan mendisiplinkan diri mereka.

Selain itu. guru-guru matapelajaran juga seharusnya tidak melepaskan peluang untuk sama-sama belajar bagi meningkatkan lagi kemahiran serta pengetahuan dalam subjek masing-masing. Berdasarkan perkara tersebut dapatlah saya merumuskan bahawa program ini dapat membantu murid-murid Tahun 6 untuk mengetahui cara dan teknik yang betul untuk menjawab soalan UPSR serta mengetahui topik-topik penting yang perlu diberikan tumpuan seterusnya dapat meningkatkan pemahaman dan memperkasakan keazaman untuk kecemerlangan diri mereka.diterapkan dengan nilai murni supaya mereka dapat berusaha bersungguhsungguh dan tidak mudah mengalah untuk mencuba pengalaman yang baharu. Akhir sekali. Oleh itu. Hal ini kerana dapat mengakrabkan hubungan antara guru dan juga murid. program ini berjaya dilaksanakan berlandaskan kepada objektif yang telah ditetapkan. Kesimpulan Setelah berlangsungnya program ini. Setiap sesi atau aktiviti semasa program ini berlangsung boleh juga melibatkan guru sekolah. Hal ini kerana program ini menuntut seseorang itu itu berfikir jauh ke hadapan dan menuntut seseorang itu bertindak bijak dalam mengawal murid yang berada dalam bilangan yang besar. kewujudan program seumpama ini di setiap sekolah adalah sangat digalakkan. banyak ilmu dan juga kemahiran dapat diperolehi. Selain itu juga. . program ini juga dapat menghubungkan kerjasama yang baik serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama rakan-rakan guru dan pihak pentadbir sekolah.

....... Kuala Lumpur... Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6... Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6.... ABDULLAH) Guru Besar... Disemak oleh.. Kuala Lumpur.. Sekolah Kebangsaan Convent Sentul 1.. (PN... Disahkan oleh. Kuala Lumpur.Disediakan Oleh..... ……………………………………………. (CIK NURUL IZYANTI BT IDERIS) Setiausaha... ……………………………………… (PN. Sekolah Kebangsaan Convent Sentul 1... HJH AUZARIAH BT HJ. ...... . Sekolah Kebangsaan Convent Sentul 1.... AIDAH BT MD NOR) Penasihat.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.