LAPORAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN UPSR TAHUN 6 Tarikh Hari Tempat : 31 Julai 2013 – 1 Ogos 2013 : Rabu & Sabtu : SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT SENTUL 1 Objektif : Antara objektif yang ingin dicapai melalui program yang dijalankan ialah : 1. 2. Mengetahui cara dan teknik yang betul untuk menjawab soalan UPSR. Sasaran Senarai : Semua murid Tahun 6 Sek. Convent Sentul 1 : Nama peserta (Rujuk Lampiran 1) Nama Guru yang terlibat (Rujuk Lampiran 2) Strategi Perlaksanaan i ii iii Motivasi Kemahiran Belajar Berkesan Kemahiran Teknik Menjawab Soalan UPSR . 3. Keb. Meningkatkan pemahaman dan memperkasakan keazaman untuk kecemerlangan diri. Mengetahui topik-topik penting yang perlu diberikan tumpuan.

Hasil daripada itu satu perjumpaan dengan semua guru Tahun Enam telah dilaksanakan di mana dalam perjumpaan tersebut. kami telah berbincang bersama-sama dan juga berkolaborasi bersama guru mentor dan guru kaunselor sekolah. tentatif program dan juga pengisian program telah diberikan. kami berkolaborasi bersama guru mentor. guru kaunselor sekolah telah memanjangkan cadangan kami kepada pihak pentadbiran sekolah dan juga guru besar sekolah. Cadangan yang diberikan diterima oleh semua guru yang terlibat dan mereka memberi sokongan yang baik terhadap program tersebut.a) Sebelum pelaksanaan Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 merupakan salah satu program hasil perancangan guru baharu dengan Unit Peperiksaan. Hasil perbincangan kami. guru kaunselor sekolah dan beberapa orang guru bagi mengagihkan tugas mengikut tugasan masing-masing. penerangan ringkas mengenai perjalanan program dari segi jumlah kewangan. Oleh itu. Sebelum melaksanakan program ini. b) Semasa pelaksanaan Sesi Pendaftaran .

dan Pn.Pada 31 Julai dan 1 Ogos 2013 yang lalu iaitu hari rabu dan khamis. Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Matematik Sesi teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Matematik telah dimulakan dengan aktiviti menyanyikan lagu motivasi. Setelah mendaftar semua peserta dan guru pengiring perlu berada di dalam dewan dan seterusnya mengadakan bacaan doa. Aktiviti ini diadakan bagi memberi kesedaran dan meningkatkan semangat peserta untuk memantapkan persediaan mereka bagi menghadapi peperiksaan UPSR yang bakal tiba. Hindun bt Iddress (Sains). Program ini bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 1 petang. Unit Peperiksaan telah mengadakan Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 dengan kerjasama guru baharu dan guru-guru Tahun 6. Cik Norhazelinawati bt Mohamed (Bahasa Inggeris).30 pagi. . Para peserta telah berkumpul dan mendaftar pada jam 7. Cik Wan Nur Sa’adah bt Hasbullah (Matematik). Mereka merupakan guru yang berpengalaman dalam subjek masing-masing. Aidah bt Md Nor (Bahasa Melayu). Aktiviti yang berlangsung selama dua hari ini melibatkan 4 orang penceramah iaitu Pn.

Penceramah telah memberikan banyak panduan sebagai teknik menjawab soalan Matematik. Aktiviti perbincangan dan soal jawab juga telah diadakan bagi memberi ruang kepada murid-murid untuk menyatakan masalah mereka dalam menjawab soalan. Sesi ini berjalan dengan lancar. Penceramah telah memberikan tumpuan serta bimbingan yang lebih terhadap murid yang lemah dalam menguasai subjek ini. Murid-murid juga diminta untuk tampil kehadapan bagi menyelesaikan soalan yang diberikan berpandukan teknik menjawab soalan yang telah dipelajari. Penceramah begitu bersemangat memberikan panduan dan tips dalam menjawab soalan bagi subjek Bahasa Inggeris. Semua peserta memberikan sepenuh perhatian terhadap penerangan yang telah diberikan. Semua murid tahun enam memberikan tumpuan yang baik dan menunjukkan kesungguhan yang tinggi. . Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Bahasa Inggeris Sesi teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Bahasa Inggeris juga berjalan dengan lancar.Murid-murid telah dibekalkan dengan bahan edaran agar mereka dapat memberi tumpuan yang lebih kepada isi kandungan yang akan disampaikan oleh penceramah.

sesi teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Bahasa Melayu telah dijalankan. Penceramah telah menerangkan cara dan teknik yang betul bagi menjawab soalan Bahasa Melayu. Murid diberi peluang untuk menyalurkan idea mereka menerusi aktiviti sumbang saran dan perbincangan.Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Bahasa Melayu Pada hari yang berikutnya. Semua murid memberikan tumpuan yang baik terhadap penerangan tersebut. Sesi Teknik Menjawab Soalan UPSR: Sains . Mereka digalakkan untuk berkongsi idea berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan sedia ada yang mereka peroleh. Murid- murid menunjukkan kesungguhan mereka dalam melibatkan diri dengan aktiviti yang dijalankan oleh penceramah.

00 petang. Aktiviti perbincangan juga dijalankan bagi mewujudkan interaksi yang aktif antara murid-murid.Sesi yang terakhir adalah teknik menjawab soalan UPSR bagi subjek Sains. Murid-murid digalakkan untuk berani mencuba menyelesaikan soalan yang diberikan. Penceramah telah menekankan soalan yang sukar dikuasai murid untuk dibincangkan secara lebih mendalam disamping menerangkan teknik yang betul untuk menjawab soalan. guru baharu dengan Unit Peperiksaan telah membuat refleksi terhadap program yang telah dijalankan. Refleksi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan program ini terhadap pengalaman langsung yang telah dilalui oleh kami. c) Selepas pelaksanaan Selepas terlaksananya program ini. . Seterusnya pada hari terakhir majlis penutup berjaya dilaksanakan dengan baik dan dihadiri oleh guru-guru Tahun 6 yang terlibat. Majlis bersurai tepat jam 1.

Program ini telah berlangsung dengan jayanya hasil daripada kolaborasi pelbagai pihak. Program ini merupakan satu medium di mana sekolah dapat melahirkan lebih ramai murid yang mendapat keputusan cemerlang atau 5A dalam UPSR tahun 2013.Refleksi a) Kekuatan Program Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 telah direncanakan bagi memberi pendedahan kepada teknik dan kemahiran menjawab soalan yang boleh membantu kepada kecemerlangan UPSR. Program ini telah melibatkan semua guru Tahun 6 yang diketuai oleh Unit Peperiksaan. Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah. PIBG. Antaranya ialah sebelum melaksanakan program ini masalah kewangan membelenggu pihak sekolah. Melalui program ini juga. b) Kelemahan Program Program ini juga tidak terkecuali daripada beberapa kelemahan. . Tambahan pula program ini merupakan program tahunan sekolah. Program ini merupakan satu program yang penting dan memerlukan persediaan yang rapi dan sistematik bagi memastikan program ini berjaya. dan juga murid-murid. Kesatuan yang utuh juga dapat dieratkan antara pihak sekolah. pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) serta sokongan padu daripada pihak pentadbir sekolah. Namun begitu tindakan guru besar dan guru-guru yang sanggup memberikan sedikit sumbangan berupa wang telah menyelesaikan masalah ini. jalinan silaturrahim antara pihak sekolah dan murid-murid juga dapat dieratkan bagi masa ini dan masa akan datang.

Murid-murid haruslah . murid berkenaan telah ditegur dan diberikan nasihat oleh penceramah bertugas bagi memberikan kesedaran dan mendisiplinkan diri mereka. terdapat beberapa perkara sebagai saranan dan cadangan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Kami terpaksa memantau murid dari semasa ke semasa bagi memastikan murid melibatkan diri terutamanya murid yang lemah menguasai sesuatu subjek. Semasa program ini dijalankan saya dapat melihat beberapa orang murid yang tidak bersemangat semasa melaksanakan aktiviti yang dirancang. Mereka lebih cenderung untuk tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan kerana bersikap kurang keyakinan terhadap keupayaan dan bakat diri sendiri. Namun begitu. penambahbaikan boleh dibuat dengan menggalakkan murid-murid untuk mencuba serta memberikan pujian kepada mereka jika mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang. Pengiktirafan seperti hadiah dan sijil penyertaan juga boleh diberikan untuk menggalakkan murid berusaha gigih dan bersemangat untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Murid-murid yang lemah ini tidak mempunyai sikap ingin mencuba sesuatu perkara yang baharu.Sepanjang program berlangsung terdapat juga sedikit kelemahan dari segi disiplin murid. Dari segi masalah murid yang tidak bersemangat. Cadangan Penambahbaikkan Sepanjang Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6 ini.

Hal ini kerana program ini menuntut seseorang itu itu berfikir jauh ke hadapan dan menuntut seseorang itu bertindak bijak dalam mengawal murid yang berada dalam bilangan yang besar. Akhir sekali.diterapkan dengan nilai murni supaya mereka dapat berusaha bersungguhsungguh dan tidak mudah mengalah untuk mencuba pengalaman yang baharu. Kesimpulan Setelah berlangsungnya program ini. program ini berjaya dilaksanakan berlandaskan kepada objektif yang telah ditetapkan. Berdasarkan perkara tersebut dapatlah saya merumuskan bahawa program ini dapat membantu murid-murid Tahun 6 untuk mengetahui cara dan teknik yang betul untuk menjawab soalan UPSR serta mengetahui topik-topik penting yang perlu diberikan tumpuan seterusnya dapat meningkatkan pemahaman dan memperkasakan keazaman untuk kecemerlangan diri mereka. Setiap sesi atau aktiviti semasa program ini berlangsung boleh juga melibatkan guru sekolah. . kewujudan program seumpama ini di setiap sekolah adalah sangat digalakkan. Oleh itu. Hal ini kerana dapat mengakrabkan hubungan antara guru dan juga murid. Selain itu juga. program ini juga dapat menghubungkan kerjasama yang baik serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama rakan-rakan guru dan pihak pentadbir sekolah. Selain itu. guru-guru matapelajaran juga seharusnya tidak melepaskan peluang untuk sama-sama belajar bagi meningkatkan lagi kemahiran serta pengetahuan dalam subjek masing-masing. banyak ilmu dan juga kemahiran dapat diperolehi.

....... Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6.. Sekolah Kebangsaan Convent Sentul 1. ABDULLAH) Guru Besar... ……………………………………… (PN..Disediakan Oleh. . AIDAH BT MD NOR) Penasihat. Disemak oleh.. .. ……………………………………………... Program Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR Tahun 6.... Sekolah Kebangsaan Convent Sentul 1. (PN... Kuala Lumpur... Disahkan oleh...... Kuala Lumpur...... Kuala Lumpur........ Sekolah Kebangsaan Convent Sentul 1... HJH AUZARIAH BT HJ. (CIK NURUL IZYANTI BT IDERIS) Setiausaha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.