MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan Guru

3

B. Log Masuk Pembantu Tadbir Modul Keberadaan Guru

5

C. Sub Modul Daftar Keberadaan i. Daftar Keberadaan ii. Kemaskini Keberadaan iii. Hapus Keberadaan

7 8 15 18

D. Sub Modul Senarai Keberadaan i. Semak Keberadaan ii. Cetak Keberadaan

20 21 25

E. Sub Modul Cuti Sekolah

28

F. Sub Modul Sekolah Ganti

33

G. Menu Fungsi Lain i. Tukar Katalaluan ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM

38 39 43

H. Pertanyaan

47

2

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

3

MODUL KEBERADAAN GURU A. PROSES KERJA PENGISIAN KEBERADAAN GURU

2013

Mula

G

Melaporkan status Keberadaan kepada pihak pentadbiran sekolah.

P/GB/PKTD/PKHM PKKO/PKPT

Disahkan

Pembantu Tadbir menyerahkan status keberadaan guru kepada Pentadbiran Sekolah untuk disahkan.

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir. Waktu Pengemaskinian data keberadaan guru setiap hari bekerja adalah seperti berikut; i. Bagi Sekolah sesi pagi sebelum pukul 9.00 pagi ii. Bagi Sekolah sesi petang sebelum pukul 2.30 petang

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir.

Tamat

KOD P GB PKTD PKHM PKKO PKPT G PT

PETUNJUK KETERANGAN PENGETUA GURU BESAR PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) GURU PEMBANTU TADBIR

4

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5 .

2.moe. LOG MASUK PEMBANTU TADBIR GURU MODUL KEBERADAAN 1. Masukkan Login ID seperti PT[KODSEKOLAH] (sebagai contoh PTMBB2071). 6 . Tekan butang Login.my/ untuk akses ke paparan EMIS Online. Masukkan url address http://emisonline.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 B. Kata Laluan adalah ******* ( mohon untuk PT mendapat kata laluan daripada JPN atau PPD berkenaan dan menukar kata laluan sebaik mengakses modul keberadaan guru) dan Kod Pengesahan seperti yang dipaparkan pada sistem.gov. 3.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 7 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8 .

Klik “Daftar Keberadaan” di modul Keberadaan Guru. Pilih “Nama Guru” yang tidak berada di sekolah. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan dan klik . Bagi mengisi data keberadaan guru sila pilih “Bulan”. 3.MODUL KEBERADAAN GURU i. Daftar Keberadaan 2013 1. 18/03/2013 2. 9 .

10 . Pilih “Sehingga” (tarikh tamat) untuk guru yang tidak berada di sekolah. 6. 2013 5. Pilih “Bermula” (tarikh mula) untuk guru yang tidak berada di sekolah.MODUL KEBERADAAN GURU 4. Pilih “Sebab Tidak Keberadaan” untuk guru yang berkenaan.

untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah 9.MODUL KEBERADAAN GURU 7. 2013 8. 11 . Maklumat guru yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. Pilih “Penganjur” yang berkenaan. Klik butang pada hari tersebut.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 10. Pembantu Tadbir perlu memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. 11. Maklumat guru kedua yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. pengisian guru berikutnya yang tidak berada di sekolah pada hari sama. Sebagai contoh. Pembantu Tadbir pula mengulangi langkah-langkah di atas dengan memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sehingga selesai. 12. 12 . Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang sama.

15. Ini bagi mengesahkan keberadaan guru pada hari tersebut. 16. Pembantu Tadbir perlu klik butang . 14. Apabila maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut telah dimasukkan. sila buat perubahan dan kemudian klik semula butang UPDATE dan SAHKAN KEBERADAAN. Selesai pengisian data keberadaan guru. Jika terdapat pembetulan.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 13. Klik butang “OK” untuk mengesahkan keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. 13 . Apabila data tersebut telah disahkan arahan seperti berikut akan terpapar arahan “DATA KEBERADAAN TELAH DISAHKAN”.

Info Penting. Oleh itu. 2013 a) Pemilihan tarikh hari. b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. Sesi persekolahan guru-guru akan dijanakan secara automatik melalui pengisian EMIS Online oleh GDM. 14 . bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian keberadaan guru. bulan dan tahun yang betul dalam pengisian. Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan tarikh hari.MODUL KEBERADAAN GURU Maklumat tambahan.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 15 .

3. 4. Tekan sekali lagi butang .MODUL KEBERADAAN GURU ii. 2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian. 16 . Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Klik butang pembetulan pengisian. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang telah dikemaskini. Kemaskini Keberadaan 2013 Info Penting. 1. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam ini hanya untuk melakukan pengisian data keberadaan guru.

Selesai untuk pengemaskinian data keberadaan guru. 6. 17 .MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5. Klik butang “OK” untuk mengesahkan Keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang tersebut.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 18 .

Klik butang 1. 2. Klik butang untuk menghapus data keberadaan yang salah pengisiannya. data keberadaan guru terbabit. 4. Data keberadaan guru tersebut telah dihapuskan. 19 . Selesai untuk hapuskan keberadaan guru.MODUL KEBERADAAN GURU iii. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian hanya untuk hapuskan data keberadaan. Hapus Keberadaan 2013 Info Penting. Klik butang “OK” untuk menghapus maklumat staff yang tidak berada di sekolah. 3.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 20 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 21 .

Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. 22 . Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. Semak Keberadaan 1.MODUL KEBERADAAN GURU i. 2013 2.

23 . Klik pada dipilih. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. untuk memaparkan 5. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 4. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Di bahagian bawah senarai keberadaan disediakan petunjuk bagi rujukan kepada pengguna.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 3.

Selesai untuk semak keberadaan guru. Klik C bagi melihat keterangan sebab tidak berada di sekolah. 24 . 7.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 6.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 25 .

Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. 2013 2.MODUL KEBERADAAN GURU ii. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 26 . Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. Klik pada dipilih. Cetak Keberadaan 1. 3.

Klik bagi mencetak keberadaan guru tersebut. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. 6. 7. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. Selesai untuk menggunakan kemudahan cetak keberadaan guru. untuk memaparkan 5. Klik bagi mencetak senarai keberadaan guru pada bulan berkenaan.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 4. 27 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 28 .

MODUL KEBERADAAN GURU E. Cuti Bencana Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah terbabit di dalam cuti-cuti di atas. Kemudahan Cuti Sekolah untuk pengisian cuti yang diambil oleh sekolah antaranya. 2. i. 1. Cuti Ganti iii. 29 . Cuti Peristiwa ii. Klik bagi menambah Cuti Sekolah. CUTI SEKOLAH 2013 Info Penting. Klik pada sub modul Cuti Sekolah.

Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 30 . 5. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Pilih “Bulan”. 2013 4.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Pilih “Bulan”. Paparan pengisian Cuti Sekolah dipaparkan. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan.

8. Klik pengisian tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU 6. Masukkan Keterangan cuti sekolah (Jika Perlu). Selesai membuat pengisian Cuti Sekolah. 2013 7. Pilih sebab cuti. untuk menyimpan 31 .

b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. Selesai untuk pengisian Cuti Sekolah. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Cuti Sekolah. Info Penting. 32 . a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. 10. Maklumat tambahan.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 9. Klik butang pengisian.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 33 .

MODUL KEBERADAAN GURU F. 2. 34 . SEKOLAH GANTI 2013 Info Penting. Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah tersebut melaksanakan sekolah ganti. Klik pada sub modul Sekolah Ganti. 1. Kemudahan sub modul Sekolah Ganti untuk pengisian sekolah yang melaksanakan sekolah ganti. Klik pada “Tambah Cuti”.

Pilih “Bulan”. Paparan sub modul Sekolah Ganti adalah seperti berikut.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. 35 . “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 2013 4. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 5. Pilih “Bulan”. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula.

2013 7.MODUL KEBERADAAN GURU 6. Selesai membuat pengisian Sekolah Ganti. Klik pengisian tersebut. untuk menyimpan 36 . Masukkan Keterangan Sekolah Ganti (Jika Perlu).

Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Sekolah Ganti. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. Klik butang pengisian. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Selesai untuk pengisian Sekolah Ganti. 9. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. 37 . Maklumat tambahan.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8. Info Penting.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 38 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 39 .

Paparan tukar katalaluan. 40 .MODUL KEBERADAAN GURU i. 3. 2013 2. Tukar Katalaluan 1. Pilih “Tukar katalaluan”. Klik “Fungsi Lain”.

Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 6. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”.MODUL KEBERADAAN GURU 4. di kotak “Sahkan Katalaluan”. 41 . 2013 5. Klik butang simpan.

Selesai untuk menggunakan tukar katalaluan. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. Klik “OK”. 42 . 9. Klik “OK”.MODUL KEBERADAAN GURU 7. 2013 8.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 43 .

Klik pada Fungsi Lain dalam paparan GDM. Untuk proses resetkan katalaluan PT hanya boleh dilaksanakan oleh GDM 1.MODUL KEBERADAAN GURU ii. 2013 Kemudahan Reset Katalaluan PT oleh GDM adalah untuk reset katalaluan PT sekiranya PT lupa katalaluan mereka oleh GDM. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM Info Penting. 2. 44 . Klik pada Tukar Katalaluan.

45 . di kotak “Sahkan Katalaluan”. 5.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan seperti di bawah dipaparkan. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 2013 4. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”.

46 . Klik “OK”. Selesai reset tukar katalaluan PT oleh GDM. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. Klik pada simpan 2013 7. 8. Klik “OK”. 9.MODUL KEBERADAAN GURU 6.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 47 .

Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Telefon : 03-8884 6532 Faks : 03 . Rahim 03-8884 6553 En.03-8884 6546 Emel : emisonline@moe. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Aras 1-4. PERTANYAAN 2013 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berhubung perkara ini. Adhi Masri Bin Yeop Johari Sektor Data Pendidikan.gov. Shahrizan Bin Ab.my 48 . pihak sekolah boleh menghubungi pegawai di Kementerian ini melalui talian berikut: 03-8884 6537 En.MODUL KEBERADAAN GURU H. Blok E8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful