MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan Guru

3

B. Log Masuk Pembantu Tadbir Modul Keberadaan Guru

5

C. Sub Modul Daftar Keberadaan i. Daftar Keberadaan ii. Kemaskini Keberadaan iii. Hapus Keberadaan

7 8 15 18

D. Sub Modul Senarai Keberadaan i. Semak Keberadaan ii. Cetak Keberadaan

20 21 25

E. Sub Modul Cuti Sekolah

28

F. Sub Modul Sekolah Ganti

33

G. Menu Fungsi Lain i. Tukar Katalaluan ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM

38 39 43

H. Pertanyaan

47

2

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

3

MODUL KEBERADAAN GURU A. PROSES KERJA PENGISIAN KEBERADAAN GURU

2013

Mula

G

Melaporkan status Keberadaan kepada pihak pentadbiran sekolah.

P/GB/PKTD/PKHM PKKO/PKPT

Disahkan

Pembantu Tadbir menyerahkan status keberadaan guru kepada Pentadbiran Sekolah untuk disahkan.

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir. Waktu Pengemaskinian data keberadaan guru setiap hari bekerja adalah seperti berikut; i. Bagi Sekolah sesi pagi sebelum pukul 9.00 pagi ii. Bagi Sekolah sesi petang sebelum pukul 2.30 petang

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir.

Tamat

KOD P GB PKTD PKHM PKKO PKPT G PT

PETUNJUK KETERANGAN PENGETUA GURU BESAR PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) GURU PEMBANTU TADBIR

4

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5 .

Tekan butang Login. LOG MASUK PEMBANTU TADBIR GURU MODUL KEBERADAAN 1. Masukkan Login ID seperti PT[KODSEKOLAH] (sebagai contoh PTMBB2071). Kata Laluan adalah ******* ( mohon untuk PT mendapat kata laluan daripada JPN atau PPD berkenaan dan menukar kata laluan sebaik mengakses modul keberadaan guru) dan Kod Pengesahan seperti yang dipaparkan pada sistem. 3.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 B.gov. 2. Masukkan url address http://emisonline.my/ untuk akses ke paparan EMIS Online. 6 .moe.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 7 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8 .

Pilih “Nama Guru” yang tidak berada di sekolah. Bagi mengisi data keberadaan guru sila pilih “Bulan”. Klik “Daftar Keberadaan” di modul Keberadaan Guru. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan dan klik . 3. Daftar Keberadaan 2013 1.MODUL KEBERADAAN GURU i. 9 . 18/03/2013 2.

Pilih “Bermula” (tarikh mula) untuk guru yang tidak berada di sekolah. Pilih “Sehingga” (tarikh tamat) untuk guru yang tidak berada di sekolah.MODUL KEBERADAAN GURU 4. 2013 5. 10 . Pilih “Sebab Tidak Keberadaan” untuk guru yang berkenaan. 6.

11 . Maklumat guru yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. 2013 8.MODUL KEBERADAAN GURU 7. Klik butang pada hari tersebut. Pilih “Penganjur” yang berkenaan. untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah 9.

Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang sama. 11. Sebagai contoh. Pembantu Tadbir perlu memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. 12. 12 .MODUL KEBERADAAN GURU 2013 10. Maklumat guru kedua yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. pengisian guru berikutnya yang tidak berada di sekolah pada hari sama. Pembantu Tadbir pula mengulangi langkah-langkah di atas dengan memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sehingga selesai.

Ini bagi mengesahkan keberadaan guru pada hari tersebut. 16. Pembantu Tadbir perlu klik butang . Apabila maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut telah dimasukkan.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 13. Jika terdapat pembetulan. Klik butang “OK” untuk mengesahkan keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Selesai pengisian data keberadaan guru. sila buat perubahan dan kemudian klik semula butang UPDATE dan SAHKAN KEBERADAAN. 15. 14. 13 . Apabila data tersebut telah disahkan arahan seperti berikut akan terpapar arahan “DATA KEBERADAAN TELAH DISAHKAN”.

2013 a) Pemilihan tarikh hari. bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian keberadaan guru. b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. Oleh itu. 14 . Sesi persekolahan guru-guru akan dijanakan secara automatik melalui pengisian EMIS Online oleh GDM. Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan tarikh hari.MODUL KEBERADAAN GURU Maklumat tambahan. bulan dan tahun yang betul dalam pengisian. Info Penting.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 15 .

Tekan sekali lagi butang . Klik butang pembetulan pengisian.MODUL KEBERADAAN GURU ii. 3. 2. Kemaskini Keberadaan 2013 Info Penting. Klik butang untuk mengemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian. 1. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam ini hanya untuk melakukan pengisian data keberadaan guru. 16 . Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang telah dikemaskini. 4.

6. Selesai untuk pengemaskinian data keberadaan guru. 17 .MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5. Klik butang “OK” untuk mengesahkan Keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang tersebut.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 18 .

Selesai untuk hapuskan keberadaan guru. Klik butang “OK” untuk menghapus maklumat staff yang tidak berada di sekolah.MODUL KEBERADAAN GURU iii. data keberadaan guru terbabit. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian hanya untuk hapuskan data keberadaan. 19 . Klik butang untuk menghapus data keberadaan yang salah pengisiannya. 3. Klik butang 1. Data keberadaan guru tersebut telah dihapuskan. 4. 2. Hapus Keberadaan 2013 Info Penting.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 20 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 21 .

Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih.MODUL KEBERADAAN GURU i. 2013 2. 22 . Semak Keberadaan 1.

untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 4. 23 . Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 3. untuk memaparkan 5. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Di bahagian bawah senarai keberadaan disediakan petunjuk bagi rujukan kepada pengguna. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. Klik pada dipilih.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 6. 24 . Klik C bagi melihat keterangan sebab tidak berada di sekolah. Selesai untuk semak keberadaan guru. 7.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 25 .

Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. 2013 2.MODUL KEBERADAAN GURU ii. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 26 . Cetak Keberadaan 1. 3. Klik pada dipilih.

Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. 27 . Selesai untuk menggunakan kemudahan cetak keberadaan guru. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. 6. 7. Klik bagi mencetak senarai keberadaan guru pada bulan berkenaan. Klik bagi mencetak keberadaan guru tersebut. untuk memaparkan 5.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 4.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 28 .

Cuti Ganti iii. Klik bagi menambah Cuti Sekolah. 1. Kemudahan Cuti Sekolah untuk pengisian cuti yang diambil oleh sekolah antaranya. Cuti Peristiwa ii. Cuti Bencana Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah terbabit di dalam cuti-cuti di atas. CUTI SEKOLAH 2013 Info Penting. 2. 29 .MODUL KEBERADAAN GURU E. i. Klik pada sub modul Cuti Sekolah.

Paparan pengisian Cuti Sekolah dipaparkan. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 5. 2013 4.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. 30 . Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Pilih “Bulan”. Pilih “Bulan”. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan.

Masukkan Keterangan cuti sekolah (Jika Perlu). Pilih sebab cuti. 8. Selesai membuat pengisian Cuti Sekolah. untuk menyimpan 31 . 2013 7. Klik pengisian tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU 6.

Info Penting. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 9. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Cuti Sekolah. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. Maklumat tambahan. Selesai untuk pengisian Cuti Sekolah. 32 . Klik butang pengisian. 10.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 33 .

Kemudahan sub modul Sekolah Ganti untuk pengisian sekolah yang melaksanakan sekolah ganti. 1. 34 . Klik pada sub modul Sekolah Ganti. SEKOLAH GANTI 2013 Info Penting.MODUL KEBERADAAN GURU F. 2. Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah tersebut melaksanakan sekolah ganti. Klik pada “Tambah Cuti”.

Pilih “Bulan”. 5. Paparan sub modul Sekolah Ganti adalah seperti berikut. 35 . “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Pilih “Bulan”. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. 2013 4.

Klik pengisian tersebut. Masukkan Keterangan Sekolah Ganti (Jika Perlu). untuk menyimpan 36 . Selesai membuat pengisian Sekolah Ganti. 2013 7.MODUL KEBERADAAN GURU 6.

Selesai untuk pengisian Sekolah Ganti. 37 . Maklumat tambahan. 9.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Sekolah Ganti. Info Penting. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Klik butang pengisian.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 38 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 39 .

Paparan tukar katalaluan.MODUL KEBERADAAN GURU i. 2013 2. Tukar Katalaluan 1. 40 . Pilih “Tukar katalaluan”. Klik “Fungsi Lain”. 3.

Klik butang simpan. 6. 41 . Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4.MODUL KEBERADAAN GURU 4. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”. di kotak “Sahkan Katalaluan”. 2013 5.

Selesai untuk menggunakan tukar katalaluan.MODUL KEBERADAAN GURU 7. 9. 2013 8. Klik “OK”. Klik “OK”. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. 42 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 43 .

2. Klik pada Fungsi Lain dalam paparan GDM. Klik pada Tukar Katalaluan. 2013 Kemudahan Reset Katalaluan PT oleh GDM adalah untuk reset katalaluan PT sekiranya PT lupa katalaluan mereka oleh GDM. Untuk proses resetkan katalaluan PT hanya boleh dilaksanakan oleh GDM 1. 44 .MODUL KEBERADAAN GURU ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM Info Penting.

5.MODUL KEBERADAAN GURU 3. di kotak “Sahkan Katalaluan”. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 45 . 2013 4. Paparan seperti di bawah dipaparkan.

Klik “OK”. Klik pada simpan 2013 7. 46 . 8. 9.MODUL KEBERADAAN GURU 6. Klik “OK”. Selesai reset tukar katalaluan PT oleh GDM. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 47 .

my 48 . Blok E8.03-8884 6546 Emel : emisonline@moe.MODUL KEBERADAAN GURU H. PERTANYAAN 2013 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berhubung perkara ini.gov. Adhi Masri Bin Yeop Johari Sektor Data Pendidikan. Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Telefon : 03-8884 6532 Faks : 03 . pihak sekolah boleh menghubungi pegawai di Kementerian ini melalui talian berikut: 03-8884 6537 En. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Aras 1-4. Shahrizan Bin Ab. Rahim 03-8884 6553 En.