MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan Guru

3

B. Log Masuk Pembantu Tadbir Modul Keberadaan Guru

5

C. Sub Modul Daftar Keberadaan i. Daftar Keberadaan ii. Kemaskini Keberadaan iii. Hapus Keberadaan

7 8 15 18

D. Sub Modul Senarai Keberadaan i. Semak Keberadaan ii. Cetak Keberadaan

20 21 25

E. Sub Modul Cuti Sekolah

28

F. Sub Modul Sekolah Ganti

33

G. Menu Fungsi Lain i. Tukar Katalaluan ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM

38 39 43

H. Pertanyaan

47

2

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

3

MODUL KEBERADAAN GURU A. PROSES KERJA PENGISIAN KEBERADAAN GURU

2013

Mula

G

Melaporkan status Keberadaan kepada pihak pentadbiran sekolah.

P/GB/PKTD/PKHM PKKO/PKPT

Disahkan

Pembantu Tadbir menyerahkan status keberadaan guru kepada Pentadbiran Sekolah untuk disahkan.

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir. Waktu Pengemaskinian data keberadaan guru setiap hari bekerja adalah seperti berikut; i. Bagi Sekolah sesi pagi sebelum pukul 9.00 pagi ii. Bagi Sekolah sesi petang sebelum pukul 2.30 petang

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir.

Tamat

KOD P GB PKTD PKHM PKKO PKPT G PT

PETUNJUK KETERANGAN PENGETUA GURU BESAR PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) GURU PEMBANTU TADBIR

4

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 B. 3.my/ untuk akses ke paparan EMIS Online. LOG MASUK PEMBANTU TADBIR GURU MODUL KEBERADAAN 1. Masukkan url address http://emisonline. 2. Kata Laluan adalah ******* ( mohon untuk PT mendapat kata laluan daripada JPN atau PPD berkenaan dan menukar kata laluan sebaik mengakses modul keberadaan guru) dan Kod Pengesahan seperti yang dipaparkan pada sistem.moe. Tekan butang Login. Masukkan Login ID seperti PT[KODSEKOLAH] (sebagai contoh PTMBB2071).gov. 6 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 7 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8 .

9 . Bagi mengisi data keberadaan guru sila pilih “Bulan”. 18/03/2013 2. 3. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan dan klik . Klik “Daftar Keberadaan” di modul Keberadaan Guru. Daftar Keberadaan 2013 1. Pilih “Nama Guru” yang tidak berada di sekolah.MODUL KEBERADAAN GURU i.

Pilih “Sebab Tidak Keberadaan” untuk guru yang berkenaan. Pilih “Bermula” (tarikh mula) untuk guru yang tidak berada di sekolah. Pilih “Sehingga” (tarikh tamat) untuk guru yang tidak berada di sekolah. 10 . 2013 5. 6.MODUL KEBERADAAN GURU 4.

Pilih “Penganjur” yang berkenaan. untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah 9. 11 . Klik butang pada hari tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU 7. Maklumat guru yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. 2013 8.

Pembantu Tadbir perlu memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. 12 . Sebagai contoh.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 10. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang sama. Pembantu Tadbir pula mengulangi langkah-langkah di atas dengan memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sehingga selesai. 11. 12. Maklumat guru kedua yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. pengisian guru berikutnya yang tidak berada di sekolah pada hari sama.

15. Ini bagi mengesahkan keberadaan guru pada hari tersebut. 16. Pembantu Tadbir perlu klik butang . 13 . Selesai pengisian data keberadaan guru. Jika terdapat pembetulan. Apabila maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut telah dimasukkan. Klik butang “OK” untuk mengesahkan keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Apabila data tersebut telah disahkan arahan seperti berikut akan terpapar arahan “DATA KEBERADAAN TELAH DISAHKAN”. 14.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 13. sila buat perubahan dan kemudian klik semula butang UPDATE dan SAHKAN KEBERADAAN.

MODUL KEBERADAAN GURU Maklumat tambahan. b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. Info Penting. bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian keberadaan guru. 14 . Oleh itu. bulan dan tahun yang betul dalam pengisian. Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan tarikh hari. Sesi persekolahan guru-guru akan dijanakan secara automatik melalui pengisian EMIS Online oleh GDM. 2013 a) Pemilihan tarikh hari.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 15 .

3. Klik butang pembetulan pengisian. Kemaskini Keberadaan 2013 Info Penting. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang telah dikemaskini. 1. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam ini hanya untuk melakukan pengisian data keberadaan guru. 4. Klik butang untuk mengemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian. Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Tekan sekali lagi butang . 16 .MODUL KEBERADAAN GURU ii. 2.

Selesai untuk pengemaskinian data keberadaan guru. 6. Klik butang “OK” untuk mengesahkan Keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5. 17 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 18 .

MODUL KEBERADAAN GURU iii. Data keberadaan guru tersebut telah dihapuskan. Klik butang 1. Klik butang untuk menghapus data keberadaan yang salah pengisiannya. data keberadaan guru terbabit. 2. 19 . Hapus Keberadaan 2013 Info Penting. Klik butang “OK” untuk menghapus maklumat staff yang tidak berada di sekolah. 3. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian hanya untuk hapuskan data keberadaan. Selesai untuk hapuskan keberadaan guru. 4.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 20 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 21 .

MODUL KEBERADAAN GURU i. Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. 2013 2. Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. 22 . Semak Keberadaan 1.

23 .MODUL KEBERADAAN GURU 2013 3. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 4. untuk memaparkan 5. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. Di bahagian bawah senarai keberadaan disediakan petunjuk bagi rujukan kepada pengguna. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. Klik pada dipilih. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 6. Klik C bagi melihat keterangan sebab tidak berada di sekolah. 24 . Selesai untuk semak keberadaan guru. 7.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 25 .

MODUL KEBERADAAN GURU ii. Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. Cetak Keberadaan 1. Klik pada dipilih. 3. Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. 2013 2. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 26 .

Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Klik bagi mencetak senarai keberadaan guru pada bulan berkenaan. Klik bagi mencetak keberadaan guru tersebut. Selesai untuk menggunakan kemudahan cetak keberadaan guru. untuk memaparkan 5. 6. 27 . Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 4. 7. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 28 .

1. 2. CUTI SEKOLAH 2013 Info Penting. Klik pada sub modul Cuti Sekolah. Cuti Bencana Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah terbabit di dalam cuti-cuti di atas. Cuti Peristiwa ii. 29 . Klik bagi menambah Cuti Sekolah. i. Kemudahan Cuti Sekolah untuk pengisian cuti yang diambil oleh sekolah antaranya.MODUL KEBERADAAN GURU E. Cuti Ganti iii.

MODUL KEBERADAAN GURU 3. Pilih “Bulan”. Paparan pengisian Cuti Sekolah dipaparkan. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Pilih “Bulan”. 2013 4. 5. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. 30 . “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir.

2013 7. untuk menyimpan 31 . 8.MODUL KEBERADAAN GURU 6. Masukkan Keterangan cuti sekolah (Jika Perlu). Selesai membuat pengisian Cuti Sekolah. Pilih sebab cuti. Klik pengisian tersebut.

Klik butang pengisian. Selesai untuk pengisian Cuti Sekolah. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Maklumat tambahan. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Cuti Sekolah. 10.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 9. Info Penting. 32 . Klik butang untuk hapuskan data keberadaan.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 33 .

Klik pada “Tambah Cuti”. 1. 2. 34 . SEKOLAH GANTI 2013 Info Penting. Klik pada sub modul Sekolah Ganti.MODUL KEBERADAAN GURU F. Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah tersebut melaksanakan sekolah ganti. Kemudahan sub modul Sekolah Ganti untuk pengisian sekolah yang melaksanakan sekolah ganti.

Pilih “Bulan”.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan sub modul Sekolah Ganti adalah seperti berikut. Pilih “Bulan”. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 5. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. 35 . 2013 4. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir.

2013 7. untuk menyimpan 36 . Klik pengisian tersebut. Masukkan Keterangan Sekolah Ganti (Jika Perlu). Selesai membuat pengisian Sekolah Ganti.MODUL KEBERADAAN GURU 6.

b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. 37 . Info Penting. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. 9. Maklumat tambahan. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Sekolah Ganti. Klik butang pengisian. Selesai untuk pengisian Sekolah Ganti.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 38 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 39 .

3.MODUL KEBERADAAN GURU i. Tukar Katalaluan 1. Klik “Fungsi Lain”. Paparan tukar katalaluan. 40 . Pilih “Tukar katalaluan”. 2013 2.

Klik butang simpan. di kotak “Sahkan Katalaluan”.MODUL KEBERADAAN GURU 4. 41 . Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 6. 2013 5.

9. Klik “OK”. Selesai untuk menggunakan tukar katalaluan. 2013 8. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. 42 .MODUL KEBERADAAN GURU 7. Klik “OK”.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 43 .

Untuk proses resetkan katalaluan PT hanya boleh dilaksanakan oleh GDM 1. 2013 Kemudahan Reset Katalaluan PT oleh GDM adalah untuk reset katalaluan PT sekiranya PT lupa katalaluan mereka oleh GDM. 44 . Klik pada Tukar Katalaluan. 2. Klik pada Fungsi Lain dalam paparan GDM. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM Info Penting.MODUL KEBERADAAN GURU ii.

di kotak “Sahkan Katalaluan”. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 5. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan seperti di bawah dipaparkan. 45 . 2013 4.

Selesai reset tukar katalaluan PT oleh GDM. Klik “OK”. 9. 46 .MODUL KEBERADAAN GURU 6. 8. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. Klik “OK”. Klik pada simpan 2013 7.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 47 .

Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Telefon : 03-8884 6532 Faks : 03 . Shahrizan Bin Ab. Rahim 03-8884 6553 En. Adhi Masri Bin Yeop Johari Sektor Data Pendidikan.gov.MODUL KEBERADAAN GURU H. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Aras 1-4. PERTANYAAN 2013 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berhubung perkara ini. pihak sekolah boleh menghubungi pegawai di Kementerian ini melalui talian berikut: 03-8884 6537 En.my 48 .03-8884 6546 Emel : emisonline@moe. Blok E8.