MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan Guru

3

B. Log Masuk Pembantu Tadbir Modul Keberadaan Guru

5

C. Sub Modul Daftar Keberadaan i. Daftar Keberadaan ii. Kemaskini Keberadaan iii. Hapus Keberadaan

7 8 15 18

D. Sub Modul Senarai Keberadaan i. Semak Keberadaan ii. Cetak Keberadaan

20 21 25

E. Sub Modul Cuti Sekolah

28

F. Sub Modul Sekolah Ganti

33

G. Menu Fungsi Lain i. Tukar Katalaluan ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM

38 39 43

H. Pertanyaan

47

2

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

3

MODUL KEBERADAAN GURU A. PROSES KERJA PENGISIAN KEBERADAAN GURU

2013

Mula

G

Melaporkan status Keberadaan kepada pihak pentadbiran sekolah.

P/GB/PKTD/PKHM PKKO/PKPT

Disahkan

Pembantu Tadbir menyerahkan status keberadaan guru kepada Pentadbiran Sekolah untuk disahkan.

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir. Waktu Pengemaskinian data keberadaan guru setiap hari bekerja adalah seperti berikut; i. Bagi Sekolah sesi pagi sebelum pukul 9.00 pagi ii. Bagi Sekolah sesi petang sebelum pukul 2.30 petang

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir.

Tamat

KOD P GB PKTD PKHM PKKO PKPT G PT

PETUNJUK KETERANGAN PENGETUA GURU BESAR PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) GURU PEMBANTU TADBIR

4

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5 .

Masukkan Login ID seperti PT[KODSEKOLAH] (sebagai contoh PTMBB2071).moe.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 B. Masukkan url address http://emisonline. Kata Laluan adalah ******* ( mohon untuk PT mendapat kata laluan daripada JPN atau PPD berkenaan dan menukar kata laluan sebaik mengakses modul keberadaan guru) dan Kod Pengesahan seperti yang dipaparkan pada sistem.my/ untuk akses ke paparan EMIS Online. 3. LOG MASUK PEMBANTU TADBIR GURU MODUL KEBERADAAN 1. Tekan butang Login.gov. 2. 6 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 7 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8 .

“Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan dan klik . 3. Bagi mengisi data keberadaan guru sila pilih “Bulan”.MODUL KEBERADAAN GURU i. Daftar Keberadaan 2013 1. 18/03/2013 2. 9 . Pilih “Nama Guru” yang tidak berada di sekolah. Klik “Daftar Keberadaan” di modul Keberadaan Guru.

Pilih “Sehingga” (tarikh tamat) untuk guru yang tidak berada di sekolah. 6.MODUL KEBERADAAN GURU 4. 2013 5. Pilih “Sebab Tidak Keberadaan” untuk guru yang berkenaan. 10 . Pilih “Bermula” (tarikh mula) untuk guru yang tidak berada di sekolah.

MODUL KEBERADAAN GURU 7. untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah 9. 2013 8. Klik butang pada hari tersebut. Pilih “Penganjur” yang berkenaan. Maklumat guru yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. 11 .

Sebagai contoh.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 10. Maklumat guru kedua yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. Pembantu Tadbir perlu memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. pengisian guru berikutnya yang tidak berada di sekolah pada hari sama. 12. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang sama. Pembantu Tadbir pula mengulangi langkah-langkah di atas dengan memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sehingga selesai. 11. 12 .

15. Ini bagi mengesahkan keberadaan guru pada hari tersebut. sila buat perubahan dan kemudian klik semula butang UPDATE dan SAHKAN KEBERADAAN. 14. 16. Klik butang “OK” untuk mengesahkan keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 13. Jika terdapat pembetulan. 13 . Pembantu Tadbir perlu klik butang . Apabila maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut telah dimasukkan. Selesai pengisian data keberadaan guru. Apabila data tersebut telah disahkan arahan seperti berikut akan terpapar arahan “DATA KEBERADAAN TELAH DISAHKAN”.

Info Penting. Oleh itu. b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. bulan dan tahun yang betul dalam pengisian. 2013 a) Pemilihan tarikh hari.MODUL KEBERADAAN GURU Maklumat tambahan. 14 . Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan tarikh hari. Sesi persekolahan guru-guru akan dijanakan secara automatik melalui pengisian EMIS Online oleh GDM. bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian keberadaan guru.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 15 .

4. Kemaskini Keberadaan 2013 Info Penting. 16 . Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU ii. 3. Klik butang untuk mengemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian. Tekan sekali lagi butang . Klik butang pembetulan pengisian. 1. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam ini hanya untuk melakukan pengisian data keberadaan guru. 2. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang telah dikemaskini.

6. 17 .MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5. Selesai untuk pengemaskinian data keberadaan guru. Klik butang “OK” untuk mengesahkan Keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang tersebut.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 18 .

MODUL KEBERADAAN GURU iii. data keberadaan guru terbabit. 2. Hapus Keberadaan 2013 Info Penting. Klik butang “OK” untuk menghapus maklumat staff yang tidak berada di sekolah. Klik butang untuk menghapus data keberadaan yang salah pengisiannya. Data keberadaan guru tersebut telah dihapuskan. Klik butang 1. Selesai untuk hapuskan keberadaan guru. 3. 19 . 4. kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian hanya untuk hapuskan data keberadaan.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 20 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 21 .

Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. Semak Keberadaan 1.MODUL KEBERADAAN GURU i. 22 . 2013 2.

Klik pada dipilih. untuk memaparkan 5.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 3. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 4. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. 23 . Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. Di bahagian bawah senarai keberadaan disediakan petunjuk bagi rujukan kepada pengguna.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 6. Selesai untuk semak keberadaan guru. 7. Klik C bagi melihat keterangan sebab tidak berada di sekolah. 24 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 25 .

Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. 3. Cetak Keberadaan 1. Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 26 . Klik pada dipilih. 2013 2.MODUL KEBERADAAN GURU ii.

Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 4. Selesai untuk menggunakan kemudahan cetak keberadaan guru. 6. Klik bagi mencetak senarai keberadaan guru pada bulan berkenaan. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. Klik bagi mencetak keberadaan guru tersebut. 27 . 7. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. untuk memaparkan 5.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 28 .

Cuti Peristiwa ii. Kemudahan Cuti Sekolah untuk pengisian cuti yang diambil oleh sekolah antaranya. Cuti Bencana Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah terbabit di dalam cuti-cuti di atas. CUTI SEKOLAH 2013 Info Penting. Klik bagi menambah Cuti Sekolah. 1. 2. Cuti Ganti iii.MODUL KEBERADAAN GURU E. 29 . Klik pada sub modul Cuti Sekolah. i.

MODUL KEBERADAAN GURU 3. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Paparan pengisian Cuti Sekolah dipaparkan. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 5. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Pilih “Bulan”. Pilih “Bulan”. 30 . 2013 4.

Selesai membuat pengisian Cuti Sekolah. 2013 7.MODUL KEBERADAAN GURU 6. 8. untuk menyimpan 31 . Masukkan Keterangan cuti sekolah (Jika Perlu). Klik pengisian tersebut. Pilih sebab cuti.

Klik butang pengisian. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 9. Selesai untuk pengisian Cuti Sekolah. 32 . Info Penting. 10. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Cuti Sekolah. Maklumat tambahan.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 33 .

MODUL KEBERADAAN GURU F. 2. 34 . Klik pada sub modul Sekolah Ganti. Kemudahan sub modul Sekolah Ganti untuk pengisian sekolah yang melaksanakan sekolah ganti. 1. Klik pada “Tambah Cuti”. Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah tersebut melaksanakan sekolah ganti. SEKOLAH GANTI 2013 Info Penting.

2013 4. 35 . Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Pilih “Bulan”. Pilih “Bulan”. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 5. Paparan sub modul Sekolah Ganti adalah seperti berikut. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula.MODUL KEBERADAAN GURU 3. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan.

untuk menyimpan 36 . Masukkan Keterangan Sekolah Ganti (Jika Perlu). Klik pengisian tersebut.MODUL KEBERADAAN GURU 6. 2013 7. Selesai membuat pengisian Sekolah Ganti.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8. 37 . Selesai untuk pengisian Sekolah Ganti. Maklumat tambahan. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Sekolah Ganti. Info Penting. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. 9. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. Klik butang pengisian. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 38 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 39 .

Pilih “Tukar katalaluan”. 2013 2. Tukar Katalaluan 1. Paparan tukar katalaluan. 40 . 3.MODUL KEBERADAAN GURU i. Klik “Fungsi Lain”.

2013 5. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 6.MODUL KEBERADAAN GURU 4. 41 . di kotak “Sahkan Katalaluan”. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”. Klik butang simpan.

9. Klik “OK”. 2013 8. Selesai untuk menggunakan tukar katalaluan. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. 42 . Klik “OK”.MODUL KEBERADAAN GURU 7.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 43 .

2013 Kemudahan Reset Katalaluan PT oleh GDM adalah untuk reset katalaluan PT sekiranya PT lupa katalaluan mereka oleh GDM. 44 . Klik pada Fungsi Lain dalam paparan GDM. Klik pada Tukar Katalaluan. Untuk proses resetkan katalaluan PT hanya boleh dilaksanakan oleh GDM 1. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM Info Penting.MODUL KEBERADAAN GURU ii. 2.

5. 2013 4. 45 . di kotak “Sahkan Katalaluan”.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. Paparan seperti di bawah dipaparkan. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”.

Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. 46 . 9.MODUL KEBERADAAN GURU 6. Selesai reset tukar katalaluan PT oleh GDM. 8. Klik “OK”. Klik “OK”. Klik pada simpan 2013 7.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 47 .

Rahim 03-8884 6553 En. Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Telefon : 03-8884 6532 Faks : 03 .MODUL KEBERADAAN GURU H.03-8884 6546 Emel : emisonline@moe. PERTANYAAN 2013 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berhubung perkara ini. Blok E8. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Aras 1-4. Shahrizan Bin Ab. pihak sekolah boleh menghubungi pegawai di Kementerian ini melalui talian berikut: 03-8884 6537 En. Adhi Masri Bin Yeop Johari Sektor Data Pendidikan.gov.my 48 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful