MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan Guru

3

B. Log Masuk Pembantu Tadbir Modul Keberadaan Guru

5

C. Sub Modul Daftar Keberadaan i. Daftar Keberadaan ii. Kemaskini Keberadaan iii. Hapus Keberadaan

7 8 15 18

D. Sub Modul Senarai Keberadaan i. Semak Keberadaan ii. Cetak Keberadaan

20 21 25

E. Sub Modul Cuti Sekolah

28

F. Sub Modul Sekolah Ganti

33

G. Menu Fungsi Lain i. Tukar Katalaluan ii. Tukar Katalaluan PT Oleh GDM

38 39 43

H. Pertanyaan

47

2

MODUL KEBERADAAN GURU

2013

3

MODUL KEBERADAAN GURU A. PROSES KERJA PENGISIAN KEBERADAAN GURU

2013

Mula

G

Melaporkan status Keberadaan kepada pihak pentadbiran sekolah.

P/GB/PKTD/PKHM PKKO/PKPT

Disahkan

Pembantu Tadbir menyerahkan status keberadaan guru kepada Pentadbiran Sekolah untuk disahkan.

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir. Waktu Pengemaskinian data keberadaan guru setiap hari bekerja adalah seperti berikut; i. Bagi Sekolah sesi pagi sebelum pukul 9.00 pagi ii. Bagi Sekolah sesi petang sebelum pukul 2.30 petang

PT

Pengisian data keberadaan di dalam Modul Keberadaan Guru oleh Pembantu Tadbir.

Tamat

KOD P GB PKTD PKHM PKKO PKPT G PT

PETUNJUK KETERANGAN PENGETUA GURU BESAR PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) GURU PEMBANTU TADBIR

4

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5 .

Masukkan Login ID seperti PT[KODSEKOLAH] (sebagai contoh PTMBB2071). Kata Laluan adalah ******* ( mohon untuk PT mendapat kata laluan daripada JPN atau PPD berkenaan dan menukar kata laluan sebaik mengakses modul keberadaan guru) dan Kod Pengesahan seperti yang dipaparkan pada sistem. 6 . Masukkan url address http://emisonline.my/ untuk akses ke paparan EMIS Online. 3. 2.moe. Tekan butang Login.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 B.gov. LOG MASUK PEMBANTU TADBIR GURU MODUL KEBERADAAN 1.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 7 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8 .

Klik “Daftar Keberadaan” di modul Keberadaan Guru. Bagi mengisi data keberadaan guru sila pilih “Bulan”. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan dan klik .MODUL KEBERADAAN GURU i. 3. Daftar Keberadaan 2013 1. 9 . Pilih “Nama Guru” yang tidak berada di sekolah. 18/03/2013 2.

Pilih “Sehingga” (tarikh tamat) untuk guru yang tidak berada di sekolah. 2013 5. 6. Pilih “Sebab Tidak Keberadaan” untuk guru yang berkenaan. Pilih “Bermula” (tarikh mula) untuk guru yang tidak berada di sekolah. 10 .MODUL KEBERADAAN GURU 4.

Maklumat guru yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. Pilih “Penganjur” yang berkenaan.MODUL KEBERADAAN GURU 7. 11 . untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah 9. 2013 8. Klik butang pada hari tersebut.

Sebagai contoh.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 10. 11. Maklumat guru kedua yang tidak berada di sekolah telah dipaparkan menu di bawah. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang sama. Pembantu Tadbir pula mengulangi langkah-langkah di atas dengan memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sehingga selesai. 12 . 12. Pembantu Tadbir perlu memasukkan maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. pengisian guru berikutnya yang tidak berada di sekolah pada hari sama.

16. Klik butang “OK” untuk mengesahkan keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. Apabila data tersebut telah disahkan arahan seperti berikut akan terpapar arahan “DATA KEBERADAAN TELAH DISAHKAN”. Pembantu Tadbir perlu klik butang .MODUL KEBERADAAN GURU 2013 13. Ini bagi mengesahkan keberadaan guru pada hari tersebut. Jika terdapat pembetulan. Selesai pengisian data keberadaan guru. Apabila maklumat semua guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut telah dimasukkan. 14. sila buat perubahan dan kemudian klik semula butang UPDATE dan SAHKAN KEBERADAAN. 15. 13 .

14 . Sesi persekolahan guru-guru akan dijanakan secara automatik melalui pengisian EMIS Online oleh GDM. b) Pembantu Tadbir tidak perlu memilih sesi persekolahan. bulan dan tahun yang betul dalam pengisian. Info Penting.MODUL KEBERADAAN GURU Maklumat tambahan. Oleh itu. 2013 a) Pemilihan tarikh hari. bulan dan tahun adalah penting dalam pengisian keberadaan guru. Pembantu Tadbir perlu memastikan pemilihan tarikh hari.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 15 .

4. Kemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut. 2. Kemaskini Keberadaan 2013 Info Penting. Klik butang pembetulan pengisian. Tekan sekali lagi butang . kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam ini hanya untuk melakukan pengisian data keberadaan guru. 3.MODUL KEBERADAAN GURU ii. 1. Klik butang untuk menyimpan maklumat guru yang telah dikemaskini. Klik butang untuk mengemaskini maklumat guru yang tidak berada di sekolah pada hari tersebut sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian. 16 .

6.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 5. 17 . Klik butang “OK” untuk mengesahkan Keberadaan guru yang tidak berada di sekolah pada hari yang tersebut. Selesai untuk pengemaskinian data keberadaan guru.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 18 .

kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan dalam pengisian hanya untuk hapuskan data keberadaan. Data keberadaan guru tersebut telah dihapuskan. data keberadaan guru terbabit. Klik butang 1. 4. Hapus Keberadaan 2013 Info Penting.MODUL KEBERADAAN GURU iii. 3. Klik butang untuk menghapus data keberadaan yang salah pengisiannya. Selesai untuk hapuskan keberadaan guru. Klik butang “OK” untuk menghapus maklumat staff yang tidak berada di sekolah. 2. 19 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 20 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 21 .

MODUL KEBERADAAN GURU i. 22 . Semak Keberadaan 1. 2013 2. Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih.

Di bahagian bawah senarai keberadaan disediakan petunjuk bagi rujukan kepada pengguna. 23 . untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 4. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 3. Klik pada dipilih. Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. untuk memaparkan 5.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 6. Selesai untuk semak keberadaan guru. Klik C bagi melihat keterangan sebab tidak berada di sekolah. 24 . 7.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 25 .

MODUL KEBERADAAN GURU ii. Klik pada dipilih. Cetak Keberadaan 1. Klik “Senarai Keberadaan” di menu Keberadaan Guru. Pilih “Tahun” yang hendak dipaparkan dan klik Pilih. untuk paparan yang lebih terperinci mengikut bulan yang telah 26 . 2013 2. 3.

Klik bagi mencetak senarai keberadaan guru pada bulan berkenaan. Selesai untuk menggunakan kemudahan cetak keberadaan guru. 7.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 4. 27 . Paparan senarai keberadaan guru mengikut bulan yang telah dipilih. 6. Klik bagi mencetak keberadaan guru tersebut. Klik butang senarai keberadaan guru pada tahun yang telah dipilih. Pilih “Bulan” dan “Tahun” yang hendak dipaparkan. untuk memaparkan 5.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 28 .

Klik pada sub modul Cuti Sekolah. Klik bagi menambah Cuti Sekolah.MODUL KEBERADAAN GURU E. CUTI SEKOLAH 2013 Info Penting. 29 . i. 1. Cuti Peristiwa ii. Cuti Ganti iii. Cuti Bencana Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah terbabit di dalam cuti-cuti di atas. 2. Kemudahan Cuti Sekolah untuk pengisian cuti yang diambil oleh sekolah antaranya.

MODUL KEBERADAAN GURU 3. Paparan pengisian Cuti Sekolah dipaparkan. 2013 4. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 5. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. Pilih “Bulan”. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. Pilih “Bulan”. 30 .

8. untuk menyimpan 31 . Pilih sebab cuti.MODUL KEBERADAAN GURU 6. 2013 7. Klik pengisian tersebut. Masukkan Keterangan cuti sekolah (Jika Perlu). Selesai membuat pengisian Cuti Sekolah.

Selesai untuk pengisian Cuti Sekolah. Maklumat tambahan. Info Penting. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Cuti Sekolah. 32 . b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Klik butang pengisian. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan.MODUL KEBERADAAN GURU 2013 9. 10.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 33 .

SEKOLAH GANTI 2013 Info Penting. Pembantu Tadbir perlu membuat pengisian sekiranya sekolah tersebut melaksanakan sekolah ganti. 1.MODUL KEBERADAAN GURU F. Klik pada sub modul Sekolah Ganti. 34 . 2. Klik pada “Tambah Cuti”. Kemudahan sub modul Sekolah Ganti untuk pengisian sekolah yang melaksanakan sekolah ganti.

Pilih “Bulan”. Paparan sub modul Sekolah Ganti adalah seperti berikut. Pilih “Bulan”. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan.MODUL KEBERADAAN GURU 3. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Mula. “Tahun” dan “Tarikh Hari” yang berkenaan. 2013 4. Buat pengisian pada Tarikh Cuti Akhir. 5. 35 .

MODUL KEBERADAAN GURU 6. Selesai membuat pengisian Sekolah Ganti. untuk menyimpan 36 . 2013 7. Masukkan Keterangan Sekolah Ganti (Jika Perlu). Klik pengisian tersebut.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 8. Klik butang pengisian. Info Penting. Data pengisian telah disimpan dan dipaparkan di dalam senarai Sekolah Ganti. 9. Maklumat tambahan. b) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan hanya dalam pengisian data keberadaan guru terbabit. Klik butang untuk hapuskan data keberadaan. a) Kemudahan butang hanya digunakan sekiranya berlaku kesalahan ini hanya untuk melakukan pembetulan dalam pengisian. Selesai untuk pengisian Sekolah Ganti. 37 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 38 .

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 39 .

Tukar Katalaluan 1. Paparan tukar katalaluan. Pilih “Tukar katalaluan”. Klik “Fungsi Lain”. 40 .MODUL KEBERADAAN GURU i. 3. 2013 2.

2013 5. Klik butang simpan. 41 . di kotak “Sahkan Katalaluan”. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. 6.MODUL KEBERADAAN GURU 4. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”.

2013 8.MODUL KEBERADAAN GURU 7. Selesai untuk menggunakan tukar katalaluan. Klik “OK”. 42 . Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini. 9. Klik “OK”.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 43 .

Untuk proses resetkan katalaluan PT hanya boleh dilaksanakan oleh GDM 1. Klik pada Fungsi Lain dalam paparan GDM. 44 . Tukar Katalaluan PT Oleh GDM Info Penting. 2013 Kemudahan Reset Katalaluan PT oleh GDM adalah untuk reset katalaluan PT sekiranya PT lupa katalaluan mereka oleh GDM. 2.MODUL KEBERADAAN GURU ii. Klik pada Tukar Katalaluan.

MODUL KEBERADAAN GURU 3. 45 . 5. Seterusnya masukkan katalaluan baru sama seperti nombor 4. di kotak “Sahkan Katalaluan”. Masukkan katalaluan baru pada kotak “Katalaluan Baru”. 2013 4. Paparan seperti di bawah dipaparkan.

Klik “OK”.MODUL KEBERADAAN GURU 6. 9. Klik “OK”. Klik pada simpan 2013 7. 46 . 8. Selesai reset tukar katalaluan PT oleh GDM. Pemberitahuan katalaluan telah dikemaskini.

MODUL KEBERADAAN GURU 2013 47 .

MODUL KEBERADAAN GURU H.gov. Shahrizan Bin Ab. Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Telefon : 03-8884 6532 Faks : 03 .03-8884 6546 Emel : emisonline@moe.my 48 . pihak sekolah boleh menghubungi pegawai di Kementerian ini melalui talian berikut: 03-8884 6537 En. Adhi Masri Bin Yeop Johari Sektor Data Pendidikan. Rahim 03-8884 6553 En. Blok E8. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) Aras 1-4. PERTANYAAN 2013 Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut berhubung perkara ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful