tugasan edu 3105

PENGENALAN MENGENAI TUGASAN Bagi semester ini kami telah mempelajari subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pemelajaran. Melalui subjek ini, kami memahami bahawa teknologi bukan semata-mata suatu ilmu pengetahuan dan buka juga alat, sebaliknya proses, kaedah dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. Selain itu, kami turut diberi pendedahan mengenai keberkesanan pengajaran guru bukan sahaja mampu memproses maklmat dan memperoleh maklumat, malah pelajar mampu memproses maklumat dan

mengaplikasikanya sehingga mendorong pembinaan tingkah laku yang baru. Sehubungan itu, kami telah diberi tugasan yang berkaitan dengan konsep teknologi yang telah kami pelajari. Tugasan tersebut mengkehendaki kami untuk membuat perancangan pengajaran pembelajaran berdasarkan Model ASSURE kerana melalui model tersebut, kami dapat mempelajari cara yang baik untuk merancang pengajaran yang mengaplikasikan penggunaan median. Sebelum itu, kami perlu memahami enam ciri yang terkandung dalam Model ASSURE. Berdasarkan Model ASSURE tersebut, kami dikehendaki pula

merancang satu rancangan pengajaran harian untuk murid sekolah rendah. Kami diberi kebebasan untuk memilih mana-mana huraian sukatan pelajaran untuk sekolah rendah. Apa yang penting, kami perlu memahami tajuk yang dipilih dan objektif yang menjadi matlamat dalam pengajaran tersebut.

Selain itu, kami perlu mengaplikasikan teknologi dalam penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran tersebut, bersesuaianlah dengan subjek

ini sendiri. Kami harus memastikan sekurang-kurangnya tiga bahan media digunakan dalam rancangan pengajaran tersebut. Sebagai kesimpulannya, tugasan kali ini memberi banyak pendedahan kepada guru pelatih untuk memahami konsep teknologi dan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini dengan sebaik-baiknya supaya gaya pengajaran kita dapat dipertingkat dari semasa ke semasa.

.

Bagi mempelajari tajuk ini. Kandungan Pengajaran Masa BIL. murid-murid berpengetahuan untuk mengira dan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 1000. Mereka merupakan murid-murid yang sederhana cerdas daripada segi mental dan sosial serta tiada kecacatan fizikal. di mana 12 orang daripadanya ialah murid lelaki dan 18 orang lagi murid perempuan. murid-murid kelas ini tidak menghadapi masalah dalam menyediakan kelengkapan untuk belajar. . Mereka terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya iaitu 25 orang murid Melayu. Walau bagaimanapun. Mereka juga berasal daripada keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang sederhana dan berada. 3 orang murid Cina dan 2 orang murid India. terdapat beberapa orang murid yang berpotensi untuk menonjol sekiranya diberi galakan berterusan. Secara umumnya.20 (1 jam) MODEL Kelas ini terdiri daripada 30 orang murid.MODEL ASSURE Tajuk Pengajaran Nama Guru : Nombor Bulat : Zulsubha Abdullah : Wan Azmi Kelas : 3 Kenanga : Hasil Tambah Nombor Bulat.20 – 8. 1 ASSURE A – Analyze Learner (Analisis Pelajar) : 7.

30% daripadanya belajar secara audio dan 40% lagi belajar dengan gaya pembelajaran visual. Purata umur: 9 tahun 3. Bilangan murid: 30 orang 12 Lelaki 18 Perempuan 2. Secara keseluruhannya. Mereka juga lebih suka belajar dengan berpusatkan murid (studentcentered). bersesuaian dengan minat mereka berbanding belajar secara formal. 1. Etnik Melayu: 25 Cina: 3 India: 2 4. iaitu gaya pembelajaran visual. 30% murid-murid dalam kelas 3 Kenanga ini belajar dengan gaya pembelajaran kinestetik. Terdapat tiga jenis gaya pembelajaran. Gaya Pembelajaran Kinestatik: 30% Audio: 30% .Kebanyakan murid lebih suka belajar melalui aktiviti yang menarik. gaya pembelajaran audtori dan gaya pembelajaran kinestetik. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka lebih tertarik untuk menonton sesuatu yang dipaparkan berbanding mendengar sahaja ataupun melakukan pergerakan aktif.

Objektif) . murid-murid dapat Objective menambah tiga nombor sehingga 10 000 dengan (Tentukan menggunakan bentuk lazim.- Visual: 40% 2 S – State Pada akhir sesi pengajaran.

jingga. . merah jambu. Murid perlulah melakukan pengiraan secara congak. iaitu bentuk segi empat tepat dan bulatan. hijau. ungu dan hijau muda. Tambahahan pula. Cara Menggunakan Bahan:  Guru akan menampal kad imbasan tersebut di papan hitam dan meminta murid mengira nombor. merah.  Sebagai bahan yang digunakan untuk merangsang murid. penggunaan kad imbasan adalah lebih efektif jika dibandingkan dengan cara guru menulis secara langsung pada papan hitam. biru. dengan menyebut warna dan bentuk kertas.  Bahan 2D ini merupakan kad imbasan yang digunakan Media Dan Bahan) semasa set induksi. guru membuat kad imbasan ini di atas kertas yang berwarna-warni serta menggunakan dua bentuk yang berbeza bagi setiap warna tersebut. Media and Materials Tujuan bahan ini digunakan: 1. Manakala warna kertas pula terdiri daripada kuning.  Oleh itu guru menyediakan 16 kad imbasan.  Guru menggunakan pelbagai warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti ini.  Jika murid yang dipilih tidak dapat menjawab dengan betul.3 S – Select Methods. di mana guru akan menampal nombor-nombor yang mudah di atas setiap kad imbasan tersebut. Penggunaan bahan 2-Dimensi (2D) (Pilih Kaedah. guru boleh meminta murid lain membantu. Objektif pembelajaran:  Murid dapat melakukan pengiraan secara congak.

Di samping itu. paparan video yang penuh warna-warni dan disulami dengan lagu juga dapat memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang menyeronokkan kepada murid-murid. Melalui cara ini. guru juga dapat menguji sejauh manakah tumpuan murid-murid terhadap video yang dipaparkan. di samping guru dapat mewujudkan unsur suspen dalam kalangan murid kerana mereka perlu peka dengan warna dan bentuk kertas yang disebutkan oleh guru. Hal ini . Memadailah jika jawapan mereka menghampiri jawapan yang betul.Walau bagaimanapun. jawapan yang diberikan oleh murid tidak semestinya tepat. Adakah ia akan menarik minat murid-murid? bahan 2-Dimensi ini dapat menarik  Penggunaan perhatian murid-murid kerana penggunaan kertas yang berwarna-warni. Pada mulanya nombor-nombor dibuat dan tersebut dan dicetak di atas kertas putih sebelum ditampal di atas kertas-kertas berwarna. Cara Media Diperoleh:  Bahan 2D ini diperoleh dengan membuatnya sendiri. - Penggunaan video Tujuan bahan ini digunakan: penyediaan paparan video adalah untuk  Tujuan merangsang murid-murid supaya berminat untuk menumpukan perhatian terhadap pembelajaran hari tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan nombor-nombor tersebut dapat dipaparkan dengan lebih jelas. 2.

Selain itu. murid-murid akan diberikan satu borang tontonan video terlebih dahulu sebelum mereka diberi peluang untuk menonton video yang hanya akan dimainkan sekali sahaja.kerana. Daripada komputer. video akan dipancarkan ke layar dan alat pembesar suara juga diperlukan bagi membolehkan murid-murid mendengar bunyi daripada video dengan jelas. gambar-gambar yang dipaparkan juga jelas dan menarik. murid-murid diharapkan dapat mencatat nombor-nombor bulat yang kurang daripada 1000 pada borang tontonan video yang diberikan. Murid-murid turut diarahkan . Selepas tamat menonton video. Setelah itu. murid-murid dikehendaki pula mengisi ataupun menjawab soalan yang terdapat dalam borang tontonan video tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. Di samping itu. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Media ini sememangnya dapat menarik minat muridmurid kerana paparan video ini adalah mengenai cerita ringkas mengenai seorang petani. Objektif pembelajaran:  Melalui paparan video ini. barulah murid-murid diberi peluang untuk menonton video tersebut. video yang diselang-selikan dengan lagu ini juga dapat menarik perhatian murid kerana murid akan tertarik dengan irama lagu “Lemon Tree” yang segar dan ceria. Cara menggunakan bahan:  Bahan ini digunakan dengan sokongan komputer atau komputer riba dan projector (LCD).

untuk menjawab soalan yang terkandung dalam borang tontonan video. Selain itu. - Penggunaan MS PowerPoint Tujan bahan ini digunakan:  Tujuan bahan ini digunakan adalah untuk menyediakan latihan pengukuhan kepada murid-murid dengan cara yang lebih menarik. Penggunaan Ulead 11 adalah lebih mudah dan cepat berbanding penggunaan Movie Maker. Guru cuba ICT berusaha berbanding menggunakan pendekatan penggunaan cara lama yang hanya menggunakan papan hitam atau papan putih. guru akan meminta murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan dengan . Cara menggunakan bahan:  Media ini digunakan secara menyeluruh di dalam kelas semaa langkah ketiga. berdasarkan video yang mereka tonton Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini dihasilkan melalui gabungan gambar-gambar yang telah dimuat turun daripada internet. perisian Audacity turut digunakan untuk merakam suara serta perisian MP3 Cutter untuk menyunting lagu. Kemudian. Video ini telah dibuat dengan menggnakan perisian Ulead 11 yang juga diperolehi perisiannya daripada internet. Guru akan memaparkan soalansoalan Matematik berkaitan dengan objektif pengajaran dengan mengunakan perisian Microsoft PowerPoint. 3.

klik pada jawapan yang mereka dapat. Objektif pembelajaran:  Melalui media ini. . Gambar-gambar yang menarik telah dimasukkan sebagai latar belakang dan animasianimasi yang dirasakan sesuai turut dimasukkan sebagai cara untuk menarik minat murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam slide PowerPoint ini. Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini telah dihasilkan dengan membuat sendiri soalan Matematik dengan berpandukan buku teks Matematik Tahun 3. guru boleh menunjukkan cara yang betul untuk mengira dalam bentuk lazim ataupun guru boleh meminta murid lain untuk menulis jalan pengiraan di hadapan kelas dalam bentuk lazim. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Paparan soalan dengan menggunakan ICT ini akan lebih menarik perhatian murid-murid selain sesi pengajaran juga akan menjadi lebih efektif. guru mengharapkan agar muridmurid berupaya melakukan operasi penambahan empat digit nombor dengan tepat. Sekiranya muridmurid tidak dapat menjawab dengan betul.

video ini juga ditunjukkan kepada rakan guru pelatih.  Selain itu. Semak media sebelum digunakan Media Dan  Idea untuk membuat bahan 2D ini telah dikemukakan Material) kepada pensyarah pembimbing dan beliau telah mempersetujuinya kerana melalui cara tersebut. guru dapat menerapkan cara pembelajaran secara visual (mengenali warna dan bentuk kertas).4 U – Utilize Media and Materials (PenggunaanBahan 2D 1. Sesetengah mereka berpendapat bahawa video ini agak membosankan kerana cerita yang dipaparkan berpendapat terlalu ringkas. mereka jika borang tontonan video yang bahawa menarik . bahan 2D ini turut ditunjukkan kepada rakan guru pelatih dan mereka dapati bahan ini menarik kerana murid harus peka dengan arahan diberikan oleh guru. yang - Bahan video  Bahan video ini telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau menyatakan bahawa video ini agak menarik kerana ia berunsurkan cerita yang ringkas dan pemilihan lagu juga sesuai dengan mood cerita tersebut. adalah Selain lebih itu.  Selain itu. mereka perlu melengkapkan disediakan.  Video ini turut ditayangkan kepada beberapa orang murid sekolah dan mereka kelihatan teruja untuk menontonnya kerana selain menonton.

skrin layar putih dan pembesar suara supaya semua murid dapat melihat video dan . 2. Selain itu. - Bahan video penggunaan video pula. guru memerlukan  Bagi projektor. guru perlu  Bagi menggunakan papan hitam.dimasukkan rakaman video yang sebenar . Selain itu. Sediakan bahan/persekitaran untuk pengunaan media - Bahan 2D penggunaan bahan 2D ini. guru akan meminta mereka untuk berdiri terlebih dahulu dan murid yang dapat menjawab dengan betul akan dibenarkan duduk. Hal ini bagi memastikan gambar tersebut tidak menenggelamkan tulisan yang sepatutnya menjadi fokus dalam slide yang dipaparkan.  Rakan guru pelatih pula berpendapat beberapa kesan suara perlu dimasukkan terutamanya apabila murid dapat menjawab dengan betul atau ketika murid memberi jawapan yang salah. - Bahan slide persembahan PowerPoint juga telah ditunjukkan kepada  Slide pensyarah pembimbing dan beliau memberi pendapat supaya peka dengan gambar latar belakang slide. guru juga perlu memastikan murid-murid duduk secara bedua-dua dan menghadap ke hadapan untuk memudahkan guru melihat mereka.

murid-murid  Bagi seharusnya sudah mempunyai pengetahuan untuk mencongak dua nombor mudah sehingga angka 1000. Hal ini penting kerana mereka akan melengkapkan borang tontonan video.mendengar suara video dengan jelas. Di sini. Namun. adalah lebih baik sekiranya murid-murid duduk secara berpasangan dan bekerjasama dengan pasangan masing-masing. rombakan mungkin akan dibuat sekiranya guru dapati terdapat murid yang tinggi fizikalnya duduk di bahagian hadapan kerana mereka akan menghalang penglihatan murid lain. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar - Bahan 2D menggunakan bahan 2D ini. Selain itu. Guru atau murid lain akan menunjukan jalan perngiraan yang betul serta menerangkan operasi penambahan dengan menggunakan bentuk lazim. - Bahan slide persembahan  Untuk tujuan penggunaan slide PowerPoint. Papan hitam di sini akan digunakan apabila murid tidak dapat menjawab soalan dngan betul. 3. guru seharusnya turut mementingkan murid-murid duduk secara berpasangan. murid-murid perlulah mengenali pelbagai warna yang ada serta bentuk-bentuk asas yang telah . guru turut memerlukan projektor. Ketika video ditayangkan. skrin layar putih dan pembesar suara serta papan hitam.

- Slide PowerPoint  Memandangkan slide PowerPoint ini digunakan pada langkah ketiga.mereka pelajari seperti bentuk segi empat dan bulat. guru perlulah memastikan murid-murid mampu menguasai penambahan 2 atau tiga nombor sehingga 10 0000 semasa proses Pengajaran & Pembelajaran dalam langkah 2. - Bahan Video cara untuk memastikan murid-murid  Sebagai berkeupayaan untuk mengisi borang tontonan video. . mereka perlulah mengetahui cara yang betul untuk menyebut nombor bulat sehingga 1000 serta boleh menjawab soalan penyelesaian yang ringkas.

Pada mulanya guru menunjukkan contoh bagaimana slide tersebut akan digunakan. murid akan menyemak jawapan mereka bersama-sama guru dan jika soalan memerlukan pengiraan. Slide persembahan ini mempunyai dua bahagian. Bagaimana pelajar dilibatkan media (apa pelajar buat?) dalam penggunaan . Kemudian.Slide Persembahan  Slide dipaparkan di hadapan kelas. Guru akan menyebut warna dan bentuk kertas. Pada mulanya. bukan nombor kertas. .5 R – Require Learner 1. guru akan menunjukkan langkah pengiraan di hadapan ataupun. video akan ditayangkan sebanyak sekali sahaja dan mereka diberi masa selama 2 minit untuk melengkapkan borang penilaian tersebut. Setelah itu. guru boleh meminta murid menunjukkan langkah pengiraan. dia dibenarkan duduk. Oleh itu. Namun.Bahan video  Pada mulanya guru akan mengedarkan borang penilaian video dan meminta murid membaca soalansoalan yang ada pada borang penilaian selama 2 minit. . Dalam tempoh 2 minit itu. . Sekiranya jawapan yang diberikan salah. jika jawapan yang diberikan salah. Kemudian guru memanggil nama seorang murid dan memintanya mencari hasil tambah 2 nombor yang ditampal di hadapan secara congak. seorang murid akan dipanggil untuk menjawab soalan. Jika murid tersebut dapat menjawab dengan betul.Bahan 2D (Penglibatan  Kad imbasan nombor ini akan ditampal di hadapan kelas. guru perlu menetapkan 5 minit untuk setiap bahagian. Kemudian. Guru juga boleh meminta murid lain menunjukkan langkah pengiraan yang betul. guru perlulah menunjukkan langkah pengiraan yang betul. guru akan meminta semua murid Pelajar) berdiri. guru akan meminta murid lain menjawab dengan mengangkat tangan mereka terlebih dahulu. mereka dibenarkan berbincang dengan pasangan masing-masing.

Pada akhir pembelajaran. murid-murid seharusnya mampu untuk menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan dengan melakukan operasi penambahan tiga nombor sehingga 4-digit dalam bentuk lazim. . 2. murid- murid perlu mengisi borang penilaian yang disediakan dan guru akan membuat kesimpulan daripada penilaian murid. Bagi penilaian bahan-bahan media.6 E – Evaluate and Revise (Penilaian dan Revise) 1.

.

Guru menampal kad-kad imbasan tersebut pada papan hitam. Siapa yang cepat akan diberi ganjaran” Contoh: Merah (531) dan kuning (320) Biru (420) dan oren (67) Hijau (91) dan ungu (301) i) ii) i) ii) iii) iv) - . “Sekarang.Nama : Nur Afifah bt Mohamad Salleh : Siti Khirnie binti Kasbolah Kelas : 3 Kenanga Masa : 7.30 pagi Objektif: Pada akhir pembelajaran. Caracaranya:Lapan nombor di atas kertas yang berlainan warna. Set Induksi: Murid akan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 1000.30 pagi – 8. Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca nombor yang ditunjukkan. Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 1000 dalam bentuk lazim. cikgu akan menyebut dua warna kertas dan kamu dikehendaki mencongak hasil tambah dua nombor tersebut. “Apakah nombor yang yang terdapat pada kertas berwarna merah?” Guru menyuruh murid mencongak hasil tambah dua nombor dengan menyebut warna kertas. Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mengetahui: Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 1000. murid-murid dapat menambah tiga nombor sehingga 10 000 dalam bentuk lazim. Dalam masa yang sama guru menggalakkan proses persaingan antara murid.

kamu dikehendaki menjawab soalan-soalan semasa menonton video ini” II. “Murid-murid.LANGKAH KANDUNGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NOTA I (10 minit) Mengira hasil I. murid diberikan masa tambahan selama 2 minit untuk menjawab soalan-soalan. “Murid-murid. kamu diberikan masa 2 minit untuk menjawab soalanSoalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) . Murid-murid telah tambah dua nombor sehingga 1000. sila baca soalan-soalan di atas kertas penilaian video yang telah cikgu berikan. diberikan borang tontonan video yang mengandungi beberapa soalan. Kemudian murid-murid dikehendaki menonton video“Cerita seorang petani” III. Selepas menonton.

soalan” IV. . Kemudian. V. Guru memilih murid-murid secara rawak untuk menjawab. guru bersama murid-murid membincang soalan-soalan penilaian video.

Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalansoalan tersebut.II (10 minit) Mengira i) hasil tambah tiga nombor dalam ii) bentuk lazim. Guru membuat 5 soalan di papan hitam dan menyuruh murid mengira hasil tambah dua nombor dalam bentuk lazim. Contoh: Perbendaharaan kata:   Bentuk lazim Hasil tambah Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) 1) 2) 3) 4) 5) 673 + 146 280 +561 473 + 507 307 + 197 178 +372 iii) Guru mengajarkan murid cara penambahan 3 nombor dalam bentuk lazim sehingga 10 000 di papan hitam Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) iv) Kemudian guru .

Contoh: 2351 1017 + 2031 5399 .menyuruh murid membuat soalan berdasarkan soalan yang telah diberikan.

iii) Soalan yang dijawab dibincangkan di dalam kelas bersama guru.III (10 minit) Mengira hasili) Guru memaparkanslide tambah sehingga 000 PowePoint yang 10 mengandungi soalan objektif dan soalan penyelesaian masalah. iv) Guru memanggil beberapa orang murid untuk menjawab soalan di hadapan. Soalan bertumpu: Pengetahuan Soalan bercapah: Kefahaman (Bloom Taksonomi) . ii) Guru menyuruh muridmurid menjawab soalan berdasarkan soalan yang terdapat dalam slide persembahan.

 Simbol konsep dan proses Perbendaharaan kata: Nombor bulat Bentuk lazim .Pengukuhan Lembaran i) Murid berkeupayaan (10 minit) kerja: Mencari hasil tambah tiga nombor sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim. untuk mencari hasil tambah tiga nombor bulat sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim dalamLembaran  Kerja yang diberikan. Penutup (5 minit) i) Meminta murid membuat penilaian dengan mengedarkanBorang Penilaian Bahan Media.

.

saya dan rakan-rakan lebih memahami mengenai apa yang perlu dilakukan. beliau turut memberikan contoh Model ASSURE yang dimuat turun daripada internet. kami perlu melakukan tugasan ini secara berpasangan dan saya telah memilih untuk bekerjasama ________________________. Daripada Model ASSURE.REFLEKSI KENDIRI Disediakan oleh: Zulsubha Abdullah Bagi subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Jadi kami lebih jelas mengenai maklumat yang perlu kami isi dalam Model ASSURE. Sebagai cara untuk mengalakkan perbincangan dalam kalangan guru pelatih. saya dan Wan Azmi merancang rancangan pengajaran. Tambahan lagi. pada mulanya saya merasa kabur dengan apa yang perlu dilakukan terutamanya mengenai Model ASSURE. Tugasan ini telah diberikan secara rasminya pada _________ dan pensyarah pembimbing kami juga iaitu _______________ telah memberikan penerangan yang mendalam mengenai apa yang perlu kami lakukan untuk tugasan ini. Kami turut menghadapi sedikit masalah di sini. Kemudian. Pada penerangan kali ini. Hal ini kerana saya tidak begitu memahami konsep Model ASSURE itu sendiri dan apa yang lebih menyulitkan keadaan ialah apabila saya berbincang bersama guru pelatih lain. saya dan rakan-rakan dikehendaki melakukan satu tugasan yang mengaplikasikan teknologi dalam rancangan pengajaran. ada yang memberikan pandangan yang berbeza. . kami mengalami kebuntuan dalam merancang media yang akan digunakan dalam pengajaran nanti. Hal ini berterusan sehinggalah pensyarah pembimbing memberikan penerangan kedua mengenai Model ASSURE. Walau bagaimanapun. Hal ini kerana walaupun kami diberi kebebasan untuk memilih huraian sukatan pelajaran daripada mana-mana tahap sekolah rendah.

saya turut mempelajari banyak perkara baru. Di sini. Walau bagaimanapun. mengemaskini perkara ini terakhir dan yang perlu kami slide lakukan adalah untuk tugasan menyediakan PowerPoint mempersembahkan rancangan pengajaran harian serta bahan-bahan media yang telah kami buat. terutamanya dalam menyediakan rancangan . Kemudian. saya merasa sangat bersyukur kerana tugasan ini berjaya juga disiapkan dengan jayanya walaupun terdapat beberapa kekangan dalam proses menyempurnakannya. slide PowePoint dan bahan 2-Dimensi. Kami merasa sangat bersyukur apabila pensyarah pembimbing menerima media yang kami hasilkan ini walaupun terdapat sedikit perubahan yang perlu dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. Sebagai kesimpulannya. kami bersama-sama melihat media yang telah kami hasilkan dan saya memberikan serba sedikit pandangan untuk menambahbaik slide PowePoint tersebut. saya menyedari nilai percaya akan keupayaan rakan amat penting kerana Wan Azmi perlu percaya dan yakin dengan keupayaan saya dalam menyediakan video. Kami kemudiannya menghadapi kesukaran untuk berbincang kerana masing-masing tinggal berjauhan dan berlainan negeri dan sibuk dengan aktiviti di sekolah masing-masing. Setelah itu. untuk meletakkan media mengikut kesesuaian penggunaannya. Ini kerana kedua-dua media ini agak mudah digunakan walaupun ianya agak rumit dari segi penyediaannya. begitu juga saya yang perlu percaya dan yakin dengan kemampuan Wan Azmi untuk menyediakan slide persembahan PowerPoint. kami telah membahagikan kerja dan berusaha untuk membuat yang terbaik. kami bersepakat untuk menggunakan bahan media video.saya telah meminta pendapat daripada beberapa orang rakan guru pelatih yang lain dan saya dapati ramai yang menggunakan bahan media video serta slide PowePoint. Setelah berbincang dengan Wan Azmi. Selain itu.

com/doc/10911166/HURAIAN-SUKATAN-PELAJARANMATEMATIK-TAHUN-3 Diakses pada 23 Ogos 2009 . Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor Darul Ehsan http://www. Wan Kamaruddin Wan Hasan (2009). Oxford Fajar Sdn Bhd.scribd. Pelbagai ilmu dan pengalaman yang saya peroleh sepanjang melaksanakan tugasan ini akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya apabila menjalani latihan praktikum pada masa akan datang. Noriati A Rashid. SUMBER RUJUKAN Boon Pong Ying.pengajaran harian dengan mengaplikasikan teknologi sebagai usaha untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik.