P. 1
Tugasan Edu 3105

Tugasan Edu 3105

|Views: 19|Likes:
Published by Premila Veena
EDU
EDU

More info:

Published by: Premila Veena on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

tugasan edu 3105

PENGENALAN MENGENAI TUGASAN Bagi semester ini kami telah mempelajari subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pemelajaran. Melalui subjek ini, kami memahami bahawa teknologi bukan semata-mata suatu ilmu pengetahuan dan buka juga alat, sebaliknya proses, kaedah dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. Selain itu, kami turut diberi pendedahan mengenai keberkesanan pengajaran guru bukan sahaja mampu memproses maklmat dan memperoleh maklumat, malah pelajar mampu memproses maklumat dan

mengaplikasikanya sehingga mendorong pembinaan tingkah laku yang baru. Sehubungan itu, kami telah diberi tugasan yang berkaitan dengan konsep teknologi yang telah kami pelajari. Tugasan tersebut mengkehendaki kami untuk membuat perancangan pengajaran pembelajaran berdasarkan Model ASSURE kerana melalui model tersebut, kami dapat mempelajari cara yang baik untuk merancang pengajaran yang mengaplikasikan penggunaan median. Sebelum itu, kami perlu memahami enam ciri yang terkandung dalam Model ASSURE. Berdasarkan Model ASSURE tersebut, kami dikehendaki pula

merancang satu rancangan pengajaran harian untuk murid sekolah rendah. Kami diberi kebebasan untuk memilih mana-mana huraian sukatan pelajaran untuk sekolah rendah. Apa yang penting, kami perlu memahami tajuk yang dipilih dan objektif yang menjadi matlamat dalam pengajaran tersebut.

Selain itu, kami perlu mengaplikasikan teknologi dalam penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran tersebut, bersesuaianlah dengan subjek

ini sendiri. Kami harus memastikan sekurang-kurangnya tiga bahan media digunakan dalam rancangan pengajaran tersebut. Sebagai kesimpulannya, tugasan kali ini memberi banyak pendedahan kepada guru pelatih untuk memahami konsep teknologi dan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini dengan sebaik-baiknya supaya gaya pengajaran kita dapat dipertingkat dari semasa ke semasa.

.

20 (1 jam) MODEL Kelas ini terdiri daripada 30 orang murid. 3 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kandungan Pengajaran Masa BIL. Bagi mempelajari tajuk ini. . Walau bagaimanapun.MODEL ASSURE Tajuk Pengajaran Nama Guru : Nombor Bulat : Zulsubha Abdullah : Wan Azmi Kelas : 3 Kenanga : Hasil Tambah Nombor Bulat.20 – 8. di mana 12 orang daripadanya ialah murid lelaki dan 18 orang lagi murid perempuan. Mereka juga berasal daripada keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang sederhana dan berada. 1 ASSURE A – Analyze Learner (Analisis Pelajar) : 7. Secara umumnya. murid-murid kelas ini tidak menghadapi masalah dalam menyediakan kelengkapan untuk belajar. murid-murid berpengetahuan untuk mengira dan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 1000. terdapat beberapa orang murid yang berpotensi untuk menonjol sekiranya diberi galakan berterusan. Mereka merupakan murid-murid yang sederhana cerdas daripada segi mental dan sosial serta tiada kecacatan fizikal. Mereka terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya iaitu 25 orang murid Melayu.

iaitu gaya pembelajaran visual. Bilangan murid: 30 orang 12 Lelaki 18 Perempuan 2. 30% murid-murid dalam kelas 3 Kenanga ini belajar dengan gaya pembelajaran kinestetik. gaya pembelajaran audtori dan gaya pembelajaran kinestetik. Terdapat tiga jenis gaya pembelajaran.Kebanyakan murid lebih suka belajar melalui aktiviti yang menarik. Mereka juga lebih suka belajar dengan berpusatkan murid (studentcentered). Gaya Pembelajaran Kinestatik: 30% Audio: 30% . Etnik Melayu: 25 Cina: 3 India: 2 4. 1. Purata umur: 9 tahun 3. Secara keseluruhannya. bersesuaian dengan minat mereka berbanding belajar secara formal. 30% daripadanya belajar secara audio dan 40% lagi belajar dengan gaya pembelajaran visual. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka lebih tertarik untuk menonton sesuatu yang dipaparkan berbanding mendengar sahaja ataupun melakukan pergerakan aktif.

- Visual: 40% 2 S – State Pada akhir sesi pengajaran. murid-murid dapat Objective menambah tiga nombor sehingga 10 000 dengan (Tentukan menggunakan bentuk lazim. Objektif) .

ungu dan hijau muda.3 S – Select Methods. Tambahahan pula. Penggunaan bahan 2-Dimensi (2D) (Pilih Kaedah.  Sebagai bahan yang digunakan untuk merangsang murid. Manakala warna kertas pula terdiri daripada kuning. jingga. biru. Objektif pembelajaran:  Murid dapat melakukan pengiraan secara congak. merah. guru membuat kad imbasan ini di atas kertas yang berwarna-warni serta menggunakan dua bentuk yang berbeza bagi setiap warna tersebut. di mana guru akan menampal nombor-nombor yang mudah di atas setiap kad imbasan tersebut. iaitu bentuk segi empat tepat dan bulatan. Cara Menggunakan Bahan:  Guru akan menampal kad imbasan tersebut di papan hitam dan meminta murid mengira nombor. Murid perlulah melakukan pengiraan secara congak. guru boleh meminta murid lain membantu. hijau. .  Bahan 2D ini merupakan kad imbasan yang digunakan Media Dan Bahan) semasa set induksi. penggunaan kad imbasan adalah lebih efektif jika dibandingkan dengan cara guru menulis secara langsung pada papan hitam.  Guru menggunakan pelbagai warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti ini.  Jika murid yang dipilih tidak dapat menjawab dengan betul. merah jambu.  Oleh itu guru menyediakan 16 kad imbasan. Media and Materials Tujuan bahan ini digunakan: 1. dengan menyebut warna dan bentuk kertas.

Cara Media Diperoleh:  Bahan 2D ini diperoleh dengan membuatnya sendiri. Melalui cara ini. Adakah ia akan menarik minat murid-murid? bahan 2-Dimensi ini dapat menarik  Penggunaan perhatian murid-murid kerana penggunaan kertas yang berwarna-warni. di samping guru dapat mewujudkan unsur suspen dalam kalangan murid kerana mereka perlu peka dengan warna dan bentuk kertas yang disebutkan oleh guru.Walau bagaimanapun. Di samping itu. jawapan yang diberikan oleh murid tidak semestinya tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan nombor-nombor tersebut dapat dipaparkan dengan lebih jelas. - Penggunaan video Tujuan bahan ini digunakan: penyediaan paparan video adalah untuk  Tujuan merangsang murid-murid supaya berminat untuk menumpukan perhatian terhadap pembelajaran hari tersebut. Pada mulanya nombor-nombor dibuat dan tersebut dan dicetak di atas kertas putih sebelum ditampal di atas kertas-kertas berwarna. 2. guru juga dapat menguji sejauh manakah tumpuan murid-murid terhadap video yang dipaparkan. paparan video yang penuh warna-warni dan disulami dengan lagu juga dapat memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang menyeronokkan kepada murid-murid. Hal ini . Memadailah jika jawapan mereka menghampiri jawapan yang betul.

video akan dipancarkan ke layar dan alat pembesar suara juga diperlukan bagi membolehkan murid-murid mendengar bunyi daripada video dengan jelas. Daripada komputer. Objektif pembelajaran:  Melalui paparan video ini. Cara menggunakan bahan:  Bahan ini digunakan dengan sokongan komputer atau komputer riba dan projector (LCD).kerana. Setelah itu. murid-murid dikehendaki pula mengisi ataupun menjawab soalan yang terdapat dalam borang tontonan video tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. gambar-gambar yang dipaparkan juga jelas dan menarik. Selepas tamat menonton video. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Media ini sememangnya dapat menarik minat muridmurid kerana paparan video ini adalah mengenai cerita ringkas mengenai seorang petani. Di samping itu. video yang diselang-selikan dengan lagu ini juga dapat menarik perhatian murid kerana murid akan tertarik dengan irama lagu “Lemon Tree” yang segar dan ceria. murid-murid akan diberikan satu borang tontonan video terlebih dahulu sebelum mereka diberi peluang untuk menonton video yang hanya akan dimainkan sekali sahaja. barulah murid-murid diberi peluang untuk menonton video tersebut. Selain itu. murid-murid diharapkan dapat mencatat nombor-nombor bulat yang kurang daripada 1000 pada borang tontonan video yang diberikan. Murid-murid turut diarahkan .

Guru akan memaparkan soalansoalan Matematik berkaitan dengan objektif pengajaran dengan mengunakan perisian Microsoft PowerPoint. - Penggunaan MS PowerPoint Tujan bahan ini digunakan:  Tujuan bahan ini digunakan adalah untuk menyediakan latihan pengukuhan kepada murid-murid dengan cara yang lebih menarik. Guru cuba ICT berusaha berbanding menggunakan pendekatan penggunaan cara lama yang hanya menggunakan papan hitam atau papan putih. berdasarkan video yang mereka tonton Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini dihasilkan melalui gabungan gambar-gambar yang telah dimuat turun daripada internet. perisian Audacity turut digunakan untuk merakam suara serta perisian MP3 Cutter untuk menyunting lagu. Kemudian.untuk menjawab soalan yang terkandung dalam borang tontonan video. Cara menggunakan bahan:  Media ini digunakan secara menyeluruh di dalam kelas semaa langkah ketiga. 3. Penggunaan Ulead 11 adalah lebih mudah dan cepat berbanding penggunaan Movie Maker. Selain itu. guru akan meminta murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan dengan . Video ini telah dibuat dengan menggnakan perisian Ulead 11 yang juga diperolehi perisiannya daripada internet.

Objektif pembelajaran:  Melalui media ini. Sekiranya muridmurid tidak dapat menjawab dengan betul.klik pada jawapan yang mereka dapat. guru mengharapkan agar muridmurid berupaya melakukan operasi penambahan empat digit nombor dengan tepat. . Adakah ia menarik minat murid-murid:  Paparan soalan dengan menggunakan ICT ini akan lebih menarik perhatian murid-murid selain sesi pengajaran juga akan menjadi lebih efektif. guru boleh menunjukkan cara yang betul untuk mengira dalam bentuk lazim ataupun guru boleh meminta murid lain untuk menulis jalan pengiraan di hadapan kelas dalam bentuk lazim. Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini telah dihasilkan dengan membuat sendiri soalan Matematik dengan berpandukan buku teks Matematik Tahun 3. Gambar-gambar yang menarik telah dimasukkan sebagai latar belakang dan animasianimasi yang dirasakan sesuai turut dimasukkan sebagai cara untuk menarik minat murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam slide PowerPoint ini.

mereka jika borang tontonan video yang bahawa menarik . bahan 2D ini turut ditunjukkan kepada rakan guru pelatih dan mereka dapati bahan ini menarik kerana murid harus peka dengan arahan diberikan oleh guru.  Video ini turut ditayangkan kepada beberapa orang murid sekolah dan mereka kelihatan teruja untuk menontonnya kerana selain menonton. guru dapat menerapkan cara pembelajaran secara visual (mengenali warna dan bentuk kertas).  Selain itu. adalah Selain lebih itu.4 U – Utilize Media and Materials (PenggunaanBahan 2D 1. Semak media sebelum digunakan Media Dan  Idea untuk membuat bahan 2D ini telah dikemukakan Material) kepada pensyarah pembimbing dan beliau telah mempersetujuinya kerana melalui cara tersebut. mereka perlu melengkapkan disediakan. video ini juga ditunjukkan kepada rakan guru pelatih. yang - Bahan video  Bahan video ini telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau menyatakan bahawa video ini agak menarik kerana ia berunsurkan cerita yang ringkas dan pemilihan lagu juga sesuai dengan mood cerita tersebut.  Selain itu. Sesetengah mereka berpendapat bahawa video ini agak membosankan kerana cerita yang dipaparkan berpendapat terlalu ringkas.

skrin layar putih dan pembesar suara supaya semua murid dapat melihat video dan . - Bahan slide persembahan PowerPoint juga telah ditunjukkan kepada  Slide pensyarah pembimbing dan beliau memberi pendapat supaya peka dengan gambar latar belakang slide. guru juga perlu memastikan murid-murid duduk secara bedua-dua dan menghadap ke hadapan untuk memudahkan guru melihat mereka.  Rakan guru pelatih pula berpendapat beberapa kesan suara perlu dimasukkan terutamanya apabila murid dapat menjawab dengan betul atau ketika murid memberi jawapan yang salah. Selain itu. - Bahan video penggunaan video pula.dimasukkan rakaman video yang sebenar . Selain itu. 2. guru akan meminta mereka untuk berdiri terlebih dahulu dan murid yang dapat menjawab dengan betul akan dibenarkan duduk. guru memerlukan  Bagi projektor. Sediakan bahan/persekitaran untuk pengunaan media - Bahan 2D penggunaan bahan 2D ini. Hal ini bagi memastikan gambar tersebut tidak menenggelamkan tulisan yang sepatutnya menjadi fokus dalam slide yang dipaparkan. guru perlu  Bagi menggunakan papan hitam.

Selain itu. murid-murid  Bagi seharusnya sudah mempunyai pengetahuan untuk mencongak dua nombor mudah sehingga angka 1000. Ketika video ditayangkan. Di sini. Papan hitam di sini akan digunakan apabila murid tidak dapat menjawab soalan dngan betul. murid-murid perlulah mengenali pelbagai warna yang ada serta bentuk-bentuk asas yang telah . - Bahan slide persembahan  Untuk tujuan penggunaan slide PowerPoint. Hal ini penting kerana mereka akan melengkapkan borang tontonan video. rombakan mungkin akan dibuat sekiranya guru dapati terdapat murid yang tinggi fizikalnya duduk di bahagian hadapan kerana mereka akan menghalang penglihatan murid lain.mendengar suara video dengan jelas. 3. skrin layar putih dan pembesar suara serta papan hitam. guru seharusnya turut mementingkan murid-murid duduk secara berpasangan. adalah lebih baik sekiranya murid-murid duduk secara berpasangan dan bekerjasama dengan pasangan masing-masing. Namun. guru turut memerlukan projektor. Guru atau murid lain akan menunjukan jalan perngiraan yang betul serta menerangkan operasi penambahan dengan menggunakan bentuk lazim. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar - Bahan 2D menggunakan bahan 2D ini.

- Bahan Video cara untuk memastikan murid-murid  Sebagai berkeupayaan untuk mengisi borang tontonan video. mereka perlulah mengetahui cara yang betul untuk menyebut nombor bulat sehingga 1000 serta boleh menjawab soalan penyelesaian yang ringkas. - Slide PowerPoint  Memandangkan slide PowerPoint ini digunakan pada langkah ketiga. guru perlulah memastikan murid-murid mampu menguasai penambahan 2 atau tiga nombor sehingga 10 0000 semasa proses Pengajaran & Pembelajaran dalam langkah 2. .mereka pelajari seperti bentuk segi empat dan bulat.

. Bagaimana pelajar dilibatkan media (apa pelajar buat?) dalam penggunaan . Guru juga boleh meminta murid lain menunjukkan langkah pengiraan yang betul. Namun. Dalam tempoh 2 minit itu. Slide persembahan ini mempunyai dua bahagian. . seorang murid akan dipanggil untuk menjawab soalan. Jika murid tersebut dapat menjawab dengan betul. Kemudian.Bahan video  Pada mulanya guru akan mengedarkan borang penilaian video dan meminta murid membaca soalansoalan yang ada pada borang penilaian selama 2 minit. . video akan ditayangkan sebanyak sekali sahaja dan mereka diberi masa selama 2 minit untuk melengkapkan borang penilaian tersebut. Sekiranya jawapan yang diberikan salah. guru akan menunjukkan langkah pengiraan di hadapan ataupun. guru perlulah menunjukkan langkah pengiraan yang betul. dia dibenarkan duduk. bukan nombor kertas.Bahan 2D (Penglibatan  Kad imbasan nombor ini akan ditampal di hadapan kelas. guru akan meminta semua murid Pelajar) berdiri. Kemudian. mereka dibenarkan berbincang dengan pasangan masing-masing. Setelah itu. Oleh itu.Slide Persembahan  Slide dipaparkan di hadapan kelas.5 R – Require Learner 1. guru akan meminta murid lain menjawab dengan mengangkat tangan mereka terlebih dahulu. murid akan menyemak jawapan mereka bersama-sama guru dan jika soalan memerlukan pengiraan. Kemudian guru memanggil nama seorang murid dan memintanya mencari hasil tambah 2 nombor yang ditampal di hadapan secara congak. guru perlu menetapkan 5 minit untuk setiap bahagian. Pada mulanya. jika jawapan yang diberikan salah. guru boleh meminta murid menunjukkan langkah pengiraan. Guru akan menyebut warna dan bentuk kertas. Pada mulanya guru menunjukkan contoh bagaimana slide tersebut akan digunakan.

Pada akhir pembelajaran. Bagi penilaian bahan-bahan media. 2.6 E – Evaluate and Revise (Penilaian dan Revise) 1. murid- murid perlu mengisi borang penilaian yang disediakan dan guru akan membuat kesimpulan daripada penilaian murid. murid-murid seharusnya mampu untuk menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan dengan melakukan operasi penambahan tiga nombor sehingga 4-digit dalam bentuk lazim. .

.

Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca nombor yang ditunjukkan.30 pagi Objektif: Pada akhir pembelajaran.Nama : Nur Afifah bt Mohamad Salleh : Siti Khirnie binti Kasbolah Kelas : 3 Kenanga Masa : 7. Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mengetahui: Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 1000. “Sekarang. Siapa yang cepat akan diberi ganjaran” Contoh: Merah (531) dan kuning (320) Biru (420) dan oren (67) Hijau (91) dan ungu (301) i) ii) i) ii) iii) iv) - . murid-murid dapat menambah tiga nombor sehingga 10 000 dalam bentuk lazim. “Apakah nombor yang yang terdapat pada kertas berwarna merah?” Guru menyuruh murid mencongak hasil tambah dua nombor dengan menyebut warna kertas. Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 1000 dalam bentuk lazim. cikgu akan menyebut dua warna kertas dan kamu dikehendaki mencongak hasil tambah dua nombor tersebut.30 pagi – 8. Caracaranya:Lapan nombor di atas kertas yang berlainan warna. Set Induksi: Murid akan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 1000. Dalam masa yang sama guru menggalakkan proses persaingan antara murid. Guru menampal kad-kad imbasan tersebut pada papan hitam.

Kemudian murid-murid dikehendaki menonton video“Cerita seorang petani” III. diberikan borang tontonan video yang mengandungi beberapa soalan.LANGKAH KANDUNGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NOTA I (10 minit) Mengira hasil I. sila baca soalan-soalan di atas kertas penilaian video yang telah cikgu berikan. Selepas menonton. murid diberikan masa tambahan selama 2 minit untuk menjawab soalan-soalan. kamu dikehendaki menjawab soalan-soalan semasa menonton video ini” II. Murid-murid telah tambah dua nombor sehingga 1000. “Murid-murid. kamu diberikan masa 2 minit untuk menjawab soalanSoalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) . “Murid-murid.

soalan” IV. V. Guru memilih murid-murid secara rawak untuk menjawab. Kemudian. guru bersama murid-murid membincang soalan-soalan penilaian video. .

II (10 minit) Mengira i) hasil tambah tiga nombor dalam ii) bentuk lazim. Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalansoalan tersebut. Guru membuat 5 soalan di papan hitam dan menyuruh murid mengira hasil tambah dua nombor dalam bentuk lazim. Contoh: Perbendaharaan kata:   Bentuk lazim Hasil tambah Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) 1) 2) 3) 4) 5) 673 + 146 280 +561 473 + 507 307 + 197 178 +372 iii) Guru mengajarkan murid cara penambahan 3 nombor dalam bentuk lazim sehingga 10 000 di papan hitam Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) iv) Kemudian guru .

Contoh: 2351 1017 + 2031 5399 .menyuruh murid membuat soalan berdasarkan soalan yang telah diberikan.

iv) Guru memanggil beberapa orang murid untuk menjawab soalan di hadapan. iii) Soalan yang dijawab dibincangkan di dalam kelas bersama guru. Soalan bertumpu: Pengetahuan Soalan bercapah: Kefahaman (Bloom Taksonomi) .III (10 minit) Mengira hasili) Guru memaparkanslide tambah sehingga 000 PowePoint yang 10 mengandungi soalan objektif dan soalan penyelesaian masalah. ii) Guru menyuruh muridmurid menjawab soalan berdasarkan soalan yang terdapat dalam slide persembahan.

Penutup (5 minit) i) Meminta murid membuat penilaian dengan mengedarkanBorang Penilaian Bahan Media.  Simbol konsep dan proses Perbendaharaan kata: Nombor bulat Bentuk lazim .Pengukuhan Lembaran i) Murid berkeupayaan (10 minit) kerja: Mencari hasil tambah tiga nombor sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim. untuk mencari hasil tambah tiga nombor bulat sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim dalamLembaran  Kerja yang diberikan.

.

Hal ini kerana walaupun kami diberi kebebasan untuk memilih huraian sukatan pelajaran daripada mana-mana tahap sekolah rendah. Tugasan ini telah diberikan secara rasminya pada _________ dan pensyarah pembimbing kami juga iaitu _______________ telah memberikan penerangan yang mendalam mengenai apa yang perlu kami lakukan untuk tugasan ini. saya dan rakan-rakan lebih memahami mengenai apa yang perlu dilakukan. Walau bagaimanapun. kami perlu melakukan tugasan ini secara berpasangan dan saya telah memilih untuk bekerjasama ________________________. Hal ini berterusan sehinggalah pensyarah pembimbing memberikan penerangan kedua mengenai Model ASSURE. pada mulanya saya merasa kabur dengan apa yang perlu dilakukan terutamanya mengenai Model ASSURE. kami mengalami kebuntuan dalam merancang media yang akan digunakan dalam pengajaran nanti. ada yang memberikan pandangan yang berbeza. Daripada Model ASSURE. beliau turut memberikan contoh Model ASSURE yang dimuat turun daripada internet. Kami turut menghadapi sedikit masalah di sini.REFLEKSI KENDIRI Disediakan oleh: Zulsubha Abdullah Bagi subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. saya dan rakan-rakan dikehendaki melakukan satu tugasan yang mengaplikasikan teknologi dalam rancangan pengajaran. Hal ini kerana saya tidak begitu memahami konsep Model ASSURE itu sendiri dan apa yang lebih menyulitkan keadaan ialah apabila saya berbincang bersama guru pelatih lain. Tambahan lagi. . Kemudian. Jadi kami lebih jelas mengenai maklumat yang perlu kami isi dalam Model ASSURE. Pada penerangan kali ini. saya dan Wan Azmi merancang rancangan pengajaran. Sebagai cara untuk mengalakkan perbincangan dalam kalangan guru pelatih.

mengemaskini perkara ini terakhir dan yang perlu kami slide lakukan adalah untuk tugasan menyediakan PowerPoint mempersembahkan rancangan pengajaran harian serta bahan-bahan media yang telah kami buat.saya telah meminta pendapat daripada beberapa orang rakan guru pelatih yang lain dan saya dapati ramai yang menggunakan bahan media video serta slide PowePoint. saya menyedari nilai percaya akan keupayaan rakan amat penting kerana Wan Azmi perlu percaya dan yakin dengan keupayaan saya dalam menyediakan video. Selain itu. kami bersama-sama melihat media yang telah kami hasilkan dan saya memberikan serba sedikit pandangan untuk menambahbaik slide PowePoint tersebut. Setelah berbincang dengan Wan Azmi. untuk meletakkan media mengikut kesesuaian penggunaannya. Di sini. slide PowePoint dan bahan 2-Dimensi. Walau bagaimanapun. Sebagai kesimpulannya. begitu juga saya yang perlu percaya dan yakin dengan kemampuan Wan Azmi untuk menyediakan slide persembahan PowerPoint. terutamanya dalam menyediakan rancangan . Kami kemudiannya menghadapi kesukaran untuk berbincang kerana masing-masing tinggal berjauhan dan berlainan negeri dan sibuk dengan aktiviti di sekolah masing-masing. saya turut mempelajari banyak perkara baru. Ini kerana kedua-dua media ini agak mudah digunakan walaupun ianya agak rumit dari segi penyediaannya. Kami merasa sangat bersyukur apabila pensyarah pembimbing menerima media yang kami hasilkan ini walaupun terdapat sedikit perubahan yang perlu dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. Setelah itu. Kemudian. saya merasa sangat bersyukur kerana tugasan ini berjaya juga disiapkan dengan jayanya walaupun terdapat beberapa kekangan dalam proses menyempurnakannya. kami telah membahagikan kerja dan berusaha untuk membuat yang terbaik. kami bersepakat untuk menggunakan bahan media video.

Oxford Fajar Sdn Bhd. Selangor Darul Ehsan http://www.scribd. Pelbagai ilmu dan pengalaman yang saya peroleh sepanjang melaksanakan tugasan ini akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya apabila menjalani latihan praktikum pada masa akan datang. Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Noriati A Rashid.com/doc/10911166/HURAIAN-SUKATAN-PELAJARANMATEMATIK-TAHUN-3 Diakses pada 23 Ogos 2009 . Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. SUMBER RUJUKAN Boon Pong Ying. Wan Kamaruddin Wan Hasan (2009).pengajaran harian dengan mengaplikasikan teknologi sebagai usaha untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->