tugasan edu 3105

PENGENALAN MENGENAI TUGASAN Bagi semester ini kami telah mempelajari subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pemelajaran. Melalui subjek ini, kami memahami bahawa teknologi bukan semata-mata suatu ilmu pengetahuan dan buka juga alat, sebaliknya proses, kaedah dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. Selain itu, kami turut diberi pendedahan mengenai keberkesanan pengajaran guru bukan sahaja mampu memproses maklmat dan memperoleh maklumat, malah pelajar mampu memproses maklumat dan

mengaplikasikanya sehingga mendorong pembinaan tingkah laku yang baru. Sehubungan itu, kami telah diberi tugasan yang berkaitan dengan konsep teknologi yang telah kami pelajari. Tugasan tersebut mengkehendaki kami untuk membuat perancangan pengajaran pembelajaran berdasarkan Model ASSURE kerana melalui model tersebut, kami dapat mempelajari cara yang baik untuk merancang pengajaran yang mengaplikasikan penggunaan median. Sebelum itu, kami perlu memahami enam ciri yang terkandung dalam Model ASSURE. Berdasarkan Model ASSURE tersebut, kami dikehendaki pula

merancang satu rancangan pengajaran harian untuk murid sekolah rendah. Kami diberi kebebasan untuk memilih mana-mana huraian sukatan pelajaran untuk sekolah rendah. Apa yang penting, kami perlu memahami tajuk yang dipilih dan objektif yang menjadi matlamat dalam pengajaran tersebut.

Selain itu, kami perlu mengaplikasikan teknologi dalam penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran tersebut, bersesuaianlah dengan subjek

ini sendiri. Kami harus memastikan sekurang-kurangnya tiga bahan media digunakan dalam rancangan pengajaran tersebut. Sebagai kesimpulannya, tugasan kali ini memberi banyak pendedahan kepada guru pelatih untuk memahami konsep teknologi dan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini dengan sebaik-baiknya supaya gaya pengajaran kita dapat dipertingkat dari semasa ke semasa.

.

Bagi mempelajari tajuk ini.20 – 8. Kandungan Pengajaran Masa BIL.MODEL ASSURE Tajuk Pengajaran Nama Guru : Nombor Bulat : Zulsubha Abdullah : Wan Azmi Kelas : 3 Kenanga : Hasil Tambah Nombor Bulat. 3 orang murid Cina dan 2 orang murid India. murid-murid kelas ini tidak menghadapi masalah dalam menyediakan kelengkapan untuk belajar. terdapat beberapa orang murid yang berpotensi untuk menonjol sekiranya diberi galakan berterusan. 1 ASSURE A – Analyze Learner (Analisis Pelajar) : 7. murid-murid berpengetahuan untuk mengira dan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 1000. Mereka merupakan murid-murid yang sederhana cerdas daripada segi mental dan sosial serta tiada kecacatan fizikal. Mereka juga berasal daripada keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang sederhana dan berada.20 (1 jam) MODEL Kelas ini terdiri daripada 30 orang murid. Secara umumnya. . Mereka terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya iaitu 25 orang murid Melayu. Walau bagaimanapun. di mana 12 orang daripadanya ialah murid lelaki dan 18 orang lagi murid perempuan.

Mereka juga lebih suka belajar dengan berpusatkan murid (studentcentered). 30% daripadanya belajar secara audio dan 40% lagi belajar dengan gaya pembelajaran visual. 1. gaya pembelajaran audtori dan gaya pembelajaran kinestetik.Kebanyakan murid lebih suka belajar melalui aktiviti yang menarik. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka lebih tertarik untuk menonton sesuatu yang dipaparkan berbanding mendengar sahaja ataupun melakukan pergerakan aktif. Gaya Pembelajaran Kinestatik: 30% Audio: 30% . bersesuaian dengan minat mereka berbanding belajar secara formal. Purata umur: 9 tahun 3. Etnik Melayu: 25 Cina: 3 India: 2 4. iaitu gaya pembelajaran visual. Bilangan murid: 30 orang 12 Lelaki 18 Perempuan 2. 30% murid-murid dalam kelas 3 Kenanga ini belajar dengan gaya pembelajaran kinestetik. Terdapat tiga jenis gaya pembelajaran. Secara keseluruhannya.

- Visual: 40% 2 S – State Pada akhir sesi pengajaran. Objektif) . murid-murid dapat Objective menambah tiga nombor sehingga 10 000 dengan (Tentukan menggunakan bentuk lazim.

Objektif pembelajaran:  Murid dapat melakukan pengiraan secara congak.3 S – Select Methods. merah jambu.  Oleh itu guru menyediakan 16 kad imbasan. iaitu bentuk segi empat tepat dan bulatan. Penggunaan bahan 2-Dimensi (2D) (Pilih Kaedah. ungu dan hijau muda. hijau. penggunaan kad imbasan adalah lebih efektif jika dibandingkan dengan cara guru menulis secara langsung pada papan hitam. guru membuat kad imbasan ini di atas kertas yang berwarna-warni serta menggunakan dua bentuk yang berbeza bagi setiap warna tersebut.  Bahan 2D ini merupakan kad imbasan yang digunakan Media Dan Bahan) semasa set induksi. merah.  Sebagai bahan yang digunakan untuk merangsang murid. Manakala warna kertas pula terdiri daripada kuning. guru boleh meminta murid lain membantu.  Jika murid yang dipilih tidak dapat menjawab dengan betul. Cara Menggunakan Bahan:  Guru akan menampal kad imbasan tersebut di papan hitam dan meminta murid mengira nombor. Murid perlulah melakukan pengiraan secara congak. dengan menyebut warna dan bentuk kertas. di mana guru akan menampal nombor-nombor yang mudah di atas setiap kad imbasan tersebut. biru. jingga. Tambahahan pula. .  Guru menggunakan pelbagai warna dan bentuk bagi menarik minat murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti ini. Media and Materials Tujuan bahan ini digunakan: 1.

Hal ini . - Penggunaan video Tujuan bahan ini digunakan: penyediaan paparan video adalah untuk  Tujuan merangsang murid-murid supaya berminat untuk menumpukan perhatian terhadap pembelajaran hari tersebut. Adakah ia akan menarik minat murid-murid? bahan 2-Dimensi ini dapat menarik  Penggunaan perhatian murid-murid kerana penggunaan kertas yang berwarna-warni. jawapan yang diberikan oleh murid tidak semestinya tepat.Walau bagaimanapun. Di samping itu. guru juga dapat menguji sejauh manakah tumpuan murid-murid terhadap video yang dipaparkan. Memadailah jika jawapan mereka menghampiri jawapan yang betul. Melalui cara ini. Cara Media Diperoleh:  Bahan 2D ini diperoleh dengan membuatnya sendiri. 2. Pada mulanya nombor-nombor dibuat dan tersebut dan dicetak di atas kertas putih sebelum ditampal di atas kertas-kertas berwarna. di samping guru dapat mewujudkan unsur suspen dalam kalangan murid kerana mereka perlu peka dengan warna dan bentuk kertas yang disebutkan oleh guru. paparan video yang penuh warna-warni dan disulami dengan lagu juga dapat memberikan pengalaman belajar dalam situasi yang menyeronokkan kepada murid-murid. Tujuannya adalah untuk memastikan nombor-nombor tersebut dapat dipaparkan dengan lebih jelas.

video akan dipancarkan ke layar dan alat pembesar suara juga diperlukan bagi membolehkan murid-murid mendengar bunyi daripada video dengan jelas. barulah murid-murid diberi peluang untuk menonton video tersebut. Cara menggunakan bahan:  Bahan ini digunakan dengan sokongan komputer atau komputer riba dan projector (LCD). video yang diselang-selikan dengan lagu ini juga dapat menarik perhatian murid kerana murid akan tertarik dengan irama lagu “Lemon Tree” yang segar dan ceria. murid-murid dikehendaki pula mengisi ataupun menjawab soalan yang terdapat dalam borang tontonan video tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan. murid-murid akan diberikan satu borang tontonan video terlebih dahulu sebelum mereka diberi peluang untuk menonton video yang hanya akan dimainkan sekali sahaja. Di samping itu. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Media ini sememangnya dapat menarik minat muridmurid kerana paparan video ini adalah mengenai cerita ringkas mengenai seorang petani. Selepas tamat menonton video. Objektif pembelajaran:  Melalui paparan video ini.kerana. murid-murid diharapkan dapat mencatat nombor-nombor bulat yang kurang daripada 1000 pada borang tontonan video yang diberikan. Murid-murid turut diarahkan . Setelah itu. Selain itu. Daripada komputer. gambar-gambar yang dipaparkan juga jelas dan menarik.

3. Guru akan memaparkan soalansoalan Matematik berkaitan dengan objektif pengajaran dengan mengunakan perisian Microsoft PowerPoint. Selain itu.untuk menjawab soalan yang terkandung dalam borang tontonan video. guru akan meminta murid untuk menjawab soalan tersebut di hadapan dengan . - Penggunaan MS PowerPoint Tujan bahan ini digunakan:  Tujuan bahan ini digunakan adalah untuk menyediakan latihan pengukuhan kepada murid-murid dengan cara yang lebih menarik. berdasarkan video yang mereka tonton Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini dihasilkan melalui gabungan gambar-gambar yang telah dimuat turun daripada internet. Cara menggunakan bahan:  Media ini digunakan secara menyeluruh di dalam kelas semaa langkah ketiga. Kemudian. perisian Audacity turut digunakan untuk merakam suara serta perisian MP3 Cutter untuk menyunting lagu. Video ini telah dibuat dengan menggnakan perisian Ulead 11 yang juga diperolehi perisiannya daripada internet. Guru cuba ICT berusaha berbanding menggunakan pendekatan penggunaan cara lama yang hanya menggunakan papan hitam atau papan putih. Penggunaan Ulead 11 adalah lebih mudah dan cepat berbanding penggunaan Movie Maker.

Bagaimana ia dihasilkan:  Video ini telah dihasilkan dengan membuat sendiri soalan Matematik dengan berpandukan buku teks Matematik Tahun 3. Adakah ia menarik minat murid-murid:  Paparan soalan dengan menggunakan ICT ini akan lebih menarik perhatian murid-murid selain sesi pengajaran juga akan menjadi lebih efektif. . Sekiranya muridmurid tidak dapat menjawab dengan betul. guru mengharapkan agar muridmurid berupaya melakukan operasi penambahan empat digit nombor dengan tepat. Gambar-gambar yang menarik telah dimasukkan sebagai latar belakang dan animasianimasi yang dirasakan sesuai turut dimasukkan sebagai cara untuk menarik minat murid-murid untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam slide PowerPoint ini. Objektif pembelajaran:  Melalui media ini. guru boleh menunjukkan cara yang betul untuk mengira dalam bentuk lazim ataupun guru boleh meminta murid lain untuk menulis jalan pengiraan di hadapan kelas dalam bentuk lazim.klik pada jawapan yang mereka dapat.

mereka jika borang tontonan video yang bahawa menarik .  Selain itu. Sesetengah mereka berpendapat bahawa video ini agak membosankan kerana cerita yang dipaparkan berpendapat terlalu ringkas. guru dapat menerapkan cara pembelajaran secara visual (mengenali warna dan bentuk kertas). yang - Bahan video  Bahan video ini telah ditunjukkan kepada pensyarah pembimbing dan beliau menyatakan bahawa video ini agak menarik kerana ia berunsurkan cerita yang ringkas dan pemilihan lagu juga sesuai dengan mood cerita tersebut.4 U – Utilize Media and Materials (PenggunaanBahan 2D 1.  Video ini turut ditayangkan kepada beberapa orang murid sekolah dan mereka kelihatan teruja untuk menontonnya kerana selain menonton. bahan 2D ini turut ditunjukkan kepada rakan guru pelatih dan mereka dapati bahan ini menarik kerana murid harus peka dengan arahan diberikan oleh guru. mereka perlu melengkapkan disediakan. video ini juga ditunjukkan kepada rakan guru pelatih.  Selain itu. Semak media sebelum digunakan Media Dan  Idea untuk membuat bahan 2D ini telah dikemukakan Material) kepada pensyarah pembimbing dan beliau telah mempersetujuinya kerana melalui cara tersebut. adalah Selain lebih itu.

- Bahan slide persembahan PowerPoint juga telah ditunjukkan kepada  Slide pensyarah pembimbing dan beliau memberi pendapat supaya peka dengan gambar latar belakang slide. Selain itu.  Rakan guru pelatih pula berpendapat beberapa kesan suara perlu dimasukkan terutamanya apabila murid dapat menjawab dengan betul atau ketika murid memberi jawapan yang salah. - Bahan video penggunaan video pula. Selain itu. guru juga perlu memastikan murid-murid duduk secara bedua-dua dan menghadap ke hadapan untuk memudahkan guru melihat mereka. Sediakan bahan/persekitaran untuk pengunaan media - Bahan 2D penggunaan bahan 2D ini. 2.dimasukkan rakaman video yang sebenar . guru memerlukan  Bagi projektor. Hal ini bagi memastikan gambar tersebut tidak menenggelamkan tulisan yang sepatutnya menjadi fokus dalam slide yang dipaparkan. guru perlu  Bagi menggunakan papan hitam. skrin layar putih dan pembesar suara supaya semua murid dapat melihat video dan . guru akan meminta mereka untuk berdiri terlebih dahulu dan murid yang dapat menjawab dengan betul akan dibenarkan duduk.

Papan hitam di sini akan digunakan apabila murid tidak dapat menjawab soalan dngan betul. guru turut memerlukan projektor. Ketika video ditayangkan. skrin layar putih dan pembesar suara serta papan hitam. 3. guru seharusnya turut mementingkan murid-murid duduk secara berpasangan.mendengar suara video dengan jelas. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar - Bahan 2D menggunakan bahan 2D ini. Namun. Hal ini penting kerana mereka akan melengkapkan borang tontonan video. Selain itu. murid-murid  Bagi seharusnya sudah mempunyai pengetahuan untuk mencongak dua nombor mudah sehingga angka 1000. - Bahan slide persembahan  Untuk tujuan penggunaan slide PowerPoint. Guru atau murid lain akan menunjukan jalan perngiraan yang betul serta menerangkan operasi penambahan dengan menggunakan bentuk lazim. Di sini. rombakan mungkin akan dibuat sekiranya guru dapati terdapat murid yang tinggi fizikalnya duduk di bahagian hadapan kerana mereka akan menghalang penglihatan murid lain. adalah lebih baik sekiranya murid-murid duduk secara berpasangan dan bekerjasama dengan pasangan masing-masing. murid-murid perlulah mengenali pelbagai warna yang ada serta bentuk-bentuk asas yang telah .

- Slide PowerPoint  Memandangkan slide PowerPoint ini digunakan pada langkah ketiga. mereka perlulah mengetahui cara yang betul untuk menyebut nombor bulat sehingga 1000 serta boleh menjawab soalan penyelesaian yang ringkas. guru perlulah memastikan murid-murid mampu menguasai penambahan 2 atau tiga nombor sehingga 10 0000 semasa proses Pengajaran & Pembelajaran dalam langkah 2. - Bahan Video cara untuk memastikan murid-murid  Sebagai berkeupayaan untuk mengisi borang tontonan video. .mereka pelajari seperti bentuk segi empat dan bulat.

Jika murid tersebut dapat menjawab dengan betul. Setelah itu. dia dibenarkan duduk. mereka dibenarkan berbincang dengan pasangan masing-masing. Pada mulanya. Kemudian.Slide Persembahan  Slide dipaparkan di hadapan kelas. Kemudian guru memanggil nama seorang murid dan memintanya mencari hasil tambah 2 nombor yang ditampal di hadapan secara congak. Oleh itu. guru akan meminta murid lain menjawab dengan mengangkat tangan mereka terlebih dahulu. Slide persembahan ini mempunyai dua bahagian. . jika jawapan yang diberikan salah. guru akan menunjukkan langkah pengiraan di hadapan ataupun. guru akan meminta semua murid Pelajar) berdiri. guru boleh meminta murid menunjukkan langkah pengiraan. Pada mulanya guru menunjukkan contoh bagaimana slide tersebut akan digunakan.Bahan video  Pada mulanya guru akan mengedarkan borang penilaian video dan meminta murid membaca soalansoalan yang ada pada borang penilaian selama 2 minit. Kemudian.Bahan 2D (Penglibatan  Kad imbasan nombor ini akan ditampal di hadapan kelas. Sekiranya jawapan yang diberikan salah. guru perlu menetapkan 5 minit untuk setiap bahagian. Dalam tempoh 2 minit itu. Guru juga boleh meminta murid lain menunjukkan langkah pengiraan yang betul. seorang murid akan dipanggil untuk menjawab soalan. murid akan menyemak jawapan mereka bersama-sama guru dan jika soalan memerlukan pengiraan. . bukan nombor kertas. video akan ditayangkan sebanyak sekali sahaja dan mereka diberi masa selama 2 minit untuk melengkapkan borang penilaian tersebut. Bagaimana pelajar dilibatkan media (apa pelajar buat?) dalam penggunaan . Namun. Guru akan menyebut warna dan bentuk kertas. guru perlulah menunjukkan langkah pengiraan yang betul. .5 R – Require Learner 1.

2. Bagi penilaian bahan-bahan media. murid-murid seharusnya mampu untuk menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diberikan dengan melakukan operasi penambahan tiga nombor sehingga 4-digit dalam bentuk lazim. murid- murid perlu mengisi borang penilaian yang disediakan dan guru akan membuat kesimpulan daripada penilaian murid. Pada akhir pembelajaran.6 E – Evaluate and Revise (Penilaian dan Revise) 1. .

.

Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 1000 dalam bentuk lazim. murid-murid dapat menambah tiga nombor sehingga 10 000 dalam bentuk lazim. Guru menampal kad-kad imbasan tersebut pada papan hitam. Siapa yang cepat akan diberi ganjaran” Contoh: Merah (531) dan kuning (320) Biru (420) dan oren (67) Hijau (91) dan ungu (301) i) ii) i) ii) iii) iv) - . Dalam masa yang sama guru menggalakkan proses persaingan antara murid. Murid dipilih secara rawak dan diminta membaca nombor yang ditunjukkan. “Sekarang. Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid sudah mengetahui: Mengira hasil tambah dua nombor sehingga 1000.Nama : Nur Afifah bt Mohamad Salleh : Siti Khirnie binti Kasbolah Kelas : 3 Kenanga Masa : 7. Set Induksi: Murid akan mencongak hasil tambah dua nombor sehingga 1000. Caracaranya:Lapan nombor di atas kertas yang berlainan warna.30 pagi Objektif: Pada akhir pembelajaran.30 pagi – 8. “Apakah nombor yang yang terdapat pada kertas berwarna merah?” Guru menyuruh murid mencongak hasil tambah dua nombor dengan menyebut warna kertas. cikgu akan menyebut dua warna kertas dan kamu dikehendaki mencongak hasil tambah dua nombor tersebut.

diberikan borang tontonan video yang mengandungi beberapa soalan. kamu dikehendaki menjawab soalan-soalan semasa menonton video ini” II. murid diberikan masa tambahan selama 2 minit untuk menjawab soalan-soalan. “Murid-murid. Kemudian murid-murid dikehendaki menonton video“Cerita seorang petani” III. kamu diberikan masa 2 minit untuk menjawab soalanSoalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) . sila baca soalan-soalan di atas kertas penilaian video yang telah cikgu berikan.LANGKAH KANDUNGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN NOTA I (10 minit) Mengira hasil I. “Murid-murid. Selepas menonton. Murid-murid telah tambah dua nombor sehingga 1000.

. Kemudian. V. Guru memilih murid-murid secara rawak untuk menjawab.soalan” IV. guru bersama murid-murid membincang soalan-soalan penilaian video.

Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalansoalan tersebut. Contoh: Perbendaharaan kata:   Bentuk lazim Hasil tambah Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) 1) 2) 3) 4) 5) 673 + 146 280 +561 473 + 507 307 + 197 178 +372 iii) Guru mengajarkan murid cara penambahan 3 nombor dalam bentuk lazim sehingga 10 000 di papan hitam Soalan bertumpu: Pengetahuan (Bloom Taksonomi) iv) Kemudian guru . Guru membuat 5 soalan di papan hitam dan menyuruh murid mengira hasil tambah dua nombor dalam bentuk lazim.II (10 minit) Mengira i) hasil tambah tiga nombor dalam ii) bentuk lazim.

Contoh: 2351 1017 + 2031 5399 .menyuruh murid membuat soalan berdasarkan soalan yang telah diberikan.

Soalan bertumpu: Pengetahuan Soalan bercapah: Kefahaman (Bloom Taksonomi) . iii) Soalan yang dijawab dibincangkan di dalam kelas bersama guru. ii) Guru menyuruh muridmurid menjawab soalan berdasarkan soalan yang terdapat dalam slide persembahan.III (10 minit) Mengira hasili) Guru memaparkanslide tambah sehingga 000 PowePoint yang 10 mengandungi soalan objektif dan soalan penyelesaian masalah. iv) Guru memanggil beberapa orang murid untuk menjawab soalan di hadapan.

Pengukuhan Lembaran i) Murid berkeupayaan (10 minit) kerja: Mencari hasil tambah tiga nombor sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim. Penutup (5 minit) i) Meminta murid membuat penilaian dengan mengedarkanBorang Penilaian Bahan Media. untuk mencari hasil tambah tiga nombor bulat sehingga empat nilai digit dalam bentuk lazim dalamLembaran  Kerja yang diberikan.  Simbol konsep dan proses Perbendaharaan kata: Nombor bulat Bentuk lazim .

.

Tugasan ini telah diberikan secara rasminya pada _________ dan pensyarah pembimbing kami juga iaitu _______________ telah memberikan penerangan yang mendalam mengenai apa yang perlu kami lakukan untuk tugasan ini. Hal ini kerana walaupun kami diberi kebebasan untuk memilih huraian sukatan pelajaran daripada mana-mana tahap sekolah rendah. kami perlu melakukan tugasan ini secara berpasangan dan saya telah memilih untuk bekerjasama ________________________. Pada penerangan kali ini. Kemudian. Tambahan lagi. beliau turut memberikan contoh Model ASSURE yang dimuat turun daripada internet. Sebagai cara untuk mengalakkan perbincangan dalam kalangan guru pelatih. saya dan rakan-rakan lebih memahami mengenai apa yang perlu dilakukan. ada yang memberikan pandangan yang berbeza. Kami turut menghadapi sedikit masalah di sini. Walau bagaimanapun. kami mengalami kebuntuan dalam merancang media yang akan digunakan dalam pengajaran nanti. pada mulanya saya merasa kabur dengan apa yang perlu dilakukan terutamanya mengenai Model ASSURE. Jadi kami lebih jelas mengenai maklumat yang perlu kami isi dalam Model ASSURE. saya dan rakan-rakan dikehendaki melakukan satu tugasan yang mengaplikasikan teknologi dalam rancangan pengajaran. . saya dan Wan Azmi merancang rancangan pengajaran. Hal ini kerana saya tidak begitu memahami konsep Model ASSURE itu sendiri dan apa yang lebih menyulitkan keadaan ialah apabila saya berbincang bersama guru pelatih lain. Hal ini berterusan sehinggalah pensyarah pembimbing memberikan penerangan kedua mengenai Model ASSURE.REFLEKSI KENDIRI Disediakan oleh: Zulsubha Abdullah Bagi subjek Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Daripada Model ASSURE.

saya telah meminta pendapat daripada beberapa orang rakan guru pelatih yang lain dan saya dapati ramai yang menggunakan bahan media video serta slide PowePoint. Kami merasa sangat bersyukur apabila pensyarah pembimbing menerima media yang kami hasilkan ini walaupun terdapat sedikit perubahan yang perlu dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. mengemaskini perkara ini terakhir dan yang perlu kami slide lakukan adalah untuk tugasan menyediakan PowerPoint mempersembahkan rancangan pengajaran harian serta bahan-bahan media yang telah kami buat. untuk meletakkan media mengikut kesesuaian penggunaannya. Walau bagaimanapun. saya turut mempelajari banyak perkara baru. saya merasa sangat bersyukur kerana tugasan ini berjaya juga disiapkan dengan jayanya walaupun terdapat beberapa kekangan dalam proses menyempurnakannya. Sebagai kesimpulannya. slide PowePoint dan bahan 2-Dimensi. Kemudian. Kami kemudiannya menghadapi kesukaran untuk berbincang kerana masing-masing tinggal berjauhan dan berlainan negeri dan sibuk dengan aktiviti di sekolah masing-masing. Setelah itu. Selain itu. saya menyedari nilai percaya akan keupayaan rakan amat penting kerana Wan Azmi perlu percaya dan yakin dengan keupayaan saya dalam menyediakan video. begitu juga saya yang perlu percaya dan yakin dengan kemampuan Wan Azmi untuk menyediakan slide persembahan PowerPoint. kami bersepakat untuk menggunakan bahan media video. Ini kerana kedua-dua media ini agak mudah digunakan walaupun ianya agak rumit dari segi penyediaannya. Di sini. Setelah berbincang dengan Wan Azmi. kami telah membahagikan kerja dan berusaha untuk membuat yang terbaik. terutamanya dalam menyediakan rancangan . kami bersama-sama melihat media yang telah kami hasilkan dan saya memberikan serba sedikit pandangan untuk menambahbaik slide PowePoint tersebut.

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Selangor Darul Ehsan http://www. SUMBER RUJUKAN Boon Pong Ying. Oxford Fajar Sdn Bhd. Noriati A Rashid. Pelbagai ilmu dan pengalaman yang saya peroleh sepanjang melaksanakan tugasan ini akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya apabila menjalani latihan praktikum pada masa akan datang.scribd.com/doc/10911166/HURAIAN-SUKATAN-PELAJARANMATEMATIK-TAHUN-3 Diakses pada 23 Ogos 2009 . Wan Kamaruddin Wan Hasan (2009).pengajaran harian dengan mengaplikasikan teknologi sebagai usaha untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful