P. 1
Kerja Kursus Prinsip Perakaunan SPM 2013

Kerja Kursus Prinsip Perakaunan SPM 2013

|Views: 102|Likes:
Published by jkyufgigkykjjh
All copyright reserved
All copyright reserved

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: jkyufgigkykjjh on Aug 18, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $5.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/08/2013

$5.99

USD

pdf

text

original

Sections

 • Perakuan Calon Tentang Ketulenan
 • Tugasan Projek Kertas 3756/3
 • Akaun Modal LA1
 • Tarikh Butir Fol Jumlah Tarikh Butir Fol Jumlah
 • Akaun Kenderaan LA2
 • Akaun Deposit Kadar Bayaran LA3
 • Akaun Mesin Dan Peralatan LA4
 • Akaun Cempaka Machinery LA5
 • Akaun Lengkapan LA6
 • Akaun Deposit Sewa LA7
 • Akaun Sewa LA8
 • Akaun Insurans LA9
 • Akaun Simpanan Tetap LA10
 • Akaun Belian LA11
 • Akaun Angkutan Masuk LA12
 • Akaun Belanja Am LA15
 • Akaun Pengiklanan LA16
 • Akaun Gaji LA17
 • Akaun Upah Buruh Langsung LA18
 • Akaun Kadar Bayaran LA19
 • Akaun Pulangan Jualan LA20
 • Akaun Pulangan Belian LA21
 • Akaun Diskaun Diberi LA22
 • Akaun Diskaun Diterima LA23
 • Suria Enterprise LJ1
 • Kedai Makan Jaya LJ2
 • Wangsa Mas Trading LJ3
 • Kedai Runcit Naqib LJ4
 • Pemborong Kenanga LB1
 • Perniagaan Seri Mentari LB2
 • PERNIAGAAN KAVINADZ
 • IMBANGAN DUGA PADA 30 APRIL 2013
 • Akaun Susut Nilai Kenderaan Kilang LA24
 • Akaun Susut Nilai Kenderaan Pejabat LA25
 • Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan LA26
 • Akaun Susut Nilai Lengkapan Kilang LA27
 • Akaun Susut Nilai Lengkapan Pejabat LA28
 • Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan LA29
 • Akaun Susut Nilai Mesin Dan Peralatan Kilang LA30
 • Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin Dan Peralatan LA31
 • Akaun Sewa Kilang LA32
 • Akaun Sewa Pejabat LA33
 • Akaun Sewa LA8
 • Akaun Insurans LA9
 • Akaun Insurans Terakru LA34
 • Akaun Insurans Kilang LA35
 • Akaun Insurans Pejabat LA36
 • Akaun Kadar Bayaran Kilang LA37
 • Akaun Kadar Bayaran Pejabat LA38
 • Akaun Kadar Bayaran LA19
 • Akaun Belanja Am LA15
 • Akaun Alat Tulis LA13
 • Akaun Belanja Am Kilang LA39
 • Akaun Belanja Am Pejabat LA40
 • Akaun Hutang Lapuk LA41
 • Kedai Makan Jaya LJ2
 • Akaun Hutang Ragu LA42
 • Akaun Peruntukan Hutang Ragu LA43
 • Akaun Gaji Penyelia Kilang LA44
 • Akaun Gaji Kerani Pejabat LA45
 • Akaun Gaji LA17
 • Akaun Pengiklanan LA16
 • Akaun Pengiklanan Terakru LA46
 • Akaun Alat Tulis Terdahulu LA47
 • Akaun Simpanan Tetap LA10
 • Akaun Faedah Atas Simpanan Tetap LA48
 • Akaun Faedah Atas Simpanan Tetap Terakru LA49
 • Akaun Ambilan LA50
 • Akaun Kawalan Penghutang LA51
 • Akaun Kawalan Pemiutang LA52
 • Rujukan Debit
 • RM Kredit RM
 • Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran (i) Nisbah Keberuntungan
 • Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran
 • (ii) Nisbah Kecairan
 • (iii) Nisbah Kecekapan

Terlebih dahulu, bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan izin-Nya, saya dapat meyiapkan Kerja Kursus

Prinsip Perakaunan ini dengan jayanya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pengetua SMK St.Anthony, Encik Chew Eng Kean kerana memberikan kebenaran untuk saya menghasilkan folio ini. Pada masa yang sama , saya juga bertanggungjawab untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Mizan selaku guru Prinsip Perakauanan yang telah memberikan tunjuk ajar yang bernas bagi saya menghasilkan folio ini dengan format yang betul. Sekalung penghargaan juga perlu dItujukan kepada ahli keluarga kerana membenarkan saya menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa rakan-rakan yang sudi menyumbangkan ayat-ayat sokongan bagi melengkapkan tugasan ini. Namun, tidak dapat dinafikan, ada sedikit kesulitan dalam menyiapkan kerja kursus ini kerana saya tidak mempelajari mata pelajaran ini di sekolah. Justeru, pelbagai kesulitan terpaksa saya hadapi. Tetapi ia tidak menjadi penghalang buat saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Saya amat berharap agar pengetahuan yang saya timba dalam proses menyiapkan tugasan ini akan diaplikasikan sepenuhnya dalam kehidupan seharian saya.

1

Perakuan Calon Tentang Ketulenan

Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2013 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756 adalah tulen.

Tandatangan Calon

:

Nama Calon

: A/L

No. Kad Pengenalan :

Angka Giliran Calon :

2

Gaji pekerja pengurusan ialah RM1 200 seorang manakala upah pekerja pengeluaran ialah RM45 sehari. Pilihan urus niaga secara tunai mahupun kredit juga membezakan perniagaan saya dengan pesaing-pesaing yang lain. Jalan Mutiara. namun saya sedar akan risiko berhadapan dengan kerugian akibat persaingan serta perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan pada masa hadapan. Lokasi kedai saya terletak di 5. saya telah memulakan perusahaan pemprosesan makanan di bawah Skim Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dengan bermodalkan tunai di tangan RM5 000. Di samping itu. Pada 1 April 2013.menjalankan perniagaan yang diberikan nama Perniagaan Kavinadz. Tahap persaingan di sekitar kawasan kedai saya agak rendah yang mendorong lebih ramai peniaga untuk mengunjungi pejabat dan kilang saya. Saya dibantu oleh dua orang pekerja pengurusan dan lima orang pekerja pengeluaran. Saya percaya perniagaan pemprosesan makanan saya boleh memenuhi permintaan pelbagai lapisan peniaga dengan harga yang berpatutan. 36000 Teluk Intan.Saya. saya tekad untuk mengaplikasikan strategi pengurusan yang baik dan mantap bagi membolehkan saya melepasi segala halangan yang mungkin sesebuah perniagaan akan alami. -. 3 . tunai di bank RM116 000 dan sebuah lori kecil bernilai RM26 000. Walaupun perniagaan saya berjalan dengan lancar setakat ini. saya mementingkan kualiti dan keunikan serta kepelbagaian saiz sebagai satu teknik untuk meningkatkan bilangan pelanggan. Justeru. Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan pemprosesan makanan khususnya di kawasan perumahan bandar Teluk Intan kerana ia mempunyai permintaan yang tinggi dalam kalangan penduduk kawasan ini.

Jalan Mutiara. 36000 Teluk Intan. 43 Bandar Baru. iv) Jenis Perniagaan Pemprosesan Makanan v) Tempoh Perakaunan I Bulan 1 April – 30 April 2012 vi) Tempoh Rekod vii) Modal Perniagaan RM 150.i) Nama Perniagaan Perniagaan Kavinadz ii) Nama Pemilik Kaviraj A/L Subramaniam iii) Alamat 5. 36000 Teluk Intan.000 viii) Jumlah Pekerja 2 orang pekerja ix) Status Perniagaan Milikan Tunggal iix) Nama dan Alamat Bank CIMB Bank Berhad. 514253335101 iiix) Nombor Akaun 4 .

000 Akaun Kenderaan Tarikh 2013 Apr 1 Modal JA1 26.000 Mei 1 Baki b/b 150.000 26.000 5 .000 26.000 Butir Fol LA1 Jumlah 150.000 Mei 1 Baki b/b 26.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 1 Tunai Bank Kenderaan Deposit kadar bayaran 150.000 3.LEJAR AM Akaun Modal Tarikh 2013 Apr 1 Baki h/b 150.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA2 Jumlah 26.000 JA1 JA1 JA1 JA1 5.000 26.000 116.

000 Mei 1 Baki b/b 3.000 Mei 1 Baki b/b JA1 12.000 15.000 15.000 15.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA4 Jumlah 15.000 6 .000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA3 Jumlah 3.000 3.000 Akaun Mesin Dan Peralatan Tarikh 2013 Apr 1 Cempaka Machinery Bank BT1 3.000 3.Akaun Deposit Kadar Bayaran Tarikh 2013 Apr 1 Modal JA1 3.

000 Mei 1 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA6 Jumlah 12.000 7 .750 12.000 12.750 Akaun Lengkapan Tarikh 2013 Apr 1 Tunai 2 Bank BT1 BT1 1.000 12.Akaun Cempaka Machinery Tarikh 2013 Apr 27 Bank 30 Baki h/b BT1 250 11.000 12.000 11.000 12.000 11.000 Mei 1 Baki b/b Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Mesin dan peralatan JA1 Butir Fol LA5 Jumlah 12.

500 Mei 1 Baki b/b 4.500 1.500 8 .500 Mei 1 Baki b/b 1.500 4.500 4.500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA7 Jumlah 4.500 Akaun Sewa Tarikh 2013 Apr 1 Bank BT1 1.500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA8 Jumlah 1.500 1.Akaun Deposit Sewa Tarikh 2013 Apr 1 Bank BT1 4.

000 20.000 9 .400 2.400 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA9 Jumlah 2.000 Mei 1 Baki b/b 20.400 Akaun Simpanan Tetap Tarikh 2013 Apr 1 Bank BT1 20.000 20.Akaun Insurans Tarikh 2013 Apr 1 Tunai BT1 2.400 2.400 Mei 1 Baki b/b 2.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA10 Jumlah 20.

200 Akaun Angkutan Masuk Tarikh 2013 Apr 2 Tunai BT1 80 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA12 Jumlah 80 80 Mei 1 Baki b/b 80 80 10 .200 Mei 1 Baki b/b BT1 BT1 JB1 10.000 14.Akaun Belian Tarikh 2013 Apr 2 Bank 30 Bank Pelbagai Pemiutang 32.200 32.200 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA11 Jumlah 32.200 32.000 8.

800 950 1.Akaun Alat Tulis Tarikh 2013 Apr 3 Tunai BT1 100 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA13 Jumlah 100 100 Mei 1 Baki b/b 100 100 Akaun Jualan Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 61.600 61.250 2.600 11 .600 61.000 400 300 1.250 51.600 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 4 Tunai 7 Bank 10 Tunai 13 Tunai 16 Bank Tunai 22 Bank 25 Tunai 28 Tunai 30 Bank Pelbagai Penghutang BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 JJ1 Butir Fol LA14 Jumlah 200 1.600 Mei 1 Baki b/b 61.700 150 1.

Akaun Belanja Am Tarikh 2013 Apr 8 Tunai BT1 120 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA15 Jumlah 120 120 Mei 1 Baki b/b 120 120 Akaun Pengiklanan Tarikh 2013 Apr 14 Tunai BT1 400 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA16 Jumlah 400 400 Mei 1 Baki b/b 400 400 12 .

400 Akaun Upah Buruh Langsung Tarikh 2013 Apr 30 Bank BT1 4.400 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA17 Jumlah 2.400 2.500 13 .500 4.500 4.500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA18 Jumlah 4.500 Mei 1 Baki b/b 4.Akaun Gaji Tarikh 2013 Apr 30 Bank BT1 2.400 Mei 1 Baki b/b 2.400 2.

000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA19 Jumlah 4.000 Mei 1 Baki b/b 4.Akaun Kadar Bayaran Tarikh 2013 Apr 30 Bank BT1 4.000 4.000 Akaun Pulangan Jualan Tarikh 2013 Apr 30 Pelbagai Penghutang 900 Mei 1 Baki b/b JPJ1 900 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA20 Jumlah 900 900 900 14 .000 4.

Akaun Pulangan Belian Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 550 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Pelbagai Pemiutang 550 Mei 1 Baki b/b JPB1 Butir Fol

LA21 Jumlah

550

550

550

Akaun Diskaun Diberi Tarikh 2013 Apr 30 Pelbagai Penghutang 714 Mei 1 Baki b/b BT1 714 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol

LA22 Jumlah

714

714

714

15

Akaun Diskaun Diterima Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 333 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Pelbagai Pemiutang 333 Mei 1 Baki b/b BT1 Butir Fol

LA23 Jumlah

333

333

333

16

800 Mei 1 Baki b/b 9.300 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 15 Pulangan Jualan Bank Diskaun Diberi 23 Bank Diskaun Diberi 30 Baki h/b JPJ1 BT1 BT1 BT1 BT1 100 2.100 2.800 2.300 Kedai Makan Jaya Tarikh 2013 Apr 9 Jualan JJ1 500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LJ2 Jumlah 500 500 Mei 1 Baki b/b 500 500 17 .200 1.LEJAR JUALAN Suria Enterprise Tarikh 2013 Apr 9 Jualan 12 Jualan 15 Jualan 19 Jualan 23 Jualan JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 1.365 135 2.813 87 4.800 2.300 Butir Fol LJ1 Jumlah 9.400 2.

840 160 10.900 9.500 1.700 6.700 Mei 1 Baki b/b 31.600 3.000 6.000 31.900 2.000 2.000 5.871 79 3.700 12.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 21 Pulangan Jualan 28 Pulangan Jualan 15 Bank Diskaun Diberi 20 Bank Diskaun Diberi 30 Baki h/b JPJ1 JPJ1 BT1 BT1 BT1 BT1 Butir Fol LJ4 Jumlah 150 100 1.000 Kedai Runcit Naqib Tarikh 2013 Apr 12 Jualan 16 Jualan 18 Jualan 21 Jualan 28 Jualan JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 1.600 Mei 1 Baki b/b 9.927 223 12.000 6.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 19 Pulangan Jualan 22 Pulangan Jualan 15 Bank Diskaun Diberi 22 Bank Diskaun Diberi 30 Baki h/b JPJ1 JPJ1 BT1 BT1 BT1 BT1 Butir Fol LJ3 Jumlah 250 300 7.900 18 .000 5.Wangsa Mas Trading Tarikh 2013 Apr 10 Jualan 13 Jualan 16 Jualan 19 Jualan 22 Jualan 25 Jaulan JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 JJ1 3.470 30 3.200 2.

000 700 1.500 Mei 1 Baki b/b 12.000 Butir Fol LB1 Jumlah 12.500 2.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 5 Belian 12 Belian 19 Belian 26 Belian JB1 JB1 JB1 JB1 5.425 75 2.000 2.365 135 2.000 Perniagaan Seri Mentari Tarikh 2013 Apr 21 Pulangan Belian 8 Bank Pulangan Belian 24 Bank Pulangan Belian JPB1 BT1 BT1 BT1 BT1 50 980 20 637 13 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 5 Belian 19 Belian JB1 JB1 Butir Fol LB2 Jumlah 1.910 90 2.500 2.LEJAR BELIAN Pemborong Kenanga Tarikh 2013 Apr 7 Pulangan Belian 8 Bank Diskaun Diterima 17 Bank Diskaun Diterima 24 Bank Diskaun Diterima 30 Baki h/b JPB1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 500 4.000 3.700 1.700 19 .

20 .

400 20.000 3.PERNIAGAAN KAVINADZ IMBANGAN DUGA PADA 30 APRIL 2013 Rujukan Tunai Bank Modal Kenderaan Deposit Kadar Bayaran Mesin Dan Peralatan Cempaka Machinery Lengkapan Deposit Sewa Sewa Insurans Simpanan Tetap Belian Angkutan Masuk Alat Tulis Jualan Belanja Am Pengiklanan Gaji Upah Buruh Langsung Kadar Bayaran Pulangan Jualan Pulangan Belian Diskaun Diberi Diskaun Diterima Penghutang : Suria Enterprise Kedai Makan Jaya Wangsa Mas Trading Kedai Runcit Naqib Pemiutang : Pemborong Kenanga BT1 BT1 LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9 LA10 LA11 LA12 LA13 LA14 LA15 LA16 LA17 LA18 LA19 LA20 LA21 LA22 LA23 LJ1 LJ2 LJ3 LJ4 Debit RM 2.500 2.500 4.600 120 400 2.200 80 100 61.150 75.000 3.750 12.000 Kredit RM 150.569 26.000 900 550 714 333 2.000 32.400 4.233 2.000 11.000 4.500 1.300 500 12.900 LB1 226.000 226.233 21 .000 15.

. 22 . Lengkapan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun atas kaedah kos. ii. insurans. Gaji bagi kerani pejabat dan penyelia kilang ialah RM 1. (f) Peruntukan hutang ragu telah diselaraskan pada kadar 10% atas nilai penghutang bersih. kadar bayaran dan belanja am diagihkan antara kilang dan pejabat dengan nisbah 4:1. Mesin dan peralatan disustnilaikan pada kadar 20% setahun atas kaedah baki berkurangan. (j) Faedah atas simpanan tetap sejumlah RM50 belum diperoleh daripada pihak bank (k) Pembetulan Kesilapan : i.300. Belanja perniagaan iaitu sewa. (i) RM 60 daripada Alat Tulis adalah untuk bulan Mei 2013.00 (h) Belanja terakru : i. ii. (b) Semua belian adalah belian bahan langsung. iaitu harga terendah dalam kalangan harga kos. Ambilan wang tunai untuk kegunaan peribadi terlupa direkod bernilai RM 150. (e) Pemilik Kedai Makan Jaya telah meninggal dunia dan hutangnya sejumlah RM 500 telah dilupuskan sebagai hutang lapuk pada 30 April 2013. Bayaran untuk Belanja Am RM 20 direkod sebagai direkod sebagai Alat Tulis. (c) Ambilan barang siap diabaikan. Belanja Insurans RM 80 masih terakru dalam bulan April.200. harga barang siap dan harga kerja dalam proses. ii.(a) Stok akhir dinilaikan pada harga RM 2. Belanja Pengiklanan untuk bulan April RM 100 masih belum dibayar.Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 10% setahun atas kaedah kos. (g) Dua orang pekerja pengurusan merupakan kerani pejabat dan penyelia kilang. (d) i.

Lejar Am (Selepas Pelarasan ) Akaun Susut Nilai Kenderaan Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai terkumpul kenderaan 109 JA2 109 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA24 Jumlah 109 109 Mei 1 Baki b/b 109 Akaun Susut Nilai Kenderaan Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai terkumpul kenderaan 109 JA2 109 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA25 Jumlah 109 109 Mei 1 Baki b/b 109 23 .

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 218 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai kenderaan kilang Susut nilai 30 kenderaan pejabat 218 Mei 1 Baki b/b JA2 JA2 Butir Fol LA26 Jumlah 109 109 218 218 Akaun Susut Nilai Lengkapan Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai terkumpul lengkapan 50 Mei 1 Baki b/b JA2 50 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA27 Jumlah 50 50 50 24 .

Akaun Susut Nilai Lengkapan Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai terkumpul lengkapan 50 Mei 1 Baki b/b JA2 50 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA28 Jumlah 50 50 50 Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 100 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai lengkapan 100 kilang 30 Susut nilai lengkapan pejabat JA2 JA2 Butir Fol LA29 Jumlah 50 50 100 Mei 1 Baki b/b 100 25 .

Akaun Susut Nilai Mesin Dan Peralatan Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai terkumpul mesin dan peralatan 250 Mei 1 Baki b/b JA2 250 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA30 Jumlah 250 250 250 Akaun Susut Nilai Terkumpul Mesin Dan Peralatan Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 250 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Susut nilai mesin dan peralatan 250 Mei 1 Baki b/b JA2 Butir Fol LA31 Jumlah 250 250 250 26 .

200 1.200 Akaun Sewa Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Sewa JA2 300 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA33 Jumlah 300 300 Mei 1 Baki b/b 300 300 27 .200 Mei 1 Baki b/b 1.200 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA32 Jumlah 1.Akaun Sewa Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Sewa JA2 1.200 1.

480 JA2 JA2 Butir Fol LA9 Jumlah 1.984 496 2.400 80 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Insurans Kilang Insurans Pejabat 2.Akaun Sewa Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 1.500 Akaun Insurans Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 30 Insurans terakru JA2 2.500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Sewa kilang Sewa pejabat 1.200 300 1.480 28 .500 JA2 JA2 Butir Fol LA8 Jumlah 1.

984 Mei 1 Baki b/b 1.Akaun Insurans Terakru Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 80 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Insurans JA2 Butir Fol LA34 Jumlah 80 80 Mei 1 Baki b/b 80 80 Akaun Insurans Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Insurans JA2 1.984 1.984 29 .984 1.984 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA35 Jumlah 1.

200 3.200 3.200 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA37 Jumlah 3.200 Mei 1 Baki b/b 3.200 30 .Akaun Insurans Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Insurans JA2 496 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA36 Jumlah 496 496 Mei 1 Baki b/b 496 496 Akaun Kadar Bayaran Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Kadar Bayaran JA2 3.

000 JA2 JA2 Butir Fol LA19 Jumlah 3.200 800 4.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Kadar Bayaran Kilang Kadar Bayaran Pejabat 4.000 31 .Akaun Kadar Bayaran Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Kadar Bayaran JA2 800 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA38 Jumlah 800 800 Mei 1 Baki b/b 800 800 Akaun Kadar Bayaran Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 4.

Akaun Belanja Am Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b Alat Tulis JA2 120 20 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Belanja Am Kilang Belanja Am Pejabat 140 JA2 JA2 Butir Fol LA15 Jumlah 112 28 140 Akaun Alat Tulis Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 100 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Belanja Am Alat Tulis Terdahulu Baki h/b 100 Mei 1 Baki b/b JA2 JA2 Butir Fol LA13 Jumlah 20 60 20 100 20 32 .

Akaun Belanja Am Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Belanja Am JA2 112 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA39 Jumlah 112 112 Mei 1 Baki b/b 112 112 Akaun Belanja Am Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Belanja Am JA2 28 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA40 Jumlah 28 28 Mei 1 Baki b/b 28 28 33 .

Akaun Hutang Lapuk Tarikh 2013 Apr 30 Kedai Makan Jaya 500 Mei 1 Baki b/b JA2 500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA41 Jumlah 500 500 500 Kedai Makan Jaya Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 500 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Hutang Lapuk JA2 Butir Fol LJ2 Jumlah 500 500 500 34 .

820 35 .820 1.820 1.820 Mei 1 Baki b/b 1.820 1.820 1.Akaun Hutang Ragu Tarikh 2013 Apr 30 Peruntukan hutang ragu 1.820 Mei 1 Baki b/b JA2 1.820 Akaun Peruntukan Hutang Ragu Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 1.820 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Hutang ragu JA2 Butir Fol LA43 Jumlah 1.820 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA42 Jumlah 1.

200 Akaun Gaji Kerani Pejabat Tarikh 2013 Apr 30 Gaji JA2 1.200 1.200 Mei 1 Baki b/b 1.200 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA44 Jumlah 1.200 1.Akaun Gaji Penyelia Kilang Tarikh 2013 Apr 30 Gaji JA2 1.200 36 .200 1.200 1.200 Mei 1 Baki b/b 1.200 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA45 Jumlah 1.

200 1.400 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Gaji Penyelia Kilang 30 Gaji Kerani Pejabat 2.400 JA2 JA2 Butir Fol LA17 Jumlah 1.400 Akaun Pengiklanan Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 30 Pengiklanan terakru 500 Mei 1 Baki b/b JA2 400 100 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA16 Jumlah 500 500 500 37 .200 2.Akaun Gaji Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b 2.

Akaun Pengiklanan Terakru Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 100 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Pengiklanan JA2 Butir Fol LA46 Jumlah 100 100 Mei 1 Baki b/b 100 100 Akaun Alat Tulis Terdahulu Tarikh 2013 Apr 30 Alat Tulis JA2 60 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA47 Jumlah 60 60 Mei 1 Baki b/b 60 60 38 .

000 22.000 2.000 Akaun Faedah Atas Simpanan Tetap Tarikh 2013 Apr 30 Faedah Atas Simpanan Tetap Terakru 50 JA2 50 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA48 Jumlah 50 50 Mei 1 Baki b/b 50 39 .000 Mei 1 Baki b/b 20.000 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA10 Jumlah 22.Akaun Simpanan Tetap Tarikh 2013 Apr 30 Baki b/b Faedah atas simpanan tetap 22.000 22.

Akaun Faedah Atas Simpanan Tetap Terakru Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b 50 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Simpanan Tetap JA2 Butir Fol LA49 Jumlah 50 50 Mei 1 Baki b/b 50 50 Akaun Ambilan Tarikh 2013 Apr 30 Tunai JA2 150 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Baki h/b Butir Fol LA50 Jumlah 150 150 Mei 1 Baki b/b 150 150 40 .

Buku Tunai 41 .

200 Akaun Kawalan Pemiutang Tarikh 2013 Apr 30 Bank Diskaun Diterima Pulangan Belian Baki h/b JPB1 550 2.Akaun Kawalan Penghutang Tarikh 2013 Apr 30 Pelbagai Penghutang JJ1 51.600 2.000 BT1 BT1 11.600 18.600 Mei 1 Baki b/b 51.200 51.200 51.600 Mei 1 Baki b/b BT1 JPJ1 BT1 JA2 Butir Fol LA51 Jumlah 31.317 333 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Pelbagai Pemiutang JB1 Butir Fol LA52 Jumlah 14.600 Butir Fol Jumlah Tarikh 2013 Apr 30 Bank Pulangan Jualan Diskaun Diberi Hutang Lapuk Baki h/b 51.000 42 .286 900 714 500 18.

43 .

569 150.500 900 550 714 333 109 109 218 50 50 100 .000 11.000 4.500 20.200 80 20 61.000 3.750 12.000 75.600 500 4.000 26.000 15.000 32.PERNIAGAAN KAVINADZ IMBANGAN DUGA PADA 30 APRIL 2013 Rujukan Debit RM Tunai Bank Modal Kenderaan Deposit Kadar Bayaran Mesin Dan Peralatan Cempaka Machinery Lengkapan Deposit Sewa Simpanan Tetap Belian Angkutan Masuk Alat Tulis Jualan Pengiklanan Upah Buruh Langsung Pulangan Jualan Pulangan Belian Diskaun Diberi Diskaun Diterima Susut Nilai Kenderaan Kilang Susut Nilai Kenderaan Pejabat Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Susut Nilai Lengkapan Kilang Susut Nilai Lengkapan Pejabat Susut Nilat Terkumpul Lengkapan Susut Nilai Mesin Dan Peralatan Kilang BT1 BT1 LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 LA10 LA11 LA12 LA13 LA14 LA16 LA18 LA20 LA21 LA22 LA23 LA24 LA25 LA26 LA27 LA28 LA29 LA30 250 44 Kredit RM 2.

Rujukan Debit RM Kredit RM 250 Susut Nilai Terkumpul Mesin Dan Peralatan Sewa Kilang Sewa Pejabat Insurans Terakru Insurans Kilang Insurans Pejabat Kadar Bayaran Kilang Kadar Bayaran Pejabat Belanja Am Kilang Belanja Am Pejabat Hutang Lapuk Hutang Ragu Peruntukan Hutang Ragu Gaji Penyelia Kilang Gaji Kerani Pejabat Pengiklanan Terakru Alat Tulis Terdahulu Faedah Atas Simpanan Tetap Faedah Atas Simpanan Tetap Terakru Ambilan Kawalan Penghutang Kawalan Pemiutang LA31 LA32 LA33 LA34 LA35 LA36 LA37 LA38 LA39 LA40 LA41 LA42 LA43 LA44 LA45 LA46 LA47 LA48 LA49 LA50 LA51 LA52 1.820 1.200 300 80 1.851 228.851 45 .200 2.200 100 60 50 50 150 18.984 496 3.820 1.000 228.200 800 112 28 500 1.200 1.

46 .

47 .

48 .

49 .

50

51 .

52 .

53 .

161 RM 150.042 x 100 jualan. untung kasar yang diperoleh ialah 43 = RM 25.986 x 100 sen.Analisis Nisbah (i) Nisbah Keberuntungan Pengiraan Tafsiran 1. Peratus Untung Kasar atas Kos Jualan Untung Kasar x 100 Kos Jualan Penambahan 76 % ke atas kos jualan telah menghasilkan harga = RM 25. untung bersih sebanyak 13 sen = RM 20. Peratus Untung Kasar atas Jualan ( Margin Untung Kasar ) Untung Kasar Jualan Bersih x 100 Bagi setiap RM 1 jualan bersih. = 34 % 4. Peratus Untung Bersih atas Jualan Untung Bersih Jualan Bersih x 100 Bagi setiap RM 1 jualan bersih.986 x 100 sen. untung bersih yang diperoleh ialah 34 = RM 20.934 RM 59.161 RM 59. = 76 % 2.934 RM 34. = 43 % 3. = 13 % 54 .000 x 100 diperoleh. Peratus Pulangan atas Modal Untung Bersih Modal Awal x 100 Bagi setiap RM 1 yang dilaburkan.

00 jumlah aset.11 : 1 55 . perniagaan mempunyai = RM 131.Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran (ii) Nisbah Kecairan 1.00 liabiliti semasa . perniagaan mempunyai = x 100 RM 8. 3.930 = 8.930 x 100 asset semasa RM 9.73 : 1 2.950 RM 13.00 liabiliti semasa. perniagaan mempunyai jumlah = RM 13.509 hutang 11 sen.509 – RM 9.73 untuk menjelaskan hutangnya dengan segera. Nisbah Ujian Mampu Jumlah Liabiliti Jumlah Aset Bagi setiap RM 1.44 untuk menjelaskannya.509 RM 13.930 RM 131.44 : 1 Aset Semasa – Stok Akhir Liabiliti Semasa RM 131. Nisbah Semasa Aset Semasa Liabiliti Semasa x 100 Bagi setiap RM 1. Nisbah Ujian Asid x 100 Bagi setiap RM 1. = 0. = 9.

200 RM 51.600 x 30 hari = 11 hari 3.000 RM 14.Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran (iii) Nisbah Kecekapan 1. Kadar Pusing Ganti Stok Kos Jualan Stok Purata Perniagaan telah menggantikan sebanyak 6.052 RM 4.975 menunjukkan pergerakan stok lancer. Tempoh Pembayaran Hutang Pemiutang Belian Kredit x 30 hari Perniagaan mengambil masa 4 hari untuk membayar hutangnya = RM 2.8 kali 2. = RM 18. Tempoh Kutipan Hutang Penghutang Jualan Kredit x 30 hari Perniagaan mengambil 11 hari untuk mengutip hutang pelanggan.8 kali dalam tempoh sebulan = RM 34. = 4 hari 56 .200 x 30 hari kepada pemiutangnya. = 6.

57 .

58 .

Membuka cawangan-cawangan baru dengan memperluaskan perniagaan ke kawasan perkilangan di bandar seperti Ipoh yang mempunyai peluang perniagaan yang luas dan membuka pasaran baru. Mengurangkan tempoh kredit hutang penghutang supaya aliran tunai bertambah baik dan membaiki kedudukan kewangan perniagaan . 59 . Memberi diskaun niaga dengan mengurangkan harga barangan boleh meningkatkan JumlahJualan dan memberi kesan positif kepada peningkatan untung bersih.Jangka Pendek 1. Promosi dan pengiklanan ditambahkan untuk menarik pelanggan baru secara langsung boleh meningkatkan jualan dan untung bersih. Kurangkan belanja operasi dengan membuat kawalan terhadap belanja seperti kadar bayaran dengan penggunaannya efektif boleh meningkatkan untung bersih. 2. 4. 3. 2. Mempelbagaikan pilihan makanan pemprosesan untuk memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan supaya dapat menarik lebih ramai pelanggan ke kedai yang akan meningkatkan jualan. 3. Jangka Panjang 1. Menyediakan makanan pemprosesan mengikut kehendak pelanggan maka pasaran dapat diperluaskan.

saya telah menguasai kemahiran seperti mengorganisasi. Semasa melaksanakantugasan ini. 4. 60 . 1. prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan. Perniagaan saya telah mengamalkan konsep. mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga ke dalam buku catatan pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duga dan Penyata Kewangan dengan betul. 3. 2. Catatan Bergu Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip system catatan bergu. menganalisis. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk satu tempoh perakaunan.Tugasan projek ini telah disempurnakan dalam tempoh masa dua bulan. Kos Sejarah Konsep Kos Sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira-kira dengan kos asal. Ini selaras dengan konsep wang sebagai ukuran. Konservatisme Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga pasaran. Wang Sebagai Ukuran Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM).

61 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->