SEKOLAH KEBANGSAAN MANGARIS PETI SURAT 445

89108 KOTA MARUDU
XBA5121

PELAN TINDAKAN : BEYOND EXCELLENCE PANITIA BAHASA INGGERIS 2007 ISU 1. Murid-murid tidak meminati matapelajaran Bahasa Inggeris 2. Murid-murid tidak menguasai kemahiran membaca dengan baik.

MATLAMAT

1. Menyemai dan menanam minat murid untuk mempelajari matapelajaran Bahasa Inggeris. 2. Mewujudkan sikap positif seperti mempunyai keyakinan kendiri untuk mempelajari dan menguasai subjek Bahasa Inggeris.

OBJEKTIF

1. Memantap dan memperluaskan kefahaman murid terhadap matapelajaran Bahasa Inggeris. 2. Mewujudkan suasana pembelajaran Bahasa Inggeris yang berkesan di dalam dan luar kelas.

STRATEGI

• Penyelarasan peringkat sekolah.  Mengadakan mesyuarat panitia.  Menentukan prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk setiap program yang telah dirancang. Mengadakan Ujian Diognostik. • Menyenaraikan nama murid yang layak untuk mengikuti program tersebut. • Membuat jadual waktu program yang dilaksanakan.  Masa dan lokasi.  Menentukan guru yang bertugas. • Pengajaran dan pembelajaran yang terancang.  Menyediakan Bahan Bantu belajar  Menyediakan Bahan Bantu mengajar  Ujian pengesanan atau modul. 1

senarai semak dan profil murid.• Borang analisis. 2 .