P. 1
Peranan Teknologi Pendidikan Dalam

Peranan Teknologi Pendidikan Dalam

|Views: 58|Likes:
Published by afriniaira
Teknologi pendidikan
Teknologi pendidikan

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: afriniaira on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

PERANAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN A.

Pengertian Teknologi Pendidikan Istilah teknologi berasal dari Yunani iaitu technologia yang menurut Webster dictionary bererti systematic treatment atau menangani sesuatu secara sistematis,sedangkan techne sebagai dasar kata teknologi bererti art,skill,atau keahlian,keterampilan,dan ilmu. Jadi teknologi pendidikan adalah sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis,menurut system tertentu yang akan dijelaskan kemudian.[1] Teknologi pendidikan adalah kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Istilah teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Bila teori belajar dan pembelajaran mencakup proses dan sistem dalam belajar dan pembelajaran, teknologi pendidikan mencakup sistem lain yang digunakan dalam proses mengembangkan kemampuan manusia.[2] 1. Fungsi Teknologi Pembelajaran Sebagai sarana bahan ajar yang ilmiah dan objektif. Sebagai sarana untuk memotifasi peserta didik yang semangat belajarnya rendah. Sebagai sarana untuk membantu peserta didik mempresentasikan apa yang mereka ketahui Sebagai sarana untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran. Sebagai sarana mempermudah penyampaian materi. Sebagai sarana untuk mempermudah desain pembelajaran. Sebagai media pendukung pelajaran dengan mudah Sebagai sarana pendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis Sebagai sarana meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 2. Manfaat Teknologi Pembelajaran Mengenai manfaat teknologi pembelajaran sangatlah banyak dan hal ini bergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Berikut adalah beberapa manfaat dari teknologi pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik:[3] a. Manfaat bagi pendidik Pendidik dapat lebih memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Pendidik dapat mempermudah desain pembelajaran. Pendidik dapat menunjang metode pembelajaran. Pendidik dapat lebih meningkatkan efektifitas Pembelajaran. Pendidik lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran. Pendidik dapat mengefisiensikan waktu. Dapat menjadi daya dukung pengajaran seorang pendidik. b. Manfaat bagi peserta didik

tetapi terletak di tempat lain di dunia. B. Prinsip yang Melandasi Teknologi Pendidikan Prinsip teknologi ada 5 iaitu: Teknologi pendidikan sebagai usaha memperoleh tingkah laku Hasil belajar siswa ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan Pembelajaran merupakan suatu proses Proses pembelajaran terjadi karena adanya suatu dorongan dan tujuan yang akan dicapai Pembelajaran merupakan bentuk pengalama D. Mereka dapat berjalan dengan nyaman ke kelas di mana peralatan tersebut sudah ditempatkan. Internet adalah media utama. Informasi dapat digambarkan dalam berbagai cara dengan bantuan bahan studi. Pengetahuan telah menjadi mudah diakses oleh siswa di setiap bagian dunia dengan penerapan teknologi di bidang pendidikan. Telah ada dampak positif dari teknologi pada pendidikan. Peserta didik lebih bisa berekspresi dalam proses pembelajaran. C. Peserta didik tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Kelas online membantu siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain milik aliran yang sama.. Peserta didik menerima materi pembelajaran dengan senang. Karena itu adalah salah satu bidang yang terus berubah. Perkembangan Teknologi Pendidikan Sejarah perkembangan teknologi pendidikan menjadi sangat singkat jika dihitung bagaimana jabatan dan pola pikir tlah dibawa bersama sama untuk menciptakan bidang galian dari teknologi pendidikan . yang pada saat itu menjadi kepala devisi pendidikan . James Finn.[4] Berikut adalah beberapa peranan dari teknologi pendidikan: Salah satu peran teknologi pendidikan bagi siswa adalah bahwa hal itu membantu mereka meningkatkan kemampuan belajar mereka.maka siswa tidak harus membawa ransel yang berat penuh dengan buku. peserta didik dari teknologi pendidikan sepanjang tahun 1960 pada umumnya mengikuti salah satu dari dua jalur berikut yaitu pendekatan Audio Visual Bagaimana gerakan terbentuknya teknologi pendidikan dimulai oleh salah satu pakar yaitu Dr. Peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Dengan menggunakan potensi teknologi. kecepatan dan gaya belajar telah mengalami perubahan dan komunikasi telah menjadi lebih mudah. Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pembelajaran Ada sejumlah peran dari memperkenalkan teknologi di bidang pendidikan.Peserta didik dapat lebih cepat menyerap materi pelajaran yang diberikan oleh pendidik.

salah satunya Wittrock. yang menganggap audio visual itu sebagai agen informasi dan bukan sebagai stimulus yang langsung untuk respon tertentu. Mendekati akhir tahun 1970. Gerakan kaum behavioris melahirkan pegembangan tujuan behavioral. Gerakan yang berbeda ini akhirnya melahirkan dan saling melengkapi yang disebut dengan Pengajaran Terprogram. Perbedaan pendapat ini terutama dialamatkan kepada para perintis audio Visual. terdapat beberapa pendapat mengenai hal tersebut. orang atau fktor eksternal lainnya. Menyangkut perkembangan Teknologi Instruksional. Karena itu tekanan lebih di alamatkan kepada teknologi instruksional. tetapi sebelum itu banyak peristiwa sejarah yan menajadi dasar dari sebuah pondasi teknologi pendidikan secara keseluruhan. Pada masa ini berlangsung kekacau balauan akibat pertengan dari landasan teoritik teknologi instruksional.menurutnya penekatan kognitif berimplikasi bahwa belajar dan pengajaran secara ilmiah akan lebih produktif bila dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat internal. Seperti Salomon. Periode1970–1983. Teknologi Pendidikan muncul sebagai bidang studi dan kategori jabatan baru pada tahun 1960. Kepentingan teknologi dalam pendidikan . terutama di Amerika. sekolah dikritik karena kegagalannya mengjarkan science dan matematika dalam kapaitas yang cukup.audio visual (DAVI). Seperti perkembangan Instruksional atau pengajaran. muncul kembali pendekatan kognitif dalam pembelajaran. terutama peritiwa peluncuran sputnik pada tahun 1957 yang mencengangkan dunia. akibatnya terdapat dua konstruk teoritis muncul secar bersamaan yang mempengaruhi lapangan teknologi instruksional. Banyak ahli pikologi yang mengsulakan hal tersebut. Periode1983–muthakir. karena diperlukan perumusan tingkah laju lebih lanjut dalam merancang sebuah proses pembelajaran. masyarakat Amerika Utara telah diubah oleh teknologi dan teknologi itu tak bisa diacuhkan pengaruhnya terhadap pendidikan. salah stu tulisan Finn yang terkenal adalah tentang Teknologi dan Proses Pembelajaran. di antaranya : Periode1960-1969 Beberapa kejadian memberikan masukan terhadap prgeseran teoritis secara besar besaran berkenan dengan teknologi intruksional pada akhir tahun 1950 dan awal 1960an. yakni suatu proses kognitif berperantara dari pada sebagai produk langsung dari lingungan . Pertama yaitu pengaruh yang kuat dari aliran behaviorisme terhadap semua pendekatan belajar dan yang kedua adalah pendekatan sistem sistem yang datang dari teknik mesin dan teknologi. Akibat dari itu. cepat atau lambat. argument utamanya adalah bahwa dalam banyak bidang. mereka membaginya ke dalama beberapa priode.

Oleh itu. Sama seperti lain-lain perkara baru yang diperkenalkan di dalam kehidupan sesuatu masyarakat. Justeru itu. Bangsa yang dikelilingi oleh keadaan yang menekan . boleh berjaya . Tekanan juga berlaku apabila pengimportan teknologi. Mahu atau tidak. Anggaplah dan lihatlah . matlamat pembangunan pendidikan sentiasa diberikan penekanan yang wajar. Perubahan ini adalah berdasarkan kepada keperluan dalam zaman sains dan teknologi. tidak dapat ditolak hakikat bahawa dari semasa ke semasa aspek matlamat dan peranan pendidikan negara telah disesuaikan dengan matlamat dan keperluankeperluan rancangan negara. Salah satu terminologi IT yang popular pada hari ini ialah Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) atau TMK . “ “Kejayaan atau kegagalan seseorang banyak bergantung kepada dirinya sendiri . Komputer dan internet sering diwar-warkan dapat menyelesaikan segala masalah. Dr Mahathir Mohamad. Contohnya teknologi komputer dan internet. Antara yang terpenting ialah dalam bidang pelaksanaan teknologi komunikasi dan maklumat.1 PENDAHULUAN Dalam usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia berstatus negara maju pada tahun 2020. ICT ialah satu inovasi dalam kehidupan masyarakat Malaysia hari ini. banyak perubahan telah berlaku dengan pesatnya. Sedangkah apa yang berlaku di sekolah mahupun universiti ialah ketiadaan kakitangan mahir untuk mengendalikannya. Ini memandangkan tanpa kefahaman yang jelas akan menjejaskan perkembangannya di Malaysia dan sekaligus memperlahankan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat bermaklumat di Malaysia. Ingatan mantan Perdana Menteri Malaysia terdahulu. Dalam hal ini. Pembangunan sistem pendidikan di negara ini selepas merdeka merupakan hasil daripada segala proses yang bertitik tolak daripada perancangan program. perubahan demi perubahan perlu dilaksanakan bagi mengisi ruang-ruang input yang baru dan terkini dalam pendidikan di negara ini.program kerajaan untuk melaksanakan berbagai-bagai peruntukan dan peraturan yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pelajaran 1961. Pendidikan menjadi sasaran perubahan dan agen perubahan yang terpenting. Semua ini memerlukan kredibiliti dan kemampuan manusia sebagi pengurus atau pekerja yang mahir dan ‘knowledgeble’. Maklumat kini berada di hujung jari jika kita mahu menggunakannya. ia tentu menimbulkan pelbagai reaksi sebelum diterima menjadi sebahagian daripada budaya hidup. Rempuhan teknologi maklumat tidak dapat dielakkan lagi. Oleh yang demikian. Prosesnya telah merangkumi pelbagai aspek pembangunan dalam program pendidikan berasaskan kepada dasar.dasar umum dan khusus yang diputuskan dari semasa ke semasa. Pengetua dilihat orang yang paling maju untuk menerima perubahan teknologi. teknologi maklumat (IT) telah dijadikan satu teras yang perlu dikuasai oleh semua lapisan masyarakat. Kepentingan dalam ICT sebenarnya mampu mencorakkan semula cara dan gaya pemikiran serta sistem nilai masyarakat masa kini dan akan datang. persaingan akan wujud yang memerlukan kepada tindakan pantas dan bijaksana bagi menghadapi keadaan ini. Sedangkan bangsa yang mempunyai negara yang serba mewah mungkin lebih miskin dan lemah “ Setiap warga pendidik mestilah berfikir secara positif dan kreatif. Kefahaman masyarakat terhadap keperluan ICT di dalam kehidupan hari ini perlu dipertingkatkan.TAJUK : KEPENTINGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN 0.

TV dan segala yang nampak bersifat teknikal tetapi terma ‘teknologi maklumat’ yang merangkumi penggunaan internet dan rangkaian komunikasi. manipulasi. dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk. 0. Cabaran perlu ditangani dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah. . kesedaran kepada keperluan kepada maklumat. Ia merupakan satu cabaran kepada sistem pendidikan negara kearah menghasilkan generasi yang celik ICT. haluan perubahan itu akan ditentang dengan kuat. 0. Integrasi ICT dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan turut menyumbang kepada peningkatan kecemerlangan institusi pendidikan di samping meningkatkan kompetensi dan prestasi pengurus dan pemimpin pendidikan. menggunakan dan menjadikan maklumat itu pengetahuan.1 DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Maklumat pada asasnya bermaksud data yang mana dengan kehadiran proses pembelajaran menjadikannya pengetahuan. inter-aktiviti dan keupayaan perhubungan. pengurusan. tapi telah melalui dimensi baru setelah dirangkaikan dengan terma ‘maklumat’ dan ‘teknologi’. Dorongan utama bagi perubahan adalah daripada luar. Kompetensi ‘Celik Maklumat’. Penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran menjadi satu keperluan yang tidak dapat dinafikan kepentingannya. keupayaan menganalisa maklumat dan menilai kegunaannya. pangkalan data dan persembahan. Dengan kata lain proses pembelajaran itu sendiri adalah proses mendapatkan. lembaran kerja. Apabila perubahan berlaku. perolehan. papan buletin dan chatting. Komunikasi ini melihat kepada unsur-unsur keupayaan multimedia.2 Keperluan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) kini menjadi suatu keperluan dan kepentingan sistem pendidikan negara. . Sebarang perubahan memerlukan keseimbangan baru di dalam sisitem itu. konferen video. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) merujuk kepada sistem yang membolehkan pengumpulan.setiap situasi yang muncul dengan tiba-tiba dan melihat perubahan sebagai satu peluang. e-mel.Teknologi komputer seperti modul kursus berasaskan komputer. rangkaian. dan berupaya menggunakan maklumat berkenaan bagi tujuan pengetahuan adalah penting bagi membolehkan proses di atas dilaksanakan. Keperluan ini menjurus kepada peningkatan pelbagai pengetahuan dan kemahiran serta perubahan sikap dalam ICT sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kearah melahirkan insan yang . (ICT) merupakan elemen yang penting dalam menghadapi dunia masa kini iaitu dunia tanpa sempadan. Bagi dunia pendidikan ‘teknologi maklumat’ boleh dibahagikan kepada dua iaitu. Komunikasi adalah perbuatan berhubungan antara manusia dan budaya. grafik. penilaian berkomputer. penyebaran sumber dalam pendidikan. CD-ROM. Ia akan ditentang tetapi secara relatif tidak sering berlaku. perisian pemprosesan kata. Teknologi pula bukanlah terhad kepada internet.Perisian telekomunikasi yang menawarkan pendidikan jarak jauh. video.

Cradler & Cradler. semangat kerja berpasukan dan kepimpinan di sekolah. kekerapan mesyuarat dan proses membuat keputusan bersama turut menerima kesan positif hasil daripada integrasi ICT dalam pengurusan dan pentandbiran sekolah. 1999) mendapati bahawa tahap latihan dalaman dan latihan luaran. diselia dan diberikan maklumbalas. 1999. . 1999. Kemunculan ICT merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendidikan sejak beberapa dekat yang lalu (Chen. didapati wujud sebilangan besar guru yang kurang selesa ( uncomfortable) dengan komputer (Bohlin. termasuk dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. 2001. Telem & Buvitski. 1999) pula telah mengenalpasti beberapa kompetensi ICT yang utama di kalangan guru dan pengurusan sekolah di Amerika Syarikat. Fletcher & Deeds. (Visscher. Kajian di sekolah-sekolah di Australia (Gurr.1991.Visscher & Bloemen. Guru-guru dipantau. dan ini selaras dengan standard technology and indicator quality oleh National Study of School Evaluation (NSSE) dan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) Standard di Amerika Syarikat. Bozeman et. Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah menyediakan peluang dan perubahan cara pelajar belajar dan cara guru mengajar. 20011a) mendapati bahawa integrasi sistem maklumat di sekolah telah menyumbang kepada peningkatan keupayaan kawalan pengetua di sekolah di samping membantu menyediakan laporan-laporan yang terkini dan tepat apabila diperlukan. 1999) mendapati bahawa ICT secara signifikan telah membantu pemimpin sekolah dalam menjalankan tugas seharian di samping mengeratkan hubungan komunikasi. ( Scheffler & Logan. Amerika Syarikat dan Timor Tengah (Barret. 2002. Dapatan kajian yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif ini seharusnya dapat memberikan input kepada perlaksanaan ICT di Malaysia. 1994). Melalui penggunaan kaedah Delphi. Hasil kajian di sekolah-sekolah di Belanda. memantau dan menilai pencapaian pelajar dan penyeliaan guru. 1999. Dalam kajian selanjutnya (Telem.al. 2004). serta kefahaman pengurusan sekolah untuk mencapai matlamat inovasi adalah faktor kritikal untuk mencapai kejayaan pelaksanaan sistem maklumat di sana. 1995) turut sama mengkaji kesan integrasi ICT dalam pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Di samping kebanjiran peralatan ICT dalam bidang pendidikan. Keadaan ini meningkatkan keupayaan mereka untuk menyelia.3 Kajian Litreture Banyak kajian telah dijalankan khususnya di Amerika Syarikat dan Eropah untuk mengkaji penggunaan ICT dan sistem maklumat dalam sistem pendidikan.seimbang dan harmonis serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu. Integrasi sistem maklumat ini turut menyumbang kepada peningkatan kerjasama. 2001) turut menyokong dapatan kajian terdahulu tadi mengenai sumbangan ICT dalam pendidikan. di dapati bahawa kompetensi utama yang perlu dikuasai oleh guru dan pengurusan sekolah adalah kompetensi untuk mengintegrasikan ICT dalam kurikulum dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di samping itu. Kompetensi dalam penggunaan internet dan e-mail juga turut tersenarai. Penyelidik-penyelidik di Eropah. Kesemua kajian ini menunjukkan kesan positif integrasi ICT dalam pentadbiran dan pengurusan pendidikan. 1997. 0. sesama pihak pengurusan sekolah dan guru-guru. kajian oleh (Telem.. Sebagai contoh.

maklumat pelajar dan guru serta laporan-laporan terkini berkaitan kehadiran pelajar dan kes salah laki. 2003) di Amerika Syarikat. manipulasi. diharapkan dapat memberi input dan dapat membantu kita melaksanakan pelbagai program ICT di Malaysia. seluruh warga pendidikan memerlukan persediaan yang rapi. ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan . penentuan mesyuarat. Di samping itu. . pengurusan. Ianya juga akan meningkatkan penggunaan sumber pendidikan dan berupaya meningkatkan kualiti pendidikan disamping mempercepatkan proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan pelajar. Hasil kajian yang telah dihuraikan di atas. Antara kaedah yang digunakan termasuk penggunaan jadual waktu. perolehan dan komunikasi maklumat dalam pelbagai bentuk.Dapatan ini turut di sokong oleh kajian penggunaan Personal Digital Assistants (PDA) di kalangan pengurusan kanan dan kepimpinan sekolah oleh (Perry. perancangan aktiviti dan program serta pengurusan dan pentadbiran ICT di sekolah. pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hayat.4 Cabaran perubahan ICT Adalah sangat penting dalam menghadapi ekspektasi dan cabaran perubahan. mereka juga menggunakan PDA untuk tujuan penulisan (word-processing) dan persembahan dalam bentuk Power Point. 0. Ini merangkumi perancangan jangka panjang. Dengan penggunaan ICT dalam P&P membolehkan aktiviti P&P dijalankan tanpa sebarang kekangan tempat dan masa. perancangan jangka pendek. ICT merupakan sistem yang berupaya melaksanakan pengumpulan. Dalam kajian ini beliau mendapati bahawa pengurus dan pemimpin sekolah telah mendapat banyak faedah daripada penggunaan alat ini di samping dapat meningkatkan kerjasama berpasukan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->