RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

1. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu. item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik. sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan. stem/badan soalan dan jawapan pilihan. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari. padanan yang betul. aneka pilihan. Biasanya. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru. Bagaimanapun. ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu. Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. 7. sama ada betul atau salah. Seperti yang kita sedia maklum. atau perkataan pelengkap yang betul. padanan atau pelengkapan. Jika item ini dibina dengan baik. 2 .1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item. seperti item betul-salah.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7.

Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR).RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan. mungkin berbentuk teks. ayat tidak lengkap atau soalan. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul. simbol. Jadual 7.1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan. Jadual 7. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. yang biasanya berbentuk angka. grafik.  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap.  Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan. frasa.1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. tetapi dimasukkan dalam badan soalan. Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 . Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei. jadual atau perbualan.

Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2). 4 . A. III. II dan III sahaja. C. I dan II sahaja.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. nilai nombor atau tahun. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul. Mengembangkan industri sedia ada. Menghasilkan barangan berkualiti. 6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. 7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan. Menyumbang terhadap perkembangan politik. I dan III sahaja. B. Dalam tindakan refleks. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. II.

iaitu stimulus. Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian. II. pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”.2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah. 5 . Jadual 6. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7.1. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi.

Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak. 2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas. Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat. Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Salah 6 . Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. betul atau yang jelas salah. A. jelas dan tidak “berbunga-bunga”.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. Betul B.2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.Salah 1. Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan.

Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong).3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat. Jadual 7. supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. supaya item tidak menjadi terlalu susah.3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. Jadual 7. iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.1. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. 7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. 3 4 5 6 7 .

2. Dalam tindakan refleks. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”. Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua.1. __________________ dan _______________. Bagaimanapun. 8 . Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada. 7. konsep. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________. Justeru.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. prinsip atau pernyataan. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________.

jelas dan tidak “berbunga. supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan).RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan. supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan. Jadual 7.4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan). Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut.bunga”. supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama. Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 .

7. Justeru. 10 .5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei.2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. sama ada berjawapan pendek. seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. Justeru. Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan. memerlukan kemahiran berfikir. Jadual 6. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut. sederhana atau panjang. yang membuat pertimbangan.2.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut. membuat mensintesis. keputusan.

supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran.2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. supaya lebih banyak item boleh diberikan. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. 2 3 4 5 6 7 7. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan. Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. sesuatu kata tugas itu 11 . jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Oleh itu. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). mempunyai aras kesukaran yang sama juga.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Item hendaklah ditulis secara padat. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama. kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut. Bagaimana pun.2. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah. supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut.

Jadual 7. keadaan. terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas. ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. Jadual 7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. memberi penerangan tentang cara. Memberi kuantiti. langkah atau kejadian. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. Menyatakan kelainan. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 . Bagaimana pun. Menyatakan masa atau waktu. Memberi penerangan daripada pelbagai aspek.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan.

2. Misalnya. menyelesaikan masalah dan 13 . jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai. Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1. mengorganisasikan idea. membina hujah yang logik. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin. pendapat dan tanggapan. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai. Oleh itu. justeru.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. 2. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas. Iris adalah bahagian mata yang berwarna. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut. jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah. murid bebas mengemukakan idea.2. Dengan jawapan yang terbatas ini.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. Di sini. yang turut melibatkan kemahiran berfikir. hujah atau idea sendiri.

sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. mempamerkan sesuatu idea yang asli. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka. idea dan maklumat. dan seterusnya. menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. memilih. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif. mengandungi isi-isi. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. dan mengenal pasti. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini. agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. 14 . menyusun isi-isi dan ideaidea. mengabungkan pelbagai pengetahuan. idea-idea dan kreativiti tertentu. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis. terperinci dan menyeluruh. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif.

4. dan mengelak daripada tekaan. keobjektifan pemeriksaan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada. dan Menggalakkan tekaan. 7. dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble). Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item. keluasan persampelan kandungan. terutama bagi peringkat tinggi. Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif. Jadual 7.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin. 15 . masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan.7 dan Jadual 7. dan Cepat dan mudah diperiksa. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan. kemudahan diperiksa mesin.8. kecepatan menyedia soalan.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7.

LATIHAN a. Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. Jelaskan maksud item objektif. Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja.8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. Justeru.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 . Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah. dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi. b. c. Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful