RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan. 2 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7. Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. Biasanya. aneka pilihan. ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari. Seperti yang kita sedia maklum. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. padanan atau pelengkapan. 7. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu.1. atau perkataan pelengkap yang betul. stem/badan soalan dan jawapan pilihan. sama ada betul atau salah.1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item. padanan yang betul.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru. seperti item betul-salah. ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu. Jika item ini dibina dengan baik. item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik. Bagaimanapun.

 Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan. yang biasanya berbentuk angka. tetapi dimasukkan dalam badan soalan. Jadual 7. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 . Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. jadual atau perbualan. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei. grafik. simbol. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan.  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi. frasa. ayat tidak lengkap atau soalan. mungkin berbentuk teks.1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan. Jadual 7. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR).1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik.

Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. 6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2). Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. Menyumbang terhadap perkembangan politik. Menghasilkan barangan berkualiti. I dan III sahaja. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. 7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul. III. Dalam tindakan refleks. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. A. B. nilai nombor atau tahun. 4 . C. II dan III sahaja. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. Mengembangkan industri sedia ada. I dan II sahaja. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. II.

pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”. 5 . iaitu stimulus. Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan.2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7.1. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. Jadual 6.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3. II. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian.

2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas. Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. betul atau yang jelas salah. Salah 6 . Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. A.2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah. Betul B. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.Salah 1. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan.

supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul.1.3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong. Jadual 7. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong). Jadual 7. 3 4 5 6 7 . Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat.3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. 7.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar. supaya item tidak menjadi terlalu susah. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja. iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar.

2.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. Bagaimanapun. Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________.1. prinsip atau pernyataan.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid. Justeru. konsep. Dalam tindakan refleks. 8 . Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________. 7. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada. __________________ dan _______________. Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep.

supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama. Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat. 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan). Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan). supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan. jelas dan tidak “berbunga. supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan. Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut. supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. Jadual 7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7.bunga”. Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 .4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat.

memerlukan kemahiran berfikir. 10 . Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut.2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. sederhana atau panjang.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi. Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan. Jadual 6. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. Justeru.5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei. seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis. Justeru.2. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut. sama ada berjawapan pendek. 7. keputusan. yang membuat pertimbangan. membuat mensintesis.

Item hendaklah ditulis secara padat. Bagaimana pun. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. sesuatu kata tugas itu 11 . Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. 2 3 4 5 6 7 7. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Oleh itu. supaya lebih banyak item boleh diberikan.2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah. mempunyai aras kesukaran yang sama juga.2.

Memberi kuantiti. Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. langkah atau kejadian. terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. memberi penerangan tentang cara. Memberi penerangan daripada pelbagai aspek. Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. Jadual 7. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item. Menyatakan masa atau waktu. keadaan. Menyatakan kelainan. ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. Bagaimana pun.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Jadual 7.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 .

justeru. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7.2. mengorganisasikan idea.2. Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah. Iris adalah bahagian mata yang berwarna. yang turut melibatkan kemahiran berfikir. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai. yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka. Dengan jawapan yang terbatas ini. murid bebas mengemukakan idea. 2. Misalnya. jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. Oleh itu. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah. membina hujah yang logik. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut. Di sini.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. menyelesaikan masalah dan 13 . pendapat dan tanggapan. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin. jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan. hujah atau idea sendiri.

dan seterusnya. mengandungi isi-isi. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka. terperinci dan menyeluruh. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif. agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. menyusun isi-isi dan ideaidea. sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. mempamerkan sesuatu idea yang asli. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas. menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. dan mengenal pasti. idea-idea dan kreativiti tertentu. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. idea dan maklumat. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini. mengabungkan pelbagai pengetahuan. memilih. 14 .

Jadual 7.4. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan. kemudahan diperiksa mesin.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin. keobjektifan pemeriksaan.7 dan Jadual 7. masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan. kecepatan menyedia soalan. dan mengelak daripada tekaan. dan Cepat dan mudah diperiksa.8.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7. keluasan persampelan kandungan. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif. Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada. 15 . dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble). terutama bagi peringkat tinggi. 7. dan Menggalakkan tekaan. Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item.

Justeru. Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja. Jelaskan maksud item objektif.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. b. c. dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi. Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. LATIHAN a.8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 . Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful