RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7. sama ada betul atau salah.1. padanan atau pelengkapan. Biasanya. 7. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari. padanan yang betul. aneka pilihan. ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. atau perkataan pelengkap yang betul. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru. Bagaimanapun. item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu. stem/badan soalan dan jawapan pilihan.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah. sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan.1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item. 2 . seperti item betul-salah. Seperti yang kita sedia maklum. Jika item ini dibina dengan baik. Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus.

sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul.  Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan. gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi. Jadual 7. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR). grafik.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan. Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei. frasa. Jadual 7. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. yang biasanya berbentuk angka. tetapi dimasukkan dalam badan soalan. ayat tidak lengkap atau soalan.1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. simbol. Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. jelas dan tidak “berbunga-bunga”.  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 . jadual atau perbualan.1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik. mungkin berbentuk teks. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2). III. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. B. Menghasilkan barangan berkualiti. Dalam tindakan refleks. Mengembangkan industri sedia ada. II dan III sahaja. I dan III sahaja. 6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. C. I dan II sahaja. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul. 4 . Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. II. A. 7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. Menyumbang terhadap perkembangan politik. nilai nombor atau tahun.

Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan. iaitu stimulus. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I. II.1. pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3.2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. Jadual 6. 5 . Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7.

supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. iaitu tidak mengikut sistem tertentu.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak. Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Betul B. A. Salah 6 . Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas.Salah 1. untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan.2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. 2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . Pernyataan hendaklah ditulis secara padat. betul atau yang jelas salah.

supaya item tidak menjadi terlalu susah. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja. Jadual 7. 3 4 5 6 7 . Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. Jadual 7. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong). supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2.3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat.3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. 7.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian.1. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales.

Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. __________________ dan _______________. konsep. Dalam tindakan refleks. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada. 8 . 2. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan.1. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________. 7. Bagaimanapun. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________. Justeru. Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid. prinsip atau pernyataan.

Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja.bunga”. supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. jelas dan tidak “berbunga. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan). Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut. Jadual 7. supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama. Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan). supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan.4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan.

Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan. keputusan. membuat mensintesis. sederhana atau panjang.2. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut. memerlukan kemahiran berfikir.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi.5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei. Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut. seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis.2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. Justeru. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. 7. 10 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. yang membuat pertimbangan. Justeru. Jadual 6. sama ada berjawapan pendek.

supaya lebih banyak item boleh diberikan.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item. mempunyai aras kesukaran yang sama juga. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut. 2 3 4 5 6 7 7. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Oleh itu. Bagaimana pun.2. sesuatu kata tugas itu 11 .2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah. Item hendaklah ditulis secara padat. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan.

ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. Menyatakan kelainan. Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. Jadual 7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. Bagaimana pun. langkah atau kejadian. Jadual 7. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 . memberi penerangan tentang cara. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. Memberi kuantiti.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Memberi penerangan daripada pelbagai aspek. keadaan. terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas. Menyatakan masa atau waktu.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item.

Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai.2. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah. Di sini. membina hujah yang logik. yang turut melibatkan kemahiran berfikir. Misalnya. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. pendapat dan tanggapan.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. Oleh itu. 2. Dengan jawapan yang terbatas ini. jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai. justeru. yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka.2. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk. murid bebas mengemukakan idea. mengorganisasikan idea. menyelesaikan masalah dan 13 . Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1. hujah atau idea sendiri. Iris adalah bahagian mata yang berwarna. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas.

dan seterusnya. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. 14 . Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif. agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. terperinci dan menyeluruh. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa. memilih. dan mengenal pasti. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. mempamerkan sesuatu idea yang asli. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka. sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. mengandungi isi-isi. menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. idea dan maklumat. mengabungkan pelbagai pengetahuan. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. menyusun isi-isi dan ideaidea. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis. idea-idea dan kreativiti tertentu.

4. Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif. dan mengelak daripada tekaan. 15 . kemudahan diperiksa mesin.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7. keobjektifan pemeriksaan.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin. dan Menggalakkan tekaan.7 dan Jadual 7.8. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada. terutama bagi peringkat tinggi. dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble). Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid. 7. masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan. dan Cepat dan mudah diperiksa. Jadual 7. keluasan persampelan kandungan. kecepatan menyedia soalan.

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 .8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. b. Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. c. Justeru. Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah. dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi. Jelaskan maksud item objektif. LATIHAN a. Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja. Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek.