P. 1
Tajuk 7

Tajuk 7

|Views: 10|Likes:
Published by Eshalini Deewi
Tajuk 7
Tajuk 7

More info:

Published by: Eshalini Deewi on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu.1. item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik. atau perkataan pelengkap yang betul. padanan atau pelengkapan. seperti item betul-salah. Biasanya. padanan yang betul. stem/badan soalan dan jawapan pilihan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7. Bagaimanapun. Jika item ini dibina dengan baik.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu.1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item. 2 . Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus. ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah. aneka pilihan. 7. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru. Seperti yang kita sedia maklum. sama ada betul atau salah. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan.

1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR). tetapi dimasukkan dalam badan soalan. mungkin berbentuk teks. simbol. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 . Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei. grafik.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul.  Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan. Jadual 7. gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi.1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik. yang biasanya berbentuk angka. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Jadual 7. ayat tidak lengkap atau soalan. Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. frasa. jadual atau perbualan.

7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. II. Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. Menyumbang terhadap perkembangan politik. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. III. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul. I dan III sahaja. Dalam tindakan refleks. Mengembangkan industri sedia ada.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. nilai nombor atau tahun. II dan III sahaja. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan. I dan II sahaja. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. Menghasilkan barangan berkualiti. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. C. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2). A. 6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. 4 . B.

Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7. Jadual 6. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah. iaitu stimulus. pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”.1. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. II.2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian. 5 .

jelas dan tidak “berbunga-bunga”.Salah 1. 2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Betul B. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. A. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). Salah 6 . Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat. Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas. betul atau yang jelas salah.2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah.

3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong). Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Jadual 7.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.1. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. supaya item tidak menjadi terlalu susah. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2. 3 4 5 6 7 . Jadual 7. supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar.3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong. iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat. 7. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat.

Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua. konsep. 7. Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan. 8 . prinsip atau pernyataan.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________.1.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada. 2. __________________ dan _______________. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________. Dalam tindakan refleks. Justeru. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. Bagaimanapun. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”.

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 . 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut. supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan).bunga”. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan). supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. jelas dan tidak “berbunga. supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama.4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan. Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat. Jadual 7.

keputusan. Justeru. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. memerlukan kemahiran berfikir.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif.2.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei. Jadual 6. Justeru. yang membuat pertimbangan. membuat mensintesis. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi. sama ada berjawapan pendek. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut.5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei. seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis. 7. 10 .2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. sederhana atau panjang. Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan.

kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut.2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. Bagaimana pun. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item. Oleh itu. supaya lebih banyak item boleh diberikan.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama. sesuatu kata tugas itu 11 . Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. mempunyai aras kesukaran yang sama juga. Item hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. 2 3 4 5 6 7 7. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan.2. Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut.

Bagaimana pun. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 . Memberi penerangan daripada pelbagai aspek.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. Jadual 7. ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. langkah atau kejadian. terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas. Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan. Menyatakan masa atau waktu.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Memberi kuantiti. Jadual 7. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. memberi penerangan tentang cara. keadaan. Menyatakan kelainan. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara.

2. hujah atau idea sendiri. pendapat dan tanggapan.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas. yang turut melibatkan kemahiran berfikir.2. Iris adalah bahagian mata yang berwarna. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin. Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut. justeru. murid bebas mengemukakan idea. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7. Di sini.2. yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan. menyelesaikan masalah dan 13 . Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai. mengorganisasikan idea. Dengan jawapan yang terbatas ini. Oleh itu. Misalnya. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. membina hujah yang logik.

menyusun isi-isi dan ideaidea. agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. mempamerkan sesuatu idea yang asli. 14 . mengandungi isi-isi. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis. menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. dan seterusnya. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif. dan mengenal pasti. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. terperinci dan menyeluruh. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa. mengabungkan pelbagai pengetahuan. idea-idea dan kreativiti tertentu. idea dan maklumat. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka. memilih. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

dan mengelak daripada tekaan.7 dan Jadual 7.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7. Jadual 7. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif. terutama bagi peringkat tinggi.4. dan Cepat dan mudah diperiksa. 15 . keobjektifan pemeriksaan. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan. kecepatan menyedia soalan. dan Menggalakkan tekaan. keluasan persampelan kandungan.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada. kemudahan diperiksa mesin. 7. masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan. Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid.8. Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item. dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble).

Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. LATIHAN a.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah. Jelaskan maksud item objektif. c. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 . dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi. Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. b. Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek.8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja. Justeru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->