RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7. padanan yang betul. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. atau perkataan pelengkap yang betul. stem/badan soalan dan jawapan pilihan. sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu. Biasanya. padanan atau pelengkapan. ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu. Bagaimanapun. ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah. sama ada betul atau salah. 7. Jika item ini dibina dengan baik. Seperti yang kita sedia maklum. seperti item betul-salah.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah. aneka pilihan. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru. item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik.1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item. 2 . Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari.1.

1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik.  Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. tetapi dimasukkan dalam badan soalan. gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan.1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. Jadual 7. Jadual 7. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR). Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 .  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. mungkin berbentuk teks. ayat tidak lengkap atau soalan. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. yang biasanya berbentuk angka. frasa.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan. jadual atau perbualan. grafik. simbol.

6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. I dan III sahaja. Mengembangkan industri sedia ada. Menyumbang terhadap perkembangan politik. II. II dan III sahaja. C. Dalam tindakan refleks.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. A. nilai nombor atau tahun. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. Menghasilkan barangan berkualiti. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. 7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. B. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. III. I dan II sahaja. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan. 4 . Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2).

Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. iaitu stimulus.1. Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan.2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah. II. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I. 5 . pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3. Jadual 6.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7.

2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). Betul B.Salah 1. Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat. betul atau yang jelas salah. Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. 2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Salah 6 . Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. A.

3 4 5 6 7 . supaya item tidak menjadi terlalu susah.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong). supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2. Jadual 7.1. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja. 7. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar.3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul.3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong. Jadual 7.

Bagaimanapun. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”. __________________ dan _______________. Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua. Dalam tindakan refleks. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________. Justeru. 8 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep. 7.1. konsep. prinsip atau pernyataan. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________. 2. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid.

Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7.4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan). supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik. jelas dan tidak “berbunga. Jadual 7. 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat.bunga”. supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan. supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan).4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut.

5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei. Justeru.2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut. Justeru. membuat mensintesis. 10 .2. Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan. yang membuat pertimbangan. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi. Jadual 6. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. memerlukan kemahiran berfikir. keputusan.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut. sama ada berjawapan pendek. sederhana atau panjang.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. 7. seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis.

Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). jelas dan tidak “berbunga-bunga”. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. supaya lebih banyak item boleh diberikan. Bagaimana pun. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. 2 3 4 5 6 7 7. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan. kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan.2. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. mempunyai aras kesukaran yang sama juga.2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. Item hendaklah ditulis secara padat. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama. Oleh itu. sesuatu kata tugas itu 11 . Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item.

Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan. Menyatakan masa atau waktu. Memberi penerangan daripada pelbagai aspek.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 . Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item. langkah atau kejadian. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas. keadaan. Menyatakan kelainan.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Bagaimana pun. Jadual 7. Memberi kuantiti. Jadual 7.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara. memberi penerangan tentang cara. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu.

Iris adalah bahagian mata yang berwarna. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7. jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai. justeru.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas. Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1.2. 2. murid bebas mengemukakan idea. menyelesaikan masalah dan 13 . yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah. membina hujah yang logik. Dengan jawapan yang terbatas ini. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. mengorganisasikan idea. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut. Di sini. Misalnya. hujah atau idea sendiri. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan.2.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. pendapat dan tanggapan. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai. Oleh itu. yang turut melibatkan kemahiran berfikir. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah. jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk.

mengandungi isi-isi. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. mempamerkan sesuatu idea yang asli. menyusun isi-isi dan ideaidea. sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. idea dan maklumat. 14 . agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. dan mengenal pasti. dan seterusnya.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa. idea-idea dan kreativiti tertentu. memilih. menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif. terperinci dan menyeluruh. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. mengabungkan pelbagai pengetahuan. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis.

kecepatan menyedia soalan.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7. 15 .4. keobjektifan pemeriksaan. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan. dan Menggalakkan tekaan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada. Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid. 7. Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item. Jadual 7. dan mengelak daripada tekaan.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin. keluasan persampelan kandungan. terutama bagi peringkat tinggi.7 dan Jadual 7. dan Cepat dan mudah diperiksa. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif. kemudahan diperiksa mesin. dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble). masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan.8.

c. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 . Jelaskan maksud item objektif.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7.8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah. Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja. Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek. dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi. b. Justeru. LATIHAN a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful