RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item. sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. atau perkataan pelengkap yang betul.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari. Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus. Biasanya. Seperti yang kita sedia maklum. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. sama ada betul atau salah. aneka pilihan. item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik. padanan atau pelengkapan. Jika item ini dibina dengan baik. Bagaimanapun. padanan yang betul. seperti item betul-salah. stem/badan soalan dan jawapan pilihan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.1. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu. 7. 2 . ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah. ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu.

frasa. yang biasanya berbentuk angka. jadual atau perbualan. Jadual 7. tetapi dimasukkan dalam badan soalan. grafik. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 . gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Jadual 7.  Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan.1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan.  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. simbol. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR). mungkin berbentuk teks. Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. ayat tidak lengkap atau soalan.1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik.

supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. 7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. C. Dalam tindakan refleks. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan. III. I dan II sahaja. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. 6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. Menyumbang terhadap perkembangan politik. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2). B. Menghasilkan barangan berkualiti. I dan III sahaja. A. 4 . Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. II. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. Mengembangkan industri sedia ada. nilai nombor atau tahun. II dan III sahaja.

iaitu stimulus. II. 5 . Jadual 6.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah.2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian.1. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I. Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan.

Betul B. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang. A. Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan.Salah 1. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Salah 6 . Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). jelas dan tidak “berbunga-bunga”. 2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . Pernyataan hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7.2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah. betul atau yang jelas salah. untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan.

3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar. jelas dan tidak “berbunga-bunga”.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. 7. 3 4 5 6 7 . iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. supaya item tidak menjadi terlalu susah. Jadual 7. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong).3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales.1.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Jadual 7. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.

7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. 8 . Bagaimanapun. prinsip atau pernyataan. konsep. Dalam tindakan refleks.1. Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________. 2.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”. __________________ dan _______________. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada. Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep. Justeru. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________.

Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 .bunga”.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan). 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik. Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut.4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan. Jadual 7. Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat. jelas dan tidak “berbunga. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat.4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan). supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama. supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan.

seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei.5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki. 10 . Jadual 6. 7. Justeru. Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut. Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan.2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. sederhana atau panjang. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. yang membuat pertimbangan.2. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. memerlukan kemahiran berfikir. keputusan. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi. Justeru. membuat mensintesis. sama ada berjawapan pendek.

supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. sesuatu kata tugas itu 11 . Item hendaklah ditulis secara padat.2. mempunyai aras kesukaran yang sama juga. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut.2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. Oleh itu.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). supaya lebih banyak item boleh diberikan. 2 3 4 5 6 7 7. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. Bagaimana pun. kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item. Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah.

Bagaimana pun.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 . langkah atau kejadian. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. memberi penerangan tentang cara. terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas. Memberi penerangan daripada pelbagai aspek. Memberi kuantiti. Jadual 7. keadaan. Jadual 7.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. Menyatakan kelainan. Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. Menyatakan masa atau waktu. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara. Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan. ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara.

4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas. jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk. 2. justeru. yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. yang turut melibatkan kemahiran berfikir. Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7. membina hujah yang logik. hujah atau idea sendiri. mengorganisasikan idea. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin.2. Iris adalah bahagian mata yang berwarna. Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. murid bebas mengemukakan idea. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut. menyelesaikan masalah dan 13 .2. Dengan jawapan yang terbatas ini. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah. pendapat dan tanggapan.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. Misalnya. Oleh itu. Di sini.

sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. mempamerkan sesuatu idea yang asli. menyusun isi-isi dan ideaidea. 14 . idea-idea dan kreativiti tertentu. dan mengenal pasti. Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. mengabungkan pelbagai pengetahuan. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas. memilih. idea dan maklumat. terperinci dan menyeluruh. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. mengandungi isi-isi. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini. dan seterusnya. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka.

7. 15 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada. keluasan persampelan kandungan.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7. keobjektifan pemeriksaan. kecepatan menyedia soalan. masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan. dan Cepat dan mudah diperiksa. Jadual 7.7 dan Jadual 7.4. Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid. dan Menggalakkan tekaan. terutama bagi peringkat tinggi. kemudahan diperiksa mesin. dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble).8. dan mengelak daripada tekaan. Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan.

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 . Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi. Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja. Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek. LATIHAN a. Justeru. b. Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. c.8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah. Jelaskan maksud item objektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful