P. 1
Tajuk 7

Tajuk 7

|Views: 10|Likes:
Published by Eshalini Deewi
Tajuk 7
Tajuk 7

More info:

Published by: Eshalini Deewi on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAJUK 7

PEMBINAAN ITEM UJIAN

Sinopsis Tajuk ini mendedahkan bagaimana item itu dilaksanakan. Penggunaan Jadual Penentuan Ujian (JPU) pastinya dapat membantu anda untuk memilih jenis item tersebut. Secara lazimnya anda sudah mengetahui terdapat dua jenis item ujian bertulis iaitu; a. item objektif seperti item yang memerlukan pelajar memilih jawapan yang betul atau melengkapkan ayat; b. item struktur dan c. item esei yang memerlukan pelajar menggubal jawapan sendiri. Item objektif termasuklah item betul-salah, beraneka pilihan, padanan atau pelengkap sementara item struktur termasuklah item berjawapan pendek, sederhana atau panjang; dan item esei merupakan item jawapan terbuka; atau item berkaitan penyelesaian masalah.

Hasil Pembelajaran 1. 2. 3. 4. Menjelaskan langkah penyediaan item ujian Membina item ujian objektif Membina item ujian struktur dan Membina item ujian esei

1

Biasanya. padanan yang betul. ia boleh diguna untuk membandingkan pencapaian antara muridmurid atau membandingkan pencapaian antara sekolah-sekolah. seperti item betul-salah. Semua item ini mempunyai jawapan tertentu. jawapan daripada beraneka pilihan yang betul. Jika item ini dibina dengan baik. Bagaimanapun. aneka pilihan. padanan atau pelengkapan. Item ini terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu stimulus. 2 . item objektif bermaksud item yang mempunyai jawapan tepat/tertentu/spesifik. item yang disediakan oleh guru untuk murid-muridnya sendiri adalah lebih tepat untuk mengukur pencapaian mereka. sebab item ini hanya ditumpukan kepada kandungan pelajaran yang diajar oleh guru. tetapi tidak mengajar mata pelajaran tersebut? Ujian pencapaian adalah penting kepada guru untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami apa yang mereka pelajari. stem/badan soalan dan jawapan pilihan.1 Kandungan Isi Pembinaan Item Objektif Sekiranya anda diminta menyediakan item objektif untuk mata pelajaran yang bukan bidang pengajaran anda? Apakah yang perlu anda lakukan? Apakah implikasi yang anda rasakan akan berlaku sekiranya anda terus menyediakan item.1 Pembinaan Item Beraneka Pilihan Item yang sering digunakan dalam ujian pencapaian di peringkat sekolah rendah. sekolah menengah atau institut pengajian tinggi ialah item beraneka pilihan.1. Seperti yang kita sedia maklum. sama ada betul atau salah. ujian pencapaian yang digunakan di sekolah-sekolah dibina sendiri oleh guru-guru mata pelajaran tertentu. atau perkataan pelengkap yang betul. 7.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  7.

 Jawapan Pilihan adalah bahagian item yang mengandungi jawapan pilihan. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. Jadual 7. Item jenis beraneka pilihan ini dikatakan sukar dibina dan sukar juga dijawab oleh murid tetapi mudah diperiksa (boleh diperiksa oleh komputer dengan menggunakan borang OMR). yang biasanya berbentuk angka. Perkataan sepunya tidak diulang-ulang dalam setiap jawapan pilihan. sebab ada kalanya semua jawapan yang diberi adalah betul. seperti perkataan “oleh” dalam Contoh 1 Tuliskan setiap jawapan pilihan secara yang menarik supaya setiap jawapan yang diberikan adalah munasabah. Taburan jawapan betul perlu dibuat secara rawak iaitu tidak mengikut sistem tertentu untuk mengelak daripada 3 2 3 4 5 . tetapi dimasukkan dalam badan soalan. gambar rajah atau jadual dan lain-lain lagi. mungkin berbentuk teks.1 merupakan 9 prinsip untuk menyediakan item berbentuk beraneka pilihan. ayat tidak lengkap atau soalan. simbol. frasa. grafik.1: Prinsip Penyediaan Item Berbentuk Beraneka Pilihan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu memilih jawapan yang betul atau paling tepat/terbaik. Jadual 7. sebab mereka perlu mengetahui jawapan secara tepat. jadual atau perbualan. Murid mendapati item beraneka pilihan sukar dijawab berbanding item jenis esei.  Stem adalah bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan biasanya berbentuk ayat lengkap. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Item dan semua jawapan hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI  Stimulus adalah bahagian item yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan.

Dalam tindakan refleks. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti kurangkan jawapan pilihan seperti Contoh 2).RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI pelajar meneka jawapan yang betul. Jawapan berbentuk “Semua di atas” atau “Tiada satu pun di atas” sebagai jawapan pilihan perlu dikurangkan. Jawapan pilihan boleh disusun mengikut abjad. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh: a) b) c) d) 2. supaya tidak memberi petanda kepada pelajar tentang jawapan yang betul. Mengembangkan industri sedia ada. II. Efektor Reseptor Neuron deria Neuron perantaraan Manakah antara berikut peranan seorang usahawan kepada masyarakat dan negara? I. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. Menghasilkan barangan berkualiti. 6 Setiap jawapan pilihan perlu ditulis sama panjang. supaya wujud satu sistem susunan jawapan pilihan. II dan III sahaja. Menyumbang terhadap perkembangan politik. B. 7 8 9 Contoh Item Beraneka Pilihan 1. 4 . I dan II sahaja. A. nilai nombor atau tahun. C. III. supaya pelajar tidak mudah memilih jawapan betul. I dan III sahaja.

5 .2 merupakan 8 prinsip yang perlu ada semasa menyediakan item berbentuk betulsalah. iaitu stimulus. Anda dikehendaki memilih jawapan yang betul berdasarkan dua (2) pernyataan berikut: I. Bursa Komoditi Kuala Lumpur ditubuhkan kerana Malaysia adalah pengeluar utama beberapa jenis komoditi. pernyataan dan jawapan pilihan yang berbentuk “Betul” atau “Salah”. Bursa Komoditi Kuala Lumpur merupakan sebuah badan perniagaan. II.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 3.2 Pembinaan Item Betul-Salah Item beraneka pilihan terdiri daripada tiga (3) bahagian.1. Pilihan A B C D Pernyataan I Betul Salah Betul Salah Pernyataan II Betul Salah Salah Betul 7. Jadual 6. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar menentukan sama ada pernyataan yang diberikan adalah betul atau salah.

A. betul atau yang jelas salah. Elakkan daripada menggunakan perkataan “selalu” atau “tidak pernah” dalam pernyataan untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Gunung yang paling tinggi di Malaysia terletak di negeri Pahang.Salah 1. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. iaitu tidak mengikut sistem tertentu. 2 3 4 5 6 7 8 Contoh Item Betul . untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti panjang dan maksud pernyataan). Sediakan bilangan pernyataan yang betul hampir sama dengan bilangan pernyataan yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Pernyataan hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.2: Prinsip Pembinaan Item Betul-Salah Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu menanda ( / )/A bagi jawapan yang betul atau (X)/B bagi jawapan yang salah. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. Betul B. Item-item hendaklah berasaskan kepada pernyataan yang jelas. Salah 6 . Elakkan daripada memberi pernyataan yang betul lebih panjang daripada yang salah untuk mengelak daripada pelajar meneka jawapan. Taburan jawapan betul dan salah perlu dibuat secara rawak.

3: Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Prinsip 1 2 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu mengisi ruang kosong dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan. jelas dan tidak “berbunga-bunga”. supaya perkataan yang dikehendaki jelas kepada pelajar.1. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2.3 merupakan enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk mengisi ruang kosong.3 Pembinaan Item Mengisi Ruang Kosong Item ini terdiri daripada dua (2) bahagian. Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung pernyataan/ayat. Item jenis ini amat sesuai digunakan untuk menguji fakta yang menghendaki pelajar memberi jawapan pendek yang tepat. supaya setiap item mempunyai aras kesukaran yang sama. supaya item tidak menjadi terlalu susah. Jadual 7. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan. 7. Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang kosong dalam sesuatu pernyataan/ayat. Aras kesukaran setiap item perlu setara (seperti bilangan perkataan dalam ruang kosong). 3 4 5 6 7 . David Beckham adalah ketua pasukan bola sepak Wales. Nicol David adalah merupakan perenang negara paling unggul. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Selatan Thailand. Perkataan yang dikosongkan hendaklah terdiri daripada perkataan yang penting sahaja. iaitu stimulus dan pernyataan yang mengandungi ruang kosong untuk diisi pelajar. Jadual 7.

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Contoh Item Mengisi Ruang Kosong 1. Bagaimanapun. Dalam tindakan refleks. kita perlu ingat bahawa padanan yang melibatkan dua set maklumat ini menjadikan item padanan sebagai item “banyak soalan dalam satu soalan”.1.4 Pembinaan Item Padanan Item ini terdiri daripada dua set maklumat yang perlu dipadankan oleh murid. prinsip atau pernyataan. __________________ dan _______________. konsep. 8 . Justeru. 2. yang bergantung kepada bilangan perkaitan yang ada. impuls dihantar ke saraf tunjang oleh ______________. Kedua-dua set maklumat ini mungkin terdiri daripada perkataan. Tiga warna utama yang telah dipelajari dalam kelas sains ialah ______________. guru perlu memberikan markah yang setimpal dengan bilangan perkaitan ini. Item ini sesuai untuk mengukur kefahaman dan keupayaan pelajar mengaitkan fakta dan konsep. Pembina item perlu memastikan maklumat dalam set pertama mempunyai perkaitan/hubungan dengan maklumat dalam set kedua. 7.

Jadual 7.bunga”. Bilangan padanan tidak terlalu banyak (mungkin maksimum 5 padanan). Aras kesukaran bagi setiap perkaitan perlu setara (seperti bilangan perkataan). Pernyataan yang diberi perlu mempunyai perkaitan yang tepat dengan padanannya supaya pelajar dapat mengenal pasti padanan tersebut. Elakkan daripada menggunakan terlalu banyak perkataan dalam sesuatu maklumat. 2 3 4 5 6 Contoh Item Padanan Padankan simpulan bahasa berikut dengan maknanya. Simpulan Bahasa Tangkai jering Ayam tambatan Makan angin Ringan tulang Bersiar-siar Suka menolong orang lain Orang yang boleh diharap Orang yang kedekut Makna 9 . supaya setiap perkaitan mempunyai aras kesukaran yang sama. supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Pernyataan/ayat hendaklah ditulis secara padat.4 merangkumi enam prinsip untuk menyediakan item berbentuk padanan. supaya soalan tidak menjadi terlalu susah. supaya pelajar tidak menggunakan terlalu banyak masa untuk mencari padanan. jelas dan tidak “berbunga.4: Pembinaan Item Berbentuk Padanan Prinsip 1 Penerangan Arahan hendaklah jelas sama ada pelajar perlu membuat padanan satu-ke satu atau padanan yang lain seperti membuat padanan yang wujud sahaja.

7. item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang lebih tinggi. 10 . sederhana atau panjang. Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan jawapan dan juga panjang atau pendek jawapan tersebut. sama ada berjawapan pendek. membuat mensintesis.5 adalah tujuh prinsip am untuk menyediakan soalan berbentuk esei. keputusan. Jadual 6. iaitu yang tidak spesifik seperti jawapan kepada item objektif. Item ini digunakan untuk pelajar mempamerkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki.2.1 Prinsip Am Penyediaan Item Subjektif Item subjektif ini biasa berbentuk esei.2 Pembinaan Item Subjektif Item subjektif bermaksud item yang mempunyai jawapan terbuka. seperti mengukur penguasaan menilai dan menganalisis. yang membuat pertimbangan. Justeru. prinsip penyediaan item jenis esei ini adalah sama bagi ketiga-tiga kategori soalan tersebut. memerlukan kemahiran berfikir. Justeru.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. Item subjektif ini membenarkan subjektiviti dalam jawapan yang diberikan.

RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. Item perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Aras kesukaran setiap item perlu setara supaya setiap item yang diberi markah yang sama.6: Pembinaan Soalan Bentuk Subjektif Prinsip 1 Penerangan Penulis perlu menyemak sukatan pelajaran dan objektif pengajaran. jelas dan tidak “berbunga-bunga”.2 Kata Tugas Item Subjektif Sebelum kita membina item subjektif. pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item adalah sangat penting. Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu menjawab dalam kertas soalan (mengisi ruang kosong) atau dalam kertas jawapan. mempunyai aras kesukaran yang sama juga. Bagaimana pun. Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk memudahkan penyediaan skema jawapan. Kata tugas mempunyai kaitan yang rapat dengan tujuan ujian yang menggunakan item berkenaan. supaya item yang dihasilkan menepati sukatan pelajaran dan objektif pengajaran tersebut. Gunakan lebih banyak item berjawapan pendek (1/2 muka surat) daripada item berjawapan panjang (2-3 muka surat). kita perlu memahami jenis kata tugas yang sesuai digunakan untuk membina item tersebut. supaya lebih banyak item boleh diberikan. supaya pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya. sesuatu kata tugas itu 11 . Oleh itu. Kata tugas ini akan mengarahkan pelajar untuk memberikan jawapan seperti yang dikehendaki oleh item.2. Item hendaklah ditulis secara padat. Kegagalan menggunakan kata tugas yang tepat dengan hasrat penulis item akan menyebabkan pelajar gagal memberikan jawapan seperti yang ditentukan dalam peraturan memberi markah. 2 3 4 5 6 7 7.

terdapat kata tugas yang memerlukan sokongan daripada beberap perkataan lain untuk menjadikan kehendak item itu lebih jelas. Memberi maklumat yang khusus atau spesifik Memperihalkan. 3 4 5 6 7 8 9 10 Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Binakan Bincangkan 12 . Menyatakan masa atau waktu. Menyatakan kelainan. Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara.6 menunjukkan beberapa kata tugas dan jawapan yang diharapkan. Jadual 7. Memberi kuantiti.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI tidaklah unik bagi satu tujuan ujian sahaja kerana kata tugas yang sama boleh menghasilkan jawapan yang berlainan. Terdapat kata tugas yang boleh berdiri dengan sendiri untuk menyatakan kehendak item. Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkn dengan menggunakan satu pengetahuan tertentu. Bagaimana pun. Memberi penerangan daripada pelbagai aspek. keadaan. memberi penerangan tentang cara. langkah atau kejadian. Jadual 7. Membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau alat tertentu. ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara.6: Kata Tugas Bil 1 2 Kata Tugas Analisiskan Anggarkan Jawapan yang diharapkan Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan.

Misalnya. kefahaman dan aplikasi/penyelesaian masalah mudah. hujah atau idea sendiri. mengorganisasikan idea. justeru. menyelesaikan masalah dan 13 . jenis item ini amat sesuai untuk mengukur konstruk. Oleh kerana jawapan esei pendek ini masih pelbagai. maka pembina item perlu menyediakan skema jawapan yang merangkumi semua jawapan yang mungkin.4 Pembinaan Item Esei Berjawapan Terbuka Item bentuk ini membenarkan murid merancang dan memberi jawapan secara bebas.3 Pembinaan Item Esei Berjawapan Pendek Item jenis ini memerlukan murid memberi jawapan pendek (biasanya satu perenggan) yang memberi peluang kepada mereka menyampaikan pendapat. mengundang pelbagai kemungkinan jawapan daripada murid. Iris adalah bahagian mata yang berwarna.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 7. Senaraikan warna-warna tali pinggang tae kwan do dan nyatakan bila seseorang pelatih itu dikurniakan warna-warna tersebut. membina hujah yang logik.2. pemeriksaannya dapat diselaraskan dengan mudah. pendapat dan tanggapan. Item esei berjawapan pendek ini boleh dibina supaya jawapannya menjadi lebih objektif (lihat contoh) daripada item esei berjawapan terbuka. murid bebas mengemukakan idea. Contoh Item Esei Berjawapan Pendek: 1. dan ini dapat meningkatkan kebolehpercayaan item tersebut. 2. Di sini. Item bentuk ini amat sesuai untuk mengukur pengetahuan. Dengan jawapan yang terbatas ini.2. Jelaskan bagaimana iris membantu kita untuk 7. yang turut melibatkan kemahiran berfikir. jawapan esei pendek masih lagi agak subjektif/pelbagai. memberikan penilaian terhadap sesuatu pemikiran atau mengaitkan pemikiran dengan perasaan. Oleh itu. walau pun jawapannya lebih objektif daripada jawapan esei terbuka. yang memerlukan murid menggunakan beberapa kemahiran seperti menginterpretasi.

menulis dengan cara yang logik supaya isi-isi dan idea-idea ini dapat dikomunikasikan dengan baik. menyusun isi-isi dan ideaidea. menyusun dan mempersembahkan sesuatu perkara atau idea dalam bentuk komunikasi bertulis. idea dan maklumat. Item jenis ini juga membolehkan murid mempamerkan proses pemikiran kritis dan kreatif. ia mempunyai kekuatan tersendiri iaitu dapat menggalakkan murid: • • • • • menerokai pelbagai cara atau pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Adakah langkahlangkah tersebut perlu diterapkan sebagai sebahagian daripada pengetahuan mereka? Walaupun item berjawapan terbuka ini sukar dijawab dan juga diperiksa. sebab mereka perlu mengutip dan memilih isi-isi dan idea-idea daripada pengetahuan sendiri. maka pembina item bentuk ini perlu menyediakan skema/peraturan pemarkahan yang jelas. dan seterusnya. 14 .RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI membuat keputusan. agar penilaian pencapaian murid dapat dibuat sewajarnya. Oleh sebab jawapannya yang amat terbuka. memilih. Sebelum seseorang murid tersebut mencapai kematangan dalam menyelesaikan satu-satu persoalan secara kritis dan kreatif. Murid juga akan menghadapi masalah semasa menjawab item berjawapan terbuka ini. terperinci dan menyeluruh. dan mengenal pasti. mengandungi isi-isi. mempamerkan sesuatu idea yang asli. apakah langkah-langkah yang perlu ada pada pelajar tersebut. idea-idea dan kreativiti tertentu. membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. mengabungkan pelbagai pengetahuan.

Kekangan/Kelemahan Item Objektif Sukar membina item. dan Menggalakkan tekaan. dan pelajar menulis secara jelas dan boleh dibaca (readble). terutama bagi peringkat tinggi.7: Kelebihan dan Kekangan Jenis Item Objektif Kekuatan Item Objektif Persampelan kandungan yang luas Dapat diperiksa secara objektif Dapat diperiksa oleh mesin. item berjawapan terbuka turut mempamerkan beberapa masalah/kekangan yang tersendiri dan ia memerlukan: • • • • pemeriksa yang terlatih untuk memeriksa jawapan.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Dengan beberapa kekuatan yang ada.8. Jadual 7.4. keobjektifan pemeriksaan.7 dan Jadual 7. kecepatan menyedia soalan. keluasan persampelan kandungan. 7. kemudahan diperiksa mesin. 15 . Aspekaspek perbandingan ialah dari segi: • • • • • • keupayaan mengukur kebolehan murid. dan Cepat dan mudah diperiksa.5 Kelebihan dan Kekangan antara Jenis Item Ujian Kelebihan/kekuatan dan kekangan/kelemahan yang diwarisi oleh setiap jenis item ujian ditunjukkan dalam Jadual 7. masa yang panjang untuk pelajar menulis jawapan. masa yang panjang untuk memeriksa jawapan berbanding item objektif. dan mengelak daripada tekaan.

b. Tidak dapat diperiksa secara objektif Tidak dapat diperiksa oleh mesin. Berikan kekuatan dan kekangan item bentuk esei berjawapan pendek.RBT 3108 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI Jadual 7. turut menyebabkan kesahan ujian menjadi rendah. d Berikan contoh-contoh item yang sesuai untuk menjelaskan kekuatan dan kekangan esei berjawapan pendek 16 . Persampelan yang sempit bagi ujian yang menggunakan item subjektif sahaja. Jelaskan apa maksud item esei berjawapan pendek. Justeru. Jelaskan maksud item objektif.8: Kelebihan dan Kelemahan Jenis Item Subjektif Kelebihan Item Subjektif Keupayaan mengukur objektif pengajaran pada peringkat tinggi Dapat mengelak daripada tekaan Item mudah dibina Kelemahan Item Subjektif Persampelan kandungan agak sempit Susah dan lambat diperiksa. c. LATIHAN a. dengan menggabungkan item objektif dan item subjektif dalam satu ujian dengan kadar yang sesuai akan dapat menjamin kesahan ujian dari segi liputan kandungan dan juga penilaian pada peringkat objektif yang tinggi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->