Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi. Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang ( Othman Putih,2000: 57) Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia. Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99 Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS 50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,

Kala Dewata. Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”.Penelitian ini akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek plot. “Kedai Sederet di Kampung kami”.Awang-il-Serkam.Tongkat Warrant. muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry.“Puteri Bangsa”.Othman Kelantan.”Haslina”. “Bedah” dan “Longkang “.pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya.Shahnon Ahmad. Cerpen-cerpen Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita. Pada tahun 1955.watak dan perwatakan. Wijaya Mala.mood atau suasana. Samad Ismail dan beberapa orang lagi.Rokiah Abu Bakar dan S.A. ”Kenangan Jauh”. dan temanya. Melaui kertas kerja ini. “Ingin Jadi Pujangga “.gaya bahasa dan jurusan pandangan. .latar.

Maka. dan.Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku.Semua konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang mencabar untuk mencapai kemuncak.pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak yeng menghadapi masalah. Pada permulaan cerita.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si . berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika dalam perjuangan Mohamad Hassan.rasa cinta anak-anak muda.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif terhadap segala permasalahan yang berbangkit. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watakwatak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya.luahan emosi dan semangat patriotisme terhadap tanah air.Plot Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam cerpen Keris Mas.struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan akibat.Cerpen-cerpen yang terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah kehidupan mayarakat sederhana.ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti perjuangan.

“Tiga puluh tiga “.sahut Atan.Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional. Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari.Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan.Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”.dimulakan demikian : “Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru anjuran kerajaan. dialog watak dan aksi dramatik watak-watak utama.Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura.Teknik ini lebih cenderung . yang digambarkan secara Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen karya Arena Wati dan Keris Mas. Penyelesaian daripada konflik ini.isteri turut serrta dalam perjuangan.Pengarang memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam terperinci dan teliti. Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif.

perumitan.sorotbalik dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita.untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan wataknya.Hal ini jelas menunjukkan pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarangpengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan padat. Dalam pembinaan plot. Kesemua unsur ini penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan cerita seterusnya. beberapa unsur seperti krisis. Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun 50-an. Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya.konflik. .terutamanya selepas kemerdekaan.dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat.

pergolakan jiwa. Keduadua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objekobjek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah. perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri.Watak-watak juga berperanan bertindak memperkembangkan cerita. Aspek-aspek itu merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak.membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian cerita.fikiran di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran luarannya sahaja. Teknik analitikal digunakan untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala.Watak dan Perwatakan Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih oleh pengarang manakala. aspirasi.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang dijadikan watak oleh penulisnya. dan pengucapan. pemikiran. Teknik kombinasi iaitu gabungan dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang .malah gambaran tindak-tanduk.teknik dramatik pula memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung. Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen. emosi. Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan tujuannya.gaya percakapan. kesan perasaan.

.” (Patah Tumbuh.Tentulah dia macam itu juga.Pengarang tidak melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak. tentu dia yang datang.kerjanya tak pernah betul..Tetap tinggal di rumah besar-besar.Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari semalam? Tentu ada sesuatu. memikirkan. Fail ini tidak lengkap. .jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga.Cerdik perempua ini. sebaliknya watakwatak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan.boleh terpilih lagi atau tersingkir. . Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini hari Sabtu kelmarin.Si Bill itu pandai mengangkat-angkat saja. Fikirannya melayang-layang. Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak . . dan merasakan sendiri perkembangan plot cerita.fail perkara itu hanya separuh saja ada padaku.kata si Amat itu. hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik innerlogue.Menteri boleh datang dan pergi.Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di bawah ini: Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail. ya.menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak.Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang .195) Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya.Hari ini akan miting.tapi orang gaji tetap jadi oarang gaji. Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan fizikal watak-watak itu sendiri.hlm.

. terutamanya kelas bawahan seperti nelayan.Encik Ariff juga mendoakan isterinya moga-moga akan hamil.Samad Ismail “Mastura” yang digambarkan seperti berikut : Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura pergi ke doktor.petani.dapat dirasakan hati kecil suaminya.”kata Encik Ariff sambil senyum. Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya kemerdekaan. “Kita ambil anak angkat sahajalah. “Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata. Sebagai contoh untuk berjudul mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A.Mereka berjuang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri. Golongan watak manusia kelas pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu .penganggur dan buruh Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang.dan kembali semula dengan cara analitikal. Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan diikuti dengan dialog yang dramatik.pelaut.mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia.” Encik Ariff cuba menghiburkan hati isterinya.kemudian diikuti dengan cara dramati. Turut digambarkan juga watak yang bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka.kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota.

Latar Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan watak.dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa.ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri.kemerdekan sudah tercapai.India dan Inggeris banyak terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita. Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak peribadi.terutamanya memasuki pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut. Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa untuk menunjang perkembangan plot. Watak-watak dalam cerpen ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik . Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia tersendiri. Keadaan ini menggambarkan masyarakat majmuk. Namun begitu.sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan. Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar peristiwa di tahan Melayu.yang mementingkan rasuah. manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan kecil sahaja.penggambaran watak-watak golongan ini selalunya kurang baik.

Samad Ismail pula agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu.Umpamaya.kemudian berpusing ligat dan cepat sekali. Umpamanya latar kota Singapura digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan.cerpen Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati petikan di bawah ini : “Let gooowww. Dan kami kenal . Kapal memutar haluan dan undur ke belakang .dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda. Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A.menyebabkan seluruh perhatian tumpah curah kepadanya. itulah suara Kapitan kami.hlm. (Burung Badai.persekitaran dan tumpuan minat pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal.sungai-sungai. Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi setiap pengarang kerana bergantung pada zaman. Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita. Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut. .” kudengar teriak panjang dari atas bris. Dan baru kami sedari sungguh-sungguh bahawa arus pasang di sungai sungguh deras..18) Sebagai pelaut yang berpengalaman.pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam. Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampungkampung. Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali lautlaut.

Kami akan makan malam di kedai yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road.sepi dan sesuai sebagai tempat pembersihan jiwa. . . Perhatikan ketelitian A. . Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan latar kota.”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai buruh kasar saya dapat mencarikan peluang. Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita itu. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka ria dengan pelbagai hiburan dan makanan.Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang.hlm.” (Patah Tumbuh.Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” : Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak mengalir. .Sementara dia berpakaian Hamid membisikkan kepadaku.Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam perlukisan latarnya yang terperinci.perlukisan latar ini agak tipis dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar.160) Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah Melayu untuk mencari pekerjaan. Namun begitu. Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari . Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board. Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda.Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari rezeki : . . Cerpen-cerpen hasil A.

Kiah Gedempol. Perlukisan A. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca kerana memperlihatkan realitinya. Abdul Karim.Abdul Rahman.79) Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya penempatan yang sesak itu.Longkang-longkang kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam .ikan ..hlm. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak manusia yang menghuni daerah tersebut.Abdul Kadir. Sudut Pandangan Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut pandangan.Manisah.Zaharah Bulat marimuthu.malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan pembaca. (Liar di Api.Haji Musa dan beberapa orang lagi.tin-tin susu bertakungan air dan menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik.rumah Kamala Bi.samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan.sayur-sayur dan hampas kelapa. botol-botol sompek dan retak yang berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi.

Kisahkisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita. Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada protagonis dan sebagai pemerhati. BIBLIOGRAFI . ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai . Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk mendapat maklumat daripada pemikran. Justeru itu ia boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan pembaca adalah tidak tetap.sudut pandangan. dan persepsinya sahaja.perasaan. Dalam kajian ini.

Kuala Lumpur.Pustaka Pendidikan Othman Puteh.Petaling Jaya .Memahami Novel dan Cerpen.1983.Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.Dewan Bahasa dan Pustaka .Selangor.Ismail Ahmad.1984.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.