Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi. Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang ( Othman Putih,2000: 57) Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia. Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99 Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS 50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,

“Ingin Jadi Pujangga “. Pada tahun 1955.“Puteri Bangsa”.Kala Dewata.Shahnon Ahmad.Rokiah Abu Bakar dan S. Wijaya Mala.gaya bahasa dan jurusan pandangan. . Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”. ”Kenangan Jauh”.Awang-il-Serkam.Penelitian ini akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek plot.pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya. Samad Ismail dan beberapa orang lagi.Tongkat Warrant.”Haslina”. Melaui kertas kerja ini. dan temanya.A.latar. Cerpen-cerpen Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita. muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry.mood atau suasana.Othman Kelantan.watak dan perwatakan. “Bedah” dan “Longkang “. “Kedai Sederet di Kampung kami”.

Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif terhadap segala permasalahan yang berbangkit.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si .pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak yeng menghadapi masalah. Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam cerpen Keris Mas. dan.Plot Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat.luahan emosi dan semangat patriotisme terhadap tanah air.ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti perjuangan.Cerpen-cerpen yang terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah kehidupan mayarakat sederhana.Maka. Pada permulaan cerita. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watakwatak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya.Semua konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang mencabar untuk mencapai kemuncak.struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan akibat.rasa cinta anak-anak muda. berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika dalam perjuangan Mohamad Hassan.

Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan. “Tiga puluh tiga “.sahut Atan.isteri turut serrta dalam perjuangan. dialog watak dan aksi dramatik watak-watak utama.Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional. yang digambarkan secara Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen karya Arena Wati dan Keris Mas.dimulakan demikian : “Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru anjuran kerajaan.Pengarang memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam terperinci dan teliti.Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura.Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”. Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif. Penyelesaian daripada konflik ini.Teknik ini lebih cenderung .

sorotbalik dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita.terutamanya selepas kemerdekaan. Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya. Kesemua unsur ini penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan cerita seterusnya.dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat.konflik.untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan wataknya. beberapa unsur seperti krisis. .Hal ini jelas menunjukkan pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarangpengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan padat. Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun 50-an. Dalam pembinaan plot.perumitan.

emosi. Teknik kombinasi iaitu gabungan dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang .membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian cerita. pergolakan jiwa. Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen. Keduadua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objekobjek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah. pemikiran.gaya percakapan. Teknik analitikal digunakan untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala. Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan tujuannya.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran luarannya sahaja.malah gambaran tindak-tanduk. Aspek-aspek itu merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang dijadikan watak oleh penulisnya. kesan perasaan.Watak dan Perwatakan Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih oleh pengarang manakala.teknik dramatik pula memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung.Watak-watak juga berperanan bertindak memperkembangkan cerita. perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri.fikiran di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal. aspirasi. dan pengucapan.

. memikirkan.Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang .Si Bill itu pandai mengangkat-angkat saja. .195) Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya. sebaliknya watakwatak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan.Pengarang tidak melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak.Hari ini akan miting.Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari semalam? Tentu ada sesuatu. Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini hari Sabtu kelmarin. Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak .menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak.Cerdik perempua ini. Fikirannya melayang-layang.kerjanya tak pernah betul.hlm.kata si Amat itu. tentu dia yang datang.tapi orang gaji tetap jadi oarang gaji. . Fail ini tidak lengkap. ya. dan merasakan sendiri perkembangan plot cerita. Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan fizikal watak-watak itu sendiri.Tentulah dia macam itu juga.Tetap tinggal di rumah besar-besar.fail perkara itu hanya separuh saja ada padaku.Menteri boleh datang dan pergi.Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di bawah ini: Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail.” (Patah Tumbuh. . hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik innerlogue..boleh terpilih lagi atau tersingkir.jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga.

“Kita ambil anak angkat sahajalah.pelaut.petani. “Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata.dan kembali semula dengan cara analitikal. Sebagai contoh untuk berjudul mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A. Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya kemerdekaan.dapat dirasakan hati kecil suaminya.” Encik Ariff cuba menghiburkan hati isterinya..penganggur dan buruh Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang. Golongan watak manusia kelas pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu . Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan diikuti dengan dialog yang dramatik.mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia.”kata Encik Ariff sambil senyum.kemudian diikuti dengan cara dramati.Mereka berjuang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri.kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota. Turut digambarkan juga watak yang bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka.Encik Ariff juga mendoakan isterinya moga-moga akan hamil.Samad Ismail “Mastura” yang digambarkan seperti berikut : Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura pergi ke doktor. terutamanya kelas bawahan seperti nelayan.

terutamanya memasuki pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik . Namun begitu.yang mementingkan rasuah. Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia tersendiri.India dan Inggeris banyak terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri. Latar Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan watak. Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa untuk menunjang perkembangan plot. Watak-watak dalam cerpen ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran. Keadaan ini menggambarkan masyarakat majmuk.penggambaran watak-watak golongan ini selalunya kurang baik.sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan.dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa.kemerdekan sudah tercapai. Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar peristiwa di tahan Melayu. manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan kecil sahaja. Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak peribadi.Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita.

(Burung Badai. Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita.kemudian berpusing ligat dan cepat sekali. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal. Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut. Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi setiap pengarang kerana bergantung pada zaman. itulah suara Kapitan kami.pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam. . Dan baru kami sedari sungguh-sungguh bahawa arus pasang di sungai sungguh deras.menyebabkan seluruh perhatian tumpah curah kepadanya.persekitaran dan tumpuan minat pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu.18) Sebagai pelaut yang berpengalaman.cerpen Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati petikan di bawah ini : “Let gooowww. Samad Ismail pula agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu.” kudengar teriak panjang dari atas bris.hlm. Dan kami kenal .sungai-sungai. Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali lautlaut. Umpamanya latar kota Singapura digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan..Umpamaya. Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampungkampung. Kapal memutar haluan dan undur ke belakang . Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A.dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda.

Cerpen-cerpen hasil A.perlukisan latar ini agak tipis dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar.160) Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah Melayu untuk mencari pekerjaan. Perhatikan ketelitian A.Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” : Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak mengalir. Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita itu. Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan latar kota.”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai buruh kasar saya dapat mencarikan peluang. Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari .hlm. Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board. . .” (Patah Tumbuh. Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda.sepi dan sesuai sebagai tempat pembersihan jiwa. . . .Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam perlukisan latarnya yang terperinci. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka ria dengan pelbagai hiburan dan makanan.Sementara dia berpakaian Hamid membisikkan kepadaku.Kami akan makan malam di kedai yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road.Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari rezeki : .Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang. Namun begitu.

botol-botol sompek dan retak yang berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi.Zaharah Bulat marimuthu.malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan pembaca.samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam .Longkang-longkang kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak.Abdul Kadir.. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak manusia yang menghuni daerah tersebut.79) Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya penempatan yang sesak itu.hlm.rumah Kamala Bi.Manisah. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca kerana memperlihatkan realitinya.tin-tin susu bertakungan air dan menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik.ikan .sayur-sayur dan hampas kelapa.Kiah Gedempol. Perlukisan A.Abdul Rahman. Sudut Pandangan Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut pandangan.Haji Musa dan beberapa orang lagi. Abdul Karim. (Liar di Api.

BIBLIOGRAFI . Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk mendapat maklumat daripada pemikran. Justeru itu ia boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan pembaca adalah tidak tetap.sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada protagonis dan sebagai pemerhati. ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai .perasaan. Kisahkisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita. dan persepsinya sahaja.sudut pandangan. Dalam kajian ini. Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.

Selangor.Memahami Novel dan Cerpen.Pustaka Pendidikan Othman Puteh.Kuala Lumpur.Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.Dewan Bahasa dan Pustaka .1984.Petaling Jaya .Ismail Ahmad.1983.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful