Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi. Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang ( Othman Putih,2000: 57) Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia. Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99 Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS 50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,

Melaui kertas kerja ini. dan temanya.latar.Rokiah Abu Bakar dan S.Penelitian ini akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek plot.pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya.A.Othman Kelantan. “Kedai Sederet di Kampung kami”. Cerpen-cerpen Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita. “Bedah” dan “Longkang “. muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry.mood atau suasana.Shahnon Ahmad.“Puteri Bangsa”. ”Kenangan Jauh”.watak dan perwatakan. . Pada tahun 1955.Tongkat Warrant.”Haslina”. “Ingin Jadi Pujangga “.Awang-il-Serkam. Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”. Wijaya Mala. Samad Ismail dan beberapa orang lagi.gaya bahasa dan jurusan pandangan.Kala Dewata.

luahan emosi dan semangat patriotisme terhadap tanah air.ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti perjuangan.Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku. Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam cerpen Keris Mas. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watakwatak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya. berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika dalam perjuangan Mohamad Hassan.pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak yeng menghadapi masalah.struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan akibat.Plot Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Pada permulaan cerita. dan.Maka.Cerpen-cerpen yang terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah kehidupan mayarakat sederhana.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si .rasa cinta anak-anak muda.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif terhadap segala permasalahan yang berbangkit.Semua konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang mencabar untuk mencapai kemuncak.

yang digambarkan secara Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen karya Arena Wati dan Keris Mas.Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”.sahut Atan.dimulakan demikian : “Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru anjuran kerajaan.Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura. dialog watak dan aksi dramatik watak-watak utama.Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan. “Tiga puluh tiga “. Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif.Pengarang memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam terperinci dan teliti. Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari.isteri turut serrta dalam perjuangan. Penyelesaian daripada konflik ini.Teknik ini lebih cenderung .Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional.

konflik.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya.Hal ini jelas menunjukkan pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarangpengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan padat. Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun 50-an. Dalam pembinaan plot.sorotbalik dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita.untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan wataknya.terutamanya selepas kemerdekaan. Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu. beberapa unsur seperti krisis.dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat. Kesemua unsur ini penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan cerita seterusnya.perumitan. .

pemikiran.teknik dramatik pula memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung. Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran luarannya sahaja. Keduadua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objekobjek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah. kesan perasaan. Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan tujuannya.malah gambaran tindak-tanduk.gaya percakapan.fikiran di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal. aspirasi.Watak-watak juga berperanan bertindak memperkembangkan cerita.membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian cerita.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang dijadikan watak oleh penulisnya. pergolakan jiwa. emosi. Aspek-aspek itu merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak.Watak dan Perwatakan Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih oleh pengarang manakala. dan pengucapan. perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri. Teknik analitikal digunakan untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala. Teknik kombinasi iaitu gabungan dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang .

..Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di bawah ini: Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail. Fikirannya melayang-layang. Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini hari Sabtu kelmarin.boleh terpilih lagi atau tersingkir.hlm. memikirkan. tentu dia yang datang. Fail ini tidak lengkap. sebaliknya watakwatak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan. hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik innerlogue.” (Patah Tumbuh. Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak .195) Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya. .Si Bill itu pandai mengangkat-angkat saja.Tentulah dia macam itu juga.tapi orang gaji tetap jadi oarang gaji.kerjanya tak pernah betul. .Pengarang tidak melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak.kata si Amat itu.Menteri boleh datang dan pergi.jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga.Hari ini akan miting.fail perkara itu hanya separuh saja ada padaku.menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak. ya. Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan fizikal watak-watak itu sendiri. .Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari semalam? Tentu ada sesuatu. dan merasakan sendiri perkembangan plot cerita.Tetap tinggal di rumah besar-besar.Cerdik perempua ini.Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang .

Samad Ismail “Mastura” yang digambarkan seperti berikut : Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura pergi ke doktor. Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan diikuti dengan dialog yang dramatik. Sebagai contoh untuk berjudul mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A. terutamanya kelas bawahan seperti nelayan. Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya kemerdekaan..kemudian diikuti dengan cara dramati. Turut digambarkan juga watak yang bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka.dapat dirasakan hati kecil suaminya.pelaut.kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota. “Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata.” Encik Ariff cuba menghiburkan hati isterinya. Golongan watak manusia kelas pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu .dan kembali semula dengan cara analitikal. “Kita ambil anak angkat sahajalah.Mereka berjuang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri.mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia.”kata Encik Ariff sambil senyum.petani.Encik Ariff juga mendoakan isterinya moga-moga akan hamil.penganggur dan buruh Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang.

yang mementingkan rasuah. Keadaan ini menggambarkan masyarakat majmuk.Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita.India dan Inggeris banyak terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an. Watak-watak dalam cerpen ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran. Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia tersendiri. manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan kecil sahaja.terutamanya memasuki pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut. Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak peribadi. Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa untuk menunjang perkembangan plot. Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar peristiwa di tahan Melayu.sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan.penggambaran watak-watak golongan ini selalunya kurang baik.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik .dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa. Namun begitu. Latar Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan watak.kemerdekan sudah tercapai.ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri.

Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal.hlm.” kudengar teriak panjang dari atas bris.dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda.pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam. Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi setiap pengarang kerana bergantung pada zaman. Dan baru kami sedari sungguh-sungguh bahawa arus pasang di sungai sungguh deras. Dan kami kenal . Umpamanya latar kota Singapura digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan. Kapal memutar haluan dan undur ke belakang . Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali lautlaut.. itulah suara Kapitan kami. Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampungkampung.kemudian berpusing ligat dan cepat sekali.sungai-sungai.cerpen Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati petikan di bawah ini : “Let gooowww. (Burung Badai.Umpamaya.menyebabkan seluruh perhatian tumpah curah kepadanya.persekitaran dan tumpuan minat pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu.18) Sebagai pelaut yang berpengalaman. Samad Ismail pula agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu. Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A. Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut. .

Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board. .”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai buruh kasar saya dapat mencarikan peluang. . Cerpen-cerpen hasil A.sepi dan sesuai sebagai tempat pembersihan jiwa. Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan latar kota. .Sementara dia berpakaian Hamid membisikkan kepadaku.160) Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah Melayu untuk mencari pekerjaan. Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda.Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari rezeki : . .Kami akan makan malam di kedai yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road.Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” : Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak mengalir. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka ria dengan pelbagai hiburan dan makanan.Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang. Perhatikan ketelitian A. . Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita itu. Namun begitu.perlukisan latar ini agak tipis dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar.” (Patah Tumbuh.hlm. Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari .Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam perlukisan latarnya yang terperinci.

Haji Musa dan beberapa orang lagi.. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca kerana memperlihatkan realitinya.tin-tin susu bertakungan air dan menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik. (Liar di Api. Perlukisan A.Abdul Rahman.samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan.hlm. botol-botol sompek dan retak yang berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi.ikan .rumah Kamala Bi.Manisah. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak manusia yang menghuni daerah tersebut.Zaharah Bulat marimuthu.Longkang-longkang kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak.malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan pembaca.Abdul Kadir.79) Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya penempatan yang sesak itu.Kiah Gedempol.sayur-sayur dan hampas kelapa. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam . Abdul Karim. Sudut Pandangan Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut pandangan.

Dalam kajian ini. Justeru itu ia boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan pembaca adalah tidak tetap. Kisahkisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita. dan persepsinya sahaja.sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada protagonis dan sebagai pemerhati.sudut pandangan.perasaan. Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk mendapat maklumat daripada pemikran. Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an. BIBLIOGRAFI . ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai .

Petaling Jaya .Memahami Novel dan Cerpen.Selangor.1983.Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.1984.Pustaka Pendidikan Othman Puteh.Ismail Ahmad.Dewan Bahasa dan Pustaka .Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful