Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi. Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang ( Othman Putih,2000: 57) Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia. Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99 Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS 50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,

Tongkat Warrant. “Ingin Jadi Pujangga “.Awang-il-Serkam.A. Melaui kertas kerja ini. muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry. “Kedai Sederet di Kampung kami”.Shahnon Ahmad.latar.gaya bahasa dan jurusan pandangan. ”Kenangan Jauh”. Samad Ismail dan beberapa orang lagi.”Haslina”. dan temanya.Othman Kelantan.mood atau suasana.Penelitian ini akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek plot. Wijaya Mala.Kala Dewata.“Puteri Bangsa”.pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya. “Bedah” dan “Longkang “.Rokiah Abu Bakar dan S. Pada tahun 1955.watak dan perwatakan. Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”. . Cerpen-cerpen Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita.

Semua konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang mencabar untuk mencapai kemuncak.Maka. dan.Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku.struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan akibat.pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak yeng menghadapi masalah.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si .rasa cinta anak-anak muda. berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika dalam perjuangan Mohamad Hassan.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif terhadap segala permasalahan yang berbangkit.luahan emosi dan semangat patriotisme terhadap tanah air.ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti perjuangan.Cerpen-cerpen yang terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah kehidupan mayarakat sederhana. Pada permulaan cerita. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watakwatak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya. Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam cerpen Keris Mas.Plot Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat.

Penyelesaian daripada konflik ini. Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif.Pengarang memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam terperinci dan teliti.isteri turut serrta dalam perjuangan.Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”. “Tiga puluh tiga “.Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura.dimulakan demikian : “Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru anjuran kerajaan. dialog watak dan aksi dramatik watak-watak utama. yang digambarkan secara Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen karya Arena Wati dan Keris Mas.sahut Atan.Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan.Teknik ini lebih cenderung . Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari.Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional.

Hal ini jelas menunjukkan pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarangpengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan padat. Dalam pembinaan plot. . Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu.konflik.dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat.terutamanya selepas kemerdekaan.untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan wataknya. beberapa unsur seperti krisis.perumitan.sorotbalik dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita. Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun 50-an. Kesemua unsur ini penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan cerita seterusnya.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya.

Keduadua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objekobjek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah.teknik dramatik pula memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran luarannya sahaja. pemikiran. Teknik analitikal digunakan untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala.malah gambaran tindak-tanduk. kesan perasaan.Watak-watak juga berperanan bertindak memperkembangkan cerita.gaya percakapan.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang dijadikan watak oleh penulisnya. Teknik kombinasi iaitu gabungan dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang . emosi.membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian cerita. perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri. Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen. Aspek-aspek itu merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak.Watak dan Perwatakan Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih oleh pengarang manakala. Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan tujuannya. pergolakan jiwa. aspirasi.fikiran di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal. dan pengucapan.

Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari semalam? Tentu ada sesuatu. tentu dia yang datang.menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak.jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga. Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak .Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang . Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini hari Sabtu kelmarin. Fail ini tidak lengkap.Si Bill itu pandai mengangkat-angkat saja.Hari ini akan miting. . Fikirannya melayang-layang. memikirkan.fail perkara itu hanya separuh saja ada padaku. ..kata si Amat itu. Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan fizikal watak-watak itu sendiri.kerjanya tak pernah betul.hlm. .boleh terpilih lagi atau tersingkir.Pengarang tidak melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak.tapi orang gaji tetap jadi oarang gaji. hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik innerlogue.195) Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya. ya.Menteri boleh datang dan pergi.Cerdik perempua ini. .Tentulah dia macam itu juga.” (Patah Tumbuh. sebaliknya watakwatak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan.Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di bawah ini: Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail.Tetap tinggal di rumah besar-besar. dan merasakan sendiri perkembangan plot cerita.

kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota. terutamanya kelas bawahan seperti nelayan. Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya kemerdekaan.Mereka berjuang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri. Turut digambarkan juga watak yang bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka.kemudian diikuti dengan cara dramati.Samad Ismail “Mastura” yang digambarkan seperti berikut : Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura pergi ke doktor. Golongan watak manusia kelas pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu .Encik Ariff juga mendoakan isterinya moga-moga akan hamil.mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia.penganggur dan buruh Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang. “Kita ambil anak angkat sahajalah.dan kembali semula dengan cara analitikal.. Sebagai contoh untuk berjudul mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A. “Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata. Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan diikuti dengan dialog yang dramatik.”kata Encik Ariff sambil senyum.pelaut.petani.” Encik Ariff cuba menghiburkan hati isterinya.dapat dirasakan hati kecil suaminya.

Namun begitu. Watak-watak dalam cerpen ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran. Keadaan ini menggambarkan masyarakat majmuk.kemerdekan sudah tercapai.dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa. Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa untuk menunjang perkembangan plot.terutamanya memasuki pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut.India dan Inggeris banyak terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik .sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak peribadi.penggambaran watak-watak golongan ini selalunya kurang baik. Latar Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan watak. manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan kecil sahaja.Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita.yang mementingkan rasuah. Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina. Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar peristiwa di tahan Melayu.ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri. Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia tersendiri.

Dan kami kenal . Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut.Umpamaya. Samad Ismail pula agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu. itulah suara Kapitan kami.kemudian berpusing ligat dan cepat sekali.menyebabkan seluruh perhatian tumpah curah kepadanya.persekitaran dan tumpuan minat pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu. Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita. (Burung Badai. Umpamanya latar kota Singapura digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan. Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali lautlaut.” kudengar teriak panjang dari atas bris. Dan baru kami sedari sungguh-sungguh bahawa arus pasang di sungai sungguh deras.18) Sebagai pelaut yang berpengalaman.. Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A. Kapal memutar haluan dan undur ke belakang .hlm. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal.pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam.dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda.sungai-sungai. Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampungkampung. . Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi setiap pengarang kerana bergantung pada zaman.cerpen Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati petikan di bawah ini : “Let gooowww.

sepi dan sesuai sebagai tempat pembersihan jiwa. Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan latar kota. .hlm. Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda.”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai buruh kasar saya dapat mencarikan peluang.” (Patah Tumbuh.Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang. Perhatikan ketelitian A. Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita itu. .perlukisan latar ini agak tipis dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka ria dengan pelbagai hiburan dan makanan. Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board. Cerpen-cerpen hasil A. . .Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” : Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak mengalir.Kami akan makan malam di kedai yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road. .Sementara dia berpakaian Hamid membisikkan kepadaku.Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari rezeki : . Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari .Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam perlukisan latarnya yang terperinci. Namun begitu.160) Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah Melayu untuk mencari pekerjaan.

(Liar di Api. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak manusia yang menghuni daerah tersebut.rumah Kamala Bi. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam .79) Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya penempatan yang sesak itu. botol-botol sompek dan retak yang berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi.hlm.ikan .malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan pembaca.samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan.Zaharah Bulat marimuthu.Longkang-longkang kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak. Abdul Karim. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca kerana memperlihatkan realitinya.sayur-sayur dan hampas kelapa.Abdul Rahman. Perlukisan A. Sudut Pandangan Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut pandangan.Haji Musa dan beberapa orang lagi.Abdul Kadir.Kiah Gedempol.Manisah.tin-tin susu bertakungan air dan menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik..

Justeru itu ia boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan pembaca adalah tidak tetap. Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk mendapat maklumat daripada pemikran. Dalam kajian ini. dan persepsinya sahaja.sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada protagonis dan sebagai pemerhati.perasaan. Kisahkisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita.sudut pandangan. ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai . Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an. BIBLIOGRAFI .

Dewan Bahasa dan Pustaka .Petaling Jaya .Pustaka Pendidikan Othman Puteh.Ismail Ahmad.Kuala Lumpur.1984.1983.Memahami Novel dan Cerpen.Selangor.Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.