Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi. Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang ( Othman Putih,2000: 57) Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia. Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99 Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS 50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,

. Cerpen-cerpen Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita.”Haslina”. Samad Ismail dan beberapa orang lagi.A. dan temanya. “Bedah” dan “Longkang “. ”Kenangan Jauh”.mood atau suasana. Wijaya Mala. muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry.Shahnon Ahmad. “Ingin Jadi Pujangga “.Penelitian ini akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek plot.Awang-il-Serkam.watak dan perwatakan.Tongkat Warrant.“Puteri Bangsa”.Rokiah Abu Bakar dan S. “Kedai Sederet di Kampung kami”. Melaui kertas kerja ini.Othman Kelantan.latar.Kala Dewata.gaya bahasa dan jurusan pandangan. Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”.pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya. Pada tahun 1955.

Pada permulaan cerita. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watakwatak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya. Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam cerpen Keris Mas.luahan emosi dan semangat patriotisme terhadap tanah air. berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika dalam perjuangan Mohamad Hassan.Semua konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang mencabar untuk mencapai kemuncak.rasa cinta anak-anak muda.pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak yeng menghadapi masalah.ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti perjuangan.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si .Maka. dan.Plot Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat.Cerpen-cerpen yang terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah kehidupan mayarakat sederhana.Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku.struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan akibat.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif terhadap segala permasalahan yang berbangkit.

Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif. Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari.Teknik ini lebih cenderung .Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”.Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional.Pengarang memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam terperinci dan teliti.dimulakan demikian : “Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru anjuran kerajaan.isteri turut serrta dalam perjuangan.sahut Atan. yang digambarkan secara Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen karya Arena Wati dan Keris Mas. dialog watak dan aksi dramatik watak-watak utama. Penyelesaian daripada konflik ini.Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura.Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan. “Tiga puluh tiga “.

beberapa unsur seperti krisis.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya.dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat. .sorotbalik dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita. Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu. Kesemua unsur ini penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan cerita seterusnya. Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun 50-an.konflik.untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan wataknya.terutamanya selepas kemerdekaan.Hal ini jelas menunjukkan pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarangpengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan padat. Dalam pembinaan plot.perumitan.

kesan perasaan.teknik dramatik pula memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung.fikiran di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal. perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri. Teknik analitikal digunakan untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran luarannya sahaja. Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan tujuannya.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang dijadikan watak oleh penulisnya.malah gambaran tindak-tanduk. pemikiran. emosi. Aspek-aspek itu merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak. Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen.gaya percakapan. Keduadua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objekobjek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah.membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian cerita.Watak-watak juga berperanan bertindak memperkembangkan cerita. pergolakan jiwa. dan pengucapan. aspirasi.Watak dan Perwatakan Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih oleh pengarang manakala. Teknik kombinasi iaitu gabungan dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang .

menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak. dan merasakan sendiri perkembangan plot cerita. sebaliknya watakwatak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan. .Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang .Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari semalam? Tentu ada sesuatu. Fail ini tidak lengkap.jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga.Menteri boleh datang dan pergi.Pengarang tidak melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak.Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di bawah ini: Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail. Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini hari Sabtu kelmarin.fail perkara itu hanya separuh saja ada padaku.Tentulah dia macam itu juga.Tetap tinggal di rumah besar-besar.Si Bill itu pandai mengangkat-angkat saja. ya.boleh terpilih lagi atau tersingkir.” (Patah Tumbuh. Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan fizikal watak-watak itu sendiri. Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak .hlm.kata si Amat itu. . . memikirkan. hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik innerlogue.195) Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya.Hari ini akan miting. Fikirannya melayang-layang.Cerdik perempua ini. tentu dia yang datang.tapi orang gaji tetap jadi oarang gaji.kerjanya tak pernah betul.. .

Sebagai contoh untuk berjudul mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A. Golongan watak manusia kelas pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu .Encik Ariff juga mendoakan isterinya moga-moga akan hamil. Turut digambarkan juga watak yang bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka. “Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata. terutamanya kelas bawahan seperti nelayan. Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya kemerdekaan. “Kita ambil anak angkat sahajalah.kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota.Samad Ismail “Mastura” yang digambarkan seperti berikut : Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura pergi ke doktor.” Encik Ariff cuba menghiburkan hati isterinya.petani.kemudian diikuti dengan cara dramati.dapat dirasakan hati kecil suaminya.pelaut..penganggur dan buruh Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang. Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan diikuti dengan dialog yang dramatik.Mereka berjuang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri.”kata Encik Ariff sambil senyum.dan kembali semula dengan cara analitikal.mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia.

Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita. manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan kecil sahaja. Namun begitu. Latar Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan watak.sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan.ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri. Keadaan ini menggambarkan masyarakat majmuk. Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar peristiwa di tahan Melayu.India dan Inggeris banyak terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.kemerdekan sudah tercapai.terutamanya memasuki pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut. Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina.yang mementingkan rasuah. Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia tersendiri.dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik .penggambaran watak-watak golongan ini selalunya kurang baik. Watak-watak dalam cerpen ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak peribadi. Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa untuk menunjang perkembangan plot.

Umpamanya latar kota Singapura digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan. Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampungkampung.cerpen Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati petikan di bawah ini : “Let gooowww.” kudengar teriak panjang dari atas bris.sungai-sungai.hlm. itulah suara Kapitan kami.. (Burung Badai. Samad Ismail pula agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu. Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita.persekitaran dan tumpuan minat pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu.Umpamaya. Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut. Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali lautlaut. . Dan kami kenal .kemudian berpusing ligat dan cepat sekali. Kapal memutar haluan dan undur ke belakang .pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal.18) Sebagai pelaut yang berpengalaman. Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi setiap pengarang kerana bergantung pada zaman.dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda. Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A.menyebabkan seluruh perhatian tumpah curah kepadanya. Dan baru kami sedari sungguh-sungguh bahawa arus pasang di sungai sungguh deras.

” (Patah Tumbuh. . . .Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang. Cerpen-cerpen hasil A. Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board. Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari . Namun begitu. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka ria dengan pelbagai hiburan dan makanan.Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari rezeki : .Sementara dia berpakaian Hamid membisikkan kepadaku. Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan latar kota.Kami akan makan malam di kedai yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road. .hlm.160) Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah Melayu untuk mencari pekerjaan.sepi dan sesuai sebagai tempat pembersihan jiwa.”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai buruh kasar saya dapat mencarikan peluang. Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita itu. Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda. Perhatikan ketelitian A.perlukisan latar ini agak tipis dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar.Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam perlukisan latarnya yang terperinci.Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” : Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak mengalir. .

Longkang-longkang kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam . Sudut Pandangan Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut pandangan.Haji Musa dan beberapa orang lagi.Manisah.Kiah Gedempol.tin-tin susu bertakungan air dan menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik.hlm.ikan .. Abdul Karim.samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan.Abdul Rahman. Perlukisan A.79) Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya penempatan yang sesak itu.rumah Kamala Bi. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak manusia yang menghuni daerah tersebut. botol-botol sompek dan retak yang berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi.malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan pembaca. (Liar di Api.Abdul Kadir.sayur-sayur dan hampas kelapa.Zaharah Bulat marimuthu. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca kerana memperlihatkan realitinya.

BIBLIOGRAFI . Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk mendapat maklumat daripada pemikran.sudut pandangan. ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai . Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada protagonis dan sebagai pemerhati. dan persepsinya sahaja. Kisahkisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita. Justeru itu ia boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan pembaca adalah tidak tetap.perasaan. Dalam kajian ini.

Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.Selangor.Dewan Bahasa dan Pustaka .Petaling Jaya .1984.1983.Ismail Ahmad.Memahami Novel dan Cerpen.Kuala Lumpur.Pustaka Pendidikan Othman Puteh.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.