P. 1
Contoh Analisis Cerpen

Contoh Analisis Cerpen

|Views: 299|Likes:
Published by Azwan Hakim
Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi.
Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi.

More info:

Published by: Azwan Hakim on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi. Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang ( Othman Putih,2000: 57) Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia. Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99 Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS 50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,

Awang-il-Serkam. Melaui kertas kerja ini.mood atau suasana. Wijaya Mala.Penelitian ini akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek plot.A.watak dan perwatakan. .Shahnon Ahmad. muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry.gaya bahasa dan jurusan pandangan. “Ingin Jadi Pujangga “.Kala Dewata. ”Kenangan Jauh”.”Haslina”.pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya.“Puteri Bangsa”. dan temanya.Tongkat Warrant. Pada tahun 1955. Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”. “Kedai Sederet di Kampung kami”. “Bedah” dan “Longkang “.Rokiah Abu Bakar dan S.latar.Othman Kelantan. Cerpen-cerpen Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita. Samad Ismail dan beberapa orang lagi.

Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku. berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika dalam perjuangan Mohamad Hassan.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si .struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan akibat.Maka.pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak yeng menghadapi masalah.rasa cinta anak-anak muda.Plot Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Pada permulaan cerita.luahan emosi dan semangat patriotisme terhadap tanah air.Semua konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang mencabar untuk mencapai kemuncak.Cerpen-cerpen yang terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah kehidupan mayarakat sederhana. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watakwatak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya. dan.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif terhadap segala permasalahan yang berbangkit. Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam cerpen Keris Mas.ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti perjuangan.

yang digambarkan secara Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen karya Arena Wati dan Keris Mas.isteri turut serrta dalam perjuangan.Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura.Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional.dimulakan demikian : “Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru anjuran kerajaan. Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif. “Tiga puluh tiga “.Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan.Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”.sahut Atan.Teknik ini lebih cenderung .Pengarang memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam terperinci dan teliti. Penyelesaian daripada konflik ini. dialog watak dan aksi dramatik watak-watak utama.

Kesemua unsur ini penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan cerita seterusnya. Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun 50-an.untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan wataknya. Dalam pembinaan plot. .dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya.Hal ini jelas menunjukkan pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarangpengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan padat. Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu.perumitan. beberapa unsur seperti krisis.sorotbalik dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita.konflik.terutamanya selepas kemerdekaan.

membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian cerita.Watak dan Perwatakan Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih oleh pengarang manakala. Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen.teknik dramatik pula memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung. dan pengucapan.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang dijadikan watak oleh penulisnya. Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan tujuannya. perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri. pemikiran. Teknik analitikal digunakan untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran luarannya sahaja. pergolakan jiwa.malah gambaran tindak-tanduk. Teknik kombinasi iaitu gabungan dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang . Aspek-aspek itu merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak. aspirasi. Keduadua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objekobjek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah.gaya percakapan.fikiran di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal. kesan perasaan.Watak-watak juga berperanan bertindak memperkembangkan cerita. emosi.

Tetap tinggal di rumah besar-besar. .kerjanya tak pernah betul. .Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di bawah ini: Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail.Tentulah dia macam itu juga. memikirkan. dan merasakan sendiri perkembangan plot cerita. Fail ini tidak lengkap.tapi orang gaji tetap jadi oarang gaji.Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang . hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik innerlogue. Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak .jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga. tentu dia yang datang.Hari ini akan miting.menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak.195) Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya.boleh terpilih lagi atau tersingkir.Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari semalam? Tentu ada sesuatu..kata si Amat itu. . .hlm. Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan fizikal watak-watak itu sendiri. Fikirannya melayang-layang. sebaliknya watakwatak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan. ya.Menteri boleh datang dan pergi.” (Patah Tumbuh. Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini hari Sabtu kelmarin.Pengarang tidak melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak.Cerdik perempua ini.Si Bill itu pandai mengangkat-angkat saja.fail perkara itu hanya separuh saja ada padaku.

Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan diikuti dengan dialog yang dramatik.Mereka berjuang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri.kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota. Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya kemerdekaan. “Kita ambil anak angkat sahajalah.dan kembali semula dengan cara analitikal.pelaut.penganggur dan buruh Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang.mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia. Turut digambarkan juga watak yang bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka.Encik Ariff juga mendoakan isterinya moga-moga akan hamil.”kata Encik Ariff sambil senyum..kemudian diikuti dengan cara dramati. Sebagai contoh untuk berjudul mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A. terutamanya kelas bawahan seperti nelayan.petani.dapat dirasakan hati kecil suaminya.Samad Ismail “Mastura” yang digambarkan seperti berikut : Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura pergi ke doktor.” Encik Ariff cuba menghiburkan hati isterinya. Golongan watak manusia kelas pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu . “Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata.

kemerdekan sudah tercapai. manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan kecil sahaja. Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar peristiwa di tahan Melayu.yang mementingkan rasuah.sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan. Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia tersendiri.India dan Inggeris banyak terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak peribadi.terutamanya memasuki pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut.penggambaran watak-watak golongan ini selalunya kurang baik. Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa untuk menunjang perkembangan plot. Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina. Watak-watak dalam cerpen ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik .Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita.dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa. Namun begitu. Keadaan ini menggambarkan masyarakat majmuk.ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri. Latar Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan watak.

Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A. Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita. Umpamanya latar kota Singapura digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan. Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut.dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda. . (Burung Badai.persekitaran dan tumpuan minat pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu.menyebabkan seluruh perhatian tumpah curah kepadanya.18) Sebagai pelaut yang berpengalaman.Umpamaya.kemudian berpusing ligat dan cepat sekali. Dan kami kenal . Samad Ismail pula agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu.. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal. Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi setiap pengarang kerana bergantung pada zaman. Kapal memutar haluan dan undur ke belakang . Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali lautlaut. Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampungkampung.cerpen Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati petikan di bawah ini : “Let gooowww. itulah suara Kapitan kami.hlm.sungai-sungai.” kudengar teriak panjang dari atas bris. Dan baru kami sedari sungguh-sungguh bahawa arus pasang di sungai sungguh deras.pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam.

Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda. Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan latar kota.perlukisan latar ini agak tipis dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar. .Kami akan makan malam di kedai yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road.Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” : Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak mengalir.Sementara dia berpakaian Hamid membisikkan kepadaku. Cerpen-cerpen hasil A.Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam perlukisan latarnya yang terperinci. .Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari rezeki : .hlm.sepi dan sesuai sebagai tempat pembersihan jiwa.” (Patah Tumbuh.Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang. Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita itu. . Perhatikan ketelitian A. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka ria dengan pelbagai hiburan dan makanan.160) Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah Melayu untuk mencari pekerjaan. . . Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board. Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari . Namun begitu.”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai buruh kasar saya dapat mencarikan peluang.

samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan. Perlukisan A. botol-botol sompek dan retak yang berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi.Abdul Kadir.Abdul Rahman.sayur-sayur dan hampas kelapa.Haji Musa dan beberapa orang lagi.Longkang-longkang kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak manusia yang menghuni daerah tersebut.tin-tin susu bertakungan air dan menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik.hlm.rumah Kamala Bi.Kiah Gedempol.Zaharah Bulat marimuthu. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam .. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca kerana memperlihatkan realitinya.ikan .malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan pembaca. (Liar di Api.79) Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya penempatan yang sesak itu. Sudut Pandangan Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut pandangan.Manisah. Abdul Karim.

BIBLIOGRAFI . Justeru itu ia boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan pembaca adalah tidak tetap. Dalam kajian ini. dan persepsinya sahaja.sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada protagonis dan sebagai pemerhati. Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk mendapat maklumat daripada pemikran.sudut pandangan.perasaan. Kisahkisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita. ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai . Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an.

Memahami Novel dan Cerpen.Dewan Bahasa dan Pustaka .Selangor.1983.Pustaka Pendidikan Othman Puteh.Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.Ismail Ahmad.1984.Kuala Lumpur.Petaling Jaya .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->