ARAHAN-ARAHAN KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

BIL. 1. 2. 3. Pengenalan Penempatan Pengesahan Tempat Tinggal Di Kolej Kediaman - Garis Panduan Pengesahan Tempat Tinggal Di Kolej Kediaman Pendaftaran Penginapan 4A. Garis Panduan Pendaftaran Penginapan Di Kolej Kediaman Bagi Pelajar Baru 4B. Garis Panduan Pendaftaran Penginapan Di Kolej Kediaman Bagi Pelajar Tahun Dua Keatas Tamat Tempoh Penginapan Penginapan Luar Semester Perkara-Perkara Yang Dilarang Kuasa Memeriksa Bilik Waktu Pejabat Peraturan Waktu Senyap Inventori Kemudahan Asas Bilik Penginapan Aduan Kerosakan Kebersihan Premis Keselamatan Pemakaian Kad Kolej Kediaman Pemilikan dan Pelekat Kenderaan Panduan Pakaian Kecemasan 18A. 18B. 19. 20. 21. 22. 23. Garis Panduan Mencegah Kecurian Garis Panduan Jika Berlaku Kebakaran 11 12 – 13 14 15 – 16 17 – 18 9 ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 1-2 2

4.

2-4

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

4-5 5 5-6 6 7 7 7 7 7-8 8 8 8 9 – 11

Kesalahan Boleh Denda Jadual 1 – Kadar Yuran Penginapan Bagi Kolej kediaman Jadual 2 – Kadar Gantirugi Kerosakan Jadual 3 – Kesalahan Boleh Denda Lampiran – Panduan Pakaian

20 Mac 2012

Muka Surat | 0

PENEMPATAN 2. PENGENALAN 1.2 Pelajar tidak akan ditawarkan penempatan di kolej kediaman jika didapati melanggar peruntukan Arahan-Arahan Kolej kediaman. 1.7 Sebarang kesalahan yang berkaitan dengan salahguna penempatan atau kemudahan asas bilik yang disediakan boleh menyebabkan pelajar berkenaan dikenakan tindakan tatatertib.ARAHAN-ARAHAN -KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1. seseorang pelajar yang diberikan kemudahan tempat tinggal di kolej kediaman hendaklah mematuhi Arahan-Arahan Kolej kediaman ini.2 2. tilam. papan kenyataan. Kemudahan asas bilik penginapan yang disediakan adalah seperti katil. kerusi belajar. 2. 2. almari. 20 Mac 2012 Muka Surat | 1 .1 Tanpa menjejaskan peruntukan lain di dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971. 2. statut-statut.1 Penempatan pelajar di kolej kediaman adalah SATU KEMUDAHAN yang disediakan kepada pelajar mengikut kekosongan bilik penginapan dan bukanlah satu HAK seseorang pelajar.2 Pelajar yang melanggar mana-mana peruntukan Arahan-Arahan Kolej kediaman ini boleh diambil tindakan tatatertib. Pelajar tahun satu prasiswazah bagi setiap sesi adalah WAJIB mendaftar dan menginap di kolej kediaman pada semester satu dan semester dua. Pelajar hendaklah membuat permohonan secara bertulis kepada pengetua untuk keluar dari kolej kediaman. 2.6 Pelajar yang ingin berpindah kolej (dalam semester) perlu mendapat kebenaran daripada kedua-dua pengetua kolej kediaman yang terlibat. 2. penyangkut tuala dan rak buku. meja belajar.3 2.4 Pelajar tahun dua dan ke atas hendaklah membuat pengesahan penerimaan untuk menginap di kolej kediaman.5 2. atau dikenakan hukuman tatatertib terus di bawah Kaedah-Kaedah UKM (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 1999. Perlembagaan UKM. kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan Universiti.

3 Pelajar yang menolak tawaran tetapi membuat permohonan semula (kolej yang sama) akan dikenakan bayaran denda seperti yang ditetapkan dalam Jadual 3. Mencetak dan menghantar salinan pengesahan tawaran beserta 2 keping gambar berukuran pasport ke kolej kediaman kolej kediaman. 4. 3. ii. Pemberitahuan bilik penginapan akan dibuat melalui cara yang ditetapkan oleh kolej kediaman. 3.2 Pelajar yang telah mendaftar di kolej kediaman dikenakan kadar bayaran seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1. 3.ukm.5. PENGESAHAN TEMPAT TINGGAL DI KOLEJ KEDIAMAN 3. adalah dianggap menolak tawaran tersebut.2 Seseorang pelajar yang telah menerima tawaran kemudian membuat pembatalan adalah tertakluk kepada kadar denda seperti yang telah ditetapkan dalam Jadual 3. iii. 3.4 Pelajar yang gagal mendapat penginapan boleh membuat rayuan di kolej kediaman. Membuat pengesahan secara dalam talian www. i. PENDAFTARAN PENGINAPAN 4.2.my/upp dalam masa yang telah ditetapkan Universiti.1 Semua pelajar perlu membuat pengesahan tempat tinggal bagi sesi seterusnya pada setiap akhir semester kedua seperti yang telah ditetapkan oleh Universiti seperti perenggan 3. 3.8 Pelajar yang melanggar arahan-arahan kolej kediaman boleh dikenakan tindakan seperti yang dinyatakan dalam arahan kolej kediaman termasuklah tidak dibenarkan tinggal dikolej berkenaan.1 Pelajar yang telah mengesahkan tawaran hendaklah mendaftar di kaunter kolej kediaman dalam tempoh yang ditetapkan pada waktu pejabat seperti di perenggan 9. 20 Mac 2012 Muka Surat | 2 .5 Garis panduan pengesahan tempat tinggal di kolej kediaman adalah seperti berikut. 4. Pelajar yang gagal berbuat demikian selepas tempoh yang ditetapkan.

Pelajar akan didaftarkan dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP) pada hari pelajar mendaftar.3 Semua bayaran penginapan adalah untuk tempoh satu semester melalui potongan penaja oleh Bendahari. Pelajar yang tidak ada penaja perlu mengurus sendiri bayaran penginapan mereka.4.4.3 4.4 Pelajar yang gagal atau tidak menjelaskan bayaran tempat tinggal adalah dianggap berhutang kepada Universiti dan boleh dikenakan sekatan yang dikuatkuasakan oleh Universiti termasuklah: 4.4. dan Tidak boleh menghadiri majlis konvokesyen. Tidak boleh mendapat transkrip. Tidak boleh mendapat keputusan peperiksaan.4 4. Tidak boleh mendapat skrol. bayaran sewa akan dikenakan mengikut kadar sewa harian dan bilangan hari pelajar menginap. bayaran sewa dan lain-lain bayaran tidak akan dikembalikan kecuali dengan kelulusan bertulis Timbalan Pengetua Naib Canselor Hal-ehwal Pelajar dan Alumni (TNC HEPA) atau orang yang diberi kuasa kepadanya.4. 4.6 Pelajar yang mendaftar keluar sebelum minggu keempat dari tarikh pendaftaran masuk di kolej kediaman. Apa-apa bayaran yang tidak dijelaskan adalah dianggap hutang kepada Universiti dan boleh dikenakan tindakan seperti di perenggan 4.4. 4A. Garis Panduan Pendaftaran Penginapan Di Kolej kediaman Bagi Pelajar Baru: i. 4.4. 20 Mac 2012 Muka Surat | 3 .5 Pelajar yang mendaftar keluar dari kolej kediaman selepas minggu keempat pendaftaran penginapan di kolej kediaman.5 Tidak dibenarkan mendaftar pengajian bagi semester berikutnya.4. 4.2 4. 4.7 Pelajar yang menginap di kolej kediaman semasa cuti semester hendaklah menjelaskan bayaran penginapan semasa memulangkan kunci atau selewatlewatnya satu minggu selepas memulangkan kunci.1 4. manakala lain-lain bayaran tidak akan dikembalikan.

5.2. Dapatkan keperluan yang disediakan seperti :a. 4B.2. Kunci bilik. iv. Daftar masuk dan daftar keluar penginapan hendaklah dilaksanakan dalam waktu pejabat atau waktu lain yang ditetapkan oleh kolej kediaman.3 Memastikan bilik dalam keadaan bersih. iii. Mematuhi peraturan mengosongkan bilik pada setiap akhir sesi akademik. Daftar menggunakan kad daftar pelajar dan serah 2 keping gambar berukuran passport di kaunter kolej kediaman. Keperluan lain yang ditentukan oleh pihak kolej kediaman.2. Menyerahkan 2 keping gambar berukuran passport bersama borang atau kad daftar pelajar di kaunter kolej kediaman. Ambil kunci bilik dan borang inventori kemudahan asas bilik penginapan. b. ii. semua suis elektrik hendaklah ditutup. Mengisi borang atau kad daftar pelajar dengan lengkap. Buat pemeriksaan. Borang inventori kemudahan asas bilik.2. 5. TAMAT TEMPOH PENGINAPAN 5. iii. v. isi borang dan serahkan borang di kaunter kolej kediaman. Semasa mengosongkan bilik. pelajar hendaklah: 5. isi borang dan serahkan borang di kaunter kolej kediaman.ii. Pelajar yang gagal memulangkan kunci bilik hendaklah membayar denda mengikut kadar harian seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.2 5.5 5.4 5. Pelajar hendaklah menyerahkan kunci bilik kepada kakitangan di kaunter kolej kediaman pada waktu pejabat seperti di perenggan 9.2 Pelajar hendaklah mengosongkan bilik pada tarikh akhir sesi akademik yang telah ditetapkan oleh Universiti. Mengambil barang-barang milik pelajar sendiri. v. Buat pemeriksaan. iv.1 5.6 Sebelum meninggalkan bilik. 20 Mac 2012 Muka Surat | 4 .1 5.2. Barang yang ditinggalkan dianggap tidak diperlukan dan akan dilupuskan oleh kakitangan kolej kediaman. c.2. Garis Panduan Pendaftaran Penginapan Di Kolej kediaman Bagi Pelajar Tahun Dua Keatas: i.

Kebenaran untuk tidak mengosongkan bilik pada tarikh yang telah ditetapkan adalah dengan kebenaran bertulis daripada Pengetua. PENGINAPAN LUAR SEMESTER 6. 7.14 7.12 7.5. Berlaku tidak jujur dengan petugas kolej kediaman. Membawa minuman dan makanan yang haram di sisi agama islam ke dalam persekitaran kolej kediaman. menghisap dan menjual rokok di kawasan dan dalam persekitaran kolej kediaman.10 7. 20 Mac 2012 Muka Surat | 5 .16 Berpindah bilik atau kolej kediaman tanpa kebenaran Pengetua.2 7.1 Sekiranya pelajar memerlukan penginapan di kolej kediaman selepas tarikh tamat menginap. PERKARA-PERKARA YANG DILARANG 7.3 Tidak dibenarkan bermain mercun dan bunga api di dalam kawasan kolej kediaman. 7.7 Pelajar yang kehilangan kunci hendaklah membayar denda seperti yang ditetapkan dalam Jadual 3. Tidak memasang dan menggunakan cadar dan sarung bantal.7 7.13 7. 7. pelajar dikehendaki membuat permohonan untuk menginap di kolej kediaman bagi tempoh yang diperlukan.8 7. Membuat sambungan pendawaian elektrik dan telefon. Berdua-duaan antara lelaki dan perempuan tanpa alasan munasabah di kawasan kolej kediaman termasuk membawa suami/ isteri di dalam bilik penginapan. 7.6 Memiliki. melihat atau mendengar bahan-bahan lucah. Mengadakan hubungan sumbang sesama jenis. menampal.15 7.9 Berkelakuan tidak sopan atau biadap. Tidak mengemas pakaian dan peralatan di dalam bilik.4 7.5 Memasak di dalam bilik atau mana-mana ruang yang bukan diperuntukan bagi tujuan tersebut.11 7. Menyimpan. 6. 7. Menyidai pakaian di tempat atau ruang selain daripada yang telah disediakan.1 Pelajar yang berdaftar di kolej kediaman dilarang membenarkan orang lain menginap atau bermalam dibiliknya. Bermain judi dan yang seumpama dengannya dalam kawasan kolej kediaman. 7.2.

18 Tidak menutup suis lampu. 8.1 Boleh membawa bersamanya mana-mana orang lain untuk membantunya melakukan pemeriksa bilik tersebut. mengotorkan atau merosakkan mana-mana bahagian bangunan juga harta benda kolej kediaman. Membuat bising atau mengganggu ketenteraman pelajar lain. mengubah atau memindah kedudukan peralatan kemudahan umum kepunyaan kolej kediaman tanpa kebenaran Pengetua atau wakilnya.23 Meletak atau ‘parking’ kenderaan di tempat yang tidak dibenarkan oleh kolej kediaman.19 7.3. Pengetua/ Timbalan Pengetua/ Pengurus/ Penolong Pengurus atau Felo Penghuni penghuni yang mendapat kebenaran daripada Pengetua : 8. 7. tingkap. almari. 8.7. KUASA MEMERIKSA BILIK 8.3.1 8. 20 Mac 2012 Muka Surat | 6 .2 Boleh melakukan pemeriksaan bilik pelajar yang bertentangan jantina dengannya hendaklah membawa bersamanya orang lain yang sama jantina dengan pelajar bilik yang diperiksa.21 Membiarkan peralatan kemudahan asas bilik seperti lampu. Memiliki senjata berbahaya atau alatan lain yang boleh mengancam keselamatan atau nyawa. kipas angin dan lain-lain suis alatan elektrik ketika pelajar tidak di bilik. yang berunsur keagamaan yang boleh menyebabkan timbul ketidakselesaan kepada pelajar lain. kewajipan atau tangungjawabnya di dalam bilik itu. Menconteng. kipas siling.2 Pengetua/ Timbalan Pengetua/ Pengurus/ Penolong Pengurus boleh memasuki dan memeriksa bilik pelajar pada bila-bila masa.24 Tidak dibenarkan memaparkan. 8. 7. lambang. Felo Penghuni yang mendapat kebenaran Pengetua boleh memasuki dan memeriksa bilik pelajar pada bila-bila masa.20 7. mempamerkan. menunjukkan atau dalam apa-apa cara menggunakan sebarang bahan. 8. benda.17 7.3 Semasa melakukan pemeriksaan bilik pelajar di kolej kediaman. 7.4 Seseorang pelajar menetap tidak boleh melakukan apa-apa untuk menghalang atau melarang seseorang orang yang diberi kuasa daripada memasuki bilik pelajar menetap itu dan menjalankan tugas.22 7. Mengambil. lantai dan lain-lain dalam keadaan kotor.

11. Ahad & Cuti Umum : : : : : 7.15 tengahari .30 petang 12.2.9. 12.1 Pelajar hendaklah mematuhi waktu senyap di kolej kediaman dari jam 12 tengah malam hingga 6 pagi.3 Pelajar bertanggungjawab menjaga kemudahan asas bilik penginapan yang disediakan oleh Universiti.2 Pelajar bertanggungjawab menjaga kebersihan bilik masing-masing. Sekiranya didapati melakukan sesuatu yang boleh mencacatkan.2. 12. 11. 12.2 Pelajar yang gagal mengembalikan borang inventori dianggap telah memperaku inventori harta benda di dalam bilik tersebut lengkap dan berada dalam keadaan baik. KEBERSIHAN PREMIS 13. 10.45 petang Tutup 10.30 petang 1.1 13.1 Pelajar hendaklah menyemak.00 petang 7. menandatangani dan mengembalikan borang inventori kepada kolej kediaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kolej kediaman.30 pagi . 13.5. mengotorkan atau menyebabkan apa-apa kerosakan lain pada mana-mana bahagian kawasan atau bangunan atau pada apa-apa benda atau 20 Mac 2012 Muka Surat | 7 .00 petang . ADUAN KEROSAKAN 12.2 Pelajar yang didapati membuat bising semasa waktu senyap akan dikenakan denda seperti yang ditetapkan dalam Jadual 3. INVENTORI KEMUDAHAN ASAS BILIK PENGINAPAN 11. Seseorang pelajar hendaklah menggunakan premis kolej kediaman dengan cermat.2 Jika seorang pelajar didapati merosakkan kemudahan asas bilik dengan sengaja dikehendaki membayar gantirugi mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Universiti.1 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kerosakan kemudahan asas bilik penginapan kepada kolej kediaman.5. PERATURAN WAKTU SENYAP 10.30 pagi . WAKTU PEJABAT Isnin – Khamis Waktu rehat Jumaat Waktu rehat Sabtu.

1 Pelajar hendaklah sentiasa mengunci bilik masing-masing dan sebarang pencerobohan atau kecurian kerana kecuaian tidak mengunci bilik adalah di atas tanggungjawab pelajar sendiri.1 Pelajar yang memiliki kenderaan bermotor hendaklah mendaftar dan mendapatkan pelekat kenderaan UKM dari Bahagian Keselamatan UKM. 20 Mac 2012 Muka Surat | 8 .1 hingga 16. 15.3 Pelajar tidak dibenarkan menampal poster.3 Pelajar hendaklah melaporkan kehilangan kad kolej kediaman kepada kolej kediaman dengan serta merta.kelengkapan di dalamnya akan didenda seperti yang ditetapkan dalam Jadual 3. PEMAKAIAN KAD KOLEJ KEDIAMAN 15.3 Kedua-dua pelekat kenderaan hendaklah dipamerkan pada kenderaan masing-masing setiap masa.1 boleh didenda seperti ditetapkan dalam Jadual 3. Pelajar yang melanggar perenggan 14.2 Pelajar yang kehilangan kad kolej kediaman. 16. KESELAMATAN 14.2 Pelajar hendaklah melaporkan semua kejadian pencerobohan atau kecurian kepada pihak kolej kediaman dan Bahagian Keselamatan UKM.2 Pelajar yang memiliki kenderaan bermotor hendaklah mendaftar dan mendapatkan pelekat kenderaan kolej kediaman di kolej kediaman kolej kediaman masing-masing. 16. salah guna kad kolej kediaman atau gagal mempamerkan kad kolej kediaman ketika berurusan dengan pihak pengurusan kolej kediaman boleh didenda seperti yang ditetapkan dalam Jadual 3. PEMILIKAN DAN PELEKAT KENDERAAN 16. 15.1 Pelajar hendaklah memakai kad kolej kediaman semasa berada di kolej kediaman.4 Pelajar boleh membuat laporan polis jika berlaku pencerobohan atau kecurian. 15. 14. 16. 14. notis atau apa-apa pengumuman di mana-mana bahagian kolej kediaman kecuali di papan kenyataan kolej kediaman dengan kebenaran Pengetua.3 boleh dikenakan denda seperti yang ditetapkan dalam Jadual 3. 13.4 Mana-mana pelajar yang melanggar perenggan 16.3 14. 14. 16.

terjatuh semasa menjalankan aktiviti di kolej kediaman atau apaapa kemalangan yang memerlukan rawatan lanjut. iii.3 Mana-mana pelajar yang menyedari berlaku kebakaran di premis kolej kediaman hendaklah dengan serta-merta memberitahu kolej kediaman dan Bahagian Keselamatan Universiti. ii. Simpan barang-barang berharga di tempat yang selamat dan berkunci.5 Jika pelajar pengsan. Tidak boleh meminjamkan kunci bilik kepada rakan-rakan. bersih dan tidak menjolok mata semasa berada di kawasan kolej kediaman dan mengikut panduan pakaian seperti di lampiran.A Garis Panduan Mencegah Kecurian i. 18.7 Pelajar yang mendapati seorang pelajar lain pengsan diserang sawan atau penyakit yang serius hendaklah memaklumkan kepada Pengetua/ Timbalan Pengetua/ Pengurus/ Penolong Pengurus/ Felo Penghuni dengan segera. Pengetua/ Timbalan Pengetua/ Pengurus/ Penolong Pengurus/ Felo Penghuni hendaklah memanggil ambulans atau membawanya sendiri ke Pusat Kesihatan UKM atau hospital terdekat untuk rawatan. Pengetua/ Timbalan Pengetua/ Pengurus/ Penolong Pengurus/ Felo Penghuni hendaklah membawanya ke Pusat Kesihatan UKM atau ke hospital terdekat. 18. Pastikan pintu bilik sentiasa berkunci.1 Setiap pelajar hendaklah memahami Pelan Tindakan Kecemasan yang disediakan oleh Universiti. KECEMASAN 18. 18.2 Setiap pelajar hendaklah mematuhi semua arahan kecemasan yang ditetapkan oleh Universiti. 18. 18. 18. diserang sawan atau apa-apa penyakit yang serius.17. PANDUAN PAKAIAN Pelajar hendaklah berpakaian kemas. 20 Mac 2012 Muka Surat | 9 .4 Pelajar yang mengidap penyakit kronik hendaklah memaklumkan kepada kolej kediaman dengan segera. 18. 18.6 Jika seorang pelajar ditemui cedera sama ada kerana terjatuh semasa bersukan.

Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barangbarang yang tertinggal Jangan duduk di dalam tandas atau stor. Jangan tolak menolak antara satu sama lain. m. Tutup semua tingkap dan pintu. Bunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan “break glass” yang sedia ada di setiap paras bangunan. k. n. V. Matikan semua kuasa elektrik. Garis Panduan Jika Berlaku Kebakaran i. Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. c. j. i. Keluar menyelamatkan diri dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Hubungi Talian Kecemasan seperti di Perenggan 18. vi.iv. h. Jangan sengaja buat bising. Jangan berlari.B Hubungi kolej kediaman dengan segera jika mendapati seseorang yang mencurigakan hadir di blok atau persekitaran Kolej kediaman. Bekerjasama dan ikut arahan. g. Keluar melalui laluan yang mudah dan jangan menggunakan lif. semua pelajar hendaklah: a. l. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. ii.7. Patuhi segala arahan dan papan tunjuk arah yang terdapat di setiap paras. IV. b. Beritahu Pengawal Keselamatan/ Pegawai-pegawai Insiden yang bertugas di kawasan tersebut atau hubungi Pusat Keselamatan atau Pengetua/ Timbalan Pengetua/ Pengurus/ Penolong Pengurus/ Felo Penghuni kolej kediaman dengan segera. e. v. d. iii. f. 20 Mac 2012 Muka Surat | 10 . Berhenti melakukan aktiviti. Patuhi peraturan menerima kunjungan tetamu. 18. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Berhentikan semua mesin. Felo Penghuni/ JAKSA/ Ketua Blok hendaklah melaksanakan Panggilan Baris (Roll Call) apabila mendengar isyarat kebakaran.

Pertahanan Awam XIV. 18. Pusat Kesihatan XII. Ahli Bomba/ Pengawal Keselamatan/ Pegawai-pegawai Insiden dan kakitangan yang terlatih sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. BOMBA : : 03 – 8921 3333 03 – 8925 4444 atau dial terus 994 X. Polis dan Ambulan XIII. VIII. Bahagian Keselamatan XI. Dari telefon bimbit : : : : : 03 – 8921 4444/4666 03 – 8921 4555 999 991 112 VII. Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. Jabatan Pengurusan Pembangunan IX. KESALAHAN BOLEH DENDA Kesalahan boleh denda seperti yang dietapkan dalam Jadual 3. Arahan-Arahan Kolej Kediaman ini telah diluluskan Sekretariat Majlis Pengetua berkuatkuasa pada 17 November 2011 20 Mac 2012 Muka Surat | 11 .VI. Talian Kecemasan Hubungi talian kecemasan mengikut kesesuaian seperti berikut.8 19.

00 7. Ismail Dato’ Onn Aminuddin Baki Ungku Omar Burhanuddin Helmi Ibrahim Yaakub Rahim Kajai Tun Hussein Onn Idris Al-Marbawi Antarabangsa Ibu Zain Keris Mas Pendeta Za’ba Tun Dr.00 5.00 9.50 10.00 Asrama Asrama Asrama Asrama 2.50 6.00 7.00 5.00 7.50 4.00 4.00 7.00 9.00 3.00 6.50 10.50 4.20 7. UKM Pra Siswazah Kolej kediaman Bukan Warga Negara Seorang Sehari (RM) Warga Negara Pasca Siswazah Bukan Warga Negara Seorang Sehari (RM) Warga Negara Jenis Penginapan Dato’ Onn Aminuddin Baki Ungku Omar Burhanuddin Helmi Ibrahim Yaakub Rahim Kajai Tun Syed Nasir Idris Al-Marbawi Tun Hussein Onn Antarabangsa Ibu Zain Keris Mas Pendeta Za’ba Tun Dr.00 9.00 5.50 5.Jadual 1 KADAR YURAN PENGINAPAN PELAJAR BAGI KOLEJ KEDIAMAN UNIT PERUMAHAN PELAJAR.00 Terbuka 20 Mac 2012 Muka Surat | 12 .00 10.50 Pangsasiswa Pangsasiswa Pangsasiswa Pangsasiswa 3.70 5.50 6.00 7.00 5. Ismail 5.50 Pangsasiswa 3.00 15.00 7.00 10.00 9.50 4.30 5.00 4.00 Asrama Organisasi Luar Pelajar Dewasa 10.50 10.60 7.00 5.50 5.00 9.

00 – RM 150.00 9.00 15.00 Pangsarama 6.00 – RM 150.00 Pangsarama Pangsarama Eksekutif 7.20 4.00 4.Pra Siswazah Kolej kediaman Warga Negara Luar Negara Pasca Siswazah Warga Negara Luar Negara Jenis Penginapan Seorang Sehari (RM) Dato’ Onn Aminuddin Baki Ungku Omar Burhanuddin Helmi Ibrahim Yaakub Rahim Kajai Tun Hussein Onn Idris Al-Marbawi Tun Dr.40 9.00 9.60 6.00 9.00 seunit sehari Pangsapuri 20 Mac 2012 Muka Surat | 13 .50 Seorang Sehari (RM) 6.00 seunit sehari Pangsapuri RM 60.00 seunit sehari RM 60.00 3.50 15.00 Eksekutif Pangsapuri RM 80.50 5. Ismail Tun Syed Nasir Antarabangsa Ibu Zain Pangsapuri UKM Taman Tenaga – Unit Perumahan Pelajar Rumah Tetamu UKM – Unit Perumahan Pelajar Pangsapuri UKM Blok 6 – Unit Perumahan Pelajar 4.00 6.60 7.

Barang/ Alat Yang Dirosakkan Cermin solek Cermin bilik air Cermin tingkap Langsir Tilam Katil Almari Kerusi Meja belajar Kepala paip/ Pancur (shower) Set sofa Sarung sofa Meja Kopi (kecil) Meja Kopi (besar) Tombol pintu Pintu Papan tanda Menconteng permukaan premis: 1 kaki persegi Gantirugi (RM) 100. 14.00 – 2.00 250. 11. 4. 13.00 40.00 500.00 450.00 50.00 200.00 800. 6. 2.00 5. 17. 10. 12.00 100. 15.00 30.00 150. 9.00 400. 8. 16. 5.00 450.Jadual 2 Kadar Gantirugi Kerosakan Bil 1.00 300.000. 18. 7.00 – 80.00 20.00 80. 3.00 20 Mac 2012 Muka Surat | 14 .00 50.

16.00 50.00 25. 24.00 25. Kesalahan Membuat pengesahan tawaran tetapi tidak mendaftar pada tarikh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah. 20.00 50. 29. 18. 9. 8. 20.00 50.00 10.00 50. Membuat salinan kunci bilik Menyalahgunakan alat pencegahan kebakaran Memakai pakaian tidak sopan Meletak kasut/ selipar di luar bilik Menghilangkan kad Kolej kediaman Tidak memakai kad Kolej kediaman semasa berurusan di kaunter Kolej kediaman Menyalahgunakan kad Kolej kediaman Memasang selak atau mangga di dalam bilik tanpa kebenaran Pengetua Memelihara binatang peliharaan Tidak memasang sarung bantal dan cadar Menyimpan/ mempamer bahan lucah Membakar atau mengasap colok/ kemenyan atau apa-apa bauan yang mengganggu ketenteraman penghuni lain Merokok di dalam bilik atau mana-mana kawasan Kolej kediaman 20 Mac 2012 Muka Surat | 15 .00 50. 23.00 10. 17. 22.00 20. 19.00 setiap satu alat. 10.00 30.00 2.00 10.Jadual 3 Kesalahan Boleh Denda Bil 1. hotplate. 6.00 50.00 10. 2.00 30. Memaku dan menampal poster yang boleh mencacatkan dinding di dalam bilik Memasang lampu atau kipas ketika tiada di bilik Meninggalkan kunci di dalam bilik Meletakkan basikal atau motosikal di dalam blok atau di dalam bilik Meletakkan kereta atau motosikal di tempat yang tidak dibenarkan Mengalih/ mengambil perabot yang disediakan di Pusat Kemudahan untuk kegunaan sendiri tanpa kebenaran di bilik.00 10. 30. (Penghuni dan setinggan kedua-duanya didenda) Mengotorkan Bilik Membuang sampah di persekitaran Kolej kediaman Memasak di dalam bilik penginapan Memiliki dapur.00 10.00 12. 27. 28. 25. 13. 5.00 30.00 30.00 20. 14. 4. kuali atau periuk elektrik. 7.00 50. (alat dirampas) Denda (RM) 25.00 Alat dirampas dan denda RM20. 3. Menolak tawaran tetapi membuat permohonan semula untuk mendapatkan penginapan Menerima tawaran penginapan tetapi membuat pembatalan tanpa sebab yang munasabah Menghilangkan set kunci Bertukar bilik tanpa kebenaran Pengetua Bertukar Kolej kediaman tanpa kebenaran Pengetua Membenar atau membawa setinggan ke bilik.00 10. 11.00 – 5.00 50. 21. 26.00 2. 15.00 10.00 setiap pasang 10.

00 10.00 50. Kesalahan Membuat bising dan mengganggu ketenteraman penghuni lain selepas jam 12 tengah malam ke 6 pagi Tidak mengunci bilik Tinggal kunci dipintu bilik Jemur atau menyidai pakaian selain daripada tempat ampaian yang disediakan (tiap-tiap satu) Penyalahgunaan ruang tanpa kebenaran Membawa masuk tetamu yang berlainan jantina ke dalam premis kediaman tanpa kebenaran Berdua-duaan diantara lelaki dan perempuan ditempat sunyi Memiliki dan mengedar risalah haram Menjaja atau berniaga tanpa kebenaran Tidak memulangkan kunci bilik pada setiap tarikh akhir sesi akademik Tidak mempamerkan pelekat kenderaan Lain-lain kesalahan atas budibicara Pengetua Denda (RM) 10. 39. 37.00 2. 32.00 50.00 20.00 20 Mac 2012 Muka Surat | 16 .00 50.Bil 31. 33. 38. 35. 34.00 Mengikut kadar harian caj bilik 50. 40.00 20. 41. 42.00 50. 36.

LAMPIRAN – Panduan pakaian 20 Mac 2012 Muka Surat | 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful