UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SK SERI SEDOHOK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH MODUL LATIHAN 1 TAJUK : MENGEMASKINI PROFIL

INDIVIDU STAFF JANGKAMASA PENGISIAN : 1 OGOS 2013 HINGGA 15 OGOS 2013 Sila gunakan aplikasi browser yang sesuai ,… Google Crome,.. Mozilla Firefox,.. Sila log in dengan menaip alamat ini di ruangan address :

https://sps.1bestarinet.net/SPS/cms_sps/login.jsp
Paparan ini akan muncul…

Masukkan nama pengguna : Masukkan kata laluan : Klik LOG MASUK :

Paparan ini akan muncul… bagi pengguna yang pertama kali masuk laman ini...

Masukkan kata laluan yang diberikan, masukkan pula kata laluan baru... dan sahkan. Untuk memudahkan jika berlakunya keterlupaan kata laluan, klik Hantar Pemberitahuan ke Emel Saya .. masukkan alamat email anda...

...Kemudian klik hantar... Paparan berikut akan muncul Klik OK dan paparan ini akan muncul... .

. Skrol ke bawah untuk sambungan data. jika tidak atau masih kosong.... Pastikan semua data adalah betul.. sila isikan dengan tepat data tersebut.. Kemudian klik Sistem Pengurusan Sekolah Paparan berikut akan muncul. klik kemas kini profil Seterusnya paparan profil seperti di bawah akan muncul..Paparan ini merupakan paparan portal SPS SK Seri Sedohok.

Abaikan paparan ini. . klik Sekolah Saya dan paparan seterusnya seperti di sebelah Ini adalah paparan menu utama SPS bagi staf tumpuan modul ini adalah terarah kepada pengisian data peribadi staf. isi dan semak semula data ... Mulakan pengisian data seperti paparan di bawah.. Klik Papar Rekod Peribadi. semak..

dan paparan ini akan muncul .. Seterusnya klik tab Keluarga di bahagian atas laman ini. ( klik kemaskini profil. pengemaskinian hanya boleh dilakukan sepertimana di muka surat 4...) Skrol ke bawah untuk menyemak dan mengisi data... untuk kemaskini data ini.. Data ini boleh dikemaskini. sila penuhkan semua data yang diminta.Di bahagian ini data tidak boleh diubah.

sekiranya pasangan anda lebih saripada satu. sila klik tambah… Kemudian dengan cara yang sama. Sila isikan semua maklumat yang diminta.Untuk mengisi data klik tambah Dan paparan seperti sebelah akan muncul. sila ulang langkah ini… . dan isikan semua maklumat yang diminta. Paparan ini akan muncul. Sekiranya anak lebih daripada satu.. klik tambah di bahagian anak pula...

.pendidikankluang.. sehingga berjumpa lagi dalam modul seterusnya.Bagi tab maklumat yang lain akan diisi kemudian..com Sekian.. ..... Modul ini boleh juga di muat turun di laman web sekolah iaitu di http://skserisedohok. Terima kasih di atas kerjasama anda. sila pastikan pengisian maklumat ini berjalan dengan lancar..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.