UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SK SERI SEDOHOK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH MODUL LATIHAN 1 TAJUK : MENGEMASKINI PROFIL

INDIVIDU STAFF JANGKAMASA PENGISIAN : 1 OGOS 2013 HINGGA 15 OGOS 2013 Sila gunakan aplikasi browser yang sesuai ,… Google Crome,.. Mozilla Firefox,.. Sila log in dengan menaip alamat ini di ruangan address :

https://sps.1bestarinet.net/SPS/cms_sps/login.jsp
Paparan ini akan muncul…

Masukkan nama pengguna : Masukkan kata laluan : Klik LOG MASUK :

Paparan ini akan muncul… bagi pengguna yang pertama kali masuk laman ini...

Masukkan kata laluan yang diberikan, masukkan pula kata laluan baru... dan sahkan. Untuk memudahkan jika berlakunya keterlupaan kata laluan, klik Hantar Pemberitahuan ke Emel Saya .. masukkan alamat email anda...

...Kemudian klik hantar. ..... Paparan berikut akan muncul Klik OK dan paparan ini akan muncul.

Pastikan semua data adalah betul. jika tidak atau masih kosong. Kemudian klik Sistem Pengurusan Sekolah Paparan berikut akan muncul. Skrol ke bawah untuk sambungan data. sila isikan dengan tepat data tersebut......Paparan ini merupakan paparan portal SPS SK Seri Sedohok. klik kemas kini profil Seterusnya paparan profil seperti di bawah akan muncul. ..

Klik Papar Rekod Peribadi.. isi dan semak semula data . Mulakan pengisian data seperti paparan di bawah.Abaikan paparan ini.. semak.. klik Sekolah Saya dan paparan seterusnya seperti di sebelah Ini adalah paparan menu utama SPS bagi staf tumpuan modul ini adalah terarah kepada pengisian data peribadi staf.. .

sila penuhkan semua data yang diminta.. Data ini boleh dikemaskini. ( klik kemaskini profil. dan paparan ini akan muncul .. pengemaskinian hanya boleh dilakukan sepertimana di muka surat 4..Di bahagian ini data tidak boleh diubah.) Skrol ke bawah untuk menyemak dan mengisi data.. Seterusnya klik tab Keluarga di bahagian atas laman ini... untuk kemaskini data ini.

Paparan ini akan muncul. Sekiranya anak lebih daripada satu. sekiranya pasangan anda lebih saripada satu... klik tambah di bahagian anak pula. sila klik tambah… Kemudian dengan cara yang sama. dan isikan semua maklumat yang diminta.Untuk mengisi data klik tambah Dan paparan seperti sebelah akan muncul. Sila isikan semua maklumat yang diminta. sila ulang langkah ini… ..

.pendidikankluang.. sehingga berjumpa lagi dalam modul seterusnya.. sila pastikan pengisian maklumat ini berjalan dengan lancar... .. Terima kasih di atas kerjasama anda..com Sekian... Modul ini boleh juga di muat turun di laman web sekolah iaitu di http://skserisedohok.Bagi tab maklumat yang lain akan diisi kemudian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful