RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2

Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk Masa

: Matematik : 2 Matahari : Sukatan dan Geometri : Panjang : 60 minit

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk: 10.1 Mengenal unit sentimeter dan meter.

Objektif Pembelajaran

: Murid berupaya untuk: (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: (a) unit cm (b) unit m

Sumber

:

1. Gambar 2. Tali 3. Klip kertas 4. Pemadam 5. Pembaris 6. Pita ukur

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan.

Cadangan Komunikasi Yang mana satukah yang lebih tinggi

Analisis antara almari dan kerusi? b. Adakah keduadua tali ini sama panjang? ii. Murid diminta untuk menentukan panjang tali dengan menggunakan Sintesis Idea klip kertas. 2. cara untuk mengukurnya? . i. Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur tali ini? iii. c. Murid diberi dua utas tali yang mempunyai ukuran panjang yang berbeza. Murid menentukan perbezaan yang terdapat pada gambar tersebut. Bagaimanakah b. Murid mengulangi aktiviti di atas dengan menggunakan pemadam. c. Contoh-contoh lain boleh digunakan dengan menggunakan objek yang terdapat di dalam kelas contohnya. Imaginasi Penjanaan Idea a. tinggi pintu dan lebar meja.

Murid diminta menyenaraikan objekobjek yang boleh diukur menggunakan unit sentimeter dan meter. i. . 3. Murid diberikan penerangan tentang penggunaan unit sentimeter dan meter berdasarkan objek.d. i. Namakan objek yang diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter berdasarkan gambar. Senaraikan Contoh pembaris objek-objek yang boleh diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter. Perkembangan Penambahbaikan a. Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter. Cara menentukan ukuran yang tepat e. Apakah simbol yang ada pada pembaris dan pita ukur? ii.

Tindakan Pelaksanaan a. Menilai Berapakah panjang ukuran buku latihan dan buku teks tersebut? ii. Murid dikehendaki menyelesaikan latihan di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Amalan Berterusan Nota: a. Nyatakan unit yang digunakan untuk mengukur b. d. . Murid diminta mengukur panjang papan tulis dan papan kenyataan. b.i. c. 4. panjang papan tulis dan papan kenyataan. Guru boleh menggunakan bahan lain yang difikirkan sesuai dengan tahap murid. Murid mengukur panjang buku latihan dan buku teks dengan menggunakan pembaris dan pita ukur secara berkumpulan. Bimbing murid mengukur dengan cara yang betul. Guru boleh menjalankan aktivitiaktiviti lain yang difikirkan sesuai.

Pentaksiran Penilaian guru berdasarkan lembaran kerja yang dilaksanakan oleh murid dan keaktifan murid dalam menjawab soalan. . teliti dan berani. Nilai dan Sikap Bekerjasama.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.