RPH Tahun 2-Ukuran Panjang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2

Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk Masa

: Matematik : 2 Matahari : Sukatan dan Geometri : Panjang : 60 minit

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk: 10.1 Mengenal unit sentimeter dan meter.

Objektif Pembelajaran

: Murid berupaya untuk: (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: (a) unit cm (b) unit m

Sumber

:

1. Gambar 2. Tali 3. Klip kertas 4. Pemadam 5. Pembaris 6. Pita ukur

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan.

Cadangan Komunikasi Yang mana satukah yang lebih tinggi

2. c. Murid mengulangi aktiviti di atas dengan menggunakan pemadam. Murid diberi dua utas tali yang mempunyai ukuran panjang yang berbeza. cara untuk mengukurnya? . i. Murid diminta untuk menentukan panjang tali dengan menggunakan Sintesis Idea klip kertas. tinggi pintu dan lebar meja. Imaginasi Penjanaan Idea a. Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur tali ini? iii. Contoh-contoh lain boleh digunakan dengan menggunakan objek yang terdapat di dalam kelas contohnya. Murid menentukan perbezaan yang terdapat pada gambar tersebut. Bagaimanakah b.Analisis antara almari dan kerusi? b. c. Adakah keduadua tali ini sama panjang? ii.

Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter.d. 3. Cara menentukan ukuran yang tepat e. Murid diminta menyenaraikan objekobjek yang boleh diukur menggunakan unit sentimeter dan meter. Namakan objek yang diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter berdasarkan gambar. i. i. Senaraikan Contoh pembaris objek-objek yang boleh diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter. . Murid diberikan penerangan tentang penggunaan unit sentimeter dan meter berdasarkan objek. Apakah simbol yang ada pada pembaris dan pita ukur? ii. Perkembangan Penambahbaikan a.

d. b. Bimbing murid mengukur dengan cara yang betul. Menilai Berapakah panjang ukuran buku latihan dan buku teks tersebut? ii. c. 4. Murid diminta mengukur panjang papan tulis dan papan kenyataan. Guru boleh menggunakan bahan lain yang difikirkan sesuai dengan tahap murid. panjang papan tulis dan papan kenyataan. . Murid dikehendaki menyelesaikan latihan di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Tindakan Pelaksanaan a.i. Murid mengukur panjang buku latihan dan buku teks dengan menggunakan pembaris dan pita ukur secara berkumpulan. Nyatakan unit yang digunakan untuk mengukur b. Guru boleh menjalankan aktivitiaktiviti lain yang difikirkan sesuai. Amalan Berterusan Nota: a.

Pentaksiran Penilaian guru berdasarkan lembaran kerja yang dilaksanakan oleh murid dan keaktifan murid dalam menjawab soalan. . Nilai dan Sikap Bekerjasama. teliti dan berani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful