RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2

Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk Masa

: Matematik : 2 Matahari : Sukatan dan Geometri : Panjang : 60 minit

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk: 10.1 Mengenal unit sentimeter dan meter.

Objektif Pembelajaran

: Murid berupaya untuk: (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: (a) unit cm (b) unit m

Sumber

:

1. Gambar 2. Tali 3. Klip kertas 4. Pemadam 5. Pembaris 6. Pita ukur

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan.

Cadangan Komunikasi Yang mana satukah yang lebih tinggi

Murid diminta untuk menentukan panjang tali dengan menggunakan Sintesis Idea klip kertas.Analisis antara almari dan kerusi? b. tinggi pintu dan lebar meja. 2. Adakah keduadua tali ini sama panjang? ii. Contoh-contoh lain boleh digunakan dengan menggunakan objek yang terdapat di dalam kelas contohnya. c. i. cara untuk mengukurnya? . Murid menentukan perbezaan yang terdapat pada gambar tersebut. c. Murid diberi dua utas tali yang mempunyai ukuran panjang yang berbeza. Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur tali ini? iii. Bagaimanakah b. Imaginasi Penjanaan Idea a. Murid mengulangi aktiviti di atas dengan menggunakan pemadam.

Apakah simbol yang ada pada pembaris dan pita ukur? ii. Murid diberikan penerangan tentang penggunaan unit sentimeter dan meter berdasarkan objek.d. Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter. Cara menentukan ukuran yang tepat e. Murid diminta menyenaraikan objekobjek yang boleh diukur menggunakan unit sentimeter dan meter. 3. i. Namakan objek yang diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter berdasarkan gambar. Perkembangan Penambahbaikan a. i. Senaraikan Contoh pembaris objek-objek yang boleh diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter. .

d. Guru boleh menggunakan bahan lain yang difikirkan sesuai dengan tahap murid. Amalan Berterusan Nota: a. Murid mengukur panjang buku latihan dan buku teks dengan menggunakan pembaris dan pita ukur secara berkumpulan. Nyatakan unit yang digunakan untuk mengukur b. Bimbing murid mengukur dengan cara yang betul. Guru boleh menjalankan aktivitiaktiviti lain yang difikirkan sesuai. Murid dikehendaki menyelesaikan latihan di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru. Murid diminta mengukur panjang papan tulis dan papan kenyataan. panjang papan tulis dan papan kenyataan. 4. Menilai Berapakah panjang ukuran buku latihan dan buku teks tersebut? ii. b. . c. Tindakan Pelaksanaan a.i.

Pentaksiran Penilaian guru berdasarkan lembaran kerja yang dilaksanakan oleh murid dan keaktifan murid dalam menjawab soalan. . teliti dan berani. Nilai dan Sikap Bekerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful