RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2

Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk Masa

: Matematik : 2 Matahari : Sukatan dan Geometri : Panjang : 60 minit

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk: 10.1 Mengenal unit sentimeter dan meter.

Objektif Pembelajaran

: Murid berupaya untuk: (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. (ii) Mengenal ukuran panjang dalam: (a) unit cm (b) unit m

Sumber

:

1. Gambar 2. Tali 3. Klip kertas 4. Pemadam 5. Pembaris 6. Pita ukur

Fasa 1. Persediaan Pemerhatian dan

Cadangan Aktiviti a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan.

Cadangan Komunikasi Yang mana satukah yang lebih tinggi

Murid menentukan perbezaan yang terdapat pada gambar tersebut. Adakah keduadua tali ini sama panjang? ii. 2. i. Murid mengulangi aktiviti di atas dengan menggunakan pemadam.Analisis antara almari dan kerusi? b. Murid diminta untuk menentukan panjang tali dengan menggunakan Sintesis Idea klip kertas. c. Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengukur tali ini? iii. tinggi pintu dan lebar meja. c. Murid diberi dua utas tali yang mempunyai ukuran panjang yang berbeza. Imaginasi Penjanaan Idea a. Contoh-contoh lain boleh digunakan dengan menggunakan objek yang terdapat di dalam kelas contohnya. Bagaimanakah b. cara untuk mengukurnya? .

Namakan objek yang diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter berdasarkan gambar. Murid diminta menyenaraikan objekobjek yang boleh diukur menggunakan unit sentimeter dan meter. Apakah simbol yang ada pada pembaris dan pita ukur? ii. Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter. Senaraikan Contoh pembaris objek-objek yang boleh diukur dengan menggunakan unit sentimeter dan meter. i. 3. Cara menentukan ukuran yang tepat e. i. .d. Murid diberikan penerangan tentang penggunaan unit sentimeter dan meter berdasarkan objek. Perkembangan Penambahbaikan a.

4.i. Guru boleh menjalankan aktivitiaktiviti lain yang difikirkan sesuai. . Guru boleh menggunakan bahan lain yang difikirkan sesuai dengan tahap murid. Murid dikehendaki menyelesaikan latihan di dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru. c. Tindakan Pelaksanaan a. Murid diminta mengukur panjang papan tulis dan papan kenyataan. panjang papan tulis dan papan kenyataan. Bimbing murid mengukur dengan cara yang betul. d. b. Nyatakan unit yang digunakan untuk mengukur b. Menilai Berapakah panjang ukuran buku latihan dan buku teks tersebut? ii. Amalan Berterusan Nota: a. Murid mengukur panjang buku latihan dan buku teks dengan menggunakan pembaris dan pita ukur secara berkumpulan.

Pentaksiran Penilaian guru berdasarkan lembaran kerja yang dilaksanakan oleh murid dan keaktifan murid dalam menjawab soalan. . teliti dan berani. Nilai dan Sikap Bekerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful