P. 1
Penulisan Akademik Bahagian a Dan b Haslinda

Penulisan Akademik Bahagian a Dan b Haslinda

|Views: 16|Likes:
Published by manrimau
AKADEMIK
AKADEMIK

More info:

Published by: manrimau on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

Penggunaan Bahasa Kebangsaan b). Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e). Memilih Bahan Yang Sesuai d). DARI ASPEK KENEGARAAN a). Adat Resam dan Budaya 5.b). Pedagogi Relevan Budaya 4. Beri Perhatian Terhadap Murid c).

6%). dan kegiatan ekonomi.statistics. India. Cina. Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. kegiatan ekonomi dan hiburan. Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www.3 juta yang merangkumi 91. India (7.my 4 .3%) dan lain-lain (0. Justeru. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan. 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. Cina (24. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. pakaian. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61. Kristian (9. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67. diikuti dengan agama Buddha (19.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. tetapi di bawah sistem politik yang sama. termasuk adat resam. Di Malaysia.2%) dan Hindu (6.4%). bahasa. pandangan mengenai kecantikan.3%). kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Kadazan Dusun.8%).8 peratus warganegara dan 8. pola keluarga.3%. pakaian.2 peratus bukan warganegara.gov. orientasi politik.7%). orang Melayu.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula.

Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia.FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. seperti media cetak dan media elektronik. Tetapi budaya massa itu. Selain 5 . Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. Malahan. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi. peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. Walau bagaimanapun. tidak dapat dinafikan lagi. tetapi perlu diberikan perhatian serius. Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. Oleh itu. 2). teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global.

Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. mainan. Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. Misalnya. merintasi kelas atau kelompok. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. 5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. Corak kehidupan sebegini tersebar luas. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat. Oleh itu unsur6 . 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. misalnya sebagai bahan hiburan. teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar. dengan pesatnya pembangunan teknologi.itu. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. dan keperluan yang lebih tinggi. Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Malahan. 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden.

Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia.Sebagai gaya hidup bandar. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial. 2 Mohd. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu.unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. pakaian sebagai keperluan asas. Misalnya. 7 . 2 Dalam keadaan ini. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai. mutu dan kecantikan. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. terutama dalam industri budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial.

toleransi. menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. bangunan. Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri. Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. dan karya seni. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan. Bagi masyarakat Melayu.7). adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. 10). 8). Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. perkakas. pakaian. 9). kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. kenegaraan. bahasa. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. 8 .bertanggungjawab dan berguna. adat istiadat. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. keturunan dan agama. Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. termasuk sistem agama dan politik.

Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. 3 Fauzi bin Yusoh (2004). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 . Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Sebagai contoh. dan lokasi dalam sesebuah negara. Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain. 12).Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka.3 11). Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat. Ada masamasanya. 13). sosial. Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain. ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan.

Sebagai contoh. warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. makanan. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Ke Arah Glokal. dan sebagainya. Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. adat resam. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. seni. pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. 2006. 4 2). 10 .BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. 4 Asma Abdullah. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi. Hal ini termasuklah pakaian. Misalnya. Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri.

Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. Misalnya. Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Kuih. agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. dan jatidiri bangsa dan negara. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni.5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. 4). 5). iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi.3). Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh . Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu.muih bertukar pinggan. Rakyat kita tidak kira keturunan. “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan. kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. Ucapan “Selamat Hari Raya”. Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . seterusnya memupuk perpaduan. tradisi dan budaya sendiri. Kita saling menerima dan memberi. Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu. maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu.

Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. Dari sini kita akan mendapat iktibar. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. Misalnya. Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran. kita tidak akan lupa daratan.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan. 7). Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Dengan ini. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. kita mengetahui asal usul kita. 8). Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Dengan ini. 12 . rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. Sebaliknya. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. Melalui budaya tradisional. Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik. 6). Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. khususnya barat.

turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman. Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. Misalnya. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. cara merasa. iaitu dianggap moden dan maju. Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. misalnya dengan bekerja lebih kuat. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. idea. cara berinterksi. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. 9). Malahan. 10). industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. dan cara perlakuan masyarakat. Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. yang dapat meningkatkan produktiviti. Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. terutama atas kepentingan komersial.Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. adat resam.

PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu. kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang. Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar. Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini. Namun biarpun pahit dan pedih. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan. Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita. budaya dan kepercayaan. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. 14 . Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu.

meliputi daya usaha pendidikan. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 . Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran. Oleh itu. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan. Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Oleh itu. pembelajaran.

Jadi. dengan penerapan nilai ini. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah. Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. sayang menyayangi. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. 6 Salhah Abdullah. Bhd. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Kecerdasan Pelbagai. budaya hormat-menghormati. 16 . PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. jasmanidan emosi. rohani. Sebagai contoh. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. Selain itu. 2009.

Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah.1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998).2. Petaling Jaya: Longman 17 .7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1. Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung.

Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. 2. Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. sudut sejarah dan sudut patriotik. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Aktiviti-aktiviti seperti bercerita. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid. 2. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. 3.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. Pengajaran dilaksanakan. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. perbincangan. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. adat resam. 4. 2. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini.

6. murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. 2. Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik.8 8 Yahya bin Don. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. 2.5. Yaakob Daud 2007. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya. Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik. keturunan dan agama. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. c). Merangsang Minda Murid 1. toleransi. 2. maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bhd. Dari segi sosioemosi. kenegaraan. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. 19 . bertanggungjawab dan berguna. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). Aziah Ismail. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn.

Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. tingkahlaku. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. sama ada sifat-sifat kognitif. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Guru perlulah kepada semua murid. fizikal. 2. Kuala Lumpur. Bhd. Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik. Pedagogi Satu Pengenalan. 9 Mahani Razali. Beri Perhatian Terhadap Murid 1. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. Prihatin terhadap keperluan. Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. 10 Ee Ah Meng (1992). Fajar Bakti 20 . pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. 3. Psikologi Pendidikan. emosi. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). b). moral. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. 3. melibatkan murid secara aktif.9 3. Seperti yang kita sedia maklum.10 4.2. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. sosial.

2. 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah. Pada zaman kini. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan. Sebagai contoh. Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran. Jadi. 21 . Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. Memilih Bahan Yang Sesuai 1. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu.Seterusnya. Pengajaran kini adalah memusatkan murid. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran. menjawab soalan. Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid.11 3. d). c).4. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Majid (2011). 2. Di samping itu. Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Jadi.

Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. e).Guru M:Murid M M M M Rajah 1. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv. ii. DARI ASPEK KENEGARAAN a). Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah. Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja. Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. 4. iii. Alat bantuan belajar juga digunakan. permainan dan lain-lain. Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i. Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i. perbincangan.3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. ii. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 .

kaligrafi. menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. vi. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. wau. acara melukis. v. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. iii. Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. 5. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun. Skudai Johor: Penerbit UTM. bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. 2.iii. mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv. 3. 23 . ii. Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam.

Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 24 . Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid.13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). 5. kenegaraan. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. Hubungan Manusia Dalam Organisasi.4. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. keturunan dan agama. bertanggungjawab dan berguna. toleransi.

fizikal. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. tingkah laku dan sosial. mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. kesihatan. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. Pada peringkat ini juga. 25 . etnik. personaliti. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. Kesimpulannya. Dengan kata lain. bangsa. lokasi tempat tinggal. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. jantina. status ekonomi kelurga. Namun. emosi. agama. Hal ini kerana realitinya.PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. bahasa. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah.

Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 . Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). Kuala Lumpur. Bhd. Hubungan Manusia Dalam Organisasi. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Aziz Deraman (2001). 2006. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Yaakob Daud (2007). K.. Psikologi Pendidikan. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Yahya bin Don. Aziah Ismail. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Majid (2011). Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004).RUJUKAN 1) Dari buku A. Bhd Mohd.Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Ke Arah Glokal. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Pedagogi Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Ee Ah Meng (1992). Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran.

gov.statistics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.my 27 . . 3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam.Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Skudai Johor: Penerbit UTM. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. Mohd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->