P. 1
Penulisan Akademik Bahagian a Dan b Haslinda

Penulisan Akademik Bahagian a Dan b Haslinda

|Views: 16|Likes:
Published by manrimau
AKADEMIK
AKADEMIK

More info:

Published by: manrimau on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

KANDUNGAN PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN

1

4

FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan 2). Pengaruh Budaya Massa 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan 5) Budaya Mula Diperdagangkan 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman 7). Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain 8). Kurang Kesedaran Masyarakat 9). Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah 10). Pengaruh Agama Islam 11). Amalan Diskriminasi 12). Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain 13). Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA 1). Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya 2). Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 3). Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara 10 10 11 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9

1

4). Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda 5). Budaya Sebagai Sumber ekonomi 6). Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun

11 11 12

7). Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara12 8). Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat 9). Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan 10). Mengatur Kehidupan Masyarakat PENUTUP 12 13 13 14

PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN 15

PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN 1. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 2. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru b) Menyemai Nilai-Nilai Murni c). Merangsang Minda Murid 3. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Memberi Layanan Yang Sama Rata 20 19 19 16 18 18

2

DARI ASPEK KENEGARAAN a). DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA PENUTUP RUJUKAN 20 21 21 22 22 23 23 25 26 3 . Adat Resam dan Budaya 5. Memilih Bahan Yang Sesuai d). Penggunaan Bahasa Kebangsaan b). Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Beri Perhatian Terhadap Murid c). Pedagogi Relevan Budaya 4. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik e).b).

Kadazan Dusun. orang Melayu.my 4 . India (7. kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.3%). kegiatan ekonomi dan hiburan. Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. dan kegiatan ekonomi.6%). termasuk adat resam.2%) dan Hindu (6.1 Dari segi anutan agama masyarakat di Malaysia pula. India. orientasi politik. Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Justeru. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa.3%. Kristian (9. Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: A) PENDAHULUAN Malaysia merupakan sebuah Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya. pakaian.2 peratus bukan warganegara. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. banci penduduk di Malaysia sehingga tahun 2010 ialah seramai 28. Cina (24.7%). 1 Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia.8%). pandangan mengenai kecantikan. Warganegara Malaysia terdiri daripada kumpulan etnik Bumiputera (67. diikuti dengan agama Buddha (19. tetapi di bawah sistem politik yang sama. pakaian. Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia.4%). bahasa. betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. pola keluarga.3 juta yang merangkumi 91.8 peratus warganegara dan 8. Konsep masyarakat majmuk merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam.3%) dan lain-lain (0. Cina.gov. Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti dengan kadar 61.statistics. Di Malaysia. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam.

Selain 5 . peranan media massa itu amat penting dalam membina fenomenon budaya popular. 2). yang tersebar meluas melalui media popular turut diminati ramai dan menjadi sebahagian daripada budaya popular. Gelombang budaya popular yang berkembang secara global itu didapati memainkan peranan yang semakin penting bukan sahaja dari segi pengaruh budaya. Fenomenon ini melanda masyarakat di peringkat global terutama berikutan dengan pesatnya pembangunan teknologi. seperti media cetak dan media elektronik. Tetapi budaya massa itu. Fenomenon budaya popular didapati merupakan sebahagian penting dalam kehidupan masyarakat moden kini. terutama untuk menilai kesannya dan menyusun strategi perancangan pembangunan budaya selaras dengan perubahan yang berlaku di peringkat global. Ini telah menarik perhatian para pengkaji masyarakat dan budaya untuk memahami kesan dan pengaruhnya kepada masyarakat dan budaya di luar negara-negara maju. Terdapat anggapan sesetengah pihak yang memandang rendah dan mengaitkan penyebaran bahan-bahan budaya popular itu dengan peningkatan masalah sosial terutama di kalangan remaja. Malahan. teknologi dan seterusnya dalam menyalurkan ideologi negara-negara maju ke paras global. dan seterusnya mempengaruhi kedudukan peradaban sesuatu masyarakat itu. Peranan fenomenen itu dalam mempengaruhi pembinaan peradaban manusia tidak dapat dinafikan. teknologi media massa itu mendorongkan kepesatan perkembangan budaya popular. fenomenon ini tidak boleh dianggap kurang penting. Kesannya itu amat dirasai di negara-negara sedang membangun seperti Malaysia. malahan turut berperanan dalam membawa pembangunan ekonomi. Kebanjiran maklumat melalui media massa dianggap sebagai fenomenon budaya memainkan peranan penting dalam menggalakkan dinamiknya budaya itu. Pengaruh Budaya Massa Budaya massa itu selalu dirujuk sebagai unsur-unsur budaya yang disalurkan melalui media massa. Oleh itu. tetapi perlu diberikan perhatian serius.FAKTOR-FAKTOR PEMBOLEHUBAH YANG MENDORONG AMALAN BUDAYA SEMAKIN BERBEZA DARI DAHULU 1) Pengaruh Budaya Asing Yang Lebih Popular dan Dominan Abad ini dunia menghadapi gelombang kepesatan perkembangan budaya popular yang dibawa bersama dalam proses globalisasi yang semakin meningkat. tidak dapat dinafikan lagi. Walau bagaimanapun.

merintasi kelas atau kelompok. dan keperluan yang lebih tinggi. Pembangunan ekonomi yang berpusat di bandar-bandar itu telah menarik ramai pekerja dari luar bandar. Oleh itu kemunculan fenomenon budaya popular moden itu turut berpusat di bandar-bandar besar. Dalam konteks ini proses modenisasi dan urbanisasi memainkan peranan penting dalam kemunculan dan perkembangan fenomenon budaya popular. Oleh itu unsur6 . Pembangunan bandar-bandar moden telah membawa perubahan pesat kepada gaya hidup penduduk bandar. Perubahan yang berlaku di bandar-bandar kolonial itu kemudian turut mendorongkan kemunculan budaya popular Melayu. terdapat pula anggapan yang mengaitkan budaya popular dengan rendahnya penghayatan nilai-nilai seni dalam masyarakat. 5) Budaya Mula Diperdagangkan Unsur-unsur budaya mulai ditawarkan secara komersial. teknologi telekomunikasi terkini membolehkan penawaran bahan-bahan budaya dilakukan secara global dan penyebarannya dapat disegerakan. pengisian masa lapang atau keperluan mengisi gaya hidup moden. Pusat perubahan ekonomi itu ialah di bandar. Ia pula mulai berkembang berikutan dengan perubahan ekonomi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Teknologi membolehkan produktiviti ditingkatkan dan dengan itu penawaran bahan-bahan budaya boleh disebarkan secara meluas. Mereka ini memerlukan penawaran unsurunsur budaya bagi mengisi masa lapang. penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipelbagaikan. Malahan. misalnya sebagai bahan hiburan. memberikan peluang penawaran unsur-unsur budaya bercorak popular untuk mengisi keperluan mereka itu. mainan. yang mempengaruhi semua golongan masyarakat tanpa mengira kelas sosial. Gaya hidup mereka yang berbeza daripada gaya hidup golongan elit di bandar. Corak kehidupan sebegini tersebar luas.itu. dengan pesatnya pembangunan teknologi. Bandar itu juga sebagai pusat perubahan budaya. Misalnya. 3) Kehidupan Manusia Semakin Moden Kehidupan masyarakat moden. Dengan teknologi itu juga membolehkan penawaran bahan-bahan budaya itu dapat dipertahankan mutunya. 4) Pembangunan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan moden turut mendorongkan peningkatan perkembangan terhakisnya amalan budaya di kalangan masyarakat ini.

Misalnya. Dalam perjalanan pengurusan industri budaya itu. 2 Dalam keadaan ini. terutama dalam industri budaya. Unsur-unsur fesyen dan jenama selalu menjadi pertimbangan utama. Mereka yang berkebolehan dan berbakat dapat bergantung hidup dalam bidang berkaitan.Sebagai gaya hidup bandar. maka pihak pengusaha menguruskan dagangan itu sebagai suatu industri sebagaimana pengurusan industri yang lain juga. Dalam memahami keperluan atau kepentingan yang lebih mengutamakan kepada keindahan dan kepuasan diri tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan sosial sebagaimana yang diberikan nilai oleh anggota-anggota masyarakat. 2 Mohd. 7 .unsur budaya menjadi komoditi budaya atau bahan budaya yang dikomersialkan untuk mengisi keperluan orang ramai Perkembangan ini berasaskan kegiatan komersial itu. pakaian sebagai keperluan asas. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Tetapi kini orang berusaha mendapatkan pakaian yang lebih menekankan kepada fesyen. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Keperluan individu tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh keperluan sosial. Individu sebagai anggota masyarakat adakala dapat memainkan peranan mempengaruhi citarasa anggota-anggota kelompok dan seterusnya masyarakat. Oleh itu bahan budaya popular sebagai komoditi budaya sentiasa berubah dan diperbarui selaras dengan perubahan nilai-nilai sosial. 6) Budaya Tradisional Dianggap Ketinggalan Zaman Perkembangan budaya moden telah dapat melahirkan golongan profesional dan peluang pekerjaan kepada ramai orang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. budaya baru yang terbina adalah berasaskan kepada citarasa golongan majoriti yang mempengaruhi individu. orang ramai mendapatkan pakaian umumnya kurang menitikberatkan lagi tentang keperluan asas sebagaimana konsep yang terbina masa lalu. Seterusnya mereka boleh meningkatkan mutu kerana perlibatan sepenuh masa mereka dalam bidang mereka Itu. yang melalui proses modenisasi dan urbanisasi maka bahan-bahan budaya itu perlu selalu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera orang ramai. mutu dan kecantikan. Kepentingan seperti ini lebih menekankan kepada keperluan sosial. Kedua-dua pihak iaitu individu dan masyarakat saling mempengaruhi. bahan-bahan yang ditawarkan adalah selaras dengan cita rasa budaya orang ramai.

bahasa. dan karya seni. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 9). pakaian. Pengaruh Agama Islam Pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. menghormati orangorang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Guru juga boleh menerapkan nilainilai perpaduan. kenegaraan. Kurang Kesedaran Masyarakat Kebanyakkan individu Masyarakat menganggap budaya. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. keturunan dan agama. 10). adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. perkakas. toleransi. Tidak Menghormati Budaya Bangsa Lain Setiap individu harus menghormati budaya individu lain kerana ia merupakan cara hidup yang telah sekian lama diamalkan dan ada sesetengah budaya yang berkaitan dengan kepercayaan dan adat resam menyentuh sentimen peribadi sesuatu kaum. Bagi masyarakat Melayu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Tidak menghormati budaya bangsa alin akan mengakibatkan ketidakcaknaan terhadap budaya bangsa selain bangsa sendiri.bertanggungjawab dan berguna. 8 . bangunan. Sifat budaya adalah universal tetapi dalam masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit.7). kepercayaan dan adat resam yang diamalkan ini sebagai suatu kebiasaan yang pada pandangan mereka tidak akan menjejaskan kehidupan seandainya tidak diikuti dan diamalkan. adat istiadat. Kurang Penerapan Nilai Amalan Budaya di Sekolah Tugas guru yang seterusnya ialah menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. Masyarakat perlu diberi penjelasan dari masa ke semas bahawa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. 8). termasuk sistem agama dan politik. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar.

bangsa Cina hanya layak tinggal dengan kaum mereka sahaja dan bukan dengan kaum lain. Manakala pluralisme kebudayaan adalah satu bentuk perpaduan yang mudah diterima kerana ia tidak menjejaskan kepentingan mama-mana kelompok etnik. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia 9 . Kewujudan prasangka adalah disebabkan kurangnya interaksi serta keengganan menerima dan memahami budaya orang lain. Tiada kelompok perlu meninggalkan ciri-ciri kelompok mereka. 13). Diskriminasi merupakan perbuatan yang dizahirkan melalui perasaaan yang telah dicipta iaitu memandang rendah terhadap standard kebudayaan kelompok lain. 3 Fauzi bin Yusoh (2004). Amalan Diskriminasi Diskriminasi merupakan sikap pilih kasih sesuatu budayaok terhadap satu budaya yang lain yang dirasakan tidak setaraf dengannya.Sebagai contoh pengaruh Islam di dalam adat Melayu ialah adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. ia satu proses bagi mewujudkan satu identiti national di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. Prasangka lazimnya timbul apabila wujudnya khabar angin yang bersifat negatif dalam sesebuah masyarakat terhadap kelompok lain. Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. sosial. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. Prasangka Terhadap Budaya Kaum Lain Prasangka merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan perasaan dalaman individu terhadap individu lain atau antara kelompok dengan kelompok lain yang tidak berdasarkan sebarang bukti atau maklumat yang lengkap dan betul. Tiada Intergrasi dan Pluralisme kebudayaan Intergrasi merupakan satu proses yang lebih tinggi daripada perpaduan. Sebagai contoh. 12). Ada masamasanya. Prasangka akan menyumbang kepada kesan yang negatif yang mengancam hubungan dan keharmonian sesebuah kelompok masyarakat. dan lokasi dalam sesebuah negara.3 11).

Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. 4 Asma Abdullah. Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Antara lain faktor utama kenapa perlunya mengekalkan budaya dalam masyarakat ialah: 1). Misalnya. 4 2). pakaian tradisional pelbagai kaum yang unik dan berwarna-warni. 10 . Inilah identiti Malaysia yang dikagumi oleh dunia luar dan identiti ini perlu dikekalkan. Banyak orang asing terkejut kerana rakyat kita bebas mengunjungi pemimpin kita pada hari kebesaran. Sebagai contoh. Ke Arah Glokal. Hal ini termasuklah pakaian. adat resam. Nilai murni yang ditunjukkan dalam majlis korban dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran menunjukkan kita prihatin terhadap orang lain dan bersikap mesra. dan sebagainya. membolehkan anggotaanggota masyarakat mengenali sejarah dan membina ikatan emosi kepada masyarakat dan negara. seni. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. warisan budaya tradisional menghadapi ancaman kepupusan. sebaliknya bahasa dan budaya kolonial didapati semakin penting yang membawa nilai-nilai sosial dan ekonomi. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian tentang bahasa dan budaya Melayu. kesedaran tentang pentingnya budaya kebangsaan itu adalah sebahagian daripada kekuatan semangat kebangsaan Melayu yang dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial lagi.BUDAYA PERLU DIKEKALKAN DAN RASIONALNYA Kini. Perjuangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan adalah tidak dapat dipisahkan daripada kepentingan persoalan bahasa dan budaya. makanan. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Penghantaran kuih-muih dan saling mengunjungi pada hari kebesaran menunjukkan kemesraan sesama kaum. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita. Masyarakat Akan Menghargai Warisan Budaya Kesedaran terhadap budaya dan kebudayaan sesebuah kaum. Budaya tradisional kita juga menunjukkan budi da pekerti masyarakat Malaysia. Budaya Melambangkan Identiti Sesebuah Negara. 2006.

Kedudukan warisan tradisi tidak boleh disamakan dengan bahan-bahan budaya mutakhir. Pelancongan diharapkan dapat memberikan suntikan ekonomi kepada kegiatan budaya itu. maka budaya baru itu tidak dapat dianggap sebagai persaingan kepada warisan tradisi atau budaya rakyat itu. Rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Budaya Sebagai Sumber ekonomi Perlibatan dalam kegiatan-kegiatan kesenian tradisional atau budaya rakyat memberikan pendapatan sewajarnya. Semangat kekitaan ini akan mengeratkan siraturahim. Ganjaran ekonomi dipercayai boleh menarik dan mendorong generasi muda untuk terlibat dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan budaya. Budaya Tradisional Dapat Memupuk Perpaduan Negara. 5 Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004).5 Generasi muda patut dipupuk dengan nilai-nilai positif. kunjungmengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Apabila mereka tidak mengenalinya maka mereka tidak mencintainya. “Gong Xi Fa Cai” dan “Selamat Deepavali” keluar dari jiwa yang penuh keikhlasan. Seterusnya dapat membina ikatan emosi yang mendalam untuk mempertahankan warisan tradisi. Sedangkan tradisi sangat penting untuk memberikan peluang generasi muda mengenali sejarah. seterusnya memupuk perpaduan.3). Kuih. Rakyat kita tidak kira keturunan. Jiran tetangga dan sahabat handai saling mengunjungi. agama dan amalan adat resam turut merayakan bersama-sama. Apabila nilai-nilai sosial yang berbeza diberikan kepada kedua-dua fenomenon itu. Ucapan “Selamat Hari Raya”. Bahan-bahan budaya moden sebagaimana bahanbahan pengguna yang lain untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi. 5). Dengan itu akan dapat memupuk nilai-nilai sosial cintakan bangsa dan tanahair. dan jatidiri bangsa dan negara. Misalnya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka 11 . 4). yang menyebabkan mereka tidak mengenali dan memahami unsur-unsur budaya tradisi. Kita saling menerima dan memberi. iaitu memandang tinggi dan berbangga dengan warisan tradisi. tradisi dan budaya sendiri. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh .muih bertukar pinggan. Penerapan Nilai-Nilai Murni Di Kalangan Generasi Muda Generasi muda tidak diberikan pendedahan seluasnya kepada tradisi budaya itu.

Penawaran bahan-bahan budaya kepada para pelancong itu dipercayai dapat menghidupkan kegiatan atau industri budaya yang berkaitan dengan budaya tradisi atau budaya rakyat terutama dalam bidang kesenian. tarian Portugis mengingatkan kita tentang kedatangan Portugis. negara-negara maju itu telah pun menguasai ekonomi di peringkat internasional. 12 . Jadi generasi muda harus mengenali asal usul sendiri. Dengan ini. kita tidak akan lupa daratan. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. 8). Sebelum runtuhnya sekatan atau blok ekonomi yang berasaskan kepentingan politik. Dari sini kita akan mendapat iktibar. khususnya barat. rakyat kita tidak dihanyutkan oleh budaya Barat. Budaya Memperkukuhkan Ekonomi Mayarakat Perkembangan ekonomi global atau proses globalisasi dalam ekonomi membawa kesan yang ketara dalam perubahan dan pembangunan budaya. Kekuasaan ekonomi itu boleh dikesan sebagai persambungan pembangunan ekonomi kolonial dahulu lagi. Bangsawan yang banyak menceritakan tentang Kesultanan Melaka dan kejatuhannya juga mendatangkan pengajaran. Memastikan Kestabilan Sosial Dan Politik Di Malaysia Terus Terpelihara Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Misalnya.Budaya pelancongan kini merupakan sebahagian fenomena baru dari aspek budaya dan kebudayaan. 6). Dengan ini. kita akan sedar tentang kesulitan hidup nenek moyang kita. Budaya Perlu Dikekalkan Demi Kesinambungan Tamadun. Dalam perkembangan ekonomi global itu sebenarnya memperkukukan kedudukan ekonomi negara maju. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Usaha meningkatkan industri pelancongan itu. kita mengetahui asal usul kita. 7). Melalui budaya tradisional. berasaskan pengalaman negara-negara lain didapati mampu meningkatkan kegiatan yang berkaitan dengan tradisi budaya atau warisan budaya rakyat tempatan. Penyebaran pasaran yang tidak mempunyai batasan memberikan kekuatan kedudukan dan kuasa ekonomi negara-negara maju. Kerana orang Melayu ialah majoriti di dalam masyarakat Malaysia. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Yang ada pada hari ini berpunca daripada yang silam. Budaya kita yang murni juga merupakan benteng budaya. Sebaliknya.

Malahan. terutama atas kepentingan komersial. Pesatnya pembangunan yang dilalui penduduk luar bandar. dan melaluinya dapat menyalurkan proses urbanisasi dan modenisasi dengan lebih berkesan. Misalnya. Budaya Mewujudkan Peluang Pekerjaan Perkembangan industri budaya memberikan sumbangan ekonomi yang penting kepada negara. cara berinterksi. 9). dan cara perlakuan masyarakat. iaitu dianggap moden dan maju. Kemodenan dan kemajuan itu selalu dirujuk kepada pencapaian peradaban barat. Malahan bahan-bahan bernilai komersial yang dibawa dari barat sentiasa menarik perhatian golongan muda mudi di negara ini. terutama barat sentiasa dianggap mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi. Masyarakat membentuk kebudayaan dan kebudayaan pula mengatur kehidupan masyarakat.Perkembangan ekonomi global itu turut memperluaskan penyebaran pasaran bahanbahan budaya. dengan pendedahan yang disalurkan melalui TV dapat membuka minda dan mencabar pemikiran anggota-anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Anggapan seperti itu bukanlah suatu nilai-nilai sosial yang baru. cara merasa. misalnya dalam membawa perubahan nilai-nilai sosial dan world-view. idea. nilai-nilai demikian telah dipupuk sejak zaman pemerintahan kolonial dahulu lagi. industri budaya ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Di samping itu industri itu juga dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka yang berkebolehan dan berminat. Budaya adalah cara yakni cara berfikir. yang dapat meningkatkan produktiviti. adat resam. Hubungan kebudayaan dengan masyarakat tidak boleh dipisahkan. dan imaginasi yang akan memenuhi keperluan dan 13 . Elemen budaya yang digemari yang dibawa dari negara-negara maju itu. 10). Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan matlamat. Mengatur Kehidupan Masyarakat Masyarakat adalah wadah budaya. Nilai-nilai yang dipupuk itu dapat mendorongkan mereka untuk mengubah sikap. misalnya dengan bekerja lebih kuat. turut memberikan peluang meningkatnya penyebaran budaya popular sehingga ke kawasan-kawasan pendalaman.

Kita telah mewarisi kesejahteraan hasil daripada budaya kesopanan generasi yang lalu. Budaya kesopanan yang sedia ada sudah cukup untuk kita jadikan adat pegangan disamping melakukan perubahan yang sejajar dengan rasional ilmu. Jadikanlah perjuangan menegakkan budaya ini sebagai hadiah kemerdekaan kepada keringat nenek moyang kita yang telah berjuang sehingga ke titisan darah yang terakhir. Namun kesan yang berlaku adalah begitu kontra sehingga mampu menyebabkan berubahnya suasana semula jadi pemikiran manusia. Idea-idea baru yang lahir daripada pemikir moden cuba menghasilkan revolusi yang mendatangkan faedah untuk umat manusia. Adalah tidak menghairankan jika konflikasi nilai ini berlaku di Negara-negara maju yang sedang berhadapan dengan krisis ketamadunan yang parah. Hakikat yang perlu kita yakini ialah kelahiran skop pemikiran baru ini sebenarnya berasaskan motif yang positif yakni ingin memudahkan kehidupan manusia yang semakin dirumitkan oleh keadaan. kita perlu tegar untuk melakukan perubahan demi generasi yang akan datang. Mungkin sukar untuk mengubah persepsi dan amalan yang telah dibiasakan. Budaya timur yang menjadi kebanggaan kita sudah diremukkan oleh peradaban lain yang sememangnya kelihatan ampuh tetapi hanya membawa kepada permasalahan yang lebih besar. Perlu diingatkan bahawa budaya turun temurun inilah yang menjadi pegangan generasi yang lalu dalam merintis kemajuan dan kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini. Maka apakah rasionalnya kita menerima budaya asing ini untuk dijadikan tambahan kepada budaya kita. Namun apakah nasib generasi yang akan datang jika kita membiarkan revolusi songsang terus meracuni budaya kita pada hari ini. Namun amat menyedihkan jika Negara kita yang memiliki intipati budaya yang agung turut sama dibelengu dengan krisis ini. Kita perlu menyedari bahawa norma ketuanan dan kedaulatan Negara kita sedang dirobek oleh teori asing yang masih gigih untuk menjajah kembali tanah pusaka kita ini. Tambahan pula rakyat negara ini sentiasa diharmonikan dengan didikan agama yang amat menekankan konsep akhlak. budaya dan kepercayaan. Namun biarpun pahit dan pedih. Adalah tidak molek untuk kita membiarkan hilangnya adab kesopanan dan tatasusila yang menjadi tugu kebangsaan kita pada suatu masa dahulu. Peradaban bangsa kita seakan-akan sedang berhadapan dengan situasi kepupusan yang amat menyedihkan. 14 .PENUTUP Perkembangan semasa norma pemikiran manusia di zaman ini kerap menimbulkan pertikaian yang mengganggu logika pemikiran yang biasa.

Persekitaran dan suasana bilik darjah yang teratur merupakan kesan yang baik kepada pembelajaran. Sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi.PENULISAN AKADEMIK (TUGASAN: B) PENDAHULUAN Di dalam bidang pendidikan demi menjamin kepelbagaian budaya tidak menjadi halangan di dalam system pendidikan negara. Oleh itu. meliputi daya usaha pendidikan. penyertaan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah digalakkan. pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian budaya ini melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. pembelajaran. Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakang dan budaya Persekitaran bilik darjah adalah satu perkara yang penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalangi pembelajaran. Cara penyusunan ini menggalakkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan murid. Persekitaran dan suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan „kawan‟ atau „musuh‟ dalam pengajaran. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikandan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Susunan fizikal bilik darjah mutakhir berbeza dengan bilik darjah tradisional. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Oleh itu. perhubungan guru dan murid juga di antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama. Penggunaan alat bantuan mengajar di kalangan guru sudah mula digunakan dan dipertingkatkan.Penyusunan meja dan kerusi secara kumpulan membenarkan kaedah 15 . Persekitaran dan susunan bilik darjah mutakhir adalah lebih menekankan pada pendekatan pengajaran berpusat kepada murid. Program pendidikan pemulihan dan penggayaan telah diperkenalkan bagi mengembangkan lagi kebolehan murid-murid. Guru perlu menekan perkara di atas sejak kecil lagi akan memudahkan integrasi yang wujud dalam kalangan mereka pada masa akan datang.Suasana emosi dan sosial murid juga bertambah baik. Kerusi dan meja telah disusun mengikut kumpulan. Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Persekitaran ini boleh memberi sumbangan dari segi kawalan. Secara langsung atau tidak langsung guru perlu kreatif di dalam mewujudkan persekitaran mesra budaya.

dengan penerapan nilai ini. Menyusun atur tempat duduk murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Selain itu. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. sayang menyayangi. Keadaan seperti ini akan memudaahkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. 16 . Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. DARI ASPEK FIZIKAL a) Menyusun Atur Tempat Duduk Murid-Murid 1. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. jasmanidan emosi. bilik darjah mestilah merupakan tempat yang menarik serta selesa. Oleh itu.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi. Kecerdasan Pelbagai. 2009. rohani. PERANCANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA DAN MAMPU MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tugas guru bukan sahaja memberi input semata-mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. Antara tindakan yang boleh diambil oleh guru ialah: 1. Bilik darjah yang berlainan membawa kesan serta impilikasi yang berlainan ke atas pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya nilai-nilai telah tertanam dalam kalangan murid. Aktiviti pemulihan dan penggayaan lebih mudah dilaksanakan. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 6 Salhah Abdullah. 6 Sebahagian besar masa persekolahan murid-murid dihabiskan dalam bilik darjah. budaya hormat-menghormati. Sebagai contoh. Bhd.pengajaran secara kumpulan dan individu digunakan. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja.

Kelebihannya apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahliahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik.7 Ruang pembelajaran Papan hitam Ruang pembelajaran Meja guru Ruang pembelajaran Ruang bacaan Rajah 1.2. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung.1: Susunan bilik darjah mesra budaya 7 Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Petaling Jaya: Longman 17 .

4. adat resam. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. membaca dan lakonan boleh dijalankan di ruang bacaan manakala ruang pembelajaran digunakan untuk mempamerkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. Penyusunan kerusi dan meja secara kumpulan membawa beberapa implikasi berikut: 1.b) Mengadakan Aktiviti Luar Bilik Darjah 1. 3. Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya. Murid-murid lemah dapat dibantu sebelum keadaan bertambah merosot. Program pemulihan dan penggayaan lebih mudah dijalankan. 2. 2. perbincangan. dan pendekatan berpusat kepada murid-murid dapat 18 . sudut sejarah dan sudut patriotik. Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. Pengajaran dilaksanakan. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Dalam persekitaran bilik darjah ruang pembelajaran dan ruang bacaan telah diwujudkan. Aktiviti-aktiviti seperti bercerita. 2. c) Menyediakan Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan 1. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat murid-murid. Murid menjadi peserta yang aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Pembelajaran menjadi satu proses yang lebih bermakna dan seronok bagi murid-murid. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini.

Guru perlu memelihara akhlak dan budi pekerti supaya guru terus dihormati. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. bertanggungjawab dan berguna. 6. b) Menyemai Nilai-Nilai Murni 1. keturunan dan agama. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepadamasyarakat. Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Apabila guru mengamalkan nilai-nilai yang terpuji dan menunjukkan contoh teladan yang baik. Dalam satu-satu kumpulaan murid dapat bertukar-tukar pendapat di antara satu sama lain. Perhubungun di antara guru dengan murid dan murid dengan murid akan bertambah baik. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. 19 . kerjasama dansemangat kebangsaan dalam kalangan murid. 2. 2. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn.5. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. c). murid-murid akan mengalami perkembangan yang sihat. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. toleransi. Dari segi sosioemosi. DARI ASPEK INSAN GURU a) Keperibadian Guru 1. Merangsang Minda Murid 1. Guru perlu sentiasa mencuba aktiviti yang baru agar dapat merangsang minda dan idea murid-murid bagi menggalakkan komunikasi sesama mereka dan guru (serapkan nilai kebudayaan). 2. Yaakob Daud 2007. Bhd. Aziah Ismail. kenegaraan. maka para pelajar akan memandang tinggi kepada guru dan akan berusaha untuk mencontohi guru. Guru sepatutnya menjadi suri teladan kepada murid khususnya dan masyarakat amnya.8 8 Yahya bin Don.

3. Guru juga seharusnya sentiasa memberi peneguhan positif dan galakan untuk membina suasana positif. Prihatin terhadap keperluan. 10 Ee Ah Meng (1992). Pedagogi Satu Pengenalan. 3. Perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. sama ada sifat-sifat kognitif. Seperti yang kita sedia maklum. hubungan yang baik dan komunikasi dua hala walaupun pelajar berbeza dari segi hubungan etnik.10 4. 9 Mahani Razali. 2. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. Perhatian perlu diberi terutama yang berbeza budaya dan persekitaran bilik darjah dengan cara: 2.9 3. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Berikan respon yang sesuai kepada mereka agar mereka rasa dihargai. DARI ASPEK PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a). Beri Perhatian Terhadap Murid 1. Guru perlulah kepada semua murid. Guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. pandangan dan perasaan murid yang berbeza budaya. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. b). moral. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Minta pandangan dan bantuan mereka dalam memilih aktiviti tanpa ada rasa diskriminasi kaum. Bhd. tingkahlaku. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan individu murid. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. melibatkan murid secara aktif. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. sosial. Memberi Layanan Yang Sama Rata 1. emosi. fizikal.2. Fajar Bakti 20 . Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim (2006). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur.

21 . Guru sentiasa melibatkan murid dalam pengajaran iaitu secara bertanya. menggalakkan murid mengemukakan pendapat dan mengambil bahagian yang aktif dalam pertandingan. Pemilihan Kaedah Dan Teknik Pengajaran Yang Menarik 1. Bhd. Pada zaman kini. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakansemasa sesi pengajaran dan pembelajaran. menjawab soalan. Guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur-unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. kaedah mengajar adalah berbeza dari dahulu. 2. c). guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan muridmurid. Jadi. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Di samping itu.11 3. Majid (2011). etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawakepada salah faham antara guru dan murid. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Memilih Bahan Yang Sesuai 1. Jadi. Pengajaran kini adalah memusatkan murid.4. Pemilihan bahan sumber yang sesuaidapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Berfikir baik dan buruk tentang sesuatu sebelum bertindak agar tidak tersilap langkah. 2. Guru perlu bijak membuat pemilihan kaedah dan teknik pengajaran yang melibatkan interaksi yang aktif dalam bilik darjah seperti:  Drama  Main peranan/simulasi  Belajar ambil bermain  Menggalakkan aktiviti berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai budaya  Memberi pujian dan galakan kepada murid yang baik dan aktif dalam kelas. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. 11 Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. d). guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsursensitif dari aspek gender. Sebagai contoh.Seterusnya. Siri Pendidikan Guru: Budaya dan Pembelajaran.

perbincangan. Guru perlu memartabatkan Bahasa Melayu kerana: i. Pedagogi Relevan Budaya Antara ciri-cirinya ialah: i. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan Bahasa perhubungan utama 22 . Penggunaan Bahasa Kebangsaan Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman antara pelbagai kaum dapat mempercepatkan lagiperpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. ii. 4.3: Kaedah mengajar memusatkan murid 3. ii. Menghubungkan pengalaman di sekolah dengan di rumah Memanfaatkan pengetahuan sedia ada murid Kesediaan mempelajari dan menyokong budaya-budaya di sekolah dan di rumah dengan menjadikan guru sebagai penilai dan membina kemahiran sedia ada murid yang dibawa dari rumah iv. Contoh strategi memusatkan murid ialah kaedah dapatan penyelesaian masalah. Alat bantuan belajar juga digunakan. iii.Guru M:Murid M M M M Rajah 1. permainan dan lain-lain. Dengan kata lain pengajaran moden tidak disampaikan melalui kaedah „bercakap dan menulis‟ sahaja. DARI ASPEK KENEGARAAN a). Huraian pengajaran tidak memfokuskan kepada pencapaian akademik tetapi kepada hasrat mempertahankan identiti dan warisan budaya. e).

menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Adat Resam dan Budaya Guru perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi memberi peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. v. DARI ASPEK PEMUPUKAN NILAI DAN BUDAYA MALAYSIA 1. acara melukis. Melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. memperkenalkan tempat-tempat bersejarah Negara mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsipprinsip Rukun Negara. perlakuan tertib dan beradab serta menjalinkan hubungan yang mesra. Murid diasuh dan dibimbing untuk menghormati dan mematuhi undang-undang negara. 23 .iii. Bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia b). khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. Skudai Johor: Penerbit UTM. bermula dengan hubungan sosial dalam bilik darjah dengan menjaga peraturan dan undang-undang kelas. ii. 2. mewarna dan mengibarkan Jalur Gemilang mengadakan kemerdekaan. Murid perlu diperjelaskan dengan budaya hidup penuh kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang sopan santun.12 Antara program yang boleh dijalankan ialah: i. Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan tidak boleh mempersendakan agama lain. iii. Memahami Perbezaan dan Kepelbagaian Etnik. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. 5. kaligrafi. wau. 3. mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum iv. pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan 12 Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). vi.

Antara langkah yang boleh dilakukan oleh guru ialah mengintegrasikan prinsip kepercayaaan kepada Tuhan dalam semua mata pelajaran yang diajar. Guru perlu menyemai nilai-nilai murni kepada masyarakat. kerjasama dan semangat kebangsaan dalam kalangan murid.4. kenegaraan.13 13 Mahmood Nazar Mohamed Dan Sabitha Marican (1996). toleransi. Dengan ini diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. 5. keturunan dan agama. Guru juga boleh menerapkan nilai-nilai perpaduan. Kuala Lumpur: Utusan Publications. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan. 24 . bertanggungjawab dan berguna. Hubungan Manusia Dalam Organisasi.

agama.PENUTUP Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalamanpengalaman pembelajaran yang pelbagai. bahasa. tingkah laku dan sosial. fizikal. Dengan kata lain. tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. status ekonomi kelurga. Hal ini kerana realitinya. penerapan mengenai hubungan etnik dan integrasi nasional hendaklah dilakukan di peringkat awal lagi. 25 . Kesimpulannya. Pada peringkat ini juga. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajarpelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. etnik. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. personaliti. emosi. Namun. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. lokasi tempat tinggal. Ini lebih mudah dilakukan kerana pada peringkat ini mereka mudah dididik dan diasuh untuk hidup dalam harmoni di antara satu sama lain. Institusi kekeluargaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi yang harmoni dan bertoleransi. jantina. bangsa. mereka masih lagi tidak didedahkan kepada perjalanan hidup yang kompleks yang memberikan kesan sama ada positif atau negatif. iaitu ketika di usia kanak-kanak dan remaja. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. kesihatan.

Hubungan Kemasyarakatan Di antara Orang Islam Dengan Orang Bukan Islam Menurut Pandangan Islam. K. Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim 2006. Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Kuala Lumpur: PTS Professional 2) Dari Jurnal 26 .. Bhd Mohd. Ee Ah Meng (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka Asma Abdullah. 2006. Psikologi Pendidikan. Rosini Abu dan Ramlan Hamzah (1998). Dimensi budaya Dalam Pengurusan Malaysia. Aziah Ismail. Kuala Lumpur: PTS Professional Sdn. Kuala Lumpur: Institut Penterjemahan Negara Berhad. Aziz Deraman (2001).Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kecerdasan Pelbagai: Pembelajaran. Mahmood Nazar Mohamed dan Sabitha Marican (1996). Kuala Lumpur. Yahya bin Don. Bhd. Petaling Jaya: Longman Salhah Abdullah (2009). Pedagogi Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: PTS Professional Aplikasi dalam Pengajaran dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Komunikasi Budaya: Dari Alam Rahim Ke Alam Barzakh. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Mahani Razali. Abdul Rahman Ahmad Hanafian (2004). Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah Di Malaysia. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia. Ke Arah Glokal. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Majid (2011). Kuala Lumpur: Utusan Publications. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia (Edisi Baharu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Fajar Bakti Fauzi bin Yusoh (2004). Yaakob Daud (2007). Hubungan Manusia Dalam Organisasi.RUJUKAN 1) Dari buku A. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987).

.statistics. Taib Osman dan Wan Kadir Yusoff (1987). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Jurnal Pendidikan: Pengurusan Pendidikan Di Sekolah: Huraian Menurut Perspektif Islam. 3) Dari Laman Sesawang Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia: Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Dalam Jurnal Budaya Jld 2: Kajian Budaya dan Masyarakat Di Malaysia.gov.Ahmad Kilani bin Mohamed (2003). Dicapai pada 15 Mac 2013 daripada http://www. Skudai Johor: Penerbit UTM.my 27 . Mohd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->