ii) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Penyiasatan

Eksperimen

Demonstrasi

Peristiwa bercanggah

Pengenalan Penyiasatan dalam sains rendah bermakna menjalankan ujian untuk meneroka beberapa idea sendiri kanak-kanak tentang bagaimana dunia berjalan.murid akan lebih faham dengan konsep sains kerana mereka mendapat konsep sains dengan tangan sendiri . penggunaan borang. menanya soalan. berkomunikasi. melaksanakan ukuran Penyiasatan Langkah perancangan ramalan mengumpul pendapat rekod dan pembentangan pentafsiran dan penilaian Kebaikan . melalui Kemahiran menyiasat Kebaikan melaksanakan praktikal.menjayakan pembelajaran penemuan .

Eksperimen adalah kaedah saintifik yang digunakan untuk membuktikan sesuatu fenomena.Kemahiran/ kaedah saintifik Kriteria 1) membuat hipotesis 2) mengawal pembolehubah .Eksperimen Pengenalan . Kebaikan 1) mempertingkat keyakinan murid dalam sains 2) Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran sains Langkah-langkah inferens hipothesis mengawal pembolehubah eksperimen pemerhatian perbincangan keputusan Kemahiran eksperimen . Eksperimen yang dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik boleh digunakan untuk menjawab soalan atau menyiasat masalah.

Selepas demonstrasi .Langkah keselamatan diambil untuk mengelakan kemalangan Perancangan peristiwa bercanggah 1) Melaksanakan demonstrasi sekurangkurangya 1 kali sebelum kelas 2) merancang soalan yang berkaitan dengan konsep sains Semasa demonstrasi .Memastikan semua pelajar dapat menyaksikan demonstrasi secara langsung dan mendengar penjelasan guru dengan jelas.sebagai pemanasan badan dalam pemikiran minda .dapat melibatkan murid dalam penyiasatan dan proses sains .Jika ada masa.Demonstrasi Peristiwa bercanggah Definisi Demonstrasi adalah penggunaan kemahiran guru untuk menunjukkan atau menunjukkan cara atau langkah-langkah untuk mempersembah aktiviti tertentu di dalam kelas Pengenalan Peristiwa bercanggah merupakan adalah sesuatu yang kejutan yang dapat mengagumkan dan mendorong murid untuk terus menyiasat konsep sains Sebelum demonstrasi -topik.sebagai cabaran untuk murid untuk mewujudkan aktiviti penyiasatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep sains . . guru meminta pelajar mengulangi keseluruhan proses.bahan dan radas disediakan .mengurangkan miskonsepsi tentang topik Perlaksanaan peristiwa bercanggah 1) membolehkan demonstrasi mudah dilihat 2) Bercakap dengan kuat supaya mudah didengar 3)Gunakan teknik dramatik untuk merangsang murid Kebaikan .Menyediakan persekitaran pembelajaran aktif -Murid mudah ingat secara tempoh yang panjang . objektif dan kandungan demonstrasi ditentukan dan memberitahu kepada murid .Berbincang dengan pelajar-pelajar mengenai bahagian-bahagian yang penting dalam demonstrasi untuk memastikan pemahaman murid Kebaikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful