ii) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Penyiasatan

Eksperimen

Demonstrasi

Peristiwa bercanggah

menjayakan pembelajaran penemuan . berkomunikasi. melalui Kemahiran menyiasat Kebaikan melaksanakan praktikal. melaksanakan ukuran Penyiasatan Langkah perancangan ramalan mengumpul pendapat rekod dan pembentangan pentafsiran dan penilaian Kebaikan . penggunaan borang.Pengenalan Penyiasatan dalam sains rendah bermakna menjalankan ujian untuk meneroka beberapa idea sendiri kanak-kanak tentang bagaimana dunia berjalan. menanya soalan.murid akan lebih faham dengan konsep sains kerana mereka mendapat konsep sains dengan tangan sendiri .

Eksperimen Pengenalan . Kebaikan 1) mempertingkat keyakinan murid dalam sains 2) Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran sains Langkah-langkah inferens hipothesis mengawal pembolehubah eksperimen pemerhatian perbincangan keputusan Kemahiran eksperimen .Eksperimen adalah kaedah saintifik yang digunakan untuk membuktikan sesuatu fenomena.Kemahiran/ kaedah saintifik Kriteria 1) membuat hipotesis 2) mengawal pembolehubah . Eksperimen yang dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik boleh digunakan untuk menjawab soalan atau menyiasat masalah.

.dapat melibatkan murid dalam penyiasatan dan proses sains .sebagai pemanasan badan dalam pemikiran minda .sebagai cabaran untuk murid untuk mewujudkan aktiviti penyiasatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep sains .Memastikan semua pelajar dapat menyaksikan demonstrasi secara langsung dan mendengar penjelasan guru dengan jelas. Selepas demonstrasi . guru meminta pelajar mengulangi keseluruhan proses.Menyediakan persekitaran pembelajaran aktif -Murid mudah ingat secara tempoh yang panjang .bahan dan radas disediakan .Demonstrasi Peristiwa bercanggah Definisi Demonstrasi adalah penggunaan kemahiran guru untuk menunjukkan atau menunjukkan cara atau langkah-langkah untuk mempersembah aktiviti tertentu di dalam kelas Pengenalan Peristiwa bercanggah merupakan adalah sesuatu yang kejutan yang dapat mengagumkan dan mendorong murid untuk terus menyiasat konsep sains Sebelum demonstrasi -topik.Langkah keselamatan diambil untuk mengelakan kemalangan Perancangan peristiwa bercanggah 1) Melaksanakan demonstrasi sekurangkurangya 1 kali sebelum kelas 2) merancang soalan yang berkaitan dengan konsep sains Semasa demonstrasi . objektif dan kandungan demonstrasi ditentukan dan memberitahu kepada murid .Berbincang dengan pelajar-pelajar mengenai bahagian-bahagian yang penting dalam demonstrasi untuk memastikan pemahaman murid Kebaikan .mengurangkan miskonsepsi tentang topik Perlaksanaan peristiwa bercanggah 1) membolehkan demonstrasi mudah dilihat 2) Bercakap dengan kuat supaya mudah didengar 3)Gunakan teknik dramatik untuk merangsang murid Kebaikan .Jika ada masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful