ii) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Penyiasatan

Eksperimen

Demonstrasi

Peristiwa bercanggah

melalui Kemahiran menyiasat Kebaikan melaksanakan praktikal. penggunaan borang.murid akan lebih faham dengan konsep sains kerana mereka mendapat konsep sains dengan tangan sendiri . berkomunikasi. menanya soalan. melaksanakan ukuran Penyiasatan Langkah perancangan ramalan mengumpul pendapat rekod dan pembentangan pentafsiran dan penilaian Kebaikan .menjayakan pembelajaran penemuan .Pengenalan Penyiasatan dalam sains rendah bermakna menjalankan ujian untuk meneroka beberapa idea sendiri kanak-kanak tentang bagaimana dunia berjalan.

Eksperimen Pengenalan . Eksperimen yang dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik boleh digunakan untuk menjawab soalan atau menyiasat masalah.Eksperimen adalah kaedah saintifik yang digunakan untuk membuktikan sesuatu fenomena. Kebaikan 1) mempertingkat keyakinan murid dalam sains 2) Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran sains Langkah-langkah inferens hipothesis mengawal pembolehubah eksperimen pemerhatian perbincangan keputusan Kemahiran eksperimen .Kemahiran/ kaedah saintifik Kriteria 1) membuat hipotesis 2) mengawal pembolehubah .

bahan dan radas disediakan .Jika ada masa. .Memastikan semua pelajar dapat menyaksikan demonstrasi secara langsung dan mendengar penjelasan guru dengan jelas.Menyediakan persekitaran pembelajaran aktif -Murid mudah ingat secara tempoh yang panjang .Langkah keselamatan diambil untuk mengelakan kemalangan Perancangan peristiwa bercanggah 1) Melaksanakan demonstrasi sekurangkurangya 1 kali sebelum kelas 2) merancang soalan yang berkaitan dengan konsep sains Semasa demonstrasi .sebagai pemanasan badan dalam pemikiran minda . guru meminta pelajar mengulangi keseluruhan proses. objektif dan kandungan demonstrasi ditentukan dan memberitahu kepada murid . Selepas demonstrasi .mengurangkan miskonsepsi tentang topik Perlaksanaan peristiwa bercanggah 1) membolehkan demonstrasi mudah dilihat 2) Bercakap dengan kuat supaya mudah didengar 3)Gunakan teknik dramatik untuk merangsang murid Kebaikan .dapat melibatkan murid dalam penyiasatan dan proses sains .sebagai cabaran untuk murid untuk mewujudkan aktiviti penyiasatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep sains .Demonstrasi Peristiwa bercanggah Definisi Demonstrasi adalah penggunaan kemahiran guru untuk menunjukkan atau menunjukkan cara atau langkah-langkah untuk mempersembah aktiviti tertentu di dalam kelas Pengenalan Peristiwa bercanggah merupakan adalah sesuatu yang kejutan yang dapat mengagumkan dan mendorong murid untuk terus menyiasat konsep sains Sebelum demonstrasi -topik.Berbincang dengan pelajar-pelajar mengenai bahagian-bahagian yang penting dalam demonstrasi untuk memastikan pemahaman murid Kebaikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful