ii) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Penyiasatan

Eksperimen

Demonstrasi

Peristiwa bercanggah

penggunaan borang.Pengenalan Penyiasatan dalam sains rendah bermakna menjalankan ujian untuk meneroka beberapa idea sendiri kanak-kanak tentang bagaimana dunia berjalan. melaksanakan ukuran Penyiasatan Langkah perancangan ramalan mengumpul pendapat rekod dan pembentangan pentafsiran dan penilaian Kebaikan . menanya soalan. melalui Kemahiran menyiasat Kebaikan melaksanakan praktikal. berkomunikasi.murid akan lebih faham dengan konsep sains kerana mereka mendapat konsep sains dengan tangan sendiri .menjayakan pembelajaran penemuan .

Eksperimen Pengenalan .Eksperimen adalah kaedah saintifik yang digunakan untuk membuktikan sesuatu fenomena. Eksperimen yang dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik boleh digunakan untuk menjawab soalan atau menyiasat masalah. Kebaikan 1) mempertingkat keyakinan murid dalam sains 2) Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran sains Langkah-langkah inferens hipothesis mengawal pembolehubah eksperimen pemerhatian perbincangan keputusan Kemahiran eksperimen .Kemahiran/ kaedah saintifik Kriteria 1) membuat hipotesis 2) mengawal pembolehubah .

guru meminta pelajar mengulangi keseluruhan proses.Jika ada masa.bahan dan radas disediakan . objektif dan kandungan demonstrasi ditentukan dan memberitahu kepada murid .Langkah keselamatan diambil untuk mengelakan kemalangan Perancangan peristiwa bercanggah 1) Melaksanakan demonstrasi sekurangkurangya 1 kali sebelum kelas 2) merancang soalan yang berkaitan dengan konsep sains Semasa demonstrasi .dapat melibatkan murid dalam penyiasatan dan proses sains . Selepas demonstrasi .sebagai cabaran untuk murid untuk mewujudkan aktiviti penyiasatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang konsep sains .Berbincang dengan pelajar-pelajar mengenai bahagian-bahagian yang penting dalam demonstrasi untuk memastikan pemahaman murid Kebaikan .mengurangkan miskonsepsi tentang topik Perlaksanaan peristiwa bercanggah 1) membolehkan demonstrasi mudah dilihat 2) Bercakap dengan kuat supaya mudah didengar 3)Gunakan teknik dramatik untuk merangsang murid Kebaikan .Memastikan semua pelajar dapat menyaksikan demonstrasi secara langsung dan mendengar penjelasan guru dengan jelas.sebagai pemanasan badan dalam pemikiran minda . .Demonstrasi Peristiwa bercanggah Definisi Demonstrasi adalah penggunaan kemahiran guru untuk menunjukkan atau menunjukkan cara atau langkah-langkah untuk mempersembah aktiviti tertentu di dalam kelas Pengenalan Peristiwa bercanggah merupakan adalah sesuatu yang kejutan yang dapat mengagumkan dan mendorong murid untuk terus menyiasat konsep sains Sebelum demonstrasi -topik.Menyediakan persekitaran pembelajaran aktif -Murid mudah ingat secara tempoh yang panjang .