1.

1

PENGENALAN MORFOLOGI

1.1.1 TAKRIF MORFOLOGI

Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. (Abdullah Hassan, Morfologi, 2006)

Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan ayat. (Siti Hajar Abdullah, Bahasa Melayu 1, 2008)

1.1.2 UNSUR-UNSUR MORFOLOGI

1. 2.

Secara umumnya, setiap struktur terbina dari unsur-unsur yang lebih kecil. Struktur bahasa juga mempunyai unsurnya yang dicantum agar menjadi satu

perkataan. 3. Kajian struktur perkataan dipanggil Morfologi manakala kajian mengenai

binaan ayat pula dipanggil Sintaksis. 4. Ada 2 unsur yang terlibat dalam membina perkataan iaitu Morfem dan kata.

MORFEM 1. Morfem ialah unit bahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan fungsi

bahasa.

Antara unsur-unsur bahasa seperti ber-. -kah. jalan dan duduk tidak boleh diperkecilkan lagi kerana ianya tidak akan memberi makna. Jika kata itu tidak boleh diperkecilkan lagi dan akan menjadi tidak bermakna maka perkataan itu juga adalah unit yang terkecil dan morfem. memaafkan. pokok. 2. -pun. 3. Oleh yang demikian. ter-. KATA 1.2. -nya. Kata juga merupakan unsur morfologi yang digunakan untuk membentuk perkataan lain. - an tidak boleh diperkecilkan lagi namun mempunyai fungsi seandainya digabungkan dengan perkataan lain seperti bertanya. ke-. unsur-unsur di atas merupakan morfem. 3. Unsur-unsur lain seperti rumah. udara. me-. . kereta. -lah.