Tempat Bekerja dalam Adobe Photoshop

Saya namakan tempat bekerja (workspace) untuk skrin dibawah. Selepas ini anda akan tahu semua jenis icon-icon serta kegunaannya.

Keterangan berkenaan Menu & Icon A. Menu Bar – Tempat menu utama dikategorikan mengikut apa yang menu tersebut lakukan. B. Options Bar – Mengandungi tool semasa. Jika anda klik pada Brushes, semua tool berkenaan brushes akan keluar di bahagian ini. C. Tool Bar – Kesemua jenis tool yang ada di dalam Adobe Photoshop berada disini. Contohnya, Background Color, Gradient, Brushes, Crop dan lain-lain. D. Document Window – Apa yang sedang anda Photoshop-kan tu berada di-sini. E. Active Image Area – Disinilah segala keajaiban bermula pada awal-awalnya.

maka Layer ini digunakan. History – Segala apa-apa perubahan yang anda lakukan terhadap lukisan anda di dalam Photoshop ini. semuanya direkod di bahagian ini. boleh scroll samada ke kiri atau ke kanan. Navigator – Kalau nak zoom in atau zoom out dokumen-dokumen yang sedang aktif. I. Ini hanyalah penerangan secara ringkas mengenai setiap menu di dalam Adobe Photoshop CS5 . untuk meletakkan satu lapisan lain di lukisan anda dan menutup sebahagian daripada lukisan anda itu. Layers – Katakanlah anda sedang melukis satu lukisan di kertas. H.F. Color Palette – Boleh pilih kaler daripada sini untuk Background dan Foreground. G.