(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

Justeru.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. pengukuran dan penilaian.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. menyusun ayatayat al quran. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. 1. 2 . kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali.

Dari maklumat seperti ini. Rekod prestasi dan profil murid. Bimbingan. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. 3 . khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. b) Di tahap kedua. Untuk pengukuran di tahap ini. inventori atau sesuatu skala. soal selidik. senarai semak. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. ii. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal).(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Untuk ini. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. Kecekapan guru. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). iii. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang.

skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. Dengan kata lain. Dalam konteks pendidikan. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. 1986). 1. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. Ia melibatkan proses menentu. buruk. lemah dan sebagainya.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. dianggap baik.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1.5. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. memadai dan sebagainya). Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. 4 . b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik.

d) Peringkat analisis. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. pengukuran.1 Perhubungan di antara penilaian. b) Fungsi. 5 . Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. Dari segi konsep.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. pengukuran dan pengujian 1. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. penganalisaan dan penyimpulan. b) Peringkat pentadbiran ujian. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran.

Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. soal selidik atau senarai semak. Kesemua pengujian. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. 6 . Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. d) Cara. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. semasa dan selepas pengajaran. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. e) Fokus. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. rekod anekdot dan senarai semak. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. c) Masa diberi. f) Hasil.

c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Melalui penilaian. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya. 7 . Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta.

konsep penilaian sumatif 3.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. 2.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2. konsep penilaian formatif 2. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif.

bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. ii. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. Kementerian Pendidikan Malaysia. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. bab 1. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. 9 . iii. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. pelajaran boleh disediakan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. 2. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran.

Ujian sumatif adalah beraneka jenis. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. 10 . Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. i. Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. Terangkan maksud poligami dalam Islam. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. e) Sifat sampelan. c) Tekanan dalam penilaian. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. ii. ii. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. psikomotor dan afektif. d) Fokus pengukuran. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. i.berubah-ubah mengikut segmen. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. ii.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. b) Masa diberi. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. Jelaskan pengertian Islam.

tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. Dalam ujian sumatif. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. jumlah skor diambil kira. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. h) Jenis-jenis skor. i) Cara melapor skor. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. SPM. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. 11 . j) Contoh. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. PMR. STPM dan seumpamanya. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. g) Jenis alat.

3. penilaian secara lisan. 2. 3. Instrumen penilaian penulisan 6. Konsep penilaian secara pemerhatian.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. 5. Konsep penilaian secara penulisan. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . Konsep penilaian secara lisan. Instrumen penilaian lisan.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. 4. instrumen penilaian lisan. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. penilaian secara penulisan.

lembaran kerja. b) Lisan. i) j) perlu dirancang secara individu. c) Penulisan. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. g) Mengesan pencapaian. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. ujian bertulis dan ujian lisan. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. skala kadar.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. 13 . ujian bertulis. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. c) Mengesan kemajuan. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. perkembangan dan kemajuan murid.

b) murid dengan murid. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. buku skrap. e) kemahiran bersosial. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. d) penggunaan bahasa yang tepat. h) kemahiran literasi komputer. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. g) kemahiran kinestetik. b) perlakuan/amalan. c) kecekapan mendengar. i) kemahiran mereka cipta. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. c) murid dengan bahan pembelajaran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. 3. 14 . b) pengetahuan fakta. d) kemahiran manipulatif.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. f) kemahiran belajar. c) Amali.

c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. d) mengesan kelancaran dalam sebutan. f) sebutan dalam berbahasa. pernyataan. i) pertuturan dan sikap. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. 3. c) Perbahasan. b) Syarahan. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. i) j) Nyanyian. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. g) kecekapan mencongak. g) temu bual.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. e) Perbincangan. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan.5.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. 15 . d) Bercerita. h) gaya persembahan. deklamasi sajak. h) soal jawab. f) Hafazan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.

c) penggunaan tanda baca. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji.6. d) perbendaharaan kata. 3. b) laporan projek/kerja kursus/folio. 3. c) latihan dan ujian bertulis. f) Mentafsir. jadual. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. e) skema pemarkahan disediakan. g) Menilai.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. e) Mengaplikasi. graf atau carta. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan. d) huraian atau tafsiran peta.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. b) menyusun idea. 16 .(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.

b) soalan objektif. menterjemah dan menginterpretasi fakta.6. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. konsep dan prinsip. mentafsir bahan atau idea. 3.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. istilah. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. kaedah atau prosedur.

18 . untuk besar kecil. Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. dan untuk kecil. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. hukum atau fakta asas. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip.

- 19 . tugasan atau kaedah.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful