(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. pengukuran dan penilaian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. menyusun ayatayat al quran. 2 . Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. 1. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan. Justeru.

Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. Untuk pengukuran di tahap ini. senarai semak. ii. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Rekod prestasi dan profil murid. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. Kecekapan guru. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). Untuk ini. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. b) Di tahap kedua. iii. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. soal selidik. Dari maklumat seperti ini.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. inventori atau sesuatu skala. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). Bimbingan. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. 3 . Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain.

Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.5. skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. buruk. memadai dan sebagainya). Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Dengan kata lain. 1. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Dalam konteks pendidikan. lemah dan sebagainya.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. 1986). Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. dianggap baik. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. 4 . Ia melibatkan proses menentu. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran.

Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. pengukuran. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. Dari segi konsep.1 Perhubungan di antara penilaian. b) Fungsi. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. d) Peringkat analisis. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. b) Peringkat pentadbiran ujian. pengukuran dan pengujian 1.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. 5 . c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran. penganalisaan dan penyimpulan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian.

e) Fokus. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. c) Masa diberi. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. Kesemua pengujian. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. d) Cara. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. rekod anekdot dan senarai semak. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. 6 . Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. soal selidik atau senarai semak. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. f) Hasil. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. semasa dan selepas pengajaran. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif.

8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. 7 . c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. Melalui penilaian.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2. 2. konsep penilaian formatif 2. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2. konsep penilaian sumatif 3. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 .0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2.

Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. pelajaran boleh disediakan. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. ii. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. 2. bab 1. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. iii. 9 . Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Kementerian Pendidikan Malaysia.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun.

Terangkan maksud poligami dalam Islam. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. ii. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. i. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. psikomotor dan afektif. 10 . Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. ii. ii. d) Fokus pengukuran. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. Jelaskan pengertian Islam. c) Tekanan dalam penilaian.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi.berubah-ubah mengikut segmen. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. i. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. e) Sifat sampelan. b) Masa diberi.

STPM dan seumpamanya. g) Jenis alat. SPM. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. h) Jenis-jenis skor. Dalam ujian sumatif. jumlah skor diambil kira. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. 11 . Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. i) Cara melapor skor. PMR. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. j) Contoh.

0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. 3. penilaian secara penulisan. 3.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. Instrumen penilaian penulisan 6.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. Konsep penilaian secara pemerhatian.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . 3. 5. Konsep penilaian secara lisan. penilaian secara lisan. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 4. 2. instrumen penilaian lisan. Konsep penilaian secara penulisan. Instrumen penilaian lisan. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.

3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. c) Penulisan. skala kadar. b) Lisan. c) Mengesan kemajuan. g) Mengesan pencapaian. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. i) j) perlu dirancang secara individu. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. ujian bertulis. 13 . d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. lembaran kerja. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. perkembangan dan kemajuan murid. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. ujian bertulis dan ujian lisan. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.

h) kemahiran literasi komputer. i) kemahiran mereka cipta. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. buku skrap. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. c) murid dengan bahan pembelajaran. b) pengetahuan fakta. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. 3. d) kemahiran manipulatif. b) perlakuan/amalan. g) kemahiran kinestetik.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. c) kecekapan mendengar.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. 14 . b) murid dengan murid. f) kemahiran belajar. c) Amali. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. d) penggunaan bahasa yang tepat. e) kemahiran bersosial.

pernyataan.5. e) Perbincangan. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. b) Syarahan.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. f) sebutan dalam berbahasa. deklamasi sajak. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. d) Bercerita. h) gaya persembahan. h) soal jawab. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. 15 . e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. i) j) Nyanyian. d) mengesan kelancaran dalam sebutan. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. c) Perbahasan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. g) kecekapan mencongak. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. 3. i) pertuturan dan sikap. g) temu bual. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. f) Hafazan.

3.6. 16 . b) laporan projek/kerja kursus/folio. graf atau carta. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. g) Menilai. d) perbendaharaan kata. c) penggunaan tanda baca. jadual. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. b) menyusun idea. d) huraian atau tafsiran peta.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. c) latihan dan ujian bertulis. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. f) Mentafsir. e) Mengaplikasi. e) skema pemarkahan disediakan. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami.6. kaedah atau prosedur. mentafsir bahan atau idea. 3. Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. istilah. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 .2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. konsep dan prinsip.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. b) soalan objektif. menterjemah dan menginterpretasi fakta. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. 18 . mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. untuk besar kecil. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. dan untuk kecil. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan. hukum atau fakta asas.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. tugasan atau kaedah. - 19 . Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful