P. 1
119143082-Pim-3110

119143082-Pim-3110

|Views: 34|Likes:
Published by manrimau
agama
agama

More info:

Published by: manrimau on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. menyusun ayatayat al quran. pengukuran dan penilaian. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. 1. Justeru. 2 . anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah.

Bimbingan. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. ii. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. Untuk pengukuran di tahap ini. senarai semak. Dari maklumat seperti ini. Kecekapan guru.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. 3 . malahan perbezaan antara murid dapat dikira. b) Di tahap kedua. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). Rekod prestasi dan profil murid. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. soal selidik. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. Untuk ini. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). inventori atau sesuatu skala. iii.

penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. 1. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. 4 . skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. Dalam konteks pendidikan. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian.5. 1986). lemah dan sebagainya.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. buruk. Ia melibatkan proses menentu.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. memadai dan sebagainya). yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. dianggap baik. Dengan kata lain. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai.

b) Fungsi. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. pengukuran dan pengujian 1. pengukuran. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. 5 . c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran. Dari segi konsep.1 Perhubungan di antara penilaian. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. penganalisaan dan penyimpulan. b) Peringkat pentadbiran ujian. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. d) Peringkat analisis.

e) Fokus. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. semasa dan selepas pengajaran. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. d) Cara. Kesemua pengujian. c) Masa diberi. rekod anekdot dan senarai semak. 6 . Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. f) Hasil. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. soal selidik atau senarai semak. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian.

dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Melalui penilaian. 7 . b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1.

4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2. 2.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. konsep penilaian sumatif 3. konsep penilaian formatif 2. 2.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2.

iii. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. bab 1. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. 2. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. ii. Kementerian Pendidikan Malaysia. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. 9 . pelajaran boleh disediakan. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran.

Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. Jelaskan pengertian Islam. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. ii. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. psikomotor dan afektif. 10 . d) Fokus pengukuran. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. ii. c) Tekanan dalam penilaian. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd.berubah-ubah mengikut segmen. e) Sifat sampelan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. b) Masa diberi. i. Terangkan maksud poligami dalam Islam. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. i. ii.

Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. SPM. 11 . j) Contoh. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. PMR. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. jumlah skor diambil kira. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. Dalam ujian sumatif. i) Cara melapor skor. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. g) Jenis alat. h) Jenis-jenis skor. STPM dan seumpamanya.

Instrumen penilaian lisan. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. Konsep penilaian secara lisan. 3. Instrumen penilaian penulisan 6. 3. penilaian secara lisan. instrumen penilaian lisan.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 5.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. 3. Konsep penilaian secara penulisan. 2. 4. Konsep penilaian secara pemerhatian. penilaian secara penulisan.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1.

13 . skala kadar. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. b) Lisan. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. i) j) perlu dirancang secara individu. lembaran kerja. perkembangan dan kemajuan murid. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. ujian bertulis dan ujian lisan. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. c) Mengesan kemajuan. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. g) Mengesan pencapaian. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. ujian bertulis. c) Penulisan.

f) kemahiran belajar. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. g) kemahiran kinestetik. b) pengetahuan fakta. i) kemahiran mereka cipta. buku skrap. c) kecekapan mendengar. b) murid dengan murid. d) kemahiran manipulatif. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. 3. b) perlakuan/amalan. d) penggunaan bahasa yang tepat.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. c) murid dengan bahan pembelajaran. h) kemahiran literasi komputer. e) kemahiran bersosial. 14 . kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. c) Amali.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru.

c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. 3. b) Syarahan. 15 . e) Perbincangan. pernyataan. deklamasi sajak. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. h) soal jawab. d) mengesan kelancaran dalam sebutan. c) Perbahasan. g) kecekapan mencongak. f) Hafazan. i) j) Nyanyian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. g) temu bual. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. d) Bercerita. i) pertuturan dan sikap. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat.5. f) sebutan dalam berbahasa. h) gaya persembahan. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan.

d) huraian atau tafsiran peta.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. c) penggunaan tanda baca. 3. c) latihan dan ujian bertulis. graf atau carta. 3. b) menyusun idea. 16 . f) Mentafsir. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. g) Menilai.6. e) skema pemarkahan disediakan. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. jadual. e) Mengaplikasi. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. d) perbendaharaan kata. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. b) laporan projek/kerja kursus/folio.

6. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. 3. istilah. mentafsir bahan atau idea. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. konsep dan prinsip. b) soalan objektif. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. menterjemah dan menginterpretasi fakta.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. kaedah atau prosedur.

Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan. untuk besar kecil. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. 18 . Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. dan untuk kecil. hukum atau fakta asas.

- 19 . tugasan atau kaedah. Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->