P. 1
119143082-Pim-3110

119143082-Pim-3110

|Views: 34|Likes:
Published by manrimau
agama
agama

More info:

Published by: manrimau on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka. 1. pengukuran dan penilaian. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. Justeru. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. menyusun ayatayat al quran. 2 . Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian.

Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). 3 . d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. Dari maklumat seperti ini. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. inventori atau sesuatu skala. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. Bimbingan. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Untuk ini. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal).5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. Kecekapan guru. Untuk pengukuran di tahap ini. iii. b) Di tahap kedua. senarai semak. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. Rekod prestasi dan profil murid. soal selidik. ii. Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. 1986). Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran.5. Dalam konteks pendidikan. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. memadai dan sebagainya). penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Ia melibatkan proses menentu. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. buruk. 1. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. 4 .1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. Dengan kata lain. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. lemah dan sebagainya. skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. dianggap baik.

b) Fungsi.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. d) Peringkat analisis. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. b) Peringkat pentadbiran ujian. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu.1 Perhubungan di antara penilaian. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. 5 . penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. pengukuran dan pengujian 1. Dari segi konsep. penganalisaan dan penyimpulan. pengukuran. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif.

f) Hasil. 6 . jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. Kesemua pengujian. rekod anekdot dan senarai semak. e) Fokus. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. semasa dan selepas pengajaran. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. d) Cara. soal selidik atau senarai semak. c) Masa diberi. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum.

Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. 7 . Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui penilaian.

Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. konsep penilaian sumatif 3. 2. 2.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. konsep penilaian formatif 2.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif. perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2.

Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. bab 1. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. ii. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. 9 . Kementerian Pendidikan Malaysia. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. iii. pelajaran boleh disediakan. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. 2.

Jelaskan pengertian Islam. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. ii. i. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. c) Tekanan dalam penilaian. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting.berubah-ubah mengikut segmen. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. b) Masa diberi. d) Fokus pengukuran. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. i. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. psikomotor dan afektif. e) Sifat sampelan. ii. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. ii. 10 . Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. Terangkan maksud poligami dalam Islam.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. SPM. h) Jenis-jenis skor. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. 11 . Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. j) Contoh. Dalam ujian sumatif. jumlah skor diambil kira. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. g) Jenis alat. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. STPM dan seumpamanya. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. i) Cara melapor skor. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. PMR.

Konsep penilaian secara penulisan. Konsep penilaian secara lisan. 3. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. instrumen penilaian lisan. Konsep penilaian secara pemerhatian. penilaian secara lisan. Instrumen penilaian lisan. 2. 5.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . penilaian secara penulisan. 4. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. 3. Instrumen penilaian penulisan 6.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1.

b) Lisan. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. i) j) perlu dirancang secara individu. perkembangan dan kemajuan murid. g) Mengesan pencapaian. lembaran kerja. c) Mengesan kemajuan. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. ujian bertulis dan ujian lisan. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. c) Penulisan. 13 . ujian bertulis. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. skala kadar.

c) murid dengan bahan pembelajaran. h) kemahiran literasi komputer. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. buku skrap. b) murid dengan murid. d) penggunaan bahasa yang tepat. i) kemahiran mereka cipta. e) kemahiran bersosial. b) perlakuan/amalan. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. c) kecekapan mendengar. b) pengetahuan fakta. f) kemahiran belajar. c) Amali. d) kemahiran manipulatif. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. g) kemahiran kinestetik. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. 14 .

i) pertuturan dan sikap. f) Hafazan. d) Bercerita. g) temu bual. i) j) Nyanyian. deklamasi sajak. pernyataan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. d) mengesan kelancaran dalam sebutan. 15 . ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.5. h) soal jawab. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. g) kecekapan mencongak.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. e) Perbincangan. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. 3. b) Syarahan. f) sebutan dalam berbahasa. c) Perbahasan. h) gaya persembahan.

Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. 3. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan. 16 . c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. jadual. c) penggunaan tanda baca. e) Mengaplikasi. d) huraian atau tafsiran peta. b) menyusun idea. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami.6. 3. c) latihan dan ujian bertulis. g) Menilai. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. f) Mentafsir. graf atau carta. b) laporan projek/kerja kursus/folio. d) perbendaharaan kata.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. e) skema pemarkahan disediakan.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis.

3. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. istilah. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. konsep dan prinsip.6. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. kaedah atau prosedur. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. mentafsir bahan atau idea. b) soalan objektif. menterjemah dan menginterpretasi fakta.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. hukum atau fakta asas. untuk besar kecil. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan. dan untuk kecil. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. 18 . suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen.

tugasan atau kaedah. - 19 . Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->