(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. 1. 2 . malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran. pengukuran dan penilaian. Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. Justeru. menyusun ayatayat al quran. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian.

Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. b) Di tahap kedua. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. Dari maklumat seperti ini. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan. senarai semak. iii. b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. Kecekapan guru. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). Untuk pengukuran di tahap ini. Untuk ini. 3 . Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Rekod prestasi dan profil murid. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. inventori atau sesuatu skala. Bimbingan. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. soal selidik. ii. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i.

Dengan kata lain. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. Ia melibatkan proses menentu. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur. memadai dan sebagainya). skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. 1986). Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. buruk. 1. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran. lemah dan sebagainya.5. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. Dalam konteks pendidikan. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. 4 . dianggap baik.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. Dari segi konsep.1 Perhubungan di antara penilaian. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. b) Peringkat pentadbiran ujian. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif. pengukuran dan pengujian 1. 5 . b) Fungsi. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. pengukuran. d) Peringkat analisis. Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. penganalisaan dan penyimpulan. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1.

f) Hasil. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. rekod anekdot dan senarai semak. Kesemua pengujian. Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. soal selidik atau senarai semak. e) Fokus. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. semasa dan selepas pengajaran. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan. c) Masa diberi. d) Cara. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. 6 . Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Melalui penilaian.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. c) mengetahui keberkesanan pengajarannya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. 7 .

perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. konsep penilaian formatif 2.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2. 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2. 2.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. konsep penilaian sumatif 3. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 .

Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh. bab 1. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Kementerian Pendidikan Malaysia. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. iii. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. 9 . Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. 2. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. pelajaran boleh disediakan. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. ii. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran.

Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. e) Sifat sampelan. ii. Jelaskan pengertian Islam. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. d) Fokus pengukuran. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. i.berubah-ubah mengikut segmen. ii. ii.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi. psikomotor dan afektif. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. Terangkan maksud poligami dalam Islam. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i. Ujian sumatif adalah beraneka jenis. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. c) Tekanan dalam penilaian. 10 . Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus. b) Masa diberi. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. i.

STPM dan seumpamanya. PMR. jumlah skor diambil kira. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. j) Contoh. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. 11 . Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. SPM. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. g) Jenis alat. Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. Dalam ujian sumatif. i) Cara melapor skor.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus. h) Jenis-jenis skor.

instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. Konsep penilaian secara lisan.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian. penilaian secara penulisan. Konsep penilaian secara penulisan. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. 4. 3. 5.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. Instrumen penilaian lisan.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . penilaian secara lisan. 3. Instrumen penilaian penulisan 6. 3. instrumen penilaian lisan. 2. Konsep penilaian secara pemerhatian.

dijalankan dengan menggunakan senarai semak. lembaran kerja. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. g) Mengesan pencapaian. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. perkembangan dan kemajuan murid. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. c) Penulisan. b) Lisan. ujian bertulis. 13 . i) j) perlu dirancang secara individu. skala kadar.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. ujian bertulis dan ujian lisan. c) Mengesan kemajuan. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan.

b) murid dengan murid. b) pengetahuan fakta. c) Amali. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. c) murid dengan bahan pembelajaran. d) penggunaan bahasa yang tepat. b) perlakuan/amalan. Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. i) kemahiran mereka cipta. d) kemahiran manipulatif. c) kecekapan mendengar. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. e) kemahiran bersosial. 3. 14 . Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. buku skrap. h) kemahiran literasi komputer.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. g) kemahiran kinestetik. f) kemahiran belajar.

15 . c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. i) pertuturan dan sikap. c) Perbahasan. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. i) j) Nyanyian.5. g) temu bual. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. d) mengesan kelancaran dalam sebutan. f) sebutan dalam berbahasa. g) kecekapan mencongak. pernyataan. f) Hafazan. k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. deklamasi sajak. b) Syarahan. h) soal jawab. 3. d) Bercerita. e) Perbincangan.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. h) gaya persembahan.

6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. d) huraian atau tafsiran peta. b) menyusun idea. 16 .6. jadual. graf atau carta. d) perbendaharaan kata. e) Mengaplikasi. f) Mentafsir.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. e) skema pemarkahan disediakan. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. c) latihan dan ujian bertulis. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. b) laporan projek/kerja kursus/folio. 3.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. g) Menilai. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan. c) penggunaan tanda baca. 3.

Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. istilah. mentafsir bahan atau idea. kaedah atau prosedur.6. menterjemah dan menginterpretasi fakta. 3. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. b) soalan objektif. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain. konsep dan prinsip.

untuk besar kecil. dan untuk kecil. menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan. 18 . Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. hukum atau fakta asas.

Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu. tugasan atau kaedah. - 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful