(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

KONSEP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep pengujian, pengukuran, ciri-ciri penting pengukuran, penilaian, perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian dan tujuan penilaian.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar akan dapat menguasai tentang: 1. konsep pengujian. 2. konsep pengukuran. 3. Ciri-ciri penting pengukuran. 4. konsep penilaian. 5. Perbezaan antara pengujian, pengukuran dan penilaian. 6. Tujuan penilaian.

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

1

Calon ujian mungkin diminta menyelesaikan sesuatu masalah seperti medefinisikan sesuatu perkataan. Proses pengujian biasanya dimulakan dari peringkat persediaan soalan. anda akan diuji dan dinilai dari aspek teori dan amali. kemudian peringkat pelaksanaan dan seterusnya peringkat pemeriksaan. pengukuran dan penilaian. Ia terdiri daripada satu set soalan atau tugasan yang berkehendakkan murid memberi satu set tindakbalas. Melalui proses pengujian guru dapat mengesan sejauh mana murid dapat menguasai satu-satu kemahiran yang telah dipelajari. Berikut adalah antara tujuan pengujian: a) Mengesan pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperolehi. Ujian merupakan alat pengukuran yang membenarkan kita mengukur pencapaian pelajar khususnya dalam bentuk markah. menyatakan dalil atau hujjah sesuatu kenyataan dan sebagainya. malah di akhir sesuatu ujian pihak guru seharusnya mengetahui sejauh mana sesuatu pelajaran itu telah diterima oleh pelajar mereka. menyusun ayatayat al quran. Justeru.3 PENDAHULUAN Penilaian memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Proses pembelajaran murid tidak berakhir dengan menamatkan pelajaran oleh para guru sahaja. c) Mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh calon ujian. 2 . Tahukah anda apa yang dimaksudkan pengujian.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Contohnya sebelum anda dianugerah Ijazah Perguruan. b) Mengesan kemajuan yang telah dicapai tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. 1. penilaian sangat penting dalam konteks pembelajaran.4 PENGUJIAN Pengujian adalah merujuk kepada teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang indiividu.

Rekod prestasi dan profil murid. guru memerlukan alat pengukuran yang dapat membeza dan menempatkan kedudukan murid dari segi kebolehan Pendidikan Islam. 3 . Fungsi pengukuran adalah seperti berikut : a) Mengesan hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Pengukuran adalah terhad kepada huraian kuantitatif dan tidak termasuk huraian kualitatif atau membuat keputusan. Guru mungkin menggunakan alat pengukuran yang mungkin terdiri daripada ujian. kesemua murid bukan sahaja dapat diberi pangkatan.5 PENGUKURAN Suatu proses menentukan kuantiti atau takat pembelajaran murid dan keberkesanan pengajaran guru. Untuk pengukuran di tahap ini. guru tidak perlu mengetahui sebanyak mana pengetahuan Pendidikan Islam bagi setiap 10 orang murid terbaik itu atau perbezaan kebolehan Pendidikan Islam bagi 10 orang murid yang terpilih berbanding dengan murid-murid lain. 1986): a) Menempatkan pangkatan murid mengikut pencapaian mereka seperti memilih 10 orang murid yang terbaik daripada satu darjah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. iii. c) Mengesan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam aspek-aspek pembelajaran yang lain. Kecekapan guru.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Untuk ini. ii. Bimbingan. khususnya untuk kegunaan analisa perangkaan. Pengukuran dalam bidang pendidikan biasanya dijalankan dalam dua tahap. Dari maklumat seperti ini. Tahap-tahap ini adalah seperti berikut (Sharifah Alwiah Alsagoff. d) Mengesan jenis-jenis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid e) Bagi mendapatkan maklumat untuk : i. Guru harus menyediakan ujian yang memberi unit markah yang sama besarnya (seperti 100% dan di tahap 1% adalah sama berat nilainya). b) Di tahap kedua. inventori atau sesuatu skala. pengukuran jenis ini menggunakan skel selang. malahan perbezaan antara murid dapat dikira. Skel yang digunakan di tahap ini ialah skel urutan sahaja (skel ordinal). b) Mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi. senarai semak. khususnya sebagai maklum balas kepada murid dan ibu bapa. soal selidik.

c) Membuat sesuatu pentaksiran atau pertimbangan tentang hasil pengukuran. Skel atau standard yang mutlak dan sentiasa tetap tidak dapat digunakan kerana pengukuran dalam pendidikan membandingkan seseorang murid dengan rakan sebayanya dan memberi interpretasi pencapaian murid tersebut berdasarkan pencapaian semua rakan sebayanya (Sharifah Alwiah Alsagoff. b) Pengukuran membandingkan markah seseorang murid dengan satu skel atau dengan satu standard. buruk. Dengan kata lain. Apabila guru mengukur kebolehan murid contohnya dalam mata pelajaran Pendidikan Islam.6 PENILAIAN Penilaian ditakrifkan sebagai proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks pendidikan.5. Kebolehan atau pengetahuan murid tidak dikaitkan dengan nilai baik. 1986). 1.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. memadai dan sebagainya). Dalam hampir semua pengukuran di bidang pendidikan atau psikologi. lemah dan sebagainya. penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan yang sewajarnya. dianggap baik. b) Menetapkan suatu kriteria bagi pengukuran. Pengukuran dalam pemdidikan adalah untuk membandingkan pencapaian semua murid atau tentang perbezaan antara murid. mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. yang dinyatakan ialah sebanyak mana atau setinggi mana pengetahuan Pendidikan yang telah dicapai oleh murid tersebut. Pertimbangan tentang nilai seperti ini dibuat dalam proses penilaian. 4 . skel atau standard yang digunakan ialah pencapaian murid lain. Proses penilaian melibatkan melibatkan tiga langkah berikut: a) Mendapatkan maklumat melalui cara mengukur.1 Ciri-ciri Penting Pengukuran Berikut adalah ciri-ciri penting pengukuran: a) Pengukuran tidak melibatkan proses menilai (seperti sesuatu itu dihargai. Ia melibatkan proses menentu. seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan.

Berikut adalah lima prosedur penilaian secara ringkas: a) Peringkat persediaan ujian. b) Fungsi. pengukuran. e) Peringkat interpretasi dan tindakan. Pengujian ialah teknik mengukur perubahan tingkah laku individu. c) Peringkat pemeriksaan dan pengukuran.7 PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN. penilaian merupakan konsep yang paling luas dan gambarannya boleh dilihat seperti rajah berikut: Pengujian Pengukuran Penilaian Rajah 1. b) Peringkat pentadbiran ujian. d) Peringkat analisis. Manakala penilaian ialah proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif.1 Perhubungan di antara penilaian. PENGUKURAN DAN PENILAIAN Perbezaan antara pengujian. pengukuran dan pengujian 1. penganalisaan dan penyimpulan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Prosedur penilaian mengandungi aspek-aspek pengujian. Pengukuran pula ialah proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu. 5 . Dari segi konsep. pengukuran dan penilaian boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti berikut: a) Takrif.

6 . Pengujian dan pengukuran difokuskan kepada satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran. e) Fokus. Penilaian berfungsi membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau peggredan. Pengujian dijalankan melalui item-item (soalan-soalan) ujian. pengukuran dan penilaian dilaksanakan sebelum. semasa dan selepas pengajaran. Pengukuran dijalankan melalui berbagai cara memperoleh data kuantitatif. Manakala Penilaian menunjukkan pencapaian dan tingkah laku murid secara keseluruhan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Pengujian berfungsi mengesan hasil pembelajaran yang diperoleh. Pengukuran juga mengesan hasil pembelajaran. jenis-jenis kemahiran dan kemajuan. f) Hasil. Pengujian menunjukkan pencapaian murid dalam satu atau beberapa unit pembelajaran. Penilaian pula menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur. rekod anekdot dan senarai semak. d) Cara. Penilaian pula adalah berdasarkan kepada maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian. Kesemua pengujian. Penilaian dijalankan melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik. c) Masa diberi. soal selidik atau senarai semak.

Melalui penilaian.8 TUJUAN PENILAIAN Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. 7 . d) merancang dan mengubahsuai pengajarannya. Di samping itu kekuatan murid yang telah menguasai pula diperkukuh dan diperkaya. dan e) menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. guru dapat : a) mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. b) mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal dari semasa ke semasa.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 1. Penilaian yang dilaksanakan dengan sempurna oleh guru dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenal pasti pada peringkat awal lagi supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun seterusnya. Melalui aktiviti tindakan susulan yang berkesan guru dapat membantu murid meningkatkan kemajuannya dalam pembelajaran dan seterusnya memperoleh pencapaian cemerlang dalam penilaian di peringkat pusat. c) mengetahui keberkesanan pengajarannya.

(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 2 2. perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif. 2. misalnya satu unit pelajaran atau satu bab di dalam buku teks. 2. konsep penilaian formatif 2.0 SINOPSIS PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF Tajuk ini akan membincangkan tentang konsep penilaian formatif. Keputusan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan bukanlah untuk memberikan 8 . konsep penilaian sumatif 3.4 PENILAIAN FORMATIF Penilaian formatif melibatkan penggunaan ujian untuk mengukur kemajuan murid-murid setelah mereka mencapai hasil pembelajaran tentang satu bahagian pengajaran yang terhad.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. penilaian sumatif diikuti dengan perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif.3 JENIS PENILAIAN Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian di sekolah iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. 2.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 2.

bab 1. unit itu akan diajar semula dengan kaedah yang sesuai seperti kaedah kumpulan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) gred atau kedudukan di dalam kelas. ii. Contoh-contoh penilaian formatif ialah seperti lembaran kerja dan ujian bulanan. Maklumat tentang perkembangan murid yang diperoleh dari semasa ke semasa melalui penilaian berterusan dapat membantu guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya jika perlu. guru mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 1. Dengan itu kaedah dan isi Sekiranya terdapat sejumlah besar murid-murid gagal dalam sesuatu unit pelajaran. pelajaran boleh disediakan. Di akhir pengajaran guru mengedar soalan-soalan seperti berikut: a) Jawap soalan-soalan berikut berpandukan surah Al Baqarah ayat 1-5: i. Objektif ujian formatif ialah untuk mengesan kejayaan dan kegagalan pembelajaran murid-murid. Pencapaian murid akan dicatat dalam laporan prestasi dan maklumat ini akan membantu guru merancang akitivit-aktiviti pemulihan serta mengubah strategi pengajarannya jika perlu. 2. iii. Kementerian Pendidikan Malaysia. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Penilaian boleh menilai kemajuan murid dalam pelbagai aspek termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas. PKS dan penilaian berpusat saling melengkapi dalam sistem penilaian. Keputusan penilaian secara berpusat dapat memberi maklumat tentang pencapaian murid di seluruh negara. Penilaian secara berpusat iaitu UPSR. Penilaian dirancang dan dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harian. Secara lebih dekat lagi lihat contoh berikut. PMR dan SPM dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan. bahagian Tilawah Al Quran Sumber Kejayaan.5 PENILAIAN SUMATIF Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Nyatakan ciri-ciri orang yang bertakwa. 9 . Terangkan maksud perkara ghaib serta berikan dua contoh.

Apakah akibat jika ilmu pengetahuan tidak diamalkan. Ujian formatif difokuskan kepada satu-satu segmen. i. Mengapakah ilmu pengetahuan dianggap penting. Ujian sumatif adalah beraneka jenis.berubah-ubah mengikut segmen. Ujian sumatif digunakan untuk pensijilan atau penggredan murid di akhir kursus. 10 . Ujian sumatif difokuskan kepada objektif kursus.6 PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DENGAN UJIAN SUMATIF Perbezaan antara ujian formatif dengan ujian sumatif boleh dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: a) Fungsi.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Sebagai contoh penilaian sumatif. manakala ujian sumatif diberi pada akhir satu-satu unit atau kursus. d) Fokus pengukuran. Jelaskan pengertian Islam. Ceritakan dengan ringkas riwayat hidup Ibn Rushd. ii. Terangkan maksud poligami dalam Islam. i. Ujian formatif diberi sepanjang pengajaran. Ujian formatif menghasilkan maklumat balik kepada murid dan guru tentang kemajuan murid. b) Soalan 2 c) Soalan 3 2. Ia dapat mengesan punca-punca kelemahan untuk kegunaan dalam pendidikan pemulihan. Ujian formatif memberi penekanan kepada tingkah laku kognitif. Ujian sumatif menekankan kepada tingkah laku kognitif sahaja. c) Tekanan dalam penilaian. e) Sifat sampelan. ii. ii. Ujian formatif terhad kepada tugasan pembelajaran. psikomotor dan afektif. b) Masa diberi. Sebutkan dalil naqli pengiktirafan Allah terhadap Islam. cuba lihat soalan peperiksaan SPM bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Ulum Syariah seperti berikut: a) Soalan 1 i.

Ujian formatif berubah-ubah mengikut segmen. Contoh ujian sumatif termasuklah peperiksaan UPSR. Contoh ujian formatif adalah ujian bulanan dan lembaran kerja. Pengukur ujian sumatif adalah pada peperiksaan akhir tahun. ada yang sangat senang dan ada pula yang sangat susah. i) Cara melapor skor. Dalam ujian sumatif. SPM. Ujian formatif dijadikan ujian rujukan kriteria. tetapi boleh juga digunakan sebagai ujian rujukan kriteria. jumlah skor diambil kira. STPM dan seumpamanya. g) Jenis alat. j) Contoh. PMR. Ujian sumatif biasanya merupakan ujian rujikan norma. 11 .(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) f) Kesukaran item. Ujian sumatif kesukarannya terdapat pada semua peringkat. Alat pengukur formatif dibentuk secara khusus. h) Jenis-jenis skor. Skor dalam ujian penilaian formatif adalah gagal atau lulus.

Instrumen penilaian penulisan 6. 5.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) TAJUK 3 3. Konsep penilaian secara penulisan. 3. instrumen penilaian lisan. 3. penilaian secara lisan. Konsep penilaian secara lisan. 3. instrumen penilaian penulisan dan akhir sekali contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian. Konsep penilaian secara pemerhatian. Mengenal pasti contoh perkataan atau frasa untuk membuat penilaian.0 SINOPSIS BENTUK PENILAIAN Tajuk ini akan membincangkan tentang bentuk penilaian yang terdiri daripada penilaian secara pemerhatian.1 HASIL PEMBELAJARAN Setelah membaca tajuk ini pelajar dapat menguasai: 1. 4.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK 12 . Instrumen penilaian lisan. penilaian secara penulisan. 2.

ujian bertulis. e) perlu dirancang secara individu atau kumpulan. i) j) perlu dirancang secara individu. ujian bertulis dan ujian lisan.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3.3 PENDAHULUAN Penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti boleh dinilai dengan menggunakan kaedah: a) Pemerhatian. c) Penulisan. skala kadar. g) Mengesan pencapaian. h) mengesan pencapaian selepas beberapa pembelajaran atau pada akhir program. f) menggunakan instrumen tertentu seperti senarai semak. Kaedah-kaedah ini boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan untuk mendapatkan maklumat penilaian yang lebih jelas dan tepat mengenai kebolehan. Ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk : a) Mengesan serta-merta. perkembangan dan kemajuan murid. b) mengesan penguasaan hasil pembelajaran dengan serta-merta dalam pengajaran harian dan tidak memerlukan instrumen yang khusus. c) Mengesan kemajuan. d) mengesan kekuatan dan kelemahan selepas beberapa pembelajaran. 13 . b) Lisan. b) Kesesuaian dengan perkara yang hendak dinilai. dijalankan dengan menggunakan senarai semak. lembaran kerja. Pemilihan kaedah penilaian bergantung kepada: a) Hasil pembelajaran yang hendak dinilai.

h) kemahiran literasi komputer.4 PENILAIAN SECARA PEMERHATIAN Penilaian secara pemerhatian digunakan untuk menilai aspek-aspek yang sukar dikesan melalui kaedah lisan dan penulisan seperti: a) sikap. c) kecekapan mendengar. c) murid dengan bahan pembelajaran. b) pengetahuan fakta. buku skrap.5 PENILAIAN SECARA LISAN Penilaian secara lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: a) murid dengan guru. d) penggunaan bahasa yang tepat. c) Amali. f) kemahiran belajar. kraf tangan dan kerja kursus membolehkan guru menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiran. b) murid dengan murid. Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar. e) kemahiran bersosial. i) kemahiran mereka cipta.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) 3. g) kemahiran kinestetik. 14 . Maklumat daripada pemerhatian boleh membantu guru melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan. Pemerhatian proses dan hasil kerja murid seperti lukisan. b) perlakuan/amalan. Antara aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah: a) kefahaman konsep. 3. d) kemahiran manipulatif.

15 . k) mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : a) mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. b) Syarahan. 3.1 Instrumen Penilaian Lisan Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: a) bacaan kuat. f) Hafazan. h) gaya persembahan. b) mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. i) j) Nyanyian. Dalam menyediakan instrumen tersebut guru perlu memastikan: a) soalan. pernyataan. g) temu bual. i) pertuturan dan sikap.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) e) kefasihan menghafaz. deklamasi sajak. h) soal jawab. c) mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan. ia merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. f) sebutan dalam berbahasa. d) mengesan kelancaran dalam sebutan.5. e) mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. g) kecekapan mencongak. e) Perbincangan. d) Bercerita. c) Perbahasan.

6.1 Instrumen Penilaian Penulisan Instrumen Penilaian Penulisan digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: a) kemahiran menulis. 16 .6 PENILAIAN SECARA PENULISAN Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: a) karangan. Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih. 3. d) huraian atau tafsiran peta. b) menyusun idea. c) pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. b) bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami. d) perbendaharaan kata. d) aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. jadual. f) Mentafsir.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) b) aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. perkara yang berikut mestilah diambil kira: a) soalan menepati kemahiran yang akan diuji. e) skema pemarkahan disediakan. c) latihan dan ujian bertulis. c) bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan. 3. b) laporan projek/kerja kursus/folio. c) penggunaan tanda baca. d) aras kesukaran soalan dipelbagaikan. graf atau carta. g) Menilai. e) Mengaplikasi.

Cadangan frasa atau perkataan untuk objektif perlakuan yang boleh diukur Mengingati kembali Mentakrif Memerihal Mengenal pasti Melabel Menyenarai Melakar Memadan Menama Menyatakan Melukis Menulis Menterjemahkan bahan atau idea satu bentuk ke bentuk lain.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: a) soalan subjektif. mentafsir bahan atau idea. merangkakan trend masa depan mengubah menganggar menerangkan memberi contoh mengukur menyukat menentukan daripada 17 . konsep dan prinsip. menterjemah dan menginterpretasi fakta. kaedah atau prosedur. 3. b) soalan objektif.6. Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. Soalan peringkat tinggi yang bercapah boleh merangsang murid untuk memperkembang apa yang telah dipelajari dan difahami secara kritis dan kreatif. istilah. konsep asas dan prinsip Memahami Menguji kebolehan calon untuk memahami. Soalan yang berperingkat dapat menilai peningkatan tahap pemikiran murid.2 Contoh Perkataan atau Frasa Untuk Membuat Penilaian Aras Kemahiran Domain Kognitif Mengetahui Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta sfesifik. Soalan peringkat rendah dan bertumpu dapat mengesan penguasaan pengetahuan asas murid.

18 . menggabungkan merancang meringkaskan membina merangkakan berkomunikasi mengeksperimen menganologi mereka cipta Mengaplikasi Menguji kebolehan menggunakan konsep. untuk besar kecil. dan untuk kecil. Menganalisis Menguji kebolehan calon mencerakinkan idea-idea kepada bahagian-bahagian membuat perbandingan menghuraikan perhubungan. mencerakin menjelaskan melalui contoh memilih mengasingkan membuat andaian menghuraikan mengawal pembolehubah membuat urutan menyusun mengikut keutamaan menggunakan perhubungan ruang dan masa membuat kesimpulan menyelesaikan masalah Menggabungkankomponen-komponennya untuk menghasilkan keseluruhan idea atau struktur yang baru dan kreatif. hukum atau fakta asas.(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) calon prinsip. suatu menukar membanding dan membeza menambah meramalkan membuat inferens menghubungkait mencirikan mengelas menggunakan bahan atau idea dalam situasi yang baru dan konkrit: mengira menunjuk cara mengubahsuai menghitung menjana idea menjelaskan dengan contoh mengasingkan maklumat kepada komponenkomponennya untuk memahami struktur organisasinya dan perhubungan antara komponen. Mensintesis Menguji kebolehan calon mengabungkan idea-idea mentafsir dan membuat rumusan.

tugasan atau kaedah. Menaksir Mengkritik Mentafsir Mewajarkan mengesan kecondongan membuat keputusan menyokong Menilai Menguji kebolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. - 19 .(PIM 3110 PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM) mengkonsepsikan membuat gambaran mental mendefinisikan secara operasi membuat hipotesis mereka bentuk Menilai idea/bahan maklumat/ kaedah berdasarkan criteria yang spesifik untuk tujuan yang tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful