NAMA

:

1)

KELAS:

Nyatakan organ yang terlibat secara aktif untuk aktiviti
daya tahan kardiovaskular:

--------------------------------------2) Senaraikan tiga aktiviti yang kamu lakukan hari ini untuk
meningkatkan daya tahan kardiovaskular:
a)…………………………………..
b)…………………………………..
c)……………………………………

NAMA:

1)

KELAS:

Nyatakan organ yang terlibat secara aktif untuk aktiviti
daya tahan kardiovaskular:

--------------------------------------2) Senaraikan tiga aktiviti yang kamu lakukan hari ini untuk
meningkatkan daya tahan kardiovaskular:
a)…………………………………..
b)…………………………………..
c)……………………………………

Apakah kebaikan melakukan latihan daya tahan
kardiovaskular?

Apakah kebaikan melakukan latihan daya tahan
kardiovaskular?

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------