KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 PKSR 2 SK SERI MAHKOTA

NAMA :___________________________ TAHUN : _______________________ BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. Reka cipta dapat mewujudkan sikap yang berikut kecuali... A pasif C kreatif B inventif D inovatif

2. Apakah projek yang boleh dihasilkan apabila kamu diberi bahan seperti dalam gambar rajah di atas ? A Rak buku C Bekas alat tulis B Kotak serba guna D Meja tulis 3. Antara proses mereka cipta yang berikut yang manakah langkah yang paling awal dilakukan? A B C D Membina projek Membuat pesembahan Penyelesaian masalah Mengenal pasti masalah

4.Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan? A B C D Untuk mengerat batang keluli. Untuk memotong kepingan kayu nipis. Untuk melicinkan permukaan logam. Untuk memotong kepingan logam nipis.

1

5. Antara peralatan berikut yang manakah digunakan untuk memotong lengkung pada projek ? A. B.

C.

D.

6. Kaki katod L.E.D ditandai huruf... A P. B Q. C R. D S.

7. simbol di atas menunjukkan .... A L.E.D B anod C L.E.D dwi warna D perintang boleh laras

2

8. Yang manakah antara yang berikut , adalah kunci allen ?

9. Namakan alatan tangan yang ditunjukkan dibawah.

A. B. C. D.

pena ujian pemutar skru mata rata pemutar skru mata phillips gerimit

10. Simbol komponen elektronik yang ditunjukkan dibawah mewakili komponen...

A. B. C. D.

Perintang tetap Perintang boleh laras Diod pemancar cahaya Kapasitor

11.Manakah di antara berikut merupakan simbol bagi kapasitor berkutub ? A.

B. C.

D.

12.Alatan ini digunakan untuk memotong dan menjalur wayar elektrik. A. Playar gabung B. Penjalur wayar C. Playar muncung tirus D. Pena ujian 3

13....... merupakan sejenis bahan penebat. A. Plastik B. Zink C. Kuprum D. Aluminium

14.Transistor terdiri daripada dua jenis iaitu.... i. jenis NPN ii. jenis NPK iii. jenis PNP iv. jenis PNK A. i dan ii B. i dan iii C. ii dan iv D. ii dan iii 15. Gambar simbol dibawah mewakili transistor jenis...

A. B. C. D.

jenis NPN jenis PNP jenis NPK jenis PNK

16. Apakah tujuan tiub tayar basikal direndamkan di dalam air seperti rajah di atas? A. B. C. D. Untuk membersihkan tiub Untuk mengenalpasti bahagian yang bocor Untuk memasukkan air kedalam tiub Untuk menyejukkan tiub

4

17. Alatan tangan manakah yang sesuai digunakan untuk menanggalkan tayar daripada rim?

Pencengkam brek

18. Rajah di atas menunjukkan getah pencekam brek pada basikal. Berapakah bilangan getah pencekam brek pada sebuah basikal ? A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 19.

Rantai yang tidak disenggara akan berkarat dan putus. Bagaimanakah cara menyenggara rantai basikal ? A. Meminyakkannya dengan minyak pelincir B. Membasuh dengan sabun C. Menyimpan dalam kotak D. Mengetatkan rantai 20. Apakah nama alat yang digunakan untuk memampatkan udara kedalam tiub basikal ? A. Spana B. Tiub C. Roda D. Pam

5

BAHAGIAN B ( 30 Markah ) A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. (7 markah)
bahan alat pendokumentasian kemasan inovasi lukisan projek dilakar

1. Kayu, glu, paku dan dawai adalah______________ yang digunakan untuk membuat projek. 2. __________________ ialah mengubah suai atau menambah baik produk yang sedia ada. 3. Semua idea yang dicetuskan hendaklah__________________ bagi menggambarkan rupa bentuk projek yang hendak dibina. 4. Tukul, sesiku L, gergaji dan apit G merupakan _________________ yang perlu digunakan untuk membina projek. 5. _________________ adalah proses terakhir dalam menghasilkan projek. 6. _________________ juga dikenali sebagai lukisan kerja. 7. __________________ adalah proses mengumpul, merekod dan menyimpan segala maklumat yang berkaitan dengan projek reka cipta yang telah dibuat. B. Tandakan (B) pada pernyataan yang benar dan (S) pada pernyataan yang salah. (10 markah) 1. Litar skematik merupakan lukisan yang menunjukkan sambungan komponen menggunakan komponen sebenar. 2. Nilai perintang tetap disukat dalam unit ohm. 3. Playar gabung digunakan untuk menjalur wayar. 4. Kemasan hendaklah dibuat sebelum komponen projek dicantum. 5. Mengadakan perbincangan dengan guru dan rakan-rakan adalah salah satu cara mengumpulkan maklumat 6. Pilih semua lakaran yang telah dibuat untuk menyelesaikan masalah. 7. Gunakan alatan yang sesuai dan tepat ketika membina projek. 6

( ( ( (

) ) ) )

( ( (

) ) )

8. Kemasan hanya boleh dibuat dengan hanya menyapu cat sahaja. 9. Perintang berfungsi untuk mengawal arus yang masuk kedalam litar

( (

) ) )

10. Ragum kakak tua sesuai digunakan untuk membentuk kaki komponen elektronik. ( C. Nyatakan nama komponen basikal di bawah ini. (8 Markah ) Tempat duduk Hendal Brek Rantai

Pedal

Rim

Jari-jari

Engkol

D.Susun langkah menggantikan papan meja yang patah mengikut urutan yang betul dengan menulis nombor pada kotak yang di sediakan. (5 Markah ) Buat kemasan pada papan yang telah siap dipasang Potong papan menggunakan gergaji Ukur dan tanda papan baharu untuk menggantikan papan yang patah Keluarkan papan meja yang patah Pasang papan pada meja dan pakukan

7