P. 1
PMM SET2_MTE3109

PMM SET2_MTE3109

|Views: 152|Likes:
Published by Muiz Rozik
huhuhuhu
huhuhuhu

More info:

Categories:Types
Published by: Muiz Rozik on Aug 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

BAHAGIAN A (20 markah) D B D B A D C D C C B B D B B D A A A D 2 .

• Sekiranya kanak-kanak itu menjawab bulatan tidak sama banyak dengan segi empat sama. minta dia membilang kepingan segi empat sama kemudian membilang kepingan bulatan dan tanya soalan yang sama sekali lagi. 2 markah (ii) • Contoh aktiviti: Tunjukkan empat keping segi empat sama dan empat keping bulatan dan minta kanak-kanak padankan dua set objek ini secara satu dengan satu seperti berikut: Tanya soalan: “Adakah bulatan sama banyak dengan segi empat sama?” “Adakah segi empat sama sama banyak dengan bulatan?” • Minta kanak-kanak menyusun kepingan segi empat sama dan kepingan bulatan dalam kedudukan yang berbeza seperti contoh berikut: Tanya lagi soalan yang sama sekali lagi.BAHAGIAN B (40 markah) (a) (i) Bilangan (nombor) objek dalam sesuatu koleksi tidak berubah walaupun kedudukan objek-objek itu berubah. Terima mana-mana aktiviti lain yang menasabah. 3 langkah x 1 markah = 3 markah Jumlah [ 5 markah ] .

Tidak memahami makna tolak 1markah x 2 = 2 markah (ii) - Operasi tolak Menggunakan bahan konkrit seperti blok asas sepuluh dan asas seratus atau bahan lain yang sesuai dan melakukan operasi tolak.(b) (i) .Menunjukkan proses kumpul semula dengan jelas .Pengiraan boleh dilakukan secara kinestetik .Menunjukkan nilai tempat dengan jelas . Melakukan operasi tolak dengan menggunakan blok.Memperkembangan kemahiran kiraan cepat . Terima lain-lain jawapan yang bersesuaian. . - Nilai tempat Menggunakan blok asas sepuluh dan seratus .Atau mana-mana jawapan lain yang sesuai Terima mana-mana 2 kelebihan yang menasabah [ 5 markah ] 1 markah 2 kelebihan x 2 markah = 4 markah Jumlah [ 5 markah ] . wang atau garis nombor untuk membezakan kedua nombor. Meneroka dengan kalkulator.Salah kaedah operasi tolak . wang atau garis nombor tersebut. Terima lain-lain jawapan yang bersesuaian. Bahan = 1 markah Penerangan lengkap = 2 markah/ Penerangan ringkas = 1 markah Jumlah (a) (i) 9 025 (ii) .Memperkembangkan kebolehan mengira secara mental .Tidak memahami nilai tempat.

Jumlah (a) (i) - Gambar berbentuk bulatan Bar pecahan 1markah Terima bahan lain yang bersesuaian (ii) Rajah 1 Rajah 2 Dengan menggunakan bahan diatas Tambah 1 kotak (dalam Rajah 1) dengan 2 lagi kotak (dalam Rajah 2) Pecahan dijadikan 4 bahagian. Gabungkan 2 daripada 4 bahagian berlorek (Rajah 1) dengan yang terdapat dalam Rajah 2. 2markah X 2 =4markah (ii) . Anggarkan jumlah pembelian minyak kereta bagi dua bulan tersebut.Keliru dengan pelbagai strategi anggaran dan salah guna strategi.70 kg masing-masing ke satu tempat perpuluhan. Contoh 2: Kira jumlah berat tiga tong yang mengandungi pasir seberat 1668.25kg.36 dan 5731. 22.(b) (i) Contoh 1: Pada bulan Januari perbelanjaan Cikgu Ahmad bagi pembelian minyak kereta adalah RM220 dan meningkat ke RM350 pada bulan seterusnya. Kurang menguasai konsep pembundaran. Tunjukkan langkah penyelesaian secara ayat matematik 1 1 1 + 2 2 4 2 4 1 4 - = 1 = 3 3 4 + 2 4 huraian x1 markah = 4 markah Jumlah [ 5 markah ] . 1 markah [ 5 markah ] Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah. Terima mana-mana contoh yang munasabah.

1.(b) (i) 2 x 3 3 + + 2 = 2 6 x 3 = = 3 3 2 ÷ 3 3 (ii) Bahagikan kepada 3 bahagian 2 9 Setiap bahagian menjadi 5 huraian x 1 markah = 5 markah Jumlah (a) [ 5 markah ] 1 5 2 10 - Lorekkan 1 dan seterusnya jadikan 10 bahagian dimana 5 setiap bahagian adalah 0. .

Jumlah adalah 250% Gambarajah = 2 markah 3 huraian x1 markah = 3markah Jumlah [ 5 markah ] . Kawasan yang telah dilorek menjadi 20 bahagian = 20% 5 huraian x 1 markah = 5 markah Jumlah [ 5 markah ] (b) . kotak kedua 100% dan kotak ketiga 50%.Minta pelajar sebutkan kotak pertama 100%. .- Bentuk 100 bahagian. .Lorekkan 2 kotak penuh manakala kotak yang ke-3 lorek 50 sahaja.Minta pelajar lukis 3 kotak dimana setiap kotak mengandungi seratus bahagian. .

8.5. PULUH RIBU RIBU 1 4 PULUH RIBU RIBU 1 4 PULUH RIBU RIBU 1 4 PULUH RIBU RIBU 1 4 5 5 8 5 8 RATUS 2 6 0 5 RATUS 2 6 0 PULUH 3 RATUS 2 5 RATUS 2 1 6 0 PULUH 3 6 PULUH 3 PULUH 3 1 SA 4 7 1 SA 4 7 1 SA 4 7 1 SA 4 7 1 4 langkah x 2½ markah = 10 markah Jumlah [ 10 markah ] 1 (b) Jadual pendaraban bagi 2.10. 1 (a) Carta berikut merupakan bahan yang sesuai untuk membantu murid melakukan operasi tambah.11.BAHAGIAN C 40 markah 1.9.12 Contoh Bagi jadual pendaraban 5 corak digit pada nilai tempat sa hanya “0” dan “5” Bagi 8: corak digit bagi nilai tempat sa adalah 8642086420 Bagi 9 : corak digit bagi nilai tempat sa adalah 987654321 & corak digit bagi nilai tempat sepuluh adalah 012345678 2 contoh x 1 markah = 2 markah 2 penerangan lengkap x 3 markah = 6 markah 2 penerangan ringkas x 1markah = 2 markah .

Langkah 3: • Bimbing murid membina ayat penambahan pecahan. (a) Langkah-langkah penambahan dengan jalur pecahan: Langkah 1: • Wakili pecahan dan dengan jalur pecahan yang sepadan.Murid boleh membina jadual pendaraban dengan mudah 2 penerangan x 1 markah = 2 markah Jumlah [ 10 markah ] 2. 3 langkah x 2 markah = 6 markah .Murid boleh membuat ramalan .Kaedah ini menarik .Boleh dilakukan secara pasangan .Aktiviti boleh berpusatkan murid .Kebaikan kaedah ini: . Langkah 2: • Cantumkan jalur dari hujung ke hujung.Murid membina kefahaman sendiri dari corak . Terima langkah-langkah lain yang sesuai.Memerlukan pemikiran analisis dan sintesis .

Luas petak digunakan untuk mewakili saiz pecahan.Membimbing murid menemui peraturan penambahan pecahan: Langkah 1: • Murid-murid menggunakan jalur pecahan untuk menambah beberapa pasangan pecahan dengan penyebut sepunya. Langkah 2: • • Murid-murid dicabar untuk memikirkan cara menambah pecahan dengan penyebut sepunya tanpa menggunakan jalur pecahan. 2 langkah x 2 markah = 4 markah Jumlah (b) Kelemahan model garis nombor: • Panjang garisan yang mewakili nilai pecahan sukar dilihat dengan jelas. Terima kelemahan lain yang sesuai. Murid-murid dibimbing untuk merumuskan peraturan menambah pecahan dengan penyebut sepunya. Cara mengguna: Bahan: Jalur pecahan dan carta pecahan 1 markah 2 markah . 2 markah Model lain: Model Luas (Area Model) – Jalur Pecahan [ 10 markah ] Terima cara lain yang sesuai. Terima model lain yang sesuai.

Langkah 1: • Wakili 2 2 dan dengan jalur pecahan yang sepadan. Bincang perkaitan 2 2 8 dan dengan jawapan . 3 9 9 2 2 8 + = yang diperolehi dari carta 3 9 9 Terima langkah-langkah lain yang sesuai. 3 9 1 markah Langkah 2: • Cantumkan jalur 2 2 dan dari hujung ke hujung dan 3 9 gunakan carta pecahan untuk mencari jawapan yang sesuai. 2 markah carta pecahan 2 2 8 + = 3 9 9 Langkah 3: • • Bincang penyelesaian pecahan. Jumlah 2 markah [ 10 markah ] .

(a) Objektif: Menukar Langkah 1 2 kepada nombor perpuluhan dalam persepuluh.3. Langkah 3 Guru meletakkan transparensi 2 di atas transparensi 1. (Jawapan ialah 0. Murid menjawab 4 bahagian yang telah dilorekkan. Transparensi 1 Transparensi 2 Transparensi 1 mempunyai satu segi empat sama besar dan dibahagikan kepada 10 bahagian. 2 daripada 5 bahagian telah dilorekkan. 5 Guru memaparkan dua transparensi yang mempunyai satu bentuk segi empat sama yang dicetakkan di atasnya masing-masing seperti berikut. Langkah 4 Guru meminta murid mengira bilangan bahagian yang telah dilorekkan. Langkah 2 Guru menguji pengetahuan sedia ada pada murid tentang nilai bagi setiap bahagian dalam transparensi 1. Transparensi 2 mempunyai satu segi empat sama besar dan dibahagikan kepada 5 bahagian. .1).

1 = 0.3 m darab 1 markah 1. 1 markah .Langkah 5 Guru membimbing murid untuk mencari nilai persepuluh. 2 = 0. Bahan: Kertas grid segi empat sama Situasi: Mencari luas sebidang tanah yang mempunyai 2.2 m.4 5 Terima sebarang jawapan yang sesuai.3 x 1.2 dengan menggunakan model luas. 4 x 0. 1 langkah – 2 markah 5 langkah x 2 markah = 10 markah Jumlah [ 10 markah ] (b) Aktiviti pengajaran & pembelajaran: Objektif: Mencari hasil darab 2.4 Guru membimbing murid untuk membuat kesimpulan.

3 0.7 Perseratus : 6 x 0.Langkah-langkah: Guru meminta murid membuat anggaran dengan membundarkan kepada nombor bulat yang terdekat.1 = 0.1 0. Sa : 1+1=2 Persepuluh : 7 x 0. persepuluh dan perseratus.01 0.01 0.1 1 1 .3 x 1.01 = 0.5 x 1 = 2.01 0.5 ~ 3 1 markah Guru membimbing murid untuk membina model luas untuk mencari 2.1 0.01 Gambar rajah – 4 markah Guru membimbing murid mengira bilangan sa.01 0.1 0. Anggaran= 2.1 0.2 0.1 0.01 0.06 2 markah 0.2 seperti berikut: 1 x 0.1 1 1 0.

1 markah Jumlah [ 10 markah ] © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011 .7 + 0.Murid mencari jumlah bagi semua sa.06 = 2. 2 + 0.76 Murid menyemak keputusan ini dengan membandingkan dengan jawapan dalam anggaran (Anggaran = 3). persepulu dan perseratus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->