NURUL IZZATI BINTI MOHD SHUKRI NORSHAHIDA BINTI MOHD ARSHAD ASMA LIYANA BINTI ABDUL RAZAK NOREHAN

BINTI KAMURIDIN ROHIDAYU BINTI ZAHARI

tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemerhatian sistematik tentang sifat atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan dan psikologi.( Sax.Pengujian ialah kaedah.1980) .

Mengesan kemajuan yang telah diperolehi tentang pencapaian hasil-hasil pembelajaran yang lain. Mengesan hasil pembelajaran Mengesah kemajuan yg telah diperoleh Mengesan kesulitan yg dihadapi Sebagai pengerak (mm/guru) Mencari punca kelemahan Mendapatkan maklum balas .TUJUAN PENGUJIAN          Mengesan hasil pembelajaran yang telah dicapai. Mengesan kesulitan-kesulitan/masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid.

.Sambungan…        Penggerak utk mendorong murid berusaha belajar Menggerak MM membuat ulangkaji sebelum ujian dijalankan Sbg latihan utk bantu MM kukuhkan konsep atau kemahiran yg telah dipelajari Keputusan ujian utk: tempatkan MM dlm kumpulan yg sesuai diguna sbg rekod prestasi / rekod profik Diguna utk membuat penilaian.

PENGUKURAN  Pengukuran merupakan suatu proses untuk memberikan nilai berangka terhadap suatu objek atau kriteria bagi seseorang individu mengikut peraturan atau formula yang eksplisit (Sax.1980: Scannell & Tracy.1975) .

 mendapatkan maklumat utk rekod prestasi & rekod profil utk makluman kpd murid dan ibu bapa .TUJUAN PENGUKURAN Dalam pengajaran.  mendapat maklumat untuk bimbingan. fungsi pengukuran adalah seperti berikut:  mendapatkan maklumat untuk pengaliran (streaming) atau pengumpulan murid-murid. fungsi pengukuran adalah seperti berikut:  mengesan hasil-hasil pembelajaran yang diperolehi  mengesan jenis-jenis kemahiran yang diperolehi  mengesan kemajuan yg dicapai dlm aspek  pembelajaran yg lain. Dari segi pentadbiran.  mendapat maklumat tentang kecekapan guru.

“.. Stufflebeam .PENILAIAN proses memperolehi maklumat dan menggunakannya untuk membuat pentafsiran dan keputusan. Educational Evaluation and Decision Making .. proses menentukan.  D. mendapat dan memberikan maklumat yg berguna utk membuat pertimbangan dan tindakan susulan”  .

 Mengumpul maklumat ttg pencapaian murid selepas aktiviti P&P utk buat pentafsiran & mengambil tindakan susulan. jasmani dan sosial selaras dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. penghayatan nilai murni.  Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran untuk merancang aktiviti pengayaan dan pemulihan.  . kemahiran.TUJUAN PENILAIAN Mengesan perkembangan penguasaan murid dari segi pengetahuan.

Menilai keberkesanan perlaksanaan program baru . Tentukan pencapaian objektif pelajaran utk merancang aktiviti P&P pd masa akan datang Menentukan pencapaian murid dalam semua matapelajaran dengan memberi markah dan gred yang berkenaan. Merekod keputusan pengujian dan penilaian itu dalam Rekod Prestasi dan Rekod Profil murid untuk dirujuk oleh pihak-pihak yang berkenaan. Mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.Sambungan…       Mengenal pasti keberkesanan pengajaran guru supaya membolehkan guru membaiki pengajaran selanjutnya.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN .PERBEZAAN ANTARA PENGUJIAN.