RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus

Sejarah Tahun 4 Maju Zaman Air Batu 8.40 – 9.40 pagi Standard Kandungan: 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu Standard Pembelajaran: 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; i. Menyatakan maksud zaman air batu. ii. menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman air batu iii. Menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar 1. 2. 3. Menonton tayangan video tentang salji yang turun pada musim sejuk semasa perayaan Hari Krismas (TMK) Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuaca panas berdasarkan video yang ditonton. Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasan yang mengalami musim sejuk melalui slaid powerpoint (KPS) Membentangkan jawapan berdasarkan kad arahan yang diberikan.

Aktiviti

4.

EMK

Nilai Murni – bersyukur, kasih sayang KPS - Elemen asas sejarah Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asalusul negara. TMK – belajar melalui TMK Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis, kad arahan B1D2E1 Menyatakan maksud dan proses yang berlaku pada Zaman Air Batu 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran DSP Refleksi

Kumpulan 1 diminta menyenaraikan keadaan semasa cuaca sejuk /terlalu sejuk. 2. 4.kasih sayang CATATAN BBM -Komputer riba. Guru merumuskan pembentangan murid dan mengaitkannya dengan proses membuat air batu di rumah masing-masing. Murid menonton tayangan video klip ’Ice Age’ 2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan klip video yang ditayangkan: a) Siapa tahu tajuk cerita ini? Murid menjawab soalan guru secara lisan b) Apa maksud tajuk itu dalam bahasa Melayu? Murid menjawab secara lisan c) Masa itu semua kawasan dilitupi/ dipenuhi apa? Murid menjawab soalan guru 3. Aktiviti 1 (15 minit) 1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan . Murid-murid berbincang dalam kumpulan masing-masing menyenaraikan hasil dapatan mereka dalam kertas sebak/ mahjung 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Murid membentangkan hasil dapatan masingmasing.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permulaan (5 minit) Menonton tayangan video klip 1. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 5. Kumpulan 2 menyenaraikan sebab-sebab cuaca menjadi sejuk/ terlalu sejuk. LCD. DVD EMK -TKP -TMK KB -Menjana Idea -menghubung kait . EMK keusahawanan Nilai menghargai alam KB menjana idea Ciri cuaca panas berpeluh matahari terik haus/ dahaga Zaman air batu adalah dunia diliputi salji dan berkeadaan sejuk *DSP Ciri cuaca sejuk menggigil salji baju tebal EMK Nilai Murni -bersyukur .

Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan meminta murid menjelaskan maksud zaman air batu. Murid akan bergerak kesetiap stesen yang ditetapkan. Aktiviti 3 (15 minit) 1.6. Murid akan menjawab soalan berdasarkan arahan yang terdapat dalam kad arahan dalam kertas sebak yang EMK ICT KB menjana idea menjelas *DSP BBM gambar Nilai menghargai alam EMK ICT KB memberi sebab suhu dibawah takat beku manusia bergerak bebas dunia seolah-olah satu daratan sahaja litupan air batu yang jelas . Guru juga merumuskan jawapan murid dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub air batu yang terdedah. 7.Murid meneyenaraikan sebab-sebab air batu mencair. Guru menyediakan tiga stesen. 4. 2. Murid memberikan pelbagai jawapan. Aktiviti 2 (20 minit) 1. Guru memberikan pengukuhan dan memberikan jawapan yang paling tepat tentang maksud zaman air batu. 6. 8. Murid diminta menjelaskan peristiwa/ kandungan klip video 3. 7. Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi panas. Guru menunjukkan gambar slaid/ klip video kawasan-kawasan yang dilitupi air batu yang sedang mencair. Guru mengaitkan jawapan murid dengan menerangkan tentang keadaan dan pencairan zaman air batu dengan bantuan gambar-gambar berkaitan dan mengaitkan dengan perubahan zaman air batu. 5. Setiap stesen disediakan gambar-gambar dan kad arahan Murid dibahagikan kepada 3 stesen berikut: Stesen 1 (zaman Air batu) Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman air batu) Stesen 3 (alam sekitar) 2. Murid-murid memberi beberapa jawapan . Guru meminta murid menyenaraikan sebabsebab air batu mencair.

Guru menunjukkan semula gambar-gambar berkaitan zaman air batu. Murid diminta menyatakan kepentingan menjaga alam sekitar. 2. 3. Contoh : Kad/ gambar untuk stesen Nilai menjaga alam sekitar . Murid akan membentangkan jawapan mereka dan guru akan memberi maklumbalas. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini.disediakan. B1D2E1 Menyatakan maksud dan proses yang berlaku pada Zaman Air Batu Penutup (5 minit) 1. 3.

Bagaimana keadaan waktu ini? 3. Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas? 2. Mengapakah air batu boleh cair? .Kad Arahan Stesen 1 Berdasarkan gambar-gambar dibawah. Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair? 4. kumpulan anda diminta menjawab soalansoalan berikut: (contoh gambar) 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.