INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN MENGKUANG, KUBANG SEMANG 14000 SEBERANG PERAI,PULAU PINANG

Topik 6 : ALKOHOL,ETER DAN AMINA

PEMBENTANGAN OLEH:

1.NOR AZIAN BT ZAINI 761003-08-5852 2.HASNIZA BT ABD. HAMID 750419-08-5158

ALKOHOL
PENGENALAN - ALKOHOL •Sebatian bukan hidrokarbon, kerana alkohol ialah satu kumpulan sebatian organik yang mengandungi unsur Karbon (C) , Hidrogen (H) dan Oksigen (O)
maksud

Satu kumpulan sebatian organik yang mengandungi satu @ lebih kumpulan hidroksil , (- OH ) yang terikat kepada atom-atom tepu atau tidak tepu
C OH

…) •4 ahli pertama dalam siri homolog alkohol Nilai n 1 2 C2H50H 3 C3H7OH 4 C4H9OH Formula molekul CH3OH •Setiap ahli dalam siri homolog yang berturut bertambah sebanyak satu unit CH2 CH3 + CH2 = C2H5 SOALAN.ahli dalam kumpulan alkohol ditulis sebagai Cn H2n+1 OH (n=1. •Berikan formula molekul bagi ahli alkohol yang ke 5 Jawapan : C5H11OH (n=5 H2x5+1) .3.2.FORMULA AM ALKOHOL •Formula am bagi ahli .

•2. ikut langkah berikut: •1.PENAMAAN ALKOHOL-SISTEM IUPAC Apabila menamakan alkohol.Menggantikan 1 atom hidrogen dlm alkana dgn kumpulan -OH •Jadual 2 menunjukkan nama bagi 6 ahli alkohol Alkana Nama Metana Etana Propana Butana Pentana Heksana Formula Molekul CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 Formula Molekul CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H11OH ? Alkohol Nama Metanol Etanol Propanol Butanol Pentanol ? .Alkohol dinamakan dengan mengantikan –a dalam nama alkana dengan –ol.

SOALAN 1. Namakan alkohol bagi alkana Heksana? Heksana = Heksanol *gugurkan –a dlm nama terakhir alkana gantikan dgn –ol Utk jadi nama alkohol 2. Namakan Formula molekul nya? C6H14=C6H13OH * gantikan 1 atom hidrogen(H) dlm alkana dgn kumpulan -OH .

3. Berikan nama IUPAC bagi alkohol berikut: H H H H H C H C C C H H Jawapan OH H Rantai terpanjag terdiri dari 4 atom karbon(C) Nama alkana dengan 4 atom karbon ialah : Butana Nama alkohol : Butana = Butanol Kedudukan Kumpulan –OH: Karbon (C ) ke-2 Tuliskan nombor 2 di depan –ol Nama Penuh alkohol : Butan-2-ol .

(1 rangkaian )pada atom karbon nombor 3 ii.Berikan nama IUPAC bagi alkohol berikut: H H C H C H H C H H C H C C H H H H-C-H H-C-H OH H – C –H H Jawapan etil H metil Rantai terpanjag terdiri dari 6 atom karbon(C) Nama alkana dengan 6 atom karbon ialah : Heksana Nama alkohol : Heksana = Heksanol Kedudukan Kumpulan –OH: Karbon (C ) ke-2 Tuliskan nombor 2 di depan –ol Nama alkohol : Heksan-2-ol Terdapat i. Kumpulan etil (2 rangkaian)pada atom karbon nombor 4 Nama penuh alkohol : 4-etil -3-metilheksan-2-ol .5. Kumpulan metil.

•Jadual 1 menunjukkan formula molekul dan struktur untuk 4 ahli pertama alkohol .

Penapaian 2.PENYEDIAAN ALKOHOL 1.PENYEDIAAN ETANOL.Penyulingan berperingkat yis-enzim(zimase) C6H12O6(ak) 2C2H5OH(ak)+2CO2(g) Glukosa Etanol Karbon dioksida .Dalam Makmal 1.

PENYEDIAAN ETANOL •2. Dalam Industri •Melalui kaedah tindak balas Stim dan Etena •Kaedah 1-Penghidratan Etena •Campuran etena dengan stim dialirkan seperti berikut: • *Asid fosforik pekat H3PO4-Sbg Mangkin utk menambahkan kadar tindak balas * Suhu 300⁰C * tekanan 60atm(atmosfera) seperti ditunjukkan dalam tindak balas di bawah H H H OH(g) C = C H +H Etena mangkin H3PO4 300⁰C 60 atm H H C H H C OH Etanol H Stim .

PENYEDIAAN ETANOL •2.Hidrolisis Etil Hidrogen sulfat •Etena di larut dalam asid sulfurik pekat (sejuk) hasil kan etil hidrogen sulfat CH2 = CH2(g) +H2 SO4(ak) pekat CH3CH2(ak) OSO3H Etil hidrogensulfat •Etil Hidrogen sulfat kemudian di hidrolisis untuk hasil etanol CH3CH2(ak)+ H2O(g) OSO3H C2H5OH(ce)+H2 SO4(ak) etanol .Di dalam Industri •Melalui kaedah tindak balas Stim dan Etena •Kaedah 2.

3.HIDROLISIS HALOALKANA •Haloalkana primer dan skunder di hidrolisis dengan alkali •Haloalkana tertier boleh di hidrolisis dengan air C2H5Br KOH(ak) C2H5OH Etanol .

PENYEDIAAN METANOL •Dikenali sebagai alkohol kayu (wood alcohol) •Sangat beracun boleh menyebabkan buta(15 ml) atau kematian (100-200ml) • Disediakan melalui SINTESIS antara gas karbon monoksida dan hidrogen dengan kehadiran mangkin • *Zink-kronium oksida • *Tekanan tinggi 270-420 atm • *Suhu 400⁰C 2H 2 + CO mangkin 400⁰C 350 atm CH3OH metanol .

.SIFAT ALKOHOL •Sifat –sifat fizik (fizikal) • Semua ahli-ahli alkohol mempunyai sifat fizik yang sama kerana mereka mempunyai kumpulan aktif atau kumpulan fungsi iaitu hidroksil kumpulan –OH yang sama.

Larut dalam air Mudah terbakar Mudah meruap (senang jadi wap) Neutral-Tidak memberi kesan pada kertas litmus Sifat fizikal Alkohol Cecair tidak berwarna Antiseptik Larut dalam pelarut organik Takat didih rendah(78⁰C) .

Setiap Sifat Fizikal Alkohol berubah tahap nya.82 0. jisim.81 0.82 Heksan-1-ol C6H13OH saiz molkul.7 0.79 0. Apabila bilangan molekul (atom) bertambah Nama alkohol Formula molekul Jisim Takat Takat Kelarutan molekul lebur didih dalam air (⁰C) relatif (⁰C) (g/100g air) 32 46 60 -97 -117 -127 65 78 97 Terlarut Terlarut Terlarut Keadaan fizik suhu bilik Cecair Cecair Cecair Ketumpatan Suhu bilik (g cm-3) 0.80 Metanol Etanol Propan-1-ol CH3OH C2H5OH C3H7OH Butan-1-ol Pentan-1-ol C4H9OH C5H11OH 74 88 102 -90 -79 -52 118 138 157 8 2.59 Cecair Cecair Cecair 0.79 0.takat didih dan lebur serta kereatifan bertambah manakala keterlarutan dalam air berkurang . ketumpatan.

Warna Ungu ion manganat(VII) Bertukar kepada Tidak berwarna/ Warna perang ion dikromat (VI) bertukar kepada Warna Hijau *Persamaan: C2H5OH(ce) +2(O) CH3COOH(ce)+H2O(ce) .SIFAT KIMIA ALKOHOL •Sifat Kimia Etanol Pembakaran *Bakar dalam Oksigen-hasilkan Karbon dioksida dan air *Tindak balas ini adalah eksotermik-bebas banyak haba Persamaan : C2H5OH(ce)+3O2(g) 2CO2(g)+3H2O(ce) Pengoksidaan *Etanol dioksidakan kepada asid etonik •Semasa Tindak balas .

Pendehidratan *Proses ini singkir molekul air dari etanol untuk hasil etena(alkena) •Dijalankan dengan mereflukskan etanol dengan agen penghidratan *Persamaan : CH CH OH(ce) 3 2 AI O (atau Porselin) 2 3 CH =CH (g)+H O(ce) 2 2 2 .

Sebagai Bahan api Sebagai Pelarut Bidang dagangan Penggunaan Alkohol Bidang Perubatan Ramuan Kosmetik Ramuan Ubatuabatan Minuman keras .

ETER .

Contoh Sebatian eter Pelarut Anestetik H-C H O C-H H .PENGENALAN -ETER •Suatu sebatian organik yang mengandungi kumpulan •Dgn R merupakan kumpulan alkil atau aril •Eter biasanya dijumpai dalam kimia organik dan meresap dalam biokimia kerana kumpulan ini gabungan sebatian karbohidrat dan lignin.

mangkin untuk memecahkan molekul besar kepada kecil Persamaan tindak balas: 2CH3CH2OH etanol CH3CH2-O-CH2CH3 + H2O Dietil eter air Contoh Dietil eter dihasilkan dari etanol .PENYEDIAAN -ETER •Eter boleh disediakan dalam makmal melalui kaedah • Penghidratan Alkohol Tindak balas ini memerlukan Suhu yang tinggi kira-kira125⁰C Asid sulfurik.

Bersifat anaestetik –(pelali) .2 118. Takat didih yang lebih rendah daripada alkohol Alkohol M1 Takat Didih (⁰C) 78.SIFAT FIZIK (ETER) •1.Tidak Larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik •3.0 Metoksietana Etoksietana 60 74 -8 35 •2. Mudah terbakar •4.5 Eter M1 Takat Didih (⁰C) -25 Etanol 46 Metoksimetana 46 Propan-1-ol Butan-1-ol 60 74 97.

KEGUNAAN (ETER) Sebagai Pelarut Etoksietana merupakan pelarut yang baik untuk mengekstrak sebatian organik yang lain Sebagai Pelali/Ubat bius .

AMINA .

Amina •Suatu sebatian terbitan ammonia.PENGENALAN . di mana satu @ lebih hidrogen (H) dalam molekul ammonia diganti oleh kumpulan akil atau aril •Amina boleh di bahagi kepada 3 kelas: H R N H R N H R R R N R amina primer amina sekunder amina tertier .

•Terdapat 2 cara iaitu: 1.Amina NH – CH3 N-metilfenilamina(amina aril) CH2NH2 Fenilmetilamina (amina alifatik tertukar-gantian fenil) .Amina dinamakan dengan menambahkan penghujung ‘amina’ kepada nama alkil @ aril yang terikat kepada atom nitrogen(N) Formula CH3NH2 CH3CH2NH2 CH3-NH-CH3 CH3-NH-C2H5 NH2 Nama Metilamina Etilamina Dimetilamina Metiletilamina Fenilamina(amina aril) amina primer PENAMAAN.

Amina NH2 NH2 COOH Asid 2.CH2-CH3 NH2 C1 CH3 – C – CH2-CH3 2-kloro-2-aminobutana Nama 2.aminobenzoik .2.Amina dinamakan dengan awalan ‘amino’ Formula CH3-CH .aminobutana PENAMAAN.

di-dan trialkilamina Persamaan H CH3CH2Br + CH3CH2NH2 CH3CH2-N-CH2CH3 + NBr .PENYEDIAAN.Amina AMMONOLISIS HALOALKANA Tindak balas ini dilakukan dengan melarutkan haloalkana dalam alkohol dan dipanaskan dengan ammonia dalam tiup tertutup Menghasilkan campuran mono .

SIFAT FIZIKAL.Amina alifatik ringkas(metilamina) Cecair/Pepejal -Amina lebih tinggi dan amina aril Takat Lebur/didih lebih tinggi daripada alkana H H ‘’’’’’ N R N H R kerana pembentukan ikatan hidrogen (H) antara molekul H N H H R .Amina KEADAAN FIZIK pada SUHU BILIK Gas.

H Melalui pembentukan ikatan hidrogen (H) dengan molekul air H MEMPUNYAI BAU-seperti “BAU IKAN” .SIFAT FIZIKAL.Amina LARUT DALAM AIR-Amina ringan H H ’’’’’ O R N H ‘’’ O H Kelarutan berkurang apabila rantai hidrokarbon bertambah panjang.

Amina SEBAGAI BES LEMAH Amina bertindak dengan asid untuk menghasilkan garam alkilammonium Persamaan CH3CH2NH3⁺C1 + NaOH CH3CH2NH2 + H2O + NaC1 Tindak balas dengan asid Nitrus/Asid Nitrik(III) Amina Primer.SIFAT KIMIA.Membntuk Alkohol Amina Sekunder-Menghasilkan nitrossoamina Amina Tertier-Membentuk garam nitrat  .

Menghasilkan azo-dyes(coloured dyes) 2. Membuat gentian sintetik seperti nilon .PENGGUNAAN.Kebanyakan ubat-ubatan adalah berasaskan sebatian amina Kumpulan utama dadah amina adalah Amfetamin Alkaloid Trankuilizer(sejenis antidepresen) Analgesik (untuk hilang kesakitan) Ubat anti -malaria 3.Amina 1.

com/2010/12/sejarah -penemuan-eter-anestesi.blogspot.RUJUKAN.Referens Ekspres SPM Kimia.Petaling Jaya:Sasbadi Sdn. Chau Kok Yew(2011).Bangi : Pelangi Sdn. 2.Bhd.SPM Kimia. Toh Kim Kau(1997).wikipedia.Bhd Internet http://id.org/wiki/Eter http://medianers.html . Buku 1.

SEKIAN TERIMA KASIH .