SIFAT-SIFAT BAHAN

Mengelas 3. 60 minit Eksperimen. Menjana Idea 1. Pemerhatian.00 – 10. : KPS / KMS / Kemahiran berfikir: : Nilai Sainstifik : 1. Berkomunikasi 5. Membanding beza 4.00 pagi Tahun 4 30 orang Menyiasat Alam Bahan 1) Bahan di sekeliling kita 2) Sifat – sifat bahan Pada akhir pelajaran murid – murid dapat:i) Mengenal pasti sifat – sifat bahan ii) Mengelaskan objek mengikut kumpulan berdasarkan jenis bahan yang diperbuat. Berkeyakinan dan berdikari . Memerhati 2.Tarikh Masa Kelas Bil. Murid Tema Tajuk Objektif : : : : : : : Tempoh Masa : Strategi : Pengetahun Sedia Ada 5 Ogos 2010 9. Bekerjasama 2. Perbincangan Murid tahu tentang jenis – jenis bahan.

Getah 2. bola plastik.guli) Guru meminta murid melihat disekeliling sekolah / rumah untuk menamakan objek – objek yang diperbuat daripada kayu. Gelas 6. Kain 5. kaca. Pembaris Besi 4. Pensel Kayu Catatan Set Induksi ( 5 minit ) .Guru memainkan lagu “ World Cup “. murid – murid berbincang dan kenalpasti bahan – bahan.Bahan / Alatan : 1. logam. Kertas 3. Langkah 1 ( 10 minit ) a) b) c) d) e) f) - . getah. . (Bola golf.Guru meminta murid namakan objek yang diperhatikan. Dalam kumpulan berlima. kain dan plastik. bola getah. Guru menyediakan 6 stesen :Konduktor elektrik Konduktor haba Keapungan atas air Kebolehan menyerap air Kerenggangan Membenarkan cahaya menembusinya ( lutsinar ) Guru memberi arahan tentang aktiviti yang perlu dijalankan.

Getah Kertas Gelas Kain Pembaris Besi Plastik .Guru meminta murid bergerak dalam kumpulan mengikut masa yang telah ditetapkan ( 4 minit ).Langkah 2 ( 24 minit ) . 1 4 2 5 3 6 .Catat hasil pemerhatian .Pertukaran stesen berpandukan bunyi loceng. .Jadual:Objek Konduktor Elektrik Konduktor Haba Terapung di atas air Kebolehan menyerap air Kebolehan merenggang Kebolehan cahaya melaluinya.

-Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi aktiviti ‘ Jigsaw Puzzle ‘.Guru meminta murid mencantumkan gambar dan menerangkan sifat dan jenis bahan yang terdapat pada gambar. sebagai aktiviti peneguhan. .Guru mengedarkan lembaran kerja. . .Guru bersoaljawab dengan murid tentang isi pelajaran pada hari ini. Refleksi ( 5 minit ) .Guru meminta wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan pemerhatian yang diperolehi mengenai sifat dan jenis bahan.Guru meminta murid membandingkan hasil dapatan dengan kumpulan lain.Langkah 3 ( 16 minit ) . .