SIFAT-SIFAT BAHAN

00 – 10. 60 minit Eksperimen. Menjana Idea 1.Tarikh Masa Kelas Bil. Murid Tema Tajuk Objektif : : : : : : : Tempoh Masa : Strategi : Pengetahun Sedia Ada 5 Ogos 2010 9. Mengelas 3. Memerhati 2. Berkeyakinan dan berdikari . Membanding beza 4. Bekerjasama 2. Perbincangan Murid tahu tentang jenis – jenis bahan. : KPS / KMS / Kemahiran berfikir: : Nilai Sainstifik : 1. Pemerhatian.00 pagi Tahun 4 30 orang Menyiasat Alam Bahan 1) Bahan di sekeliling kita 2) Sifat – sifat bahan Pada akhir pelajaran murid – murid dapat:i) Mengenal pasti sifat – sifat bahan ii) Mengelaskan objek mengikut kumpulan berdasarkan jenis bahan yang diperbuat. Berkomunikasi 5.

Kertas 3. Guru menyediakan 6 stesen :Konduktor elektrik Konduktor haba Keapungan atas air Kebolehan menyerap air Kerenggangan Membenarkan cahaya menembusinya ( lutsinar ) Guru memberi arahan tentang aktiviti yang perlu dijalankan. murid – murid berbincang dan kenalpasti bahan – bahan.guli) Guru meminta murid melihat disekeliling sekolah / rumah untuk menamakan objek – objek yang diperbuat daripada kayu. Kain 5. Langkah 1 ( 10 minit ) a) b) c) d) e) f) - . Pembaris Besi 4.Guru meminta murid namakan objek yang diperhatikan. logam. kaca. Getah 2. (Bola golf.Bahan / Alatan : 1. kain dan plastik. bola getah.Guru memainkan lagu “ World Cup “. . bola plastik. Gelas 6. Dalam kumpulan berlima. getah. Pensel Kayu Catatan Set Induksi ( 5 minit ) .

.Langkah 2 ( 24 minit ) . 1 4 2 5 3 6 .Catat hasil pemerhatian .Pertukaran stesen berpandukan bunyi loceng. Getah Kertas Gelas Kain Pembaris Besi Plastik .Jadual:Objek Konduktor Elektrik Konduktor Haba Terapung di atas air Kebolehan menyerap air Kebolehan merenggang Kebolehan cahaya melaluinya.Guru meminta murid bergerak dalam kumpulan mengikut masa yang telah ditetapkan ( 4 minit ).

-Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi aktiviti ‘ Jigsaw Puzzle ‘. .Guru meminta murid mencantumkan gambar dan menerangkan sifat dan jenis bahan yang terdapat pada gambar. .Langkah 3 ( 16 minit ) . . sebagai aktiviti peneguhan.Guru bersoaljawab dengan murid tentang isi pelajaran pada hari ini.Guru meminta wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan pemerhatian yang diperolehi mengenai sifat dan jenis bahan.Guru mengedarkan lembaran kerja. .Guru meminta murid membandingkan hasil dapatan dengan kumpulan lain. Refleksi ( 5 minit ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful