SIFAT-SIFAT BAHAN

Berkeyakinan dan berdikari . Perbincangan Murid tahu tentang jenis – jenis bahan. 60 minit Eksperimen. Memerhati 2. Membanding beza 4.00 – 10. Berkomunikasi 5. Bekerjasama 2.00 pagi Tahun 4 30 orang Menyiasat Alam Bahan 1) Bahan di sekeliling kita 2) Sifat – sifat bahan Pada akhir pelajaran murid – murid dapat:i) Mengenal pasti sifat – sifat bahan ii) Mengelaskan objek mengikut kumpulan berdasarkan jenis bahan yang diperbuat. Menjana Idea 1.Tarikh Masa Kelas Bil. Mengelas 3. : KPS / KMS / Kemahiran berfikir: : Nilai Sainstifik : 1. Murid Tema Tajuk Objektif : : : : : : : Tempoh Masa : Strategi : Pengetahun Sedia Ada 5 Ogos 2010 9. Pemerhatian.

Getah 2. Kertas 3. Langkah 1 ( 10 minit ) a) b) c) d) e) f) - .Guru meminta murid namakan objek yang diperhatikan. (Bola golf. bola plastik. bola getah. Gelas 6. Guru menyediakan 6 stesen :Konduktor elektrik Konduktor haba Keapungan atas air Kebolehan menyerap air Kerenggangan Membenarkan cahaya menembusinya ( lutsinar ) Guru memberi arahan tentang aktiviti yang perlu dijalankan.Bahan / Alatan : 1. kain dan plastik. logam. Kain 5. Dalam kumpulan berlima. Pembaris Besi 4. murid – murid berbincang dan kenalpasti bahan – bahan. Pensel Kayu Catatan Set Induksi ( 5 minit ) .guli) Guru meminta murid melihat disekeliling sekolah / rumah untuk menamakan objek – objek yang diperbuat daripada kayu. getah.Guru memainkan lagu “ World Cup “. kaca. .

Catat hasil pemerhatian . Getah Kertas Gelas Kain Pembaris Besi Plastik .Jadual:Objek Konduktor Elektrik Konduktor Haba Terapung di atas air Kebolehan menyerap air Kebolehan merenggang Kebolehan cahaya melaluinya.Langkah 2 ( 24 minit ) .Pertukaran stesen berpandukan bunyi loceng. 1 4 2 5 3 6 .Guru meminta murid bergerak dalam kumpulan mengikut masa yang telah ditetapkan ( 4 minit ). .

Langkah 3 ( 16 minit ) . sebagai aktiviti peneguhan. .Guru meminta wakil setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan pemerhatian yang diperolehi mengenai sifat dan jenis bahan. .Guru meminta murid membandingkan hasil dapatan dengan kumpulan lain.Guru bersoaljawab dengan murid tentang isi pelajaran pada hari ini. . -Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi aktiviti ‘ Jigsaw Puzzle ‘.Guru mengedarkan lembaran kerja. .Guru meminta murid mencantumkan gambar dan menerangkan sifat dan jenis bahan yang terdapat pada gambar. Refleksi ( 5 minit ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful