P. 1
Bahan Bercetak

Bahan Bercetak

|Views: 101|Likes:
Published by Ryan Tan

More info:

Published by: Ryan Tan on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan Menurut Atan Long (1982) bahan-bahan pengajaran dan alat bantu mengajar ada berbagai-bagai. Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku, carta atau slaid yang dipancarkan pada layar. Alat-alat yang menyokong penyampaian pembelajaran diberi nama„Alat Bantu Mengajar‟.

Dalam program Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang baru dilaksanakan, pembelajaran Pengajian Sosial yang berkesan dikaitkan dengan penggunaan alat dan bahan yang sesuai, terutamanya yang boleh dilihat, didengar, dirasa, dihidu dan disentuh oleh murid. Mereka boleh mengalami sendiri apa yang disampaikan oleh guru. Ini membuatkan mereka lebih memahami isi pelajaran dan apa yang difahami itu pula akan lebih kekal dalam stor ingatan mereka.

Kesemua sumber, jika digunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai akan bertindak sebagai rangsangan untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih bermakna (Romiszowski,A.J. 1964). Dengan cara ini, murid akan dapat belajar dalam situasi yang berkesan.

Penggunaan sumber penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. Hal ini kerana sumber boleh membantu guru menjelaskan isi pelajaran kepada murid dan membantu murid memahami apa yang diajar oleh guru. Sumber pengajaran dan pembelajaran bertindak sebagai media komunikasi, rangsangan, penjelas makna, penggerak pelbagai deria, sumber pengalaman, unsur yang mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran serta pendorong kepada pengajaran terancang.

Sumber pengajaran dan pembelajaran (SPP) adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran, menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar untuk mengetahui sesuatu dan
1

2. Pendapat ini disokong oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. 2 . Oleh yang demikian. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. Menurut Noraziah Abdul Hamid (1981). peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai dan diakhiri dengan peneguhan positif.buku rujukan. Oleh yang demikian. peringatan. pemikiran. buku kerja. murid akan dapat menerima ilu tersebut dengan lebih berkesan.0 Bahan Bercetak Bahan bercetak merupakan bahan-bahan maklumat yang dicetak di atas kertas. risalah. „alat bantu„ itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. Model seperti bahan tiga dimensi yang baik seperti kraftangan. replika bangunan boleh ditunjukkan kepada murid-murid sebagai contoh dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pengetahuan murid-murid melalui pemerhatian dan pemikiran. Secara tidak langsung. Penggunaan model sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran menepati teori yang dikemukakan oleh Bandura.untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. Ia bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. SPP amat penting untuk membantu guru menyampaikan ilmu dan murid menerima ilmu secara berkesan. Ia berbentuk buku teks. penggunaan SPP dalam sesi pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk meneguhkan pemahaman dan ingatan murid terhadap sesuatu isi pelajaran yang berkesan. Hal ini kerana. majalah. Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran meliputi pemerhatian.

Tujuan bahan-bahan ini dicetak adalah untuk: i. laporan tahunan dan sebagainya. surat-surat berita. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Bahan bercetak meliputi buku. iii. namun ianya sangat berkesan. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. prosiding seminar. Selain itu ia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. Menyampaikan maklumat.surat khabar.0 Fungsi Bahan Bercetak Secara umumnya bahan bercetak boleh diklasifikasikan kepada empat fungsi sebagaimana yang dinyatakan seperti berikut: a. Mempertingkatkan tumpuan atau fokus yang dicetak. Walaupun bahan bercetak sukar dikemaskini dalam masa yang singkat dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran mengambil masa yang lama. majalah. Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yang mempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. kad katalog. Alat bantu mengajar b. Bahan maklumat 3 . Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. nota-nota. perhatian pada bidang Ciri penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu. buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. kamus. jurnal. Bahan untuk latihan c. ii. ensiklopedia. Bahan bercetak seperti ini banyak di pusat sumber atau disimpan di perpustakaan ataupun di arkib. Memberikan panduan. surat khabar. 3.

3. 4 . Di sini pembaca akan disugukkan dengan pelbagai maklumat atau petunjuk yang berkaitan dengan pelajaran yang diajar. Bahan untuk latihan ini adalah berbentuk ”manual” . ”handout” dan ada yang berbentuk Panduan Pembelajaran(study guides). Maklumat dalam ”guide sheet” akan menampilkan kata-kata atau arahan secara keseluruhan sedangkan ”jobs aids” selain dari kata-kata atau arahan tadi terdapat juga beberapa ilustrasi atau gambar bersama-sama arahan tadi. manakala ”picture series” merupakan maklumat yang disampaikan dalam gambar bersiri. Lazimnya instruksi yang terdapat dalam bahan bantu mengajar itu dibentuk tahap demi tahap atau langkah demi langkah untuk memudahkan murid mengguna dan memahamkan pelajaran dengan mudah. ’jobs aids’ dan sebagai satu gambar bersiri.1 Bahan Bercetak Sebagai Alat Bantu Mengajar Bahan bercetak yang berperanan sebagai alat bantu belajar merupakan bahan-bahan yang mempunyai instruksi atau panduan sumber belajar. Ia berbentuk ‟guide sheet’. Bahan untuk peningkatan ilmu Rajah 2: Contoh Bahan Bercetak 3.2 Bahan Bercetak Sebagai Bahan Untuk Latihan Bahan yang berperanan sebagai bahan untuk latihan lazimnya ia berbentuk intruksi.d.

3. Kedua-dua bahan ini bertujuan untuk murid dan poeserta membuat latihan. 3. tugas-tugas yang perlu disempurnakan. Maklumat yang terdapat dalam bahan edaran itu antara lainya adalah jadual pelajaran. Perbezaan yang nyata terhadap ”handout” dengan ”study guides” adalah dari aspek penjelasan isi bagi sesuatu topik pengajaran. Pada ”handout” penjelasan yang dapat kita lihat adalah ringkas terhadap sesuatu topik manakala ”study guides” maklumat yang diterangkan itu didapati terperinci 5 . Biasanya pelatih-pelatih akan menggunakan manual ini untuk melaksanakan sesuatu kerja atau projek mengikut langkahlangkah yang instruktornya telah rancang dan catatkan di manual yang diedarkan itu. sumber-sumber bahan untuk rujukan. Lazimnya catatan itu berkaitan dengan isi pelajaran. sinopsis pelajaran dan objektif yang ingin dicapai.4 Panduan Pembelajaran (Study Guides) Secara kasarnya ” study guides” ini mempunyai ciri seakan-akan serupa dengan ”handout” dari aspek penggunaannya. Rajah 3: Contoh handout Nota atau catatan yang dibuat oleh guru atau tenaga pengajar yang diedarkan kepada murid.3 Manual Manual adalah petunjuk yang praktikal bagi sesuatu kerja yang perlu dilaksanakan.

Bahan bercetak digunakan begitu meluas kerana terdapat beberapa ciri yang positif seperti berikut: 6 . v. Ia dapat menarik perhatian seseorang dengan menampilkan sesuatu yang dimiliki oleh sesebuah organisasi. fiksyen dan bukan fiksyen yang Dewey klasifikasikan kepada 10 kod yang bermula dari kod 000 hingga ke kod 999 dan Library Congress menggunakan notasi bercampur. bahan bercetak didapati lebih ekonomi. Bentuk bahan bercetak didapati mudah dibawa dan mudah juga digunakan di mana sahaja.3. Pembaca boleh mengambil masa yang lama untuk mencerna isi maklumat yang terkandung di dalamnya dan boleh diulang-ulang mengikut keperluan pengguna. ii. 3. mudah disebar. Lazimnya.0 Kebaikan Bahan Bercetak Bahan bercetak sebagaimana yang tersenarai di atas jika dibandingkan dengan media lain. 4. mudah dipindah-pindahkan dari seorang pengguna kepada pengguna yang lain. iv. Bahan bercetak mampu menyimpan maklumat yang konsisten dan tepat dan dapat menghasilkan kesamaan pengertian maklumat untuk hari ini dan juga untuk sedekad yang akan datang. ia mempunyai beberapa kebaikan seperti berikut: i.5 Bahan Bercetak Sebagai Bahan Maklumat Bahan bercetak berperanan sebagai bahan maklumat foreka dengan tujuan untuk memberi mahlumat dan mitibasi. Jenis bahan berbentuk buku dan bukan buku ini boleh diklasifikasikan pada bahan rujukan.6 Bahan Bercetak Sebagai bahan Peningkatan Ilmu Bahan bercetak berbentuk buku boleh berperanan sebagai alat yang dapat meningkatkan ilmu seseorang dengan lebih mendalam. iii. laporan tahunan dan sebagainya. ia berbentuk risalah (brochure) surat khabar.

jadual dan gambar-gambar kartun. Digunakan begitu meluas. tempat dan tempoh g. video terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: i. e. Mudah disedia dan diterbitkan. f. b. Murid dapat mengawal pembelajaran mereka. ii. carta.a. masa. Keberkesanan lemah iii. Maklum balas tidak dapat disampaikan serta merta kecuali menggunakan kemudahan telefon atau internet. maka bahan pembaca bercetak akan banyak bergantung masalah pada untuk kebolehan individu menguasai bacaan. c. Bahan bercetak tidak dapat menampilkan gambar bergerak dan bersuara yang dapat memberikan pengalaman murid bersifat konkrit.1 Kelemahan Bahan Bercetak Bahan bercetak apabila dibandingkan dengan media lain seperti audio. Tidak menggunakan alat lain semasa menggunakannya. 4. mempunyai pengajaran yang sudah dirancang dengan penerangannya dilengkapkan dengan gambar. Bahan bercetak mempunyai latihan di akhir modulnya. 7 . d. Mudah dikemas kini. Digunakan sebagai alat pengajaran utama. Jika kebolehan membaca menghadapi memahami isi maklumat.

aspek-aspek berlainan boleh dikaji pada  Bahan bercetak tidak satu masa yang sama dan boleh tahan lama kerana diulangkaji kembali atau dirujuk oleh bahan bercetak murid beberapa kali jika perlu. dalam buku kerja tersebut. memerlukan kebolehan murid • Pendapat-pendapat yang berbeza serta membaca. • Bahan-bahan bercetak. bahan bercetak • Bahan bercetak adalah bahan mudah selalunya berwarna alih mengikut keadaan atau keperluan hitam putih tajuk atau subjek yang berkenaan • Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandang-dengar yang lain.  Penggunaan bahan• Maklumat penting boleh dipelajari tanpa bahan bercetak mengikut sesuatu masa pengajaran.KEKUATAN DAN KEKURANGAN BAHAN BERCETAK SEBAGAI SUMBER BERCETAK SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGAJIAN PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL Aspek Masa Perancangan Kekuatan Kekurangan • Murid-murid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. perhatian murid jika • Tidak memerlukan bekalan kuasa digunakan oleh guru elektrik atau sumber cahaya semasa terlalu kerap kerana menggunakannya. • Bahan bercetak beri lebih banyak peluang kepada murid untuk mengambil peranan dan bahagian yang aktif. cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat. • Bahan-bahan tercetak boleh dibaca dengan cepat. 8 Faktor Fizikal Kos . adalah bahan yang • Buku kerja boleh diterbitkan bersama mudah kelihatan dengan buku teks atau siri kuliah untuk buruk apabila sudah membolehkan murid belajar dengan terlalu lama dan ada lebih berkesan dan maklumat dari teks kemungkinan menjadi atau siri kuliah boleh dimasukkan ke reput. • Tidak memerlukan alat yang kompleks  Bahan bercetak tidak dan mahal untuk menyampaikan akan dapat menarik maklumat.

Kebanyakan mereka menganggap jumlah buku-buku teks yang ada dan boleh digunakan di sekolah terlau banyak sehingga mereka tidak perlu mencari bahan-bahan daripada sumber-sumber lain.guru ialah bahan-bahan daripada buku teks. Di sekolah-sekolah kini. Penggunaan buku teks telah menjadi amalan biasa dan tradisi bagi sesetengah guru.5. Pemilihan bahan buku amatlah penting dengan kesesuaian pembaca. jurnal. Buku yang mengandungi saiz font yang besar dengan ilustrasi berwarna amat menarik para pembaca di peringkat permulaan bacaan. Walau bagaimanapun. bahan-bahan tambahan dari jabatan-jabatan tertentu dalam Kementerian Pendidikan Negeri. Daerah dan lain-lain. Di samping itu jumlah muka surat yang sedikit juga akan memberi kepuasan dan secara langsung memberi menggalakkan untuk membaca lebih banyak lagi. majalah. bahan-bahan pengajaran yang lazim digunakan oleh guru adalah diambil daripada bahan-bahan yang terdapat daripada buku-buku teks. Penggunaannya melalui cara yang lebih luas dan kepelbagaian kegiatan amat diperlukan. Dengan itu. 9 . buku-buku teks itu sendiri mempunyai kelemahan-kelemahannya yang tersendiri. Perbuatan terlalu bergantung kepada teks kadangkala boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kebiasaan dan kecenderungan menggunakan teks bahasa dalam pendidikan. selain daripada bahan-bahan binaan sendiri. surat khabar dan risalah. menarik hati pelajar dan dapat mengurangkan masalah yang timbul. pengajaran dan pembelajaran seperti itu bukanlah satu cara yang baik untuk diamalkan dan dikekalkan. bahan-bahan pengajaran yang sering dan paling utama digunakan oleh guru. buku-buku teks dalam andaian lain sudah lebih dari mencukupi. pengajaran bahasa akan memberi kesan yang lebih baik.0 Cadangan Mengatasi Bahan cetak mengandungi buku. Sebenarnya kedudukan teks. Anggapan seperti ini sebenarnya memanglah kurang wajar kerana seperti yang kita semua sedari.

kita haruslah tahu memilih. Murid-murid perlu melihat. mendengar. kapur dan gambar-gambar sahaja. 10 . Ia bukan sahaja membantu murid-murid yang lembab dalam pembelajaran malah membolehkan murid-murid menjadi pengetahuan mengikut pilihan. Penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran mewujudkan sikap yakin kepada diri sendiri seseorang murid itu dan melatih kemahiran belajar sepanjang hayat. Sebagai guru. rasa. Hasil kajian menunjukkan bahawa pembelajaran yang berkesan boleh tercapai sekiranya murid-murid terlibat aktif dalam pembelajaran. mengurus dan menggunakan sumber secara bijak selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara serta tidak bercanggah dengan nilai masyarakat. mendengar dan melakukan sesuatu aktiviti. papan hitam. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh muridmurid. 6.0 Rumusan Sumber pengajaran ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks.Apabila penguasaan bacaan meningkat. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. kadar dan proaktif dan membina kehendak sendiri. hidu dan sebagainya. Sebagai guru kita perlu memahami cara pemilihan bahan buku yang sesuai dengan usia kanak-kanak dan tahap penguasaan bacaan kanak-kanak. maka saiz font dicetak lebih kecil dan jumlah perkataan dalam sesuatu muka surat akan bertambah di samping ilustrasi juga dikurangkan.

Bhd.Bhd. Panduan Mengurus Pusat SUmber Sekolah.google.html mengajar-buku- 11 . Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4. Marshall Cavendish Education. (2008). Dawama Sdn.kaunselingskbt2.com/ http://www. Hons (2010). Multi Educational Book Enterprise Sdn.blogspot. Bhd. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi. Mok Soon Sang. Sentosa Sdn.wordpress. CARIAN INTERNET http://awikole.mylaunchpad. Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum (2004) Buku Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Mazlan Ismail M. Azman Larut.A (UKM).com/2009/02/1-introduction-18.my/Home/EditorsCorner/BM/Article?Key=34a78a8c6591-4be9-872f-acad9737199 http://cikguhaidi.org/wiki/Teori-pembelajaran-dan-pengajaran http://instructiontheorycourse.com.com/ http://ms.blogspot. Penerbitan Multimedia Sdn.htm http://news.A. (2005).com/bahan-bantu-mengajar.7.wordpress.com/category/bahan-bantu-mengajar/ http://www.wikipedia. PTS Professional.Bhd.Bhd. Publishing Sdn. B.com/2008/09/11/kaedah-penyesuaian-bahan-bantuteks/ http://epulldpliukm.blogspot.com.my/#hl=en&xhr=t&q=bahan+bantu+mengajar+bahasa+m elayu&cp=0&pq=filetype%3Adoc%22bahan%20bantu%20mengajar %22&pf=p&sclient=psy&source=h p&aq=0&aqi=&aql=&oq= %22bahan+bantu+mengajar%22&pbx=1&fp=1&bs=1&cad=b http://qaryafikir.0 Rujukan Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum (2004) Buku Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Sekolah Kebangsaan.

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->