P. 1
Bahan Bercetak

Bahan Bercetak

|Views: 103|Likes:
Published by Ryan Tan

More info:

Published by: Ryan Tan on Aug 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan Menurut Atan Long (1982) bahan-bahan pengajaran dan alat bantu mengajar ada berbagai-bagai. Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku, carta atau slaid yang dipancarkan pada layar. Alat-alat yang menyokong penyampaian pembelajaran diberi nama„Alat Bantu Mengajar‟.

Dalam program Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang baru dilaksanakan, pembelajaran Pengajian Sosial yang berkesan dikaitkan dengan penggunaan alat dan bahan yang sesuai, terutamanya yang boleh dilihat, didengar, dirasa, dihidu dan disentuh oleh murid. Mereka boleh mengalami sendiri apa yang disampaikan oleh guru. Ini membuatkan mereka lebih memahami isi pelajaran dan apa yang difahami itu pula akan lebih kekal dalam stor ingatan mereka.

Kesemua sumber, jika digunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai akan bertindak sebagai rangsangan untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih bermakna (Romiszowski,A.J. 1964). Dengan cara ini, murid akan dapat belajar dalam situasi yang berkesan.

Penggunaan sumber penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. Hal ini kerana sumber boleh membantu guru menjelaskan isi pelajaran kepada murid dan membantu murid memahami apa yang diajar oleh guru. Sumber pengajaran dan pembelajaran bertindak sebagai media komunikasi, rangsangan, penjelas makna, penggerak pelbagai deria, sumber pengalaman, unsur yang mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran serta pendorong kepada pengajaran terancang.

Sumber pengajaran dan pembelajaran (SPP) adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran, menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar untuk mengetahui sesuatu dan
1

„alat bantu„ itu mestilah dianggap sebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut.buku rujukan. Penggunaan model sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran menepati teori yang dikemukakan oleh Bandura. 2. pemikiran. Ia bertujuan untuk menambah kelancaran perhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya. Menurut Noraziah Abdul Hamid (1981). Bandura menyatakan bahawa proses pembelajaran meliputi pemerhatian. 2 . peringatan. Hal ini kerana. murid sesama murid serta membantu atau mempercepatkan proses pemahaman mereka. penggunaan SPP dalam sesi pengajaran dan pembelajaran amat penting untuk meneguhkan pemahaman dan ingatan murid terhadap sesuatu isi pelajaran yang berkesan. murid akan dapat menerima ilu tersebut dengan lebih berkesan. Oleh yang demikian. Pendapat ini disokong oleh Edgar Dale (1964) yang digambarkan dalam bentuk “cone of experience” di mana proses pembelajaran bermula dengan proses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Oleh yang demikian. Ia berbentuk buku teks.0 Bahan Bercetak Bahan bercetak merupakan bahan-bahan maklumat yang dicetak di atas kertas. peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang sesuai dan diakhiri dengan peneguhan positif. SPP amat penting untuk membantu guru menyampaikan ilmu dan murid menerima ilmu secara berkesan. Model seperti bahan tiga dimensi yang baik seperti kraftangan.untuk menjadikan pembelajaran baik dan lebih menarik. risalah. replika bangunan boleh ditunjukkan kepada murid-murid sebagai contoh dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pengetahuan murid-murid melalui pemerhatian dan pemikiran. majalah. Secara tidak langsung. bertajuk “Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa. buku kerja.

Walaupun bahan bercetak sukar dikemaskini dalam masa yang singkat dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran mengambil masa yang lama. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. Bahan untuk latihan c. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. laporan tahunan dan sebagainya. 3. surat khabar. Memberikan panduan. iii. Bahan maklumat 3 . Menyampaikan maklumat. ii.surat khabar. perhatian pada bidang Ciri penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu. namun ianya sangat berkesan. kamus. kad katalog.0 Fungsi Bahan Bercetak Secara umumnya bahan bercetak boleh diklasifikasikan kepada empat fungsi sebagaimana yang dinyatakan seperti berikut: a. Bahan bercetak seperti ini banyak di pusat sumber atau disimpan di perpustakaan ataupun di arkib. majalah. buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Mempertingkatkan tumpuan atau fokus yang dicetak. Alat bantu mengajar b. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing. Selain itu ia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. jurnal. surat-surat berita. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guru-guru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. Tujuan bahan-bahan ini dicetak adalah untuk: i. prosiding seminar. Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yang mempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. nota-nota. Bahan bercetak meliputi buku. ensiklopedia.

3. Lazimnya instruksi yang terdapat dalam bahan bantu mengajar itu dibentuk tahap demi tahap atau langkah demi langkah untuk memudahkan murid mengguna dan memahamkan pelajaran dengan mudah.1 Bahan Bercetak Sebagai Alat Bantu Mengajar Bahan bercetak yang berperanan sebagai alat bantu belajar merupakan bahan-bahan yang mempunyai instruksi atau panduan sumber belajar.2 Bahan Bercetak Sebagai Bahan Untuk Latihan Bahan yang berperanan sebagai bahan untuk latihan lazimnya ia berbentuk intruksi.d. Di sini pembaca akan disugukkan dengan pelbagai maklumat atau petunjuk yang berkaitan dengan pelajaran yang diajar. Bahan untuk latihan ini adalah berbentuk ”manual” . Bahan untuk peningkatan ilmu Rajah 2: Contoh Bahan Bercetak 3. Maklumat dalam ”guide sheet” akan menampilkan kata-kata atau arahan secara keseluruhan sedangkan ”jobs aids” selain dari kata-kata atau arahan tadi terdapat juga beberapa ilustrasi atau gambar bersama-sama arahan tadi. ’jobs aids’ dan sebagai satu gambar bersiri. Ia berbentuk ‟guide sheet’. ”handout” dan ada yang berbentuk Panduan Pembelajaran(study guides). 4 . manakala ”picture series” merupakan maklumat yang disampaikan dalam gambar bersiri.

Rajah 3: Contoh handout Nota atau catatan yang dibuat oleh guru atau tenaga pengajar yang diedarkan kepada murid. Perbezaan yang nyata terhadap ”handout” dengan ”study guides” adalah dari aspek penjelasan isi bagi sesuatu topik pengajaran.4 Panduan Pembelajaran (Study Guides) Secara kasarnya ” study guides” ini mempunyai ciri seakan-akan serupa dengan ”handout” dari aspek penggunaannya. Pada ”handout” penjelasan yang dapat kita lihat adalah ringkas terhadap sesuatu topik manakala ”study guides” maklumat yang diterangkan itu didapati terperinci 5 . Maklumat yang terdapat dalam bahan edaran itu antara lainya adalah jadual pelajaran. Lazimnya catatan itu berkaitan dengan isi pelajaran. sumber-sumber bahan untuk rujukan.3. sinopsis pelajaran dan objektif yang ingin dicapai. Biasanya pelatih-pelatih akan menggunakan manual ini untuk melaksanakan sesuatu kerja atau projek mengikut langkahlangkah yang instruktornya telah rancang dan catatkan di manual yang diedarkan itu. 3.3 Manual Manual adalah petunjuk yang praktikal bagi sesuatu kerja yang perlu dilaksanakan. Kedua-dua bahan ini bertujuan untuk murid dan poeserta membuat latihan. tugas-tugas yang perlu disempurnakan.

0 Kebaikan Bahan Bercetak Bahan bercetak sebagaimana yang tersenarai di atas jika dibandingkan dengan media lain. ii.3. Ia dapat menarik perhatian seseorang dengan menampilkan sesuatu yang dimiliki oleh sesebuah organisasi. ia berbentuk risalah (brochure) surat khabar. Pembaca boleh mengambil masa yang lama untuk mencerna isi maklumat yang terkandung di dalamnya dan boleh diulang-ulang mengikut keperluan pengguna. 3. 4. iii. mudah disebar.6 Bahan Bercetak Sebagai bahan Peningkatan Ilmu Bahan bercetak berbentuk buku boleh berperanan sebagai alat yang dapat meningkatkan ilmu seseorang dengan lebih mendalam. Bahan bercetak mampu menyimpan maklumat yang konsisten dan tepat dan dapat menghasilkan kesamaan pengertian maklumat untuk hari ini dan juga untuk sedekad yang akan datang. Lazimnya.5 Bahan Bercetak Sebagai Bahan Maklumat Bahan bercetak berperanan sebagai bahan maklumat foreka dengan tujuan untuk memberi mahlumat dan mitibasi. mudah dipindah-pindahkan dari seorang pengguna kepada pengguna yang lain. iv. laporan tahunan dan sebagainya. fiksyen dan bukan fiksyen yang Dewey klasifikasikan kepada 10 kod yang bermula dari kod 000 hingga ke kod 999 dan Library Congress menggunakan notasi bercampur. v. Bahan bercetak digunakan begitu meluas kerana terdapat beberapa ciri yang positif seperti berikut: 6 . ia mempunyai beberapa kebaikan seperti berikut: i. Bentuk bahan bercetak didapati mudah dibawa dan mudah juga digunakan di mana sahaja. bahan bercetak didapati lebih ekonomi. Jenis bahan berbentuk buku dan bukan buku ini boleh diklasifikasikan pada bahan rujukan.

Tidak menggunakan alat lain semasa menggunakannya. 4.1 Kelemahan Bahan Bercetak Bahan bercetak apabila dibandingkan dengan media lain seperti audio. Mudah dikemas kini.a. Bahan bercetak mempunyai latihan di akhir modulnya. maka bahan pembaca bercetak akan banyak bergantung masalah pada untuk kebolehan individu menguasai bacaan. Mudah disedia dan diterbitkan. f. b. video terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: i. tempat dan tempoh g. jadual dan gambar-gambar kartun. d. masa. Bahan bercetak tidak dapat menampilkan gambar bergerak dan bersuara yang dapat memberikan pengalaman murid bersifat konkrit. Murid dapat mengawal pembelajaran mereka. Maklum balas tidak dapat disampaikan serta merta kecuali menggunakan kemudahan telefon atau internet. 7 . mempunyai pengajaran yang sudah dirancang dengan penerangannya dilengkapkan dengan gambar. carta. Keberkesanan lemah iii. Jika kebolehan membaca menghadapi memahami isi maklumat. Digunakan begitu meluas. e. Digunakan sebagai alat pengajaran utama. c. ii.

cetakan tempatan atau cetakan sendiri berharga murah dan boleh disediakan dengan cepat. dalam buku kerja tersebut. memerlukan kebolehan murid • Pendapat-pendapat yang berbeza serta membaca. 8 Faktor Fizikal Kos . • Tidak memerlukan alat yang kompleks  Bahan bercetak tidak dan mahal untuk menyampaikan akan dapat menarik maklumat. • Bahan-bahan tercetak boleh dibaca dengan cepat. adalah bahan yang • Buku kerja boleh diterbitkan bersama mudah kelihatan dengan buku teks atau siri kuliah untuk buruk apabila sudah membolehkan murid belajar dengan terlalu lama dan ada lebih berkesan dan maklumat dari teks kemungkinan menjadi atau siri kuliah boleh dimasukkan ke reput.  Penggunaan bahan• Maklumat penting boleh dipelajari tanpa bahan bercetak mengikut sesuatu masa pengajaran. • Bahan bercetak beri lebih banyak peluang kepada murid untuk mengambil peranan dan bahagian yang aktif. • Bahan-bahan bercetak.KEKUATAN DAN KEKURANGAN BAHAN BERCETAK SEBAGAI SUMBER BERCETAK SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGAJIAN PEMBELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL Aspek Masa Perancangan Kekuatan Kekurangan • Murid-murid boleh menggunakannya mengikut kadar kecepatan mereka sendiri. bahan bercetak • Bahan bercetak adalah bahan mudah selalunya berwarna alih mengikut keadaan atau keperluan hitam putih tajuk atau subjek yang berkenaan • Pencetakan bahan yang banyak akan mengurangkan kos jika dibandingkan dengan bahan pandang-dengar yang lain. aspek-aspek berlainan boleh dikaji pada  Bahan bercetak tidak satu masa yang sama dan boleh tahan lama kerana diulangkaji kembali atau dirujuk oleh bahan bercetak murid beberapa kali jika perlu. perhatian murid jika • Tidak memerlukan bekalan kuasa digunakan oleh guru elektrik atau sumber cahaya semasa terlalu kerap kerana menggunakannya.

Perbuatan terlalu bergantung kepada teks kadangkala boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan mereka menganggap jumlah buku-buku teks yang ada dan boleh digunakan di sekolah terlau banyak sehingga mereka tidak perlu mencari bahan-bahan daripada sumber-sumber lain. kebiasaan dan kecenderungan menggunakan teks bahasa dalam pendidikan. Pemilihan bahan buku amatlah penting dengan kesesuaian pembaca. Di samping itu jumlah muka surat yang sedikit juga akan memberi kepuasan dan secara langsung memberi menggalakkan untuk membaca lebih banyak lagi. Penggunaan buku teks telah menjadi amalan biasa dan tradisi bagi sesetengah guru. pengajaran bahasa akan memberi kesan yang lebih baik. bahan-bahan tambahan dari jabatan-jabatan tertentu dalam Kementerian Pendidikan Negeri. selain daripada bahan-bahan binaan sendiri. surat khabar dan risalah. buku-buku teks dalam andaian lain sudah lebih dari mencukupi. Daerah dan lain-lain. Sebenarnya kedudukan teks. Dengan itu. Anggapan seperti ini sebenarnya memanglah kurang wajar kerana seperti yang kita semua sedari. jurnal. 9 . buku-buku teks itu sendiri mempunyai kelemahan-kelemahannya yang tersendiri. Di sekolah-sekolah kini.5. bahan-bahan pengajaran yang lazim digunakan oleh guru adalah diambil daripada bahan-bahan yang terdapat daripada buku-buku teks.0 Cadangan Mengatasi Bahan cetak mengandungi buku. menarik hati pelajar dan dapat mengurangkan masalah yang timbul. bahan-bahan pengajaran yang sering dan paling utama digunakan oleh guru. Buku yang mengandungi saiz font yang besar dengan ilustrasi berwarna amat menarik para pembaca di peringkat permulaan bacaan. majalah.guru ialah bahan-bahan daripada buku teks. Penggunaannya melalui cara yang lebih luas dan kepelbagaian kegiatan amat diperlukan. pengajaran dan pembelajaran seperti itu bukanlah satu cara yang baik untuk diamalkan dan dikekalkan. Walau bagaimanapun.

Sebagai guru. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. papan hitam. mengurus dan menggunakan sumber secara bijak selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara serta tidak bercanggah dengan nilai masyarakat. mendengar. Penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran mewujudkan sikap yakin kepada diri sendiri seseorang murid itu dan melatih kemahiran belajar sepanjang hayat. Ia bukan sahaja membantu murid-murid yang lembab dalam pembelajaran malah membolehkan murid-murid menjadi pengetahuan mengikut pilihan. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh muridmurid. kadar dan proaktif dan membina kehendak sendiri.0 Rumusan Sumber pengajaran ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Hasil kajian menunjukkan bahawa pembelajaran yang berkesan boleh tercapai sekiranya murid-murid terlibat aktif dalam pembelajaran. maka saiz font dicetak lebih kecil dan jumlah perkataan dalam sesuatu muka surat akan bertambah di samping ilustrasi juga dikurangkan. rasa. kita haruslah tahu memilih. Murid-murid perlu melihat. mendengar dan melakukan sesuatu aktiviti. hidu dan sebagainya. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. 10 .Apabila penguasaan bacaan meningkat. kapur dan gambar-gambar sahaja. Sebagai guru kita perlu memahami cara pemilihan bahan buku yang sesuai dengan usia kanak-kanak dan tahap penguasaan bacaan kanak-kanak. 6.

Publishing Sdn.html mengajar-buku- 11 . (2008).com/ http://www.A. Pendidikan sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4.blogspot.com/2008/09/11/kaedah-penyesuaian-bahan-bantuteks/ http://epulldpliukm.Bhd. CARIAN INTERNET http://awikole.com/category/bahan-bantu-mengajar/ http://www.com.7.com. Mok Soon Sang. B. Panduan Mengurus Pusat SUmber Sekolah. PTS Professional. Marshall Cavendish Education.wordpress. (2005). Penerbitan Multimedia Sdn. Azman Larut.kaunselingskbt2.Bhd.my/Home/EditorsCorner/BM/Article?Key=34a78a8c6591-4be9-872f-acad9737199 http://cikguhaidi. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi.wikipedia. Sentosa Sdn.com/bahan-bantu-mengajar.wordpress.A (UKM).google. Bhd.com/2009/02/1-introduction-18.blogspot.com/ http://ms.Bhd.Bhd.htm http://news. Mazlan Ismail M.mylaunchpad.0 Rujukan Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum (2004) Buku Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Sekolah Kebangsaan. Dawama Sdn. Panel Penulis Pusat Perkembangan Kurikulum (2004) Buku Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 4 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.blogspot.org/wiki/Teori-pembelajaran-dan-pengajaran http://instructiontheorycourse.my/#hl=en&xhr=t&q=bahan+bantu+mengajar+bahasa+m elayu&cp=0&pq=filetype%3Adoc%22bahan%20bantu%20mengajar %22&pf=p&sclient=psy&source=h p&aq=0&aqi=&aql=&oq= %22bahan+bantu+mengajar%22&pbx=1&fp=1&bs=1&cad=b http://qaryafikir. Multi Educational Book Enterprise Sdn. Hons (2010).

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->