Langkah-langkah Menghantar Data SMM Secara Email Mulai Jan 2011

1. 2. 3. 4. Lengkapkan data SMM seperti maklumat pada tarikh data dikehendaki. Cetakkan Lampiran Pengesahan setelah data disemak betul dan lengkap oleh GPK HEM. Hantar Cetakan Lampiran Pengesahan kepada Unit HEM, JPN SAHAJA. Sila pastikan fail DATAHEM dalam bentuk zip dan teks fail dalam folder HEM dihapuskan(delete) sebelum proses eksport dijalankan jika teks fail lebih daripada 5 (lima). 5. Sila pastikan Regional Setting betul seperti paparan berikut sebelum eksport data.

6. Kemudian Eksport tanpa disket dan satu zip fail akan kelihatan dalam folder C:\HEM.

ATAU

ATAU

Hantar Data SMM dengan cara attachment email kepada Encik Tee ( Penyelia HEM PPD AG) dan salinan kepada Encik Francis Wong (JU SMM Negeri) SEBELUM Tarikh Tamat Penghantaran Data Yang Ditetapkan.com Email Encik Francis Wong: smmmelaka@gmail. Rename zip fail dari DATAHEM ke KOD SEKOLAH dan DATA BULAN hantar data.com 10. Cari zip fail dalam C:\HEM yang telah Rename sebelum ini dan tekan Open.7. Contoh: 8. sila taipkan alamat email dan ruangan Subject taipkan DATA SMM diikuti NAMA SEKOLAH dan BULAN hantar data (SEMUA DALAM HURUF BESAR). 9. 12. Kemudian tekan butang Attach a file seperti berikut: 11. Contoh: Email Encik Tee: smmppdag@gmail. Pada ruangan To dalam email. . Tunggu sehingga zip fail tamat diupload seperti paparan di bawah.

13. 14. sila hubungi 1. Encik Tee Khok How (Penyelia HEM PPD AG) 016-6468828. 2. Kemudian tekan butang Send. Encik Francis Wong (JU SMM Negeri. GPK HEM SK(P) Methodist 1) 012-3118861 . Encik Rostam bin Tompang (Penyelia Kesihatan JPN) 013-6547654 3.”  Paparan email di atas adalah dari Gmail. Data tuan telah diterima. “Terima Kasih. Satu email maklum balas dari Unit Hem PPDAG seperti berikut akan dihantar selepas email berjaya diterima. Paparan mungkin berlainan untuk email yang lain Sebarang pertanyaan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.