DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pertandingan dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan ini memberi peluang kepada sekolah-sekolah di seluruh tanah air mementaskan karya terpilih masing-masing berdasarkan teks KOMSAS semasa. 1.2 Pertandingan Peringkat Daerah dikendalikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 1.3 Pertandingan Peringkat Negeri akan dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. 1.4 Johan setiap negeri akan mewakili negeri ke pertandingan peringkat Kebangsaan yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.5 Pertandingan Drama KOMSAS anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia merujuk pengajaran dan pembelajaran teks komponen sastera dan aktiviti kokurikulum akademik.

2.0

SUMBER Drama daripada teks Komponen Sastera tingkatan 1 hingga 5.

3.0

TEMA Nilai-nilai Murni Ke Arah Menjana Kecemerlangan Modal Insan.

4.0

PENYERTAAN 4.1 Murid-murid tingkatan 1 hingga 5 Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Kerajaan Bantuan Kerajaan. 4.2 Jumlah individu yang terlibat dalam produksi hendaklah tidak melebihi 15 orang termasuk pengarah, pelakon dan krew. 133

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Penggunaan prop yang berbahaya sama ada digunakan atau sebagai hiasan sewaktu pementasan seperti benda-benda tajam atau senjata dalam bentuk asal adalah TIDAK DIBENARKAN. 6. ledakan dan api TIDAK 6. gas. projektor LCD serta pancaran laser TIDAK DIBENARKAN.3 Skrip perlu dihantar kepada urus setia semasa pendaftaran. 4. Unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat tempatan.1 Ruang lakon hanya DIBATASKAN di pentas yang disediakan.0 SKRIP 5.5.3 Senarai nama pelakon dan tenaga produksi hendaklah mendapat pengesahan daripada Pengetua sekolah masing-masing sebelum dikemukakan untuk pertandingan. 6.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 4..6 Penyertaan pelbagai kaum dalam kumpulan yang menyertai pertandingan amat digalakkan. sebaliknya hendaklah menggunakan replika ( yang selamat ) sahaja.2 Prop yang perlu dan bersesuaian dengan skrip sahaja dibenarkan.5.2 Guru Pembimbing/ Jurulatih .3 Penggunaan bahan DIBENARKAN.1 Pegawai Penyelaras Negeri 4. 5.2 Skrip boleh diimprovisasi dan diadaptasi tetapi tidak terpesong daripada skrip asal.. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .4 Penggunaan alatan multimedia seperti projektor tayangan. serta bercanggah dengan agama dan keperibadian bangsa Malaysia juga dilarang dalam pementasan. 6.5 Setiap pasukan dibenarkan menghantar tiga ( 03 ) orang guru berdasarkan kapasiti berikut : 4. dialog atau kostum yang dipakai.4 Guru pembimbing / jurulatih hendaklah dilantik dalam kalangan guru. 5.5 Kumpulan drama TIDAK DIBENARKAN memaparkan unsur-unsur mengghairahkan/ berbaur lucah sama ada melalui perlakuan.. . 1 orang 2 orang 4. 6.. letupan.0 DISIPLIN PENTAS. 5.1 Petikan skrip daripada mana-mana buku teks Komponen Sastera Melayu ( KOMSAS ) Tingkatan 1 hingga 5 – drama semasa. 6.

6 Pengolahan bahasa yang baik dan indah serta gramatis 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .7 Setiap kumpulan mestilah mematuhi peraturan penggunaan dewan atau pentas dan bertanggungjawab terhadap pemunggahan prop/ set dan kebersihan selepas produksi serta memastikan keselamatan premis yang digunakan.3 Intonasi dan nada suara yang kuat.1.1.2 Pemilihan kosa kata yang betul.1 Persembahan tidak melebihi 30 minit.1.1.2 Masa untuk persiapan dihadkan selama 5 minit dan masa mengosongkan pentas dihadkan selama 5 minit. 7.0 MASA PERSEMBAHAN 7. tidak termasuk masa transisi.1.4 Penggunaan kata. jelas dan sesuai dengan watak 8. jelas dan sesuai dengan watak 8.3 Masa persembahan dikira bermula daripada intro persembahan sama ada dalam bentuk muzik. frasa.6 Kumpulan juga DILARANG mempamerkan aksi-aksi kekejaman terhadap manusia / haiwan serta perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan dasar kerajaan.0 PEMARKAHAN 8. 8. perumpamaan dan pantun mengikut situasi yang sesuai dengan watak 8.1 Bahasa ( 40 markah ) 8. bahasa kiasan. 6.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6. 7.1 Pengucapan dialog yang lancar menggunakan struktur ayat yang betul dari segi tatabahasa dan sesuai dengan watak 8.1.5 Memperlihatkan penggunaan ragam bahasa yang sejadi sesuai dengan watak dan budaya setempat 8. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong 5 markah daripada markah keseluruhan. 7. peribahasa. aksi atau dialog.

2 8.3. Pelakon berjaya memperlihatkan lakonan melalui pergerakan ( gerak.2. intonasi dan projeksi ) yang baik . pemikiran dan nilai-nilai murni dengan jelas. berfungsi dan dimanfaatkan. 8. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan (sebagai satu ensembel) dengan baik. Pelakon berjaya memperlihatkan penghayatan watak dengan baik.4.3.2 Persembahan (20 markah) 8.4 Sinematografi ( 10 markah ) 8. Memperlihatkan persembahan yang kaya dengan eleman dramatik.2 8.3 Lakonan ( 20 markah ) 8.3 8.5 8.3. Rekaan/pilihan dimanfaatkan.2 8. Tatarias yang memperkuatkan watak dan perwatakan. prop yang menarik.4 Rekaan set yang menarik.4.1 8.3. Memperlihatkan persembahan yang kreatif.2.3. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan ( suara – artikulasi.4 8. 8.6 Pelakon berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dengan baik.3 8.1 8. Pelakon berjaya mengolah bahasa dengan baik dan indah. Memperlihatkan sebuah persembahan yang berjaya mengangkat tema.2.4 8.1 8.4.2. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3.2.3 8.4.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8. gerak isyarat / gesture dan ekspresi ) dengan baik.5 Memperlihatkan persembahan yang meyakinkan. berfungsi dan Rekaan cahaya yang menarik dan bermakna. Memperlihatkan persembahan yang menarik.

1 Peringkat Daerah dinilai oleh 3-5 orang hakim.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8.6 Rekaan/pilihan kostum yang sesuai. 9. 8. 9.1 8. Pengarah berjaya membentuk dan mengawal keseluruhan lakonan dengan baik.6 Hakim mesti mematuhi peraturan pertandingan kertas konsep Kementerian Pelajaran Malaysia. 9.2 8.4.5. termasuk Ketua Hakim. individu serta sekolah. termasuk Ketua Hakim. 9.1 Semua peserta hendaklah menjaga disiplin diri sepanjang pertandingan ini berlangsung terutama tatacara berpakaian dan adab kelakuan bagi menjaga nama baik program.2 Peringkat Negeri dinilai oleh 3-5 orang hakim.0 PENGHAKIMAN / PENILAIAN. 9. 9. Kesan khas dan kesan bunyi yang menarik dan berkesan.5.3 Pengarah berjaya melakukan tafsiran yang tepat dan menarik terhadap skrip. 9. Pengarah berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dalam drama. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .4.5 Pengarahan ( 10 markah ) 8. menarik dan mampu memperkuatkan watak dan perwatakan.7 Keputusan Panel Hakim adalah MUKTAMAD.3 Peringkat Kebangsaan dinilai oleh 5 orang hakim. termasuk Ketua Hakim.5 Keputusan rasmi dibuat secara sistem juri.5 8.4 Setiap hakim akan menilai pertandingan secara keseluruhan. 10.5.0 DISIPLIN PESERTA 10. 9.

berseluar pendek. 10. Setiap pasukan mestilah mematuhi arahan dan peraturan pihak penganjur/ pengelola bagi memastikan kelancaran program. termasuk Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . 12.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia.2 Penggunaan selipar.1 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak MEMBATALKAN penyertaan kumpulan yang melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kertas konsep .3 11. baju ’t’ tanpa kolar serta pakaian yang mencolok mata adalah DILARANG sama sekali sewaktu menonton persembahan sepanjang pertandingan berlangsung.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 10.0 TINDAKAN 11.

133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .... sebutan jelas dan lancar Pengolahan bahasa yang baik..........10 Pengarahan ( 10 markah ) Lemah: 1 ...6 Baik: 7 .3 Baik: 4 .40 Markah Catatan Bahasa (40 markah) Persembahan ( 20 markah ) Lemah: 1 .. kesan bunyi..14 Cemerlang: 15 .. indah & gramatis Meyakinkan/ menarik Kreativiti/Dramatik Pemikiran Penghayatan watak Gesture/gerak isyarat Kesatuan lakonan Pentafsiran watak Rekaan Set Prop....6 Baik: 7 .. Sekolah Tajuk Drama : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… Perkara Struktur tatabahasa yang betul.20 Lakonan ( 20 markah ) Lemah: 1 .....7 Cemerlang: 8 ...20 Sinematografi ( 10 markah ) Lemah: 1 ..10 100 Tandatangan Hakim : .3 Baik: 4 .7 Cemerlang: 8 ..DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PEMARKAHAN DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Giliran No...........14 Cemerlang:15 . cahaya Tatarias Tafsir skrip Bentuk watak Kawalan keseluruhan JUMLAH Kriteria Penskoran Lemah: 1 – 10 Baik: 11 – 29 Cemerlang: 30 ...

... GILIRAN PESERTA MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4//5 Tandatangan Hakim………………………………..................................DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN HAKIM INDIVIDU PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN Nama : ....... 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .............................. Tarikh : .........................

DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN GILIRAN HAKIM PESERTA 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim. ……………………………………… ( ) 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

KEPUTUSAN INDIVIDU WATAK JUDUL DRAMA GILIRAN ANUGERAH PELAKON LELAKI TERBAIK PELAKON PEREMPUAN TERBAIK PELAKON PEMBANTU LELAKI TERBAIK PELAKON PEMBANTU PEREMPUAN TERBAIK SINEMATOGRAFI TERBAIK PENGARAH TERBAIK HAKIM 1 2 3 4 5 PENGESAHAN HAKIM NAMA TANDATANGAN TARIKH 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . KEPUTUSAN KESELURUHAN GILIRAN PESERTA JUDUL DRAMA KEDUDUKAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA B.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN A.