DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pertandingan dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan ini memberi peluang kepada sekolah-sekolah di seluruh tanah air mementaskan karya terpilih masing-masing berdasarkan teks KOMSAS semasa. 1.2 Pertandingan Peringkat Daerah dikendalikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 1.3 Pertandingan Peringkat Negeri akan dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. 1.4 Johan setiap negeri akan mewakili negeri ke pertandingan peringkat Kebangsaan yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.5 Pertandingan Drama KOMSAS anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia merujuk pengajaran dan pembelajaran teks komponen sastera dan aktiviti kokurikulum akademik.

2.0

SUMBER Drama daripada teks Komponen Sastera tingkatan 1 hingga 5.

3.0

TEMA Nilai-nilai Murni Ke Arah Menjana Kecemerlangan Modal Insan.

4.0

PENYERTAAN 4.1 Murid-murid tingkatan 1 hingga 5 Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Kerajaan Bantuan Kerajaan. 4.2 Jumlah individu yang terlibat dalam produksi hendaklah tidak melebihi 15 orang termasuk pengarah, pelakon dan krew. 133

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

. 6. 1 orang 2 orang 4.3 Senarai nama pelakon dan tenaga produksi hendaklah mendapat pengesahan daripada Pengetua sekolah masing-masing sebelum dikemukakan untuk pertandingan. letupan.2 Guru Pembimbing/ Jurulatih . .5 Setiap pasukan dibenarkan menghantar tiga ( 03 ) orang guru berdasarkan kapasiti berikut : 4. 4.1 Petikan skrip daripada mana-mana buku teks Komponen Sastera Melayu ( KOMSAS ) Tingkatan 1 hingga 5 – drama semasa. projektor LCD serta pancaran laser TIDAK DIBENARKAN.0 DISIPLIN PENTAS.5.3 Penggunaan bahan DIBENARKAN.5 Kumpulan drama TIDAK DIBENARKAN memaparkan unsur-unsur mengghairahkan/ berbaur lucah sama ada melalui perlakuan. 6.4 Penggunaan alatan multimedia seperti projektor tayangan. sebaliknya hendaklah menggunakan replika ( yang selamat ) sahaja. serta bercanggah dengan agama dan keperibadian bangsa Malaysia juga dilarang dalam pementasan.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .1 Pegawai Penyelaras Negeri 4.2 Prop yang perlu dan bersesuaian dengan skrip sahaja dibenarkan. 6. 5. 5. Unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat tempatan. ledakan dan api TIDAK 6.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 4.5. gas. 5.2 Skrip boleh diimprovisasi dan diadaptasi tetapi tidak terpesong daripada skrip asal.0 SKRIP 5. 6.6 Penyertaan pelbagai kaum dalam kumpulan yang menyertai pertandingan amat digalakkan.. dialog atau kostum yang dipakai.4 Guru pembimbing / jurulatih hendaklah dilantik dalam kalangan guru.. Penggunaan prop yang berbahaya sama ada digunakan atau sebagai hiasan sewaktu pementasan seperti benda-benda tajam atau senjata dalam bentuk asal adalah TIDAK DIBENARKAN.3 Skrip perlu dihantar kepada urus setia semasa pendaftaran. 6.1 Ruang lakon hanya DIBATASKAN di pentas yang disediakan. 4.

3 Masa persembahan dikira bermula daripada intro persembahan sama ada dalam bentuk muzik.7 Setiap kumpulan mestilah mematuhi peraturan penggunaan dewan atau pentas dan bertanggungjawab terhadap pemunggahan prop/ set dan kebersihan selepas produksi serta memastikan keselamatan premis yang digunakan.2 Masa untuk persiapan dihadkan selama 5 minit dan masa mengosongkan pentas dihadkan selama 5 minit.1.2 Pemilihan kosa kata yang betul.4 Penggunaan kata.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6. aksi atau dialog. 6.1. 8.0 PEMARKAHAN 8.1.1.6 Pengolahan bahasa yang baik dan indah serta gramatis 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .1. peribahasa.1.1 Persembahan tidak melebihi 30 minit. frasa. 7.3 Intonasi dan nada suara yang kuat. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong 5 markah daripada markah keseluruhan.5 Memperlihatkan penggunaan ragam bahasa yang sejadi sesuai dengan watak dan budaya setempat 8.1 Pengucapan dialog yang lancar menggunakan struktur ayat yang betul dari segi tatabahasa dan sesuai dengan watak 8.6 Kumpulan juga DILARANG mempamerkan aksi-aksi kekejaman terhadap manusia / haiwan serta perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan dasar kerajaan. tidak termasuk masa transisi. bahasa kiasan. jelas dan sesuai dengan watak 8.0 MASA PERSEMBAHAN 7. 7. perumpamaan dan pantun mengikut situasi yang sesuai dengan watak 8. jelas dan sesuai dengan watak 8. 7.1 Bahasa ( 40 markah ) 8.

Memperlihatkan sebuah persembahan yang berjaya mengangkat tema.4. pemikiran dan nilai-nilai murni dengan jelas. 8. Memperlihatkan persembahan yang kaya dengan eleman dramatik.6 Pelakon berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dengan baik.5 Memperlihatkan persembahan yang meyakinkan. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .2. Pelakon berjaya memperlihatkan lakonan melalui pergerakan ( gerak. Tatarias yang memperkuatkan watak dan perwatakan. gerak isyarat / gesture dan ekspresi ) dengan baik. berfungsi dan Rekaan cahaya yang menarik dan bermakna. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan (sebagai satu ensembel) dengan baik.2.3 8.3.2.3.2 Persembahan (20 markah) 8.2.4.1 8.3. Pelakon berjaya memperlihatkan penghayatan watak dengan baik.2 8. Memperlihatkan persembahan yang menarik.3 8.5 8.3. 8. intonasi dan projeksi ) yang baik . berfungsi dan dimanfaatkan.1 8.4.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8.4 8.2 8.4 Sinematografi ( 10 markah ) 8.2. prop yang menarik. Rekaan/pilihan dimanfaatkan.4.3.2 8.3 Lakonan ( 20 markah ) 8. Memperlihatkan persembahan yang kreatif.3 8.4 8. Pelakon berjaya mengolah bahasa dengan baik dan indah.4 Rekaan set yang menarik. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan ( suara – artikulasi.3.1 8.

2 8. 9. termasuk Ketua Hakim. Pengarah berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dalam drama. Kesan khas dan kesan bunyi yang menarik dan berkesan. individu serta sekolah.5 Pengarahan ( 10 markah ) 8.5. 9. 9.2 Peringkat Negeri dinilai oleh 3-5 orang hakim.5 Keputusan rasmi dibuat secara sistem juri.4.5.1 Semua peserta hendaklah menjaga disiplin diri sepanjang pertandingan ini berlangsung terutama tatacara berpakaian dan adab kelakuan bagi menjaga nama baik program. 10.1 8.5 8.1 Peringkat Daerah dinilai oleh 3-5 orang hakim.7 Keputusan Panel Hakim adalah MUKTAMAD.6 Hakim mesti mematuhi peraturan pertandingan kertas konsep Kementerian Pelajaran Malaysia.0 DISIPLIN PESERTA 10.3 Peringkat Kebangsaan dinilai oleh 5 orang hakim. 9.4.4 Setiap hakim akan menilai pertandingan secara keseluruhan. Pengarah berjaya membentuk dan mengawal keseluruhan lakonan dengan baik.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8.5. 9. 9. menarik dan mampu memperkuatkan watak dan perwatakan. 8.3 Pengarah berjaya melakukan tafsiran yang tepat dan menarik terhadap skrip. 9. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .6 Rekaan/pilihan kostum yang sesuai. 9. termasuk Ketua Hakim. termasuk Ketua Hakim.0 PENGHAKIMAN / PENILAIAN.

DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 10. 10. 12.3 11.2 Penggunaan selipar. termasuk Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah. berseluar pendek.0 TINDAKAN 11. Setiap pasukan mestilah mematuhi arahan dan peraturan pihak penganjur/ pengelola bagi memastikan kelancaran program. baju ’t’ tanpa kolar serta pakaian yang mencolok mata adalah DILARANG sama sekali sewaktu menonton persembahan sepanjang pertandingan berlangsung.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .1 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak MEMBATALKAN penyertaan kumpulan yang melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kertas konsep .

..3 Baik: 4 ........... Sekolah Tajuk Drama : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… Perkara Struktur tatabahasa yang betul... 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .. indah & gramatis Meyakinkan/ menarik Kreativiti/Dramatik Pemikiran Penghayatan watak Gesture/gerak isyarat Kesatuan lakonan Pentafsiran watak Rekaan Set Prop...20 Lakonan ( 20 markah ) Lemah: 1 .10 Pengarahan ( 10 markah ) Lemah: 1 .14 Cemerlang:15 ........3 Baik: 4 .6 Baik: 7 ......7 Cemerlang: 8 ..10 100 Tandatangan Hakim : ..20 Sinematografi ( 10 markah ) Lemah: 1 .40 Markah Catatan Bahasa (40 markah) Persembahan ( 20 markah ) Lemah: 1 . sebutan jelas dan lancar Pengolahan bahasa yang baik. kesan bunyi.14 Cemerlang: 15 .7 Cemerlang: 8 .......... cahaya Tatarias Tafsir skrip Bentuk watak Kawalan keseluruhan JUMLAH Kriteria Penskoran Lemah: 1 – 10 Baik: 11 – 29 Cemerlang: 30 .DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PEMARKAHAN DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Giliran No..6 Baik: 7 .

......DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN HAKIM INDIVIDU PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN Nama : ..................... Tarikh : ........................................... GILIRAN PESERTA MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4//5 Tandatangan Hakim……………………………….. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ...........................

……………………………………… ( ) 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN GILIRAN HAKIM PESERTA 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim.

KEPUTUSAN INDIVIDU WATAK JUDUL DRAMA GILIRAN ANUGERAH PELAKON LELAKI TERBAIK PELAKON PEREMPUAN TERBAIK PELAKON PEMBANTU LELAKI TERBAIK PELAKON PEMBANTU PEREMPUAN TERBAIK SINEMATOGRAFI TERBAIK PENGARAH TERBAIK HAKIM 1 2 3 4 5 PENGESAHAN HAKIM NAMA TANDATANGAN TARIKH 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . KEPUTUSAN KESELURUHAN GILIRAN PESERTA JUDUL DRAMA KEDUDUKAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA B.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful