DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pertandingan dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan ini memberi peluang kepada sekolah-sekolah di seluruh tanah air mementaskan karya terpilih masing-masing berdasarkan teks KOMSAS semasa. 1.2 Pertandingan Peringkat Daerah dikendalikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 1.3 Pertandingan Peringkat Negeri akan dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. 1.4 Johan setiap negeri akan mewakili negeri ke pertandingan peringkat Kebangsaan yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.5 Pertandingan Drama KOMSAS anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia merujuk pengajaran dan pembelajaran teks komponen sastera dan aktiviti kokurikulum akademik.

2.0

SUMBER Drama daripada teks Komponen Sastera tingkatan 1 hingga 5.

3.0

TEMA Nilai-nilai Murni Ke Arah Menjana Kecemerlangan Modal Insan.

4.0

PENYERTAAN 4.1 Murid-murid tingkatan 1 hingga 5 Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Kerajaan Bantuan Kerajaan. 4.2 Jumlah individu yang terlibat dalam produksi hendaklah tidak melebihi 15 orang termasuk pengarah, pelakon dan krew. 133

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

letupan.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 4. 6.1 Petikan skrip daripada mana-mana buku teks Komponen Sastera Melayu ( KOMSAS ) Tingkatan 1 hingga 5 – drama semasa.. dialog atau kostum yang dipakai.3 Penggunaan bahan DIBENARKAN. projektor LCD serta pancaran laser TIDAK DIBENARKAN.2 Prop yang perlu dan bersesuaian dengan skrip sahaja dibenarkan. Penggunaan prop yang berbahaya sama ada digunakan atau sebagai hiasan sewaktu pementasan seperti benda-benda tajam atau senjata dalam bentuk asal adalah TIDAK DIBENARKAN. 6. 6. gas. ledakan dan api TIDAK 6.1 Ruang lakon hanya DIBATASKAN di pentas yang disediakan.4 Guru pembimbing / jurulatih hendaklah dilantik dalam kalangan guru.. 6.0 DISIPLIN PENTAS.5. 5. 6.3 Skrip perlu dihantar kepada urus setia semasa pendaftaran. 1 orang 2 orang 4.0 SKRIP 5. Unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat tempatan.3 Senarai nama pelakon dan tenaga produksi hendaklah mendapat pengesahan daripada Pengetua sekolah masing-masing sebelum dikemukakan untuk pertandingan.5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .5 Kumpulan drama TIDAK DIBENARKAN memaparkan unsur-unsur mengghairahkan/ berbaur lucah sama ada melalui perlakuan. 4.4 Penggunaan alatan multimedia seperti projektor tayangan. serta bercanggah dengan agama dan keperibadian bangsa Malaysia juga dilarang dalam pementasan. 5.1 Pegawai Penyelaras Negeri 4.6 Penyertaan pelbagai kaum dalam kumpulan yang menyertai pertandingan amat digalakkan.2 Guru Pembimbing/ Jurulatih . .2 Skrip boleh diimprovisasi dan diadaptasi tetapi tidak terpesong daripada skrip asal.. 4. 5..5 Setiap pasukan dibenarkan menghantar tiga ( 03 ) orang guru berdasarkan kapasiti berikut : 4. sebaliknya hendaklah menggunakan replika ( yang selamat ) sahaja.

DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6.1. bahasa kiasan.0 PEMARKAHAN 8. frasa.6 Pengolahan bahasa yang baik dan indah serta gramatis 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .1. 7. jelas dan sesuai dengan watak 8. 6.7 Setiap kumpulan mestilah mematuhi peraturan penggunaan dewan atau pentas dan bertanggungjawab terhadap pemunggahan prop/ set dan kebersihan selepas produksi serta memastikan keselamatan premis yang digunakan.3 Masa persembahan dikira bermula daripada intro persembahan sama ada dalam bentuk muzik. peribahasa. jelas dan sesuai dengan watak 8.1 Persembahan tidak melebihi 30 minit. tidak termasuk masa transisi.2 Pemilihan kosa kata yang betul.1.0 MASA PERSEMBAHAN 7. 7. aksi atau dialog.1.3 Intonasi dan nada suara yang kuat.6 Kumpulan juga DILARANG mempamerkan aksi-aksi kekejaman terhadap manusia / haiwan serta perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan dasar kerajaan. 7. 8.1 Bahasa ( 40 markah ) 8.1 Pengucapan dialog yang lancar menggunakan struktur ayat yang betul dari segi tatabahasa dan sesuai dengan watak 8. perumpamaan dan pantun mengikut situasi yang sesuai dengan watak 8.1.1.4 Penggunaan kata.5 Memperlihatkan penggunaan ragam bahasa yang sejadi sesuai dengan watak dan budaya setempat 8.2 Masa untuk persiapan dihadkan selama 5 minit dan masa mengosongkan pentas dihadkan selama 5 minit. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong 5 markah daripada markah keseluruhan.

2. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan ( suara – artikulasi. gerak isyarat / gesture dan ekspresi ) dengan baik. Rekaan/pilihan dimanfaatkan.3. Pelakon berjaya memperlihatkan penghayatan watak dengan baik.2. prop yang menarik. berfungsi dan dimanfaatkan.1 8.4 Rekaan set yang menarik. Memperlihatkan persembahan yang kaya dengan eleman dramatik. Memperlihatkan persembahan yang menarik.3. Pelakon berjaya mengolah bahasa dengan baik dan indah.3. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .2 8. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan (sebagai satu ensembel) dengan baik. Memperlihatkan persembahan yang kreatif. Tatarias yang memperkuatkan watak dan perwatakan.4 Sinematografi ( 10 markah ) 8.2.2 8.1 8.3.5 8. berfungsi dan Rekaan cahaya yang menarik dan bermakna.4 8.3 8.2.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8. intonasi dan projeksi ) yang baik .2 Persembahan (20 markah) 8.2 8. pemikiran dan nilai-nilai murni dengan jelas.3 Lakonan ( 20 markah ) 8.4. Memperlihatkan sebuah persembahan yang berjaya mengangkat tema.3 8.3 8.5 Memperlihatkan persembahan yang meyakinkan.3.4 8.4. 8.4.6 Pelakon berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dengan baik.1 8. Pelakon berjaya memperlihatkan lakonan melalui pergerakan ( gerak. 8.3.4.2.

9. termasuk Ketua Hakim. 9. 9. termasuk Ketua Hakim.0 DISIPLIN PESERTA 10.5 Pengarahan ( 10 markah ) 8. 9.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8. Pengarah berjaya membentuk dan mengawal keseluruhan lakonan dengan baik. Kesan khas dan kesan bunyi yang menarik dan berkesan.4. Pengarah berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dalam drama.5. individu serta sekolah.5 8. termasuk Ketua Hakim. 8.1 Peringkat Daerah dinilai oleh 3-5 orang hakim.6 Rekaan/pilihan kostum yang sesuai.7 Keputusan Panel Hakim adalah MUKTAMAD.3 Peringkat Kebangsaan dinilai oleh 5 orang hakim. 9. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .5.1 8.6 Hakim mesti mematuhi peraturan pertandingan kertas konsep Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Semua peserta hendaklah menjaga disiplin diri sepanjang pertandingan ini berlangsung terutama tatacara berpakaian dan adab kelakuan bagi menjaga nama baik program.4.2 8. 9. 9. menarik dan mampu memperkuatkan watak dan perwatakan.2 Peringkat Negeri dinilai oleh 3-5 orang hakim.3 Pengarah berjaya melakukan tafsiran yang tepat dan menarik terhadap skrip. 10.5.4 Setiap hakim akan menilai pertandingan secara keseluruhan.0 PENGHAKIMAN / PENILAIAN. 9.5 Keputusan rasmi dibuat secara sistem juri.

3 11.2 Penggunaan selipar.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 10.0 TINDAKAN 11. 10. 12. baju ’t’ tanpa kolar serta pakaian yang mencolok mata adalah DILARANG sama sekali sewaktu menonton persembahan sepanjang pertandingan berlangsung. Setiap pasukan mestilah mematuhi arahan dan peraturan pihak penganjur/ pengelola bagi memastikan kelancaran program. termasuk Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah.1 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak MEMBATALKAN penyertaan kumpulan yang melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kertas konsep . berseluar pendek.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

cahaya Tatarias Tafsir skrip Bentuk watak Kawalan keseluruhan JUMLAH Kriteria Penskoran Lemah: 1 – 10 Baik: 11 – 29 Cemerlang: 30 ......6 Baik: 7 ....... indah & gramatis Meyakinkan/ menarik Kreativiti/Dramatik Pemikiran Penghayatan watak Gesture/gerak isyarat Kesatuan lakonan Pentafsiran watak Rekaan Set Prop.... Sekolah Tajuk Drama : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… Perkara Struktur tatabahasa yang betul...14 Cemerlang: 15 .... sebutan jelas dan lancar Pengolahan bahasa yang baik....40 Markah Catatan Bahasa (40 markah) Persembahan ( 20 markah ) Lemah: 1 .. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3 Baik: 4 ..3 Baik: 4 ..6 Baik: 7 ..7 Cemerlang: 8 ...DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PEMARKAHAN DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Giliran No..14 Cemerlang:15 .10 100 Tandatangan Hakim : ....7 Cemerlang: 8 .20 Sinematografi ( 10 markah ) Lemah: 1 ..... kesan bunyi..20 Lakonan ( 20 markah ) Lemah: 1 ...10 Pengarahan ( 10 markah ) Lemah: 1 ...

..................................................................... 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ...........DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN HAKIM INDIVIDU PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN Nama : .... GILIRAN PESERTA MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4//5 Tandatangan Hakim………………………………............. Tarikh : ..

DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN GILIRAN HAKIM PESERTA 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim. ……………………………………… ( ) 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

KEPUTUSAN KESELURUHAN GILIRAN PESERTA JUDUL DRAMA KEDUDUKAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA B.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN A. KEPUTUSAN INDIVIDU WATAK JUDUL DRAMA GILIRAN ANUGERAH PELAKON LELAKI TERBAIK PELAKON PEREMPUAN TERBAIK PELAKON PEMBANTU LELAKI TERBAIK PELAKON PEMBANTU PEREMPUAN TERBAIK SINEMATOGRAFI TERBAIK PENGARAH TERBAIK HAKIM 1 2 3 4 5 PENGESAHAN HAKIM NAMA TANDATANGAN TARIKH 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful