DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pertandingan dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan ini memberi peluang kepada sekolah-sekolah di seluruh tanah air mementaskan karya terpilih masing-masing berdasarkan teks KOMSAS semasa. 1.2 Pertandingan Peringkat Daerah dikendalikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 1.3 Pertandingan Peringkat Negeri akan dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. 1.4 Johan setiap negeri akan mewakili negeri ke pertandingan peringkat Kebangsaan yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.5 Pertandingan Drama KOMSAS anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia merujuk pengajaran dan pembelajaran teks komponen sastera dan aktiviti kokurikulum akademik.

2.0

SUMBER Drama daripada teks Komponen Sastera tingkatan 1 hingga 5.

3.0

TEMA Nilai-nilai Murni Ke Arah Menjana Kecemerlangan Modal Insan.

4.0

PENYERTAAN 4.1 Murid-murid tingkatan 1 hingga 5 Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Kerajaan Bantuan Kerajaan. 4.2 Jumlah individu yang terlibat dalam produksi hendaklah tidak melebihi 15 orang termasuk pengarah, pelakon dan krew. 133

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5 Setiap pasukan dibenarkan menghantar tiga ( 03 ) orang guru berdasarkan kapasiti berikut : 4.1 Pegawai Penyelaras Negeri 4. 6. 6.4 Penggunaan alatan multimedia seperti projektor tayangan.3 Skrip perlu dihantar kepada urus setia semasa pendaftaran. Unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat tempatan. 5.4 Guru pembimbing / jurulatih hendaklah dilantik dalam kalangan guru. serta bercanggah dengan agama dan keperibadian bangsa Malaysia juga dilarang dalam pementasan. projektor LCD serta pancaran laser TIDAK DIBENARKAN.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 4. 4.5 Kumpulan drama TIDAK DIBENARKAN memaparkan unsur-unsur mengghairahkan/ berbaur lucah sama ada melalui perlakuan.2 Guru Pembimbing/ Jurulatih .3 Penggunaan bahan DIBENARKAN. 5. .5. 1 orang 2 orang 4.0 SKRIP 5. 4.2 Prop yang perlu dan bersesuaian dengan skrip sahaja dibenarkan. letupan. 5.. 6. dialog atau kostum yang dipakai.5.. Penggunaan prop yang berbahaya sama ada digunakan atau sebagai hiasan sewaktu pementasan seperti benda-benda tajam atau senjata dalam bentuk asal adalah TIDAK DIBENARKAN. sebaliknya hendaklah menggunakan replika ( yang selamat ) sahaja.2 Skrip boleh diimprovisasi dan diadaptasi tetapi tidak terpesong daripada skrip asal.0 DISIPLIN PENTAS. 6...1 Petikan skrip daripada mana-mana buku teks Komponen Sastera Melayu ( KOMSAS ) Tingkatan 1 hingga 5 – drama semasa. gas.3 Senarai nama pelakon dan tenaga produksi hendaklah mendapat pengesahan daripada Pengetua sekolah masing-masing sebelum dikemukakan untuk pertandingan. 6.6 Penyertaan pelbagai kaum dalam kumpulan yang menyertai pertandingan amat digalakkan. ledakan dan api TIDAK 6.1 Ruang lakon hanya DIBATASKAN di pentas yang disediakan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .

1. 7. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong 5 markah daripada markah keseluruhan.1.1 Bahasa ( 40 markah ) 8.6 Pengolahan bahasa yang baik dan indah serta gramatis 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .1. peribahasa.3 Intonasi dan nada suara yang kuat.4 Penggunaan kata.1. jelas dan sesuai dengan watak 8. jelas dan sesuai dengan watak 8.6 Kumpulan juga DILARANG mempamerkan aksi-aksi kekejaman terhadap manusia / haiwan serta perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan dasar kerajaan. tidak termasuk masa transisi.0 PEMARKAHAN 8. 6. bahasa kiasan. 7.5 Memperlihatkan penggunaan ragam bahasa yang sejadi sesuai dengan watak dan budaya setempat 8.2 Pemilihan kosa kata yang betul. aksi atau dialog.2 Masa untuk persiapan dihadkan selama 5 minit dan masa mengosongkan pentas dihadkan selama 5 minit.1 Persembahan tidak melebihi 30 minit. perumpamaan dan pantun mengikut situasi yang sesuai dengan watak 8. 8.3 Masa persembahan dikira bermula daripada intro persembahan sama ada dalam bentuk muzik.1 Pengucapan dialog yang lancar menggunakan struktur ayat yang betul dari segi tatabahasa dan sesuai dengan watak 8.1.0 MASA PERSEMBAHAN 7. 7.1.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6.7 Setiap kumpulan mestilah mematuhi peraturan penggunaan dewan atau pentas dan bertanggungjawab terhadap pemunggahan prop/ set dan kebersihan selepas produksi serta memastikan keselamatan premis yang digunakan. frasa.

6 Pelakon berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dengan baik.5 Memperlihatkan persembahan yang meyakinkan. pemikiran dan nilai-nilai murni dengan jelas.4 8.2 8.2.2 8.1 8.4.3. Memperlihatkan sebuah persembahan yang berjaya mengangkat tema.3.2. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8. Pelakon berjaya memperlihatkan lakonan melalui pergerakan ( gerak.4 8.2. 8.3. intonasi dan projeksi ) yang baik .1 8.4.3 8.3 Lakonan ( 20 markah ) 8.2 8. prop yang menarik.4 Sinematografi ( 10 markah ) 8.5 8. Memperlihatkan persembahan yang kaya dengan eleman dramatik. Rekaan/pilihan dimanfaatkan. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan (sebagai satu ensembel) dengan baik. berfungsi dan Rekaan cahaya yang menarik dan bermakna. berfungsi dan dimanfaatkan.3.2 Persembahan (20 markah) 8. 8. Tatarias yang memperkuatkan watak dan perwatakan. Pelakon berjaya memperlihatkan penghayatan watak dengan baik.3.2. Pelakon berjaya mengolah bahasa dengan baik dan indah.3 8. Memperlihatkan persembahan yang kreatif.4 Rekaan set yang menarik.4.2. Memperlihatkan persembahan yang menarik.3. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan ( suara – artikulasi.3 8.1 8. gerak isyarat / gesture dan ekspresi ) dengan baik.4.

9. 9.5.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8.4.2 8. 10.6 Rekaan/pilihan kostum yang sesuai. Pengarah berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dalam drama.5 Pengarahan ( 10 markah ) 8.5.0 PENGHAKIMAN / PENILAIAN.7 Keputusan Panel Hakim adalah MUKTAMAD. 9.6 Hakim mesti mematuhi peraturan pertandingan kertas konsep Kementerian Pelajaran Malaysia. 9. Kesan khas dan kesan bunyi yang menarik dan berkesan. 9.5. individu serta sekolah.0 DISIPLIN PESERTA 10.4. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3 Pengarah berjaya melakukan tafsiran yang tepat dan menarik terhadap skrip. termasuk Ketua Hakim.1 Semua peserta hendaklah menjaga disiplin diri sepanjang pertandingan ini berlangsung terutama tatacara berpakaian dan adab kelakuan bagi menjaga nama baik program. 9. termasuk Ketua Hakim.1 8. menarik dan mampu memperkuatkan watak dan perwatakan.4 Setiap hakim akan menilai pertandingan secara keseluruhan.5 8. Pengarah berjaya membentuk dan mengawal keseluruhan lakonan dengan baik. 8.3 Peringkat Kebangsaan dinilai oleh 5 orang hakim.1 Peringkat Daerah dinilai oleh 3-5 orang hakim.5 Keputusan rasmi dibuat secara sistem juri. termasuk Ketua Hakim. 9. 9.2 Peringkat Negeri dinilai oleh 3-5 orang hakim.

Setiap pasukan mestilah mematuhi arahan dan peraturan pihak penganjur/ pengelola bagi memastikan kelancaran program. berseluar pendek.2 Penggunaan selipar. 10. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .0 TINDAKAN 11.1 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak MEMBATALKAN penyertaan kumpulan yang melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kertas konsep . 12. baju ’t’ tanpa kolar serta pakaian yang mencolok mata adalah DILARANG sama sekali sewaktu menonton persembahan sepanjang pertandingan berlangsung. termasuk Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia.3 11.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 10.

......6 Baik: 7 . 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ..14 Cemerlang: 15 .. indah & gramatis Meyakinkan/ menarik Kreativiti/Dramatik Pemikiran Penghayatan watak Gesture/gerak isyarat Kesatuan lakonan Pentafsiran watak Rekaan Set Prop.3 Baik: 4 ... sebutan jelas dan lancar Pengolahan bahasa yang baik..... cahaya Tatarias Tafsir skrip Bentuk watak Kawalan keseluruhan JUMLAH Kriteria Penskoran Lemah: 1 – 10 Baik: 11 – 29 Cemerlang: 30 .7 Cemerlang: 8 ... kesan bunyi.... Sekolah Tajuk Drama : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… Perkara Struktur tatabahasa yang betul.40 Markah Catatan Bahasa (40 markah) Persembahan ( 20 markah ) Lemah: 1 ....6 Baik: 7 .....10 Pengarahan ( 10 markah ) Lemah: 1 ....10 100 Tandatangan Hakim : .3 Baik: 4 .7 Cemerlang: 8 ...20 Sinematografi ( 10 markah ) Lemah: 1 .20 Lakonan ( 20 markah ) Lemah: 1 .......DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PEMARKAHAN DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Giliran No.14 Cemerlang:15 .....

........... 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ...... GILIRAN PESERTA MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4//5 Tandatangan Hakim……………………………….......................DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN HAKIM INDIVIDU PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN Nama : ................... Tarikh : ........................................

DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN GILIRAN HAKIM PESERTA 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim. ……………………………………… ( ) 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN A. KEPUTUSAN KESELURUHAN GILIRAN PESERTA JUDUL DRAMA KEDUDUKAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA B. KEPUTUSAN INDIVIDU WATAK JUDUL DRAMA GILIRAN ANUGERAH PELAKON LELAKI TERBAIK PELAKON PEREMPUAN TERBAIK PELAKON PEMBANTU LELAKI TERBAIK PELAKON PEMBANTU PEREMPUAN TERBAIK SINEMATOGRAFI TERBAIK PENGARAH TERBAIK HAKIM 1 2 3 4 5 PENGESAHAN HAKIM NAMA TANDATANGAN TARIKH 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful