DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.0

PENDAHULUAN 1.1 Pertandingan dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan ini memberi peluang kepada sekolah-sekolah di seluruh tanah air mementaskan karya terpilih masing-masing berdasarkan teks KOMSAS semasa. 1.2 Pertandingan Peringkat Daerah dikendalikan oleh Pejabat Pelajaran Daerah. 1.3 Pertandingan Peringkat Negeri akan dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. 1.4 Johan setiap negeri akan mewakili negeri ke pertandingan peringkat Kebangsaan yang akan dikendalikan oleh Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1.5 Pertandingan Drama KOMSAS anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia merujuk pengajaran dan pembelajaran teks komponen sastera dan aktiviti kokurikulum akademik.

2.0

SUMBER Drama daripada teks Komponen Sastera tingkatan 1 hingga 5.

3.0

TEMA Nilai-nilai Murni Ke Arah Menjana Kecemerlangan Modal Insan.

4.0

PENYERTAAN 4.1 Murid-murid tingkatan 1 hingga 5 Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Kerajaan Bantuan Kerajaan. 4.2 Jumlah individu yang terlibat dalam produksi hendaklah tidak melebihi 15 orang termasuk pengarah, pelakon dan krew. 133

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1 Ruang lakon hanya DIBATASKAN di pentas yang disediakan.5 Kumpulan drama TIDAK DIBENARKAN memaparkan unsur-unsur mengghairahkan/ berbaur lucah sama ada melalui perlakuan. Penggunaan prop yang berbahaya sama ada digunakan atau sebagai hiasan sewaktu pementasan seperti benda-benda tajam atau senjata dalam bentuk asal adalah TIDAK DIBENARKAN. 5. sebaliknya hendaklah menggunakan replika ( yang selamat ) sahaja. letupan.3 Senarai nama pelakon dan tenaga produksi hendaklah mendapat pengesahan daripada Pengetua sekolah masing-masing sebelum dikemukakan untuk pertandingan.1 Pegawai Penyelaras Negeri 4.2 Skrip boleh diimprovisasi dan diadaptasi tetapi tidak terpesong daripada skrip asal.5.5. Unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat tempatan.3 Skrip perlu dihantar kepada urus setia semasa pendaftaran.5 Setiap pasukan dibenarkan menghantar tiga ( 03 ) orang guru berdasarkan kapasiti berikut : 4. gas. 4.. 6. serta bercanggah dengan agama dan keperibadian bangsa Malaysia juga dilarang dalam pementasan.6 Penyertaan pelbagai kaum dalam kumpulan yang menyertai pertandingan amat digalakkan.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 4. projektor LCD serta pancaran laser TIDAK DIBENARKAN.. 6.1 Petikan skrip daripada mana-mana buku teks Komponen Sastera Melayu ( KOMSAS ) Tingkatan 1 hingga 5 – drama semasa.3 Penggunaan bahan DIBENARKAN. 6.4 Penggunaan alatan multimedia seperti projektor tayangan.2 Guru Pembimbing/ Jurulatih . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 . ledakan dan api TIDAK 6.2 Prop yang perlu dan bersesuaian dengan skrip sahaja dibenarkan. dialog atau kostum yang dipakai. 6.4 Guru pembimbing / jurulatih hendaklah dilantik dalam kalangan guru. 1 orang 2 orang 4.0 DISIPLIN PENTAS.. 6. 5. .. 4. 5.0 SKRIP 5.

1 Bahasa ( 40 markah ) 8. 7.1.1. 8.1 Pengucapan dialog yang lancar menggunakan struktur ayat yang betul dari segi tatabahasa dan sesuai dengan watak 8.0 PEMARKAHAN 8.5 Memperlihatkan penggunaan ragam bahasa yang sejadi sesuai dengan watak dan budaya setempat 8. frasa. 7. bahasa kiasan. peribahasa.1 Persembahan tidak melebihi 30 minit.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6.3 Masa persembahan dikira bermula daripada intro persembahan sama ada dalam bentuk muzik.0 MASA PERSEMBAHAN 7.6 Pengolahan bahasa yang baik dan indah serta gramatis 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . perumpamaan dan pantun mengikut situasi yang sesuai dengan watak 8. 7. aksi atau dialog. Persembahan yang melebihi masa yang ditetapkan akan dipotong 5 markah daripada markah keseluruhan.2 Masa untuk persiapan dihadkan selama 5 minit dan masa mengosongkan pentas dihadkan selama 5 minit. 6.1.1.4 Penggunaan kata.1. jelas dan sesuai dengan watak 8. tidak termasuk masa transisi.3 Intonasi dan nada suara yang kuat.7 Setiap kumpulan mestilah mematuhi peraturan penggunaan dewan atau pentas dan bertanggungjawab terhadap pemunggahan prop/ set dan kebersihan selepas produksi serta memastikan keselamatan premis yang digunakan.2 Pemilihan kosa kata yang betul. jelas dan sesuai dengan watak 8.1.6 Kumpulan juga DILARANG mempamerkan aksi-aksi kekejaman terhadap manusia / haiwan serta perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan dasar kerajaan.

berfungsi dan Rekaan cahaya yang menarik dan bermakna.3. prop yang menarik.3.1 8. Memperlihatkan persembahan yang kreatif.2. Pelakon berjaya memperlihatkan penghayatan watak dengan baik.2 8.5 Memperlihatkan persembahan yang meyakinkan.3. gerak isyarat / gesture dan ekspresi ) dengan baik. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3 Lakonan ( 20 markah ) 8. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan (sebagai satu ensembel) dengan baik. Memperlihatkan sebuah persembahan yang berjaya mengangkat tema. 8. Memperlihatkan persembahan yang menarik.4. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan ( suara – artikulasi.6 Pelakon berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dengan baik.2. Pelakon berjaya mengolah bahasa dengan baik dan indah. Pelakon berjaya memperlihatkan lakonan melalui pergerakan ( gerak.1 8.4 Rekaan set yang menarik. 8. pemikiran dan nilai-nilai murni dengan jelas. intonasi dan projeksi ) yang baik .4.2 8.2.4.4 8. Rekaan/pilihan dimanfaatkan.2 8. Tatarias yang memperkuatkan watak dan perwatakan.3 8.2 Persembahan (20 markah) 8. Memperlihatkan persembahan yang kaya dengan eleman dramatik.3 8.3.2.1 8.3.4 8.4.3.2.5 8.4 Sinematografi ( 10 markah ) 8. berfungsi dan dimanfaatkan.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8.3 8.

5.1 Peringkat Daerah dinilai oleh 3-5 orang hakim.2 Peringkat Negeri dinilai oleh 3-5 orang hakim. menarik dan mampu memperkuatkan watak dan perwatakan.5 Keputusan rasmi dibuat secara sistem juri.0 DISIPLIN PESERTA 10.5. termasuk Ketua Hakim. individu serta sekolah.4.6 Rekaan/pilihan kostum yang sesuai.5 Pengarahan ( 10 markah ) 8.6 Hakim mesti mematuhi peraturan pertandingan kertas konsep Kementerian Pelajaran Malaysia. Kesan khas dan kesan bunyi yang menarik dan berkesan.1 8.5.0 PENGHAKIMAN / PENILAIAN. 9. 9.3 Pengarah berjaya melakukan tafsiran yang tepat dan menarik terhadap skrip.4 Setiap hakim akan menilai pertandingan secara keseluruhan. 9. 10.2 8. 9. 9. Pengarah berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dalam drama. 9. 9.5 8. termasuk Ketua Hakim.3 Peringkat Kebangsaan dinilai oleh 5 orang hakim. termasuk Ketua Hakim. 9.7 Keputusan Panel Hakim adalah MUKTAMAD.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 8. 8.1 Semua peserta hendaklah menjaga disiplin diri sepanjang pertandingan ini berlangsung terutama tatacara berpakaian dan adab kelakuan bagi menjaga nama baik program.4. 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Pengarah berjaya membentuk dan mengawal keseluruhan lakonan dengan baik.

1 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak MEMBATALKAN penyertaan kumpulan yang melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kertas konsep . 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . baju ’t’ tanpa kolar serta pakaian yang mencolok mata adalah DILARANG sama sekali sewaktu menonton persembahan sepanjang pertandingan berlangsung.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 10. termasuk Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah.0 TINDAKAN 11.2 Penggunaan selipar. 10. berseluar pendek. 12. Setiap pasukan mestilah mematuhi arahan dan peraturan pihak penganjur/ pengelola bagi memastikan kelancaran program.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia.3 11.

.7 Cemerlang: 8 ..14 Cemerlang: 15 ... indah & gramatis Meyakinkan/ menarik Kreativiti/Dramatik Pemikiran Penghayatan watak Gesture/gerak isyarat Kesatuan lakonan Pentafsiran watak Rekaan Set Prop.6 Baik: 7 ...... kesan bunyi.40 Markah Catatan Bahasa (40 markah) Persembahan ( 20 markah ) Lemah: 1 .20 Sinematografi ( 10 markah ) Lemah: 1 ...20 Lakonan ( 20 markah ) Lemah: 1 ....6 Baik: 7 ....10 Pengarahan ( 10 markah ) Lemah: 1 ... sebutan jelas dan lancar Pengolahan bahasa yang baik....10 100 Tandatangan Hakim : ....14 Cemerlang:15 .DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PEMARKAHAN DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Giliran No...3 Baik: 4 . cahaya Tatarias Tafsir skrip Bentuk watak Kawalan keseluruhan JUMLAH Kriteria Penskoran Lemah: 1 – 10 Baik: 11 – 29 Cemerlang: 30 ..7 Cemerlang: 8 ..... 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3 Baik: 4 . Sekolah Tajuk Drama : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… : …………………………………………………………………… Perkara Struktur tatabahasa yang betul..........

................................ Tarikh : ........DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN HAKIM INDIVIDU PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN Nama : ........................................ GILIRAN PESERTA MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4//5 Tandatangan Hakim……………………………….... 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ...............

……………………………………… ( ) 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN GILIRAN HAKIM PESERTA 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim.

KEPUTUSAN INDIVIDU WATAK JUDUL DRAMA GILIRAN ANUGERAH PELAKON LELAKI TERBAIK PELAKON PEREMPUAN TERBAIK PELAKON PEMBANTU LELAKI TERBAIK PELAKON PEMBANTU PEREMPUAN TERBAIK SINEMATOGRAFI TERBAIK PENGARAH TERBAIK HAKIM 1 2 3 4 5 PENGESAHAN HAKIM NAMA TANDATANGAN TARIKH 133 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . KEPUTUSAN KESELURUHAN GILIRAN PESERTA JUDUL DRAMA KEDUDUKAN JOHAN NAIB JOHAN KETIGA B.DRAMA KOMSAS SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP BORANG KEPUTUSAN RASMI PERTANDINGAN DRAMA KOMSAS PERINGKAT KEBANGSAAN A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful