PENYELESAIAN PETAK AJAIB 6X6 MENGGUNAKAN PERISIAN LINEAR ALGEBRA TOOLKIT 1) Akses laman web http://www.

math.odu.edu?~bogacki/lat/. dan pilih 'Solving a linear system of equations'.

2) Masukkan bilangan persamaan dan bilangan anu. 3) Masukkan coeeficients bagi setap persamaan. 4) Kemudian tekan 'Submit' dan perisian akan memaparkan jalan kira dan j

.jawapan.