8.

Agama Dan Hubungan Etnik

Hasil Pembelajaran
• Menghuraikan pendekatan Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik • Menjelaskan pendekatan Islam Hadhari dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum seiring dengan nilai sejagat yang diamalkan oleh agamaagama lain di Malaysia • Menerangkan bahawa terdapatnya perbezaan agama di Malaysia yang perlu dihormati dan pada masa yang sama terdapatnya nilai-nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama

Pengenalan
• Penanda jati diri masyarakat Malaysia ialah agama. • Prinsip Rukun Negara yang pertama telah menegaskan bahawa “Kepercayaan Kepada Tuhan” ialah sebahagian daripada cara hidup rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang agamanya

• Perkara 3 Ceraian (1) telah menegaskan agama Islam sebagai agama Persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara ini ..

kesihatan awam atau akhlak ahli-ahli masyarakat .• Perlembagaan Malaysia juga memperuntukkan bahawa setiap agama lain berhak menubuh dan menyelenggara badan-badan keagamaannya untuk menyebarkan agamanya kepada ahli-ahli masyarakatnya dengan syarat tidak disebarkan dalam kalangan orang Islam atau berlawanan dengan undang-undang am mengenai ketenteraman awam.

Agama Islam dan Agama Lain di Malaysia .

baik dengan diri sendiri. dengan umat sendiri mahupun sesama umat manusia – tiada paksaan dalam menganut agama Islam .Agama Islam memberi penekanan penting kepada keamanan.

“Tidak ada paksaan dalam menganut agama. sesungguhnya telah jelas petunjuk itu daripada kesesatan” Surah al-Baqarah ayat 256 .

Islam menerima pluralisme umat manusia dengan positif .

” Surah al-Hujurat 49:13 . Sesungguhnya semualia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu. lagi mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (bukan yang lebih keturunan dan bangsanya).“Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu sama lain).

Nilai-nilai murni yang bersifat universal bermanfaat kepada masyarakat tanpa mengira latar belakang agama .

Kerajaan menerapkan nilai-nilai murni sejagat dalam pentadbiran negara - Dasar Penerapan Nilainilai Islam

Nabi Isa
“Love thy neighbour as thyself”

Gautama Buddha
Belas kasihan kepada semua makhluk dan kehidupan di dunia

Rig Veda – Loka Samastha Sukino Bhavantu Semoga semua mahkluk di dunia hidup bergembira dan bebas .

Konfusianisme Menekankan tema yang sama .

Bahai. Sikhisme. Taoisme Tema persaudaraan sejagat umat manusia dan kepentingan untuk hidup secara aman damai .Jainisme.

Penghargaan agama-agama utama di dunia terhadap keamanan .

keamanan .Islam Etimologinya .

Buddha. Hindu dan Kristian Masing-masing telah lama bertapak dalam Alam Melayu .Agama-agama utama – Islam.

Islam Agama rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1957) dan Perlembagaan Malaysia (1963) .

ketulenan. undang-undangNya penyerahan dan ketaatan .Islam • Berasal daripada • Penyerahan kepada perkataan Arab kehendak Tuhan dan „salima‟ bermaksud ketaatan kepada keamanan.

Islam • Kepercayaan hanya kepada satu Tuhan sahaja – Allah (sifat Maha Esa) • Falsafah agama – kepercayaan monotheisme (kepercayaan hanya kepada satu Tuhan sahaja) .

Islam • Islam diturunkan Allah • (konseptual dan kepada Nabi praktikal) – Muhammad didokumentasikan – al-Quran • Islam – agama wahyu yang diturunkan oleh • Isi kandungan alAllah Quran – 100% katakata Allah dalam bentuk ajaran dan arahan .

Penggunaan „Muhammadanisme‟ atau „Muhammadan‟ menggambarkan Islam seperti yang terdapat dalam penulisanpenulisan Barat .kesilapan besar .

Al-Quran merupakan sumber rujukan yang paling utama dan penting untuk memahami ajaran dan arahan yang terdapat dalam agama Islam .

Hadis .Segala aktiviti yang Nabi Muhammad lakukan berkaitan dengan pengajaran dan penyebaran ajaran dan arahan Islam telah dikumpulkan dan dibukukan .

Orang-orang Islam wajib beriman dan percaya kepada ajaran dan perintah sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis

Rukun Iman
• Beriman kepada Allah • Beriman kepada Rasul • Beriman kepada kitab-kitab Allah • Beriman kepada Malaikat • Beriman kepada Hari Kiamat • Beriman kepada Qada‟ dan Qadar

Rukun Islam
• Mengucap dua kalimah syahadah yang bermaksud: “aku naik saksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah” dan “aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah” • Menunaikan sembahyang lima waktu sehari semalam • Menunaikan zakat • Menunaikan puasa di bulan Ramadhan • Menunaikan haji kepada yang mampu dari segi kewangan dan kesihatan

Selain dua sumber utama yang menjadi tunggak ajaran Islam (alQuran dan Hadis) terdapat dua lagi sumber turut menjadi rujukan – Ijmak Ulamak dan Qiyas .

Qiyas • Harfiah – membandingkan sesuatu • Konseptual – usaha yang bersungguhsungguh oleh ulama untuk menghasilkan hukum-hukum baru bagi konteks ruang .

Buddha „Yang bebas daripada kejahilan‟ atau „Enlightened one‟ .

Agama Buddha diasaskan oleh Siddharta Gautama Buddha yang lahir di Nepal pada kira-kira 563M .

Agama Buddha telah berkembang dan memainkan peranan utama dalam kehidupan rohaniah penduduk di Sri Lanka. Korea dan Jepun . Asia Tengah. Asia Tenggara. China.

seseorang itu haruslah mengikuti Jalan Mulia Berlapis Lapan (Noble Eightfold Path) . seseorang itu harus mengatasi nafsunya • Bagi mengatasi nafsu.Empat Kebenaran Mulia • Penderitaan atau kesengsaraan hidup adalah lumrah alam • Penderitaan manusia berpunca daripada nafsu untuk memperoleh kekayaan dan keseronokan (pleasures) • Bagi mengelakkan penderitaan.

Jalan Mulia Berlapis Lapan • Pandangan yang betul • Niat yang betul • Pertuturan yang betul • Tindakan yang betul • Punca pencarian yang betul (right livelihood) • Usaha yang betul • Tumpuan yang betul (right concentration) • Pertimbangan yang betul (right mindfulness) .

Sekiranya peraturan-peraturan berikut dipatuhi. manusia dapat melepaskan diri daripada pengabdian kelahiran semula (bondage of rebirth) dan mencapai nirwana (keadaan ketika roh mencapai ketenangan atau kebahagian yang abadi .

Hindu Sanatana Dharma (Undangundang Abadi) .

Agama Hindu telah bermula di India sejak kira-kira 3500 SM. . Mula bertapak di Alam Melayu sejak abad pertama masihi.

Agama Hindu • Pengaruh agama • Pengaruh Hindu Hindu sangat kuat di dapat dilihat dalam Timur bidang pentadbiran. . bahasa dan adat • Penyebab kepada resam masyarakat kebangkitan kerajaanAsia Tenggara kerajaan awal di Asia Tenggara .

Agama Hindu • Tidak mempunyai pengasas atau satu kitab suci • Ajaran terkandung dalam 4 kitab Veda (Rig Veda. Siva (dewa pemusnah) . Vishnu (dewa pelindung). Sama Veda. Yajur Veda dan Artharva Veda) • Karya terkemuka – Upanishads dan Bhagavad Gita • Menyembah pelbagai dewa yang sebenarnya merupakan penjelmaan tuhan yang satu • 3 dewa utama (Trimurthi) iaitu Brahma (dewa pencipta).

kehidupan. kelahiran semula Karma (perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidup yang akan menentukan kehidupannya di akhiran) . kematian.Konsep utama agama Hindu Dharma (tugas dan tanggungjawab setiap insan) Moksha Kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian) Samsara (putaran berulang kelahiran.

.Matlamat utama para penganut agama Hindu untuk mencapai Moksha.

4 jalan yang dipilih untuk mencapai kesempurnaan Raja Yoga (melalui tafakur mengenai tuhan) Karma Yoga (melalui perlakuan sempurna) Jnana Yoga (melalui ilmu suci mengenai kebenaran alam) Bhakti Yoga (melalui rasa cinta kasih kepada Tuhan) .

Agama Kristian .

Agama Kristian • Hadir dalam Alam Melayu bersamasama kedatangan Barat • Portugal dan Sepanyol memperkenalkan Kristian kepada penduduk Alam Melayu (mazhab Katolik) • Abad ke-17. Belanda memperkenalkan Kristian (mazhab Protestan) .

Agama Kristian • Pengasas agama Kristian. Palestin pada kira-kira thn 6 SM • Kitab suci penganut Kristian – Bible (dibahagi kepada dua iaitu Old Testament dan New Testament) • Ikutan kepada Ten Commandment dan sifat serta perilaku Jesus Christ yang tiada cacat celanya merupakan panduan utama • Penganut Kristian mempercayai Jesus Christ mati disalib . Jesus Christ yang dilahirkan di Bethlehem.

tuhan anak dan tuhan „Holy Spirit‟ • Ajaran Jesus hendaklah sentiasa diikuti. . Seseorang Kristian yang taat kepada agamanya akan menikmati kehidupan abadi selepas mati manakala seorang yang berdosa akan menghadapi kesengsaraan abadi.4 Prinsip utama dalam Kristian • Terdapat satu tuhan yang merupakan pencipta seluruh alam • Berpegang kepada konsep trinity iaitu tuhan bapa. Manusia harus mencintai tuhan serta melayan semua orang secara adil dan hidup secara aman damai • Setiap orang akan diadili oleh tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia.

dan Cintailah jiranmu seperti kamu mencintai diri sendiri (thou shall love thy neighbour as thyself . thy soul and thy mind).Ajaran Kristian terdapat dalam dua rukun utama. iaitu Cintailah Tuhan dengan seluruh jiwa ragamu (Love thy God with all thy heart.

Pendekatan Islam Hadhari .

Islam Hadhari – satu pendekatan baharu dalam memacu agenda pembangunan negara ke arah merealisasikan negara maju berdasarkan acuan sendiri – Wawasan 2020 .

Dato‟ Seri Abdullah Ahmad Badawi di Perhimpunan Agung UMNO kali ke-55 pada 23 September 2003 .Islam Hadhari diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia.

Islam Hadhari bukan satu ajaran atau mazhab baharu tetapi satu pendekatan bagi menjelaskan kepada masyarakat tentang kesempurnaan ajaran Islam .

Islam Hadhari menitikberatkan keharmonian hubungan etnik – telah wujud pada zaman awal Islam .

Piagam Madinah – perjanjian dengan pelbagai kaum yg mendiami kota Madinah .

Islam Hadhari – satu pendekatan yang ingin membawa kemajuan kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira etnik dan anutan agama .

pembangunan ilmu demi kemajuan hidup di dunia dan akhirat . spiritual.Pendekatan Islam Hadhari bertujuan menjana kemajuan manusia untuk pembangunan fizikal. pembangunan insan.

keturunan dan harta . akal.10 Prinsip Islam Hadhari menepati maqasid syariat (tujuan-tujuan syariah) terutama dalam menyelamatkan agama. nyawa.

Pendekatan Islam Hadhari • Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT • Kerajaan Adil dan Beramanah • Rakyat berjiwa Merdeka • Penguasaan Ilmu Pengetahuan • Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif • Kehidupan Berkualiti • Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita • Keutuhan Budaya dan Moral • Pemeliharaan Alam Semula Jadi • Kekuatan Pertahanan .

Hadhari – “yang bertamadun” atau “Islam yang menekankan aspek tamadun” .

Hadharah – keseimbangan kemajuan antara aspek material dan spiritual Malik Bennabi. pemikir dan ahli teori sosial Islam .

.Islam Hadhari – Islam yang mempunyai sifat-sifat kemajuan ketamadunan tinggi yang menekankan peri pentingnya kedua-dua aspek fizikal (material) dan spiritual.

Pembangunan ketamadunan yang seimbang dan lestari tanpa berat sebelah kepada aspek fizikal dan material semata-mata .

Islam Hadhari menekankan nilainilai positif (seperti keadilan. keamanan dan berkasih sayang) – selaras dengan makna hadhari .

Tujuan dan Pendekatan Islam Hadhari .

Tujuan utama pengenalan Islam Hadhari – memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi pelbagai cabaran dunia semasa. .

iaitu bagi melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. JAKIM. bertamadun. Begitu juga dengan misi Pendekatan Islam Hadhari. bertoleransi dan terimbang”. maju. 2005 .“Menjadikan Malaysia sebuah negara Islam contoh mengikut acuan sendiri.

Islam Hadhari – satu pendekatan pembangunan dan tadbir urus masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh. 2005 . berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam JAKIM.

Pendekatan Islam Hadhari bertujuan melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan: • • • • • • • • Kerohanian Akhlak Intelektual Material Mampu berdikari Berdaya saing Melihat ke hadapan inovatif • Memandang tinggi budaya integriti • Membenci rasuah • Melaksanakan sistem penyampaian pentadbiran negara yang cekap kepada semua rakyat tanpa mengira golongan etnik. .

Islam Hadhari – menjana kecemerlangan ummah dan seterusnya membina peradaban dan ketamadunan insan yang meliputi aspek jasmani dan rohani .

Ke Arah Membentuk Masyarakat Hadhari .

10 Prinsip Islam Hadhari • Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT • Kerajaan yang adil dan beramanah • Rakyat yang berjiwa merdeka • Penguasaan ilmu pengetahuan • Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif • Kehidupan berkualiti • Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita • Keutuhan budaya dan moral • Pemeliharaan alam semula jadi • Kekuatan pertahanan .

aman dan makmur dengan keadilan yang merata .Prinsip-prinsip yang digariskan kerajaan ingin mewujudkan masyarakat yang progresif.

Prinsip ke-7 Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita .

“…Pendekatan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu kepada setiap individu tanpa diskriminasi. agama. dan akal. harta. Dalam Islam ia terkandung dalam Maqasid as-Syariah. Hakhak mereka dijamin oleh undang-undang negara. kehormatan. Oleh itu. Jaminan tersebut meliputi nyawa. JAKIM. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang”. tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atas alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. 2005 . sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti.

“Penganut setiap agama wajib hidup dalam suasana saling menghormati antara sesama agama dan tidak ada pihak yang boleh memandang rendah dan memperkecil kepercayaan dan amalan agama orang lain. 2005 . Perbuatan memandang rendah dan mengkhianati agama lain tidak boleh sama sekali wujud dalam kalangan orang Islam kerana bertentangan dengan pokok ajaran Islam itu sendiri. JAKIM.

Realiti Kehidupan Masyarakat Kini dan Kaitannya Dengan Pendekatan Islam Hadhari serta Hubungan Etnik .

• Pendekatan Islam Hadhari amat komprehensif dan menyeluruh • Seluruh umat manusia perlu mempelajari dan memahami sosiobudaya sesuatu kaum dan bangsa lain secara mendalam • Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam segala bidang pengetahuan antara manusia – mewujudkan kemajuan manusia sejagat selari dengan konsep Pendekatan Islam Hadhari .

. bukan hanya untuk kelompok dan golongan tertentu sahaja. malah perlu dikuasai oleh semua bangsa tanpa dibatasi sempadan geografi • Pendekatan Islam Hadhari – pemangkin dan pendorong ke arah tercetusnya sistem ekonomi agar kekayaan negara dapat diagihkan secara adil dan saksama • Prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah – tidak bermakan kebebasan beragama disekat.• Pendekatan Islam Hadhari – menekankan penguasaan ilmu pengetahuan.

• Kefahaman terhadap konsep patriotisme yang membawa maksud sayang akan bangsa dan negara adalah selari dengan prinsip rakyat yang berjiwa merdeka sebagaimana saranan dalam Pendekatan Islam Hadhari .

Asas-asas Hubungan Etnik Dalam Konteks Agama .

Asas-asas Berkenal-kenalan Saling menjamin Persefahaman Berkasih-sayang Persaudaraan Bekerjasama .

Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Kehidupan Masyarakat Malaysia .

Langkah-langkah Kemesraan dalam Berkomunikasi Menghormati jiran Budaya ziarahmenziarahi Memulia dan Menghormati seseorang Mengambil berat .

iaitu manusia (jiran itu sendiri) dan ruang fizikal atau lokasi tempat tinggal yang berdekatan yang boleh dihubungi dalam satu kawasan kediaman.Jiran meliputi dua aspek. .

Hubungan sosial dalam kehidupan kini: • • • • • • • Hubungan menerusi tempat kerja Hubungan menerusi institusi Hubungan menerusi adat istiadat Hubungan menerusi aktiviti politik Hubungan menerusi aktiviti kebajikan Hubungan menerusi aktiviti sosial Hubungan menerusi aktiviti rekreasi .

Konsep kejiranan melahirkan semangat kerjasama antara satu sama lain .

kerap bertemu dan bertolongtolongan antara jiran tetangga • Penduduk menganggap diri mereka sebagai satu masyarakat • Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan keamanan dalam kawasan sejiran mereka • Penduduk bermuafakat untuk menjalankan satusatu tindakan bagi faedah bersama .Semangat kejiranan dapat dipupuk berasaskan unsur-unsur berikut: • Seseorang itu berasa megah dan sayang keada kawasan atau tempat tinggal • Kenal-mengenal.

Aspek-aspek aplikasi hubungan etnik dalam kehidupan bermasyarakat: • Layanan yang baik terhadap jiran tetangga • Menjaga hak jiran • Kebajikan dan keadilan • Memberi saraan hidup kepada sanak saudara dan jiran • Merapatkan hubungan silaturahim • Memelihara adabadab dalam perbahasan • Membudayakan amalan ziarahmenziarahi antara satu sama lain .

Nabi Muhammad SAW mengajar umatnya bersikap akomodatif terhadap sesama jiran tetangga .

Sikap akomodatif Nabi Muhammad SAW Cara berziarah Mengambil sikap memberi dan menerima Bermurah hati Melakukan kebaikan Bersikap mulia .

namun ada pihak yang kerap memanipulasi demi kepentingan sendiri dan bersikap terlalu bergantung kepada pihak lain .Kepentingan Hidup Maju Melalui Perhubungan dan Kerjasama Pelbagai Etnik • Memenuhi tuntutan hidup – kerjasama penting bagi memenuhi keperluan hidup sama ada dalam bentuk kebendaan atau perkhidmatan • Tidak bergantung kepada orang lain – keamanan dan keharmonian ialah tuntutan naluri manusia.

Hubungan Etnik Dari Perspektif Pendekatan Islam Hadhari: Pengalaman di Malaysia .

Kemerdekaan Tanah Melayu 1957 – rakyat menikmati kuasa politik yang sama rata dengan perkongsian kuasa .

pembangunan masyarakat yang adil di sisi undang-undang.Dasar pengagihan kekayaan. amalan demokrasi serta kontrak sosial antara pelbagai kaum menghasilkan keharmonian masyarakat Malaysia .

menjamin keharmonian rakyat berbilang kaum dan etnik di Malaysia . perlindungan terhadap kaum minoriti dan pendekatan Islam Hadhari serta dasardasar lain . peluang pendidikan yang sama antara kaum. pengagihan pendapatan negara secara adil. kebebasan beragama yang dijamin oleh perlembagaan negara.Konsep perkongsian kuasa.

Kesimpulan .

• Perkongsian harmoni atau co-existence. nilainilai agama Islam dan agama lain di Malaysia mempunyai persamaan dari segi nilai-nilai sejagat – asas kukuh untuk membina sebuah masyarakat yang bersatu padu dari segi hubungan etnik • Pendekatan Islam Hadhari dalam kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia – satu usaha kerajaan untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum .

• Pendekatan Islam Hadhari dalam konteks perhubungan etnik tidak seharusnya menjadi polimik dalam kalangan para ilmuwan dan cendikiawan • Pendekatan Islam Hadhari sentiasa sesuai dalam konteks hidup bermasyarakat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful