omparison between oxygenated and deoxygenated blood Perbandingan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen Oxygenated blood

Darah beroksigen High concentration Kepekatan tinggi Low concentration Kepekatan rendah High Tinggi Not present Tiada Artery and pulmonary vein Arteri dan vena pulmonari Bright red Merah cerah Difference Perbezaan Oxygen Oksigen Carbon dioxide Karbon dioksida The concentration of digested food (like glucose and amino acis) Kepekatan makanan tercerna (seperti glukosa dan asid amino) Wastes products like (urea) Bahan perkumuhan (seperti urea) Blood vessel that carries it Salur darah yang membawanya Blood colour Warna darah Deoxygenated blood Darah terdeoksigen Low concentration Kepekatan rendah High concentration Kepekatan tinggi Very low sangat rendah Present Ada Vein and pulmonary artery Vena dan pulmonary arteri Dark red Merah tua

Importance of maintaining a healthy heart Kepentingan mengekalkan kesihatan jantung 1. Heart disease is caused by : a)damage of the valve in the heart b) failure of atrium and ventricle muscular walls c) blockage of blood supply to the heart Penyakit jantung disebabkan oleh : a) kerosakan injap b) kegagalan otot dinding ventrikel dan atrium c) sekatan bekalan darah ke jantung Balance food intake, exercise and low work pressure are beneficial for a healthy heart. Pemakanan yang seimbang, senaman dna tekanan kerja yang rendah perlu diamalkan The importance of maintaining a healthy heart is to.. a) Avoid contracting a heart disease b) Ensure that our body cells get enough supply of oxygen and food Kepentingan mengekalkan kesihatan jantung ialah: a) Untuk mengelakkan daripada menggidap penyakit jantung b) Memastikan sel-sel badan kita mendapat bekalan oksigen dan makanan yang cukup

2. 3.

Comparison between oxygenated and deoxygenated blood Perbandingan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen Oxygenated blood Darah beroksigen High concentration Kepekatan tinggi Low concentration Kepekatan rendah High Tinggi Not present Tiada Artery and pulmonary vein Arteri dan vena pulmonari Bright red Merah cerah Difference Perbezaan Oxygen Oksigen Carbon dioxide Karbon dioksida The concentration of digested food (like glucose and amino acis) Kepekatan makanan tercerna (seperti glukosa dan asid amino) Wastes products like (urea) Bahan perkumuhan (seperti urea) Blood vessel that carries it Salur darah yang membawanya Blood colour Warna darah Deoxygenated blood Darah terdeoksigen Low concentration Kepekatan rendah High concentration Kepekatan tinggi Very low sangat rendah Present Ada Vein and pulmonary artery Vena dan pulmonary arteri Dark red Merah tua

Importance of maintaining a healthy heart Kepentingan mengekalkan kesihatan jantung 1. Heart disease is caused by : a)damage of the valve in the heart b) failure of atrium and ventricle muscular walls c) blockage of blood supply to the heart Penyakit jantung disebabkan oleh : a) kerosakan injap b) kegagalan otot dinding ventrikel dan atrium c) sekatan bekalan darah ke jantung Balance food intake, exercise and low work pressure are beneficial for a healthy heart. Pemakanan yang seimbang, senaman dna tekanan kerja yang rendah perlu diamalkan The importance of maintaining a healthy heart is to.. a) Avoid contracting a heart disease b) Ensure that our body cells get enough supply of oxygen and food Kepentingan mengekalkan kesihatan jantung ialah: a) Untuk mengelakkan daripada menggidap penyakit jantung b) Memastikan sel-sel badan kita mendapat bekalan oksigen dan makanan yang cukup

2. 3.

Sel darah merah berbntuk cakera dwicekung 2. Fungsi sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen ke sel-sel badan 6. Dihasilkan di dalam hati Plasma darah melekit sedikit dan sebahagian besarnya terdiri daripada air Sel darah merah. 5.1%) f) Lain-lain (0. Sel darah putih bersaiz lebih besar daripada sel darah merah 2. Hidup dalam beberapa hari (13-20 hari) 5. Selepas itu sel darah merah akan dimusnahkan di hati dan di limpa 5.KANDUNGAN DARAH DAN FUNGSINYA DARAH Plasma Sel darah merah Sel darah putih Platelet 1. Sel darah merah dihasilkan di sumsum tulang 4. Sel darah putih mempunyai nukleus 3.5%) Fungsi plasma: a) Mengangkut makanan tercerna ke sel-sel b) Mengankut hasil perkumuhan seperti urea dari tisu badan ke organ perkumuhan c) Mengawal suhu badan o pada 37 C d) Membawa hormon ke tisu-tisu 1. Oksihemoglobin akan membebaskan oksigen apabila sampai ke sel-sel badan 1. Sel darah merah mengandungi haemoglobin yang berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin.8%) d) Lipid (0. Plasma darah adalah bahagian cerah darah (bendalir kekuningan) Bersifat alkali. Sel darah merah tidak mempunyai nukleus 3. Platelet tidak mempunyai nuklues 3. 3. sel darah putih dan platelet terapung di dalam plasma Plasma darah mengandungi bahan-bahan terlarut seperti: a) Air (92%) b) Protein (6%) c) Garam mineral ( 0. Fungsi platelet adalah untuk membekukan darah pada luka dengan menyekat pengeluaran darah yang berlebihan 5. 2. 7. Sel darah putih dihasilkan dalam sumsum tulang 6.6 %) e) Glukosa (0. Platelet merupakan cebisancebisan kecil dalam darah yang tidak mempunyai bentuk yang tetap 2. 4. Sel darah putih tidak mempunyai bentuk yang tetap 4. Platelet dihasilkan dalam sum-sum tulang 6. Tempoh hidup sel darah merah adalah 4 bulan. 6. Saiz platelet sangat kecil 4. Fungsi sel darah putih adalah untuk melindungi badan daripada serangan mikroorganisma seperti bakteria dan dan virus 1. Jangka hayat platelet adalah sangat pendek (beberapa jam sehingga 9 hari sahaja) .

Kepentingan menderma darah 1. HIV dan penyakit kelmain seperti sifilis. Terdapat dua cara tranfusi/pemindahan darah: a) Melalui darah yang disimpan di ‘tabung darah’ b) Melalui saluran secara langsung daripada penderma kepada penerima Penyimpanan dan pengendalian darah 1. B dan AB. Penderma akan diuji untuk menentukan kumpulan darahnya dan perlu bebas daripada penyakit seperti hepatitis B dan C. Terdapat dua cara tranfusi/pemindahan darah: a) Melalui darah yang disimpan di ‘tabung darah’ b) Melalui saluran secara langsung daripada penderma kepada penerima Penyimpanan dan pengendalian darah 1. B dan AB. 2. A. 3. A. Jenis darah yang disalurkan peru sesuai dan serasi. A. HIV dan penyakit kelmain seperti sifilis. 2. Darah yang diperoleh daripad apenderma akan disimpan di tempat sejuk sebelum digunakan. 1. A. Pemindahan darah (transfusion) perlu dilakukan dengan teliti unntuk mengelakkan penggumpalan darah daripada berlaku. Orang dengan darah AB disebut penerima universal(universal recipients) kerana boleh menerima darah daripada (receive blood from) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Darah yang diperoleh daripad apenderma akan disimpan di tempat sejuk sebelum digunakan. 2. HIV dan penyakit kelmain seperti sifilis. Orang dengan darah O disebut penderma universal (universal donors) kerana boleh menderma darah kepada (donate blood to) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Orang dengan darah O disebut penderma universal (universal donors) kerana boleh menderma darah kepada (donate blood to) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Terdapat dua cara tranfusi/pemindahan darah: a) Melalui darah yang disimpan di ‘tabung darah’ b) Melalui saluran secara langsung daripada penderma kepada penerima Penyimpanan dan pengendalian darah 1. 1. Penderma akan diuji untuk menentukan kumpulan darahnya dan perlu bebas daripada penyakit seperti hepatitis B dan C. Jenis darah yang disalurkan peru sesuai dan serasi. . Dapat menyelamatkan nyawa orang lain 2.Blood Groups [Kumpulan darah] Penerima A / X X / B X / X / AB / / / / O X X X / Blood Groups [Kumpulan darah] Penerima A / X X / B X / X / AB / / / / O X X X / Penderma A B AB O Penderma A B AB O 1. HIV dan penyakit kelmain seperti sifilis. Kepentingan menderma darah 1. Orang dengan darah AB disebut penerima universal(universal recipients) kerana boleh menerima darah daripada (receive blood from) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Darah yang diperoleh daripad apenderma akan disimpan di tempat sejuk sebelum digunakan. Dapat menyelamatkan nyawa orang lain 2. Orang dengan darah AB disebut penerima universal(universal recipients) kerana boleh menerima darah daripada (receive blood from) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Penderma akan diuji untuk menentukan kumpulan darahnya dan perlu bebas daripada penyakit seperti hepatitis B dan C. B dan AB. A. Jenis darah yang disalurkan peru sesuai dan serasi. 2. Terdapat dua cara tranfusi/pemindahan darah: a) Melalui darah yang disimpan di ‘tabung darah’ b) Melalui saluran secara langsung daripada penderma kepada penerima Penyimpanan dan pengendalian darah 1. Blood Groups [Kumpulan darah] Penerima A / X X / B X / X / AB / / / / O X X X / Penderma A B AB O Penderma A B AB O 1. Dapat menyelamatkan nyawa orang lain 2. A. Orang dengan darah O disebut penderma universal (universal donors) kerana boleh menderma darah kepada (donate blood to) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Orang dengan darah AB disebut penerima universal(universal recipients) kerana boleh menerima darah daripada (receive blood from) orang yang mempunyai kumpulan darah O. Pemindahan darah (transfusion) perlu dilakukan dengan teliti unntuk mengelakkan penggumpalan darah daripada berlaku. A. 3. Pemindahan darah (transfusion) perlu dilakukan dengan teliti unntuk mengelakkan penggumpalan darah daripada berlaku. B dan AB. Orang dengan darah O disebut penderma universal (universal donors) kerana boleh menderma darah kepada (donate blood to) orang yang mempunyai kumpulan darah O. 3. Dapat menyelamatkan nyawa orang lain 2. B dan AB. 2. A. 2. Penderma akan diuji untuk menentukan kumpulan darahnya dan perlu bebas daripada penyakit seperti hepatitis B dan C. 2. B dan AB. B dan AB. B dan AB. Pemindahan darah (transfusion) perlu dilakukan dengan teliti unntuk mengelakkan penggumpalan darah daripada berlaku. Jenis darah yang disalurkan peru sesuai dan serasi. Blood Groups [Kumpulan darah] Penerima A / X X / B X / X / AB / / / / O X X X / Kepentingan menderma darah 1. 2. 3. Kepentingan menderma darah 1. Darah yang diperoleh daripad apenderma akan disimpan di tempat sejuk sebelum digunakan.