BMM 3117

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU – MENGAPLIKASIKAN TEORI MENTALIS YUHANIS BT MOHD YUNUS SCE-A PPG-2

* Bacaan mentalis didefinisikan dengan bacaan akaliah .iaitu bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. . * Bacaan senyap dijalankan setelah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan bersuara. * Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap.

Di samping itu. Ini juga dapat melatih murid-murid membaca mentalis dengan pantas. .Tujuan bacaan senyap adalah untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri. bacaan mentalis juga menitikberatkan penggunaan kemahiran bacaan mentalis untuk mendapat pengetahuan.

. *Semasa pelajaran dijalankan guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah dari segi pembacaan. guru bertanggungjawab untuk bersoal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkai kata yang susah. *Bahan-bahan yang diajar mestilah berperingkatperingkat daripada bahan-bahan yang sedikit dan mudah kepada bahan-bahan yang banyak dan susah. *Selain itu. *Guru-guru pula hendaklah memberi dan menentukan bahan bacaan yang digunakan oleh murid-murid.*Bacaan mentalis dilaksanakan adalah untuk kefahaman.

*Guru perlu menghadkan masa murid-murid membacaa dan memahamkan isi bacaan. guru juga hendaklah membantu membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat semasa murid-murid mengemukakan isi bacaan. *Ini boleh juga dijalankan dengan cara menceritakan semula apa yang telah dibaca atau dibuat dalam bentuk ujian objektif dan subjektif. *Guru kemudian menjalankan pula latihan kefahaman dengan mengemukakan soalan-soalan.* Bahan bacaan yang hendak dibaca oleh murid hendaklah ditentukan oleh guru dan murid-murid hendaklah berusaha untuk memahamkannya sendiri. *Di samping itu. .

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Pengisian kurikulum * Ilmu : Budaya dan Amalan Hidup * Nilai : Bertolak ansur .10 pagi Bilangan murid : 31 orang Unit : 11 Bertolak Ansur Amalan kita Tajuk : Amalan Muafakat Standard Kandungan : 1.10 hingga 9. * Menulis ayat dengan susunan yang betul untuk melengkapkan cerita yang diberikan.1 menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.5.Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 3 Cemerlang Masa : 8. murid dapat: *Membaca teks bacaan secara senyap untuk memahami cerita.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. tolong menolong. .Murah hati. Sistem Bahasa * Tatabahasa: kata sendi nama * Kemahiran bahasa : Kemahiran membaca dan menulis.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Standard Pembelajaran : 1.

Kemahiran bernilai tambah (KBT) * Belajar cara belajar * Kecerdasan pelbagai a. Intrapersonal b. kemahiran berfikir c. verbal linguistik Elemen Merentasi Kurikulum * Kreatif dan Inovatif Bahanbantu mengajar (BBM) * Teks cerita. kad ayat dan lembaran kerja. Pengetahuan sedia ada * Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan yang lain . .

2. KBT : KBCB .Guru membaca teks tersebut dan murid-murid dengar dengan teliti sambil member fokus kepada teks bacaan. Murid diminta menyatakan tajuk-tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat yang diketahui.Murid diedar teks cerita “Amalan Muafakat” 2.Murid-murid diminta untuk menceritakan semula teks yang dibaca .” “Semut yang Rajin” Langkah 1 (20 minit) Teks cerita “Amalan Muafakat” Penilaian Kemahiran Membaca Mentalis 1. “Semut dan Belalang. 4.Guru menyatakan bahawa setiap cerita mempunyai pengajaran tertentu 1. tekun. BBB : Buku Cerita Nilai : Keyakinan KBT : Kemahiran Berfikir BBB : Teks cerita Nilai : Berani.Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Set induksi (5 minit) Tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat. 3.Murid membaca teks cerita secara senyap.

Murid diedar ayat yang tidak BBB : lembaran kerja. tekun. 4. 1. tersusun tentang cerita Nilai : berani. lembaran kerja.Langkah 2 (20 minit) Tatabahasa Kata sendi. 1. KBT : KBCB. Nilai yang terdapat dalam cerita. berani. kad ayat. KB Keusahawanan: Etika Kerja Berkumpulan Langkah 3 (10 minit) Menyusun urutan cerita.Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.Dalam kumpulan. 3. . Nilai : kerjasama. BBB : teks cerita. KBT : KBCB. murid diminta mencari kata sendi yang terdapat dalam teks. 2.Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kata sendi yang terdapat dalam lembaran kerja. “Amalan Muafakat”.Murid diterangkan tentang maksud kata sendi nama yang terdapat dalam teks cerita tersebut .

Penutup (5 minit) Penutup Kognitif: Soal jawab * Apakah kata sendi yang terdapat dalam cerita? 1. guru.Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyusun ayat-ayat yang betul mengikut urutan cerita di papan tulis. .Murid menjawab setiap soalan yang disampaikan oleh Nilai : tekun. Murid menulis turutan ayat tersebut dalam buku rampaian.Guru merumuskan KBT : KBCB. 5. 2. 4. 3.2.Murid menyusun ayat tersebut secara berpasangan dan membuat kesimpulan tentang cerita tersebut. pengajaran dan pembelajaran.Murid membuat kesimpulan cerita dengan menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita tersebut dengan bantuan guru.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful