BMM 3117

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU – MENGAPLIKASIKAN TEORI MENTALIS YUHANIS BT MOHD YUNUS SCE-A PPG-2

iaitu bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. * Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap. * Bacaan senyap dijalankan setelah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan bersuara. .* Bacaan mentalis didefinisikan dengan bacaan akaliah .

Ini juga dapat melatih murid-murid membaca mentalis dengan pantas.Tujuan bacaan senyap adalah untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri. . Di samping itu. bacaan mentalis juga menitikberatkan penggunaan kemahiran bacaan mentalis untuk mendapat pengetahuan.

*Guru-guru pula hendaklah memberi dan menentukan bahan bacaan yang digunakan oleh murid-murid.*Bacaan mentalis dilaksanakan adalah untuk kefahaman. guru bertanggungjawab untuk bersoal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkai kata yang susah. *Bahan-bahan yang diajar mestilah berperingkatperingkat daripada bahan-bahan yang sedikit dan mudah kepada bahan-bahan yang banyak dan susah. *Semasa pelajaran dijalankan guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah dari segi pembacaan. *Selain itu. .

guru juga hendaklah membantu membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat semasa murid-murid mengemukakan isi bacaan. . *Ini boleh juga dijalankan dengan cara menceritakan semula apa yang telah dibaca atau dibuat dalam bentuk ujian objektif dan subjektif. *Guru perlu menghadkan masa murid-murid membacaa dan memahamkan isi bacaan. *Di samping itu. *Guru kemudian menjalankan pula latihan kefahaman dengan mengemukakan soalan-soalan.* Bahan bacaan yang hendak dibaca oleh murid hendaklah ditentukan oleh guru dan murid-murid hendaklah berusaha untuk memahamkannya sendiri.

murid dapat: *Membaca teks bacaan secara senyap untuk memahami cerita.10 pagi Bilangan murid : 31 orang Unit : 11 Bertolak Ansur Amalan kita Tajuk : Amalan Muafakat Standard Kandungan : 1. Pengisian kurikulum * Ilmu : Budaya dan Amalan Hidup * Nilai : Bertolak ansur . Sistem Bahasa * Tatabahasa: kata sendi nama * Kemahiran bahasa : Kemahiran membaca dan menulis.10 hingga 9.Murah hati.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. tolong menolong. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Standard Pembelajaran : 1. * Menulis ayat dengan susunan yang betul untuk melengkapkan cerita yang diberikan. .5.1 menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 3 Cemerlang Masa : 8.

kemahiran berfikir c. . Intrapersonal b. Pengetahuan sedia ada * Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan yang lain . verbal linguistik Elemen Merentasi Kurikulum * Kreatif dan Inovatif Bahanbantu mengajar (BBM) * Teks cerita. kad ayat dan lembaran kerja.Kemahiran bernilai tambah (KBT) * Belajar cara belajar * Kecerdasan pelbagai a.

Murid-murid diminta untuk menceritakan semula teks yang dibaca . 4.Guru menyatakan bahawa setiap cerita mempunyai pengajaran tertentu 1. Murid diminta menyatakan tajuk-tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat yang diketahui.Murid diedar teks cerita “Amalan Muafakat” 2. 3. KBT : KBCB . 2. tekun.Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Set induksi (5 minit) Tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat. “Semut dan Belalang.Guru membaca teks tersebut dan murid-murid dengar dengan teliti sambil member fokus kepada teks bacaan.Murid membaca teks cerita secara senyap.” “Semut yang Rajin” Langkah 1 (20 minit) Teks cerita “Amalan Muafakat” Penilaian Kemahiran Membaca Mentalis 1. BBB : Buku Cerita Nilai : Keyakinan KBT : Kemahiran Berfikir BBB : Teks cerita Nilai : Berani.

berani. Nilai : kerjasama. “Amalan Muafakat”. KBT : KBCB. kad ayat. . tekun. 1. KBT : KBCB.Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. lembaran kerja.Murid diedar ayat yang tidak BBB : lembaran kerja. 2. Nilai yang terdapat dalam cerita.Dalam kumpulan. murid diminta mencari kata sendi yang terdapat dalam teks. BBB : teks cerita. 1. 3. 4. KB Keusahawanan: Etika Kerja Berkumpulan Langkah 3 (10 minit) Menyusun urutan cerita.Murid diterangkan tentang maksud kata sendi nama yang terdapat dalam teks cerita tersebut . tersusun tentang cerita Nilai : berani.Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kata sendi yang terdapat dalam lembaran kerja.Langkah 2 (20 minit) Tatabahasa Kata sendi.

Guru merumuskan KBT : KBCB.Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyusun ayat-ayat yang betul mengikut urutan cerita di papan tulis.Murid menjawab setiap soalan yang disampaikan oleh Nilai : tekun. 3. 4.Murid menyusun ayat tersebut secara berpasangan dan membuat kesimpulan tentang cerita tersebut. pengajaran dan pembelajaran. guru. 2. Murid menulis turutan ayat tersebut dalam buku rampaian. Penutup (5 minit) Penutup Kognitif: Soal jawab * Apakah kata sendi yang terdapat dalam cerita? 1.2. 5. .Murid membuat kesimpulan cerita dengan menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita tersebut dengan bantuan guru.

SEKIAN TERIMA KASIH .