BMM 3117

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN BAHASA MELAYU – MENGAPLIKASIKAN TEORI MENTALIS YUHANIS BT MOHD YUNUS SCE-A PPG-2

* Bacaan senyap dijalankan setelah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan bersuara. .* Bacaan mentalis didefinisikan dengan bacaan akaliah .iaitu bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. * Kelajuan bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap.

bacaan mentalis juga menitikberatkan penggunaan kemahiran bacaan mentalis untuk mendapat pengetahuan. .Tujuan bacaan senyap adalah untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri. Ini juga dapat melatih murid-murid membaca mentalis dengan pantas. Di samping itu.

*Selain itu. *Semasa pelajaran dijalankan guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah dari segi pembacaan. *Guru-guru pula hendaklah memberi dan menentukan bahan bacaan yang digunakan oleh murid-murid.*Bacaan mentalis dilaksanakan adalah untuk kefahaman. guru bertanggungjawab untuk bersoal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkai kata yang susah. . *Bahan-bahan yang diajar mestilah berperingkatperingkat daripada bahan-bahan yang sedikit dan mudah kepada bahan-bahan yang banyak dan susah.

. *Guru kemudian menjalankan pula latihan kefahaman dengan mengemukakan soalan-soalan.* Bahan bacaan yang hendak dibaca oleh murid hendaklah ditentukan oleh guru dan murid-murid hendaklah berusaha untuk memahamkannya sendiri. *Ini boleh juga dijalankan dengan cara menceritakan semula apa yang telah dibaca atau dibuat dalam bentuk ujian objektif dan subjektif. *Guru perlu menghadkan masa murid-murid membacaa dan memahamkan isi bacaan. *Di samping itu. guru juga hendaklah membantu membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat semasa murid-murid mengemukakan isi bacaan.

10 pagi Bilangan murid : 31 orang Unit : 11 Bertolak Ansur Amalan kita Tajuk : Amalan Muafakat Standard Kandungan : 1.5.10 hingga 9. tolong menolong.Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 3 Cemerlang Masa : 8. Sistem Bahasa * Tatabahasa: kata sendi nama * Kemahiran bahasa : Kemahiran membaca dan menulis.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Standard Pembelajaran : 1. . Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.1 menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat. * Menulis ayat dengan susunan yang betul untuk melengkapkan cerita yang diberikan. Pengisian kurikulum * Ilmu : Budaya dan Amalan Hidup * Nilai : Bertolak ansur . murid dapat: *Membaca teks bacaan secara senyap untuk memahami cerita.Murah hati.

kemahiran berfikir c. verbal linguistik Elemen Merentasi Kurikulum * Kreatif dan Inovatif Bahanbantu mengajar (BBM) * Teks cerita.Kemahiran bernilai tambah (KBT) * Belajar cara belajar * Kecerdasan pelbagai a. kad ayat dan lembaran kerja. . Intrapersonal b. Pengetahuan sedia ada * Murid pernah mendengar cerita-cerita teladan yang lain .

2.Murid membaca teks cerita secara senyap. KBT : KBCB .Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Set induksi (5 minit) Tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat.Guru membaca teks tersebut dan murid-murid dengar dengan teliti sambil member fokus kepada teks bacaan.” “Semut yang Rajin” Langkah 1 (20 minit) Teks cerita “Amalan Muafakat” Penilaian Kemahiran Membaca Mentalis 1.Murid-murid diminta untuk menceritakan semula teks yang dibaca . Murid diminta menyatakan tajuk-tajuk cerita haiwan dan cerita rakyat yang diketahui. “Semut dan Belalang. tekun.Guru menyatakan bahawa setiap cerita mempunyai pengajaran tertentu 1. 3.Murid diedar teks cerita “Amalan Muafakat” 2. 4. BBB : Buku Cerita Nilai : Keyakinan KBT : Kemahiran Berfikir BBB : Teks cerita Nilai : Berani.

tersusun tentang cerita Nilai : berani. “Amalan Muafakat”.Langkah 2 (20 minit) Tatabahasa Kata sendi. berani. Nilai : kerjasama. kad ayat. KB Keusahawanan: Etika Kerja Berkumpulan Langkah 3 (10 minit) Menyusun urutan cerita.Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kata sendi yang terdapat dalam lembaran kerja. 2. . KBT : KBCB. Nilai yang terdapat dalam cerita.Murid diterangkan tentang maksud kata sendi nama yang terdapat dalam teks cerita tersebut . KBT : KBCB.Murid diedar ayat yang tidak BBB : lembaran kerja. 3.Dalam kumpulan.Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. lembaran kerja. 4. tekun. murid diminta mencari kata sendi yang terdapat dalam teks. BBB : teks cerita. 1. 1.

Murid menjawab setiap soalan yang disampaikan oleh Nilai : tekun. 2. 3.Guru merumuskan KBT : KBCB.Beberapa orang murid tampil ke hadapan kelas untuk menyusun ayat-ayat yang betul mengikut urutan cerita di papan tulis. 4. Murid menulis turutan ayat tersebut dalam buku rampaian. 5.2. pengajaran dan pembelajaran. guru.Murid menyusun ayat tersebut secara berpasangan dan membuat kesimpulan tentang cerita tersebut. Penutup (5 minit) Penutup Kognitif: Soal jawab * Apakah kata sendi yang terdapat dalam cerita? 1.Murid membuat kesimpulan cerita dengan menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita tersebut dengan bantuan guru. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful