Pengertian Aborsi, Macam Aborsi, Pandangan medis thdp medis, aturan hukum aborsi

Pengertian aborsi
• Aborsi berasal dari bahasa Latin “abortus” yg berarti keguguran (sebelum waktunya). • Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. (ensiklopedi Indonesia) • Aborsi adalah pengakhiran masa kehamilan atau konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. (Sardikun Bina Putra, FKI)

Unsur yg hrs terpenuhi dr aborsi
1. Adanya janin (embrio) uh merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim 2. Keguguran itu terjadi disebabkan oleh perbuatan manusia 3. Keguguran terjadi sebelum waktunya, sebelum kelahiran alami tiba

Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma • Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter. . Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesagesa. bidan atau dukun beranak).Macam Aborsi • Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. • Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik.

spontan. • Abortus provocatus : pengguguran buatan atau disengaja .Macam Aborsi • Abortus spontaneus : gugurnya buah kandungan tanpa disebabkan oleh tindakan manusia.tidak disengaja.

buah masih berada dlm kandungan).Abortus spontaneus • Abortus habitualis : abortus yg terjadi 3x atau lebih berturut-turut • Abortus imminens : ada bahaya abortus (tampak pendarahan sblm 28 minggu. biasanya kehamilan < 12 minggu.dilatasi serviks uteri meningkat. dilatasi serviks uteri. Kandungan harus dikosongkan . masih bs dicegah • Abortus incipiens : abortus yg sdh mulai terjadi pendarahan sblm 28 minggu. dengan/tanpa kontraksi kandungan. pendarahan>>.

. sedikit pendarahan • Abortus infectiosus : keguguran disertai infeksi genital • Abortus septicus : abortus dg infeksi berat yg disertai penyebaran kuman atau toksinnya ke darah atau peritoneum.• Abortus completus : isi kandungan sudah keluar semua • Abortus incompletus : masih ada sisa yg harus dikeluarkan agar pendarahan berhenti • Missed abortion : kematian buah kandungan dlm kandungan tetapi janin yg mati itu tetap dlm kandungan selama 8 minggu atau lebih • Abortus cervicalis : hasil konsepsi keluarnya terhalang oleh ostium uteri externum yg tidak membuka. shg terkumpul dlm canalis sevicalis dan serviks uteri membesar.

sosial.dsb • Abortus legalis : abortus yg tidak dilarang UU • Abortus illegalis/criminalis : abortus yg dilarang UU . psikologis. ekonomi.Abortus Provocatus • Abortus therapeuticus/medicinalis : pengguguran yg dilakukan dengan indikasi medis (demi kesehatan/kehidupan ibu) • Abortus eugenicus : pengguguran yg dilakukan karena janin menderita cacat berat • Abortus atas dsr indikasi lain : abortus dilakukan krn berbagai faktor misal indikasi kriminologis (hasil perkosaan).

agama. • Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai. yang ditunjuk oleh pemerintah. abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. psikologi). Syarat-syaratnya: • Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. • Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain. • Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. hukum. .Syarat Abortus provocatus Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus. • Prosedur tidak dirahasiakan. • Dokumen medik harus lengkap.

di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. • Dari aspek etika.Pandangan Medis terhadap Aborsi • Etik Kedokteran. Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates. pasal • 7d: Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. maka penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari panitia etik di masingmasing RS hingga Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan (abortus provokatus). . Pada pelaksanaannya. Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa "pengucilan" anggota dari profesi tersebut dari kelompoknya. apabila ada dokter yang melakukan pelanggaran. Ikatan Dokter Indonesia telah merumuskannya dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai kewajiban umum. Sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya.

pelarangan abortus justru tidak bersifat mutlak.Aspek hukum • Ditinjau dari aspek hukum. Abortus buatan legal Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu. Populer juga disebut dengan abortus provocatus therapeticus. • Abortus buatan atau abortus provokatus dapat digolongkan ke dalam dua golongan yakni: • 1. .

Pada sarana kesehatan tertentu. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut. d. .UU no 23 th 1992 • PASAL 15: 1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. • 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. • 2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) hanya dapat dilakukan: a. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. c. b. dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati. pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian. dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. . • Pasal 341 Seorang ibu yang. Jika yang bersalah. diancam. Jika yang bersalah. 2. bidan atau juru obat. dengan sengaja merampas nyawa anaknya. dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan. bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. atau jika dia seorang tabib. 3. pidananya dapat ditambah sepertiga.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) • Pasal 229 1. berbuat demikian untuk mencari keuntungan. melakukan kejahatan tersebut. atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. karena membunuh anak sendiri. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. karena takut akan ketahuan melahirkan anak.

• Pasal 342 Seorang ibu yang. • Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. • Pasal 343 Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang. untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana. . pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya. sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. bagi orang lain yang turut serta melakukan. diancam.

• Pasal 349 Jika seorang tabib. dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut. bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346. 2. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. . ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.• Pasal 347 1. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut. diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 2. • Pasal 348 1. maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk praktek dapat dicabut. maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan. maka diancam hukuman 5. Jika dengan persetujuan ibu hamil. . • 4. sarana atau perantaraan yang demikian itu. dan jika ibu hamil itu mati diancam 15 tahun • 3. Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan : • 1. • 2. ataupun secara terang-terangn atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta. menunjuk sebagai bisa didapat. dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut diancam hukuman 12 tahun.5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain. diancam hukuman empat tahun.• PASAL 535 • Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan. diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Cara ini menggunakan sebuah alat bedah yang dimasukkan melalui dinding perut. . Teknik ini dilakukan dengan memasukkan sebuah tabung ke dalam rahim yang menyedot janin ke luar. teknik histerotomi. Cara ini dilakukan pada janin berusia lebih dari 16 minggu. teknik prostaglandin. 4. teknik adilatasi dan kuret. janin yang hidup itu dilepaskan dari dinding rahim.Teknik Aborsi 1. 5. 3. Sebuah alat dimasukkan untuk memperlebar lubang leher rahim. Kemudian. teknik salt poisoned. Pengguguran bayi dilakukan ketika kandungan berumur lebih dari enam bulan. dan dibuang ke luar. 2. Bayi kecil itu kadang langsung dibunuh dengan menggunakan teknik pil bunuh (Pil Roussell-Uclaf/RU486). Teknik ini menggunakan bahan-bahan kimia yang mengakibatkan rahim ibu mengerut sehingga bayi yang hidup itu mati dan terdorong keluar. Janin tercabik menjadi potongan kecil dan dimasukkan ke dalam sebuah botol. teknik sunction. ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantong anak sehingga sulit memasukkan alat karena ruang gerak bayi semakin menyempit. dicabik kecil-kecil menggunakan alat yang tajam. yang merupakan cara terbaru.

Pandangan Agama terhadap Aborsi .

”(QS 17:70) • Membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.adalah ciptaan Allah yang mulia. atau bukan karena kerusuhan di muka bumi. Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang bersaksi akan hal ini. maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya. Salah satunya. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang.Islam • Manusia . “Barang siapa yang membunuh seorang manusia.berapapun kecilnya . bukan karena sebab-sebab yang mewajibkan hukum qishash.” (QS 5:32) . Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesucian kehidupan.

” (QS 17:31) • Aborsi adalah membunuh. atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.” (QS 5:36) . atau disalib. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Hukuman yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang pedih. Ayat Al-Quran mengingatkan akan firman Allah yang bunyinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Al-Quran menyatakan: “Adapun hukuman terhadap orang-orang yang berbuat keonaran terhadap Allah dan RasulNya dan membuat bencana kerusuhan di muka bumi ialah: dihukum mati. atau diasingkan dari masyarakatnya. Membunuh berarti melawan terhadap perintah Allah.• Umat Islam dilarang melakukan aborsi dengan alasan tidak memiliki uang yang cukup atau takut akan kekurangan uang.

• Tidak ada kehamilan yang merupakan “kecelakaan” atau kebetulan. “Selanjutnya Kami dudukan janin itu dalam rahim menurut kehendak Kami selama umur kandungan. sejak mulai diciptakaNya unsur tanah dan sejak kamu masih dalam kandungan ibumu. setiap janin telah dikenal Allah. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah sekalipun. Kemudian kami keluarkan kamu dari rahim ibumu sebagai bayi. Allah sudah mengenal kita.• Sejak kita masih berupa janin.”(QS: 53:32) Jadi. dan janin yang dikenal Allah itulah yang dibunuh dalam proses aborsi. Al-Quran menyatakan:”Dia lebih mengetahui keadaanmu. Setiap janin yang terbentuk adalah merupakan rencana Allah.” (QS 22:5) • Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan aborsi. Nabi sangat menjunjung tinggi kehidupan. .

dalam keadaan mana pun.yang secara langsung dan terencana mencabut nyawa bayi yang belum dilahirkan. “Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan 'kekuasaan Allah Pencipta' dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya. Pada prinsipnya. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir: tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak. umat Kristen Katolik percaya bahwa semua kehidupan adalah kudus sejak dari masa pembuahan hingga kematian yang wajar. untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah” (“Donum vitae.Katolik • Gereja Katolik Roma tak henti-hentinya mengutuk aborsi . merupakan kejahatan moral. tujuan satu-satunya.” 5). dan karenanya mengakhiri kehidupan manusia yang tidak bersalah. • Gereja mengajarkan. baik sebelum ataupun sesudah ia dilahirkan. .

Kemudian Kej 1: 28. . Dan gereja dipanggil untuk memperlihatkan lagi kepada semua orang dengan keyakinan yang jelas dan lebih kuat kehendakNya untuk mendukung hidup manusia dengan semua sarana dan untuk membelanya terhadap segala macam serangan dalam situasi apa pun”. ia melihat indahnya kehadiran Allah. melukiskan bahwa semua bentuk hidup bersama di dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan mesti terbuka terhadap anak. • Sedangkan ajaran Gereja Katolik mengenai penolakan aborsi berlandas pada Amanat Apostolik Familiaris Consortio Paus Yohanes Paulus II dalam keluarga modern yang berbunyi: “Gereja percaya sekuat-kuatnya bahwa hidup manusia. merupakan anugerah indah kebaikan Allah.• Dasar biblis utama dari prinsip moral itu adalah Kej 1: 27-28. maka gereja berdiri membela hidup. Dalam hidup tiap-tiap manusia. yang menggambarkan bahwa hidup itu berasal dari Allah dan karena itu hanya Allah sendirilah yang bisa mencabut hidup manusia. Prinsip ini melawan sinisme dan egiosme yang menghantui dunia ini dengan bayang-bayang gelap. bahkan jika lemah dan menderita.

. sehingga keguguran kandungan. tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut. luka ganti luka.” • Hukuman bagi para pelaku aborsi sangat keras. mata ganti mata. maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya. Yer 1:5 ~ “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. tangan ganti tangan. dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Aku telah mengenal engkau. kaki ganti kaki. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut. bengkak ganti bengkak. Kel 21:22-25 ~ Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung. dan sebelum engkau keluar dari kandungan. maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. lecur ganti lecur. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. gigi ganti gigi.Ayat2 • Jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa. Aku telah menguduskan engkau.

Rom 8:28 ~ Kita tahu sekarang. anak laki-laki adalah milik pusaka dari pada Tuhan. apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jagalah sebaik-baiknya. demikianlah anak-anak pada masa muda. tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia…” • Aborsi karena ingin menyembunyikan aib tidak dibenarkan Tuhan. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Mzm 127:3-5 ~ Sesungguhnya. • Anak-anak adalah pemberian Tuhan. orang ini sendiri atau orang tuanya. sehingga ia dilahirkan buta?"” Jawab Yesus: “Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. .• Aborsi karena alasan janin yang cacat tidak dibenarkan Tuhan. Yoh 9:1-3 ~ Waktu Yesus sedang lewat. siapakah yang berbuat dosa. • Tuhan tidak pernah memperkenankan anak manusia dikorbankan. Apapun alasannya. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Murid-muridNya bertanya kepadaNya: “Rabi. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu. dan buah kandungan adalah suatu upah. bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Pengaplikasian ajaran agama terhadap pencegahan aborsi dan sejauh mana toleransinya .

• Alasan psikologis-sosial-ekonomi : kalangan Katolik menolak abortus dg alasan ini Katolik . Tindakan atas indikasi ini diterima. • Alasan indikasi vital (vital=hidup yg terancam) yakni mengutamakan hidup yg dpt diselamatkan daripada hidup yg tidak dapat diselamatkan. • Alasan indikasi medis (medis= lebih ke kesehatan) : masih harus dipertimbangkan scr mendalam krn masih sebuah kontroversi dlm agama katolik • Alasan indikasi eugenis (bayi diperkirakan cacat berat fisik/mental) : dr sudut moral harus ditolak meskipun pelanggaran prinsip ini dimengerti.• Agama Katolik tidak mutlak melarang (mempertimbangkan) adanya abortus provocatus asal dengan alasan dan pertimbangan seimbang. • Alasan indikasi kriminologis (hamil krn kejahatan) : tidak dibenarkan.

Langkah2 yg direncanakan dg didasari ilmu agama yg berkaitan dg aborsi .

anak tak sah Menidirikan pusat informasi menampung soal2 penyebab keguguran Meningkatkan pemerataan kemakmuran Mengadakan tindakan sosial politis bagi keluarga tidak mampu . dan tanggung jawab sosial. ibu tak bersuami. pendidikan seksual manusiawi.Katolik • Indikasi medis (menyelamatkan nyawa ibu) : – Meningkatkan penelitian di bidang kedokteran perinatal. • Indikasi eugenis ( aborsi akibat cacat berat ): – Meningkatkan ilmu genetika agar timbulnya cacat bisa dicegah – Meningkatkan pengawasan produksi obat2an bagi wanita hamil – Meningkatkan pelayanan konsultasi genetik dan diagnostik praenatal • Indikasi psikologos-sosial-ekonomi – – – – Melenyapkan diskriminasi keluarga besar. sehingga situasi konflik berkurang – Meningkatkan pelayanan medis perinatal • Indikasi kriminologis – Meningkatkan keamanan dan perlindungan gadis/wanita – Meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap martabat gadis/wanita – Meningkatkan pendidikan mentalitas.

Available from http://www. • Agama dan Aborsi. Hidup dan Kesehatan. Available from http://www.htm .htm • Aborsi&Hukum.aborsi.org/hukumaborsi.org/agamaaborsi.aborsi. • Go P. Accesed on June 9th 2010.Daftar Pustaka • Mubarak Z. Malang : STFT Widya Sasana.1984. Buku Ajar MPK Agama : Agama dan Isu-Isu Kontemporer. Accesed on June 9th 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful