PPPY1272 FIQH SIRAH (Bab 3

)

Wahyu, Dakwah Nabi Muhammad (s.a.w.) di Makkah dan Cabarannya

 Memahami

konsep al-tahannuth dan kaitannya dengan penurunan wahyu.  Mendalami maksud ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan di peringkat awal.  Membezakan strategi dakwah Nabi Muhammad (s.a.w.) di peringkat awal.  Memahami bentuk cabaran yang dialami Baginda ketika berdakwah di Makkah.  Mendalami reaksi Nabi Muhammad (s.a.w.) terhadap cabaran dakwah di Makkah.  Membezakan strategi dakwah Nabi Muhammad (s.a.w.) di peringkat awal.
Bab 3 / 2

OBJEKTIF Bab 3

DAKWAH NABI MUHAMMAD
 Nabi

Muhammad (s.a.w.) gemar bertahannuth di gua Hira’.  Bertahannuth ialah satu kebiasaan bagi orang Arab; mengasingkan diri.  Proses tahannuth (menurut Ibn ‘Abbas):
 Dilakukan

sekali dalam setahun.  Tinggal selama sebulan di gua Hira’.  Memberi makan kepada orang miskin.  Tawaf di Ka’bah sebanyak 7 kali.  Pulang ke rumah.
Bab 3 / 3

DAKWAH NABI MUHAMMAD
 Terdapat

perbezaan antara tahannuth yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Quraysh lain.  Nabi lakukan dengan tujuan untuk mencari ketenangan, bertafakur dan memikirkan keagungan Allah (s.w.t.).  Baginda amat membenci kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan kaumnya.  Baginda lakukannya mengikut syariat Nabi Ibrahim (a.s.).
Bab 3 / 4

DAKWAH NABI MUHAMMAD
 Al-Tahannuth

merupakan satu jalan untuk mencintai Allah (s.w.t.).  Ia menjadi ketentuan Ilahi bagi diri Baginda untuk melaksanakannya.  Proses selama 3 tahun ini adalah semata –mata untuk Baginda mempersiapkan diri bagi menjalankan usaha dakwah.  Setelah bertahannuth, Allah muliakan Baginda dengan menurunkan Jibril membawa wahyu Ilahi.
Bab 3 / 5

WAHYU AWAL
 Dari

‘A’ishah: Jibril datang pada malam Sabtu & malam Ahad. Jibril datang sekali lagi pada malam Isnin, iaitu 17 Ramadan, membawa risalah nubuwwah.  Nabi Muhammad berusia 40 tahun.  Jibril mendekati Nabi Muhammad dan menyuruh Baginda membaca (Iqra’).  Surah al-‘Alaq, ayat 1-5, ayat pertama.  Ia memaparkan keagungan Allah sebagai Pencipta manusia.
Bab 3 / 6

WAHYU AWAL
 Ayat

ini turut membuktikan bahawa Nabi Muhammad (s.a.w.) sebagai utusan Allah, walaupun Baginda ialah ummi.  Setelah menerima ayat-ayat ini, Nabi berhadapan dengan fatrat al-wahy (penurunan wahyu terhenti seketika).  Jibril tidak datang membawa wahyu selepas surah al-‘Alaq dan al-Muddathir.  Tika ini, Nabi Muhammad berada dalam keadaan yang amat dukacita.
Bab 3 / 7

AJARAN AWAL ISLAM
 Pada

peringkat awal, penekanan diberikan kepada aspek tauhid (mengesakan Allah, beriman dengan hari Akhirat dan pengadilan Ilahi serta bersyukur).  Aspek tauhid (mengesakan Allah) amat penting kerana ia menentukan akidah hamba-Nya.  Ia menjadi tonggak kekuatan Islam.  Ia memaparkan hubungan hamba dengan Penciptanya.
Bab 3 / 8

AJARAN AWAL ISLAM
 Kalimah

La ilah illa Allah, mengarahkan kepada pengesaan Allah dan membebaskan diri daripada perhambaan sesama manusia.  Keyakinan ini perlu kepada susulan dengan amalan tidak menyekutukan Allah.  Tidak seperti Quraysh, mereka yakin akan Allah sebagai pencipta, tetapi pada masa yang sama mereka sembah berhala.
Bab 3 / 9

AJARAN AWAL ISLAM
 Ini

kerana mereka sebenarnya tidak yakin dengan keesaan Allah (s.w.t.).  Malah mereka sifat jalan penyekutuan itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah (s.w.t.).  Mereka menjadikan berhala sebagai perantaraan antara mereka dengan Tuhan Pencipta Alam.  Tugas Nabi Muhammad (s.a.w.) adalah untuk mengembalikan umat manusia agar mengesakan Allah (s.w.t.).
Bab 3 / 10

AJARAN AWAL ISLAM
 Ajaran

kedua ialah beriman dengan hari Akhirat dan pengadilan Ilahi.  Amalan yang baik akan dibalas baik dan begitu juga sebaliknya.  Pengadilan Ilahi amat penting kerana ia boleh memberi kesedaran bahawa apa sahaja yang dilakukan di dunia, ada ganjarannya.  Ini menjadikan manusia berhati-hati dalam bertindak.  Manusia sama sekali tidak akan leka.
Bab 3 / 11

AJARAN AWAL ISLAM
 Akan

tetapi, Quraysh menganggap balasan ini hanya untuk orang Islam sahaja.  Jika mereka menolak Islam, mereka akan terlepas daripada seksaan ini.  Ini tidak benar kerana ia meliputi seluruh generasi manusia dari Adam hingga akhir zaman kelak.  Ajaran ketiga ialah agar manusia menjadi hamba yang sentiasa bersyukur.
Bab 3 / 12

 Manusia

perlu banyak bersyukur atas segala nikmat yang diterima.  Ini menggambarkan satu bentuk pengiktirafan bahawa manusia amat bergantung kepada yang lebih berkuasa.  Orang yang tidak bersyukur akan dicela Allah dan menerima balasannya.  Cara bersyukur ialah menerusi ibadat.  Ibadat yang boleh dilakukan ialah seperti solat dan tahannuth.
Bab 3 / 13

AJARAN AWAL ISLAM

 Berdakwah

secara rahsia dan disebarkan secara bersendirian.  Kalangan keluarga Baginda dahulu.  Quraysh tidak rasa terancam dengan agama baru ini.  Mereka samakan dengan agama lain di kalangan mereka seperti Hanif.  Selepas 3 tahun, dakwah secara terbuka.  Menyerang pelbagai bentuk khurafat dan kekufuran.
Bab 3 / 14

BENTUK DAKWAH RASULULLAH

 Quraysh

mula rasa terhina dan terancam dengan usaha dakwah Muhammad.  Penentangan mereka bermula terhadap Nabi dan umat Islam.  Penyiksaan, penghinaan dan pemulauan dilaksanakan secara giat.  Baginda berdakwah kepada Banu Hashim, ada yang sokong, ada juga yang protes.  Nabi berhadapan pelbagai kesukaran.
Bab 3 / 15

BENTUK DAKWAH RASULULLAH

AL-SABIQUN AL-AWWALUN
 Khadijah

bt. Khuwaylid (r.a.).  ‘Ali b. Abi Talib (r.a.).  ‘Abd Allah b. ‘Uthman (Abu Bakr r.a.).  Zayd b. Harithah (r.a.).  Anak-anak perempuan Nabi (r.a.).  Abu Bakr juga berdakwah, ramai yang peluk Islam (‘Uthman, al-Zubayr, ‘Abd alRahman, Sa’d dan Talhah).  Abu ‘Ubaydah, Abu Salamah, al-Arqam dan ramai lagi.  Mewakili pelbagai lalpisan masyarakat.
Bab 3 / 16

METODE PENYEBARAN DAKWAH DI MAKKAH
 Dakwah

secara sulit.  Dakwah secara terbuka kepada kaum kerabat.  Dakwah secara terbuka kepada seluruh penduduh Makkah.  Dakwah sebagai tanggungjawab bersama.  Dakwah kepada pemerintah yang dihormati dalam sesebuah masyarakat seperti di Ta’if.
Bab 3 / 17

CABARAN AWAL DAKWAH NABI MUHAMMAD DI MAKKAH
 Peringkat

awal, orang Quraysh tidak mengendahkan usaha dakwah Nabi Muhammad di Makkah.  Mereka anggap: seorang yang suka bicara tentang agama dan ketuhanan.  Mereka tidak terfikir Islam akan berkembang dengan pesat.  Sikap ini mula berubah bila Nabi mula sebar dakwah secara terbuka.
Bab 3 / 18

CABARAN AWAL (REAKSI) DAKWAH DI MAKKAH
 Laporan

al-Baladhuri: Baginda berdakwah kepada kaum kerabat di Bukit Safa.  Usaha Baginda diprotes oleh pakciknya, Abu Lahab.  Protes Abu Lahab ini menandakan kemunculan babak baru dalam usaha penyebaran Islam di Makkah.  Penentangan hebat puak Quraysh.
Bab 3 / 19

TAHAP PENENTANGAN
 Mempengaruhi
 Mempunyai

Abu Talib untuk memujuk Nabi berhenti berdakwah.
unsur diplomasi pihak Quraysh.  9 pembesar Quraysh mengadap Abu Talib.  Usaha ini gagal pada kali pertama.  Usaha ini dilanjutkan kali kedua, gagal.  Mereka maklum pada Abu Talib: mereka tidak boleh bersabar dgn tindakan Nabi.  Isu matahari dan bulan.  Usaha ketiga dibuat, membawa ‘Umarah b. al-Walid sebagai ganti dengan Nabi, gagal.
Bab 3 / 20

TAHAP PENENTANGAN
Melemparkan

tohmahan palsu terhadap Nabi Muhammad. Baginda disifatkan sebagai seorang ahli sihir dan banyak berdusta. Dilakukan oleh al-Walid b. alMughirah, pada musim haji. Baginda dituduh gila.
Bab 3 / 21

TAHAP PENENTANGAN
 Al-Qur’an

itu satu pembohongan yang diada-adakan Nabi Muhammad.
 Al-Qur’an

dicipta Baginda dengan bantuan beberapa individu lain.  Tetapi hakikatnya mereka sebenarnya kagum dengan ayat al-Qur’an.  Mereka telah lakukan intipan pada waktu malam, semata-mata untuk mendengar bacaan ayat-ayat al-Qur’an.  Pada waktu ini, Nabi Muhammad sedang tunaikan solat di rumah Badginda.
Bab 3 / 22

TAHAP PENENTANGAN
 Menganiaya
 Pelbagai

umat Islam.

penganiayaan dilakukan terhadap mereka yang memeluk Islam.  Khususnya, perancangan Abu Jahl.  Umat Islam dimalukan di khalayak ramai.  Mereka dipukul dan dipulau oleh masyarakat sekeliling.  Penganiayaan fizikal turut dilakukan.  Misalnya, isu Bilal b. Rabah, ‘Amir b. Fuhayrah dan ‘Ammar b. Yasir.  Baginda turut disiksa: dicekik, dibaling najis
Bab 3 / 23

TAHAP PENENTANGAN
 Memberi
 Hal

tekanan pada Banu Hashim dan Banu al-Muttalib.
ini dilakukan kerana kedua-dua Banu ini memberi perlindungan kepada Nabi.  Padahal, pada masa yang sama puak Quraysh Makkah sedang menentang hebat usaha dakwah Baginda ini.  Justeru, kedua-dua Banu ini perlu diboikot.  Ia merangkumi larangan perniagaan, hal perkahwinan.  Larangan ini tidak dipatuhi oleh sebahagian.
Bab 3 / 24

TAHAP PENENTANGAN
Memberi

tawaran menarik kepada Nabi Muhammad. Baginda ditawarkan pelbagai tawaran menarik untuk berhenti berdakwah. Antaranya Baginda ditawarkan kekayaan, kemuliaan dan jawatan penting. Semua tawaran ini ditolak.
Bab 3 / 25

FAKTOR PENENTANGAN
 Dakwaan

Muhammad sebagai seorang Nabi memberi kesan politik kepada pentadbiran Makkah. Kepimpinan mereka berkurangan.  Aktiviti ekonomi di Makkah yang memberi keuntungan akan terjejas. Jualan berhala memberi keuntungan. Sumber ekonomi terganggu.  Pemikiran kolot/kuno/konservatif. Mereka amat kuat dengan fahaman Jahiliah, tidak akan ditinggalkan.
Bab 3 / 26

FAKTOR PENENTANGAN
Faktor dorongan Quraysh menentang Islam:  Isu perhambaan  Gemar bertelagah  Persaingan dan perebutan kuasa  Hak persamaan (tuan-hamba)  Takut pada Hari Kebangkitan  Tradisi nenek moyang  Faktor ekonomi  Antara penentang: Abu Lahb, Abu Jahl, al-Nadr, ‘Uqbah, al-Walid, ‘Utbah, al-Aswad, al-Harith, Umayyah, Ubayy, al-‘As, Nubayh, Tu‘aymah, Rukanah dan Arwa.

Bab 3 / 27

REAKSI NABI MUHAMMAD TERHADAP PENENTANGAN
 Merdekakan

hamba. Baginda bebaskan mereka daripada siksaan Quraysh.  Hijrah ke Habashah. Hijrah pertama dalam Islam: 10 lelaki dan 4 wanita. Hijrah kedua ke Habashah: 83 lelaki dan 18 wanita.  Haqq al-jiwar. Tradisi yang sudah wujud dalam masyarakat Jahiliah. Al-Mustajir: orang yang disiksa. Al-Mujir: pemberi perlindungan (suaka politik).  Dakwah di Ta’if, ditolak dengan kasar.  Peristiwa Isra’ dan Mi‘raj, mukjizat Nabi.
Bab 3 / 28

RUMUSAN
 Nabi

Muhammad lakukan ibadat tahannuth di gua Hira’.  Ayat pertama ialah dari surah al-‘Alaq.  Ajaran awal Islam ialah mengesakan Allah, beriman dengan hari Akhirat dan Pengadilan Ilahi serta bersyukur.  Bentuk dakwah: rahsia & terbuka.  Golongan awal yang memeluk Islam terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat.  Daripada golongan hamba hingga kepada golongan bangsawan.
Bab 3 / 29

 Nabi

Muhammad (s.a.w.) berhadapan dengan pelbagai penentangan Quraysh ketika berdakwah di Makkah.  Cabaran ini sama sekali tidak mematahkan semangat Baginda.  Baginda telah mengambil beberapa langkah sebagai reaksi terhadap penentangan tersebut.  Setelah berhadapan semua cabaran ini, akhirnya Baginda digembirakan dengan peristiwa Isra’ dan Mi‘raj.
Bab 3 / 30

RUMUSAN