TEKNIK VOKAL: FONASI Bagi menghasilkan satu nyanyian baik, penggunaan teknik-teknik vokal dengan betul menjadi

faktor utama dan terpenting. Terdapat lebih dari 5 teknik yang penting di mana bermula dengan pernafasan, postur badan, fonasi, projek suara, sebutan, register suara dan beberapa teknik yang lain. Selain pernafasan dan juga postur, teknik fonasi merupakan salah satu teknik terpenting bagi mendapatkan kualiti suara yang baik. Menurut sumber laman sesawang iaitu nukilan Paul Mason di laman “Voice Training”, fonasi adalah satu penghasilan suara kesan getaran yang terhasil daripada peti suara dan juga aliran udara. Untuk lebih jelas lagi saya telah membaca satu artikel di laman sesawang Wikipedia di bawah tajuk “Vocal Pedagogy” menyatakan fonasi adalah pembunyian yang berlaku di kotak suara yang bergetar seakan-akan berkala. Selain itu di dalam kata lain, proses menyuarakan yang menggunakan pembunyian yang panjang di mana ia berlaku di bahagian larynx yang mengubah aliran udara. Proses ini secara fisiologinya di panggil supra-glottal.

Gambar Peti Suara

Semasa menguap gunakan bunyi vokal ah atau oh. Membuat aktiviti menguap sambil membuka rongga suara. Contoh notasi: Kemudian latihan tersebut diteruskan kepada pergerakan yang lebih sukar iaitu meluncurkan pic tersebut ke atas dan ke bawah. Keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama. Contoh notasi: . Di awal aktiviti. penyelarasan nafas pengawalan peti suara adalah penting bagi melancarkan aliran udara di bahagian peti suara atau kawasan lipatan vokal. menggunakan frasa lagu yang sama dan menggunakan teknik fonasi dengan baik dan rakamkan. Saya juga telah mengambil contoh latihan fonasi dari buku „Basics of Singing‟ karya „Jan Schmidt‟ dan „Heidi Counsell Schmidt‟ dan seperti yang tertera di bawah: 1. Melihat kepada cadangan Meribeth 2005. Perkara ini penting bagi menghasilkan suara atau kualiti bunyi yang bersih dan jelas. beliau mencadangkan supaya melakukan aktiviti nyanyian dengan dua keadaan yang berbeza bagi membandingbezakan hasil yang diperolehi. menggunakan satu frasa lagu dengan menyanyikan menggunakan teknik fonasi yang lemah dan rakamkan. Kemudian bandingkan kedua rakaman tersebut bagi mencari perbezaan kualiti suara. Terdapat beberapa jenis latihan bagi mendapatkan hasil yang baik dari teknik fonasi ini. Berikut adalah jenis latihan fonasi yang boleh dipraktikkan bagi menghasilkan kualiti suara yang baik. mulakan dengan pic yang tinggi kemudian diluncurkan ke pic yang rendah.Bagi mewujudkan hasil suara yang baik.

Kanak-kanak diajar membuat bunyi kuda (hyeee) . Haiwan apa yang mempunyai dua suara? (suara atas/tinggi dan suara bawah/rendah) Jawapannya adalah keldai ii. Antara contoh aktiviti tersebut ialah: 1. The Donkey i. Kanak-kanak disuruh mengimitasikan bunyi keldai (hee-haw) iii.2. latihan fonasi boleh dilakukan secara muzikal tetapi menggunakan aktiviti berkaitan dengan pergerakan dan bunyi-bunyian alam sekeliling. The Horse i. Kuda juga menggunakan gabungan dua jenis suara (rendah dan tinggi ii. Membuat aktiviti dengan mengeluarkan suara iaitu lebih kepada bentuk nyanyian dengan mengawal pernafasan di sekitar hidung ke dalam pic yang mempunyai not yang tinggi dan yang rendah. Animal Farm a. Contoh notasi: Selain itu juga. Pastikan sebutan kedengaran dengar jelas b.

Tweeters i. Pastikan suara mereka ringan dan tinggi b. Ini kerana teknik fonasi sangat penting proses nyanyian berlaku. Cuckoo “koo-koo-koo” Segala contoh latihan di atas adalah siri latihan yang membawa kepada penghasilan mutu nyanyian yang baik. Seorang menggunakan bunyi woof manakala seorang lagi menggunakan bunyi yip. Kanak-kanak diajar mengimitasi bunyi seekor anjing (yip-yip) ii. Latihan ini menggunakan sokongan abdomen c. WOOFERS AND TWEETERS a. yip iii.iii. . Kanak-kanak disuruh mengimitasi suara burung 1. Imitasi bunyi ini memerlukan sokongan yang kuat pada abdomen 2. Kanak-kanak secara berpasangan disuruh membunyikan suara anjing bergaduh sesame sendiri ii. Gagak “ca-ca” 3. Dog Fight i. Oleh itu jenis-jenis latihan tersebut boleh diubah mengikut kesesuaian penyanyi atau pelajar vokal. Burung kakak tua yang sedang bercakap ”Polly want a cracker!” 2. Little Dog i.

bahagian kotak suara akan mengesan getaran yang berkala pada . “falsetto” dan “whitsle”. Tetapi kebanyakkan cendiakawan mengistilahkan kemampuan ini kepada nama “suara dada” dan “suara kepala” dan “falsetto”. register atas. Teknik melatih kita untuk mengawal kedudukan atau register suara dan menggunakan teknik tersebut dengan betul. “suara kepala” dan “falsetto” adalah yang paling meluas di kalangan penggiat muzik amnya dan penyanyi khasnya. “fry vocal”. Pengunaan istilah ini lebih mudah difahami kerana wujud kekeliruan dalam pemahaman register suara di mana mereka salah meletakkan nama pada suatu kedudukan register suara.TEKNIK VOKAL: REGISTER Teknik vokal register adalah salah satu teknik terpenting di dalam nyanyian. tengah dan bawah dan melibatkan dua resonans iaitu resonans suara dada dan suara kepala. Bentuk otot yang terlibat ketika “suara dada” Penggunaan istilah “suara dada”. Ahli-ahli patologi menyatakan bahawa kotak suara manusia mampu menghasilkan empat getaran yang berbeza iaitu kenali sebagai “modal”. “Suara dada” terhasil dari getaran resonans di bahagian rongga dada di mana penggunaannya adalah amat terhad iaitu hanya digunakan di bahagian pic yang rendah dan suara biasa (suara percakapan). “Suara dada” di kenali sekitar abad ke-13 setelah suara ini dibezakan dari suara tekak dan suara kepala. Getaran tersebut bergantung kepada julat yang tertentu kerana ia akan menghasilkan pic yang tertentu. Teknik register terhasil di dalam di kotak suara manusia dengan bentuk getaran yang tertentu. Register suara terdapat tiga bahagian iaitu. Semasa penggunaan teknik “suara dada”.

terdapat satu la gi teknik yang digunakan ketika hendak menyanyikan lagu yang mempunyai pic yang tinggi. Kelebihan penggunaan teknik adalah memudahkan seseorang penyanyi itu menyanyikan pic yang tinggi dengan selesa. Teknik ini dipanggil dengan nama “suara falsetto” atau “suara palsu”.rawan yang berhubung dengan pangkal tekak. Ia adalah suara yang berada di atas renj suara sebenar dalam lingkuang renj satu oktaf. pengawalan pernafasan sangat penting bagi menghasilkan mutu suara yang baik. Penggunaan teknik adalah sesuai ketika menyanyikan pic yang tinggi. Ini kerana “suara kepala” mempunyai renj yang besar berbanding “suara dada”. titik permulaan pertukaran register suara bagi lelaki dan perempuan bermula dari huruf Eb atau E di atas middle C. . Selain menggunakan teknik “suara kepala”. Menurut Clippinger. Oleh itu. Penyanyi akan diberi gambaran bahawa berlaku satu getaran di bahagian muka dan torasik atau dada. “Suara kepala” juga telah dikenali pada abad ke-13 seperti yang dinyatakan oleh Johannes de Garlandia dan Jerome of Moravia. Kebiasaannya pengguna teknik ini akan menghasilkan suara yang “breathy” di mana jumlah penggunaan udara adalah lebih banyak.

Kedua-dua teknik tersebut merupakan teknik utama kerana nyanyian adalah satu aktiviti melibatkan penggunaan kotak suara. Selain itu. Ini kerana. Jika perkara ini gagal dilaksanakan. Oleh itu guru harus menyatakan perbezaan antara “suara dada” dan “suara kepala” kerana ia dapat membantu seperti kanak-kanak lelaki apabila menghadapi perubahan suara (pecah). Kanak-kanak peringkat sekolah hanya akan menyanyi pic-pic yang tinggi dengan sesuka hati mereka. peti suara kanak-kanak akan rosak dan menyukarkan mereka untuk bernyanyi dengan baik setelah suara kanak-kanak lelaki ini pecah. iaitu kebanyakan pelajar mampu meniru pic dengan tepat. dan tanpa mereka sedar menggunakan teknik register dengan salah akan mengakibatkan kerosakan pada pada kotak suara mereka.APLIKASI DI DALAM AKTIVITI MUZIK SEKOLAH RENDAH Aktiviti nyanyian merupakan salah satu aktiviti wajib ketika di alam persekolahan. Mereka mempunyai karakter imitasi yang tinggi. teknik fonasi dan teknik register suara. pengajaran teknik haruslah berperingkat dan masih lagi berpandukan renj umum kanak-kanak. Guru harus menyediakan pelajar dengan kemahiran teknik register suara ketika kanak berumur 8-11 tahun. Ini perlu kerana setiap kanak-kanak mempunyai kadar pemahaman mereka sendiri. Walaubagaimanapun nyanyian hanyalah nyanyian semata-mata kerana guru sering melupakan untu menerapkan cara pengunaan teknik vokal dengan betul terutama kepada dua teknik ini iaitu. sebagai contoh kanak-kanak berumur 7-8 tahun. Maka guru boleh menggunakan teknik imitasi melodi. Kanak-kanak tidak mampu serap sepenuhnya teknik yang di ajar kepada mereka oleh itu pendekatan yang berbeza perlu digunakan. kemahiran sosial serta mengembangkan potensi diri atau bakat yang terselit. Sebagai contoh teknik register suara adalah satu teknik terpenting di dalam vokal. Ini kerana murid yang berada pada tahap ini mempunyai kelebihan pic yang tepat. aktiviti ini mampu membina keyakinan. Oleh itu dengan melatih kedua teknik ini di peringkat sekolah rendah meningkatkan kemahiran bernyanyi dengan baik setelah mereka menuju ke alam dewasa. . Sekurang-kurangnya murid memahami teknik yang mereka pelajari walaupun mereka masih belum menguasai sesuatu teknik tersebut. ritma ketika sesi pengajaran kerana teknik ini membuat mereka rasa lebih seronok dan perasaan ingin tahu adalah tinggi.

Teknik fonasi akan menerangkan kepada murid bagaimana untuk menghasilkan kualiti suara yang baik secara tidak langsung ia akan menyentuh sekali kepada teknik resonansi (projection) dan juga teknik register. .Sebelum melanjutkan siri latihan vokal kepada teknik register suara. lebih mudah jika latihan tersebut dimulakan dengan pengajaran teknik fonasi.

yang saya dapati maklumat yang diberikan lebih kepada bentuk pedagogi bahasa. Selain itu juga tugasan ini menyedarkan saya bahawa latihan-latihan vokal merupakan adalah hasil dari perlakuan kita dalam aktiviti seharian. kebanyakan bahan muzik terutama vokal. saya dapati bahawa saya masih lagi mempunyai kekurangan dari segi teknik fonasi dan juga perletakan register suara dengan betul. . Selain itu juga. Selain itu. saya dapati terdapat perbezaan maklumat yang ketara dan kebanyakannya sukar difahami kerana penggunaan bahasa akademik yang agak tinggi. vokalises dan beberapa istilah yang lain. saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini walaupun proses penapisan bahan untuk tugasan anatara tugasan yang sukar. ini kerana semasa pencarian saya menggunakan laman sesawang. Setelah mencari. Ini menyebabkan sayaa mengambil masa yang agak lama bagi menganalisis maklumat yang cuba disampaikan . menganalisis dan juga memahami. Tugasan ini adalah sangat membantu dalam meningkatkan lagi kemahiran saya dalam menyampaikan nyanyian dengan lebih baik. berdasarkan buku yang dijadikan bahan rujukan. Ini menyebabkan saya mengalami kekeliruan semasa pencarian bahan bagi penerangan berkenaan fonasi. Ini agak menyukarkan saya untuk menapis maklumat berkenaan kepada yang lebih berbentuk muzikal. Ini akan memudahkan lagi pelajar jurusan major vokal untuk membuat rujukan dan tugasan di masa akan datang. tajuk fonasi adalah lebih bersifat umum. tetapi lebih elok dan mudah jika kebanyakan bahan di dalam bahasa kebangsaan kita. Sekurang-kurangnya ini mampu menarik minat adik-adik saya yang mengambil kursus PISMP memilih vokal sebagai instrumen utama mereka dan dijadikan sebagai pilihan utama pelajar IPG jurusan pendidikan muzik. Saya masih lagi mencuba untuk menguasai teknik-teknik ini dengan sebaik mungkin. Berdasarkan tugasan ini saya dapati pencarian bahan tugasan ini adalah mudah dicari tapi penggunaan pelabagai istilah seperti fonasi. Bukan menjadi kesukaran. masih lagi di dalam bahasa inggeris.REFLEKSI Alhamdulillah. Ini kerana ada sesetengah buku menyatakan fonasi itu adalah penghasilan ton. Selain itu. menyemak.

E. Joy. (2008).C.. M. ELEMENTARY CLASSROOM 5TH EDITION. Pitman Publishing Benjamin. (2001). M. Rebecca.Shirley. H. Great Britain: The Roehampton Institute Soewito. Tadahiro. William. TEACHING KIDS TO SING.Brown Publishers Schmidt. FOUNDATIONS IN SINGING: A BASIC TEXTBOOK IN VOCAL TECHNIQUE AND SONG INTERPRETATION (2ND EDITION). THE MUSICAL CLASSROOM BACKGROUND MODELS AND SKILLS FOR ELEMENTARY TEACHING. Graham. ONCHI AND SINGING DEVELOPMENT: A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE. Patricia. United States of America: Prentice Hall . W. New York: Schirmer Books McRae. (1976). (1989). Lawrence. New York: Schirmer Books Anderson. Melson. United States of America: Prentice Hall Inc. BASICS OF SINGING 2ND EDITION. DIRECTING THE CHILDRENS CHOIR. Herrold. WM. New Jersey. Jakarta: Titik Terang Phillips. TEKNIK TERMUDAH OLAH VOKAL DAN LAGU. Robert. United States of America: Wadswoah Thomson Learning Hackett. TECHNIQUES AND MATERIALS OF MUSIC 7TH EDITION. M. Murao. (1996). Clifford. NEW APPROACHES TO ELEMENTARY CLASSROOM MUSIC (3RD EDITION). (1996). (1991). (1990). Van A. J.BIBLIOGRAFI BUKU RUJUKAN Turner. (2001). New York: Schirmer Books Christy. Kenneth. VOICE AND SPEECH IN THE THEATRE. (1988). (1994). Thomas. United States Of America: Thomson Schirmer Welch... Jan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful