SKEMA JAWAPAN

1. British telah mengubah dasar tidak campur tangan kepada campur tangan secara langsung terhadap negeri-negeri Melayu pada akhir abad ke-19 bagi menjaga kepentingan mereka di Tanah Melayu. Bincangkan

Pengenalan (3 m) 1. Pada akhir abad ke -19, British berusaha untuk campurtangan secara langsung di NNM dengan menggunakan pelbagai alasan antaranya perebutan takhta dan pergaduhan antara kongsi gelap Cina. 2. Setelah berjaya ,British memperkenalkan pelbagai dasar bertujuan mengukuhkan kedudukan mereka contohnya pengenalan Sistem Residen

Isi-isi (20 m) 1. Keadaan huru-hara yang disebabkan oleh Perang Saudara di negeri-negeri Melayu seperti di Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan . Perkembangan tersebut menyebabkan pemodal Eropah mendesak kerajaan British supaya campurtangan untuk memulihkan keamanan. Hal ini akan membantu kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar.Malahan masalah di negeri-negeri Melayu yang lain menyebabkan Kerajaan British di London mengarahkan Andrew Clarke terlibat secara langsung bagi menyelesaikan konflik raja-raja Melayu.

2. Di samping itu masalah kongsi gelap Cina antara puak Hai San dan Ghee Hin turut menyumbang ke arah perubahan dasar campur tangan British di Tanah Melayu. Kedua-dua puak seringkali terlibat dalam pergaduhan yang mengakibatkan kegiatan perlombongan bijih timah dan keselamatan terjejas teruk malahan pergaduhan kongsi gelap menyebabkan kemusnahan banyak peralatan di lombong bijih timah.

3. British ingin menguasai sumber mineral yang bernilai untuk pasaran antarabangsa tyang terdapat di Tanah Melayu. Selepas meletusnya Revolusi Perindustrian di Eropah, keperluan terhadap bahan- bahan mentah begitu tinggi bagi menampung kadar permintaan yang semakin meningkat . Britain amat memerlukan bahan mentah khasnya bijih timah dan getah. Olehitu British di Tanah melayu bertindak menguasai sumber-sumber bahan mentah tersebut.

4. Campurtangan British secara langsung di Tanah melayu juga didorong oleh perubahan dalam politik antarabangsa iaitu persaingan antara negara-negara barat untuk meluaskan wilayahnya khasnya di Tanah Melayu. Oleh itu, British bimbang dengan usaha-usaha pihak Eropah yang lain untuk menguasai Tanah Melayu. Pada ketika itu, kuasa-kuasa Eropah yang lain sedang giat mencari kedudukan di Asia Tenggara.

5. Perubahan politik di Britain mempengaruhi dasar mereka berkaitan dengan tanah jajahan. 1874 Parti Konservatif menguasai parlimen England menyebabkan berlaku perubahan dasar luarnya. Andrew Clarke telah didesak supaya menjalankan dasar yang lebih agresif terhadap Tanah Melayu .

1

6. Di samping itu pihak British membangunkan pelbagai infrastruktur pengangkutan untuk memudahkan perhubungan mereka. Perdagangan anatara timur dengan barat semakin cepat dan singkat. Contohnya pembukaan Terusan Suez yang mampu memendekkan jarak perjalanan. Barangan dagangan dari Tanah Melayu akan mudah diangkut ke Negara Barat.

Kesimpulan (2 m) 1. Campurtangan British secara langsung di negeri-negeri Melayu telah mengakibatkan sistem politik dan ekonomi tempatan mengalami perubahan yang ketara.Tujuan utama British campurtangan di Tanah Melayu ialah untuk menguasai sumber ekonomi .

2. Walaubagaimanapun campurtangan Barat menimbulkan rasa tidak puas hati penduduk tempatan terutama golongan pemerintah yang kehilangan hak dan kepentingan di Tanah Melayu.

2. Bandingkan reaksi masyarakat setempat di Sabah dan Sarawak terhadap penyerahan negeri
masing-masing kepada British pada tahun 1946.

Pengenalan: 1. Sebelum Perang Dunia Kedua, Sarawak berada di bawah pemerintahan keluarga Brooke, manakala Sabah di bawah pemerintahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Selepas Perang Dunia Kedua Vyner Brooke, dan SBBU ingin menyerahkan pentabdiran kedua-dua buah negeri kepada kerajaan British.

2.

Penyerahan Sabah tidak menerima sebarang tentangan daripada masyarakat tempatan, tetapi penyerahan Sarawak ditentang dengan hebatnya.

Isi-isi: (20 m) 1. Di Sabah penyerahan berlaku secara aman. Tiada sebarang tentangan berlaku kerana masalah tahap pendidikan masyarakat tempatan yang rendah. Ramai penduduk buta huruf dan perhubungan adalah sukar. Sebahagian besar penduduk tidak digalakkan terlibat dalam pentadbiran atau politik.

2.

Politik Sabah hanya jelas apabila cadangan gagasan Malaysia dibuat oleh Tunku Abdul Rahman pada awal 1960-an. Perkembangan politik Sabah adalah lembab.

3.

Walau bagaimanapun berbeza halnya dengan Sarawak, yang menyaksikan reaksi yang bertentangan ditunjukkan oleh penduduknya terhadap kedatangan Barat terutamnya selepas kekalahan Jepun.

4.

Semasa pendudukan Jepun Vyner Brooke meninggalkan Sarawak dan kembali semula selepas Jepun berundur pada 1945.Brooke mahu menyerahkan Sarawak kepada British kerana beliau tidak mempunyai pengganti yang berkebolehan, sering uzur, dan tidak percaya kepada anak saudaranya Anthony Brooke.

2

13. British menjatuhkan hukuman bunuh dan mengharamkan PPM. kesannya British bertindak mengeluarkan Pekeliling Nombor 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam tunjuk perasaan. Gerakan antipenyerahan pimpinan PMS mengadakan Persidangan Kebangsaan pada November 1946 yang meluluskan dua usul iaitu tunjuk perasaan secara besar-besaran pada tahun pertama penyerahan Sarawak dan telegram bantahan kepada Perdana Menteri Britain. 9. akhirnya semua pihak patuh kepada kehendak British dan memberhentikan penentangan perjuangan pada tahun 1951.5. 8. PMS menghantar surat bantahan kepada Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan. British terus menekan golongan antipenyerahan dan pada 1948 tunjuk perasaan reda. dan Barisan Sarawak turut menentang penyerahan tersebut. 6. 1 Julai 1946. 15. Setelah menemui jalan buntu. hingga membawa kepada pembunuhan Duncan Steward. Angkatan Semangat Anak Sarawak. Pergerakan Pemuda Melayu Sibu telah ditubuhkan. 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan dan 22buah sekolah Melayu ditutup. Kesannya PMS mula berjuang secara terhad dan sah seperti dengan cara mengirim surat bantahan kepada Gabenor Sarawak dan memujuk Anthony Brooke menyokong perjuangan mereka. 3 . Tunjuk perasaan diadakan 1 Julai 1947 melibatkan kakitangan kerajaan. Kumpulan sulit ( Rukun 13 ) telah bertindak keras terhadap golongan pegawai awam yang menyokong penyerahan. Namun begitu usaha dan kegigihan Sarawak dalam perjuangannya menemui kegagalan atas sebab-sebab tertentu seperti yang telah dijelaskan. Persatuan Melayu Sarawak menentang penyerahan tersebut kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941 yang menjanjikan pemerintahan sendiri kepada masyarakat tempatan. Di Sabah tidak berlaku penentangan sehebat di Sarawak. Pergerakan Pemuda Melayu. Januari 1946. Gabenor Sarawak Kedua oleh Rosli Dobi di Sibu. Reaksi masyarakat setempat terhadap penyerahan Sabah dan Sarawak berbeza-beza. 10. 14. Kesimpulan: 1. Brooke menghantar Gerald Mac Bryan untuk berunding dengan pemimpinpemimpin tempatan. 11. 7. Selain itu. Persatuan Dayak Sarawak diketuai oleh Dato Patinggi Abang Haji Abdillah. Sebagai protes. Sarawak diserahkan secara rasmi kepada British. 2. berlaku kemerosotan ekonomi Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. 12.

3. Kewujudan parti-parti politik berhaluan kiri telah menyemarakkan lagi perkembangan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu 3. pemerintahan di Malaysia adalah berteraskan prinsip demokrasi berparlimen 2.Menggunakan cara radikal untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu 8. PKMM memajukan ekonomi dan memberi peluang pendidikan kepada orang melayu 5. perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu bertujuan untuk mencapai kemerdekaaan 2. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) ditubuhkan pada bulan Februari 1947. pemerintahan kerajaan Malaysia adalah ditentukan oleh rakyat melalui pilihanraya selaras dengan konsep demokrasi yang bermakna kebebasan bersuara atau suara rakyat Isi 1. Angkatan Pemuda Insaf (API) ditubuhkan pada tahun 1946 menggunakan slogan “Merdeka dengan darah”. menjalin pakatan dengan AMCJA untuk menentang pentadbiran British di Tanah Melayu 10. perjuangan parti politik berhaluan kiri kurang mendapat sambutan daripada penduduk Tanah Melayu kerana corak perjuangan berbentuk radikal 4.AWAS berfahaman sosialis dan berjuang bersama dengan pertubuhan berhaluan kiri yang lain untuk menentang British di Tanah Melayu. Ali. Memberi sokongan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan 7. 9. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) ditubuhkan di Perak pada tahun1946 dipimpin oleh Sawiyah bt. PKMM dipimpin oleh Ahmad Boestamam dan Mokhtaruddin Lasso 3. Isi: 1. amalan demokrasi telah lama wujud dalam masyarakat Melayu tradisional 4 . Parti-parti politik berhaluan kiri berideologikan sosialis dan komunis. Pengenalan: 1. Terangkan perjuangan parti-parti politik berhaluan kiri di Tanah Melayu dari tahun 1945 hingga 1947. Perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen di Malaysia (8M) a. Pakatan ini juga menentang pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 11. PUTERA telah mengemukakan perlembagaan rakyat yang mengandungi 10 perkara utama untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu dan Bangsa Melayu Kesimpulan: 1. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada 17 Oktober 1945 di Perak dengan nama asalnya Parti Sosialis 2. PKMM berusaha menyatupadukan bangsa Melyu dan mencapai kemerdekaan melalui gabungan dengan Indonesia 4. mengamalkan dasar-dasar tidak bekerjasama dengan British 3. PKMM mewujudkan hubungan baik diantara semua kaum di Tanah Melayu 6. Selepas tamat Perang Dunia Keda kegiatan berpolitik di Tanah Melayu semakin berkembang pesat dengan pembentukan banyak parti politik baharu 2. Terangkan perkembangan pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dan jelaskan ciri-ciri kerajaan tersebut Pendahuluan 1.

baginda merupakan lambang perpaduan. tujuan perlembagaan untuk menentukan corak pemerintahan.b.Singapura.keselamatan Negara.hal-ehwal luar negeri. Dewan rakyat dan Dewan Negara berfungsi membuat undang-undang pertahanan.Selangor.Sarawak dan Sabah 2. pendidikan. sistem demokrasi berparlimen juga diamalkan dalam pemerintahan raja berkuasa mutlak d. perlembagaan ialah rang undang-undang dasar tertinggi yang 9. Ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen (12M) a) Raja Berperlembagaan 3. Perlembagaan Persekutuan Malaysia berasaskan Perlembagaan Tanah Melayu 1957 8. baginda ialah raja berpelembagaan yang tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia 5. pembentukan parlimen bermula di Malaysia dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri di Perak pada tahun 1877 f. ketua Negara Malaysia ialah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Di Pertuan Agung 4.  ketua negeri Perlis digelar raja  ketua negeri Kedah.Kelantan. pada 16 September 1963. pembahagian kuasa.masyarakat. semasa penjajahan British pula. daerah dan juga negeri c. kesihatan dan kewangan Kesimpulan 5 . setiap negeri mempunyai ketua dengan gelaran pelbagai.Dewan Undangan Negeri yang ditubuhkan adalah adalah berkonsepkan perwakilan rakyat e. Sabah dan Sarawak digelar Yang Dipertua Negeri c) Perlembagaan 7.Terengganu dan Johor digelar sultan  Ketua Negeri Sembilan digelar. prinsip demokrasi dapat dilihat dalam Adat Perpatih yang mengamalkan prinsip muafakat keluarga.Kerajaan Persekutuan Malaysia ditubuhkan dan mengandungi Tanah Melayu. Yang Dipertuan  Ketua Negeri Pulau Pinang. sistem demokrasi berparlimen di Malaysia hari ini adalah berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 g. memelihara kepentingan rakyat dan menentukan tanggungjawab rakyat terhadap Negara 11. menentukan corak pemerintahan sesebuah negara 10.Perak.menstabilkan undang-undang. setiap negeri mempunyai Perlembagaan Negeri d)      Parlimen kuasa tertinggi dan lambang demokrasi Negara badan perundangan yang menggubal rang undang-undang Persekutuan Malaysia terdiri daripada Yang Di Pertuan Agung.Melaka. keutuhan negara dan tumpuan taat setia rakyat b) Ketua Negeri 6.

Sistem pendidikan yang digubal selepas merdeka bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Talib (Menteri Pelajaran) J/kuasa berpuas hati Penyata Razak dan membuat beberapa syor/cadangan Cadangan:      Pelajaran rendah percuma selama sembilan tahun Kenaikan darjah secara automtik. jasmani dan emosi berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sistem pendidikan bercorak vernakular telah diwujudkan 2. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa yang wajib dipelajari di kedua-dua sekolah itu. Akta Pelajaran 1961  Syor Rahman Talib digubal menjadi Akta Pelajaran 1961 6 . bahasa pengantar. Isi (20M) 1. iaitu dari darjah 1 sehingga tingkatan 3 Peperiksaan penilaian sekolah rendah Peluasan pelajaran teknik dan vokasional Peralihan bahasa pengantar 3. Penyata Razak 1956 Cadangan:      sekolah rendah dibahagikan kpd 2 jenis iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sbg. Penyata Rahman Talib 1960   Penyata Razak disemak semula pada 1957 dan dipengerusikan oleh Abd. Penyata Razak diluluskan pada April 1957 sebagai Ordinan Pelajaran 1957 2. kerajaan British telah berusaha untuk membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu dan beberapa j/kuasa telah dibentuk. bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsan menggunakan bahasa Cina dan Tamil sbg. demokrasi berparlimen dapat menjamin hak dan kepentingan rakyat.Rahman Hj. 3. 5. Galurkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menyusun semula sistem pendidikan sejak merdeka sehingga tahun 1970an Pengenalan 1. Semasa penjajahan British. rohani.  sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang diamalkan di Negara kita menunjukkan corak kerajaan yang dipilih mengikut kehendak rakyat. Selepas Perang Dunia Ke 2. Murid-murid keturunan Cina dan India dibenarkan mempelajari bahasa ibunda masing-masing jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar Satu jenis sekolah menengah kebangsaan diwujudkan dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari.

Cadangan:    Satu kurikulum yang sama untuk semua sekolah Bahasa melayu digunakan sepenuhnya di semua peringkat pengajian Kanak-kanak perlu mendapat pendidikan wajib di sekolah sehingga berumur 15 tahun 4. Menyediakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun di samping meluaskan pendidikan teknik dan vokasional Memperkenalkan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berasaskan 3M Mempelbagaikan kemudahan pendidikan di peringkat universiti serta menggalakkkan kegiatan ko kurikulum Kesimpulan. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. British memperkenalkan satu perlembagaan baru untuk Tanah Melayu iaitu perlembagaan Malayan Union 2. Pengenalan Malayan Union mendapat tentangan hebat daripada orang Melayu yang tidak puas hati berkenaan pemberian kerakyatan yang terlalu longgar 3.   Usaha awal kerajaan selepas merdeka merupakan satu cabaran yang besar untuk menyusun semula sistem pendidikan agar bercorak Tanah Melayu. Jawatankuasa penggubal a. Sistem pendidikan kebangsaan kini berasaskan pelbagai cadangan dan laporan beberapa jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan khas untuk mengkaji sistem persekolahan di Tanah Melayu 6. Malayan Union  Perlembagaan Malayan Union digubal oleh kerajaan British di Jajahan London. Cadangan:      Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Jelaskan perbezaan di antara Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Perlembagaan Malayan Union 1946 Pendahuluan 1. digubal semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu pejabat Tanah 7 . Selepas pendudukan Jepun. British membentuk jawatankuasa untuk menggubal perlembagaan baru untuk memenuhi tuntutan orang melayu Isi Perlembagaaan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai perbezaan dalam beberapa aspek penting berbanding Perlembagaan Malayan union iaitu:- 1.

Malayan Union  Malayan Union merupakan sebuah kerajaan yang bercorak gabungan atau Union  Ciri utama ialah memansuhkan kewujudan kerajaan-kerajaan negeri di bawah kuasa sultan Melayu  Negeri-negeri disatukan sebagai sebuah Union di bawah kuasa seorang Gabenor British b. Konsep Union dan Persekutuan a. PTM  Persekutuan Tanah Melayu mengarah kepada pembentukan kerajaan Persekutuan  Kerajaan pusat berkuasa ke atas semua negeri dalam Persekutuan  Kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa dalam bidang tertentu yang diiktiraf  Kedudukan sultan terpelihara 3.  b. Kedudukan Raja-raja Melayu Malayan Union   PTM    kedudukan sultan dalam Persekutuan Tanah Melayu dipulihkan seperti sebelum perang Sultan berkuasa memerintah dengan dibantu Majlis Mesyuarat Kerja dan Dewan Perundangan Negeri Sultan akan mengesahkan dan meluluskan mana-mana undang-undang yang gagal diluluskan Dewan Perundangan Negeri Kuasa sultan tidak dihapuskan tetapi sultan tidak mempunyai sebarang kuasa dalam kerajaan Malayan Union kerana Gabenor British berkuasa penuh Kuasa sultan terhad dalam bidang agama tetapi pengerusi majlis agama masih gabenor 4. 2 wakil UMNO dan 6 orang pegawai kanan British 2. PTM    AJK The Malayan Planning Unit (MPU) dipertanggungjawabkan merangka perlembagaan Malayan Union terdiri daripada orang-orang British MPU tidak mendapatkan pandangan penduduk Tanah melayu semasa merangka asas dan melengkapkan perlembagaan Malayan Union Dirangka berdasarkan kecaman dan kritikan orang Melayu terhadap perlembagaan Malayan Union Jawatankuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946 Ahli Jawatankuasa kerja terdiri daripada 4 orang wakil Raja-raja Melayu. Majlis-majlis mesyuarat Malayan Union  Gabenor akan memerintah dengan bantuan MMK dan Majlis Perundangan 8 .

pertaniandan tanah Malayan Union menafikan tuntutan pengagihan kuasa yang diperjuangkan semenjak tahun 1920-an.perdagangan. 5. kehakiman.Perlembagaan MU menukarkan status negeri-negeri Melayu daripada tanah naungan kepada Tanah Jajahan Sultan-sultan kehilangan kedaulatan kepada mahkota British yang diwakili oleh gabenor yang mentadbir dan memerintah MU PTM    negeri-negeri Melayu adalah dianggap negeri naungan kerajaan negeri dan sultan diberi kembali kuasa dalam bidang tersebutseperti agama dan tanah percubaan British dalam usaha desentralisasi dahulu kini berjaya dan menamatkan pentadbiran yang berbeza-beza antara negeri-negeri di Tanah Melayu 6.  gabenor mempunyai kuasa pembatal.agama. Malayan Union berjalan hanya daripada 1 April 19461 Januari 1948 sahaja Persekutuan Tanah Melayu 9 . sebaliknya kerajaan persekutuan menjelaskan dan menyempurnakan beberapa aspek pengagihan kuasa. Taraf Tanah Melayu Malayan Union   . Kewarganegaraan Malayan Union     mencadangkan pemberian kerakyatan yang amat liberal kepada orang bukan Melayu prinsip jus soli ( hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa atau keturunan) hak dan kedudukan orang melayu akan berakhir mendapat tentangan hebat orang melayu.negeri-negeri mengekalkan MMN masing-masing yang berfungsi untuk menguruskan kerajaan tempatan majlis ini diletakkan di bawah kawalan terus kerajaan pusat PTM      kuasa pemerintahan di bawah pesuruhjaya Tinggi yang dibantu majlis Perundangan Persekutuan Kerajaan Persekutuan menguruskan hal berkaitan pertahanan.perhubungan awam Sultan berkuasa memerintah dengan bantuan MMk dan MPN di peringkat negeri Kerajaan negeri berkuasa ke atas kerajaan tempatan.

Institusi yang bertanggungjawab tentang adat ialah Majlis Orang Tua atau Ketua kampung. Adat ialah satu sistem nilai yang telah sebagai peraturan bagi mengawal perlakuan sesuatu masyarakat. Adat wanita hamil . Huraikan adat yang diamalkan di China dan India sebelum kedatangan barat. bermula sejak dilahirkan hingga hari kematiannya. -sejak kanak-kanak lagi mereka menerima ajaran Confucius yang menekankan aspekaspek moral. 3. 2. 3. 10 . Mereka dilarang mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan mentah untuk mengelakkan jatuh sakit. ISI B.wanita yang hamil / selepas bersalin perlu banyak rehat dan mengabil makanan yang baik. Pengenalan 1. dia dikira berusia dua tahun. adat yang diamalkan mempunyai persamaan dan perbezaan. 2. Adat bertujuan mengekalkan keharmonian dan menjamin kesejahteraan anggota masyarakat.semasa seorang bayi dilahirkan. anak tersebut telah berumur satu tahun dan semasa anak tersebut satu tahun. A. syarat-syarat telah diperketatkan mereka yang ingin memohon kerakyatan juga mesti memenuhi syarat yang ditentukan hak dan kedudukan orang melayu terpelihara Kesimpulan  penghapusan Malayan Union dan penubuhan Persekutuan Tanah melayu 1948 merupakan kejayaan perjuangan UMNO yang unggul BAHAGIAN B 1. Adat mengenai bayi / anak kecil . Adat yang diamalkan mengalami perubahan dari semasa ke semasa.   soal kewarganegaraan diberi perhatian mendalam. Di China dan India. . Melanggar adat bermakna melanggar nilai dan peraturan yang telah menjadi amalan sesuatu masyarakat. Masyarakat Cina tradisional mengamalkan adat secara meluas.tidak dibenarkan menyertai sebarang majlis sosial seperti perkahwinan dan pengebumian dari mula hamil sehingga seratus hari selepas bersalin. Hukum adat masyarakat Negara China tradisional 1.

Balu-balu ini juga tidak dibenarkan pulang ke rumah sendiri dan menghadiri perayaan keluarga. Balubalu yang kematian suami dilarang berkahwin semula dan tidak digalakkan menghias diri. Kesimpulan 1. Wanita sentiasa dikawal dan tinggal di rumah. Ahli yang tertua dalam keluarga dianggap sebagai ketua keluarga dan nama baik keluarganya harus sentiasa dijaga. 2. (i) Adat masyarakat Cina tradisional mementingkan anak lelaki kerana anak lelaki akan mengekalkan nama keluarga tersebut. Adat perkahwinan semula balu Adat tidak membenarkan perkahwinan semula balu turut diamalkan oleh masyarakat India.4. Adat ibu mengandung Adat ini dipraktikkan di India Selatan. 2. dengki atau bergaduh dengan sesiapa kerana ini akan mempengaruhi bayi belum lahir itu. Ibu yang mengandung dilarang mengumpat. secara langsung memutuskan hubungan dengan keluarganya dan menggunakan nama keluarga suaminya. 7. D. Semasa upacara pembakaran mayat dijalankan si balu akan turut sama dikorbankan. Mereka ini menyamar dan mencekik pengembara sehingga mati atas nama Dewa Kali. Kaki anak gadis dibebat antara 3 hingga 8 tahun ini menyebabkan pertumbuhan kaki tidak seimbang dan mengakibatkan mereka hanya mampu melangkah kecil semasa berjalan. 1. 11 . Mengikut adat pihak pengantin perempuan tidak mengadakan majlis perkahwinan. 3. perkahwinan dan kelahiran. 6. 5. Adat dan hukum adat mempunyai peranan dan sebagai panduan yang harus diikuti oleh setiap ahli masyarakat. C. 4. Hukum adat masyarakat India. Ini adalah untuk mengelakkan ibu bapa menanggung penderitaan seperti pemberian dowry apabila anak perempuan berkahwin. Adat Suttee Adat ini merupakan upacara penegorbanan balu yang kematian suami. Adat membunuh bayi perempuan Bagi orang India membunuh bayi perempuan adalah satu amalan turun temurun. Majlis perkahwinan hanya diadakan oleh pihak lelaki sahaja. (ii) anak perempuan yang berkahwin. 5. Adat Thuggee Amalan Thuggee merupakan satu sistem rompakan dan pembunuhan jalanan yang dilakukan oleh kumpulan – kumpulan agama yang bersenjata. Dalam masyarakat Cina dan India adat menjadi peraturan penting dalam seluruh perlakuan masyarakat termasuk dalam soal pengebumian.

dan perdagagangan ayahandanya.Portugal(1859) dan sebagainya. Mubaligh Kristian dibenarkan menyebarkan agama Kristian di Thailand.Denmark(1858). Raja Mongkut juga cuba menghapuskan sistem perhambaan.  Mongkut juga telah memberikan hak wilayah asingan kepada Barat. ISI-ISI PENTING: a. Kebijaksanaan raja-raja Thai dan Raja Mindon Burma menyebabkan Thailand dan Burma berada dalam keadaan aman dan tidak memberi peluang kepada kuasa-kuasa Eropah untuk menjajah Thailand dan Burma.dan sebagainya. ii). Rolin Jaequemins sebagai penasihat umum dan Ann Leonowens sebagai pendidikan. pentadbiran. 3. Pembaharuan Raja Mongkut dalam bidang ekonomi.Pembaharuan dalam negeri          Mongkut menggaji pakar-pakar Barat dalam pelbagai bidang untuk berkhidmat sebagai penasihat dan ketua-ketua dalam pelbagai jabatan. 2. Raja Chulalongkorn meneruskan dasar pembaratan. 2. Raja Thai mengadakan perjanjian perdagangan dengan Inggeris (1855). Thailand di bawah Mongkut dan Burma di bawah Raja Mindon telah mengubah dasar tutup pintu kepada buka pintu. Raja Chulalongkorn juga melepaskan wilayah naungan. Dengan kedatangan barat. Raja Mongkut menjalankan dasar pembaharuan dan pembaratan negara Thailand melalui pendididkan. Thailand dan Burma tidak mahu menerima nasib yang sama seperti China. Pembaharuan luar negeri Rama IV mengubah dasar tutup pintu kepada buka pintu. Thailand: ( 10 m) i).mereka dibenarkan menunjukkan hormat dengan cara mereka sendiri.Contoh.Penyerahan wilayah naungan Thai kepada Inggeris dan Perancis:   Raja Mongkut menyerahkan wilayan naungan (Kemboja) kepada Perancis pada tahun 1867.3. 4. 12 . persahabatan.ekoran daripada itu perjanjian yang sama ditandatangani di antara Siam dengan Amerika dan Perancis(1856). 1904 daerah di sempadan Laos-Thailand dan 1907 wilayah Angkor. Memansuhkan sistem mengadap dengan menyembah raja kepada orang asing. Perjanjian Bowring 1855 dan Perjanjian Perdagangan Inggeris-Burma 1862 dan 1867 merupakan titik permulaan pembaratan dan permodenan di Thailand dan Burma. 1893 seluruh daerah di Timur Sungai Mekong termasuk Luang Prabang. beberapa adat yang diamalkan oleh masyarakat di China dan India turut mengalami pengubahsuaian dengan nilai-nilai barat.perundangan. Baginda menjalankan dasar berbaik-baik dengan kuasa Eropah agar Thailand tidak menerima nasib yang sama seperti China dan Burma. Layanan yang sama diberikan kepada semua kuasa Eropah.Bincangkan peranan Thai dan Burma dalam menangani kemaraan Barat ? Pengenalan 1.     iii).serta agama dan pentadbiran dapat membantu Thailand bagi menjadi negara yang bebas daripada penjajahan. 1888 daerah Tongking Utara. Battambang dan Siemreap.sosial.

JELASKAN FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA REVOLUSI CHINA 1911 DAN REVOLUSI SIAM 1932.Hubungan Luar: Raja Mindon Minh benci peperangan. Antara isi perjanjian ialah pedagang British dan Burma diberi kebebasan berdagang di Burma Hulu dan Burma Hilir.  Menggalakkan perdagangan dengan Burma Hilir yang berada di bawah pemerintahan British. iii).  Baginda menandatangani dua perjanjian perdagangan Inggeris-Burma pada 1862 dan 1867. hubungan diplomatic Burma-Inggeris mulai merosot kerana Inggeris enggan memulangkan wilayah-wilayah Burma yang telah ditawan terutamanya Pegu. 13 .  Pada akhir pemerintahan Raja Mindon Min. selalunya dengan bersenjata. membangunkan perusahaan perlombongan arang batu dan besi.  Mengambil beberapa pegawai Eropah. Revolusi Siam 1932 hanya menumbangkan kuasa mutlak raja dan raja diletakkan di bawah perlembagaan. b. 1861.  Layanan buruk terhadap perwakilan Burma yang dihantar ke London. membenarkan seorang ejen british menetap di Mandalay. dan batu permata. Raja Chulalongkorn juga melepaskan Negeri-negeri Melayu Utara kepada Inggeris pada tahun1909 demi mengekalkan kemerdekaan Thailand. dan Itali untuk berkhidmat di Burma.  Mengarahkan wakil Inggeris dan orang asing menanggalkan kasut mereka sebelum masuk ke dalam istana. Revolusi China 1911 dapat menumbangkan kerajaan Manchu.  Memperkenalkan cukai pendapatan Thathameda ke atas tiap-tiap keluarga. petroleum. baginda menjalankan dasar berbaik-baik dengan Britain dan kuasa-kuasa Barat yang lain. Kesimpulan:  Usaha-usaha pembaharuan dan pemodenan yang dijalankan oleh Raja Mongkut dan Chulalongkorn yang terkenal dalam sejarah Thailand dan Raja Mindon terkenal dalam sejarah Burma telah berjaya menahan atau mengekang kemaraan kuasa-kuasa Barat ke atas Thailand dan Burma pada abad ke 19.     3. ii).  Mewujudkan sepuluh jawatan Kayaigwun yang baru bagi menyelaraskan Myowun. seperti pada tahun 1861 menghapuskan sistem Myosa. Menubuhkan kira-kira 50 buah kilang kecil yang diselenggarakan oleh orang Barat. Pendahuluan Revolusi bermaksud menentang kerajaan dengan kekerasan. Perancis. Burma: i). Mereka mahu satu perubahan baru dalam pemerintahan yang boleh membaiki nasib mereka. mengurangkan duti kastam kepada 5% daripada jumlah nilai setiap konsignasi barang-barang. Baginda bersetuju memansuhkan hak-hak monopolinya kecuali ke atas kayu jati. Kedua-dua revolusi adalah berkaitan dengan rasa tidak puas hati rakyat terhadap pemerintah. bersetuju membenarkan seorang lagi ejen British menetap di Bhamo dan sebagainya.Pembaharuan dalam negeri: Mengukuhkan kerajaan kerajaan pusat dan menghapuskan unsur-unsur feudal.Ekonomi: Memperkenalkan mata wang syiling.

Orang Manchu bukan Cina asli tetapi mereka datang dari Manchuria dan menggulingkan Dinasti Ming pada tahun 1664. liberalisme. Ganti rugi peperangan menyebabkan China terpaksa memikul beban hutang. Sun Yat Sen dengan Tiga Prinsip Rakyat sebagai falsafah revolusi iaitu nasionalisme. Akibatnya rakyat Chna bertambah miskin. Lantaran itu kereta api yang menghubungkan Canton – Hankow dan Hankaw – Chengtu memberi peluang kepada kuasa asing menguasai sistem pengangkutan dan kedaulatan wilayah Negara China. Petambahan rakyat tidak selari dengan pertambahan tanah pertanian. SunYat Sen dan pengikut-pengikutnya melancarkan sepuluh pemberontakan. Tentera Manchu memalukan. demokrasi. - - - - - Revolusi Siam 1932 14 . Kalah dalam Perang Candu 1 dan 2. Antara tahun 1895 – 1911. Kembalikan Dinasti Ming”. kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Cukai-cukai yang dikenakan kepada rakyat 5 kali ganda daripada yang ditetapkan. Selepas Pemberontakan Boxer. ganti rugi peperangan dan membiayai jalan kereta api. Dr. mereka terpaksa menjual tanah kepada orang kaya. China terpaksa membayar 450 juta tael kepada kuasa asing. Akhirnya China ditawan. Dr. China terpaksa membayar 200 juta tael kepada Jepun selepas perang China – Jepun. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani untuk menamatkan perang merugikan China.Isi-isi Penting Revolusi China 1911 Pegawai-pegawai Cina melakukan penipuan di peringkat wilayah. Sentimen anti-Manchu dalam kalangan orang China. Perang China-Jepun 1894 – 1895 dan Boxer 1900. kejayaan Peter The Great serta kejayaan Meiji telah menjadi ilham kepada pelajar-pelajar untuk melancarkan revolusi. Petani yang tidak mampu membayar cukai tinggi. Bencana alam seperti banjir dan kemarau yang merosakkan tanaman menambahkan lagi kesengsaraan hidup rakyat China. Kemudian digantikan dengan kerajaan republik. Ini tidak termasuk perang Candu 1 dan 2. Kerajaan Manchu mengenakan cukai yang tinggi untuk membayar hutang luar negeri. Sun Yat Sen memainkan peranan penting dalam gerakan menjatuhkan kerajaan Manchu. Bilangan penduduk China bertambah dari 377 juta orang kepada 430 juta orang antara tahun 1885 – 1911. dan kebajikan sosial dapat mempengaruhi rakyat. Manchu menghantar pelajar-pelajar ke luar negeri. Walau bagaimanapun pemberontakan itu gagal tetapi maruah kerajaan Manchu mulai merosot. Mereka curiga dengan kesetiaan orang Cina. Kekacauan bermula apabila Kerajaan Manchu cuba memiliknegarakan perkhidmatan kereta api dan pinjaman daripada kuasa asing. Orang Cina tidak mahu tunduk kepada DinastiManchu Cogankata mereka “Hapuskan Manchu. Orang Manchu juga tidak memberi tempat kepada orang China di dalam pentadbiran. Gerakan Penyatuan Jerman dan Itali. Kalah dengan Perancis pada tahun 1884. Dr. Kejayaan Perancis. Jabatan kerajaan dimonopoli oleh orang Manchu. Pada pertengahan abad ke – 19. Pungutan cukai di wilayah sebahagian kecil diserahkan kepada kerajan pusat Rasuah bermaharajalela. Oleh Itu Manchu patut digulingkan. Mereka terpengaruh dengan ideologi-idealogi baru seperti demokrasi. Tambahan pula pendapatan petani merosot akibat kemasukan barang-barang asing. sosialisme.

Setelah tamat perang Negara Thailand dan Filipina berusaha memulihkan pembangunan social yang telah musnah. 4. - - 15 . Golongan bangsawan menguasai pentadbiran. Kebanyakan menteri semasa Raja Chulalongkorn disingkirkan dan diganti dengan golongan berpendidikan luar negeri yang sealiran dengannya. Keadaan bertambah buruk pada zaman Raja Prajadhipok kerana kemelesetan ekonomi menyebabkan ramai rakyat tidak bekerja. Raja Prajadhipok (1925 . Raja asyik berpoya-poya dan berhibur. Zaman Raja Prajadhipok cuba memperbaiki keadaan dengan membuang pekerjapekerja kerana mengamalkan langkah berjmat-cermat. Raja Vajiravudh membazirkan wang negara hingga kerajaan hampir muflis/lumpuh. Membuang pegawai-pegawa-pegawai istana daripada 3. Pasukan Harimau Liar diberi layanan istimewa yang berlebihan hingga menimbulkan kemarahan dalam kalangan tentera. Pengenalan Dasar ekonomi kapitalisme Barat bukan sahaja telah mewujudkan system ekonomi dual di Negara Thailand dan Filipina malah turut mewujudkan pembangunan social dalam bidang pendidikan. Membiarkan orang Cina mendominasikan negeri Thai dan menguruskan perdagangan monopoli raja-raja Thai. . Kesimpulan Revolusi China 1911 membawa perubahan dari monarki kepada republik. pengangkutan dan sebagainya. Kelas menengah yang menguasai pentadbiran pada zaman Raja Vajiravudh disingkirkan. memperbaiki dan memanjangkan landasan keretapi serta pembangunan infrastruktur yang lain. Mereka berpeluang melanjutkan pelajaran sehingga ke universiti. Bandingkan usaha-usaha untuk membangunkan sosio ekonomi Thailand dan Filipina selepas Perang Dunia Kedua. Kesan – rakyat menggulingkan raja dengan cara aman dan raja diletakkan di bawah perlembagaan Kuasa mutlak raja hilang.Namun Perang Dunia Kedua telah meranapkan pembangunan sosio ekonomi.1934) menguatkan lagi kuasa mutlak raja. Dalam aspek pendidikan pula kanak-kanak perempuan turut mendapat peluang pendidikan yang sama seperti kanak-kanak lelaki. Zaman Raja Vajiravudh rakyat tidak suka melihat kelakuan rajanya yang buruk. Pada awal 1960-an tumpuan pembinaan diberikan kepada pembinaan jalanraya moden bagi memudahkan hasil-hasil pertanian seperti padi dan bahan pukal yang lain dibawa dari kawasan pedalaman ke pelabuhan utama dan juga dipasarkan ke bandar-bandar utama. Pasukan Harimau Liar dihapuskan.000 kepada 300 orang. Thailand Sistem perhubungan telah dimodenkan seperti membina jalan-jalan baru. Rakyat bertambah marah. Raja pilih kasih.- Raja Vajiravudh (1910 – 1925) tidak berminat dalam politik Mesyuarat kabinet tidak berfungsi. Mereka mula mengkritik raja.

- - - Kementerian pendidikan ditubuhkan di Bangkok bagi mengendalikan sekolah-sekolah di Bandar dan juga di daerah lain. kawalan terhadap penyakit berjangkit seperti malaria dan penyakit lain juga ditingkatkan serta berlakunya kelahiran yang tinggi. penjajah telah memperkenalkan pembangunan untuk rakyat tempatan. Bidang pendidikan mengalami kemajuan. Industri berat seperti industri besi dan keluli dijalankan di Ilagan City. tembakau dan nanas di Mindanao. penghasilan besi keluli dan gelas. Dalam tempoh ini. Berbeza di Filipina pertumbuhan ekonomi lebih cepat berbanding pertumbuhan social kerana sewaktu Negara ini dijajah. Pada tahun 1959. Mengapakah usaha pemodenan di Jepun lebih berjaya berbanding dengan negeri China pada abad ke-19? 16 . Ini disokong dengan penggunaan alat jentera di ladang untuk memajukan ekonomi. abaka. 5. Filipina Sistem perhubungan juga ditingkatkan dan diperbaiki. pemasangan dan pemprosesan diusahakan juga. Dari sudut kesihatan dan perubatan pula telah menunjukkan peningkatan menjelang tahun 1950an. industri ringan dan berat telah dijalankan seperti memproses padi. Industri ringan seperti pembungkusan. Sektor pertanian dan perhutanan memainkan peranan penting dalam ekonomi Filipina. berlaku peningkatan sebanyak 60% bilangan sekolah berbanding 20% peningkatan pula pada tahun 1900 iaitu sewaktu pendudukan Amerika di Filipina Filipina juga bergantung dengan hasil pertanian. kilang penapis minyak dibuka dengan kemampuan mengeluarkan sebanyak 280 000 sehari. Tanaman padi banyak diusahakan. Beberapa bahagian di Menam Chao Phraya telah diempangkan untuk projek hidro elektrik bagi kilang-kilang beras dan perindustrian . Lima buah universiti. pada tahun 1946. Thailand menerima bantuan ekonomi dari Amerika Syarikat sejumlah AS$88 juta untuk jangka masa dari tahun 1945-1957. tanaman gula. Dua pertiga tanah digunakan untuk pertanian dan tumpuan diberikan kepada pengeluaran kelapa kering. institusi teknikal dan vokasional serta maktab perguruan telah dibina bagi meningkatkan taraf pendidikan di kalangan rakyat Thailand. Misalnya kadar kematian berkurangan disebabkan rakyat mendapat makanan yang sempurna. barangbarang dikecualikan cukai tetapi mengikut kuota. Revolusi Hijau dilaksanakan untuk sector perikanan dengan memajukan perikanan di laut dan laut dalam serta akuakultur. Filipina menggunakan akta Perdagangan bebas. Sistem pelajaran diselaraskan di semua peringkat dengan sukatan pelajaran dan penggunaan buku teks yang sama. Pada tahun 1946. Sebanyak 75% kawasan penanaman padi. Perkembangan pesat berlaku di Thailand dari semua sudut social dan jelas menunjukkan peningkatan taraf hidup rakyat Thailand. Pada tahun 1960. penghasilan gula dari tebu. - - Kesimpulan Pembangunan sosio ekonomi Thailand selepas Perang Dunia Kedua bertujuan memajukan Negara dan menjaga kesejahteraan rakyat.

  17 . Isi Sebab-sebab kejayaan Jepun dan kegagalan China (20 markah) 1. Perubahan Sosial tidak berlaku di China     Kerajaan Manchu berkuasa mutlak di Negara China dan masih wujud masyarakat feudal di sana. Mereka bimbang kedaulatan mereka akan terjejas. Pemimpin seperti Ito Hirobumi. Kerajaan pusat di Jepun ditadbir oleh Maharja Meiji yang bersikap pro pemodenan dan sekumpulan pegawai yang berkebolehan dan mempunyai idea progresif. Golongan pembesar dan pegawai wilayah istana masih berpengaruh. Rancangan pemodenan ini bertujuan mengukuh dan mengelakkan negara mereka daripada pencerobohan selanjutnya oleh kuasa-kuasa Barat. Kerajaan Oligarki di Jepun yang mempunyai kuasa penuh berupaya melancarkan pemodenan tanpa halangan. Saigo Takamori . Sistem feudal telah terhapus. Golongan intelektual berpendidikan Confucius juga bimbang akan pemodenan yang dilaksanakan. Masyarakat Jepun taat setia dan mempercayai kerajaan pusat yang ditubuhkan. Kido koim dan Okuno Shigunnubo Berjaya menjalankan pemodenan dengan sokongan penuh maharaja. Mereka menganggap segala perubahan ala Barat adalah pencerobohan. Okuiba Toshimichi. Perubahan Sosial Perubahan Sosial di Jepun     Zaman pemerintahan Shogun Tokugawa berakhir di Jepun dan kuasa pemerintahan diambil alih oleh Maharaja Meiji. Golongan ini menghina segala pengaruh dan pengetahuan Barat. Golongan menentang dengan kuatnya segala rancangan pemodenan. Kerajaan Pusat Kerajaan Pusat yang kukuh di Jepun  Kerajaan Jepun ialah kerajaan Oligarki.Pendahuluan (3markah) China dan Jepun memulakan rancangan pemodenan di dalam negara masing-masing selepas membuka pintu negara kepada kuasa asing. Dewan Rakyat tiada kawalan ke atas Perdana Menteri dan Kabinetnya. Rancangan Pemodenan Jepun berjaya mencapai matlamatnya tetapi usaha pemodenan China pula menemui kegagalan. Golongan pembesar Daimyo telah menyerahkan keistimewaan feudal mereka seperti wilayah dan kewibawaan politik kepada maharaja. 2. Golongan Samurai juga menyerahkan keistimewaan feudal kepada kerajaan pusat. Ini membolehkan maharaja menjalankan perubahan tanpa rintangan.

Kerajaan Pusat di China lemah kerana dikuasai oleh golongan konsevertif . 3. Keadaan ini menyebabkan syarikat tersebut berkembang menjadi Zaibatsu yang besar seperti Mitsui. China juga tidak dapat menumpukan perhatian penuh ke atas segala rancangan pembaharuan. Jepun terlepas daripada ancaman penceroohan Barat dan mewujudkan zaman yang aman di Jepun. Sumitomo dan Yasuda. Malangnya beliau anti pemodenan kerana bimbang kedudukan dinastinya diancam oleh arus pemodenan. Peperangan dan Pencerobohan menghapuskan perbendaharaan China. Tiadanya penyelarasan antara pegawai kerajaan pusat dan kerajaan wilayah menyebabkan rancangan pemodenan gagal. Rakyat Jepun menerima Barat demi maharaja dan Daimyo. 4.Ketiadaan Pemimpin berwibawa di China     Maharani Tzu Hsi mempunyai kuasa penuh dalam kerajaan pusat di Peking.  Zaman Imperialisme Barat dan Jepun di China   China terlibat dalam siri peperangan dengan Barat seperti Perang Candu I dan II dengan Britain dan Perang China Perancis. Kerajaan Jepun mewujudkan industri yang mampu berdikari. Keadaan Politik Zaman Keamanan di Jepun    Negara Jepun lebih rela menerima Barat. Kerajaan wilayah menganggap rancangan pemodenan sebagai satu peluang membangkitkan kuasa mereka. Contohnya kerajaan Jepun telah mengharamkan semua parti politik yang bermusuhan antara satu sama lain dan dengan Kerajaan. China turut mengalami kekurangan sokongan kewangan untuk membiayai projek atau Rancangan pemodenan. Perjanjian Kanagawa . Kerajaan Jepun juga dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ke atas segala rancangan pemodenan . Sumber Modal Sumber Modal yang kukuh di Jepun   Jepun memajukan perusahaan yang penting. Perjajian Harris dan Perjanjian lain yang ditandatangani dengan Negara Barat mendapat sedikit bantahan sahaja. Keadaan ini membolehkan maharaja Meiji dan cabinet Jepun menumpukan usaha mereka dalam mengatasi perselisihan dalaman Jepun. Kesan daripada perjanjian dengan Barat. Kerajaan Jepun turut memberi subsidi dan pinjaman kewangan kepada industri tempatan seperti Mitsubishi.  Kekurangan Modal di China 18 . Kerajaan Pusat bersikap syak wasangka terhadap sebarang Rancangan pemodenan.

11. kesihatan dsb. 19 . Bank Dunia telah membiayai pembangunan secara keseluruhan. Jepun muncul sebagai kuasa Imperiallis yang sangat ditakuti . perindustrian dan kesihatan.politik dan social antara Negara anggota 2. Burma mendapat bantuan PBB dalam menyelesaikan masalah penempatan tentera kerajaan nasionalis China di kawasan sempadannya. Industri tempatan terpaksa bersaing dengan industri asing . 4. 12. 9. Selepas memperolehi kemerdekaan kebanyakan Negara di Asia Tenggara telah diterima menganggotai PBB Isi ( 20 markah ) 1. Pengenalan 1. Kesimpulan (2 markah) Jepun semakin maju dan moden dengan adanya rancangan pemodenan ini. Pegawai-pegawai Manchu menggelapkan wang yang dikutip untuk Rancangan Pemodenan. PBB bukan sahaja menghantar bantuan doktor ( melalui WHO ) tetapi juga ubat-ubatan serta membina pusat kesihatan. pengeluaran tanaman dan haiwan . China pula semakin dicerobohi kuasa barat dan kerajaan Manchu menjadi semakin lemah. Sumber kewangan yang ada terpaksa disalurkan kepada pembiayaan gantirugi perang. 3.    Kerajaan China tiada sumber kewangan yang kukuh. Filipina mendapat bantuan teknikal PBB dalam bidang pembangunan industri. 7. 6. Kekurangan modal awam dan swasta memaksa China menaikkan cukai yang ada dan memperkenalkan cukai baru. koperasi. Huraikan peranan yang dimainkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dalam membantu negara-negara Asia Tenggara selepas negara-negara tersebut mencapai kemerdekaan. PBB memberi bantuan ketenteraan sebagai pemerhati dan pengaman terutama negara yang berkemungkinan mengalami pergolakan politik dalaman PBB melalui agensi pendidikannya memberi bantuan untuk memajukan bidang pendidikan dengan menghantar pakar dan membina pusat pendidikan ( UNESCO ) PBB juga memantau dan membantu perkhidmatan dan penyelidikan mengenai kesihatan dan wabak penyakit tropika akibat kesan peperangan. PBB ditubuhkan pada Jun 1945 di San Francisco bermatlamat menjaga keamanan dunia dan menjalin kerjasama ekonomi . 5. 2. Masalah mengenai kanak-kanak turut mendapat perhatian PBB melalui UNESCO terutamanya Negara yang miskin. 6. Negara yang baru merdeka di Asia Tenggara mendapat pengiktirafan daripada PBB Pengiktirafan PBB memantapkan lagi kedudukan negara di peringkat antarabangsa PBB memberi bantuan kewangan untuk membangun negara yang baru mencapai kemerdekaan memandangkan mereka memerlukan banyak bantuan dan sokongan dari segi kewangan. PBB juga bertindak menyelia bantuan terhadap pelarian perang melalui UNCHR supaya tidak akan menimbulkan masalah terhadap negara yang didiami. perikanan. 8. Thailand menerima bantuan kewangan dalam projek pertanian . 10.

Dengan bantuan PBB kedaulatan dan kemerdekaan Negara Asia Tenggara lebih terjamin Dengan bantuan teknikal dan kepakaran yang disalurkan kepada negara-negara asia Tenggara kehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera dan maju.Kesimpulan 1. 2. 20 .