RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh Hari Tahun Bilangan murid Masa Mata pelajaran Tunjang Tajuk Objektif

: 23/7/2013 : Selasa : 5 Inovatif : ____/33 orang : 8.45 – 9.15 pagi : Pendidikan Jasmani : 3. Kesukanan : 3.1 Keselamatan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1. Psikomotor  2. Kognitif  menyatakan langkah-langkah keselamatan sebelum dan semasa bersukan. 3. Afektif  menghargai jawapan yang diberikan oleh rakan dalam sesi perbincangan : Berhati-hati, bekerjasama : Keusahawanan  Kesanggupan belajar daripada kesilapan (EK1) Inovasi  mengaplikasi kemahiran dengan kritis dan kreatif : Bil. 1 2 3 4 Strategi p&p Unsur KB BAHAGIAN / MASA Permulaan ( 3 minit) Jenis Gambar rangsangan Buku teks Sampul tugasan Lembaran kerja : Belajar cara belajar, TKP (kinestatik, ruang) : Menjana idea, menyelesai masalah AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ ALATAN BBM : Gambar rangsangan KB : menjana idea KP : verbal linguistik Kuantiti 2 33 6 33

Penerapan nilai EMK

Bahan Bantu Mengajar

Tayangan gambar dibahagian hadapan kelas. Gambar 1 kaki tertusuk lembing Gambar 2 bahagian kaki yang patah

Menguji kefahaman murid berdasarkan gambar.

1. Murid melihat gambar yang dipaparkan di hadapan kelas. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar yang ditayangkan. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

3. Mengapakah boleh berlaku perkara seperti di dalam gambar? 2. Murid menyatakan mengapa perlu sentiasa beringat tentang keselamatan sebelum. Murid diminta untuk menyatakan sebab setiap langkah keselamatan yang dibaca. Mengambil dan menggunakan alatan Memberikan input kepada murid mengenai langkahlangkah keselamatan semasa bersukan. Apakah langkahlangkah keselamatan yang kamu ketahui sebelum melakukan aktiviti sukan? Jawapan murid : 1.Bersoal jawab dengan murid. 3. Soalan guru : 1. 2. Melakukan aktiviti memanaskan badan & menyejukkan badan. Tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan dengan baik? Perkembangan Langkah 1 (7 minit) Pengajaran guru : Langkah-langkah keselamatan semasa sukan : 1. BBM : Buku teks KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Interpersonal . 1. 2. Menggunakan alatan yang sesuai dengan aktiviti. Murid diminta untuk membuka buku teks halaman 84. semasa atau selepas sukan.

Memastikan guru sentiasa bersamasama semasa menjalankan aktiviti. Memakai pakaian yang sesuai dengan aktiviti. 2. Menggunakan alatan sukan di tempat yang ditentukan. Murid diminta untuk membuat satu set langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan aktiviti sukan bagi kumpulan mereka. 6. Langkah 2 (10 minit) Aktiviti kumpulan : Murid berbincang sesama ahli kumpulan mengenai langkah-langkah keselamatan bagi aktiviti sukan bagi kumpulan mereka. Murid-murid dibahagikan kepada enam kumpulan. 5. 3. 4. Aktiviti sukan : Kumpulan 1  Bola Sepak Kumpulan 2  Hoki Kumpulan 3  Bola jaring Kumpulan 4  Acara lembing Kumpulan 5 Acara lontar peluru 5.yang sukan dengan pengawasan guru. Setiap kumpulan akan diberikan sampul tugasan daripada guru. Murid diminta membincangkan dari segi :  persediaan fizikal  kesesuaian pakaian  kesesuaian alatan  peraturan permainan keadaan tempat permainan BBM : sampul tugasan KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Interpersonal . 4. Mencungkil idea dan pendapat murid tentang keselamatan ketika bersukan. 1.

Lembaran kerja Murid mampu merumus isi pelajaran pada hari ini. . Setiap kumpulan diberi masa selama 2 minit untuk membentangkan hasil tugasan.Kemuncak (8 minit) Pembentangan hasil kumpulan Menguji murid untuk bercakap di hadapan kelas. Penutup sosial Pujian atas sikap murid. 1. 1. 2. Penutup (2 minit) Penutup kognitif Sebutkan langkahlangkah keselamatan yang penting sebelum memulakan aktiviti. Murid diedarkan lembaran kerja dan murid perlu melengkapkan lembaran kerja tersebut. 3. Guru memberi pujian atas sikap murid. Wakil setiap kumpulan perlu ke hadapan untuk membentangkan hasil tugasan mereka. 2. Murid diminta merumus isi pelajaran pada hari ini dengan menyatakan langkahlangkah keselamatan yang pelru dilakukan semasa bersukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful