RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Tarikh Hari Tahun Bilangan murid Masa Mata pelajaran Tunjang Tajuk Objektif

: 23/7/2013 : Selasa : 5 Inovatif : ____/33 orang : 8.45 – 9.15 pagi : Pendidikan Jasmani : 3. Kesukanan : 3.1 Keselamatan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : 1. Psikomotor  2. Kognitif  menyatakan langkah-langkah keselamatan sebelum dan semasa bersukan. 3. Afektif  menghargai jawapan yang diberikan oleh rakan dalam sesi perbincangan : Berhati-hati, bekerjasama : Keusahawanan  Kesanggupan belajar daripada kesilapan (EK1) Inovasi  mengaplikasi kemahiran dengan kritis dan kreatif : Bil. 1 2 3 4 Strategi p&p Unsur KB BAHAGIAN / MASA Permulaan ( 3 minit) Jenis Gambar rangsangan Buku teks Sampul tugasan Lembaran kerja : Belajar cara belajar, TKP (kinestatik, ruang) : Menjana idea, menyelesai masalah AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI CATATAN/ ALATAN BBM : Gambar rangsangan KB : menjana idea KP : verbal linguistik Kuantiti 2 33 6 33

Penerapan nilai EMK

Bahan Bantu Mengajar

Tayangan gambar dibahagian hadapan kelas. Gambar 1 kaki tertusuk lembing Gambar 2 bahagian kaki yang patah

Menguji kefahaman murid berdasarkan gambar.

1. Murid melihat gambar yang dipaparkan di hadapan kelas. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar yang ditayangkan. 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

Tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan dengan baik? Perkembangan Langkah 1 (7 minit) Pengajaran guru : Langkah-langkah keselamatan semasa sukan : 1.Bersoal jawab dengan murid. Murid menyatakan mengapa perlu sentiasa beringat tentang keselamatan sebelum. 1. Mengapakah boleh berlaku perkara seperti di dalam gambar? 2. Apakah langkahlangkah keselamatan yang kamu ketahui sebelum melakukan aktiviti sukan? Jawapan murid : 1. 2. 3. Mengambil dan menggunakan alatan Memberikan input kepada murid mengenai langkahlangkah keselamatan semasa bersukan. Murid diminta untuk menyatakan sebab setiap langkah keselamatan yang dibaca. Melakukan aktiviti memanaskan badan & menyejukkan badan. Murid diminta untuk membuka buku teks halaman 84. semasa atau selepas sukan. Menggunakan alatan yang sesuai dengan aktiviti. 2. 3. Soalan guru : 1. BBM : Buku teks KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Interpersonal .

Murid-murid dibahagikan kepada enam kumpulan. Langkah 2 (10 minit) Aktiviti kumpulan : Murid berbincang sesama ahli kumpulan mengenai langkah-langkah keselamatan bagi aktiviti sukan bagi kumpulan mereka. Memastikan guru sentiasa bersamasama semasa menjalankan aktiviti. Mencungkil idea dan pendapat murid tentang keselamatan ketika bersukan. 5. 3. Menggunakan alatan sukan di tempat yang ditentukan. 4. Memakai pakaian yang sesuai dengan aktiviti. 6. Murid diminta untuk membuat satu set langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan sebelum melakukan aktiviti sukan bagi kumpulan mereka. 4.yang sukan dengan pengawasan guru. 1. Murid diminta membincangkan dari segi :  persediaan fizikal  kesesuaian pakaian  kesesuaian alatan  peraturan permainan keadaan tempat permainan BBM : sampul tugasan KB : Menjana idea KP : Verbal linguistik Interpersonal . 2. Aktiviti sukan : Kumpulan 1  Bola Sepak Kumpulan 2  Hoki Kumpulan 3  Bola jaring Kumpulan 4  Acara lembing Kumpulan 5 Acara lontar peluru 5. Setiap kumpulan akan diberikan sampul tugasan daripada guru.

Penutup (2 minit) Penutup kognitif Sebutkan langkahlangkah keselamatan yang penting sebelum memulakan aktiviti. Murid diminta merumus isi pelajaran pada hari ini dengan menyatakan langkahlangkah keselamatan yang pelru dilakukan semasa bersukan. Penutup sosial Pujian atas sikap murid. Wakil setiap kumpulan perlu ke hadapan untuk membentangkan hasil tugasan mereka. Setiap kumpulan diberi masa selama 2 minit untuk membentangkan hasil tugasan. 2.Kemuncak (8 minit) Pembentangan hasil kumpulan Menguji murid untuk bercakap di hadapan kelas. 1. Lembaran kerja Murid mampu merumus isi pelajaran pada hari ini. Guru memberi pujian atas sikap murid. 3. Murid diedarkan lembaran kerja dan murid perlu melengkapkan lembaran kerja tersebut. 1. . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful