Jenis-jenis Kemahiran Berfikir a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.

membuat kaitan membanding dan membeza mengkelaskan menilai menyusun atur mengenal pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’ mengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat. mengenal pasti pernyataan berat sebelah mengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat membuat inferens atau kesimpulanan awal membuat generalisasi atau hipotesis mentafsir mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci merumus atau meringkas membuat keputusan menyelesaikan masalah