KEGANASAN DALAM SUKAN

KUMPULAN 12 : • Nurul Hidayah Binti Ab Rahman • Nurul Farhanis Binti Abd Hamid • Muhammad Fadzli Bin Sabtu • Mohd Ridhauddin Bin Jamian

Pengenalan
Fenomena tingkah laku  Sentiasa berlaku dalam sukan  Tindakan mengakibatkan kecederaan

keagresifan merupakan apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan.Apa itu keganasan ?   Baron dan Richardson (1994). keagresifan merupakan satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakubatkan kecederaan secara fizikal. verbal atau psikologi ke atas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri daripada dicederakan. Wann (1997). .

Definisi keganasan Perlakuan yang bermatlamat (niat)  Menyebabkan @ mendatangkan kecederaan dan kesakitan secara fizikal dan psikologikal  Ditujukan kepada benda hidup yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan  .

Keganasan melibatkan : Atlet  Pegawai  Jurulatih  Penonton  .

Jenis-jenis keagresifan @ keganasan Keagresifan ketara .kecenderungan untuk mencederakan individu dengan sengaja bermatlamat untuk menyakitkan secara fizikal atau psikologi yang didorong oleh rasa marah atau kecewa  Keagresifan instrumental .tindakan mencederakan pihak lawan sebagai satu cara untuk mencapai matlamat kemenangan atau ganjaran  Keagresifan asertif .penggunaan fizikal atau verbal tanpa niat untuk mencederakan pihak lawan dan tindakan itu dibenarkan mengikut peraturan permainan  .

penglibatan kepada keganasan bergantung kepada tahap pemahaman moral.Teori keganasan Teori naluri – sesuatu yang tertanam dalam diri .  Formulasi semula teori Frustrasi-Agresif .dipelajari melalui pemerhatian  Teori pemahaman moral Bredemeier .perlu diluahkan untuk hilangkan tekanan (katarsis)  Teori pembelajaran sosial .kekecewaan sebagai pemangkin kepada keganasan.  .

Sikap agresif kadangkala diperlukan dalam sukan untuk menyerang pihak lawan  Keagrasifan yang terlalu melampau akan menyebabkan tumpuan menjadi semakin kecil  Kesannya. pemain akan melaukan kesilapan  Setiap jenis sukan memerlukan tahap kebangkitan yang sesuai serta  .

Faktor yang mempengaruhi keagresifan Lokasi permainan Jangka masa dalam permanan Persepdi individu yang dikasari Keputusan pertandngan Takut kpd tindakbalas yg bakal diterima .

Menggalakkan role model Kemahiran pengurusan tekanan CARA MENGATASI Menghukum pemain agresif Menghukum jurulatih yang menggalakkan agresif .

GANGGUAN DALAM SUKAN .

.MAKSUD GANGGUAN  Sesuatu yang menghalang aktiviti sukan berjalan dengan lancar yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu.

BAHAGIAN GANGGUAN Gangguan Dalaman Gangguan Luaran .

Ketidaktentuan keadaan : Keadaan diman atlit tidak diberitahu tentang maklumat tepat Berkaitan pertandingan. .GANGGUAN DALAMAN TEKANAN Kepentingan pertandingan : Semakin penting sesuatu pertandingan semakin Tinggi tekanan yang dihasilkan.

. .GANGGUAN DALAMAN KEBIMBANGAN Kebimbangan tret : Ia merujuk kepada cirri-ciri personaliti individu yang sering mentafsirkan situasi di persekitaran mereka sebagai menekan atau menggugat diri. Kebimbangan seketika : Keadaan diman atlit tidak diberitahu tentang maklumat tepat Berkaitan pertandingan.

GANGGUAN LUARAN KOMUNIKASI Komunikasi yang tidak berkesan Samada menerima maklumat yang salah atau terlalu Banyak. maki hamun. pihak lawan BUNYI Suasana tempat pertandingan samaada bising ataupun senyap. Contoh :sokongan penonton. Contoh : Tipu helah. GAMESMANSHIP Menggunakan cara yang Meragukan untuk menang. .VISUAL Keadaan persekitaran pertandingan. Contoh : Penonton.

FAKTOR-FAKTOR GANGGUAN      Pemain atau atlit tidak berkeyakinan untuk bertanding. Pengalaman pahit yang pernah dirasai sebelum ini akibat kekalahan. Kecederaan yang mengalami kepada para pemain. Tidak menetapkan matlamat secara tepat. Tiapa persiapan atau persediaan awal sebelum pertandingan. .

 Persediaan yang rapi dari segi mental.  Meningkatkan kesefahaman antara pemain dengan pemain dan pemain dengan jurulatih. . emosi dan taktikal sebelum pertandingan.CARA MENGHADAPI DAN MENGATASI GANGGUAN  Latihan Simulasi iaitu menjalankan latihan dalam keadaan sama seperti dalam suasana pertandingan.

Ia paling mudah dan berkesan untuk dilaksakan.  Pengawalan pernafasan.Menggunakan teknik imageri iaitu imbas kembali pengalaman lepas atau membayangkan suasana sebenar pertandingan.  . Dilakukan pada waktu rehat atau sebelum sesuatu pergerakan.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful