SINTAGMATIK & PARADIGMATIK

Definisi Menurut Tokoh Bahasa

Sintagmatik • Mengenai kedudukan. (paksi mendatar dalam struktur ayat) • Cth: lelaki itu menangis Paradigmatik • Mengenai penggantian. (paksi menegak dalam struktur ayat) • Cth: lelaki itu menyanyi Ferdinand de Saussure .

Sintagmatik VS Paradigmatik • Hubungan antara Sintagmatik & Paradigmatik dapat dilihat dalam gambar di bawah: Ferdinand de Saussure .

Bagaimana? • Sintagmatik mengenai kedudukan dan paradigmatik mengenai penggantian. • Paradigmatik mengubah frasa dalam ayat tetapi masih menjadi struktur yang betul dalam ayat. • Cth: menangis kepada menyanyi Ferdinand de Saussure .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful