P. 1
2. Pengurusan dan Perkembangan Kurikulum

2. Pengurusan dan Perkembangan Kurikulum

4.0

|Views: 6,221|Likes:
Published by arthurjeo

More info:

Published by: arthurjeo on Jun 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

Pembentukan & Perubahan Kurikulum

1. Faktor-faktor luaran:

1. Faktor-faktor luaran:
(a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-

(a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-
perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti

perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti
ledakan teknologi maklumat & globalisasi.

ledakan teknologi maklumat & globalisasi.
(b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan

(b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan
kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-

kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatan-
pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran

pendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran
& penilaian.

& penilaian.
2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah

2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah
perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti

perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti
keperluan asas(makan,bernafas,membesar),

keperluan asas(makan,bernafas,membesar),
keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan

keselamatan, kasih sayang & kesempurnaan
kendiri.

kendiri.

Sambung…

Sambung…

3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber

3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber
bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi

bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi
penilaian yg akan digunakan dgn murid-

penilaian yg akan digunakan dgn murid-
murid.

murid.
4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat

4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat
memperkembangkan potensi murid dgn

memperkembangkan potensi murid dgn
sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan

sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan
utk menghasilkan pekerja berilmu.

utk menghasilkan pekerja berilmu.
5. Matlamat seperti meningkatkan

5. Matlamat seperti meningkatkan
penglibatan murid yg tinggi serta

penglibatan murid yg tinggi serta
peningkatan kemahiran berfikir secara

peningkatan kemahiran berfikir secara
kritis & kreatif dlm proses P&P.

kritis & kreatif dlm proses P&P.
6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak

6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak
distrukturkan utk murid-muridnya.

distrukturkan utk murid-muridnya.

KERAJAAN
KERAJAAN

-Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum
Memilih polisi untuk melaksanakan kurikulum

MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM
MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM

-Tujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikan
Tujuan, matlamat dan objektif untuk program pendidikan

KANDUNGAN KURIKULUM
KANDUNGAN KURIKULUM

-Pemilihan kandungan
Pemilihan kandungan

KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT
KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT

-Memperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalam
Memperoleh kemahiran asas, konsep & teknik dalam
-Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negara
Untuk memenuhi aspirasi masyarakat, cita-cita & ideologi negara

KEPERLUAN INDIVIDU
KEPERLUAN INDIVIDU

-minat, kemahiran asas (3M)
minat, kemahiran asas (3M)
-Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya
Untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran sosial, berupaya
memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan

memahami diri sendiri, mengembangkan minat & potensi, pembentukan
perwatakan

perwatakan

KEPERLUAN UNIVERSAL
KEPERLUAN UNIVERSAL

-Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan
Untuk menyebarkan ilmu & latihan kepada murid untuk membolehkan
murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal

murid menerapkan pemahaman dan kerjasama secara universal
-Penambahbaikan cara hidup masyarakat
Penambahbaikan cara hidup masyarakat
-Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan
Menekankan nilai, sentimen, ilmu & kemahiran untuk memastikan
kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku

kestabilan masyarakat motivasi individu & kawalan tingkah laku

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)

►Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi
Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi
murid-murid & kemahiran kognitif mereka.

murid-murid & kemahiran kognitif mereka.

Manusia & Persekitarannya
Nilai kerohanian & sikap
Nilai humanistik & sikap Persekitaran
Cth mata pelajaran:
Pendidikan rohani, Pendidikan
Agama Islam,Pendidikan moral,
Pendidikan Alam & manusia.

Perkembangan Individu
Kesenian
Rekreasi
Cth mata pelajaran:Muzik,
Pendidikan Seni &
pendidikan jasmani

Komunikasi
Kemahiran Asas(membaca, menulis,
mengira)
Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT.

Komponen-komponen utama
yg menjadi fokus dlm
KBSR

KOMPONEN UTAMA KBSR

KOMPONEN UTAMA KBSR

Kemahiran Asas(membaca,
menulis, dan mengira)

PENDIDIKAN
ROHANI

NILAI
HUMANISTIK
DAN SIKAP
PERSEKITARAN

PENDIDIKAN
AGAMA
DAN MORAL

SENI

REKREASI

MUZIK

LUKISAN

PENDIDIKAN
JASMANI

Objektif

Matlamat

FPK-falsafah
Pendidikan
Kebangsaan

1.pendidikan yang
seimbang dan
berlandaskan
prinsip-prinsip
dalam FPK.
2. Mengembangkan
potensi individu
secara
Menyeluruh yang
akan
membenarkannya
untuk beroperasi
dengan efisien
dalam struktur
sistem sosial
negara.

1.Supaya murid boleh
membaca,menullis dan
mengira(3M).

2. Memperoleh ilmu
pengetahuan yang
sesuai dengan peringkat
umur dan
perkembangan diri
mereka.

3. Agar menguasai Bahasa
Melayu dengan
memuaskan sesuai
dengan taraf BM
sebagai bahasa
kebangsaan dan bahasa
rasmi negara.

CIRI-CIRI UTAMA KBSR

CIRI-CIRI UTAMA KBSR

Fasa I

Fasa I
►Untuk tahun 1-3
Untuk tahun 1-3
►kemahiran asas 3M iaitu
kemahiran asas 3M iaitu
membaca, menulis dan

membaca, menulis dan
mengira.

mengira.
►murid diajar mendengar
murid diajar mendengar
dan mengenal pasti

dan mengenal pasti
simbol-simbol nombor

simbol-simbol nombor
serta abjad dan

serta abjad dan
menggunakannya dalam

menggunakannya dalam
tulisan mereka.

tulisan mereka.
►Belajar pengiraan asas
Belajar pengiraan asas
dan kemahiran

dan kemahiran
matematik; +, -, x, dan

matematik; +, -, x, dan ÷÷

Fasa II

Fasa II
►Kemahiran 3M
Kemahiran 3M
diperkukuhkan

diperkukuhkan
►Penekanan penguasaan
Penekanan penguasaan
kemahiran untuk

kemahiran untuk
pemikiran komunikasi

pemikiran komunikasi
khasnya logik dan

khasnya logik dan
memahami isu-isu sosial

memahami isu-isu sosial
semasa.

semasa.

i.

Terbahagi kepada dua fasa

CIRI-CIRI UTAMA KBSR

CIRI-CIRI UTAMA KBSR

►Guna bahasa Malaysia sebagai
Guna bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar untuk semua mata

bahasa pengantar untuk semua mata
pelajaran kecuali Bahasa Inggeris.

pelajaran kecuali Bahasa Inggeris.
►Matapelajaran KBSR;
Matapelajaran KBSR;
matematik;sains;Pendidikan

matematik;sains;Pendidikan
Moral;Lukisan;Kemahiran

Moral;Lukisan;Kemahiran
Hidup;Muzik;Pendidikan Jasmani;

Hidup;Muzik;Pendidikan Jasmani;
Kajian Tempatan;Ko-kurikulum

Kajian Tempatan;Ko-kurikulum
►Murid-murid diberi peluang
Murid-murid diberi peluang
mempelajari kemahiran bahasa dan

mempelajari kemahiran bahasa dan
berkomunikasi dalam Bahasa

berkomunikasi dalam Bahasa
malaysia.

malaysia.

CIRI-CIRI UTAMA KBSR

CIRI-CIRI UTAMA KBSR

►Murid-murid diberikan perhatian secara
Murid-murid diberikan perhatian secara
individu dan kemahiran bahasa mereka

individu dan kemahiran bahasa mereka
dipantau dengan teliti oleh guru.

dipantau dengan teliti oleh guru.
►Guru juga mementingkan pengajaran
Guru juga mementingkan pengajaran
matapelajaran Bahasa Inggeris dan

matapelajaran Bahasa Inggeris dan
sekolah juga menyediakan program

sekolah juga menyediakan program
pengayaan Inggeris yang khas.

pengayaan Inggeris yang khas.
►Aktviti tambahan ko-kurikulum seperti
Aktviti tambahan ko-kurikulum seperti
kelab komputer, matematik dan sains

kelab komputer, matematik dan sains
wajib untuk murid-murid tahun 4-6.

wajib untuk murid-murid tahun 4-6.
►UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib
UPSR untuk murid-murid tahun 6 wajib
diduduki.

diduduki.

Struktur KBSR

Struktur KBSR

►Murid mesti mencapai kemahiran
Murid mesti mencapai kemahiran
dalam tiga bidang asas iaitu;

dalam tiga bidang asas iaitu;

Tiga Bidang Asas

komunikasi

Manusia
dalam alam
sekitarnya

Perkembangan
individu sesuai
dengan;
keperluan;bakat;minat
;bakat;kemampuan
mental & kesediaan
murid-murid.

Komponen KBSR

Komponen KBSR

Peranan Guru dalam Pelaksanaan

Peranan Guru dalam Pelaksanaan
KBSR

KBSR

Peranan
Guru
KBSR

Fasilitator dalam
proses P&P

Mengajar murid-murid
mencari maklumat
sendiri

Mensimulasikan aktiviti-
Aktiviti yang
membolehkan
Pelajar memperolehi
kemahiran berfikir

-memastikan dapat
berkesan untuk
murid-murid serta
membentuk
persekitaran yang
kondusif untuk
pembelajaran

Mengajar murid-murid
menyelesaikan masalah
yang akan membantu
mereka menghadapi
dunia sebenar.
Juga membenarkan
murid memahami
persekitaran mereka

Peranan guru KBSR

Peranan guru KBSR

►Oleh demikian peranan guru KBSR
Oleh demikian peranan guru KBSR
sangat mencabar di mana beliau

sangat mencabar di mana beliau
terpaksa;

terpaksa;

Mengajar kanak-kanak ramai
1 guru : 45-50 murid

Tertekan-sentiasa berada
dibawah tekanan untuk
menyediakan bukti
tentang cara-cara
P&P yang betul

Mempunyai kerja-kerja
pentadbiran dan
ko-kurikulum
selain tugasan mengajar

►Satu dilema yang dihadapi oleh guru
Satu dilema yang dihadapi oleh guru
KBSR ialah tidak berpeluang

KBSR ialah tidak berpeluang
berkursus untuk membina bahan

berkursus untuk membina bahan
pengajaran yang sesuai dengan

pengajaran yang sesuai dengan
program KBSR.

program KBSR.
►Oleh itu latihan yang komprehensif
Oleh itu latihan yang komprehensif
perlu disediakan untuk guru KBSR

perlu disediakan untuk guru KBSR
dapat menghasilkan aktiviti P&P

dapat menghasilkan aktiviti P&P
yang sesuai.

yang sesuai.

Isu-isu berkaitan

Isu-isu berkaitan

Pengubahsuai Sukatan

Pengubahsuai Sukatan
pelajaran KBSR

pelajaran KBSR

►Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah
Dilakukan pada tahun 1982 di 305 buah
sekolah secara terhad di Malaysia.

sekolah secara terhad di Malaysia.
►Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan
Selepas 1988- KBSR dikaji semula dengan
satu objektif iaitu pengaplikasian

satu objektif iaitu pengaplikasian
kemahiran-kemahiran asas dengan jujur

kemahiran-kemahiran asas dengan jujur
dalam kehidupan seharian.

dalam kehidupan seharian.
►Alam dan Manusia dibahagikan kepada
Alam dan Manusia dibahagikan kepada
Sains dan Kajian Tempatan.

Sains dan Kajian Tempatan.
►Amalan Perdagangan diterapkan dalam
Amalan Perdagangan diterapkan dalam
tajuk wang,ukuran dan sukatan

tajuk wang,ukuran dan sukatan

Aktiviti

Aktiviti

►Adakah perkembangan kurikulum (KBSR)
Adakah perkembangan kurikulum (KBSR)
berdasarkan model-model kurikulum yang

berdasarkan model-model kurikulum yang
dibincang?

dibincang?
►Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan
Kemukakan contoh-contoh kurikulum formal dan
kurikulum tersirat di sekolah rendah

kurikulum tersirat di sekolah rendah
►Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara
Jelaskan bagaimana individu, masyarakat, negara
dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan

dan faktor sarwajagat mempengaruhi pembentukan
kurikulum KBSR

kurikulum KBSR
►Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK
Analisis ciri-ciri utama KBSR dalam kontek FPK
►Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan
Huraikan peranan guru dalam pelaksanaan
kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi

kurikulum KBSR sesuai dengan era teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT)

maklumat dan komunikasi (ICT)

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR
Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR
oProgram KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982
Program KBSR memulakan percubaannya pada tahun 1982
sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat

sementara KBSM dilaksanakan berperingkat-peringkat
mulai tahun 1988.

mulai tahun 1988.
oSelepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk
Selepas tahun 1988, program KBSR disemak semula untuk
melihat kekuatan dan kelemahannya.

melihat kekuatan dan kelemahannya.
oAkibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru
Akibatnya, KBSR yang dikenal sebagai Kurikulum Baru
Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu

Sekolah Rendah telah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan

Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan
objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan

objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan
2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan

2020, globalisasi dan penggunaan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT).

Komunikasi (ICT).
oDraf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November
Draf baru sukatan Tahun 1 disediakan pada November
1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR

Pengubahsuaian dalam sukatan KBSR
Antara perubahan besar dalam KBSR ialah:

Antara perubahan besar dalam KBSR ialah:

iii.

iii.Penerapan nilai dalam P&P
Penerapan nilai dalam P&P

iv.

iv.Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian
Penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian

v.

v.Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas
Menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling asas
kepada yang paling kompleks mengikut topik

kepada yang paling kompleks mengikut topik

vi.

vi.Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran
Mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran

vii.

vii.Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan
Mengintegrasi penyelesaian masalah dan arithmatik perniagaan
ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat

ke dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat

viii.

viii.M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P
M/P Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua M/P, iaitu M/P
Sains dan Kajian Tempatan

Sains dan Kajian Tempatan

ix.

ix.Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua
Penggunaan BI dalam pengajaran Matematik, Sains dan semua
M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan

M/P teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan
Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003

Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003

x.

x.Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P
Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam P&P
Sains dan Matematik

Sains dan Matematik

Matlamat KBSR

Matlamat KBSR

►Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan
Dibentuk berlandaskan konsep pendidikan
umum, iaitu pendidikan yg seimbang &

umum, iaitu pendidikan yg seimbang &
berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah

berlandaskan prinsip-prinsip dlm Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

Pendidikan Kebangsaan.
►Utk mengembangkan potensi individu
Utk mengembangkan potensi individu
secara menyeluruh yg akan

secara menyeluruh yg akan
membenarkannya utk beroperasi dgn

membenarkannya utk beroperasi dgn
efisien dlm struktur sistem sosial negara.

efisien dlm struktur sistem sosial negara.

Objektif KBSR

Objektif KBSR

►Supaya murid dapat menguasai
Supaya murid dapat menguasai
kemahiran asas,iaitu membaca,

kemahiran asas,iaitu membaca,
menulis & mengira serta memperoleh

menulis & mengira serta memperoleh
ilmu pengetahuan yg cukup sesuai

ilmu pengetahuan yg cukup sesuai
dgn peringkat umur & perkembangan

dgn peringkat umur & perkembangan
diri mereka.

diri mereka.
►Utk murid menguasai Bahasa Melayu
Utk murid menguasai Bahasa Melayu
dgn memuas sesuaikan dgn

dgn memuas sesuaikan dgn
kedudukannya sebagai bahasa

kedudukannya sebagai bahasa
kebangsaan & bahasa rasmi negara.

kebangsaan & bahasa rasmi negara.

Objektif KBSR
Objektif KBSR

Menguasai Bahasa Melayu

Menguasai Bahasa Melayu

Menguasai kemahiran asas bahasa

Menguasai kemahiran asas bahasa

Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran

Mengmbang dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran
rasional, kritis dan kreatif

rasional, kritis dan kreatif

Menguasai kemahiran belajar dan berfikir

Menguasai kemahiran belajar dan berfikir

Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua

Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri

Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri

Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran

Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran

Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal

Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal

Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah

Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah

Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal

Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal

Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti

Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti

Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-

Memperoleh kemahiran membaca, melafaz dan memahami makna ayat-
ayat dalam Al-Quran

ayat dalam Al-Quran

Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai

Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai
murni

murni

Menyemai semangat kenegaraan

Menyemai semangat kenegaraan

Mengembangkan bakat dan kreativiti

Mengembangkan bakat dan kreativiti

Mengembangkan sikap positif

Mengembangkan sikap positif

2.3 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->