RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Gemilang : 31 orang : 11.30 tengahari hingga 12.30 tengahari (60 minit) : 22 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita KesultananMelayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran

agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

koperatif. Pen marker 4.kinestatik. jadual penyebaran Islam 6. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BAHAN 1. lembaran kerja 5. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. mereka cipta iv. berpusatkan bahan iii. ii. KBKK: Menghubungkait. 3. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. intrapersonal. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 5 31 set 1 1 set Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Catatan Set Induksi (5 minit) 1. Gambar rumah ibadat 2. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat KBKK Isi pelajaran: Rumah ibadat . menganalisis. memproses maklumat.Berpusatkan guru - Menghormati . merangsang pemikiran. Kertas sebak 3. menjana idea. 2. interpersonal.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. Kemahiran Berfikir : Mendengar. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang .Menghubungkait Kemahiran Generik Nilai Murni . menganalisis maklumat. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. verbal linguistik .

Murid diedarkan dengan lembaran kerja.Berpusatkan murid Kecerdasan Pelbagai 3. Kecerdasan Pelbagai Soalan guru: Apakah yang kamu dapat rumuskan dalam gamba? Apakah agama rasmi .Menghargai BSPP: Video. Lembaran kerja.Berpusatkan bahan . -peranan pedagang dari Sumatera -pedagang Islam -peranan ulama .Kinestetik . Murid mendengar penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh.Mendengar .Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.Mendengar . -perkahwinan .Memproses maklumat . jadual kedatangan Islam 5. KBKK Isi Pelajaran: Cara kedatangan penyebaran Islam di Melaka .Menganalisis maklumat .Interpersonal .Menghubungkait Kemahiran Generik 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang .Merangsang pemikiran .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: negara kita? .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: Nilai Murni 4. .Yakin .Memproses maklumat . Murid ditayangkan dengan sebuah klip video menggambarkan perniagaan di zaman Melaka.Interpersonal . Murid diminta untuk memberi pendapat tentang video yang ditonton.Visual spatial .Memberikan pendapat BSPP: Gambar rumah ibadat Langkah 1 (15 minit) 1.

STRATEGI: Direktif.cara penyebaran Islam di papan putih. . . Setelah selesai berbincang dengan guru. lembaran kerja Langkah 3 (25 minit) 1. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik 3. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. . murid diminta untuk menjawab lembara kerja.penyaduran buku .kegiatan dakwah . Semua murid dibiarkan kekal KBKK Isi pelajaran .pertemuan ulama . Mediatif 6. Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru.bekerjasama Kemahiran Berfikir: 4.Berusaha .penyimpanan buku Nilai Murni 2. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut.Memproses maklumat BSPP: puzzle. KBKK: -Menjana idea Isi Pelajaran: Melaka kegiatan sebagai ilmu pusat dan Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid peranan istana. Langkah 2 (10 minit) 1.

Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi pelajaran yang telah dipelajari .Berani .Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 2. Sebutkan cara penyebaran Islam di .dalam kumpulan yang sama.Soalan kuiz Soalan guru: 3.Berpusatkan bahan . Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. 3.Berbangga BSPP: Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 2.Bekerjasama BSPP: Kecerdasan Pelbagai -Kertas sebak dan pen marker 4. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. .Berpusatkan kolaboratif murid dan Nilai Murni . KBKK -Membuat kesimpulan Nilai Murni . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik .Koperatif .Menganalisis Kemahiran Generik . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka . Kemahiran Berfikir . Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran. Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.Menghargai .Menjana idea . 1.Mereka cipta Penutup (5 minit) 1.

Melaka 2. Apakah peranan istana di Melaka? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful