RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Gemilang : 31 orang : 11.30 tengahari hingga 12.30 tengahari (60 minit) : 22 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita KesultananMelayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran

agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 5 31 set 1 1 set Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Catatan Set Induksi (5 minit) 1. koperatif. merangsang pemikiran. lembaran kerja 5. verbal linguistik . berpusatkan bahan iii. interpersonal.kinestatik. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. jadual penyebaran Islam 6. Pen marker 4. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BAHAN 1. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar.Berpusatkan guru - Menghormati . Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat KBKK Isi pelajaran: Rumah ibadat . Kertas sebak 3. 2. mereka cipta iv.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . Kemahiran Berfikir : Mendengar. intrapersonal.Menghubungkait Kemahiran Generik Nilai Murni . Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. menganalisis maklumat. 3. menjana idea. menganalisis. KBKK: Menghubungkait. Gambar rumah ibadat 2. memproses maklumat. ii.

Menghubungkait Kemahiran Generik 2. Murid ditayangkan dengan sebuah klip video menggambarkan perniagaan di zaman Melaka.Menghargai BSPP: Video.Berpusatkan bahan . Murid diminta untuk memberi pendapat tentang video yang ditonton.Mendengar . -peranan pedagang dari Sumatera -pedagang Islam -peranan ulama .Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.Memproses maklumat .Memberikan pendapat BSPP: Gambar rumah ibadat Langkah 1 (15 minit) 1.Interpersonal .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: Nilai Murni 4.Merangsang pemikiran .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: negara kita? . . KBKK Isi Pelajaran: Cara kedatangan penyebaran Islam di Melaka . Lembaran kerja.Mendengar . jadual kedatangan Islam 5. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang .Yakin .Interpersonal .Visual spatial . Murid mendengar penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh.Memproses maklumat . -perkahwinan .Berpusatkan murid Kecerdasan Pelbagai 3. Kecerdasan Pelbagai Soalan guru: Apakah yang kamu dapat rumuskan dalam gamba? Apakah agama rasmi .Menganalisis maklumat .Kinestetik . Murid diedarkan dengan lembaran kerja.

KBKK: -Menjana idea Isi Pelajaran: Melaka kegiatan sebagai ilmu pusat dan Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid peranan istana. STRATEGI: Direktif.Memproses maklumat BSPP: puzzle. . Setelah selesai berbincang dengan guru. Semua murid dibiarkan kekal KBKK Isi pelajaran . Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. . lembaran kerja Langkah 3 (25 minit) 1.pertemuan ulama .penyaduran buku . murid diminta untuk menjawab lembara kerja. Langkah 2 (10 minit) 1.cara penyebaran Islam di papan putih. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik 3.Berusaha . . Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut.penyimpanan buku Nilai Murni 2.kegiatan dakwah . Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Mediatif 6.bekerjasama Kemahiran Berfikir: 4.

Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.Menjana idea . 3.Menghargai .Mereka cipta Penutup (5 minit) 1. Sebutkan cara penyebaran Islam di . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai.Berani .Soalan kuiz Soalan guru: 3. Kemahiran Berfikir .Bekerjasama BSPP: Kecerdasan Pelbagai -Kertas sebak dan pen marker 4. .Berbangga BSPP: Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 2.dalam kumpulan yang sama.Menganalisis Kemahiran Generik .Koperatif . Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi pelajaran yang telah dipelajari . - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka . Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik .Berpusatkan kolaboratif murid dan Nilai Murni . Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. KBKK -Membuat kesimpulan Nilai Murni .Berpusatkan bahan . 1. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 2.

Apakah peranan istana di Melaka? .Melaka 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful