RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Gemilang : 31 orang : 11.30 tengahari hingga 12.30 tengahari (60 minit) : 22 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita KesultananMelayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran

agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 5 31 set 1 1 set Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Catatan Set Induksi (5 minit) 1. berpusatkan bahan iii. merangsang pemikiran. Kertas sebak 3.Berpusatkan guru - Menghormati . Gambar rumah ibadat 2. ii.Menghubungkait Kemahiran Generik Nilai Murni . membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BAHAN 1. Pen marker 4. menganalisis.kinestatik. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat KBKK Isi pelajaran: Rumah ibadat . Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . KBKK: Menghubungkait. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. jadual penyebaran Islam 6. intrapersonal. interpersonal. menjana idea. 2. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. memproses maklumat. mereka cipta iv. Kemahiran Berfikir : Mendengar. menganalisis maklumat. verbal linguistik . koperatif. lembaran kerja 5. 3.

Kinestetik . Lembaran kerja. Murid diedarkan dengan lembaran kerja. KBKK Isi Pelajaran: Cara kedatangan penyebaran Islam di Melaka .Merangsang pemikiran . Murid ditayangkan dengan sebuah klip video menggambarkan perniagaan di zaman Melaka. jadual kedatangan Islam 5.Menghargai BSPP: Video.Memproses maklumat .Mendengar .Memberikan pendapat BSPP: Gambar rumah ibadat Langkah 1 (15 minit) 1. Murid mendengar penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh.Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: negara kita? .Interpersonal . .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: Nilai Murni 4.Memproses maklumat .Menghubungkait Kemahiran Generik 2. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang . Kecerdasan Pelbagai Soalan guru: Apakah yang kamu dapat rumuskan dalam gamba? Apakah agama rasmi .Visual spatial .Interpersonal . -peranan pedagang dari Sumatera -pedagang Islam -peranan ulama . Murid diminta untuk memberi pendapat tentang video yang ditonton.Menganalisis maklumat .Yakin .Berpusatkan bahan . -perkahwinan .Berpusatkan murid Kecerdasan Pelbagai 3.Mendengar .

Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. murid diminta untuk menjawab lembara kerja.penyaduran buku . .cara penyebaran Islam di papan putih.bekerjasama Kemahiran Berfikir: 4.pertemuan ulama .Memproses maklumat BSPP: puzzle. lembaran kerja Langkah 3 (25 minit) 1. Semua murid dibiarkan kekal KBKK Isi pelajaran . Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. Mediatif 6. Setelah selesai berbincang dengan guru. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik 3.kegiatan dakwah . .Berusaha . KBKK: -Menjana idea Isi Pelajaran: Melaka kegiatan sebagai ilmu pusat dan Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid peranan istana. . Langkah 2 (10 minit) 1. STRATEGI: Direktif.penyimpanan buku Nilai Murni 2.

Menghargai .Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 2.Bekerjasama BSPP: Kecerdasan Pelbagai -Kertas sebak dan pen marker 4.Berani . Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi pelajaran yang telah dipelajari .Menganalisis Kemahiran Generik . - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5.Menjana idea . KBKK -Membuat kesimpulan Nilai Murni .Mereka cipta Penutup (5 minit) 1.dalam kumpulan yang sama. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz.Berpusatkan bahan . 1. Kemahiran Berfikir . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. 3. Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik .Berbangga BSPP: Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 2. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka . Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. Sebutkan cara penyebaran Islam di . .Koperatif .Soalan kuiz Soalan guru: 3. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.Berpusatkan kolaboratif murid dan Nilai Murni .

Apakah peranan istana di Melaka? .Melaka 2.