RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Gemilang : 31 orang : 11.30 tengahari hingga 12.30 tengahari (60 minit) : 22 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita KesultananMelayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran

agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

menganalisis. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat KBKK Isi pelajaran: Rumah ibadat . merangsang pemikiran. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BAHAN 1. verbal linguistik . Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. 2. berpusatkan bahan iii.kinestatik. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 5 31 set 1 1 set Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Catatan Set Induksi (5 minit) 1. lembaran kerja 5. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . ii.Berpusatkan guru - Menghormati . menjana idea. jadual penyebaran Islam 6. memproses maklumat. 3. KBKK: Menghubungkait. Pen marker 4. Gambar rumah ibadat 2.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. menganalisis maklumat. interpersonal. koperatif. mereka cipta iv. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. Kertas sebak 3. Kemahiran Berfikir : Mendengar. intrapersonal.Menghubungkait Kemahiran Generik Nilai Murni .

jadual kedatangan Islam 5. Lembaran kerja. Murid diedarkan dengan lembaran kerja.Interpersonal .Memberikan pendapat BSPP: Gambar rumah ibadat Langkah 1 (15 minit) 1. -peranan pedagang dari Sumatera -pedagang Islam -peranan ulama . Murid ditayangkan dengan sebuah klip video menggambarkan perniagaan di zaman Melaka. Murid diminta untuk memberi pendapat tentang video yang ditonton.Menganalisis maklumat .Yakin .Kinestetik .Merangsang pemikiran .Mendengar .Interpersonal .Menghubungkait Kemahiran Generik 2.Intrapersonal Kemahiran Berfikir: Nilai Murni 4.Berpusatkan murid Kecerdasan Pelbagai 3.Memproses maklumat . KBKK Isi Pelajaran: Cara kedatangan penyebaran Islam di Melaka .Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu. Murid mendengar penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Kecerdasan Pelbagai Soalan guru: Apakah yang kamu dapat rumuskan dalam gamba? Apakah agama rasmi .Mendengar . . Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang . -perkahwinan .Berpusatkan bahan .Menghargai BSPP: Video.Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: negara kita? .Visual spatial .Memproses maklumat .

pertemuan ulama . .bekerjasama Kemahiran Berfikir: 4.Berusaha . Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. murid diminta untuk menjawab lembara kerja. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik 3. Semua murid dibiarkan kekal KBKK Isi pelajaran .penyimpanan buku Nilai Murni 2. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum. lembaran kerja Langkah 3 (25 minit) 1. Setelah selesai berbincang dengan guru. STRATEGI: Direktif.Memproses maklumat BSPP: puzzle.cara penyebaran Islam di papan putih. .kegiatan dakwah . Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru. Langkah 2 (10 minit) 1.penyaduran buku . . KBKK: -Menjana idea Isi Pelajaran: Melaka kegiatan sebagai ilmu pusat dan Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid peranan istana. Mediatif 6.

KBKK -Membuat kesimpulan Nilai Murni .Berbangga BSPP: Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 2. 3. 1.Berani .Menjana idea . Kemahiran Berfikir .Menghargai . Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi pelajaran yang telah dipelajari . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5.Soalan kuiz Soalan guru: 3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker.Menganalisis Kemahiran Generik .Koperatif .Berpusatkan bahan .Berpusatkan kolaboratif murid dan Nilai Murni . Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik .Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 2.dalam kumpulan yang sama.Bekerjasama BSPP: Kecerdasan Pelbagai -Kertas sebak dan pen marker 4. . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka . Sebutkan cara penyebaran Islam di .Mereka cipta Penutup (5 minit) 1.

Melaka 2. Apakah peranan istana di Melaka? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful