RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Gemilang : 31 orang : 11.30 tengahari hingga 12.30 tengahari (60 minit) : 22 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita KesultananMelayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran

agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat KBKK Isi pelajaran: Rumah ibadat . merangsang pemikiran. ii.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. intrapersonal.Berpusatkan guru - Menghormati . menganalisis maklumat. menganalisis. Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 5 31 set 1 1 set Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Catatan Set Induksi (5 minit) 1. Gambar rumah ibadat 2. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. interpersonal. Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. Kemahiran Berfikir : Mendengar. jadual penyebaran Islam 6. memproses maklumat. verbal linguistik . berpusatkan bahan iii. 2. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BAHAN 1. lembaran kerja 5. Pen marker 4. mereka cipta iv.Menghubungkait Kemahiran Generik Nilai Murni .kinestatik. menjana idea. koperatif. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . KBKK: Menghubungkait. Kertas sebak 3. 3.

Berpusatkan murid Kecerdasan Pelbagai 3. Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang .Menghargai BSPP: Video.Visual spatial . .Mendengar .Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: negara kita? . Murid diedarkan dengan lembaran kerja. Murid mendengar penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. KBKK Isi Pelajaran: Cara kedatangan penyebaran Islam di Melaka .Menghubungkait Kemahiran Generik 2.Memproses maklumat .Interpersonal . jadual kedatangan Islam 5.Merangsang pemikiran .Berpusatkan bahan .Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.Intrapersonal Kemahiran Berfikir: Nilai Murni 4.Memproses maklumat .Menganalisis maklumat . Kecerdasan Pelbagai Soalan guru: Apakah yang kamu dapat rumuskan dalam gamba? Apakah agama rasmi .Kinestetik . -peranan pedagang dari Sumatera -pedagang Islam -peranan ulama .Memberikan pendapat BSPP: Gambar rumah ibadat Langkah 1 (15 minit) 1. -perkahwinan . Murid ditayangkan dengan sebuah klip video menggambarkan perniagaan di zaman Melaka. Lembaran kerja.Mendengar .Yakin . Murid diminta untuk memberi pendapat tentang video yang ditonton.Interpersonal .

.penyaduran buku .pertemuan ulama . lembaran kerja Langkah 3 (25 minit) 1. Semua murid dibiarkan kekal KBKK Isi pelajaran . Langkah 2 (10 minit) 1. Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru.Berusaha . KBKK: -Menjana idea Isi Pelajaran: Melaka kegiatan sebagai ilmu pusat dan Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid peranan istana. Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi.penyimpanan buku Nilai Murni 2. murid diminta untuk menjawab lembara kerja.bekerjasama Kemahiran Berfikir: 4.cara penyebaran Islam di papan putih. .kegiatan dakwah . Setelah selesai berbincang dengan guru. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum.Memproses maklumat BSPP: puzzle. Mediatif 6. . STRATEGI: Direktif. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik 3.

Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran. Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik .Menjana idea .Mereka cipta Penutup (5 minit) 1.Berani .Soalan kuiz Soalan guru: 3.Berbangga BSPP: Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 2. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz.Berpusatkan bahan .Bekerjasama BSPP: Kecerdasan Pelbagai -Kertas sebak dan pen marker 4.Berpusatkan kolaboratif murid dan Nilai Murni . Sebutkan cara penyebaran Islam di . 1.Koperatif .Menghargai . Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka .dalam kumpulan yang sama. - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5. KBKK -Membuat kesimpulan Nilai Murni .Menganalisis Kemahiran Generik . Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi pelajaran yang telah dipelajari . Kemahiran Berfikir . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai. . 3.Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 2.

Apakah peranan istana di Melaka? .Melaka 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful