RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Kelas Jumlah Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Subtajuk

: Kajian Tempatan : 5 Gemilang : 31 orang : 11.30 tengahari hingga 12.30 tengahari (60 minit) : 22 Ogos 2013 : Tema : Unit 3 Sejarah Negara Kita KesultananMelayu Melaka

: Aktiviti C :Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu, Pusat penyebaran agama Islam

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: i. Melengkapkan 2 daripada 3 jadual cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dengan betul ii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 peranan istana Melaka dengan betul iii. Melakar peta minda tentang Melaka sebagai pusat penyebaran

agama Islam dan pusat kegiatan ilmu.

Isi Pelajaran

:

Cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka

Penerapan Nilai Murni

:

Bekerjasama, semangat bermasyarakat, keberanian, kesyukuran, menghargai, berbangga, berani, yakin

Unsur Patriotisme Pengetahuan Sedia Ada

: :

Berbangga dengan sejarah negara kita, Malaysia Murid mengetahui sejarah kegemilangan Melaka

2. berpusatkan bahan iii.Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/Kemahiran Generik : Kemahiran bernilai tambah : i. menjana idea. merangsang pemikiran. menganalisis maklumat. Murid ditunjukkan dengan gambar-gambar rumah ibadat. Pen marker 4.kinestatik. intrapersonal.Berpusatkan guru - Menghormati . interpersonal. membuat kesimpulan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) : BAHAN 1. 3. koperatif. Gambar rumah ibadat 2. Kemahiran Berfikir : Mendengar. Kecerdasan pelbagai : Visual ruang . Guru dan murid bersoal jawab mengenai gambar. jadual penyebaran Islam 6. ii. Kertas sebak 3. KBKK: Menghubungkait. Kemahiran Generik : berpusatkan murid dan kolaboratif. memproses maklumat. verbal linguistik .Menghubungkait Kemahiran Generik Nilai Murni . mereka cipta iv. menganalisis. Guru mengaitkan isi perbincangan dengan tajuk pengajaran iaitu “Pusat KBKK Isi pelajaran: Rumah ibadat . Soalan kuiz KUANTITI 1 set 5 5 31 set 1 1 set Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Catatan Set Induksi (5 minit) 1. lembaran kerja 5.

Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk ke hadapan kelas dan melengkapkan jadual tentang .Memproses maklumat .Memberikan pendapat BSPP: Gambar rumah ibadat Langkah 1 (15 minit) 1.Verbal linguistik Kemahiran Berfikir: negara kita? .Menghargai BSPP: Video. -peranan pedagang dari Sumatera -pedagang Islam -peranan ulama .Kinestetik .Intrapersonal Kemahiran Berfikir: Nilai Murni 4.Menghubungkait Kemahiran Generik 2. jadual kedatangan Islam 5. Lembaran kerja.Interpersonal .Berpusatkan murid Kecerdasan Pelbagai 3. Murid mendengar penerangan guru dan guru mengaitkn tentang cara kedatangan dan penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Murid diedarkan dengan lembaran kerja. Murid ditayangkan dengan sebuah klip video menggambarkan perniagaan di zaman Melaka. Murid diminta untuk memberi pendapat tentang video yang ditonton.Merangsang pemikiran . Kecerdasan Pelbagai Soalan guru: Apakah yang kamu dapat rumuskan dalam gamba? Apakah agama rasmi .Berpusatkan bahan .Visual spatial . -perkahwinan .Penyebaran Agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu.Memproses maklumat .Interpersonal .Mendengar . KBKK Isi Pelajaran: Cara kedatangan penyebaran Islam di Melaka .Menganalisis maklumat .Yakin . .Mendengar .

STRATEGI: Direktif.Memproses maklumat BSPP: puzzle.Berusaha . Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan sampul surat mengandungi kertas gambar yang perlu dicantum.kegiatan dakwah . Mediatif 6. Murid menerangkan gambar yang dicantum sambil dibantu guru.penyaduran buku . Setelah selesai berbincang dengan guru. Murid diminta melengkapkan gambar puzzle tersebut dan berbincang tentang gambar tersebut. KBKK: -Menjana idea Isi Pelajaran: Melaka kegiatan sebagai ilmu pusat dan Kemahiran Generik: -Berpusatkan bahan -Berpusatkan murid peranan istana. Semua murid dibiarkan kekal KBKK Isi pelajaran .bekerjasama Kemahiran Berfikir: 4. Langkah 2 (10 minit) 1. Kecerdasan pelbagai: -kinestetik -linguistik 3. . Murid diminta untuk melengkapkan lembaran kerja yang diberi.penyimpanan buku Nilai Murni 2. . lembaran kerja Langkah 3 (25 minit) 1. .cara penyebaran Islam di papan putih.pertemuan ulama . murid diminta untuk menjawab lembara kerja.

KBKK -Membuat kesimpulan Nilai Murni . - Kinestatik Interpersonal Verbal linguistik Visual-ruang 5.Berbangga BSPP: Kemahiran Generik: -Berpusatkan murid 2. Kecerdasan Pelbagai: -Verbal linguistik .Berani .Melaka sebagai Pusat Penyebaran Islam dan Pusat Kegiatan Ilmu 2. Setiap kumpulan diminta untuk melaka sebuah peta minda merangkumi cara kedatangan dan penyebaran agama Islam dan Melaka sebagai Pusat Kegiatan Ilmu di Melaka .Berpusatkan bahan . Sebutkan cara penyebaran Islam di . .Bekerjasama BSPP: Kecerdasan Pelbagai -Kertas sebak dan pen marker 4. Setiap kumpulan dibekalkan dengan kertas sebak dan juga pen marker. Guru mengimbas semula secara ringkas isi pelajaran yang telah dipelajari dengan menguji murid melalui soalan kuiz. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan dengan isi pelajaran yang telah dipelajari . Wakil setiap kumpulan diminta untuk menerangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas.Menjana idea .Soalan kuiz Soalan guru: 3. 3.Berpusatkan kolaboratif murid dan Nilai Murni . Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran dan menerapkan nilai.dalam kumpulan yang sama.Menganalisis Kemahiran Generik . Kumpulan yang dapat melakar peta yang paling kemas dan cantik diberikan ganjaran.Koperatif . Kemahiran Berfikir . 1.Mereka cipta Penutup (5 minit) 1.Menghargai .

Apakah peranan istana di Melaka? .Melaka 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful