53529662 Konsep Psikologi Dan Psikologi Pendidikan

KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. i. e. g. h. c. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri . b. d. Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini.Tujuan mengkaji psikologi: a. j. f.

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

10.NALURI ialah kuasa semula jadi biologi • 1. 7. 6. 12. 9. 2. 11. Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 4. 3. 5. 8. .

Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. 2. Ia adalah kompleks dan agak kekal.CIRI-CIRI NALURI 1. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies. Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari. 4. 5. 3. . Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan.

Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi. minuman dan oksigen. . 4. Ciri-ciri desakan: 1. 3. Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. 2. iaitu makanan.

Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman.Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan. kasih sayang. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan. . penerimaan dan Penghargaan.

.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. 2. penghargaan dan kebenaran diri. minuman. Ciri-ciri keperluan: 1.Ia bukannya keadaan semula jadi.Jenis-jenis keperluan: . kasih sayang. penerimaan. .Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi.keperluan asas. iaitu keperluan makanan. 4.Ia tidak kekal. tidur dan sebagainya.keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan. berehat. oksigen. 3.

Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat. .Urutan Motivasi keperluan • desakan • insentif • ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif.

. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain.CIRI-CIRI MOTIVASI: 1. 2. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi tidak wujud secara semula jadi. semakin tinggilah motivasinya. 4. Motivasi tidak diwarisi. 3. 5. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi.

. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.memahami kebolehan pelajar-pelajarnya .memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah .memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka .Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat.

.memahami cara pelajar-pelajar belajar .memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum .

pembelajaran di bilik darjah .perkembangan manusia .proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .perbezaan individu .

proses pembelajaran berubah. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya. 3. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar. .Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran. Dengan itu.Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan.Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. 2. Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat. Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan.

minat dan bakat pelajar dapat dikesan. Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. Melalui psikologi pendidikan. . Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. 5. 6. data serta pemerhatian yang objektif. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.4.

7. jasmani. Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar. emosi dan rohani. 9. .

12. minat dan motivasi. Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental.10. 11. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. Melalui psikologi pendidikan. . cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti. sikap. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran.

guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. 2. semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit.FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. Semakin meningkat umur pelajar. guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar. . 3. Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. minat serta bakat pelajar yang berlainan. Setelah memahami proses perkembangan manusia. Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan.

Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar.4. . Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar. Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat. 5. Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul. 6.

Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar.7. Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan. guru dapat berusaha ke arah memenuhinya. Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara –cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. 9. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam. 8. Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil. .

Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif. Dengan itu. Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan.10. minat. 11. guru dapat menyesuaikan kaedah. 12. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. bakat dan keperluan. .

KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa. .

Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon. 4. 3. 2. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal. . Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira. Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal.ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1.

TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1. 4. menarik serta menyeronokkan.Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid. 2.Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya.Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain. 3.Menyediakan pelajaran yang mencabar. .

5. 7.Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid.Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza. . 6.Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar. 8.Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza.

Teori pembelajaran .KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN . ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1. Ciri pembelajaran 2. Jenis pembelajaran 5. Prinsip pembelajaran 3.Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu. Proses pembelajaran 4.

Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan. Dengan ini.Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran. . 3. guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran. guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 2.Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1.

7. . Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid. 6. Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid. 5.4. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan. Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya.

10. 9.8.Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain. 11. . Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak.Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful