KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini. j. d. h. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri . i.Tujuan mengkaji psikologi: a. g. f. e. c. Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. b.

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

NALURI ialah kuasa semula jadi biologi • 1. 7. Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 8. 5. 10. 6. 4. . 9. 3. 11. 2. 12.

Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari. 5. 3. . 2. Ia adalah kompleks dan agak kekal. Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. 4.CIRI-CIRI NALURI 1. Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies.

iaitu makanan.Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. Ciri-ciri desakan: 1. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak. 4. 2. 3. minuman dan oksigen. . Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi.

kasih sayang. penerimaan dan Penghargaan. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan.Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan. . Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman.

. oksigen. 4. 3.keperluan asas.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. minuman.Jenis-jenis keperluan: . Ciri-ciri keperluan: 1.Ia bukannya keadaan semula jadi. penghargaan dan kebenaran diri.Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi. berehat. penerimaan.keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan.Ia tidak kekal. kasih sayang. tidur dan sebagainya. iaitu keperluan makanan. . 2.

Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat.Urutan Motivasi keperluan • desakan • insentif • ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif. .

4. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. 2. .CIRI-CIRI MOTIVASI: 1. 5. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. Motivasi tidak diwarisi. Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi. 3. semakin tinggilah motivasinya. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi tidak wujud secara semula jadi.

memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka .memahami kebolehan pelajar-pelajarnya .Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat. . Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah .

.memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .memahami cara pelajar-pelajar belajar .memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum .

proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .perkembangan manusia .perbezaan individu .Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .pembelajaran di bilik darjah .

Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar. . proses pembelajaran berubah. 3. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan. Dengan itu.Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar.Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya.Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran. 2.

4. data serta pemerhatian yang objektif. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik. 6. Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. 5. minat dan bakat pelajar dapat dikesan. . Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Melalui psikologi pendidikan.

7. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar. . emosi dan rohani. 9. jasmani. Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental.

Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental. . cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti. Melalui psikologi pendidikan.10. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran. sikap. minat dan motivasi. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. 11. 12.

guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar.FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit. guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. Semakin meningkat umur pelajar. minat serta bakat pelajar yang berlainan. 3. . 2. Setelah memahami proses perkembangan manusia. Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan. Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul. Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar. Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat.4. . 5. 6. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar.

Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar. 9. Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil. Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara –cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. guru dapat berusaha ke arah memenuhinya. . 8.7. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam. Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan.

guru dapat menyesuaikan kaedah.10. 12. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif. teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. bakat dan keperluan. . Dengan itu. minat. 11. Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan.

KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa. .

3.ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1. 2. 4. . Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon. Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira. Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

2.Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya. menarik serta menyeronokkan. 4. 3. .Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid.Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain.Menyediakan pelajaran yang mencabar.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1.

6.Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar.Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid. 8. .5. 7.Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza.Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza.

Prinsip pembelajaran 3. ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1.KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN . Ciri pembelajaran 2. Jenis pembelajaran 5.Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu. Teori pembelajaran . Proses pembelajaran 4.

TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1. 3. guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan.Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar.Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran. 2. Dengan ini. . guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran.Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan.

6. . 7. Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid.4. Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan. 5. Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya.

8. 11. .Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain. 10. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya. 9. Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak.Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful