KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

c.Tujuan mengkaji psikologi: a. g. e. f. d. h. b. j. Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini. Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. i. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri .

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

6. 9. 2. 7. Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 12. 3.NALURI ialah kuasa semula jadi biologi • 1. 8. . 10. 5. 11. 4.

4. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies. .CIRI-CIRI NALURI 1. Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari. 5. Ia adalah kompleks dan agak kekal. Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. 3. 2. Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan.

Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. 4. iaitu makanan. 2. . minuman dan oksigen. Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak. 3. Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi.Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi. Ciri-ciri desakan: 1.

Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan. Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman. penerimaan dan Penghargaan. kasih sayang. .

.Jenis-jenis keperluan: . 3. Ciri-ciri keperluan: 1. penghargaan dan kebenaran diri. tidur dan sebagainya.keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan. oksigen. berehat.Ia tidak kekal. penerimaan.Ia bukannya keadaan semula jadi.keperluan asas.Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi. iaitu keperluan makanan. 2.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. . minuman. 4. kasih sayang.

.Urutan Motivasi keperluan • desakan • insentif • ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif. Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat.

Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi. Motivasi tidak diwarisi. 3. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. . 5.CIRI-CIRI MOTIVASI: 1. semakin tinggilah motivasinya. 2. 4. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi tidak wujud secara semula jadi. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain.

Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah .Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat.memahami kebolehan pelajar-pelajarnya .memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka . .

memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum ..memahami cara pelajar-pelajar belajar .memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .

pembelajaran di bilik darjah .cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .perbezaan individu .perkembangan manusia .proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .

Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan. .Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar.Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. 3.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. proses pembelajaran berubah. Dengan itu. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan. Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar. Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya. 2. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar.

Melalui psikologi pendidikan. 6.4. Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. data serta pemerhatian yang objektif. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. minat dan bakat pelajar dapat dikesan. 5. . Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik.

9. Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. jasmani. emosi dan rohani. .7. Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar.

cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti. minat dan motivasi. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran. . sikap. Melalui psikologi pendidikan. 11. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. 12.10. Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental.

minat serta bakat pelajar yang berlainan. Semakin meningkat umur pelajar. 2. semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit. guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 3. Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan. .FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. Setelah memahami proses perkembangan manusia. guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar.

5.4. . Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar. 6. Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul.

guru dapat berusaha ke arah memenuhinya. Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar. . Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil. Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan.7. Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara –cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. 8. 9. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam.

. bakat dan keperluan. 11. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. 12. Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. Dengan itu. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif. guru dapat menyesuaikan kaedah.10. Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan. minat.

KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa. .

Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira. Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon. . Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal. 4. 3. 2.ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

2.Menyediakan pelajaran yang mencabar. .Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid. 3.Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain.Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya. 4.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1. menarik serta menyeronokkan.

6. 8.Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid.Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar.Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza.5. . 7.Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza.

Teori pembelajaran .Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu. Jenis pembelajaran 5. Ciri pembelajaran 2. Prinsip pembelajaran 3. Proses pembelajaran 4. ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1.KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN .

guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan.Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1.Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar. 2. guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran. 3. Dengan ini. .Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan.

Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid. 6. 7. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan. Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya.4. . 5. Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid.

10.Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain.8. Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak. 9. 11. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya. .Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula.