KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

h. c. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri . d. j. Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini. i.Tujuan mengkaji psikologi: a. e. g. Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. b. f.

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

NALURI ialah kuasa semula jadi biologi • 1. 11. 5. . 7. 8. 10. 4. 2. 9. 6. 3. Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 12.

. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies. 3. 4. Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan. 2. Ia adalah kompleks dan agak kekal. 5.CIRI-CIRI NALURI 1. Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari.

. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak. Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. Ciri-ciri desakan: 1. 4. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. iaitu makanan. 3. Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. minuman dan oksigen. Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. 2.Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi.

penerimaan dan Penghargaan. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan. Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman. kasih sayang. .Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan.

Ciri-ciri keperluan: 1. penghargaan dan kebenaran diri. oksigen.Jenis-jenis keperluan: . 2.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. 3. iaitu keperluan makanan. 4.keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan. minuman. . kasih sayang. penerimaan. berehat.keperluan asas.Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi. tidur dan sebagainya. .Ia tidak kekal.Ia bukannya keadaan semula jadi.

.Urutan Motivasi keperluan • desakan • insentif • ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif. Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat.

semakin tinggilah motivasinya. 4. Motivasi tidak diwarisi. 2. Motivasi tidak wujud secara semula jadi. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. 5. 3. Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. .CIRI-CIRI MOTIVASI: 1.

.memahami kebolehan pelajar-pelajarnya . Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka .memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah .Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat.

memahami cara pelajar-pelajar belajar ..memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum .memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .

Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .perkembangan manusia .perbezaan individu .pembelajaran di bilik darjah .

Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran. Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar. Dengan itu.Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan. 3.Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. proses pembelajaran berubah. . 2. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya. Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar.

Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. Melalui psikologi pendidikan. 5. 6. data serta pemerhatian yang objektif. minat dan bakat pelajar dapat dikesan. .4. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik.

9. Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. . Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental. jasmani. emosi dan rohani. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar.7.

cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti. minat dan motivasi.10. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. . Melalui psikologi pendidikan. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran. 11. Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental. sikap. 12.

semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit. 3.FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar. minat serta bakat pelajar yang berlainan. guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan. 2. . Semakin meningkat umur pelajar. Setelah memahami proses perkembangan manusia.

Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul.4. . 6. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. 5. Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat. Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar.

9.7. Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam. Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara –cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. guru dapat berusaha ke arah memenuhinya. Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan. 8. Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil. .

guru dapat menyesuaikan kaedah. Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif. Dengan itu. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. minat.10. bakat dan keperluan. . teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. 12. 11. Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan.

.KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa.

3. Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon.ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1. Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal. 4. 2. .

TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1.Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid. 4. menarik serta menyeronokkan.Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya. 3. .Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain. 2.Menyediakan pelajaran yang mencabar.

8. 6.Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid.5.Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar. .Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza. 7.Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza.

Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu. Prinsip pembelajaran 3.KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN . Ciri pembelajaran 2. ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1. Teori pembelajaran . Jenis pembelajaran 5. Proses pembelajaran 4.

Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran. guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan. Dengan ini. . 2.Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1. guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran. 3.Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar.

6. 7. . Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya.4. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan. Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid. Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid. 5.

8. 10. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya.Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain. 11. . Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak.Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula. 9.