P. 1
53529662 Konsep Psikologi Dan Psikologi Pendidikan

53529662 Konsep Psikologi Dan Psikologi Pendidikan

|Views: 6|Likes:
Published by BegPink KasutPurple
53529662 Konsep Psikologi Dan Psikologi Pendidikan
53529662 Konsep Psikologi Dan Psikologi Pendidikan

More info:

Published by: BegPink KasutPurple on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini. f. i. h. g. Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. e. j. d. c.Tujuan mengkaji psikologi: a. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri . b.

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

. 8.NALURI ialah kuasa semula jadi biologi • 1. 9. 5. 7. 11. 6. 12. 4. 3. Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 2. 10.

2.CIRI-CIRI NALURI 1. Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari. 4. Ia adalah kompleks dan agak kekal. Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies. . Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. 3. 5.

minuman dan oksigen. Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. iaitu makanan.Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi. 3. Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. . Ciri-ciri desakan: 1. Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. 2. 4. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak.

. penerimaan dan Penghargaan.Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan. Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan. kasih sayang.

Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi. penghargaan dan kebenaran diri. Ciri-ciri keperluan: 1. 2. penerimaan. .keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan. . oksigen.Ia bukannya keadaan semula jadi.keperluan asas. 4. minuman. iaitu keperluan makanan.Ia tidak kekal. kasih sayang. tidur dan sebagainya.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi. 3. berehat.Jenis-jenis keperluan: .

. Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat.Urutan Motivasi keperluan • desakan • insentif • ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif.

semakin tinggilah motivasinya. 5. Motivasi tidak diwarisi. 2. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain. . Motivasi tidak wujud secara semula jadi. 3. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. 4. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi.CIRI-CIRI MOTIVASI: 1.

memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah . .memahami kebolehan pelajar-pelajarnya .Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat.memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka . Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.

memahami cara pelajar-pelajar belajar ..memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum .

cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .perbezaan individu .Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .pembelajaran di bilik darjah .perkembangan manusia .

Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya.Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar. proses pembelajaran berubah. Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar. Dengan itu. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran.Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan. Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan. 2.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar. . 3.

Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.4. Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. 5. Melalui psikologi pendidikan. . 6. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik. data serta pemerhatian yang objektif. minat dan bakat pelajar dapat dikesan.

. emosi dan rohani. Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar. Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar.7. 9. jasmani.

11.10. cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. . Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental. 12. Melalui psikologi pendidikan. sikap. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran. minat dan motivasi.

Setelah memahami proses perkembangan manusia. guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar. . Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan. semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit. Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Semakin meningkat umur pelajar. 2. 3.FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. minat serta bakat pelajar yang berlainan.

. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar.4. Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul. Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar. 6. 5. Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam. Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan. Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil. 9. guru dapat berusaha ke arah memenuhinya. 8. Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara –cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar.7. .

Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan. . 11. minat. 12. teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. guru dapat menyesuaikan kaedah. Dengan itu.10. bakat dan keperluan. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif. Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar.

KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa. .

Pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira. 2.ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1. . 4. Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal. 3. Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon.

3.Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya.Menyediakan pelajaran yang mencabar. menarik serta menyeronokkan. 2.Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1.Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain. 4. .

Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid.5.Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza. .Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar. 8. 7. 6.Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza.

Proses pembelajaran 4.Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu.KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN . Teori pembelajaran . Prinsip pembelajaran 3. ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1. Ciri pembelajaran 2. Jenis pembelajaran 5.

2. .Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar. guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran.Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan. Dengan ini.Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran. guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1. 3.

Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya. Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid. . Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid. 5. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan. 6.4. 7.

.Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain.8. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya. 9.Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula. Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak. 11. 10.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->