KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Situasi: Ketika keputusan SPM diumumkan, ada Calon menangis walaupun dapat 9A, ada yang berasa begitu gembira walaupun mendapat 3A. Cuba bincangkan .

Maka, sebelum kita dapat memahami seseorang individu, kita perlu mengkaji dan memahami tingkah laku serta tindak balasnya dalam satu-satu situasi. Psikologi ialah sains yang mengkaji

tingkah laku manusia atau haiwan secara nyata atau selindung.

Kajian secara nyata atau overt merujuk kepada kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhati, dinilai atau diukur. Contoh: cara kanak-kanak belajar berjalan, bercakap atau berlari. Kajian selindung atau covert adalah kajian tentang keperluan, emosi, naluri, motivasi, kecerdasan dan sebagainya.

Tujuan mengkaji psikologi: a. d. g. h. j. i. Meramal tingkah laku yang mungkin timbul dalam satu-satu situasi. e. c. Menilai tingkah laku manusia Memahami perbezaan individu Memahami keperluan fisiologi dan psikologi manusia Memahami gangguan tingkah laku Memahami faktor pembentukan sahsiah Memahami faktor pembentukan konsep kendiri . b. Memahami tingkah laku manusia Membentuk tingkah laku yang diingini Mengawal tingkah laku yang tidak diingini. f.

KONSEP-KONSEP ASAS PSIKOLOGI: Naluri Keperluan Desakan motivasi .

Jenis-jenis naluri Naluri ingin tahu Naluri melarikan diri Naluri ingin berkumpul Naluri ingin meniru Naluri ingin berlawan Naluri mencari makan Naluri keibubapaan Naluri kejantinaan Naluri meminta pertolongan Naluri memperagakan diri Naluri merendahkan diri Naluri ingin meruntuh dan membina yang mendorong sesuatu organisma untuk bertindak mengikut satu-satu cara. 11. 4. . 2. 9. 8. 5.NALURI ialah kuasa semula jadi biologi • 1. 7. 3. 12. 10. 6.

4. 3. 2. Ia adalah kompleks dan agak kekal. Ia adalah hasil baka atau pun diwarisi. Ia wujud secara semula jadi dan bukan dipelajari.CIRI-CIRI NALURI 1. 5. Kewujudannya bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan. Tingkah laku yang wujud hasil daripada naluri adalah sama bagi semua ahli sesuatu kumpulan atau spesies. .

Ia tidak kekal dan akan hilang sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi. 2. 3. 4. Ia wujud akibat kekurangan keperluan fisiologi. iaitu makanan. minuman dan oksigen. Ciri-ciri desakan: 1. Desakan biasanya akan mendorong seseorang itu bertindak.Desakan ialah keadaan kekurangan keperluan atau ketegangan yang akan bertambah kurang atau terhapus sebaik sahaja keperluan itu dipenuhi. . Kadar desakan meningkat jika keperluan fisiologi tidak dipenuhi. Sebaliknya ia akan terhapus sebaik sahaja keperluan fisiologi dipenuhi.

Keperluan fisiologi adalah keperluan makanan atau minuman. kasih sayang. .Keperluan ialah suatu kekurangan (sama ada dari segi fisiologi atau psikologi) yang dihendaki seseorang individu agar dia dapat berfungsi dengan berkesan. Keperluan psikologi adalah keperluan keselamatan. penerimaan dan Penghargaan.

penghargaan dan kebenaran diri.keperluan sekunder seperti keperluan keselamatan. oksigen. Ciri-ciri keperluan: 1. 3.Ia boleh disebabkan kekurangan fisiologi ataupun kekurangan psikologi. .Jenis-jenis keperluan: . 4. . berehat. tidur dan sebagainya. minuman. penerimaan. kasih sayang. iaitu keperluan makanan.Ia bukannya keadaan semula jadi.Ia tidak kekal.keperluan asas. 2.Ia merupakan satu keadaan yang wujud disebabkan satu-satu kekurangan tidak dipenuhi.

Urutan Motivasi keperluan • desakan • insentif • ganjaran Motivasi atau penggerakan ialah kecenderungan organisma untuk menjalankan aktiviti yang dirangsangkan oleh suatu insentif. . Tingkah laku yang wujud menuju ke arah pencapaian matlamat.

. 2. 5. Motivasi mendorong ke arah pencapaian matlamat. Semakin kuat keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Motivasi tidak diwarisi. 4. 3. semakin tinggilah motivasinya. Aras motivasi berbeza daripada seorang individu kepada individu yang lain.CIRI-CIRI MOTIVASI: 1. Motivasi tidak wujud secara semula jadi. Motivasi boleh diwujudkan oleh keperluan fisiologi atau keperluan psikologi.

memahami pelajar-pelajarnya di bilik darjah .memahami kebolehan pelajar-pelajarnya . Pengetahuan tentang psikologi pendidikan akan meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. .memahami peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui dan caracara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka .Psikologi Pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat.

.memahami proses-proses yang digunakan oleh pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah .memahami cara membantu pelajar-pelajar memperoleh pembelajaran yang maksimum .memahami cara pelajar-pelajar belajar .

pembelajaran di bilik darjah .perkembangan manusia .cara-cara menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran .proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak .perbezaan individu .Perkara-perkara yang dikaji oleh ahli psikologi pendidikan: .

Psikologi pendidikan dapat membekalkan guru dengan pengetahuan.Psikologi pendidikan dapat menyediakan pengetahuan tentang keperluan pelajar.KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU 1. 2. 3. kemahiran dan sikap yang berguna dalam pendidikan. Dengan pemahaman seperti ini guru dan pentadbir sekolah dapat memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajajr-pelajar.Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perkembangan manusia. . Dengan itu. Ketika pelajar-pelajar meningkat umurnya. proses pembelajaran berubah. Dengan ini dapatlah dia meningkatkan pengajarannya serta pembelajaran pelajar. Keupayaan mereka untuk memahami sesuatu yang abstrak dan rumit juga meningkat. psikologi pendidikan dapat membantu guru menentukan kesesuaian strategi pengajaran.

Guru dapat membantu pelajar membuat perancangan kerjaya masing-masing. Pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan membolehkan guru bertindak secara saintifik. Ini bermakna tindakan diambil berdasarkan maklumat. data serta pemerhatian yang objektif.4. 6. Melalui psikologi pendidikan. Pendidikan dalam psikologi pendidikan akan menghasilkan maklumat serta data baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. minat dan bakat pelajar dapat dikesan. . 5.

jasmani. 8 Psikologi pendidikan membantu guru bimbingan memahami masalah peribadi serta masalah pembelajaran para pelajar. Psikologi pendidikan mendedahkan kepada guru betapa kuatnya pengaruh baka dan persekitaran ke atas perkembangan pelajar dari segi mental. 9. emosi dan rohani. . Psikologi pendidikan membolehkan seseorang individu meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar.7.

Melalui psikologi pendidikan. .10. sikap. minat dan motivasi. 12. Psikologi pendidikan membekalkan pengetahuan tentang perbezaan setiap kanak-kanak sama ada dari segi mental. gaya pembelajaran serta cara memproses bahan pembelajaran. 11. Psikologi pendidikan membantu guru memahami strategi penyelesaian masalah. cara-cara yang berkesan untuk menilai pencapaian pengajaran dan pembelajaran dapat dikenal pasti.

guru dapat merancang strategi pengajaran yang berbeza untuk pelajar=pelajar yang berlainan. semakin tinggi keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah yang lebih abstrak dan rumit. 2. Semakin meningkat umur pelajar. guru dapat menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang sejajar dengan peringkat kognitif pelajar-pelajar.FAEDAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN 1. Guru akan bersifat lebih bertimbang rasa dan bersimpati dengan pelajar setelah dia memahami kebolehan. minat serta bakat pelajar yang berlainan. Setelah memahami proses perkembangan manusia. . 3. Setelah mengkaji proses-proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

. 6. Pengetahuan psikologi pndidikan dapat membantu guru mengubah tingkah laku pelajar yang tidak diingini kepada tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat. Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru meramal serta mengawal tingkah laku pelajar-pelajar.4. Ini bermakna usaha pencegahan boleh dilakukan sebelum satu-satu masalah itu timbul. Ia dapat melatih dan memahirkan guru membuat rumusan dan hipotesis serta berfikiran luas semasa menyelesaikan masalah pelajar. 5.

Pengetahuan psikologi pendidikan dapat membantu guru memahami pelajar-pelajar secara mendalam. 8. Psikologi pendidikan dapat melengkapi guru dengan cara –cara untuk memotivasikan pelajar dalam pembelajaran. 9.7. Dengan mengkaji keperluan fisiologi dan psikologi pelajar-pelajar. guru dapat berusaha ke arah memenuhinya. Ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan pelajar untuk bergiat serta mengalami keadaan emosi yang lebih stabil. . Pemahaman seperti ini membolehkan guru menyediakan khidmat bimbingan dan kaunseling yang lebih berkesan.

teknik serta sumber pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa. bakat dan keperluan.10. . guru dapat menyesuaikan kaedah. Setelah memahami perbezaan pelajar individu dari segi kebolehan. Penyelidikan dalam bidang psikologi pendidikan membekalkan data serta maklumat baru yang boleh digunakan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. minat. 11. Dengan itu. 12. Ia membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar. guru dapat membantu pelajar membentuk konsep kendiri yang positif.

.KONSEP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Psikologi perkembangan merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dari masa pralahir hingga dewasa.

ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN YANG BIASANYA DIKAJI: 1. Perkembangan motor yang membolehkan seseorang kanak-kanak berjalan dengan betul atau memegang gunting atau krayon. Perkembangan mental yang akan menentukan bila masanya seseorang kanak-kanak boleh membaca atau mengira. 2. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal. 4. 3. Perkembangan emosi yang akan menentukan bila seseorang itu boleh mengawal perasaannya agar tidak cepat hilang akal. .

Menyediakan pelajaran yang mencabar.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PERKEMBANGAAN 1.Mengelolakan aktiviti fizikal yang secocok dengan kematangan atau kesediaan psikomotor murid-murid.Menyediakan aktiviti pembelajaran yang menarik agar pelajar-pelajar ingin menyertainya. 4. 3. menarik serta menyeronokkan. . 2.Mengelolakan jenis aktiviti kumpulan yang membolehkan murid-murid berinteraksi antara satu sama lain.

Menyediakan sumber pembelajaran yang berbeza dengan tujuan untuk memenuhi kesediaan mental dan psikomotor pelajar yang berbeza.5.Menyediakan bahan pelajaran yang berbeza serta secocok dengan kebolehan dan minat pelajar.Memberi layanan individu mengikut kematangan atau kesediaan belajar muridmurid. .Memeringkatkan kandungan pelajaran agar sejajar dengan kematangan dan kesediaan mental pelajar-pelajar yang berbeza. 6. 8. 7.

Jenis pembelajaran 5. Teori pembelajaran . Prinsip pembelajaran 3. ASPEK-ASPEK PMBELAJARAN YANG DIKAJI: 1.Psikologi pembelajaran merupakan kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada perubahan tingkah laku seseorang individu. Ciri pembelajaran 2. Proses pembelajaran 4.KONSEP PSIKOLOGI PEMBELAJARAN .

3. 2. Dengan ini. guru akan berusaha untuk memotivasi pelajarnya sebelum memulakan satu-satu pelajaran.Konsep proses pembelajaran menarik perhatian tentang motivasi pelajar.Dengan berlandaskan prinsip pembelajaran.TUJUAN MENGKAJI PSIKOLOGI PEMBELAJARAN 1. guru dapat menjamin pengajarannya akan dapat mencapai objektif yang ditetapkan. .Ia membantu guru menyediakan bahan pelajaran yang boleh mendatangkan pembelajaran yang berkesan.

. 7. Guru dapat menyediakan sumber atau alat bantu mengajar yang menarik serta berguna bagi murid-muridnya.4. Guru dapat memeringkatkan pelajarannya agar mudah difahami serta diingati muridmurid. 6. 5. Guru dapat menyediakan jenis-jenis aktiviti susulan yang dapat meneguhkan satu-satu aspek pelajaran yang telah disampaikan. Guru dapat menyusun pelajaran mengikut tahap kesediaan murid-murid.

10.8. 9. 11. Guru akan berusaha untuk menggunakan pujian dan peneguhan dalam pengajarannya.Guru akan menyedari peri pentingnya penggunaan set induksi untuk merangsangkan murid-murid sebelum pelajaran bermula. Guru menyedari yang pembelajaran arah kendiri adalah penting untuk kanak-kanak. .Guru menyedari bahawa hasil yang baik hendaklah dipamerkan agar dapat dicontohi murid-murid lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful