P. 1
Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

|Views: 70|Likes:
Published by Aiman Hisham

More info:

Published by: Aiman Hisham on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

Sections

 • KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD
 • PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN
 • NIK NUR ‘IZZATI RUSDI
 • HAMZANIZA NOR HAMDAN
 • NORISHAH MOHAMAD DAUD
 • MASNITA HAZLINI MUSTAPHA
 • JABATAN KEMAHIRAN HIDUP
 • FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 • (20 OKTOBER 2010)
 • ABSTRAK
 • PENGENALAN
 • DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • MATLAMAT
 • OBJEKTIF
 • FOKUS
 • REKABENTUK KURIKULUM
 • A.Kurikulum Berasaskan Standard
 • B.Kurikulum Berbentuk Modular
 • ORGANISASI KURIKULUM
 • KOMUNIKASI
 • KETRAMPILAN DIRI
 • KEMANUSIAAN
 • PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA
 • SAINS & TEKNOLOGI
 • KEROHANIAN, SIKAP & NILAI
 • Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang
 • A.Tunjang Komunikasi
 • B.Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
 • C.Tunjang Ketrampilan Diri
 • D.Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
 • E.Tunjang Sains dan Teknologi
 • F.Tunjang Kemanusiaan
 • Kurikulum Berbentuk Modular
 • A.Modul Teras Asas
 • B.Modul Bertema
 • Bil Kategori Contoh
 • C.Aktiviti Rutin
 • PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH
 • PERUNTUKAN MASA MINIMUM
 • PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA
 • Bil.Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Jumlah minit seminggu 1200
 • PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL
 • Bil.Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu
 • Bahasa MalaysiaBahasa pengantar
 • JUMLAH 1200 1200
 • Jumlah minit seminggu 600 600 1200
 • Bil.Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Diajar
 • dalam
 • Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200
 • ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH
 • KEBANGSAAN
 • Latar Belakang Kurikulum
 • Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • KESIMPULAN
 • RUJUKAN

KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. terancang dan dapat 6 . Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Kemudian pada tahun 1993. Pada tahun 2003. Bermula pada tahun 1986. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. Perancangan dan penggubalan 7 .memenuhi keperluan murid semasa. Komunikasi Kerohanian. ii. kerohanian dan moral. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. iii. v. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. iv. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. fizikal dan kreativiti dan estetika. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. perkembangan kognitif. vi. sosioemosi.

Oleh itu. objektif. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. komponen-komponen pengajaran pembelajaran.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Walau bagaimanapun. kurikulum. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. cadangan bahan kurikulum. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Selain itu. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. Bagi menjelaskan perkara di atas. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. matlamat. Justeru. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.00 tengah hari sehingga 3. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.30 petang. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.00 pagi sehingga 11.30 pagi. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. rohani. rohani. emosi. berketrampilan. berakhlak mulia. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 .

v. emosi dan social. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. iii. vii. Mempunyai tubuh badan yang sihat. vi. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. ix. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. intelek dan rohani sperti berikut: i. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. 10 . iv. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kematangan emosi. kreatif dan bermakna. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. ii. viii. Membina kecergasan badan.selamat. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

xviii. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. xvii. Mengamalkan nilai murni. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.x. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . xiv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xvi. xix. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xiii. xi. yang dan berpusatkan kanak-kanak. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. xv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. xii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.

Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. A. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.bersepadu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. belajar melalui bermain. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. bertema.

Pendidikan Moral. Bahasa Inggeris. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. kritis 13 . Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku ( behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Bahasa Tamil). Bahasa Cina. ii. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. bahagian atau unit ini dinamakan modul. i. kemahiran dan nilai. Dua jenis modul yang diwujudkan. Permainan Luar dan Matematik. Pendidikan Islam.berkualiti. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. B. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.

kreativiti. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. negara & global. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. Sains dan Teknologi.dan inovatif. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Kerohanian. penyelesaisan masalah. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. bahasa Malaysia. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Kemahiran berbahasa. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. bahasa Inggeris. Untuk tujuan kesinambungan. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Sikap dan Nilai. Pemupukan daya imaginasi. ICT. pengetahuan sains. 14 INSAN SEIMBAN G . PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Kemanusiaan. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. bakat dan apreasiasi.

Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. 15 . Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. kemahiran bertutur. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.

Tunjang Kerohanian. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. bernasyid. i. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. ii. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. meneroka dan bermain. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. simulasi. Pada masa yang sama. berwuduk. melakukan pergerakan solat. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. baik 16 . Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Rukun Islam. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. menyanyi.B. aktiviti handson. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah.

semasa rehat. keadilan. berterima kasih. hormat menghormati. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. berdikari dan berdisiplin. kasih sayang. keberanian. 17 . Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah.hati. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. kesederhanaa. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. D. C. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. pencapaian emosi yang positif. toleransi. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kejujuran. bertanggungjawab. kerjasama. hemah tinggi. kerajinan. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti.

ii. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Perkembangan Kreativiti 18 . penglibatan dalam aktiviti sukan. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. menyambut objek. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap.i.

Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. berlakon. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. matematik dan lainlain. dan apresiasi muzik. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. 19 . Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. ekspresi kreatif dan apreasiasi. menari dan membuat gerakan secara kreatif.

Dalam proses penerokaan ini. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. i. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. air. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. haiwan). Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. sistematik dan teliti akan terbentuk. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT.E. cuaca). Semasa proses penerokaan ini. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. awal matematik. 20 . Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. mengukur menggunakan unit bukan piawai. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan.

F. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. komuniti dan alam sekitar. nombor. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. nilai wang. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. ii. konsep waktu. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 .lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. rakan. bentuk dan ruang. operasi nombor yang mudah.

Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam.bahagian atau unit ini dinamakan modul. matematik dan Permainan Luar. Bahasa Inggeris. Pendidikan Islam. mengira. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Pendidikan Moral. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. A. 22 . Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). menulis. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. menaakul). Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil).kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini.

tetapi pada akhir tahun. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. 23 . Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. pendidikan moral dan matematik. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. ii. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. kritis dan inovatif. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. iv. B. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. iii. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.

Pada awal tahun. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Walaubagaimanapun. keperluan setempat dan keperluan semasa. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . peratus masa perlu dinaikkan.

C. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). refleksi sebelum balik. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 25 . 3. membaca doa dan makan semasa rehat. perbualan pagi. 2. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur empat tahun ke atas.

4. 5. 26 . sekurang-kurangnya dua jam seminggu. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 7. 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 6. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 .

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. menulis. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .

menyanyikan lagu. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. doa. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. melompat Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. 31 . 15 dan 16. main pondok Berlari. gelongsor. gosok gigi. main air. main bebas (free play). makan. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • • • Bermain dengan buaian. dan lain-lain Main pasir. berbaris. tanda kedatangan. menyambut bola.

Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

muzik. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. berbaris. menyanyikan lagu. matematik. kemanusiaan. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 .Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. tanda kehadiran. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. seni visual. doa. perkembangan sosioemosi. sains. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

• 2003 . 36 .Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).Buku Panduan Prasekolah Malaysia.KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. 1986 . Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .

A. iv. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. v. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda 37 . Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. II. vi.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.• 2010/2011.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Dalam konteks transformasi kurikulum. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. ii. iii.

Pembentukan warga yang menguasai ilmu. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. berkomunikasi. II. inovasi. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. IV. kreativiti dan keusahawanan. III. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. pegangan teguh kepada ajaran agama.III. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. daya kepimpinan. V. jati diri. kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. yakin diri. semangat patriotik. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. IV. 38 . Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. beretika.

VII. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.VI. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. 39 .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Mempunyai tubuh badan yang sihat. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. Membina kecergasan badan. emosi. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. rohani. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran . ii. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. emosi dan social. Mempunyai sifat peribadi. kreatif dan bermakna. intelek dan rohani sperti berikut: i. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran.

vi. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. xii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk iii. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempunyai kemahiran kognitif. xv. Mengamalkan nilai murni. xi. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. vii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. x. xiii.berbahasa untuk berkomunikasi iii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 41 . v. xiv. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. ix. iv. Mempunyai kematangan emosi. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. vi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. viii. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x.

menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xvi.

Pendekatan bersepadu. Kesepaduan antara komponen b. Pendekatan bermain sambil belajar. Tempat d. kritis dan kreatif e. Keupayaan kognitif b. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Pembelajaran berasaskan projek V. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c.melibatkan: a. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII.bersesuaian dengan: a.dapat meningkatkan: a. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Keinginan untuk meneroka c. 43 . Hands-on learning II. Pembelajaran melalui bermain III. Pembelajaran secara kontekstual VII. Minat murid III.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pendekatan bertema. Masa c. Inkuiri penemuan IV. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Kemahiran motor kasar dan halus d. Kemahiran inovatif. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Kehidupan murid b.

Pendidikan Islam. c. Bahasa Inggeris. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. mengira dan menaakul). menulis.digunakan untuk: a. b. Teknologi maklumat. Kumpulan: a. 44 . • Dilaksanakan melalui: I. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif d. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran II. Modul Asas a. Bahasa Tamil. Matematik dan Permainan Luar. Bahasa Cina. Merangkumi Bahasa Melayu. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. b. pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Pendidikan Moral. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. c. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan.d. Kelas: a. Memperolehi maklumat c.

III. Komponen Bahasa dan Komunikasi • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Penentuan tema mengikut keperluan murid. b. Modul Bertema Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. a. III. II. b. kemahiran dan nilai. keperluan setempat dan keperluan semasa. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. Individu: a. c. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. kemahiran. • Terbahagi kepada: I. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. pendidikan moral dan matematik. c.untuk memperolehi hasil yang sama. Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Kandungan Kurikulum Keperluan Kemampuan II.

II. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. IV. III. III. Murid membina pengetahuan sendiri. II. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. II. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. V. V. III. • Merangkumi aktiviti: I. Perbezaan individu dibenarkan IV. V. Kurikulum Berbentuk Modular a. Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: I. Prinsip Komponen Perkembangan Kognitif Komponen Kerohanian dan Moral Komponen Perkembangan Sosioemosi Komponen Perkembangan Fizikal II. IV. Modul Teras Asas b. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Modul Bertema VI. IV. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat .

III. Tingkah laku Perbualan. Pemerhatian dilakukan terhadap: I. Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: I. II. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Domain kognitif Afektif Psikomotor • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. III. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: I. II. II. Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Senarai semak 47 . II. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: I. • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. III.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. II.

Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan II. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Mengukuhkan pembalajaran rujukan III. Gotong Royong. Anekdot c. Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: I. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. sekurang-sekurangnya dua kali setahun.b. lawatan dan program keibubapaan. IV. 48 . Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti III. Hari Keluarga. II. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: I.

• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.• Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. 49 .

rohani. prihatin . Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Selain itu. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. berketrampilan. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hal ini kerana. berakhlak mulia. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

berkeyakinan dan berdisiplin. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. kemahiran berfikir. Pendidikan Moral. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). kemanusiaan. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. beretika. kerohanian. berakhlak mulia. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. sains dan teknologi. Pendidikan Islam. sikap dan nilai.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Bahasa Inggeris. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Matematik dan Permainan Luar. Oleh itu. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.

kritis dan inovatif. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. afektif dan psikomotor. Oleh itu. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. perbualan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. . rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. interaksi serta hasil kerja murid. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun.Tunjang dan juga unsur kreatif. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. Walau bagaimanapun. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. menulis. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan.

et al. Diperoleh pada September 23. Mohd Rezal Hussin.. 2010 daripada http://dukeamienerev. Akta Pelajaran 1961. 2008). (2009).Tadika . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Norkhamidah Mohd Bandi.Sekolah . [On-line]. Akta Pendidikan 1996.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). 2010 daripada http:// prasekolahskluboktemiang. Diperoleh pada Ogos 30.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Rusni Che Adnan. (2003).com/prasekolahmpks/id5..tripod. 2010 daripada http://misskhan0. Rosilah Ahmad. Prasekolah .html . Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. Che Tom Shaari. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Tabika Sejarah. (2004).blogspot. (2009). Duke Amiene Rev (September 9. Noor Haris Dzulkilfi./kursusorientasi-kurikulum-standard. Diperoleh pada September 2. [On-line]. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan . Kerajaan Persekutuan (1961). [On-line].blogspot.com/. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Wikipedia Bahasa Melayu.wikipedia. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Undang-undang Malaysia (2004). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (2003). 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Diperoleh pada September 8.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Bhd. Prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. 2010 daripada http://ms. Diperoleh pada September 23. [On-line]. [On-line]. (5 April 2010). Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Ensiklopedia Bebas .Rohaty Mohd Majzub. 2010.html.org/wiki/ Prasekolah . Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti .blogspot .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->