P. 1
Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

Konsep Tadika Dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Kumpulan 2

|Views: 70|Likes:
Published by Aiman Hisham

More info:

Published by: Aiman Hisham on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

Sections

 • KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD
 • PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN
 • NIK NUR ‘IZZATI RUSDI
 • HAMZANIZA NOR HAMDAN
 • NORISHAH MOHAMAD DAUD
 • MASNITA HAZLINI MUSTAPHA
 • JABATAN KEMAHIRAN HIDUP
 • FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
 • UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
 • (20 OKTOBER 2010)
 • ABSTRAK
 • PENGENALAN
 • DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH
 • LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
 • MATLAMAT
 • OBJEKTIF
 • FOKUS
 • REKABENTUK KURIKULUM
 • A.Kurikulum Berasaskan Standard
 • B.Kurikulum Berbentuk Modular
 • ORGANISASI KURIKULUM
 • KOMUNIKASI
 • KETRAMPILAN DIRI
 • KEMANUSIAAN
 • PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA
 • SAINS & TEKNOLOGI
 • KEROHANIAN, SIKAP & NILAI
 • Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang
 • A.Tunjang Komunikasi
 • B.Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
 • C.Tunjang Ketrampilan Diri
 • D.Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
 • E.Tunjang Sains dan Teknologi
 • F.Tunjang Kemanusiaan
 • Kurikulum Berbentuk Modular
 • A.Modul Teras Asas
 • B.Modul Bertema
 • Bil Kategori Contoh
 • C.Aktiviti Rutin
 • PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH
 • PERUNTUKAN MASA MINIMUM
 • PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA
 • Bil.Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
 • Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P)
 • Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P)
 • Jumlah minit seminggu 1200
 • PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL
 • Bil.Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu
 • Bahasa MalaysiaBahasa pengantar
 • JUMLAH 1200 1200
 • Jumlah minit seminggu 600 600 1200
 • Bil.Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit)
 • Diajar
 • dalam
 • Jumlah minit seminggu 400 400 400 1200
 • ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH
 • KEBANGSAAN
 • Latar Belakang Kurikulum
 • Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
 • KESIMPULAN
 • RUJUKAN

KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. terancang dan dapat 6 . Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Bermula pada tahun 1986. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Pada tahun 2003. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Kemudian pada tahun 1993. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

sosioemosi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kerohanian dan moral. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi.memenuhi keperluan murid semasa. perkembangan kognitif. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. Komunikasi Kerohanian. ii. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. iii. v. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Perancangan dan penggubalan 7 . vi. iv. fizikal dan kreativiti dan estetika.

pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Justeru. objektif. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Oleh itu. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Selain itu. cadangan bahan kurikulum. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. kurikulum. Walau bagaimanapun. Bagi menjelaskan perkara di atas. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. matlamat.

emosi. rohani. berketrampilan. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.30 pagi.00 tengah hari sehingga 3.00 pagi sehingga 11. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . rohani.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.30 petang. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

selamat. v. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Mempunyai kematangan emosi. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. kreatif dan bermakna. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. intelek dan rohani sperti berikut: i. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. vi. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. iii. ii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. iv. vii. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. ix. Mempunyai tubuh badan yang sihat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Membina kecergasan badan. emosi dan social. 10 . Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. viii.

xi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xix. yang dan berpusatkan kanak-kanak. xviii. xii. xvii. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xiii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. xv. xvi. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. xiv. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia.x. Mengamalkan nilai murni. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian.

bertema. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. A. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. belajar melalui bermain. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular.bersepadu. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti.

Dua jenis modul yang diwujudkan. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. ii. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. kritis 13 . B. Bahasa Cina. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku ( behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Pendidikan Islam. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Permainan Luar dan Matematik. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Bahasa Inggeris. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Pendidikan Moral. Bahasa Tamil). i. kemahiran dan nilai. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.berkualiti.

14 INSAN SEIMBAN G . Pemupukan daya imaginasi.dan inovatif. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Untuk tujuan kesinambungan. Kerohanian. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. bahasa Malaysia. ICT. bahasa Inggeris. Kemahiran berbahasa. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Sikap dan Nilai. pengetahuan sains. Pengetahuan dan kemahiran matematik. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. negara & global. Sains dan Teknologi. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. bakat dan apreasiasi. kreativiti. Kemanusiaan. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. penyelesaisan masalah. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.

Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. kemahiran bertutur. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. 15 . manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak.

Rukun Islam. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. berwuduk.B. Pada masa yang sama. simulasi. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. bernasyid. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. baik 16 . Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. meneroka dan bermain. i. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. menyanyi. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. melakukan pergerakan solat. ii. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. aktiviti handson. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Tunjang Kerohanian. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.

C.hati. kejujuran. kerajinan. hormat menghormati. berdikari dan berdisiplin. 17 . keberanian. D. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. kerjasama. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. berterima kasih. kasih sayang. hemah tinggi. pencapaian emosi yang positif. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. bertanggungjawab. semasa rehat. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. keadilan. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. toleransi. kesederhanaa.

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. ii. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus.i. Perkembangan Kreativiti 18 . aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. menyambut objek. penglibatan dalam aktiviti sukan. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka.

dan apresiasi muzik. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. 19 . menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. matematik dan lainlain. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. berlakon. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni.

i. cuaca). membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. mengukur menggunakan unit bukan piawai. haiwan). sistematik dan teliti akan terbentuk. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. 20 .E. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. air. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. Semasa proses penerokaan ini. Dalam proses penerokaan ini. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. awal matematik.

Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. nilai wang. konsep waktu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. F. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. operasi nombor yang mudah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. nombor. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . bentuk dan ruang. rakan.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. ii. komuniti dan alam sekitar.

menulis. mengira.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. menaakul). Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Bahasa Inggeris. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. matematik dan Permainan Luar. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. 22 . Pendidikan Moral. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). A. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit.bahagian atau unit ini dinamakan modul.

iii. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. tetapi pada akhir tahun. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. iv. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. kritis dan inovatif. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. B. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. 23 .Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. ii. pendidikan moral dan matematik.

modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. keperluan setempat dan keperluan semasa. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Walaubagaimanapun. peratus masa perlu dinaikkan. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni.Pada awal tahun.

Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. refleksi sebelum balik. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. 3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. membaca doa dan makan semasa rehat. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur empat tahun ke atas. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. 25 . 2. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah.C. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). perbualan pagi.

Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. 26 . Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 7. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 8. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 5. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurangkurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.4. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .

menulis. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. maka pendekatan bertema adalah digalakkan.

menyanyikan lagu. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. 31 .Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. berbaris. doa. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. menyambut bola. dan lain-lain Main pasir. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • • • Bermain dengan buaian. main pondok Berlari. gelongsor. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. main air. gosok gigi. 15 dan 16. tanda kedatangan. makan. main bebas (free play). PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. melompat Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri.

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

berbaris. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . tanda kehadiran. matematik. menyanyikan lagu.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. sains. seni visual. kemanusiaan. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. doa. muzik. perkembangan sosioemosi. pendidikan moral dan perkembangan fizikal.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). 36 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. 1986 .KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. • 2003 . Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i.A.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. vi. ii.• 2010/2011. v. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda 37 . iii. II. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. iv. Dalam konteks transformasi kurikulum.

kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. IV. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. III. IV. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. semangat patriotik. kreativiti dan keusahawanan. yakin diri. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. berkomunikasi. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. pegangan teguh kepada ajaran agama. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. V.III. II. daya kepimpinan. jati diri. inovasi. Pembentukan warga yang menguasai ilmu. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. beretika. 38 . rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik.

39 .VI. Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. VII. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1.

emosi. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran . kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. emosi dan social. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. ii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Mempunyai sifat peribadi. Membina kecergasan badan.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. intelek dan rohani sperti berikut: i. rohani.

Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. iv. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. xii. vi. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. viii. v. Mengamalkan nilai murni. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xi. x.berbahasa untuk berkomunikasi iii. Mempunyai kemahiran kognitif. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk iii. xiii. vi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Mempunyai kematangan emosi. xiv. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. vii. 41 . ix. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. xv. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 .menghargai keindahan alam dan warisan budaya. xvi. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.

empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Tempat d. Pembelajaran melalui bermain III. Kemahiran motor kasar dan halus d.bersesuaian dengan: a. Pembelajaran secara kontekstual VII. Masa c. kritis dan kreatif e.melibatkan: a. Minat murid III. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Kehidupan murid b. Pembelajaran berasaskan projek V. Keupayaan kognitif b. Kesepaduan antara komponen b. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Pendekatan bermain sambil belajar. Keinginan untuk meneroka c. Pembelajaran luar bilik darjah VI.dapat meningkatkan: a. Pendekatan bersepadu. Hands-on learning II. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pendekatan bertema. Inkuiri penemuan IV. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Kemahiran inovatif. 43 . Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II.

Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. c. Matematik dan Permainan Luar. Modul Asas a. Kumpulan: a. mengira dan menaakul). Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran II. Teknologi maklumat. Bahasa Tamil. Merangkumi Bahasa Melayu.d. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Bahasa Inggeris. menulis. pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Kelas: a. Pendidikan Islam. • Dilaksanakan melalui: I. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Pendidikan Moral. 44 . Bahasa Cina. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif d.digunakan untuk: a. Memperolehi maklumat c. c. b. b. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b.

Kandungan Kurikulum Keperluan Kemampuan II. • Terbahagi kepada: I. a. Modul Bertema Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. c. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. Penentuan tema mengikut keperluan murid. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. b. b.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. III.untuk memperolehi hasil yang sama. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. Komponen Bahasa dan Komunikasi • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. III. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. pendidikan moral dan matematik. keperluan setempat dan keperluan semasa. c. kemahiran. Individu: a. II. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. kemahiran dan nilai. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I.

V. Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Murid membina pengetahuan sendiri. • Merangkumi aktiviti: I.II. Prinsip Komponen Perkembangan Kognitif Komponen Kerohanian dan Moral Komponen Perkembangan Sosioemosi Komponen Perkembangan Fizikal II. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. III. Modul Teras Asas b. II. IV. IV. Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . II. V. III. III. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: I. IV. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Modul Bertema VI. Kurikulum Berbentuk Modular a. V. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Perbezaan individu dibenarkan IV.

Senarai semak 47 . II.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. II. II. III. III. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Tingkah laku Perbualan. Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Domain kognitif Afektif Psikomotor • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Pemerhatian dilakukan terhadap: I. III. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: I. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: I. II. II. Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: I.

b. Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: I. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. 48 . Anekdot c. II. Hari Keluarga. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. lawatan dan program keibubapaan. Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti III. Mengukuhkan pembalajaran rujukan III. Gotong Royong. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan II. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: I. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. IV.

49 . • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. • Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.• Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa.

Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. prihatin . rohani. emosi.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. berakhlak mulia. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. berketrampilan. Selain itu. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Hal ini kerana. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu.

berkeyakinan dan berdisiplin. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. kerohanian. kemahiran berfikir. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. Pendidikan Moral. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Oleh itu. Bahasa Inggeris. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. kemanusiaan. Matematik dan Permainan Luar. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . sains dan teknologi.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. sikap dan nilai. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Pendidikan Islam. berakhlak mulia. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. beretika. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.

Tunjang dan juga unsur kreatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. afektif dan psikomotor. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. interaksi serta hasil kerja murid. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Walau bagaimanapun. perbualan. kritis dan inovatif. Oleh itu. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. menulis. .

html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.blogspot. Diperoleh pada Ogos 30. Diperoleh pada September 23. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan./kursusorientasi-kurikulum-standard.. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan .com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika.blogspot. [On-line]. et al. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.com/prasekolahmpks/id5. (2004). Bahagian Pembangunan Kurikulum.com/. Mohd Rezal Hussin. 2010 daripada http://dukeamienerev. Rusni Che Adnan. 2010 daripada http:// prasekolahskluboktemiang..html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. [On-line]. Akta Pendidikan 1996. Norkhamidah Mohd Bandi. Diperoleh pada September 2. Noor Haris Dzulkilfi. (2003).RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Che Tom Shaari.tripod. Prasekolah . 2010 daripada http://misskhan0. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Duke Amiene Rev (September 9.html . Akta Pelajaran 1961. Rosilah Ahmad. [On-line]. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kerajaan Persekutuan (1961). (2009).Tadika .Tabika Sejarah. 2008). (2009).Sekolah . Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali.

Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. Ensiklopedia Bebas . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Diperoleh pada September 23.org/wiki/ Prasekolah . Diperoleh pada September 8.Rohaty Mohd Majzub. [On-line].com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Undang-undang Malaysia (2004). 2010 daripada http://ms. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Prasekolah. Wikipedia Bahasa Melayu.wikipedia. 2010.blogspot .html. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). (5 April 2010). Bhd. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti . [On-line]. (2003).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->